You are on page 1of 4

broj 3

GLAS SLOBODNE POŽEGE

XIV SEDNICA SO POŽEGA


PROSTAKLUK I UVREDE PREDSEDNICE
U više navrata je predsednica SO Zorica Mitrović za SO ZORICE MITROVIĆ
skupštinskom govornicom svoje sugrađane, koji su ustali NA RAČUN GRAĐANA
protiv pokušaja pljačke opštinskog budžeta pod
pokroviteljstvom predsednika opštine
OBELEŽILE POSLEDNJU
Milana Božića, nazvala „nevaspitanim“, SEDNICU SKUPŠTINE
„ruglom“ i „moralno posrnulim ološima“.
Time je predsednica SO samo ponovila Za vas objavljujemo spisak samo dela
svoje prethodne uvrede upućene odbornika SO Požega koji zbog sukoba
građanima Požege na društvenim interesa krše odredbe Zakona o
mrežama. lokalnoj samoupravi (član 30):

Nije ni čudo što predsednica SO 1. Biljana Tošić


Zorica Mitrović misli da joj pripada 12
2. Branko Simović
m i l i o n a d i n a ra o d n ovca sv i h
građana Požege, pošto očigledno 3. Miloš Marković
smatra da su „svi jednaki, ali neki su 4. Ljiljana Dučić
jednakiji od drugih“. Naime, svoje
nevaspitanje i svoje uvrede prema 5. Đorđe Nikitović
građanima opisala je kao svoje 6. Mikan Filipović
mišljenje, a onda se pohvalila
ka ko j e v l a s t za m i š l j e n j a
drugačija od njenog pokrenula 8 krivičnih postupaka protiv
neposlušnih i slobodnih građana.
Požega ne zaslužuje takvu predsednicu SO!
Na XIV sednici takođe je usvojena Odluka o dodeli
opštinskih priznanja „7. april“ u vidu povelja, plaketa i
pohvala zaslužnim građanima Požege. Za svoje zasluge u
dolasku SNS na vlast u Požegi nagrađeni su poznati
politički „preletači“ Ljubivoje Diković i Stevo
Ješić. Umesto da se pominju kao negativan
primer, kao ljudi za koje je odborničko mesto
sredstvo trgovine, opština im dodeljuje i
priznanja. Ljudi koji su zbog ličnog interesa
izneverili narodnu volju dobijaju opštinske počasti i tako se rugaju svim građanima
Požege. Da li zaista želimo takve predstavnike građana?

Ljiljana Petrović, Požežanka, profesorka Fakulteta primenjenih umetnosti,


APLAUZ!!!

ODBILA JE da primi nagradu „7.april“ poslavši pismo predsedniku Božiću sa


zahtevom da se njeno ime izbriše sa spiska dobitnika priznanja, navela je:
„Ne slažem se sa sadašnjom politikom vođenja opštine Požega, ne slažem
se da ljudi bez radne biografije u oblastima kultura, nauka i obrazovanje
budu vladajuća opštinska garnitura...“
Sportsko-kulturno kršenje zakona!
Kako je sve počelo?
Rijaliti sapunica sa kupovinom nelegalnog objekta u vlasništvu predsednice SO Zorice
Mitrović počela je od novoformirane ustanove – Sportsko-kulturni centar Požega i njenog
VD direktora Srđana Stevanovića.
Pokusni kunić opštinske vlasti Stevanović potpisao je 24. januara 2018. godine predlog
izmene i dopune Programa rada SKC Požega za 2018. godinu.U predlogu se navodi da je
nelegalni objekat "idealno rešenje" za izgradnju teretane i fitnes sale pri sportskoj hali i da je
za njegovu kupovinu neophodno izdvojiti 12 miliona dinara iz opštinskog budžeta!?

Ipak, u zvaničnom Programu rada Sportsko-kulturnog centra Požega za


2018. godinu, koji je usvojen na 12. Sednici SO Požega 21. decembra 2017.
piše nešto drugo:

„Investicije koje se nameću kao neophodne u 2018. (a koje su


nemoguće bez podrške osnivača) koje bi značajno podigle
funkcionalnost objekata su:
Prvi sledeći korak koji treba napraviti je nastavak na uređenju
sportske hale. Ono što jednom takvom objektu nedostaje, a sastavni
je deo programa rada svih korisnika hale, jeste fitnes sala odnosno
teretana. Imajući u vidu da u sportskoj hali postoji još
neiskorišćenog prostora koji bi se mogao podvesti nameni
izgradnji teretane, to je prvi cilj u planu za 2018. godinu. Za potrebe Milion tamo,
opremanja fitnes sale, potrebno je izdvojiti 1.000.000 dinara.
milion ovamo.
Lako je tuđim
Pitamo se kako je za manje od mesec dana od usvajanja Programa rada novcem
SKC Požega za 2018, v.d. direktor Srđan Stevanović promenio mišljenje i gloginje
umesto „neiskorišćenog prostora u Sporstkoj hali“ i predviđenih milion mlatiti.
dinara došao do zaključka da je „neophodno proširiti kapacitete“ i kupiti
objekat pored hale za celih 12 miliona dinara?

Na poslednjoj sednici SO Požega, koja je održana 29.marta 2018. godine, sporna


Odluka o dopunskom budžetu Opštine Požega za 2018. godinu je preinačena,
sredstva u visini od 12 miliona dinara su opredeljena na druge budžetske linije.
Ipak, Odluka o izmeni i dopuni programa rada Sportsko-kulturnog centra
Požega za 2018. godinu je i DALJE JE OSTALA NA SNAZI.

