You are on page 1of 82

Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.blogspot.

com

30 Επαναληπτικά Θέματα με Απαντήσεις

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου
(Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες 2017-2018)

Θανάσης Κοπάδης - Μαθηματικός

thanasiskopadis.blogspot.com

Διατίθεται ελεύθερα από το μαθηματικό blog «O άγνωστος x» και επιτρέπεται η
χρήση, η αναπαραγωγή και η κοινοποίηση, αρκεί να μη γίνεται με σκοπό το
χρηματικό κέρδος.

[1]

Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.blogspot.com

30 Επαναληπτικά Θέματα με Απαντήσεις
2017-2018
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου
thanasiskopadis.blogspot.com

ΘΕΜΑ 1
Δίνονται οι συναρτήσεις f , g : ℝ → ℝ με f ( x ) = ln 1 + e
x
( ) και
ex −1
g ( x) =
ex + 1
α. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται.

β. Να δείξετε ότι η g είναι περιττή.

γ. Δίνεται επιπλέον συνάρτηση h : ( 0,+∞) →ℝ τέτοια, ώστε να ισχύει h f = g

Να βρείτε τον τύπο της h

δ. Αν h ( x ) = 1 − 2e− x , τότε να αποδείξετε ότι
h ( e x ) + h ( e 2 x ) < h ( e 3 x ) + h ( e 4 x ) για κάθε x > 0

Απαντήσεις
α. Είναι Α f = ℝ

Έστω x1, x2 ∈ℝ με f ( x1 ) = f ( x2 ) , τότε

( ) ( )
ln 1 + ex1 = ln 1 + ex2 ⇔ 1 + ex1 = 1 + ex2 ⇔ ex1 = ex2 ⇔ x1 = x2

Άρα η f είναι 1−1, οπότε αντιστρέφεται.

β. Είναι Α g = ℝ , οπότε αν x ∈ ℝ , τότε και − x ∈ ℝ

1
−x −1
e −1 ex 1 − ex ex −1
Επίσης g ( − x ) = − x = = =− x = −g ( x)
e + 1 1 + 1 1 + ex e +1
ex

[2]

Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.blogspot.com

Άρα η g είναι περιττή

γ. Για x > 0 στη σχέση ( h f )( x) = g ( x) θέτουμε x = f −1 ( x ) , οπότε έχουμε:

(h( f ( f −1
( x ) ) ) ) = g ( f −1 ( x ) ) ⇔ h ( x ) = ( g f −1 ) ( x )

Πρώτα θα υπολογίσουμε την αντίστροφη f −1 της f
y >0
y = f ( x ) ⇔ y = ln ( ex + 1) ⇔ ex + 1 = e y ⇔ ex = e y −1⇔ x = ln ( e y −1) ⇔ f −1 ( y ) = ln ( e y −1)
με y > 0

(
Άρα f −1 ( x ) = ln ex −1 , )

−1
Για το πεδίο ορισμού της g f έχουμε:

 x ∈Α f −1  x > 0
 −1 ⇔  −1 ⇔ x>0
 f ( x ) ∈ Α g 
 f ( x ) ∈ ℝ

Επομένως Αh = ( 0, +∞)

f −1 ( x ) ( )
ln e x −1
−1 ex − 2 −1
Είναι ( g f )( x) = g ( f ( x ) ) = f −1( x) = ln(ex −1) = x = 1 − 2e− x
−1 −1 e e
e +1 e +1 e

Οπότε h ( x ) = 1 − 2e− x με Αh = ( 0, +∞)

δ. Για x > 0 έχουμε h′ ( x ) = 2e− x > 0

Άρα η συνάρτηση h είναι γνησίως αύξουσα στο ( 0, +∞ )

ex ր hր
● Για x > 0 έχουμε: x < 3 x ⇔ e x < e 3 x ⇔ h ( e x ) < h ( e 3 x ) (1)

ex ր hր
● Για x > 0 έχουμε: 2 x < 4 x ⇔ e 2 x < e 4 x ⇔ h ( e 2 x ) < h ( e 4 x ) (2)

[3]

Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.blogspot.com

Από (1)+(2) προκύπτει:
h ( e x ) + h ( e 2 x ) < h ( e 3 x ) + h ( e 4 x ) , για κάθε x > 0

ΘΕΜΑ 2
Δίνονται οι συναρτήσεις f , g : ℝ → ℝ , με g ( ℝ ) = ℝ , για τις οποίες ισχύει:

● (f f )( x) = x + f ( x) , για κάθε x ∈ ℝ

● f ( g ( x ) − e x − x + 1) = 0 , για κάθε x ∈ ℝ

α. Να δείξετε ότι η f είναι 1-1

β. Να βρείτε τη συνάρτηση g

Αν g ( x ) = e x + x − 1 , τότε:

γ. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης h ( x ) = ln ( g ( x ) )

δ. Να αποδείξετε ότι η g αντιστρέφεται και στη συνέχεια να λύσετε την εξίσωση

(
g −1 e x
2
+1
)
+ x2 = 2

Απαντήσεις
α. Έστω x1, x2 ∈ℝ με f ( x1 ) = f ( x2 ) (1) , τότε:

f ( f ( x1 ) ) = f ( f ( x2 ) ) ⇔ ( f f )( x1 ) = ( f f )( x2 ) (2)

Από (2)-(1) και την αρχική ισότητα έχουμε:

(f f )( x1 ) − f ( x1 ) = ( f f )( x2 ) − f ( x2 ) ⇔ x1 = x2

Επομένως η f είναι 1-1

β. Για x = 0 στην αρχική ισότητα προκύπτει:
f :1−1
f ( f ( 0 )) = f ( 0) ⇔ f ( 0) = 0

[4]

άρα είναι 1-1. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f γ. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφή της f −1 δ. y) της Cf −1 . Η συνάρτηση g είναι γνησίως αύξουσα. με x > 0 . 0  τη μικρότερη απόσταση 2  Απαντήσεις α. άρα f ( x ) = x 2 [5] . οπότε αντιστρέφεται.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.com Οπότε f :1−1 f ( g ( x ) − e x − x + 1) = 0 ⇔ f ( g ( x ) − e x − x + 1) = f ( 0 ) ⇔ g ( x ) − e x − x + 1 = 0 ⇔ g ( x ) = ex + x − 1 γ. Να βρείτε σημείο Μ( x. ( ) g :1−1 + x2 = g (2) ⇔ ex + x2 + 1 − 1 = g (2) 2 2 2 Έχουμε: g −1 e x +1 + x2 = 2 ⇔ ex +1 +1 g :1−1 ⇔ g ( x 2 + 1) = g ( 2 ) ⇔ x 2 + 1 = 2 ⇔ x 2 = 1 ⇔ x = ±1 ΘΕΜΑ 3 Δίνεται η συνάρτηση f ( x ) = x x α. g:ր Επομένως g ( x ) > 0 ⇔ g ( x ) > g ( 0) ⇔ x > 0 Οπότε Αh = ( 0. +∞) δ. άρα η συνάρτηση g είναι γνησίως αύξουσα. το οποίο να απέχει από το 5  Α  . Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία β. Για x ≥ 0 είναι x = x .blogspot. Θα πρέπει g ( x ) > 0 Είναι g ′ ( x ) = e x + 1 > 0 .

επομένως f ( x1 ) < f ( x2 ) Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση Β΄ τρόπος (με παραγώγους) Αρχικά δείχνουμε ότι η f είναι συνεχής συνάρτηση (εύκολο) ● Για x < 0 είναι f ( x ) = − x 2 που είναι παραγωγίσιμη με f ′ ( x) = −2x > 0 και επειδή είναι συνεχής στο 0 θα είναι γνησίως αύξουσα στο ( −∞ .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. x ≥ 0 Α΄ τρόπος (με ορισμό) ● Έστω x1. τότε f ( x ) = − x2 < 0 . +∞ ) ● Έστω x1 ∈ ( −∞. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα Α 2 = [ 0. +∞ ) με x1 < x2 . άρα f ( x ) = − x 2 − x . οπότε f ( Α2 ) = [ 0. +∞ ) . τότε f ( x ) = x2 ≥ 0 .com Για x < 0 είναι x = − x . +∞ ) Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση β. τότε x12 < x22 ⇔ f ( x1 ) < f ( x2 ) .0) και x2 ∈ [ 0.0) με x1 < x2 . τότε x12 > x22 ⇔ − x12 < − x22 ⇔ f ( x1 ) < f ( x2 ) Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα Α1 = ( −∞. x < 0 2 Οπότε f ( x ) =  2  x .0) . +∞ ) με x1 < x2 .0) Αν Α 2 = [ 0.blogspot.0 ) ● Έστω x1 . τότε f ( x1 ) = − x12 < 0 και f ( x2 ) = x22 ≥ 0 . 0 ] ● Για x > 0 είναι f ( x ) = x 2 που είναι παραγωγίσιμη με f ′ ( x ) = 2x > 0 και επειδή είναι συνεχής στο 0 θα είναι γνησίως αύξουσα στο [ 0. Α΄ τρόπος Αν Α1 = ( −∞. οπότε f ( Α1 ) = ( −∞. x2 ∈ [0. x2 ∈ ( −∞. +∞) Επομένως f ( Α) = f ( Α1 ) ∪ f ( Α2 ) = ℝ [6] .

+∞ ) και αφού η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα. +∞ ) έχουμε: x∈Α2 y = f ( x ) ⇔ y = x2 ⇔ x2 = y ⇔ x = y ⇔ f −1 ( y ) = y με Α f −1 = f ( Α 2 ) = [ 0. άρα αντιστρέφεται.blogspot. 0 ) x →−∞ x→0 Αν Α 2 = [ 0.com Β΄ τρόπος Αν Α1 = ( −∞. lim f ( x ) = [ 0. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα. +∞ ) Επομένως f ( Α) = f ( Α1 ) ∪ f ( Α2 ) = ℝ γ. lim− f ( x ) = ( −∞ . +∞ ) [7] .0) και αφού η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα.0 ) ● Αν Α 2 = [ 0.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. οπότε είναι και 1-1.0) έχουμε: x∈Α1 y = f ( x ) ⇔ y = − x 2 ⇔ x2 = − y ⇔ x = − − y ⇔ f −1 ( y ) = − − y με Α f −1 = f ( Α1 ) = ( −∞. ● Αν Α1 = ( −∞. τότε  x →+∞ ) f ( Α 2 ) =  f ( 0 ) . τότε ( ) f ( Α1 ) = lim f ( x ) .

Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.blogspot.com

− − x , x < 0
Επομένως f −1 ( x ) = 
 x ,x≥0

δ. Για x > 0 είναι f −1 ( x ) = x , οπότε Μ x, x ( )
2
 5
( ) 25
2
Συνεπώς ( ΑΜ ) =  x −  + x −0 = x2 − 4 x +
 2 4

25
Θεωρούμε τη συνάρτηση g ( x ) = x − 4 x +
2
.
4
Μελετώντας τη συνάρτηση g ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα (με
παραγώγους ή με ορισμό) βλέπουμε ότι αυτή γίνεται ελάχιστη για x = 2

( )
Επομένως το Μ 2, 2 είναι το ζητούμενο σημείο.

ΘΕΜΑ 4
 x + 2 − x2 + 1 , x ≤ 0
Δίνεται η συνάρτηση f ( x ) = 
 − x − x + a ,x>0
3

α. Να βρείτε την τιμή του α ∈ ℝ , ώστε η f να είναι συνεχής στο x0 = 0

Για α = 1
β. Να βρείτε τα όρια lim f ( x ) και lim f ( x )
x → −∞ x → +∞

γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f ( x ) = 0 έχει τουλάχιστον δύο ρίζες x1, x2 με
x1 < 0 < x2

δ. Για x > 0 να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και στη

1
συνέχεια να αποδείξετε ότι lim+ = −∞
x → x2 −x − x +1
3

Απαντήσεις
α. Είναι

[8]

Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.blogspot.com

(
lim− f ( x ) = lim− x + 2 − x 2 + 1 = 1 ,
x →0 x →0
)
lim+ f ( x ) = lim+ ( − x3 − x + α ) = α και
x→0 x→0

f ( 0) =1

Για να είναι η f συνεχής στο x0 = 0 θα πρέπει lim f ( x ) = lim f ( x ) = f ( 0 ) ,
x→ 0− x → 0+

επομένως α = 1

 x + 2 − x2 + 1 , x ≤ 0
Για α = 1 έχουμε f ( x ) = 
 − x − x + 1 ,x>0
3

 1 
x →−∞ x →−∞
( x →−∞

)
β. Είναι lim f ( x ) = lim x + 2 − x + 1 = lim  x + 2 + x 1 + 2  =
2

x 

  1 1 
lim  x  1 + 2 + 1 + 2   = −∞
x →−∞  x x  
 

x→+∞ x→+∞
(
Επίσης lim f ( x) = lim −x − x +1 = lim −x = −∞
3
) x→+∞
( )
3

γ. Αφού lim f ( x ) = −∞ θα υπάρχει x3 < 0 τέτοιο, ώστε f ( x3 ) < 0
x → −∞

●H f συνεχής στο [ x3 , 0]

● f ( x3 ) ⋅ f ( 0) < 0 ,

άρα από Θεώρημα Bolzano η εξίσωση f ( x ) = 0 έχει μια τουλάχιστον ρίζα
x1 ∈ ( x3 ,0) ⊆ ( −∞,0)

Αφού lim f ( x ) = −∞ θα υπάρχει x4 > 0 τέτοιο, ώστε f ( x4 ) < 0
x → +∞

●H f συνεχής στο [0, x4 ]

● f ( 0) ⋅ f ( x4 ) < 0

[9]

Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.blogspot.com

άρα από Θεώρημα Bolzano η εξίσωση f ( x ) = 0 έχει μια τουλάχιστον ρίζα
x2 ∈( 0, x4 ) ⊆ ( 0, +∞)

Επομένως η εξίσωση f ( x ) = 0 έχει τουλάχιστον δύο ρίζες x1, x2 με x1 < 0 < x2

(Να αναφέρουμε ότι f ( 0) =1, άρα το 0 δεν είναι ρίζα της εξίσωσης f ( x ) = 0 )

δ. Για x > 0 , είναι f ( x ) = − x3 − x + 1

Με χρήση του ορισμού της μονοτονίας ή με χρήση παραγώγων, πολύ εύκολα
δείχνουμε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα.

1
Είναι lim , αφού x2 > 0
x → x 2+ f (x)

Έχουμε lim+ f ( x ) = f ( x2 ) = 0 , αφού η f είναι συνεχής και το x2 ρίζα της
x→x2

f ( x ) = 0 για x > 0

Επιπλέον x > x2 ⇔ f ( x ) < f ( x2 ) ⇔ f ( x ) < 0

1
Επομένως lim = −∞
x → x2+ f (x)

ΘΕΜΑ 5
Δίνεται η συνάρτηση f ( x ) = 2x + x3 + x , x ∈ ℝ
−1
α. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε το πεδίο ορισμού της f

β. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό x0 ∈( −1,0) τέτοιο, ώστε x0 = f −1 ( 0 )

f ( x −1+ x0 ) f ( x0 − e )
x−1

γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση = έχει μια τουλάχιστον
x −2 x −1
ρίζα στο διάστημα (1,2)

f ( x ) + 2ηµ f ( x )
δ. Να βρείτε το όριο lim
x→+∞ 2 f ( x ) + ηµ f ( x )

[10]

Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.blogspot.com

Απαντήσεις
α. Με τη βοήθεια του ορισμού της μονοτονίας ή με χρήση παραγώγων, εύκολα
αποδεικνύουμε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο ℝ , άρα είναι 1-1,
οπότε αντιστρέφεται.

