You are on page 1of 1

KEJOHANAN BALAPAN & PADANG

MAJLIS SUKAN SEKOLAH ZON GADONG KALI KE-47 TAHUN 2018
ANJURAN SK KEPAWA, SK KABAJANG & SK GARAMA
3 & 5 FEBRUARI 2018

BORANG PENYERTAAN PERBARISAN

SEKOLAH :
KETUA ROMBONGAN :
PENGURUS PASUKAN :
PENOLONG PENGURUS :
JURULATIH : 1.
2.
FISIOTERAPI :
CEPERON :
KETUA PASUKAN (M) :
MOTTO PASUKAN :

BIL. NAMA PESERTA NO KP / SIJIL LAHIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

__________________________________
Pengurus Pasukan

Nama : Cop Rasmi :
Tarikh :