Tražimo da se i ova odluka stavi van snage, tj. poništavanje izmene


i dopune programa rada SKC Požega za 2018. godinu.
Kako radi taj mnogo hvaljeni
Sportsko-kulturni centar Požega?
Budžet SKC Požega za 2018. godinu iznosi, verovali ili ne, 34.414.000 dinara, od toga
31.390.000 dinara iz budžeta Opštine Požega, a menadžment ove ustanove (Srđan
Stevanović – Dejan Mrkić) planira da u ovoj godini ostvari svega 3.024.000 dinara
sopstevnih prihoda (bazen, sportska hala, prodaja ulaznica, izdavanje prostora u zakup).
Samo protekle nedelje je SKC Požega potrošio naših 1.390.000 dinara za projekat
„Obeležavanje dana opštine“. Pitamo se za šta?

Hleba i igara
Sportsko-kulturni centar Požega za vas,
a 12 miliona
neprestano krši Zakon o javnim za nas!
nabavkama!
na sajtu Sportsko-kulturnog centra Požega
nema objavljenih javnih nabavki što je zakonska
obaveza javne ustanove;
na Portalu uprave za javne nabavke nema
sprovedene nijedne javne nabavke od kada je
ova ustanova osnovana

U periodu 2016-2017. godine nije spovedeno 17 javnih nabavki za


različite usluge izvođača – muzičkih, dramskih itd. Za ove nabavke
likvidirani KCP je zatražio u skladu za Zakonom o javnim
nabavkama (član 36. stav 2.) pozitivno mišljenje za sprovođenje
javnih nabavki svega 34 puta, a sprovedeno je svega 17 nabavki.
Dakle, 17 nabavki nije ni sprovedeno, a usluge su izvršene, ugovori
potpisani, fakture plaćene.

Koncert grupe Divanhana u decembru 2016. (bez javne nabavke,


bez ugovora, sumnja se da je plaćen kešom od prodaje ulaznica
koje su prodavane po ceni od 400 i 500 dinara - protivzakonito) .

Koncert Yu grupe za prošlogodišnju proslavu Dana opštine


plaćen je 645.000 dinara, ali je ukupno potrošeno 900.000
dinara. Pitamo se za šta?
Koncerti bendova Kerber i Balkanika za proslavu Dana opštine
2018. ugovoreni bez javne nabavke i netransparentno isplaćeni.

Građani imaju pravo da vide za šta se i kako troše


njihova sredstva kojima se puni budžet Opštine Požega!
SKCP – SAVEZ KORUMPIRANIH CIRKUZANATA POŽEGE
Požeški Vikiliks:
Brutalna zloupotreba poverljivih podataka građana u režiji
predsednika opštine Požega Milana Božića i
predsednice SO Zorice Mitrović.
Počev od 8. marta tekuće godine, Fejsbuk stranica „Glas
Požege“ , za koju se osnovano sumnja da je anonimno uređuju
osobe bliske lokalnoj vlasti u Požegi, počela je sa iznošenjem
ličnih podataka građana koji su se javno usprotivili potezima
opštinskog rukovodstva. Među tim podacima nalaze se :

Lični zahtevi i molbe građana podnete Centru za socijalni rad


Požega, koji bi, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, član 37,
trebalo da budu poverljivi.

Finansijske transakcije sa privatnih računa građana.

Lični podaci građana poput JMBG ili broja LK.

Neki od tih poverljivih podataka prethodno su se prvo


pojavili na privatnom Fejsbuk i Instagram profilu
predsednice SO Zorice Mitrović!
Na društvenoj mreži Fejsbuk u utorak 27. marta pojavile su se fotografije ili takozvani skrinšotovi imejl
prepiske između zvanične adrese Centra za socijalni rad Požega (centar.pozega@gmail.com) i
službene adrese Odeljenja za pravne i skupštinske poslove Opštine Požega (skupstinskiposlovi
@pozega.org.rs)

Elektronska prepiska nedvosmisleno potvrđuje da su poverljive informacije o korisnicima Centra za


socijalni rad Požega nezakonito dostavljane po nalogu predsednika opštine Požega Milana Božića i
predsednice SO Požega Zorice Mitrović. Na fotografijama se vidi da su poverljivi dokumenti iz Centra
za socijalni rad Požega na adresu opštine Požega poslati 22. marta, a da su na Fejsbuk stranici „Glas
Požege“ osvanuli 24. marta.

Ovo je vrlo snažna indicija da iza Fejsbuk stranice „Glas Požege“ stoje dva najviša funkcionera opštine
Požega, predsednik opštine Milan Božić i predsednica SO Zorica Mitrović, koji privatne podatke
građana najbrutalnije zloupotrebljavaju u funkciji ličnog obračunavanja sa svojim političkim
neistomišljenicima.
POŽEGI NE TREBA RUKOVODSTVO KOJE
VODI LIČNI I POTKAZIVAČKI RAT
PROTIV GRAĐANA!
IZAĐI NA TRG SLOBODE U POŽEGI
14. 4. 2018. GODINE U 17:00 ČASOVA
I RECI NE PRIMITIVIZMU I BAHATOSTI.

IMA NAS VIŠE!