You are on page 1of 4

PROFIL REAL SUBIECTUL I (38 de puncte

)
Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea
textului de mai jos:
SĂ MERGI FRUMOS
Feciorilor mei,
Călin şi Teodor
Fiule, să nu
Calci de sus,
Să nu încovoi spinarea.
Să mergi frumos şi demn,
Şi nezgomotos,
Cum merge pe obraz
Lacrima celui care-a învins.

Fiule, să nu
Laşi ochiul să-ţi ruginească.
Văzînd, vei cunoaşte,
Cunoscînd, vei birui,
Biruind, vei fi iubit.
Iubind,
Vei găsi drumul spre casă. Grigore Vieru

Nr. Item Scor
1 Propune cîte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte: L L
să mergi – _________________________ 0 0
să nu încovoi – __________________ 1 1
biruind – ________________________ 2 2
casă – _______________________ 3 3
4 4
2 Alcătuieşte cîte un enunţ cu fiecare pereche de lexeme. L L
Pentru primul enunţ: 0 0
a învinge, demn ____________________________________________________ 1 1
2 2
____________________________________________________________ 3 3
Pentru al doilea enunţ: 4 4
fiu, drum
_____________________________________________________________
3 Scrie 4 expresii frazeologice sau locuţiuni care conţin substantivul ochi. L L
1) 0 0
2) 1 1
2 2
3) 3 3
4) 4 4
4 Explică, în spaţiul propus, semnificaţia simbolului lacrimă, în raport cu alt simbol L L
din acest text. 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
__________________________________________________________________ 2 2
3 3
__________________________________________________________________
4 4
__________________________________________________________________ 5 5
__________________________________________________________________ 6 6
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5 Interpretează, în text coerent de 5-6 rînduri, semnificaţia unei figuri de stil din L L
secvenţa subliniată (numeşte figura). 0 0
1 1
____________________________________________________________ 2 2
3 3
____________________________________________________________
4 4
_____________________________________________________________ 5 5
____________________________________________________________ 6 6
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6 Formulează 2 argumente textuale pentru alegerea acestei formule de titlu. L L
0 0
Argumentul 1: 1 1
____________________________________________________________ 2 2
3 3
____________________________________________________________ 4 4
Argumentul 2:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Comentează, într-un eseu de 10-12 rînduri, mesajul global al textului, în raport cu L L
afirmaţia lui Grigore Vieru: Trebuie să învingem bucuria izbînzii pentru a 0 0
rămîne oameni. 1 1
2 2
În acest eseu, urmează: 3 3
• să formulezi mesajul global al poeziei, susţinîndu-l cu 2 repere textuale (stări ale eului liric/ 4 4
figuri de stil/ motive literare/ imagini sugestive); 5 5
• să relaţionezi mesajul cu citatul; 6 6
• să angajezi şi să dezvolţi ideea din citat. 7 7
8 8
9 9
10 10

SUBIECTUL AL III-LEA (10 puncte)

Te numeşti Teodor/Teodora Moraru. Eşti elev/elevă în clasa a XI-a a Liceului Teatral din
municipiul Bălţi. Intenţionezi să formezi o trupă de voluntari, cu care să pregătiţi un spectacol pentru
copiii din Centrul de plasament. Pentru prima şedinţă a voluntarilor, care va avea loc în Sala de
festivităţi, ai ales data de 7 iunie 2015, ora 10.00. Redactează textul anunţului pe care îl vei plasa
astăzi pe avizierul liceului.

Cerinţe faţă de redactarea textului Scor
1) Utilizarea structurii specifice anunţului. L01234 L01234
2) Valorificarea conţinutului legendei. L012345 L012345
3) Respectarea normelor limbii române literare. L01 L01