You are on page 1of 3

MAUNLAD NA GRAMATIKA

FIL 215
ALMARIE S. MALLABO MARILYN S.
LUZANO, Ph. D.

1. Ano ang retorika?
Ang RETORIKA ay isang mahalagang karunungan ng pagpapahayag na tumutukoy sa sining ng
maganda at kaakit-akit na pagsusulat at pagsasalita. (Sebastian, 1967). Ito ay ang pagpapahayag o
pagsasalita sa harap ng isa o maraming tao, sa makatuwid mahalaga ang retorika upang makapagpahayag
ka ng iyong mga nararamdaman sa mga bagay- bagay.

Mahalaga ito sa pang araw-araw dahil kapag walang retorika magiging napakatahimik ng mundo at
walang komunikasyon at interaksyon ang magaganap sa bawat isa, hindi magagamit ang wika ng bawat
isa at wala nang pagkaka-intindihan sa bawat indibidwal. Mawawala ang ating pagkakaisa.

Maraming pagkakahulugan ang iba’t-ibang tao kung ano ang retorika ayon sa kanilang sariling pananaw,
karanasan at lawak ng tinamong kaalaman. Upang maiwasan ang kalituhan sa sinikap ng mga manunulat
na ihain sa Bahaging ito ang mga baryasyon sa dipinisyon ng retorika.

Ito ay nagmula sa salitang Griyego na “rhetor” na kapwa nangangahulugang isang “Guro” at
“Mananalumpati” o tagapagsalita sa isang pagpupulong. Matatandaan na Malaking papel ang
ginagampanan ng retorika bilang isang mahalagang sangkap ng pagpapahayag maging sa pormal na
pananalumpati.
Ito ay isang pag-aaral sa masining na paggamit ng lenggwahe upang maimpluwensyahan ang damdamin
at kaisipan ng ibang tao.
Ito ay nakatuon sa pagbibigay- liwanag sa simbolo o lenggwaheng ginamit sa likod ng mga musika,
pelikula, radio, pahayagan at telebisyon.
Ito ay ang paggamit ng mga simbolo na may kakayahang pumukaw sa ating kalikasan na tumugon sa
mensaheng ipinapahatid ng mga naturang simbolo. -Kenneth Buke.

2. Ano-ano ang mga proseso sa mabisang pagpapahayag?
Tamang pag-uugnayan ng mga salita sa isang pahayag upang makabuo ng malinaw na kaisipan o ideya.
 Tamang paggamit ng salita
 Pag-aaral ng anyo uri ng mga salita.

3. Paano magiging epektibo ang pagsulat ng komposisyon?
A. Katuturan ng Pagsulat
Ang pagsulat ay ang uri ng pagpapahayag ng kung saan isinasatitik ang mga kaalaman, iniisip at
nadarama.
B. GABAY SA EPEKTIBONG PAGSULAT
1.KAISAHAN

. tandaan na hind lahat ng narinig sa iba ay totoo at dapat paniwalaan. ISANG SIPI E. mga balita sa radyo at telebisyon at iba pa. 2. mahalagnag tiyakin muna ang katotohanan bago isulat. Ano-ano ang mga bahagi ng komposisyon? 1. PAGKAKAUGNAY Tiyakin na ang kawil ng mga pangyayari ay maingat na maisaayos ayon sa takbo ng mga pangyayari.Tiyakin na ang diwang ipinahahayag ay maayos. WAKAS O KATAPUSAN Ang wakas ay ang bahagi ng sulatin na kinakailangang gumising sa diwa ng mambabasa.maaring usapan ng mga tao tungkol sa isang pinagtatalunang isyu. Ang mga pangyayari sa komposisyon ay kinakailangang may kaugnayan sa isa’t isa upang ang daloy ay maging tuluy-tuloy. Likhang . 3. 5.Ano-ano ang mga mapagkukunan ng paksa para sa pagsulat ng komposisyon? 1. katotohanan man o ilusyon ay makalikha ng isang salaysay. 4. PANIMULA Ang panimula ay karaniwang bahagi ng isang sulatin na kung saan hinuhusgahan ng mambabasa ang isang paglalahad kung itutuloy itong basahin o hindi. Narinig o napakinggan sa iba . ISANG MAKATAWAG PANSING PANGUNGUSAP C.mula sa imahinasyon. Ang mga pangungusap na bubuo sa komposisyon ay kinakailangang may kaugnayan sa isa’t isa. Subalit. Sariling karanasan . MGA URI NG PANIMULA A.pinakamadali at pinakadetalyadong praan ng pagsasalaysay ng isang tao sapagkat ito ay hango sa pangyayaring naranasan ng mismong nagsasalaysay o magasasalaysay. Ang bahaging ito ay kinakailangan maging kaakit-akit upang maganyak ang babasa. ISANG USAPAN O PALITAN NG SALITA 2. ISANG TANONG/ TANONG PANGRETORIKA D. 3. 2. Malinaw ang mga kawil ng mga pangyayari. ang diin ay dapat na mangibabaw. dualng panteatro at iba pa. DIIN Sa pagbuo ng isang komposisyon.mga palabas sa sine. 3. Kailangang maingat na maihanay ang takbo ng mga pangyayari na may maliwanag na kaugnayan sa isa’t isa.isip . ISANG PAMBUNGAD NA SALAYSAY B. 4. Nabasa o Napanood . KATAWAN O NILALAMAN Ang bahaging ito ng sulatin ay ang pinakatugatog ng paglalahad. Kailangan lahat ng mga detalye ay may kaisahan upang mapatingkad ang ipinapaliwanag. televisyon.

Prosidyural. Kapampangan.Naglalahad ng mga katangian ng isang tao. o simpleng nagsasalayasay Hal. Mandarin. lugar. Ano-ano ang mga labimpitong (17) pangunahin at di-pangunahing wika sa Pilipinas? Mga pangunahing wika: Tagalog. Pangasinan. Informativ. Waray- Waray. Ano-ano ang mga uri ng komposisyon? 1. 3. Maranao. at Arabe. Ivatan.Naglalahad ng wastong pagkakasuno-sunod ng hakbang. Deskriptiv. Ilocano. mga editorial.Isa itong nang ung umbinse o nanghihikayat.Naglalahad ng magkakasunod-sunod na pangyayari. Narativ.Naglalahad ng mga proposisyon na nangangailangan ng pagtalunan o pagpapaliwanagan. Tausug. 2. Kastila o Espanyol. Mga kasaysayan. 5. Cantonese. Persweysiv. hapon 9. Ibanag. Hal. Hal. Kinaray-a. Fookien.Ang mga panaginip at hangarin ng tao ay maari ring maging batayan ng pagbuo ng salaysay. bukod sa Tagalog? Ingles.Naglalahad ng mga makatotohan ang impormasyon. Mga akdang pampanitikan. bagay. Gaddang. Sebwano. Mga advertisement. 6. Mga lathalain. pangyayari atbp. tsina. Argumentativ. Bikolano.Aklanon. 7. Panaginip o Pangarap . Tboli. Hal. Hal. espanyol. mga balita. Ano-ano ang mga salitang galing sa iba’t ibang wika ng mundo na bahagi ng leksikong Filipino? Ingles. Hiligaynon. 4. mga akdang pangpanitikan. . 8. Ano-ano ang mga salitang maaaring maging bahagi ng pinagyamang Filipino sapagkat komon sa maraming pangunahing wika sa Pilipinas. Yogad.5. 6. Koreano.