Έχουμε Α = ℝ = ( −∞, +∞) , f συνεχής και γνησίως αύξουσα, άρα έχει σύνολο

( )
τιμών το f ( Α ) = lim f ( x ) , lim f ( x ) = ( −∞, +∞ ) = ℝ
x →−∞ x →+∞

−1
Οπότε το πεδίο ορισμού της f είναι Α f −1 = f ( Α ) = ℝ

f :1−1
β. Αρκεί να αποδείξουμε ότι η εξίσωση x = f −1 ( 0 ) ⇔ f ( x) = 0 έχει μοναδική ρίζα
στο διάστημα ( −1,0)

●H f συνεχής στο [ −1,0]

3
● f ( −1) = 2−1 −1 −1 = − < 0
4
f ( 0) = 20 = 1 > 0

άρα από Θεώρημα Bolzano η εξίσωση f ( x ) = 0 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο
διάστημα ( −1,0)

Επιπλέον η f είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση, οπότε τελικά υπάρχει
μοναδικό x0 ∈( −1,0) τέτοιο, ώστε f ( x0 ) = 0

γ. Θεωρούμε τη συνάρτηση g ( x ) = ( x − 1) f ( x − 1 + x0 ) − ( x − 2 ) f ( x0 − e x −1 ) στο
διάστημα [1, 2]

●H g συνεχής στο [1, 2]

● g (1) = f ( x0 − 1)

g ( 2) = f (1 + x0 )

[11]

Θέτουμε f ( x) = y . y y y y y y y →+∞  y  y →+∞ y 1 άρα από κριτήριο παρεμβολής lim ηµ y = 0 y →+∞ y ΘΕΜΑ 6 Δίνεται συνεχής συνάρτηση f : (1. Θεωρούμε τη συνάρτηση g ( x) = + f ( x) . x > 1 1 γ. οπότε όταν x → +∞ θα είναι y → +∞  1  y 1 + 2 ηµ y  f ( x ) + 2ηµ f ( x ) y + 2ηµ y = lim  =1 y Επομένως xlim = lim . →+∞ 2 f ( x ) + ηµ f ( x ) y →+∞ 2 y + ηµ y y →+∞  1  2 y  2 + ηµ y   y  αφού: 1 1 1 1 1 1   ηµ y = ⋅ ηµ y ≤ ⇔ − ≤ ηµ y ≤ και lim  − 1  = lim 1 = 0 .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.+∞) →ℝ για την οποία ισχύουν: ● lim ( f (e) − 2) x 3 + x −1 = +∞ x →−∞ x +2 2 ● f ( x ) ( f ( x ) − 2 ) = ln 2 x − 1 . Να αποδείξετε ότι f ( e ) < 2 β.blogspot.2) και άρα η εξίσωση f ( x −1+ x0 ) f ( x0 − e ) x−1 = έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα αυτό. x −2 x −1 δ. οπότε από Θεώρημα Bolzano η εξίσωση g ( x ) = 0 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (1. x0 − 1 < x0 ⇔ f ( x0 − 1) < f ( x0 ) ⇔ f ( x0 − 1) < 0 ⇔ g (1) < 0 και fր 1 + x0 > x0 ⇔ f (1 + x0 ) > f ( x0 ) ⇔ f (1 + x0 ) > 0 ⇔ g ( 2) > 0 Άρα g (1) ⋅ g ( 2) < 0 . x > 1 x [12] .com fր Όμως. Να αποδείξετε ότι f ( x ) = 1 − ln x . για κάθε x > 1 α.

Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης g 1 ii. lim ( f (e) − 2) x 3 + x −1 = lim x 1 = lim = 0 x →−∞ x +2 2 x →−∞ x 2 x →−∞ x Η περίπτωση απορρίπτεται Άρα f ( e ) < 2 β. για κάθε x >1 Απαντήσεις α. για κάθε x > 1 [13] . Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό x0 > 1 τέτοιο.com i. Για κάθε x > 1 έχουμε: f ( x ) ( f ( x ) − 2 ) = ln 2 x − 1 ⇔ f 2 ( x ) − 2 f ( x ) = ln 2 x − 1 ⇔ f 2 ( x) − 2 f ( x) +1 = ln2 x ⇔ ( f ( x) −1) = ln2 x 2 Θεωρούμε τη συνάρτηση h ( x ) = f ( x ) − 1 . ώστε e x = x0 0 iii. ( f (e ) − 2) x 3 + x −1 ( f (e ) − 2) x 3 lim x → −∞ x2 + 2 = lim x → −∞ x2 = lim x → −∞ ( ( f ( e ) − 2 ) x ) = −∞ Η περίπτωση απορρίπτεται ● Αν f ( e) − 2 < 0 τότε.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. ( f (e ) − 2) x 3 + x −1 ( f (e ) − 2) x 3 lim x → −∞ x2 + 2 = lim x → −∞ x2 = lim x → −∞ ( ( f ( e ) − 2 ) x ) = +∞ Η περίπτωση είναι δεκτή ● Αν f ( e ) − 2 = 0 τότε. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση g ( x ) = 3 − ηµ x είναι αδύνατη.blogspot. ● Αν f ( e ) − 2 > 0 τότε. x >1 για την οποία ισχύει h2 ( x) = ln2 x ≠ 0 .

g συνεχής και γνησίως φθίνουσα.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. επομένως διατηρεί σταθερό πρόσημο. Ισχύει: [14] . ώστε e x = x0 0 iii.+∞) 1 Συνεπώς υπάρχει μοναδικό x0 > 1 τέτοιο. ( άρα έχει σύνολο τιμών g ( Α ) = lim g ( x ) . +∞ ) . Αρκεί να δείξουμε ότι η εξίσωση: 1 1 1 1 e = x ⇔ ln e x = ln x ⇔ = ln x ⇔ − ln x = 0 ⇔ g ( x ) = 1 έχει μοναδική ρίζα x x x στο διάστημα (1. Είναι g ( x ) = + f ( x ) ⇔ g ( x ) = + 1 − ln x . 2 ) x →+∞ x →1+ ) ii. άρα η εξίσωση g ( x) = 1 έχει μοναδική ρίζα στο διάστημα (1. lim g ( x ) = ( −∞ . για κάθε x > 1 έχουμε: ln x > 0 h ( x ) <0 h 2 ( x ) = ln 2 x ⇔ h 2 ( x ) = ln 2 x ⇔ h ( x ) = ln x ⇔ h ( x ) = ln x ⇔ h ( x ) = − ln x ⇔ f ( x ) −1 = − ln x ⇔ f ( x ) = 1 − ln x 1 1 γ.+∞) Είναι 1∈ g ( Α) και g γνησίως φθίνουσα.com Άρα. για κάθε x > 1 είναι h ( x ) ≠ 0 και η h συνεχής.blogspot. Για x0 = e η αρχική σχέση μας δίνει ότι: f ( e ) ( f ( e ) − 2 ) = ln 2 e − 1 ⇔ f ( e ) ( f ( e ) − 2 ) = 0 ⇔ f ( e ) = 0 ή f ( e) = 2 Δηλαδή f ( e ) = 0 . x > 1 x x Έχουμε Α = (1. για κάθε x > 1 Έτσι. i. αφού από το ερώτημα α. έχουμε ότι f ( e ) < 2 Συνεπώς h( e) = f ( e) −1 = −1 < 0 . επομένως h ( x ) < 0 .

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για κάθε α ∈( 0.blogspot. όταν το σημείο Μ διαγράφει το ευθύγραμμο τμήμα ΑΓ δίνεται από τη συνάρτηση  x .com ηµ x ≤ 1 ⇔ − ηµx ≥ −1 ⇔ 3 − ηµ x ≥ 2 Επίσης. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής για κάθε α ∈( 0. δηλαδή g ( x ) < 2 . συναρτήσει του x.2) . 0 < x ≤α 2 f ( x) =  2α x − a . +∞) Για α = 1 δ. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f −1 [15] .i. f ( x1 ) ) και M 2 ( x2 . ε. δεν υπάρχει x > 1 τέτοιο. όπου α ∈( 0. για κάθε x > 1 Επομένως.1) με x1 ≠ x2 τέτοια. συνεπώς η εξίσωση g ( x ) = 3 − ηµ x είναι αδύνατη. ώστε οι εφαπτομένες της γραφικής παράστασης της f στα σημεία M1 ( x1 . α < x ≤ 3α 2 β. ώστε g ( x ) = 3 − ηµ x . f ( x2 ) ) να είναι παράλληλες. για κάθε x > 1 ΘΕΜΑ 7 Στο παρακάτω σχήμα είναι ΑΒ = α . x2 ∈( 0. +∞) α. Να εξετάσετε αν υπάρχουν x1. ότι g ( Α) = ( −∞. ΑΓ = 3α και Γ∆ = 2α . +∞) γ.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Να εκφράσετε το ευθύγραμμο τμήμα ΜΝ συναρτήσει του x και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου χωρίου. δείξαμε στο ερώτημα γ. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφή της f −1 στ.

τότε η f είναι παραγωγίσιμη με f ′ ( x) = 2x ● Αν a < x < 3α . α < x ≤ 3α 2 β. τότε η f είναι συνεχής ως πολυωνυμική ● Αν a < x < 3α . τότε η f είναι παραγωγίσιμη με f ′ ( x ) = 2α ● Αν x = α . ● Αν 0 < x < α .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. 0 < x ≤α Επομένως f ( x ) =  2α x − a . +∞) γ.com Απαντήσεις α. ● Αν 0 < x ≤ α Το τρίγωνο ΑΜΝ είναι όμοιο με το τρίγωνο ΑΒΕ . ● Αν 0 < x < α . τότε: lim− f ( x) = lim− x2 = α 2 . lim+ f ( x) = lim− ( 2α x − α 2 ) = 2α 2 − α 2 = α 2 και x→α x→α x→α x→α f (α ) = α 2 Οπότε η f είναι συνεχής και στο x = α Άρα η f είναι συνεχής για κάθε α ∈( 0. τότε: [16] . οπότε θα ισχύει ΜΝ x = ⇔ ΜΝ = 2x 2α α 1 1 Τότε Ε ( x ) = ( ΑΜ)( ΜΝ) = x ⋅ 2x = x2 2 2 ● Αν a < x ≤ 3α Τότε 1 1 Ε ( x ) = ( ΑΒΕ) + ( ΒΜΝΕ) = ( ΑΒ)( ΒΕ) + ( ΒΜ)( ΜΝ ) = α ⋅ 2α + ( x − α ) ⋅ 2α = 2 2 1 α ⋅ 2α + ( x − α ) ⋅ 2α = α 2 + 2α x − 2α 2 = 2α x − α 2 2  x 2 .blogspot. τότε η f είναι συνεχής ως πολυωνυμική ● Αν x = α .

1] Στο Α 2 = (1. άρα αντιστρέφεται.1) f ′ ( x1 ) = f ′ ( x2 ) ⇔ 2 x1 = 2 x2 ⇔ x1 = x2 Άτοπο. 1< x ≤ 3 δ. αφού f ′ ( x ) = 2 > 0 οπότε είναι 1-1 και επιπλέον έχει σύνολο τιμών f ( Α 2 ) = (1.5] [17] .com f ( x ) − f (α ) x2 − α 2 lim = lim− = lim− ( x + α ) = 2α . +∞)  x2 .blogspot. Άρα δεν υπάρχουν τέτοιες εφαπτόμενες. αφού x1 ≠ x2 .1] έχουμε: y = f ( x ) ⇔ y = x2 ⇔ x = y ⇔ f −1 ( y ) = y με Α f −1 = f ( Α1 ) = ( 0. 0 < x ≤1 Για α = 1 είναι f ( x ) =  2 x − 1 .3] η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα.1] η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. f ( x2 ) ) είναι παράλληλες αν και μόνο αν ισχύει: x1 .5] Επομένως f ( Α1 ) ∩ f ( Α2 ) = ∅ . Στο Α1 = ( 0. x2 ∈( 0.1] Στο Α 2 = (1. δηλαδή η f είναι 1-1 συνάρτηση. αφού f ′ ( x ) = 2x > 0 οπότε είναι 1-1 και επιπλέον έχει σύνολο τιμών f ( Α1 ) = ( 0. Στο Α1 = ( 0. f ( x1 ) ) και M 2 ( x2 . x →α − x −α x →α x −α x →α f ( x ) − f (α ) 2α x − α 2 − α 2 2α x − 2α 2 lim+ = lim− = lim− = 2α x →α x −α x →α x −α x →α x −α Οπότε η f είναι παραγωγίσιμη και στο x = α Άρα η f είναι παραγωγίσιμη για κάθε α ∈( 0.3] έχουμε: y +1 y +1 y = f ( x ) ⇔ y = 2x −1 ⇔ 2x = y + 1 ⇔ x = ⇔ f −1 ( y ) = με 2 2 Α f −1 = f ( Α 2 ) = (1. ε. Οι εφαπτόμενες της γραφικής παράστασης της f στα σημεία M1 ( x1 .

blogspot.1] γ. ΘΕΜΑ 8 −x2 +1 .com  x .   4 Απαντήσεις α. Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια τη συνάρτηση f β. 1< x ≤ 5  2 στ. [18] . x > 0 α. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της  5 συνάρτησης f η οποία διέρχεται από το σημείο Α  0. 0 < x ≤1  Οπότε f ( x ) =  x + 1 −1  . ● Για x < 0 η f είναι συνεχής ως πολυωνυμική.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Να εξετάσετε αν για τη συνάρτηση f ικανοποιούνται οι υποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής στο [ −1. x ≤ 0 Δίνεται η συνάρτηση f ( x) =  −x +1 .

η εξίσωση της εφαπτόμενης της είναι: y − f ( x0 ) = f ′ ( x0 )( x − x0 ) ● Για x0 < 0 . αφού η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0. 1) Άρα δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής στο διάστημα [–1.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.1] από το α. ● Για x = 0 έχουμε: lim f ( x) = lim− ( −x2 +1) = 1 . άρα η f x→0− x→0 x→ 0 + x→0 + είναι συνεχής και στο x = 0 . οπότε η f είναι συνεχής στο R β. με x0 ≠ 0 . 1]. γ. lim f ( x ) = lim ( − x + 1) = 1 και f ( 0) = 1 . Τότε. f ( x0 ) ) το σημείο επαφής. Έστω Β ( x0 . είναι: y − ( − x02 + 1) = −2 x0 ( x − x0 ) ⇔ y = −2 x0 x + x02 + 1 [19] . Η f είναι συνεχής στο διάστημα [ −1.blogspot.com ● Για x > 0 η f είναι συνεχής ως πολυωνυμική. ερώτημα ● Για x < 0 η f είναι παραγωγίσιμη με f ′ ( x) = −2x ● Για x > 0 η f είναι παραγωγίσιμη με f ′ ( x) = −1 ● Για x = 0 έχουμε: f ( x ) − f ( 0) − x2 + 1 − 1 lim− = lim− = lim− ( − x ) = 0 και x →0 x−0 x →0 x x →0 f ( x ) − f ( 0) −x + 1−1 lim+ = lim+ = −1 x →0 x −0 x →0 x Οπότε η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο x = 0 Επομένως η f δεν παραγωγίσιμη στο (–1.

η ζητούμενη εφαπτόμενη έχει εξίσωση y = x + 4 ● Για x0 > 0 .blogspot. ΘΕΜΑ 9 Δίνεται συνάρτηση f : ℝ → ℝ παραγωγίσιμη. Για κάθε x ∈ℝ έχουμε: [20] .2) τέτοιο. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της 3π συνάρτησης f που σχηματίζει γωνία ω = με τον άξονα x ′x 4 δ. Να δείξετε ότι f ( x ) = 4 x 2 + 1 − x . για την οποία ισχύουν: ● ( f ( x ) + x ) ( f ′ ( x ) + 1) = 4 x . ώστε 4x03 f ( x0 ) − 16 f ′ ( x0 ) = − x04 f ′ ( x0 ) Απαντήσεις α.  οπότε έχουμε:  4 5 2 1 x0 <0 1 = x0 + 1 ⇔ x02 = ⇔ x0 = − 4 4 2 5 Επομένως. Να δείξετε ότι υπάρχει x0 ∈( −2. για κάθε x ∈ℝ ● f ( 0) = 1 α. είναι: y − ( − x0 + 1) = − ( x − x0 ) ⇔ y = − x + 1  5 Η παραπάνω ευθεία δε διέρχεται από το σημείο Α  0. επομένως η περίπτωση  4 αυτή απορρίπτεται. Να υπολογίσετε το όριο lim ( f ( x ) − ( λ − 1) x ) για τις διάφορες τιμές του x → +∞ λ∈ℝ γ.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.com  5 Η εφαπτόμενη διέρχεται από το σημείο Α  0. x ∈ℝ β.  .

