You are on page 1of 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


(MEI) 2018
KERTAS 1

TAJUK NO. ITEM & ARAS


JUMLAH
KONTEKS 1 2 3
BAHAGIAN A 1. Kata nama am * 1
2. Kata nama am * 1
3. kata nama am * 1
4. kata ganti nama khas * 1
5. kata ganti nama khas * 1
6. kata ganti nama * 1
7. kata ganti nama * 1
8. kata hubung * 1
9. kata hubung * 1
10. kata adjektif * 1
11. kata adjektif * 1
12. kata sendi nama * 1
13. kata sendi nama * 1
14. kata kerja * 1
15. kata kerja * 1
16. berdasarkan petikan * 1
17. berdasarkan petikan * 1
18. berdasarkan petikan * 1
19. berdasarkan petikan * 1
20. berdasarkan petikan * 1
BAHAGIAN B 21-30 kata adjektif dan kata kerja * 10
31-35 pemahaman petikan * 5
36-40 ayat tunggal (suaikan) * 5
41-45 lengkap ayat berdasarkan petikan * 10

Jumlah 45 soalan 10 12 2 50 markah


JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
(MEI) 2018
KERTAS 2

TAJUK NO. ITEM & ARAS


JUMLAH
KONTEKS 1 2 3
BAHAGIAN A 1-5 kata nama khas * 5
BAHAGIAN B 6-10 kata kerja * 5
11-20 kata nama am, kata nama khas * 10
BAHAGIAN C
dan kata adjektif
BAHAGIAN D 20-25 susun rangkai kata * 10
BAHAGIAN E 25-30 bina ayat tunggal * 10
BAHAGIAN F 30-35 susun ayat * 10
JUMLAH 30 SOALAN 2 2 2 50Markah