You are on page 1of 2

Genul dramatic

Genul dramatic- cuprinde operele literare, în versuri sau proză, destinate
reprezentării scenice.

Trăsături:
- este limitată ca timp, spațiu și acțiune;
- acțiunea este declanșată de conflictul dramatic, ce constă în confruntarea a
două personaje, idei, situații;
- autorul își exprimă în mod indirect ideile și sentimentele, prin intermediul
acțiunii și al personajelor;
- textul este structurat în acte, scene, tablouri;
- personajele comunică prin replici, modul de expunere dominant fiind
dialogul, ce poate alterna cu narațiunea, descrierea și monologul dramatic;
- are o așezare în pagină specifică: la începutul operei se află lista cu
personaje și rolul lor în cadrul piesei, iar înaintea fiecărei replici este precizat
numele personajului care o rostește;
- singurele intervenții ale autorului apar în indicațiile scenice sau
DIDASCALII, așezate între paranteze, prin care se fac precizări despre
decor, relațiile dintre personaje, starea lor interioară, etc.

Specii dramatice: comedia, tragedia, drama, vodevilul, feeria, farsa, etc.

COMEDÍE, comedii, s.f. Operă dramatică al cărei subiect și deznodământ
provoacă râsul și care ridiculizează relații sociale și etice, tipuri umane, năravuri
etc. ♦ Fig. Prefăcătorie, ipocrizie, falsitate. – Din fr.comédie, lat. comoedia.

TRAGEDÍE, tragedii, s.f. 1. Specie a genului dramatic cu subiect patetic, cu
personaje puternice aflate în conflict violent, cu deznodământ nefericit. 2. Fig.
Întâmplare zguduitoare, nenorocire mare, catastrofă. – Din
fr.tragédie, lat. tragoedia.

de circ etc. de rezolvările groteşti pe c a r e l e p r o m o v e a z ă . Fig.f. în conflicte puternice și complexe. (sens curent) creație de operă cu un puternic caracter dramatic. cu montare și costumație pline de culoare și de strălucire și cu numeroase trucaje și efecte scenice.Specie a genului dramatic de mică întindere ce porneşte de la un fapt cotidian şi se caracterizează printr-un comic bufon. d e l i m b a j u l a l u z i v ( a face aluzie la cineva (sau la ceva) = a vorbi pe departe despre cineva (sau ceva). Specie de comedie ușoară sau de farsă (într-un act). adesea într-un amestec de elemente tragice și comice. lat. ♢Dramă lirică (sau muzicală) = (spectacol) de operă. ♢ Expr. drame. situație nefericită.. féerie. ♢ Dramă pasională= crimă sau sinucidere determinate de gelozie sau de o dragoste nefericită. A face dramă din ceva = a exagera gravitatea unei situații. s. s. Priveliște nespus de frumoasă. farse. 1. FARSA. 2.n. în textul căreia sunt intercalate cuplete care se cântă pe melodii cunoscute și cu acompaniament orchestral. ca în basme. 2. vodeviluri. – Din fr. drama. ♦ Conflict sufletesc puternic. Piesă de teatru cu caracter grav. drame. 1. FEERÍE. râsul fiind stârnit de comicul tipurilor umane aduse în scenă. Reprezentație teatrală.: fe-e-] – Din fr. 3. VODEVÍL. s. feerii. în care se redă imaginea vieții reale în datele ei contradictorii. vaudeville. care produce cuiva mari suferințe morale.f. încântătoare. DRÁMĂ. Întâmplare. . zguduitoare. Artă dramatică. cu personaje și tematică mitică. nenorocire. – Din fr. [Pr.