Σ. ώστε: ( f ( x) + x ) 2 = 4x2 + c για κάθε x ∈ℝ ( f ( 0)) 2 Για x = 0 . έχουμε: = c ⇔ c =1 ( ) Άρα f ( x) + x = 4x +1 για κάθε x ∈ℝ 2 2 Όμως 4 x 2 + 1 ≠ 0 για κάθε x ∈ℝ .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Επειδή g ( 0) = f ( 0) = 1 > 0 θα είναι g ( x ) > 0 για κάθε x ∈ℝ g ( x )> 0 Συνεπώς g 2 ( x ) = 4 x 2 + 1 ⇔ g ( x ) = 4 x 2 + 1 ⇔ f (x) + x = 4x2 + 1 ⇔ f ( x ) = 4 x 2 + 1 − x για κάθε x ∈ℝ β. Είναι: f ( x ) − ( λ − 1) x = 4x2 + 1 − x − λ x + x = 4x2 + 1 − λ x Οπότε:      lim x →+∞ ( ) x →+∞  x 1    x 1 4 x 2 + 1 − λ x = lim  x 4 + 2 −λ x  = lim  x  4 + 2 −λ   x →+∞    [21] . οπότε διατηρεί σταθερό πρόσημο.Θ.com ( f ( x ) + x ) ( f ′ ( x ) + 1) = 4x ⇔ ( f ( x ) + x ) ( f ( x ) + x )′ = 4x ⇔ 2 ′ 2 ( f ( x ) + x ) ( f ( x ) + x )′ = 8 x ⇔ ( f ( x ) + x )  = ( 4 x 2 )′   Από Π.Μ.Τ. οπότε και f ( x) + x ( ) 2 ≠ 0 για κάθε x ∈ℝ Θεωρούμε τη συνάρτηση g ( x ) = f ( x ) + x ≠ 0 για κάθε x ∈ℝ Η g είναι επιπλέον συνεχής. υπάρχει σταθερά c ∈ℝ τέτοια.blogspot.

com Διακρίνουμε τις περιπτώσεις: ● Αν 2 − λ < 0 ⇔ λ > 2 τότε lim ( f ( x ) − ( λ − 1) x ) = −∞ x → +∞ ● Αν 2 − λ > 0 ⇔ λ < 2 τότε lim ( f ( x ) − ( λ − 1) x ) = +∞ x → +∞ ● Αν 2 − λ = 0 ⇔ λ = 2 τότε lim ( f ( x ) − x ) = lim x→+∞ x→+∞ ( 4x + 1 − 2x = lim 2 ) x→+∞ 4 x 2 + 1 − 4 x2 4x2 + 1 + 2x = lim x→+∞ 1 1 = x 4 + 2 + 2x x   1  1 1  1 lim = lim  ⋅  = 0⋅ = 0 x →+∞ 1 x →+∞  x 1  4 x 4 + 2 + 2x  4+ 2 +2 x  x  γ. δηλαδή y −1 = −x ⇔ y = −x +1 δ. Έστω Α ( x0 . f ( x0 ) ) το σημείο επαφής. Η εξίσωση εφαπτόμενης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f σχηματίζει 3π 3π γωνία ω = . οπότε ισχύει f ′ ( x0 ) = εϕ = −1 4 4 ( 4x + 1)′ − 1 = 1 4x Είναι f ′ ( x ) = 2 −1 2 4 x2 + 1 4x2 + 1 4x0 Οπότε: −1 = −1 ⇔ x0 = 0 4x02 +1 Άρα η ζητούμενη εφαπτομένη έχει εξίσωση y − f ( 0) = f ′( 0)( x − 0) .blogspot.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Α΄ τρόπος Θεωρούμε τη συνάρτηση g ( x ) = 4x3 f ( x ) − 16 f ′ ( x ) + x4 f ′ ( x ) [22] .

2 ) με g′ ( x ) = 4 x3 f ( x ) + x4 f ′ ( x ) − 16 f ′ ( x ) ● g ( −2) = (16 −16) f ( −2) = 0 και g ( 2) = (16 −16) f ( 2) = 0 Οπότε g ( −2 ) = g ( 2 ) = 0 Άρα.2) τέτοιο. από θεώρημα Bolzano. υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ∈( −2.blogspot. ώστε g ( x0 ) = 0 ⇔ 4x03 f ( x0 ) −16 f ′ ( x0 ) = − x04 f ′ ( x0 ) Β΄ τρόπος Θεωρούμε συνάρτηση g ( x ) = x 4 f ( x ) − 16 f ( x ) = ( x 4 − 16 ) f ( x ) ● Η g είναι συνεχής στο [ −2. ( ● g ( −2) = 4( −2) f ( −2) −16 f ′ ( −2) + ( −2) f ′ ( −2) = −24 17 + 2 < 0 3 4 ) ( g ( 2) = 4 ⋅ 23 f ( 2) −16 f ′ ( 2) + 24 f ′ ( 2) = 24 f ( 2) = 24 17 + 2 > 0 ) Οπότε g ( −2) ⋅ g ( 2) < 0 Άρα.2) τέτοιο.com ● Η g είναι συνεχής στο [ −2. 2 ] . 2 ] .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων. ώστε: g′ ( x0 ) = 0 ⇔ 4 x03 f ( x0 ) − 16 f ′ ( x0 ) = − x04 f ′ ( x0 ) [23] . από Θεώρημα Rolle. ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων ● Η g είναι παραγωγίσιμη στο ( −2. υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ∈( −2.

Για κάθε x ∈ℝ έχουμε: f ′′ ( x )  ′ 1  x ′ f ′′ ( x ) e− x = ( f ′ ( x ) ) ⇔  = ( e ) 2 = e x ⇔  − ( f ′ ( x ))  f ′( x)  2 Από Π.Μ. με f ′( x) ≠ 0 για κάθε x ∈ℝ . θα υπάρχει σταθερά c ∈ℝ τέτοια.Τ.com ΘΕΜΑ 10 Έστω f : ℝ → ℝ μια συνάρτηση δύο φορές παραγωγίσιμη στο ℝ .Θ. για κάθε x ∈ℝ −x 2 ● 2 f ′ ( 0) +1 = 0 και ● f ( 0) = ln2 ex α.Σ.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. x ∈ℝ 1 + ex β. Να δείξετε ότι f ( x ) = ln (1 + e − x ) . ώστε να ισχύει: 1 − = ex + c f ′( x) Για x = 0 έχουμε: 1 − = e0 + c ⇔ 2 = 1 + c ⇔ c = 1 f (0) ′ 1 1 Επομένως − = ex + 1 ⇔ f ′( x) = − x f ′( x) e +1 [24] . x ∈ℝ δ. i. η οποία ικανοποιεί τις παρακάτω σχέσεις: ( ) ● f ′′ ( x) e = f ′( x) . Να δείξετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφή −1 της f Απαντήσεις α.blogspot. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f ′ είναι γνησίως αύξουσα στο ℝ και στη συνέχεια ότι f ( x − 2) > 2 f ( x +1) − f ( x + 4) για κάθε x ∈ℝ γ. Να δείξετε ότι f ′ ( x) + 1 = . Να βρείτε το σύνολο τιμών της f ii.

com 1 ex ⇔ f ′( x) +1 = 1− x ⇔ f ′( x) +1 = x για κάθε x ∈ℝ e +1 e +1 β. x + 1) τέτοιο.Μ.Τ. θα υπάρχει ξ1 ∈( x − 2. ώστε f ( x + 4 ) − f ( x + 1) f ′ (ξ 2 ) = (2) 3 Είναι f ′ր f ( x + 1) − f ( x − 2) f ( x + 4) − f ( x + 1) ξ1 < ξ2 ⇔ f ′ (ξ1 ) < f ′ (ξ2 ) ⇔ < 3 3 ⇔ f ( x +1) − f ( x − 2) < f ( x + 4) − f ( x +1) ⇔ f ( x − 2) > 2 f ( x +1) − f ( x + 4) γ. Παραγωγίζοντας κατά μέλη την προηγούμενη σχέση έχουμε: ( e )′ ( e +1) − e ( e + 1)′ x x x x e x f ′′ ( x ) = = > 0 για κάθε x ∈ℝ ( e +1) ( e +1) x 2 x 2 Οπότε η συνάρτηση f ′ είναι γνησίως αύξουσα στο ℝ ● Η f είναι συνεχής στο [ x − 2. θα υπάρχει ξ2 ∈( x +1.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. ώστε f ( x + 1) − f ( x − 2 ) f ′ (ξ1 ) = (1) 3 ● Η f είναι συνεχής στο [ x + 1.Τ.blogspot.Μ. x + 4) τέτοιο. x + 4] ● Η f είναι παραγωγίσιμη στο ( x + 1. x + 4) Από Θ. x + 1] ● Η f είναι παραγωγίσιμη στο ( x − 2. x + 1) Από Θ. Για κάθε x ∈ℝ έχουμε: [25] .

Μ. οπότε αντιστρέφεται. Είναι y = f ( x ) ⇔ y = ln (1 + e − x ) ⇔ ln e y = ln (1 + e − x ) ⇔ e y = 1 + e − x y >0 ⇔ e − x = e y − 1 ⇔− x = ln ( e y − 1) ⇔ x = − ln ( e y − 1) ⇔ f −1 ( y ) = − ln ( e y − 1) Άρα f −1 ( x ) = − ln ( e x − 1) με Α f −1 = f ( Α ) = ( 0. αφού: x →+∞ x →−∞ y=1+e− x lim f ( x ) = lim ln (1 + e −x ) = limln y = 0 και x→+∞ x→+∞ x→+∞. y→+∞ y→+∞ ii.blogspot. +∞ ) . lim f ( x ) = ( 0. Αφού η f συνάρτηση είναι γνησίως φθίνουσα θα είναι και 1-1. άρα ( ) f ( Α ) = lim f ( x ) .Σ.com ex ( e x + 1)′ ′ f ′( x ) + 1 = x e +1 ′ ⇔ ( f ( x) + x) = x e +1 ( ⇔ ( f ( x ) + x )′ = ln ( e x + 1) ) Από Π. +∞ ) [26] .Θ.i. θα υπάρχει σταθερά c ∈ℝ τέτοια.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. y→1 y→1 y =1+e− x lim f ( x ) = lim ln (1 + e −x ) = lim ln y = +∞ x→−∞ x→−∞ x→−∞. ώστε να ισχύει: f ( x ) + x = ln ( e x + 1 ) + c Για x = 0 έχουμε: f ( 0) = ln2 + c ⇔ c = 0 Επομένως f ( x ) + x = ln ( e x + 1) ⇔ f ( x ) = ln ( e x + 1) − x ⇔ f ( x ) = ln ( e x + 1) − ln ( e x ) ex + 1 f ( x ) = ln x ⇔ f ( x ) = ln (1 + e− x ) για κάθε x ∈ℝ e δ.Τ. Έχουμε: −x ′ −e− x f ′( x) = 1 1 + e− x (1+ e ) = 1 + e− x < 0 για κάθε x ∈ℝ Οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής.

αφού x→+∞ x→+∞ x→+∞ . H . L.com ΘΕΜΑ 11 ln x Δίνεται η συνάρτηση f ( x ) = e x α. Α = ( 0. Ισχύει η ισοδυναμία f ( x ) = f ( 4) ⇔ x4 = 4x . x→+∞ x Άρα η ευθεία y = 1 οριζόντια ασύμπτωτη της C f στο +∞ β. y →0 y →0 +∞ ln x +∞ 1 lim = lim = 0 x→+∞ x D. Η εξίσωση x4 = 4x με x > 0 . αφού x →0 x →0 x →0 . έχει ακριβώς δύο ρίζες. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f β.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το σύνολο τιμών της γ.blogspot. +∞) ln x ln x y = x Είναι lim+ f ( x ) = lim+ e x = + lim e y = 0 . για x > 0 ii. τις x1 = 2 και x2 = 4 Απαντήσεις α. y →−∞ y →−∞ ln x  1 lim+ = lim+  ln x ⋅  = −∞ x →0 x x →0  x Άρα η C f δεν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη ln x ln x y = x Είναι lim f ( x ) = lim e x = lim e y = 1 . Να αποδείξετε ότι: i. Για x > 0 έχουμε:  ln x ′ 1 − ln x ln x ln x f ′( x) = e x   =e ⋅ 2 x  x  x f ′ ( x) = 0 ⇔ 1 − ln x = 0 ⇔ ln x = 1 ⇔ x = e [27] .

i. f ( e)  =  0. +∞) . e    )  1e  Άρα f ( Α) = f ( Α1 ) ∪ f ( Α2 ) =  0. Οι εξισώσεις f ( x) = f ( 4) και x4 = 4x είναι ισοδύναμες. lim+ f ( x ) = 1.blogspot. e    γ. Για x > 0 έχουμε ln x ln 4 ln x ln 4 f ( x ) = f ( 4) ⇔ e x =e 4 ⇔ = ⇔ 4ln x = x ln 4 x 4 ⇔ ln x 4 = ln 4 x ⇔ x 4 = 4 x ii. Στο Α1 = ( 0. e  x→0    Στο Α2 = ( e. οπότε x→+∞ ( x→e  1e  f ( Α2 ) = lim f ( x ) . οπότε (   1e  f ( Α1 ) = lim+ f ( x ) . η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα. Η εξίσωση x4 = 4x έχει προφανείς ρίζες τις x1 = 2 και x2 = 4 Η f είναι γνησίως αύξουσα στο Α1 . e ] . άρα η f ( x) = f ( 4) έχει μοναδική ρίζα την x1 = 2 στο Α1 [28] . η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.com f ′ ( x) > 0 ⇔ 1 − ln x > 0 ⇔ ln x < 1 ⇔ x < e Κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα μονοτονίας: x 0 e +∞ f ′( x ) + O - f ( x) 1 2 .

να βρείτε το α Για α = e β. Αν για κάθε x > −1 ισχύει f ( x) ≥1. +∞) Η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 1 Οπότε από Θ. Είναι f ′ ( x) = α ln a − x ( x +1)′ = α x ln a − . Να αποδείξετε ότι η f είναι κυρτή γ. x > −1 x +1 x +1 Για κάθε x > −1 ισχύει f ( x) ≥ 1 ⇔ f ( x) ≥ f ( 0) Άρα η f παρουσιάζει ελάχιστο στο 0 Το 0 είναι εσωτερικό σημείο του ( −1. x > −1 .blogspot. τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως φθίνουσα και τα ακρότατα της f  1 f  −  −1 f ( 3) − 1 δ. τις x1 = 2 και x2 = 4 ΘΕΜΑ 12 Δίνεται η συνάρτηση f ( x ) = α x − ln ( x + 1) . όπου α > 0 και α ≠ 1 α.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. άρα η f ( x) = f ( 4) έχει μοναδική ρίζα την x2 = 4 στο Α2 Οπότε η εξίσωση x4 = 4x έχει ακριβώς δύο ρίζες. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  3 + = 0 έχει τουλάχιστον μια x −1 x−2 ρίζα στο (1. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως αύξουσα.2) Απαντήσεις 1 1 α.com Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Α2 .Fermat θα ισχύει f ′ ( 0) = 0 ⇔ α ln α − = 0 ⇔ ln α = 1 ⇔ α = e 0 0 +1 [29] .

