You are on page 1of 2

TEST PREPARATOR

Profil real
Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea
textului de mai jos:

JOC
Disputele cu timpul nu-mi displac,
Anii se țin de mine să mă prindă. Iar timpul se preface – ce tâlhar! –
Sunt eu? Sunt altul? – ies dintr-o oglindă Că-mi pune file-n plus în calendar,
În care m-am uitat acum un veac... Dar... e secret, să nu spun nimănui...

Văd: Moș Crăciun zâmbind într-o colindă... Știu, ne-ndoielnic – vrea să mă înșele,
Mai trece-un an? Păi... asta-i, ce să fac?... Dar nu încerc să întru-n altă piele,
Actor pe scena clipei, nu am trac... Să mă ascund – îmi place gluma lui...
O stea în ceruri stă să se aprindă... (V. Romanciuc)

Nr. Itemi Puncte
1. Rescrie, din lista propusă, un sinonim contextual adecvat pentru verbul să înșele L
şi argumentează-ţi, într-un enunţ, alegerea: să ademenească, să amăgească, să 0
încânte, să mintă, să momească, să păcălească, să prostească, să trișeze. 1
______________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Alcătuieşte câte un enunţ, ilustrând sensuri figurate ale cuvintelor: stea, oglindă, L
actor. 0
1. _________________________________________________________________ 1
2. _________________________________________________________________ 2
3. _________________________________________________________________ 3

3. Alcătuieşte cîte un enunţ cu fiecare pereche de lexeme. L
Pentru primul enunţ: 0
calendar, glumă ________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________ 2
Pentru al doilea enunţ: 3
în veac, trac ___________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________

4. Analizează, în spaţiul propus, semnificaţia motivului trecerii timpului în acest text, în L
raport cu acelaşi motiv literar dintr-un alt text (numeşte textul şi autorul, citează din 0
textul ales). 1
______________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________ 6
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Comentează, în text coerent de 6-7 rânduri, sugestia contextuală a unei metafore din L
strofa a treia. 0
Metafora: _____________________________________________________________ 1
Comentariul: __________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________ 6
______________________________________________________________________

6. Formulează 2 argumente textuale pentru alegerea acestei formule de titlu. L
Argumentul 1: _________________________________________________________ 0
_____________________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________ 2
Argumentul 2: _________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________ 4

7. Comentează, într-un minieseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului, în raport cu L
gândul lui N. Stănescu: Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă! 0
În acest eseu, urmează: 1
2
•Să formulezi mesajul global al poeziei (comentând două dintre figurile de stil /motivele relevante 3
/stările eului liric); 4
•Să relaţionezi mesajul cu citatul; 5
•Să angajezi şi să dezvolţi ideea din citat.
6
______________________________________________________________________
7
______________________________________________________________________
8
______________________________________________________________________
9
______________________________________________________________________
10
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________