You are on page 1of 2

Jelaskan mengapa seorang kaunselor perlu menguasai kefahaman interpersonal

dan intrapersonal?

Sebagai seorang kaunselor perlu menguasai kemahiran berkomunikasi. Hal
ini kerana demikian kaunselor perlu menyampaikan maklumat dan mesej dengan
berkesan dan jelas kepada klien supaya masalah mereka dapat diselesaikan dan
kaunselor juga boleh membimbing klien dengan senang dalam pelbagai masalah
yang dihadapi oleh klien. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, komunikasi ialah
berhubungan dan berinteraksi secara langsung atau tidak langsung serta dengan
perantaraan surat, radio, telefon dan mengadakan perhubungan seperti bercakap,
berbincang, bertukar pendapat. Selain itu, kemahiran komunikasi merangkumi dua
bidang yang penting iaitu kemahiran komunikasi secara intrapersonal dan
interpersonal.

Maksud kemahiran komunikasi secara intrapersonal ialah berlaku di dalam
diri seseorang. Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya
ia sedang dalam proses berkomunikasi dengan diri sendirinya. Hal ini kerana mereka
menolong dengan diri untuk membuat pilihan, keputusan dan memberikan sebab
dan akibat. Kaunselor perlu menguasai kemahiran berkomunikasi intrapersonal
kerana komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemacu bentuk komunikasi yang
lainnya. Melalui berkomunikasi intrapersonal, kaunselor akan mengetahui tentang
pengetahuan mengenai diri peribadi dan lebih memahami dir. Kaunselor juga boleh
menilai tentang segala perkara yang telah dilakukan sama ada yang baik atau yang
buruk dan seterusnya berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi insan yang
lebih baik. Kaunselor juga akan sentiasa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk
berterima kasih di atas segala apa yang diperolehi melalui pemberian Allah dan
memohon sesuatu perkara yang diminta daripada Tuhan. Kaunselor yang
menguasai kemahiran berkomunikasi secara intrapersonal akan menghargai diri dan
sentiasa boleh mengawal dan melahirkan emosi yang positif seperti bertenang, boleh
menahan kemarahan, tidak akan melukakan hati orang lain dan memujuk diri sendiri.

Selain itu, kemahiran komunikasi secara interpersonal ialah proses
komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara bersemuka.
Komunikasi interpersonal juga boleh diertikan sebagai proses bagaimana seseorang
itu berkongsi pengalaman dengan individu-individu lain. Komunikasi interpersonal
pula ialah komunikasi antara orang yang berlaku dalam keadaan yang membolehkan
orang membalas secara terus antara satu sama lain. Sebagai kaunselor juga perlu
mahir untuk menguasai kemahiran berkomunikasi secara interpersonal. Hal ini

kaunselor akan menguasai kemahiran memberi perhatian dan kemahiran mendengar daripada kemahiran berkomunikasi secara interpersonal. Seterusnya. kaunselor akan memberi perhatian dan memokuskan kata-kata klien supaya klien mampu meluahkan perasaan kepada kaunselor. Kaunselor akan membayangkan bagaimana orang lain merasa dan berkomunikasi dengan klien selepas berfikir. Akhir sekali.kerana kaunselor yang memiliki kemahiran berkomunikasi interpersonal akan boleh mudah membina hubungan dengan baik dengan klien seperti kemesraan perhubungan dalam pertemuan. Oleh itu. Kaunselor akan mendengar apa yang dicakap oleh klien dengan sepenuhnya. kemahiran berkomunikasi secara interpersonal sangat penting terhadap kaunselor. Di dalam proses sesi kaunseling. Oleh itu. hubungan baik di antara dua pihak akan terus dijalin dan dikekalkan dalam proses sepanjang masa. dan kaunselor akan berasa empati dan simpati apabila klien menghadapi masalah. . kaunselor perlu mahir dalam kemahiran komunikasi secara interpersonal dan intrapersonal supaya sesi kaunseling mampu dijalankan dengan berkesan dan efektif. penyampaian masalahnya tanpa keraguan.