Για α = e είναι f ′ ( x ) = e ln e − = ex − x x +1 x +1 1 Οπότε f ′′ ( x) = e + > 0 .com 1 1 β. O + f ( x) 2 1 δ. Παρατηρούμε ότι το x = 0 είναι προφανής ρίζα της f ′ και επειδή η f ′ είναι γνησίως αύξουσα θα είναι και μοναδική.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. άρα η f είναι κυρτή στο ( −1. 2] ● Η g είναι συνεχής στο [1. Οπότε: f ′ր ● −1 < x < 0 ⇔ f ′ ( x ) < f ′ ( 0 ) ⇔ f ′ ( x ) < 0 f ′ր ● x > 0 ⇔ f ′ ( x ) > f ′ ( 0) ⇔ f ′ ( x ) > 0 Κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα μονοτονίας: x -1 0 +∞ f ′( x ) . Θεωρούμε τη συνάρτηση g ( x ) = ( x − 2 )  f  − 1  − 1  + ( x − 1) ( f ( 3 ) − 1) στο 3     διάστημα [1. +∞) x ( x +1) 2 γ. 2] ● g (1) = (1 − 2 )  f  − 1  − 1  = −  f  − 1  − 1  = 1 − f  − 1   3    3     3  g ( 2 ) = ( 2 − 1) ( f ( 3) − 1) = f ( 3) − 1 1 fց  1  1  1 Είναι − < 0 ⇔ f  −  > f ( 0) ⇔ f  −  > 1 ⇔ 1 − f  −  < 0 ⇔ g (1) < 0 3  3  3  3 [30] .blogspot.

Bolzano η εξίσωση g ( x ) = 0 και άρα η αρχική έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (1.2) ΘΕΜΑ 13 Δίνεται συνάρτηση f ορισμένη και δύο φορές παραγωγίσιμη στο ℝ . άρα διατηρεί σταθερό πρόσημο στο ℝ . Να βρείτε την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της g στο σημείο με τετμημένη x0 = 1 και στη συνέχεια να λύσετε στο ℝ την εξίσωση F ( x) − F ( 2 − x) = 2 f (1)( x −1) Απαντήσεις α. με συνεχή δεύτερη παράγωγο. [31] . Να αποδείξετε ότι η f ′ είναι γνησίως αύξουσα στο ℝ β. όπου F μια παράγουσα της f i. Θεωρούμε επιπλέον τη συνάρτηση g ( x) = F ( x) − F ( 2 − x) .blogspot.com fր 3 > 0 ⇔ f ( 3) > f ( 0 ) ⇔ f ( 3) > 1 ⇔ f ( 3) − 1 > 0 ⇔ g ( 2 ) > 0 Επομένως g (1) g ( 2) < 0 . Να μελετήσετε τη συνάρτηση g ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής ii. Είναι f ′′ ( x ) ≠ 0 για κάθε x ∈ℝ και επιπλέον f ′′ συνεχής. Συνεπώς η f ′ θα είναι γνησίως μονότονη στο ℝ . οπότε από Θ. Να αποδείξετε ότι f ′(1) = 0.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. καθώς επίσης ότι η f παρουσιάζει ελάχιστο στο x0 = 1 γ. για την οποία ισχύουν: ● f ′′ ( x ) ≠ 0 για κάθε x ∈ℝ f ( 2) − f (0) ● f ′( 0) < και 2 f (1 + 2h ) − f (1 − h ) ● lim =0 h→0 h α.

τότε f ′ ( 0) > f ′ (ξ ) που είναι άτοπο λόγω (1) Αν η f ′ είναι γνησίως αύξουσα.com ● Η f είναι συνεχής στο [ 0. Άρα η f ′ είναι γνησίως αύξουσα στο ℝ β.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.2) τέτοιο. θα υπάρχει ξ ∈ ( 0. Είναι f (1 + 2h ) − f (1 − h ) f (1 + 2h ) − f (1) + f (1) − f (1 − h ) lim = lim = h →0 h h →0 h  f (1 + 2h ) − f (1) f (1 − h ) − f (1)  lim  h→0 −  = 2 f ′ (1) + f ′ (1) = 3 f ′ (1) . ώστε f ( 2) − f (0) f ′ (ξ ) = 2 f ( 2) − f ( 0) Όμως f ′ ( 0 ) < ⇔ f ′ ( 0 ) < f ′ (ξ ) (1) 2 Είναι 0 < ξ < 2 Αν η f ′ είναι γνησίως φθίνουσα.2] ● Η f είναι παραγωγίσιμη στο ( 0.Τ.Μ. Οπότε: f ′ր ● x < 1 ⇔ f ′ ( x ) < f ′ (1) ⇔ f ′ ( x ) < 0 [32] .0 h→0   h →0  h 1   2   f (1 − h) − f (1)  και ομοίως lim h→0  = − f ′ (1)  h  Άρα 3 f ′ (1) = 0 ⇔ f ′ (1) = 0 Επιπλέον η f ′ είναι γνησίως αύξουσα.2) Από Θ. άρα το 1 είναι μοναδική ρίζα της. αφού  h h     f (1 + 2h ) − f (1)  2 h = h1  f (1 + h1 ) − f (1)   f (1 + h1 ) − f (1)  lim  h→0  = lim  h1  = lim  2  = 2 f ′ (1)  h  hh1→→0.blogspot. τότε f ′ ( 0) < f ′ (ξ ) που ισχύει.

Η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη με g′ ( x) = F′ ( x) − F′ ( 2 − x)( 2 − x)′ = f ( x) + f ( 2 − x) Η συνάρτηση g ′ είναι παραγωγίσιμη με g′′ ( x) = f ′ ( x) + f ′ ( 2 − x)( 2 − x)′ = f ′ ( x) − f ′ ( 2 − x) f ′ր ● x < 1⇔ 2 x < 2 ⇔ x + x < 2 ⇔ x < 2 − x ⇔ f ′ ( x ) < f ′ ( 2 − x ) ⇔ f ′ ( x) − f ′ ( 2 − x) < 0 ⇔ g′′ ( x) < 0 f ′ր ● x > 1⇔ 2 x > 2 ⇔ x + x > 2 ⇔ x > 2 − x ⇔ f ′ ( x ) > f ′ ( 2 − x ) ⇔ f ′ ( x) − f ′ ( 2 − x) > 0 ⇔ g′′ ( x) > 0 Κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα κυρτότητας: x −∞ 1 +∞ g ′′ ( x ) – O + g ( x) 4 3 [33] .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.com f ′ր ● x > 1 ⇔ f ′ ( x ) > f ′ (1) ⇔ f ′ ( x ) > 0 Κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα μονοτονίας: x −∞ 1 +∞ f ′( x ) .blogspot. i. O + f ( x) 2 1 Επομένως η f παρουσιάζει ελάχιστο στο x0 = 1 γ.

άρα η εφαπτομένη της θα βρίσκεται «κάτω» από την Cg με εξαίρεση το σημείο επαφής τους.0 ) είναι σημείο καμπής της.com Οπότε η g είναι κοίλη στο ( −∞. άρα η εφαπτομένη της θα βρίσκεται «πάνω» από την Cg με εξαίρεση το σημείο επαφής τους.blogspot. ii. H εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της g στο σημείο με τετμημένη x0 =1 έχει εξίσωση: y − g (1) = g′ (1)( x −1) ⇔ y = 2 f (1)( x −1) ● Για x ≤ 1 η g είναι κοίλη. Να ορίσετε τη συνάρτηση f = g h Αν f ( x ) = e x +1 .1] και κυρτή στο [1. x ≥ −1 . Να βρείτε τη τιμή του πραγματικού αριθμού α ώστε συνάρτηση F ( x) = α ⋅ e x+1 ( ) x + 1 −1 να είναι αρχική της συνάρτησης f 0 γ. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι = ∫ f ( x ) dx −1 δ.+∞) . Δηλαδή g ( x) ≤ y ⇔ F ( x) − F ( 2 − x) ≤ 2 f (1)( x −1) και το «=» ισχύει μόνο για x =1 ● Για x ≥ 1 η g είναι κυρτή. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφή της f −1 Απαντήσεις [34] .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. ενώ το Α (1. τότε: β. Δηλαδή g ( x) ≥ y ⇔ F ( x) − F ( 2 − x) ≥ 2 f (1)( x −1) και το «=» ισχύει μόνο για x =1 Άρα η εξίσωση F ( x) − F ( 2 − x) = 2 f (1)( x −1) έχει μοναδική λύση την x = 1 ΘΕΜΑ 14 Δίνονται οι συναρτήσεις g ( x ) = ex και h ( x ) = x + 1 α.

Α΄ τρόπος 0 Ι = ∫ f ( x ) dx =  F ( x )  −1 = F (0) − F (−1) = 2 0 −1 [35] .com α. y → 0+ y →0+ y D . H . y → 0 + 2y y →0 Άρα για a = 2 η F είναι αρχική της συνάρτησης f για κάθε x ≥ −1 γ. L .blogspot. +∞ ) x ∈ Ah  x ≥ −1  Θα πρέπει ⇔  ⇔ x ≥ −1 h( x) ∈ Ag  h( x) ∈ ℝ Για x ≥ −1 . έχουμε: F′( x) = α ⋅ e x +1 1 2 x +1 ( x +1 −1 + α ⋅ e ) x +1 1 2 x +1 x+1 x+1 x+1 x+1 α ⋅e α ⋅e α ⋅e α ⋅e = − + = 2 2 x +1 2 x +1 2 x +1 α ⋅e x +1 e ≠0 a Θα πρέπει F ′ ( x ) = f ( x ) ⇔ =e x +1 ⇔ =1⇔ a = 2 2 2 Για a = 2 . Για x > −1 . Είναι Αg = ℝ και Ah = [ −1.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. έχουμε: f ( x ) = g ( h ( x )) = e x +1 β. είναι F ( x) = 2e x+1 ( x +1 −1 ) Εξετάζουμε αν και στο x0 = −1 η F είναι αρχική της f Είναι: F′ ( −1) = lim+ F ( x) − F (−1) = lim+ 2e x+1 ( x + 1 −1 + 2 ) x→−1 x +1 x→−1 x +1 2 0 x +1 = y 2e y ( y − 1) + 2 0 2 ye y = lim 2 = lim = lim+ e y = 1 = f ( −1) x →−1+ .

f (1) = e και  ex −1  .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. u = 1 1 1 1 1 Οπότε Ι = ∫ 2ue u du = 2  ue u  − 2 ∫ e u du = 2 e − 2  e u  = 2 0 0 0 0 δ. ώστε να ισχύει f ′ ( x ) =  x  . άρα dx = 2udu Για x = − 1. x≠0 τέτοια.blogspot. x ≥ 1 ΘΕΜΑ 15 Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση f με συνεχή πρώτη παράγωγο. Για x > −1 . x=0 1 α. +∞) Οπότε η f είναι 1-1 συνάρτηση.com B΄ τρόπος 0 0 Ι = ∫ f ( x ) dx = ∫ e x +1 dx −1 −1 Θέτουμε x +1 = u ⇔ x +1 = u2 . η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο x0 = 0 ii. Είναι: y >0 y ≥1 y = f ( x) ⇔ y = e x +1 ⇔ x + 1 = ln y ⇔ x = ln 2 y − 1 ⇔ f −1 ( y ) = ln 2 y − 1 Άρα f −1 ( x ) = ln2 x −1. η f είναι κυρτή στο ℝ [36] . επομένως αντιστρέφεται. έχουμε: 1 f ′( x) = e x +1 ⋅ > 0 για κάθε x > −1 και επειδή η f είναι συνεχής στο 2 x +1 x0 = −1 θα είναι γνησίως αύξουσα στο [ −1. u = 0 και για x = 0. Να αποδείξετε ότι: i. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα β.

f (1) ) και την ευθεία x = 0 δ. ● Για x > 0 είναι e > 1 ⇔ e − 1 > 0 . H . x →0 2 x D .com γ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Για x ≠ 0 είναι f ′′ ( x ) = = x2 x2 Θεωρούμε τη συνάρτηση g(x) = xe − e +1. οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα β. x ∈ℝ x x Είναι g′(x) = xe + e − e = xe x x x x Κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα μονοτονίας: [37] .blogspot. H . x →0 2 2 1 Άρα η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο x0 = 0 με f ′′ ( 0 ) = 2 (e x − 1)′ x − ( e x − 1) ( x )′ xe x − e x + 1 ii.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. την εφαπτομένη της στο σημείο Μ (1. Είναι ex −1 f ′ ( x ) − f ′ ( 0) −1 0 0 e x − 1 − x 0 e x − 1 0 ex 1 lim = lim x = lim = lim = lim = x →0 x x →0 x x →0 x2 D. Να αποδείξετε ότι lim f ( x ) = +∞ και στη συνέχεια να βρείτε το x →+∞ x ( f ( x) + 1) lim x →+∞ x 2 + 2017 Απαντήσεις ex − 1 α. άρα x x > 0 ⇔ f ′( x) > 0 x ● Για x = 0 είναι f ′( 0) = 1 > 0 Άρα f ′( x) > 0 για κάθε x ∈ℝ . άρα x > 0 ⇔ f ′( x) > 0 x x ex − 1 ● Για x < 0 είναι e < 1 ⇔ e − 1 < 0 . L. L . i.

blogspot. άρα θα ισχύει ότι g ( x) ≥ g ( 0) ⇔ g ( x) ≥ 0 Οπότε f ′′ ( x ) > 0 για κάθε x ≠ 0 1 Επιπλέον f ′′ ( 0) = > 0 .μ. Δηλαδή θα ισχύει f ( x) ≥ ( e −1) x +1 Άρα Ε = ∫ ( f ( x ) − ( e − 1) x − 1) dx =∫ f ( x ) dx − ∫ ( ( e − 1) x + 1) dx = 1 1 1 0 0 0 1 1  x2  1  1  ( ) ( ) + x  =  xf ( x )  0 −∫ xf ′ ( x ) dx −  ( e − 1) + 1 = 1 ∫0 x′f x dx −   e − 1 2 0 0  2  3−e f (1) − ∫ ( ex −1) dx − − = e − ex − x − − = − − ( e −1 −1) = 1 e 1 1 e 1 e 1 τ.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. O + g (x) 2 1. 0 2 2 0 2 2 2 2 2 [38] . f (1) ) και την ευθεία x = 0 1 είναι: Ε = ∫ f ( x ) − ( e − 1) x − 1 dx 0 Όμως δείξαμε ότι η f είναι κυρτή. f (1) ) έχει εξίσωση: y − f (1) = f ′ (1)( x −1) .com x −∞ 0 +∞ g ′( x ) . δηλαδή η f 2 είναι κυρτή συνάρτηση. γ. άρα η C f θα βρίσκεται πάνω από την εφαπτομένη της στο σημείο Μ με εξαίρεση το σημείο επαφής. Παρατηρούμε ότι η g παρουσιάζει στο x0 = 0 ελάχιστο. την εφαπτομένη της στο σημείο Μ (1. δηλαδή y = ( e −1) x + 1 Το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . επομένως f ′′ ( x ) > 0 για κάθε x ∈ℝ . Η εφαπτομένη της C f στο σημείο Μ (1.

