You are on page 1of 3

Rețeta compensată / gratuită

Definiție: Rețeta compensată/gratuită este un formular tipizat, completat de medicii din unitățile saniatre
sau cabinete particulare, pentru bolnavii ce se tratează în ambulator, prețul de cost fiind suportat în
întregime sau parțial de către casele de asigurări de sănătate.

Componenta de eliberare: .