You are on page 1of 2

KABANATA 10: KAAYAMANAN AT KAGUSTUHAN

Mga Tauhan: Simoun Kabesang Tales kapitan Basilio Kapitana Tika


Sinang Hermana Penchang (7) Dalaga (3) Papatayin

Props: (3) Baul Rebolber Sulat Buhangin Sign


Alahas

Setting: Bahay ni Tales, Bukid

Dialogue/Scenes:

*Dumating si Simoun sa bahay ni Kabesang Tales, may mga dalang pagkain at kasama ang kanyang dalawang
utusan na buhat buhat ang mga malalaking baul ng alahas*

SIMOUN: Sa tingin mo ba sapat na ang aking sandata upang mapagtanggol ko ang aking sarili laban sa mga tulisan?

KABESANG TALES: Imposible, may mga riple sila.

SIMOUN: Ang rebolber na ito ay pangmalayuan din. *Binaril and punong dalawang metro ang lao at nahulog ang
bunga nito*

*Isa-isang dumating ang mga mamimili ng alhas*

*Inayos ni Simoun and dalwang baul na dala-dala at nilagay sa lamesa*

SIMOUN: Natitiyak akong hindi ninyo maiibigan ang mga alahs na tubog sa lamang sag into o pilak. Si gurado ako
brilyante ang inyong gusto.

SINANG: Tama kayo ginoo, brilyante, mga maatatanda at mga antigong mga brilyante. Alam ninyo na ang ibig kong
sabihin, babayaran ni ama ang dahil mahilig siya sa mga antigo.

SIMOUN: Nagkataon naman maraaming akong alahas na antigo rito.

*Binuksan ni Simoun ang unang baul. Napapalatak si Sinang, kaya kinurot siya ng kanyang ina.*

SIMOUN: Hayan ang mga antigong alahas, ang sing-sing na dating pag-aari ni ni Prinsesa de Lambelle, at mga
hikaw sa dama ni Maria Antoinette.

*Binuksan ni Simoun ang pangalawaang baul. Napapalatak muli si Sinang, kaya kinurot siya ulit ng kanyang ina*

SIMOUN: Ang mga ito’y may mga kaliitan kaysa sa mga berdeng iyon. Peo maas mahal ang mga ito. Pinagbili sa
akin ang mga ito ng dalwang libong piso kaya hindi koi to maibibigay na mababa sa tatlong libong piso.

*Binalik ang tatlong bato ang kinuha ang napkagandang kwintas*

SIMOUN: Ito ang kuwintas ni Cleopatra. Ito ang hiyas na hindi malaman ang halaga. Isang dakilang hiyas,
napangalagaang mabuti. Ito ay halos dalawang libong taon na.
KAPITAN BASILIO: Hangal! Malay mo ang kuwintas na ito ang nananagot sa kalagayan ng boung mundo, marahil ay
ito ang dahilan kaya nabihag ni Cleopatra sa Mark Anthony.

DALAGA1: Kahit tatlong piso hindi ko bibilhin yan.

KAPITANA TIKA: Hangal! Maaring mabili yan ng beinte. Mahusay ang ginto at maaring ipatunaw para mabago.

SIMOUN: Ang sing-sing na ito ay pag-aari ni Sulla.

KAPITAN BASILIO: Maaring ito ang sagiag ng kanyang diktatura noong kanyang panahon.

SIMOUN: Marami pa akong ibang hiyas.

SINANG: Kung lahat ay kaprehas niyan, di bale na lang. Mas gusto ko ang mga makabagong disenyo.

SIMOUN: Kayo ginoo, wala ba kayong ipagbibili?

KABESANG TALES: Lahat ng hiyas ng aking anak ay napagbili na walang mahalagang natitira pa.

SINANG: Ang relikaryo ni Maria Clara? May mga brilyante at Esmeralda ang relikaryong iyon.

*Kinuha ni Kabesang Tales ang relikaryo at pinag-aralan ito ni Simoun.*

SIMOUN: Gusto ko ang disenyo. Magkano mo ipinagbibili? Pwede nab a ang limangdaan?

KABESANG TALES: LImandaan!?

HERMANA PENCHANG: Kung ako sa iyo itatabi ko na lang ang relikaryo. Ang mga nakakakita kay Maria Clara sa
kumbento ay nagsasabing siya’y napakapayat at halos hindi na makapagsalita. Marahil iyan ang dahilan kung bakit
pinili pa ni Juli ang manilbihan kaysa ipagbili ang relikaryo.

KABESANG TALES: Kung ako’y inyong papahintulutan, pupunta ako sa bayan at tatanungin ko muna ang aking
anak.

*Umalis si Kabesang Tales. Nagkasundo na ang lahat sa presyo ng mga alahas. At isa-isa ng umalis ang mga
panauhin. Naghintay si Simoun buong gabi kay Kabesang Tales hangang sa makatulog na ito.*

*Pagkagising niya nakita niya na wala na ang rebolber sa kinalalalagyan nito> Nakita niya ang relikaryo ni Maria
Clara at ang sulat ni Kabesang Tales*

SIMOUN: Sa wakas ay meron na akong tauhan. *evil laugh*

*Kinabukasan may tatlong lalaki na natagpuan na patay sa lupain na dating pag-aari ni Tales at may mga lupa sa
bibig. Naklagay sa kanilang katawan ang malaking papel na may nakasulat na “TALES” gamit ang dugo. Makalipas
ang ilang oras ay natapuan ang isang babae na patay din at sinasabing asawa ito ng bagong may-ari ng lupain ni
Tales.*