Να αποδείξετε ότι ∫ f ( t ) dt = 9 0 και στη συνέχεια να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f Έστω ότι f ( x) = x2 . έχουμε ότι: f ( x) ≥ ( e −1) x +1 Είναι lim ( ( e − 1) x + 1) = +∞ . Να αποδείξετε ότι x ( ln 2 x − 1) > 2 ( x − e ) ln x .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. x →+∞ 2 x →+∞ 2 x →+∞ 2x D. x ≥ 0 . Θεωρούμε σημείο Α στη γραφική παράσταση της f με τετμημένη x0 και σημείο Β στη γραφική παράσταση της g με την ίδια τετμημένη.com δ. L .blogspot. ώστε η απόσταση ΑΒ να γίνεται e  ελάχιστη. L .H . για κάθε x > 0 9 0 ● f (1) = 1 3 α. Δίνεται επιπλέον η συνάρτηση g : ( 0. H . για την οποία ισχύουν: 1 3 ● xf ′ ( x ) − f ( x ) = x2 ∫ f ( t ) dt . οπότε και lim f ( x ) = +∞ x →+∞ x →+∞ Επίσης: +∞ x ( f ( x) + 1) +∞ f ( x ) + 1 + xf ′ ( x ) f ( x ) + 1 + ex − 1 lim = lim = lim = x→+∞ x2 + 2017 D. x→+∞ 2x x→+∞ 2x +∞ ex −1 x +∞ f ( x) + e x f ′( x) + e x +e +∞ e x − 1 + xe x +∞ lim = lim = lim x = lim = x →+∞ 2x D .+∞) → ℝ . 2ex + xex lim = +∞ x→+∞ 2 ΘΕΜΑ 16 Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση f : [0. Από το ερώτημα γ. H .L.+∞) →ℝ με g ( x) = − ln2 x β. για κάθε x > e γ. Να αποδείξετε 1  ότι υπάρχει μοναδικό x0 ∈  . i.1  τέτοιο. [39] . Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση g είναι κυρτή ή κοίλη και να προσδιορίσετε το σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της g ii.

Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.blogspot. c ∈ℝ x 9 1 1 1 Για x = 1 προκύπτει ότι f (1) = κ + c ⇔ 1 = κ + c ⇔ c = 1 − κ 9 9 9 f ( x) 1 1 1  1  Επομένως = κ x +1− κ ⇔ f ( x) = κ x2 + 1− κ  x (1) x 9 9 9  9  Οπότε 3 3 3 13  1   1  x 3   1  x 2  ∫ f ( x ) dx = ∫  κ x 2 + 1 − κ  x dx ⇔ κ = κ   + 1 − κ   ⇔ 0  0 9  9   9  3  0  9  2  0 1  1 9 9 κ κ = κ ⋅ 9 + 1 − κ  ⇔ κ = κ + − ⇔ κ = 9 9  9 2 2 2 3 Άρα ∫ f ( t ) dt = 9 0 Από (1) προκύπτει ότι f ( x ) = x 2 .Τ.com  f 2 ( x)  1  δ. θα ισχύει ότι: f ( 0 ) = lim f ( x ) = lim x 2 = 0 x→0 x→0 Άρα f ( x ) = x 2 . οπότε η αρχική σχέση για x > 0 γίνεται: 0 1 2 x≠0 xf ′ ( x) − f ( x) 1  f ( x) ′  1 ′ xf ′ ( x) − f ( x) = κ x ⇔ = κ ⇔  =  κx 9 x2 9  x  9  Με εφαρμογή του Πορίσματος των Συνεπειών του Θ. Θέτουμε ∫ f ( t ) dt = κ . επειδή η f είναι συνεχής ως παραγωγίσιμη. Να υπολογίσετε το lim  ν ⋅ηµ  2   για τις διάφορες τιμές του ακεραίου x →+∞  x  x  ν Απαντήσεις 3 α. ισοδύναμα έχουμε: f ( x) 1 = κ x + c . x > 0 Για x = 0 . x ≥ 0 [40] .Μ.

Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. x] ● H g είναι παραγωγίσιμη στο ( e. i.com β. Η απόσταση των Α. Εφαρμόζουμε Θ. −1) είναι σημείο καμπής της ii. εφόσον γνωρίζουμε ότι τα σημεία αυτά έχουν την ίδια τετμημένη x0 . Αφού Α∈Cf θα είναι Α ( x0 . x] ● H g είναι συνεχής στο [ e.Τ.e] και κυρτή στο [ e. − ln 2 x 0 ) . για κάθε x > e γ.blogspot. ώστε g ( x ) − g ( e ) − ln 2 x + 1 ln 2 x − 1 g ′ (ξ ) = = =− (1) x−e x−e x−e Είναι g ′ր[ e . x02 ) και αφού Β∈Cg θα είναι B ( x 0 .+∞ ) ln 2 x − 1 (1) 2ln x ln 2 x − 1 2ln x ξ < x ⇔ g ′ (ξ ) < g ′ ( x ) ⇔− <− ⇔ > ⇔ x−e x x−e x x ( ln 2 x − 1) > 2 ( x − e ) ln x . για την g στο διάστημα [ e.Β είναι: [41] . x) Άρα θα υπάρχει ξ ∈ ( e. ενώ το Α ( e. +∞ ) . x ) τέτοιο.Μ. Για x > 0 έχουμε: 1 −2ln x −2 x + 2ln x ′ ln x − 1 g′ ( x ) = −2ln x ⋅ ( ln x ) = και g′′ ( x ) = x 2 =2 2 x x x Κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα κυρτότητας: x 0 e +∞ g ′′ ( x ) – O + g ( x) 4 3 Οπότε η g είναι κοίλη στο ( 0.

ώστε η h να e  παρουσιάζει ελάχιστο. άρα η 1 Επιπλέον h′′ ( x ) = 2 + 2 2 = 2 x x e  1  συνάρτηση h ′ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα  .1 . επομένως το x0 είναι e  μοναδικό.Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ∈  . 1 h′ր Για < x < x0 ⇔ h′ ( x ) < h′ ( x0 ) ⇔ h′ ( x ) < 0 e h′ր Για x0 < x < 1⇔ h′ ( x ) > h′ ( x0 ) ⇔ h′ ( x ) > 0 Κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα μονοτονίας: [42] . x > 0 1  Θέλουμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει μοναδικό x0 ∈  .1 .com ( ΑΒ ) = ( x0 − x0 ) + ( x02 + ln 2 x0 ) = x02 + ln 2 x0 = x02 + ln 2 x0 2 2 Θεωρούμε τη συνάρτηση h ( x ) = x 2 + ln 2 x.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.1  τέτοιο. ln x Είναι h′ ( x ) = 2 x + 2 x 1  ● H h ′ είναι συνεχής στο  .1  τέτοιο. ώστε h′ ( x0 ) = 0 e  1 − ln x 2 x 2 + 2 − ln x > 0 για κάθε x ∈  .blogspot.1 e  1 ln 1 2 2 ● h′   = + 2 e = − 2e < 0 e e 1 e e ln1 h′ (1) = 2 + 2 =2>0 1 1  Άρα από Θ.

1  Οπότε υπάρχει μοναδικό x0 ∈  .blogspot. οπότε και lim  ν ⋅ηµ  2   = 0 x→+∞ x   x→+∞  x  x  ΘΕΜΑ 17 Δίνονται οι συναρτήσεις 8 2 f ( x) = και g ( x ) = x2 + 4 x α. τότε lim  ν  = +∞ . Έχουμε lim  ν ⋅ηµ  2   = lim  ν ⋅ηµ  2   = lim  ν ⋅ x ηµ  2   x→+∞  x  x   x→+∞  x  x   x→+∞  x  x  1 =y  2  1   x2 ηµ y Είναι lim  x ηµ  2   = lim =1 x →+∞   x   x→+∞ .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.  f 2 ( x)  1   x4  1   x2 2  1   δ. τότε lim  ν  = 0 .1  τέτοιο. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα [43] .com x 1/ e x0 1 h ′( x ) . O + h ( x) 2 1. ώστε η απόσταση των σημείων Α και e  Β να γίνεται ελάχιστη. οπότε και lim  ν ⋅ηµ  2   = +∞ x→+∞ x   x→+∞  x  x   x2   f 2 ( x)  1  ● Αν ν = 2 . οπότε και lim  ν ⋅ηµ  2   = 1 x→+∞ x   x→+∞  x  x   x2   f 2 ( x)  1  ● Αν ν > 2 . y →0 y →0 y  x2  Επίσης για το lim  ν  διακρίνουμε τις περιπτώσεις: x→+∞ x    x2   f 2 ( x)  1  ● Αν ν < 2 . τότε lim  ν  =1 .

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα Ι = ∫ 1 g ( x) dx και J = ∫ 1 f x ( ) dx Απαντήσεις α.com β. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και να δείξετε ότι παρουσιάζει δύο ακριβώς σημεία καμπής τα οποία είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα y ′y γ. Είναι f ′′ ( x) = − (16x)′ ( x2 + 4) 2 ( −16x ( x2 + 4) 2 ) = −16( x + 4) − 32x( x + 4)( x + 4)′ ′ 2 2 2 2 (x + 4) (x + 4) 2 4 2 4 16 ( x 2 + 4 ) − 64 x 2 ( x 2 + 4 ) 16 ( x 2 + 4 )( x 2 + 4 − 4 x 2 ) 16 ( x 2 + 4 )( 3x 2 − 4 ) 2 =− =− = ( x2 + 4) ( x2 + 4) (x + 4) 4 4 2 4 Έχουμε: [44] . Να βρείτε το ορθογώνιο με το μέγιστο εμβαδόν και να αποδείξετε ότι το ορθογώνιο αυτό είναι ισοδύναμο με το τρίγωνο που σχηματίζει η ευθεία ε με τους άξονες 2 f ( x) 2 g ( x) στ.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. γνησίως φθίνουσα στο [0. Α f = ℝ (x + 4)′ = − 8 16x Είναι f ′ ( x ) = − 2 (x + 4) (x + 4) 2 2 2 2 Οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο ( −∞. g και την κοινή τους εφαπτομένη ( ε ) που βρήκατε στο ερώτημα γ.blogspot. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C f και στη συνέχεια να σχεδιάσετε στο ίδιο σχήμα τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f .0] .+∞) και παρουσιάζει μέγιστο στο x0 = 0 ίσο με f ( 0) = 2 β. ώστε οι κορυφές του Α και Β να βρίσκονται στη C f και οι Γ και Δ στον άξονα x ′x . ε. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των f και g εφάπτονται σε ένα σημείο και να βρείτε την κοινή τους εφαπτομένη ( ε ) στο σημείο αυτό δ. Στη γραφική παράσταση της f εγγράφουμε ορθογώνιο ΑΒΓ∆ έτσι.

 και  3   3 2  2 3  . +∞  .blogspot. ώστε:  f ( x0 ) = g ( x0 ) (1)   f ′ ( x0 ) = g ′ ( x0 ) (2) 8 2 (1) ⇔ = ⇔ x02 − 4 x0 + 4 = 0 ⇔ x0 = 2 x + 4 x0 2 0 32 1 2 1 Επιπλέον f ′ ( 2) = − = − και g′ ( 2) = − = − . Οπότε οι Cf και Cg εφάπτονται. 3  και  3    2   2 3 κυρτή στο  . δηλαδή δέχονται κοινή εφαπτομένη στο σημείο 1 1 ( 2. Αg = ℝ∗ 2 Είναι g′ ( x) = − x2 ∗ Αρκεί να δείξουμε ότι υπάρχει x0 ∈ℝ τέτοιο.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. δηλαδή ικανοποιείται και η 64 2 4 2 σχέση (2). η f είναι κοίλη στο  − 3 . 2  που είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα y ′y  3  γ.com 2 f ′′ ( x ) = 0 ⇔ 3x2 − 4 = 0 ⇔ x = ± 3 2 2 f ′′ ( x ) > 0 ⇔ 3x2 − 4 > 0 ⇔ x < − ήx> 3 3 2 2 f ′′ ( x ) < 0 ⇔ 3x2 − 4 < 0 ⇔ − <x< 3 3  2   2 2  Επομένως η f είναι κυρτή στο  −∞. Επιπλέον παρουσιάζει καμπή στα σημεία − . −  . Είναι: 8 8 lim f ( x) = lim = 0 και lim f ( x ) = lim =0 x→−∞ x→−∞ x2 + 4 x→+∞ x→+∞ x2 + 4 [45] .1) με εξίσωση y −1 = − ( x − 2) ⇔ y = − x + 2 2 2 δ.

0) με x > 0 σημεία του άξονα xx ′ Τότε Α( −x. 8 1 Η ευθεία y = − x + 2 του ερωτήματος γ.0) και ∆( −x.μ.blogspot.2) αντίστοιχα. αφού f ( − x ) = f ( x ) για κάθε x ∈ℝ 16x Είναι ( ΑΒΓ∆) = ( Α∆)( ∆Γ) = f ( x) ⋅ 2x = 2xf ( x) = x2 + 4 16x Θεωρούμε τη συνάρτηση Ε( x) = με x > 0 x2 + 4 16 ( x2 + 4) − 32x2 16 ( 4 − x2 ) 16 ( 2 − x )( 2 + x ) Είναι Ε′ ( x ) = = = (x + 4) ( x + 4) ( x 2 + 4) 2 2 2 2 2 Οπότε εύκολα βρίσκουμε ότι για x = 2 η Ε( x) και άρα το εμβαδόν του 32 ορθογωνίου ΑΒΓΔ γίνεται μέγιστο με μέγιστη τιμή ίση με Ε( 2) = = 4 τ.com Επομένως η ευθεία y = 0 είναι οριζόντια ασύμπτωτη της Cf και στο −∞ και στο +∞ ε. f ( x ) ) και Β ( x. Το τρίγωνο που σχηματίζει η ευθεία με τους [46] .0) και ( 0.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. τέμνει τους άξονες xx ′ και y ′y στα 2 σημεία ( 4. f ( x ) ) . Έστω Γ( x.

δηλαδή ισοδύναμο με αυτό του 2 ορθογωνίου ΑΒΓΔ.blogspot..μ.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.μ. Έχουμε Ι = ∫ 2 dx = ∫ 2 2 x + 4 dx = ∫ 2 dx = ∫ dx 1 g ( x) 1 2 1 x +4 1 x2 + 4 x = 2ln ( x2 + 4)  = 2ln8 − 2ln5 = ln 2 64 τ.μ. −1) →ℝ για την οποία ισχύουν τα εξής: [47] .com 1 άξονες έχει εμβαδόν Ε = ⋅ 4 ⋅ 2 = 4 τ. 1 25 και 2 g ( x) 2 x dx = 2 x + 4 dx = 2  x + 1  dx =  x + ln x  = 3 + ln 2 2 2 2 2 J =∫ dx = ∫ ∫1 4 x ∫1  4 x   8  8 1 f ( x) 1 8 1 x2 + 4 τ. 8 ′ f ( x) 2 2 ( x + 4) 2 2 4x στ. ΘΕΜΑ 18 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση f : ( −∞.

δ. ώστε να ισχύει: 1 f ( x) = − +c x +1 Για x = −3 έχουμε: 1 3 1 f ( −3) = − + c ⇔ = + c ⇔ c =1 −3 +1 2 2 1 −1 + x +1 x Επομένως f ( x) = − +1 ⇔ f ( x) = ⇔ f ( x) = για κάθε x < −1 x +1 x +1 x +1 β. Για x < −1 ισχύει: 1  1 ′ f ′( x) = ⇔ f ′( x) =  −  ( x + 1)  x +1 2 Από Π.Μ.Σ.blogspot. f ( x) ) δίνεται από τον τύπο ( x +1) 2  3 ● η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο Κ  −3. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Μ έτσι ώστε το άθροισμα των αποστάσεων της αρχής των αξόνων Ο από τα σημεία Α και Β να γίνεται ελάχιστο.Τ. f ( x0 ) ) και Α. Να υπολογίσετε το εμβαδόν Ε( λ) του χωρίου που περικλείεται από την Cf . τον ′ και τις ευθείες x = x0 και x = λ . Β τα σημεία τομής της (ε) με τους άξονες xx ′ και y ′y αντίστοιχα. Έστω (ε) η εφαπτομένη της Cf σε τυχαίο σημείο της Μ ( x0 .   2 x α. Για x < −1 έχουμε: [48] . Να μελετήσετε τη συνάρτηση f και στη συνέχεια να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση. θα υπάρχει σταθερά c ∈ℝ τέτοια. γ. −1) και x0 η τετμημένη άξονα xx του σημείου Μ που βρήκατε στο ερώτημα γ.com 1 ● η κλίση της σε οποιοδήποτε σημείο ( x.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. όπου λ ∈( −2. Στη συνέχεια να βρείτε το όριο lim Ε ( λ ) λ →−1− Απαντήσεις α.Θ. Να αποδείξετε ότι f ( x) = . x < −1 x +1 β.

