You are on page 1of 2

REKAP PENGAJUAN INSENTIF KEHADIRAN TRIGAMILA PERIODE ABSEN 16 Maret - 15 April 2017

Home Base : ____PEKANBARU_____


Note : Bagi karyawan yang belum full joint 1 bulan Internsif kehadiran tidak ada
Frekuensi
No NIK Nama
Telat Sakit /izin Cuti/alfa
1 T170175 Dika Iza Juliandy
2
3
4
5

Project Huawei

1 T170216 Fadrol Rahman 3


2 T170180 RANDI MUJAHIDDIN
3 T170215 FAUZAN MUZAKI 2
4 T170205 MILA FEBRIDA 2
5 T170217 Muhammad awaluddin 6
6 Gema Purnama Bintang 3
7 Rovil Tamara Arbi
8 Ali Ahmad Maulana 1
9
10
11
12
13
14
15
15 April 2017

Insentif Insentif
Kehadiran Kehadiran Remark
Full Aktual
200,000 200,000
200,000 200,000
200,000 200,000
200,000 200,000
200,000 200,000

200,000 170,000
200,000 200,000
200,000 180,000
200,000 180,000
200,000 140,000
200,000 170,000
200,000 200,000
200,000 190,000
200,000 200,000
200,000 200,000
200,000 200,000
200,000 200,000
200,000 200,000
200,000 200,000