You are on page 1of 1

Nr. 6316/ 18.04.

2018

Aprob,
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

SORINA PINTEA
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL ADJUNCT

GABRIELA NORICA ZLATE

REFERAT DE APROBARE

În vederea îmbunătăţirii asistenţei medicale acordate copiilor alergici în unităţile
de învăţământ, în cadrul întâlnirilor reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii şi ai
Ministerului Educaţiei Naţionale cu reprezentanţi ai părinţilor acestor copii, au fost
înaintate solicitări concrete şi astfel începute discuţiile privind identificarea împreună a
soluţiilor viabile.
Una dintre aceste propuneri este „Dotarea truselor medicale de prim-ajutor din
unităţile de învăţământ preuniversitar cu EPIPEN/adrenalina pentru copiii cu alergii,
supuşi riscului unui şoc anafilactic. EPIPEN este un stilou cu adrenalina autoinjectată,
cu termen scurt de valabilitate, …care reprezintă singura terapie dovedită clinic în
tratamentul anafilaxiei, fiind singura soluţie salvatoare de vieţi, atunci când este
administrată cât mai rapid.”
Pe cale de consecinţă se impune modificarea Ordinului ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii nr. 5298/1668/ 2011 pentru
aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor
din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind
acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, în
sensul introducerii acestui produs în baremul de medicamente prevăzut pentru
cabinetele medicale din unităţile de învăţământ motiv pentru care s-a elaborat
prezentul proiect de ordin.
Ținând cont de necesitatea respectării reglementărilor privind transparenţa
decizională, vă rugăm să aprobaţi postarea pe site-ul Ministerului Sănătăţii a acestui
proiect de act normativ, la rubrica „Transparenţă decizională- Acte normative în
transparenţă”.

DIRECTOR GENERAL
DR. COSTIN ILIUŢĂ

Intr. Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, București
Tel.:+4 021 3072 667/624; Fax: +4 021 3072 567/3131 452
dam@ms.ro
www.ms.ro