0 ) [49] . f ( x0 ) ) . −1) ( x +1) 2 2 f ′′ ( x) = − < 0 .com 1 f ′ ( x) = > 0 . άρα η ευθεία x = −1 είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της Cf x →−1− Από τα παραπάνω προκύπτει η γραφική παράσταση της f που είναι η εξής: γ. άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα ( −∞. −1) ( x +1) 3 Επίσης: lim f ( x ) = 1 . x0 < −1 είναι: x0 1 y − f (x0 ) = f ′(x0 ) ( x − x0 ) ⇔ y − = ( x − x0 ) x0 +1 ( x0 +1)2 x0 1 2( Για y = 0 έχουμε − = x − x0 ) ⇔−x0 ( x0 +1) = x − x0 ⇔ x = −x02 x0 +1 ( x0 +1) Άρα Α ( −x02 . άρα η f είναι κοίλη στο διάστημα ( −∞. άρα η ευθεία y = 1 είναι οριζόντια ασύμπτωτη της Cf στο −∞ x→−∞ lim f ( x ) = +∞ .blogspot.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Η εξίσωση της εφαπτομένης της Cf σε τυχαίο σημείο της Μ ( x0 .

blogspot.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.   ( x + 1)2   0  x02 x02 Είναι ( ΟΑ) + ( ΟΒ) = x0 + = x02 + 2 ( x0 +1) ( x0 +1) 2 2 x2 Θεωρούμε τη συνάρτηση d ( x) = x + 2 . Είναι λ λ λ x λ x + 1 −1 Ε( λ ) = ∫ f ( x) dx = ∫ f ( x) dx =∫ dx =∫ dx −2 −2 −2 x + 1 −2 x + 1 λ 1  λ = ∫ 1 −  dx =  x − ln x + 1  −2 = λ − ln λ + 1 + 2 = λ + 2 − ln ( −λ − 1) −2  x +1 Τέλος lim− Ε( λ) = lim− λ→−1 λ→−1 ( λ + 2 − ln( −λ −1) ) = +∞ ΘΕΜΑ 19 Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο διάστημα [ 0. x < −1 ( x +1) 2 Έχουμε d ′ ( x ) = ( 2 x ( x + 1) + 1 3 ) και μετά από μελέτη του πρόσημου της ( x + 1) 3 βρίσκουμε ότι γίνεται ελάχιστη για x = −2 Άρα το ζητούμενο σημείο είναι το Μ( −2.2] 2 [50] .2] για την οποία ισχύει ( x − 1) + f 2 ( x ) = 1 για κάθε x ∈[0.2) δ.com Για x = 0 έχουμε x0 1 x0 x0 x02 y− = ( −x0 ) ⇔ y = − ⇔y= x0 +1 ( x0 +1)2 x0 +1 ( x0 +1)2 ( x0 +1) 2  x02   Άρα Β 0.

2) και f συνεχής θα διατηρεί το πρόσημό της στο διάστημα ( 0. όπου Β και Γ τα σημεία τομής των (ε1 ) και ( ε2 ) αντίστοιχα με τον άξονα x ′x Απαντήσεις α. Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης f ( x ) = 0 και να αποδείξετε ότι η f διατηρεί το πρόσημό της στο διάστημα ( 0. (ε2 ) και τη Cf και να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ του τριγώνου ΑΒΓ και της Cf .2) και επειδή f ( 0) = f ( 2) = 0 2 2 θα είναι f ( x) = −x + 2x . Αν ε1 : 3x − 3 y + 3 = 0 και ε 2 : 3x + 3y − 3 3 = 0 να σχεδιάσετε τις (ε1 ) .2] 2 γ. Να βρείτε ποιος μπορεί να είναι ο τύπος της f Αν f (1) = 1. x ∈ ( 0. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ακριβώς δύο εφαπτόμενες (ε1 ) .2) ή f ( x ) < 0 για κάθε x ∈ ( 0. Αφού η f διατηρεί το πρόσημο της στο ( 0.2) και επειδή f ( 0) = f ( 2) = 0 θα 2 2 είναι f ( x) =− −x + 2x . x ∈ ( 0.2) β. x ∈[0. Για κάθε x ∈[0.2] έχουμε: f ( x ) = 0 ⇔ f 2 ( x ) = 0 ⇔ 1 − ( x − 1) = 0 ⇔ x − 1 = ±1 ⇔ x = 0 ή x = 2 2 Επειδή f ( x ) ≠ 0 για κάθε x ∈ ( 0. x ∈[0. τότε γ.2) β.2) θα είναι f ( x ) > 0 για κάθε x ∈ ( 0.blogspot.2) Δηλαδή f ( x ) = 1 − ( x −1) = −x + 2x .  3 δ. θα είναι f ( x) = −x + 2x .com α.  τις οποίες και να βρείτε.2] 2 [51] .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Αφού f (1) = 1 > 0 .2] 2 ή f ( x ) = − 1 − ( x −1) = − −x + 2x . ( ε2 ) της Cf που  2  άγονται από το σημείο Α 1. x ∈[0.

com Έστω ε : y − f ( x0 ) = f ′ ( x0 )( x − x0 ) η εφαπτομένη της Cf στο σημείο Μ ( x0 .blogspot.  και Μ 2 . f ( x0 ) ) 1− x Για x ∈ ( 0. όπου βρίσκουμε δύο λύσεις x0 = ή 4 2 3 x0 = 2 1 3 3 3 Οπότε έχουμε δύο σημεία επαφής Μ1  .   2 2  2 2  Οι εφαπτόμενες της C f στα σημεία αυτά έχουν αντίστοιχα εξισώσεις: ε1 : 3x − 3 y + 3 = 0 και ε 2 : 3x + 3y − 3 3 = 0 [52] . οπότε η εξίσωση της εφαπτομένης − x2 + 2x γίνεται: 1 − x0 ε : y − − x02 + 2x0 = ( x − x0 ) −x + 2x0 2 0 Επειδή Α∈ C f θα ισχύει ότι: 2 1 − x0 − −x02 + 2x0 = (1− x0 ) ⇔ 3 −x0 + 2x0 2 − x02 + 2 x0 − ( − x02 + 2 x0 ) = (1 − x0 ) ⇔ 2 2 3 2 3 3 −x02 + 2x0 =1 ⇔ −x02 + 2x0 = ⇔−x02 + 2x0 = ⇔ 3 2 4 3 1 −x02 + 2x0 − = 0 ⇔ 4x02 − 8x0 + 3 = 0 .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.2) είναι f ′ ( x ) = .

ΑΓ = . = 4 3 πρ 2 π Επίσης Εηµικ = = 2 2 4 π Οπότε το ζητούμενο εμβαδόν είναι Ε = − τ. −  και ΑΓ=  2...0) Για y = 0 στην ( ε2 ) έχουμε x = 3 . Επειδή ( x − 1) + f 2 ( x ) = 1 και f ( x ) ≥ 0 για κάθε x ∈[0.0)  2  2 Είναι ΑΒ=  −2. για την οποία ισχύουν: [53] . −   3  3 Οπότε ( ΑΒΓ ) = 1 2 ( ) det ΑΒ. 3 2 ΘΕΜΑ 20 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση f : ( 0.2] η γραφική παράσταση 2 της f θα είναι το ημικύκλιο που βρίσκεται πάνω από τον άξονα x ′x ενός κύκλου με κέντρο Κ(1.blogspot.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.μ. Άρα Β( −1.+∞) →ℝ .com δ.0) και ρ = 1 Για y = 0 στην (ε1 ) έχουμε x = −1 . Άρα Γ( 3.

x > 0 Θεωρούμε επιπλέον τη συνάρτηση g ( x) = xf ( x) .Θ. Nα βρείτε τον τύπο της f Έστω f ( x) = ln x . Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία γ. x > 0 β. +∞) Είναι g ( x) = x ln x . Για x > 0 έχουμε: e f ( x) ( xf ′ ( x ) + 1) = 2 x ⇔ xe f ( x) f ′( x) + e f ( x) = 2x ⇔ xe ( ( ) )′ + ( x)′ e ( ) = 2x ⇔ ( xe ( ) )′ = ( x )′ f x f x f x 2 Από Π.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.Μ. Να δείξετε ότι 0 < ∫ e2 (g f )( x ) dx < ln 4 e x Απαντήσεις α.Τ. x > 0 Είναι g′ ( x) = ( x)′ ln x + x ( ln x)′ = ln x +1.blogspot. θα υπάρχει σταθερά c ∈ℝ τέτοια. Αg = ( 0. x > 0 [54] . ώστε να ισχύει: xe ( ) = x2 +c f x Για x = e έχουμε: e ⋅ f ( e) = e2 + c ⇔ e2 = e2 + c ⇔ c = 0 x>0 f ( x) f ( x) Επομένως xe = x ⇔e = x ⇔ f ( x) = ln x για κάθε x > 0 2 β.com ● e f ( x ) ( x ⋅ f ′ ( x ) + 1) = 2 x . για κάθε x > 0 ● f ( e) = 1 α.Σ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g που είναι παράλληλη στην ευθεία y = 2x + 2018 δ.

+∞ fր e  e ≤ x ≤ e2 ⇔ f ( e) ≤ f ( x) ≤ f ( e2 ) ⇔1 ≤ f ( x) ≤ 2 ⇔ g (1) ≤ g ( f ( x) ) ≤ g ( 2) ⇔ 0 ≤ ( g f )( x ) ≤ 2ln 2 ⇔ 0 ≤ ( g f )( x ) ≤ ln 4 ⇔ 0 ≤ x >0 (g f )( x ) ln 4 ≤ x x ● Είναι (g f )( x) ≥ 0 και το «=» ισχύει μόνο για x = e .com 1 g′ ( x) = 0 ⇔ ln x +1 = 0 ⇔ ln x = −1 ⇔ x = e 1 g′ ( x) > 0 ⇔ ln x +1 > 0 ⇔ ln x > −1 ⇔ x > e Κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα μονοτονίας: x 0 1 +∞ e g ′( x ) . άρα x x (g f )( x ) ln 4 < ⇔∫ e2 ( g f )( x ) dx < ∫ e2 ln 4 dx ⇔ x x e x e x e2 (g f )( x ) dx < ln 4 ⋅ [ ln x]e ⇔ ∫ e2 e2 ( g f )( x ) ∫e x e x dx < ln 4 (2) [55] . γ.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.blogspot. O + g (x) 2 1 . άρα x (g f )( x ) >0⇔∫ e2 ( g f )( x ) dx > 0 (1) x e x ● Είναι (g f )( x ) ln 4 ≤ και το «=» ισχύει μόνο για x = e2 . Θα πρέπει g′ ( x0 ) = 2 ⇔ ln x0 + 1 = 2 ⇔ ln x0 = 1 ⇔ x0 = e Άρα η ζητούμενη εφαπτομένη έχει εξίσωση y − g ( e) = 2( x − e) ⇔ y − e = 2x − 2e ⇔ y = 2x − e δ. Έχουμε 1  gր .

x > 0 έχει ακριβώς δύο θετικές ρίζες γ. (2) θα ισχύει 0 < ∫ e2 (g f )( x ) dx < ln 4 e x ΘΕΜΑ 21 Δίνεται η συνάρτηση f ( x) = ( x −1) ln x . ώστε f ′(ξ ) + f (ξ ) = 2018 δ.blogspot. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f . να αποδείξετε ότι υπάρχει ξ ∈( x1. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση xx−1 = e2018 . x2 ) τέτοιο. x > 0 α. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το σύνολο τιμών της β. τον άξονα x ′x και την ευθεία x = e Απαντήσεις α.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Αν x1. x2 με x1 < x2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος β.+∞) Παρατηρούμε ότι για x = 1 είναι f ′ (1) = 0 Για x > 1 είναι f ′ ( x ) > f ′ (1) = 0 Για 0 < x < 1 είναι f ′ ( x ) < f ′ (1) = 0 Κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα μονοτονίας: [56] .com Από (1) . Για x > 0 έχουμε: x −1 f ′ ( x ) = ( x −1)′ ln x + ( x −1)( ln x )′ = ln x + x 1 ( x −1)′ x − ( x −1)( x )′ 1 1 f ′′ ( x ) = + = + 2 > 0 για κάθε x > 0 x x2 x x Άρα η συνάρτηση f ′ είναι γνησίως αύξουσα στο ( 0.

Οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα Α1 = ( 0. +∞ ) . Επιπλέον η f είναι συνεχής συνάρτηση. άρα:  x →0 ) x→0 x→0 ( ) f ( Α1 ) =  f (1) . x2 ] ● H g είναι παραγωγίσιμη στο ( x1 . γ. lim+ f ( x ) = [ 0. O + f ( x) 2 1 . Για x > 0 έχουμε: x x−1 = e2018 ⇔ ln xx−1 = ln e2018 ⇔ ( x − 1) ln x = 2018 ⇔ f ( x ) = 2018 2018∈ f ( Α1 ) άρα η εξίσωση f ( x) = 2018 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο Α1 και επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Α1 η ρίζα θα είναι μοναδική. αφού lim+ f ( x) = lim+ ( x −1) ln x = +∞ ( ) f ( Α 2 ) = lim+ f ( x ) . +∞) . Οπότε η εξίσωση f ( x) = 2018 και άρα η ισοδύναμη αρχική της έχει ακριβώς δύο θετικές ρίζες. lim f ( x ) = ( 0. αφού lim f ( x) = lim ( ( x −1) ln x) =+∞ x →1 x →+∞ x→+∞ x→+∞ Συνεπώς f ( Α) = f ( Α1 ) ∪ f ( Α2 ) = [ 0.1] και γνησίως αύξουσα στο διάστημα Α2 = [1.blogspot. Θεωρούμε τη συνάρτηση g ( x ) = e x ( f ( x ) − 2018) ● H g είναι συνεχής στο [ x1. +∞ ) . +∞) β.com x 0 1 +∞ f ′( x ) . 2018∈ f ( Α2 ) άρα η εξίσωση f ( x) = 2018 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο Α2 και επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο Α2 η ρίζα θα είναι μοναδική.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. x2 ) με g ′ ( x ) = e x ( f ( x ) + f ′ ( x ) − 2018 ) [57] .

com ● g ( x1 ) = g ( x2 ) = 0 Άρα από Θ.μ. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία. x2 ) τέτοιο. ώστε g ′ ( ξ ) = 0 ⇔ eξ ( f (ξ ) + f ′ ( ξ ) − 2018 ) = 0 ⇔ f (ξ ) + f ′ (ξ ) = 2018 e δ. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f και να τη σχεδιάσετε.blogspot. x > 0 γ. Να αποδείξετε ότι f (1) + 2 f ′(1) = 0 και ότι f ′(1) + 2 f ′′ (1) = 5 β. άρα f ( x ) > 0 Οπότε ′ e e e e  x2  x2   e x 2 1 Ε=∫ f ( x ) dx =∫ ( x −1) ln xdx =∫  − x  ln xdx =  − x  ln x − ∫  − x  dx 1 1 1 2   2  1 1  2 x e e2 e x  e2  x2  e2 e2 3 e2 − 3 = − e − ∫  − 1 dx = − e −  − x  = − e − + e − = τ. 2  1 2  2  4 1 2 4 4 4 ΘΕΜΑ 22 Δίνεται η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση f : ( 0.+∞) →ℝ .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. τα ακρότατα και την κυρτότητα δ. [58] . Είναι Ε = ∫ f ( x ) dx 1 Για x > 1 είναι x − 1 > 0 και ln x > 0 . Να βρείτε τον τύπο της f Έστω f ( x) = 2x − 3ln x . για την οποία ισχύουν: ● f ′( x) + xf ′′( x) = 2 για κάθε x > 0 f ( x) + 2 f ′( x) ● lim =5 x→1 x −1 α. Rolle θα υπάρχει ξ ∈( x1.

