You are on page 1of 1

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE PULAU PINANG LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE PULAU PINANG

( SABTU : 28 OKTOBER 2017) ( SABTU : 28 OKTOBER 2017)

 Berkumpul di Dataran SMA Syubbaniah pukul 6.45 pagi  Berkumpul di Dataran SMA Syubbaniah pukul 6.45 pagi
 Bertolak ke Pulau Pinang pukul 7.00 pagi  Bertolak ke Pulau Pinang pukul 7.00 pagi

1. ETIKA LAWATAN 4. ETIKA LAWATAN


A. Berpakaian Uniform sekolah lengkap dengan kasut F. Berpakaian Uniform sekolah lengkap dengan kasut
sekolah. sekolah.
B. Bergerak dalam kumpulan. G. Bergerak dalam kumpulan.
C. TIDAK berkelakuan kurang sopan H. TIDAK berkelakuan kurang sopan
D. Menjaga nama baik sekolah. I. Menjaga nama baik sekolah.
E. Pelajar yang melanggar ETIKA LAWATAN akan ‘ DISENARAI J. Pelajar yang melanggar ETIKA LAWATAN akan ‘ DISENARAI
HITAM’ . Pelajar tersebut TIDAK akan dapat mengikuti HITAM’ . Pelajar tersebut TIDAK akan dapat mengikuti
mana-mana lawatan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. mana-mana lawatan yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

2. SENARAI BARANG YANG DIBENARKAN BAWA 5. SENARAI BARANG YANG DIBENARKAN BAWA
A. Pelajar dibenarkan membawa Kamera sahaja. F. Pelajar dibenarkan membawa Kamera sahaja.
B. Baju sejuk / sweater G. Baju sejuk / sweater
C. Sepasang Pakaian Sukan Sekolah untuk waktu petang H. Sepasang Pakaian Sukan Sekolah untuk waktu petang
(selepas pukul 4 ptg) (selepas pukul 4 ptg)
D. Telekung (perempuan) / pakaian solat (Lelaki) I. Telekung (perempuan) / pakaian solat (Lelaki)
E. Membawa Buku Catatan / alat tulis J. Membawa Buku Catatan / alat tulis

3. BARANG YANG TIDAK DIBENARKAN BAWA 6. BARANG YANG TIDAK DIBENARKAN BAWA
A. Telefon bimbit (handset) B. Telefon bimbit (handset)
 Sekiranya pelajar membawa barang terlarang. Kemudian,  Sekiranya pelajar membawa barang terlarang.
berlaku KEHILANGAN, maka guru pengiring lawatan TIDAK Kemudian, berlaku KEHILANGAN, maka guru pengiring
akan bertanggungjawab terhadap KEHILANGAN barang lawatan TIDAK akan bertanggungjawab terhadap
tersebut.
KEHILANGAN barang tersebut.