You are on page 1of 1

FIȘĂ DE LUCRU

Despre emoţiile mele
Completaţi fiecare dintre aceste propoziţii despre emoţii, folosind propriile
cuvinte şi exemple reale despre cum vă simţiţi.
Mi-e teamă atunci când.........................................................................................

Sunt impresionat atunci când................................................................................

Sunt fericit când.....................................................................................................

Mă simt necăjit când..............................................................................................

Sunt trist atunci când.............................................................................................

Sunt calm atunci când...........................................................................................

Sunt furios când.....................................................................................................

Mă simt singur când...............................................................................................

Mă simt ruşinat când............................................................................................

Sunt dezamăgit când............................................................................