ώστε: xf ′ ( x ) = 2 x + c1 Για x = 1 έχουμε f ′ (1) = 2 + c1 ⇔ c1 = −3 Οπότε για x > 0 έχουμε: [59] . x = 1 και x = 3 Απαντήσεις α.com ε.Θ.Μ. Για x = 1 στη σχέση f ′ ( x ) + xf ′′ ( x ) = 2 έχουμε f ′ (1) + f ′′ (1) = 2 Επιπλέον από το ερώτημα α. Για x ∈ ( 0. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f και τις ευθείες y = 3 .1) ∪ (1.Σ. +∞ ) θέτουμε: f ( x) + 2 f ′( x) g ( x) = ⇔ g ( x )( x − 1) = f ( x ) + 2 f ′ ( x ) x −1 Οπότε lim ( g ( x )( x − 1) ) = lim ( f ( x ) + 2 f ′ ( x ) ) ⇔ 5 ⋅ 0 = f (1) + 2 f ′ (1) ⇔ f (1) + 2 f ′ (1) = 0 x →1 x→1 Επίσης f ( x) + 2 f ′( x) f ( x ) + 2 f ′ ( x ) − ( f (1) + 2 f ′ (1) ) lim = 5 ⇔ lim =5⇔ x→1 x −1 x →1 x −1 f ( x ) + 2 f ′ ( x ) − f (1) − 2 f ′ (1)  f ( x ) − f (1) f ′ ( x ) − f ′ (1)  lim = 5 ⇔ lim  +2 =5⇔ x →1 x −1 x →1  x − 1 x − 1  f ′ (1) + 2 f ′′ (1) = 5 β.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. θα υπάρχει σταθερά c1 ∈ℝ τέτοια. Επίσης από τη σχέση f (1) + 2 f ′ (1) = 0 προκύπτει f (1) = 2 Για x > 0 έχουμε f ′ ( x ) + xf ′′ ( x ) = 2 ⇔ ( x )′ f ′ ( x ) + xf ′′ ( x ) = 2 ⇔ ( xf ′ ( x ) )′ = ( 2 x )′ Από Π. έχουμε f ′ (1) + 2 f ′′ (1) = 5 Λύνοντας το σύστημα των δύο προηγούμενων εξισώσεων παίρνουμε f ′ (1) = −1 και f ′′ (1) = 3 .Τ.blogspot.

blogspot.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.Μ. άρα η ευθεία x = 0 είναι κατακόρυφη x→0 x→0 ασύμπτωτη της C f f ( x) 2x − 3ln x  ln x  Επίσης lim = lim = lim  2 − 3  = 2 . L.Θ. x x δ. H .Τ. θα υπάρχει σταθερά c2 ∈ℝ τέτοια. Για x > 0 έχουμε f ′ ( x ) = 2 − = x x Κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα μονοτονίας x 0 3 +∞ 2 f ′( x ) . ώστε: f ( x ) = 2 x − 3ln x + c2 Για x = 1 έχουμε f (1) = 2 + c2 ⇔ c2 = 0 Οπότε για x > 0 έχουμε f ( x ) = 2 x − 3ln x 3 2x − 3 γ. άρα η f είναι κυρτή. 3  3 3 9 Στο x0 = η f παρουσιάζει ελάχιστο ίσο με f   = 3 − 2ln = 3 − ln 2  2 2 4 2x − 3 3 Για x > 0 έχουμε f ′′ ( x ) = = 2 > 0 για κάθε x > 0 . x→+∞ x [60] .Σ. O + f ( x) 2 1 . αφού x→+∞ x x→+∞ x x→+∞  x  +∞ ln x +∞ 1 lim = lim = 0 x→+∞ x D. Είναι lim+ f ( x ) = lim+ ( 2 x − 3ln x ) = +∞ .com x >0 3 xf ′ ( x ) = 2 x − 3 ⇔ f ′ ( x ) = 2 − ⇔ f ′ ( x ) = ( 2 x − 3ln x )′ x Από Π.

άρα η C f δεν έχει πλάγια ή x→+∞ x→+∞ οριζόντια ασύμπτωτη.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Να αποδείξετε ότι f ( x) = e + e +1 .μ. 3 3 3 1 1 ΘΕΜΑ 23 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f : ℝ → ℝ . x ∈ℝ x 2x [61] .com Επιπλέον lim ( f ( x ) − 2 x ) = lim ( −3ln x ) = −∞ . με f ( 0 ) = 1 + 2 για την οποία ισχύει: f 2 ( x ) − 2ex f ( x ) = 1 . Η γραφική παράσταση της είναι η παρακάτω: ε. για κάθε x ∈ℝ α.blogspot. Το ζητούμενο εμβαδόν είναι Ε = ∫ ( 3 − f ( x ) ) dx = ∫ ( 3 − 2x + 3ln x ) dx = 3x − x2  + 3∫ ln xdx = 3 3 3 3 1 1 1 1 = −2 + 3∫ ( x )′ ln xdx = −2 + 3[ x ln x]1 − 3∫ dx = −2 + 9ln3 − 6 = 9ln3 − 8 τ.

για κάθε x ∈ ℝ Άρα. για κάθε x ∈ ℝ είναι g ( x ) ≠ 0 και η g συνεχής.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Για κάθε x ∈ ℝ έχουμε: f ′( x) = e + x 2 e =e + 2x x e2 x = ( e x e x + e2 x + 1 ) > 0 για κάθε x ∈ ℝ . επομένως διατηρεί σταθερό πρόσημο. x ∈ ℝ για την οποία ισχύει g 2 ( x ) = e2 x + 1 ≠ 0 . Για x = 0 είναι g ( 0 ) = f ( 0 ) − e0 = 1 + 2 − 1 = 2 > 0 . γ.com β. άρα [62] . άρα g ( x ) > 0 για κάθε x∈ℝ Οπότε g 2 ( x ) = e2 x + 1 ⇔ g ( x ) = e2 x + 1 ⇔ f ( x ) − e x = e2 x + 1 ⇔ f ( x ) = e x + e2 x + 1 . Α = ℝ . τότε να αποδείξετε ότι 2 f 2 ( x2 ) < f ( x1 ) f ( x3 ) Απαντήσεις α.blogspot. x∈ℝ β. Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης f και να δείξετε ότι η εξίσωση f ( x) = 2018 έχει μοναδική πραγματική λύση. 2 e2 x + 1 e2 x + 1 e2 x + 1 άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα. Αν για τους αριθμούς 0 < x1 < x2 < x3 ισχύει x2 = . Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g ( x ) = ln ( f ( x ) ) είναι γνησίως αύξουσα και κυρτή x1 + x3 δ. Για κάθε x ∈ ℝ έχουμε: f 2 ( x ) − 2e x f ( x ) = 1 ⇔ f 2 ( x ) − 2e x f ( x ) + e 2 x = e 2 x + 1 ⇔ ( f ( x ) − e x ) = e 2 x + 1 2 Θεωρούμε τη συνάρτηση g ( x ) = f ( x ) − e x . η f είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής.

οπότε η g είναι γνησίως αύξουσα στο ℝ g ′′ ( x ) = ( e )′x e2 x + 1 − e x ( e2 x + 1 )′ = e ( e x 2x − e x + 1) > 0 για κάθε x ∈ ℝ . θα υπάρχει ξ1 ∈ ( x1 . x2 ) τέτοιο. Είναι f ( x ) > 0 για κάθε x ∈ ℝ . ώστε g ( x2 ) − g ( x1 ) g ′ (ξ1 ) = (2) x2 − x1 [63] . x2 ) Από Θ. Είναι 2 x2 = x1 + x3 ⇔ x2 − x1 = x3 − x2 > 0 (1) ● Η g είναι συνεχής στο [ x1 .com ( f ( Α ) = lim f ( x ) .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.Μ.Τ. αφού x →−∞ x →+∞ ) ( ) ( ) y =e x lim f ( x ) = lim e + e + 1 x 2x = lim y + y 2 + 1 = 1 και x →−∞ x →−∞ x →−∞ y →0 y →0 ( ) ( ) y =e x lim f ( x ) = lim e + e + 1 x 2x = lim y + y 2 + 1 = +∞ x →+∞ x →+∞ x →+∞ y →+∞ y →+∞ Επειδή 2018 ∈ f ( Α ) η εξίσωση f ( x ) = 2018 έχει μια τουλάχιστον πραγματική ρίζα και αφού η f είναι γνησίως αύξουσα η ρίζα θα είναι μοναδική. x2 ] ● Η g είναι παραγωγίσιμη στο ( x1. οπότε Α g = ℝ Είναι g ( x ) = ln ( f ( x ) ) = ln e x + e2 x + 1 ( ) g′( x ) = e + e x 1 2x +1 ( ′ e x + e2 x + 1 = ) e +1 ex 2x > 0 για κάθε x ∈ ℝ . +∞ ) . γ.blogspot. e2 x + 1 (e 2x + 1) e 2 x + 1 οπότε η g είναι κυρτή στο ℝ δ. lim f ( x ) = (1.

Για x > 0 έχουμε: [64] . x > 0 x α.com ● Η g είναι συνεχής στο [ x2 .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.Μ. θα υπάρχει ξ 2 ∈ ( x2 .blogspot. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές 1 παραστάσεις των συναρτήσεων g ( x ) = 2 f ( x ) . Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα β. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα γ. x3 ) Από Θ. h ( x ) = e x και τις ευθείες x = 1 και x=2 Απαντήσεις α.Τ. x3 ) τέτοιο. για κάθε x > 0 δ. x3 ] ● Η g είναι παραγωγίσιμη στο ( x2 . ώστε g ( x3 ) − g ( x2 ) g ′ (ξ 2 ) = (3) x3 − x2 g ′ր g ( x2 ) − g ( x1 ) g ( x3 ) − g ( x2 ) (1) ξ1 < ξ2 ⇔ g ′ (ξ1 ) < g′ (ξ2 ) ⇔ < ⇔ x2 − x1 x3 − x2 g ( x2 ) − g ( x1 ) < g ( x3 ) − g ( x2 ) ⇔ 2 g ( x2 ) < g ( x1 ) + g ( x3 ) ⇔ 2ln ( f ( x2 ) ) < ln f ( x1 ) + ln f ( x3 ) ⇔ ln f 2 ( x2 ) < ln f ( x1 ) f ( x3 ) ⇔ f 2 ( x2 ) < f ( x1 ) f ( x3 ) ΘΕΜΑ 24 1 Δίνεται συνάρτηση f ( x ) = x ⋅ e . Να αποδείξετε ότι ισχύει xx ≥ ex−1 . Να βρείτε τις ασύμπτωτες της f και στη συνέχεια να χαράξετε τη γραφική της παράσταση ε.

Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.blogspot. Για κάθε x > 0 έχουμε: x>0 1 1 x x ≥ ex−1 ⇔ ln x x ≥ ln ex−1 ⇔ x ln x ≥ x − 1⇔ ln x ≥ 1 − ⇔ ≥ 1 − ln x ⇔ x x 1 1 e x>0 1 e x ≥ e1−ln x ⇔ e x ≥ ⇔ xe x ≥ e ⇔ f ( x ) ≥ f (1) που ισχύει για κάθε x > 0 x δ.com 1  1 ′ 1 1  1 1 x −1 f ′ ( x ) = ( x )′ e x + x  e x  = e x + xe x  − 2  = e x ⋅    x  x Κατασκευάζουμε τον πίνακα μονοτονίας x 0 1 +∞ f ′( x ) . Για x > 0 έχουμε: 1  1  x − x +1 1 1x f ′′ ( x ) = e  − 2  ⋅ x = − 4 e < 0 για κάθε x > 0 . +∞) Επιπλέον η f παρουσιάζει ελάχιστο στο x0 = 1 ίσο με f (1) = e β. άρα η ευθεία x = 0 είναι x→0 x→0 x→0 y →+∞ y D. Είναι: 1 +∞ 1 y= x y e +∞ lim+ f ( x ) = lim+ xe x = + lim = lim e y = +∞ . H . Οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα Α1 = ( 0. L. οπότε η f είναι κυρτή  x  x2 x στο ( 0. O + f ( x) 2 1 . y→+∞ y →+∞ κατακόρυφη ασύμπτωτη της C f [65] .1] και γνησίως αύξουσα στο διάστημα Α2 = [1.+∞) γ.

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι: 2  1 1 1 1 Ε = ∫ 2 xe x − e x dx =∫  2 xe x − e x  dx .com 1 f ( x) 1 y= x lim = lim e x = lim e y = 1 και x→+∞ x x→+∞ x→+∞ y →0 y →0 1 y=  1x  x e y −1 lim ( f ( x ) − x ) = lim  xe − x  = lim = 1 . άρα η ευθεία y = x + 1 είναι x→+∞ x→+∞ x→+∞ y→0 y   y→0 πλάγια ασύμπτωτη της C f στο +∞ Η γραφική της παράσταση είναι: ε.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. αφού x ∈ [1. 2] 2   1 1 2 2 1 2 2 1x  1 2 1 2 x 1 2 1 Οπότε Ε = ∫ 2 xe dx −∫ e dx =  x e  − ∫ x e  − 2  dx − ∫ e x dx x x 1 1  1 1  x  1 1 1 1 2 2 = 4e − e + ∫ e dx − ∫ e dx = 4 e − e τ. 2 x x 1 1 [66] .μ.blogspot.

Για κάθε x ∈[1. Να αποδείξετε ότι ∫ f ( x ) dx < ln3 1 δ.6] β. για την οποία ισχύουν: ● f ( 6 ) = 3 f (1) ● f ′ ( 2 ) + 4 f ( 2) = 2 ( f 2 ( 2 ) + 2) f ′′ ( x ) ● = f ′ ( x ) ( f ( x ) − 1) .blogspot. θα υπάρχει σταθερά c ∈ℝ τέτοια.Θ. για κάθε x ∈ [1. ώστε: f ′( x) = 2 f 2 ( x) − 4 f ( x) + c Για x = 2 έχουμε: f ′ ( 2) = 2 f 2 ( 2 ) − 4 f ( 2) + c ⇔ 2 f 2 ( 2) − 4 f ( 2) + 4 = 2 f 2 ( 2 ) − 4 f ( 2) + c ⇔ c = 4 Άρα f ′ ( x ) = 2 f 2 ( x ) − 4 f ( x ) + 4 ⇔ f ′ ( x ) = 2 ( f 2 ( x ) − 2 f ( x ) + 2 ) . Να εκφράσετε την f ′ ως συνάρτηση της f β.Μ. x ∈[1.Τ. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση και στη συνέχεια ότι f (1) > 0 6 γ.com ΘΕΜΑ 25 Δίνεται συνάρτηση f : [1. Για κάθε x ∈[1.6] [67] .6] 4 α.6] έχουμε: f ′′ ( x ) = f ′ ( x ) ( f ( x ) − 1) ⇔ f ′′ ( x ) = 4 f ′ ( x ) f ( x ) − 4 f ′ ( x ) ⇔ ( f ′ ( x ) )′ = ( 2 f 2 ( x ) − 4 f ( x ) )′ 4 Από Π.6] → ℝ .τότε να αποδείξετε ότι 2 f ( 4 ) < f ( 5) + f ( 3) Απαντήσεις α. δύο φορές παραγωγίσιμη.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.6] έχουμε: ( f ′ ( x ) = 2 ( f 2 ( x ) − 2 f ( x ) + 2 ) = 2 ( f 2 ( x ) − 2 f ( x ) + 1 + 1) = 2 ( f ( x ) − 1) + 1 > 0 2 ) Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα για κάθε x ∈[1. Αν f (1) − 1 > 0 .Σ.

Μ.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Για κάθε x ∈ [1.com f :ր Είναι 1 < 6 ⇔ f (1) < f ( 6) ⇔ f (1) < 3 f (1) ⇔ f (1) > 0 γ. ώστε f ( 4 ) − f ( 3) f ′ (ξ1 ) = = f ( 4 ) − f ( 3) (1) 4−3 ● Η f είναι συνεχής στο [ 4.6] .blogspot.Τ. 4] ● Η f είναι παραγωγίσιμη στο ( 3.5] ● Η f είναι παραγωγίσιμη στο ( 4. θα υπάρχει ξ1 ∈ ( 3.6] Συνεπώς η f ′ είναι κυρτή ● Η f είναι συνεχής στο [3.5) [68] . οπότε από την δοσμένη σχέση θα έχουμε f ′′ ( x ) > 0 για κάθε x ∈ [1.6] έχουμε: f ′ ( x ) = 2 f 2 ( x ) − 4 f ( x ) + 4 = f 2 ( x ) + f 2 ( x ) − 4 f ( x ) + 4 = f 2 ( x ) + ( f ( x ) − 2) 2 f ′( x) Οπότε f ′ ( x ) = f 2 ( x ) + ( f ( x ) − 2 ) ≥ f 2 ( x ) ⇔ ≥ f ( x ) (1) για κάθε 2 f ( x) f :ր x ∈ [1. 4) τέτοιο. αφού 1 ≤ x ⇔ f ( x ) ≥ f (1) > 0 Από την (1) έχουμε: f ′( x) dx > ∫ f ( x )dx ⇔ ∫ f ( x )dx < ln ( f ( x ) )  ⇔ ∫ f ( x )dx < ln ( f ( 6 ) ) − ln ( f (1) ) 6 6 6 6 6 ∫1 f ( x) 1 1 1 1 f ( 6) f ( x )dx < ln ( f ( 6 ) ) − ln ( f (1) ) ⇔ ∫ f ( x )dx < ln 6 6 6 ∫ ⇔ ∫ f ( x )dx < ln 3 1 1 f (1) 1 f :ր δ. Είναι 1 ≤ x ⇔ f ( x ) ≥ f (1) > 1 ⇔ f ( x ) − 1 > 0 Επίσης f ′ ( x ) > 0 .4) Από Θ.

τότε να αποδείξετε ότι ο ρυθμός μεταβολής του κέρδους μηδενίζεται όταν ο ρυθμός μεταβολής του κόστους και ο ρυθμός μεταβολής της τιμής του προϊόντος είναι ίσοι. μετά από κάποια χρονική στιγμή.Τ. Να βρείτε το a αν γνωρίζουμε ότι η τιμή του προϊόντος τη στιγμή εισαγωγής 76 του στην αγορά είναι χιλιάδες ευρώ. γ.5) τέτοιο. συνεχώς μειώνεται. Απαντήσεις 76 −6 76 76 24 α. Να αποδείξετε ότι η τιμή του προϊόντος. Να βρείτε το χρονικό διάστημα στο οποίο η τιμή του προϊόντος συνεχώς αυξάνεται.blogspot. χωρίς όμως να γίνει μικρότερη από την τιμή του προϊόντος τη στιγμή της εισαγωγής του στην αγορά.com Από Θ. δ. τότε: β. ώστε f ( 5) − f ( 4 ) f ′ (ξ 2 ) = = f ( 5) − f ( 4 ) (2) 5−4 Συνεπώς f ′ր ξ1 < ξ2 ⇔ f ′ (ξ1 ) < f ′ (ξ2 ) ⇔ f ( 4) − f ( 3) < f ( 5) − f ( 4) ⇔ 2 f ( 4) < f ( 3) + f ( 5) ΘΕΜΑ 26 Η τιμή P (σε χιλιάδες ευρώ) ενός προϊόντος.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. t μήνες από την εισαγωγή του στην αγορά.Μ. Είναι P ( 0) = ⇔a+ = ⇔a= + ⇔a=4 25 25 25 25 25 4 [69] . θα υπάρχει ξ2 ∈ ( 4. δίνεται από τον τύπο P ( t ) = a + 25 t2 + 4 α. t μήνες μετά από την εισαγωγή του t −6 στην αγορά. 25 Αν a = 4 . Αν K ( t ) (σε χιλιάδες ευρώ) είναι το κόστος του προϊόντος. καθώς επίσης και τη χρονική στιγμή κατά την οποία η τιμή του προϊόντος γίνεται μέγιστη.

Είδαμε στο προηγούμενο ερώτημα ότι στο χρονικό διάστημα  .blogspot.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.  2  25  ενώ στο χρονικό διάστημα  .  η τιμή αγοράς του προϊόντος αυξάνεται. δηλαδή. +∞  η τιμή αγοράς του προϊόντος μειώνεται. +∞  η τιμή 2  αγοράς του προϊόντος μειώνεται. Η συνάρτηση του κέρδους είναι f ( t ) = P ( t ) − K ( t ) Επομένως f ′ ( t ) = 0 ⇔ ( P ( t ) − K ( t ) )′ = 0 ⇔ P′ ( t ) − K ′ ( t ) = 0 ⇔ P′ ( t ) = K ′ ( t ) [70] . 76 Επιπλέον lim P ( t ) = 4 > = P ( 0) . Για κάθε t ≥ 0 έχουμε:  2 25 ′ ( t − 6)′  t 2 + 25   − ( t − 6)  t +  −t + 12t + 2 25 P′ ( t ) =  4  4 = 4 2 2  2 25   2 25  t +  t +   4  4 Είναι: 25 25 P′ ( t ) = 0 ⇔ −t 2 + 12t + =0⇔t = 4 2 25 25 P′ ( t ) > 0 ⇔ −t 2 + 12t + >0⇔0≤t < 4 2 25 25 P′ ( t ) < 0 ⇔ −t 2 + 12t + <0⇔t ≥ 4 2  25  Οπότε στο χρονικό διάστημα 0. t ≥0 25 t + 2 4 β.com t −6 Οπότε P ( t ) = 4 + . 2  25  γ. δ. ποτέ t →+∞ 25 δε θα γίνει μικρότερη από την τιμή του τη στιγμή εισαγωγής του στην αγορά. ενώ η τιμή συνεχώς μειώνεται. 2  25 Τέλος η τιμή του προϊόντος γίνεται μέγιστη για t = μήνες.

com ΘΕΜΑ 27 Δίνεται η συνάρτηση f ( x ) = 2e− x + 1 .blogspot. Έχουμε −e− x f ′( x) = < 0 για κάθε x ∈ℝ . Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφή της f β. συνεπώς αντιστρέφεται. Να βρείτε το πλήθος των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της f −1 με την μετατοπισμένη γραφική παράσταση της g . Να μελετήσετε τη συνάρτηση f −1 ως προς τη μονοτονία γ. Μετατοπίζουμε την Cg κατά κ μονάδες προς τα πάνω. άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο ℝ . Θεωρούμε τη συνάρτηση g ( x ) = −x2 .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. 2e− x + 1 οπότε 1-1. Είναι y≥0 y2 −1 y>1  y 2 −1  y = f ( x) ⇔ y = 2e− x + 1 ⇔ y2 = 2e− x + 1 ⇔ e− x = ⇔− x = ln  ⇔ 2  2   y 2 −1   ⇔ f ( y ) = ln 2 − ln ( y −1) −1 x = − ln  2  2  Άρα f −1 ( x ) = ln 2 − ln ( x2 −1) . x >1 β. άρα η −1 2 f −1 είναι γνησίως φθίνουσα στο (1. Έχουμε ( f ( x))′ = − x2−x 1 < 0 για κάθε x >1 .+∞) γ. Θέλουμε να βρούμε το πλήθος των ριζών της εξίσωση: [71] . Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι = ∫ 3 f ( x) dx − ln4 Απαντήσεις α. για όλες τις τιμές του κ 2 ln δ. x ∈ℝ α.

+∞) x→1+ Επίσης η h γνησίως αύξουσα στο διάστημα Α2 = ( ) 2. τότε: 0∈ h ( Α1 ) και 0∉ h ( Α2 ) άρα η εξίσωση h ( x ) = 0 έχει μία ακριβώς ρίζα ● 2 + ln2 − κ > 0 ⇔ κ < 2 + ln2 . lim h ( x) ) = [ 2 + ln 2 − κ . +∞)  x→ 2 x→+∞  Διακρίνουμε τις περιπτώσεις: ● 2 + ln2 − κ < 0 ⇔ κ > 2 + ln2 . 2  και συνεχής άρα ( h ( Α1 ) = h  ( 2 ) . Οπότε η h είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα Α1 = 1.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. x >1 2x Είναι h′ ( x) = − 2 + 2x = 2x ( x2 − 2) 2x x − 2 x + 2 = ( . x >1 για όλες τις τιμές του θετικού αριθμού κ Θεωρούμε τη συνάρτηση h ( x ) = ln 2 − ln ( x2 −1) + x2 − κ . x >1 )( ) x −1 x2 − 1 x2 − 1 Κατασκευάζουμε τον πίνακα μονοτονίας x 1 2 +∞ h ′( x ) . τότε: 0∈ h ( Α1 ) και 0∈ h ( Α2 ) άρα η εξίσωση h ( x ) = 0 έχει δύο ακριβώς ρίζες ● 2 + ln2 − κ = 0 ⇔ κ = 2 + ln2 . +∞ και συνεχής άρα h ( Α2 ) =  lim+ h ( x ) .blogspot. lim h ( x )  = ( 2 + ln 2 − κ .com f −1 ( x ) = g ( x ) + κ ⇔ ln 2 − ln ( x2 −1) = − x2 + κ ⇔ ln 2 − ln ( x2 −1) + x2 − κ = 0 . τότε: 0∉ h ( Α1 ) και 0∉ h ( Α2 ) άρα η εξίσωση h ( x ) = 0 δεν έχει καμία ρίζα [72] . O + h( x) 2 1 .

Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης ln (1 + e− x ) h( x) = x + 2 + x γ. y > 0 Θεωρούμε επίσης τη συνάρτηση g ( x ) = f ( x ) − ln x . Αν η ευθεία y = x + 1 είναι ασύμπτωτη της Ch στο −∞ .blogspot. Θέτουμε du u −1 2 Για x = − ln 4 είναι u = 3 2 Για x = ln είναι u = 2 3 2  −2u  3 u −1 + 1 2 2 3 u 3 1  Οπότε Ι = ∫3  u 2 −1  u   du =2 ∫2 u 2 − 1 du = 2 ∫2 u 2 −1 du =2 ∫2  u 2 − 1  du  1 +  1 1  3  3 − = 2∫ 1 + 1 2 + 2  du = . Να δείξετε ότι f ( x ) = x ln x . να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης g και η παραπάνω ευθεία έχουν δύο ακριβώς κοινά σημεία με τετμημένες x1 . x > 0 β.. άρα dx = − 2u δ.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.+∞) → ℝ για την οποία ισχύουν: ● f (1) = 0 ● f ′ (1) = 1 ● f ( x ⋅ y ) ≤ x ⋅ f ( y ) + y ⋅ f ( x ) για κάθε x .com 2e− x + 1 = u ⇔ x = ln 2 − ln ( u 2 − 1) . x2 για τις οποίες ισχύει x1 x2 = 1 π δ. x > 0 α.. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι = ∫π2 f (ηµ x ) συν xdx 6 [73] . = ln 3 2 ( u − 1)( u + 1)   du = 2 ∫2 u − 1 u + 1   1 + 2       ΘΕΜΑ 28 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση f : ( 0.

y > 0 y Για y = 1 έχουμε c = 0 . Είναι g ( x ) = f ( x ) − ln x = x ln x − ln x = ( x − 1) ln x .Τ. x > 0 β. [74] .Μ.+∞ ) και η t παραγωγίσιμη. άρα f ( x ) = x ln x .Θ.blogspot. x > 0 Αρκεί να δείξουμε ότι η εξίσωση g ( x ) = x + 1 ⇔ ( x −1) ln x = x + 1 έχει ακριβώς δύο θετικές ρίζες.+∞ ) → ℝ με t ( x ) = f ( xy ) − xf ( y ) − yf ( x ) . Επομένως η t παρουσιάζει μέγιστο στο x0 = 1 και επειδή το 1 είναι εσωτερικό σημείο του ( 0. όπου y θετική σταθερά. ώστε: f ( y) = ln y + c . H .Fermat θα ισχύει ότι t ′ (1) = 0 Είναι t ′ ( x ) = yf ′ ( xy ) − f ( y ) − yf ′ ( x ) . Θεωρούμε τη συνάρτηση t : ( 0.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. από Θ.com Απαντήσεις α. Είναι: ln (1 + e− x ) = lim ln (1 + e− x ) = 0 1 lim ( h ( x ) − ( x + 2) ) = lim x→+∞ x→+∞ x x→+∞ x Άρα η ευθεία y = x + 2 πλάγια ασύμπτωτη της Ch στο +∞ Επίσης: ln (1 + e− x ) +∞ −∞ −e− x lim ( h ( x ) − ( x + 2) ) = lim = lim = −1 x→−∞ x→−∞ x D. Από υπόθεση t ( x ) ≤ 0 ⇔ t ( x ) ≤ t (1) για κάθε x > 0 . x > 0 yf ′ ( y ) − f ( y ) 1 y >0  f ( y ) ′ ′ Έχουμε t ′ (1) = 0 ⇔ yf ′ ( y ) − f ( y ) = y ⇔ = ⇔  = ( ln y ) y2 y  y  Από Π. θα υπάρχει σταθερά c ∈ℝ τέτοια.Σ. L. x→−∞ 1 + e− x Άρα η ευθεία y = x + 1 πλάγια ασύμπτωτη της Ch στο −∞ γ.

blogspot. +∞) x −1 1 2 Είναι k′ ( x ) = + > 0 για κάθε x ∈ ( 0. lim k ( x ) ) = ( −∞. οπότε: x≠1 x +1 x +1 ( x −1) ln x = x + 1⇔ ln x = ⇔ ln x − =0 x −1 x −1 x +1 Θεωρούμε τη συνάρτηση k ( x ) = ln x − στο ( 0. άρα η εξίσωση k ( x ) = 0 έχει μοναδική ρίζα x2 ∈Α2 1 +1 1 1 x1 Τέλος k   = ln − = −k ( x2 ) = 0 . ενώ για x = έχουμε u = 1 . +∞) και x→0 x→1 k ( Α ) = ( lim k ( x ) .1) ∪ (1. άρα το ρίζα της εξίσωσης k ( x ) = 0 . +∞) 2 x→1+ x→+∞ Είναι 0∈ k ( Α1 ) και k γνησίως αύξουσα. άρα x2 = ⇔ x1x2 = 1 x1 δ.com Αρχικά παρατηρούμε ότι το 1 δεν επαληθεύει την εξίσωση.1) ∪ (1. άρα η εξίσωση k ( x ) = 0 έχει μοναδική ρίζα x1 ∈Α1 0∈ k ( Α2 ) και k γνησίως αύξουσα.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. +∞) Επιπλέον η k είναι συνεχής οπότε: ( ) k ( Α1 ) = lim+ k ( x ) . άρα συν xdx = du και π 1 π για x = έχουμε u = .  x1  x1 1 − 1 x1 1 Όμως η εξίσωση έχει ακριβώς δύο ρίζες. lim− k ( x ) = ( −∞.1) και γνησίως αύξουσα στο Α2 = (1. οπότε: 6 2 2 [75] . +∞) x ( x −1)2 Άρα η k είναι γνησίως αύξουσα στο Α1 = ( 0. Θέτουμε ηµ x = u .

Να προσδιορίσετε το σύνολο τιμών της f και να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης f ( x) = κ για τις διάφορες τιμές του κ ∈ ℝ γ.   α δ.com π 1 1 1  x2  1 1 1 Ι = ∫π2 f (ηµ x ) συν xdx = ∫1 f ( u ) du = ∫1 x ln xdx =  ln x  − ∫1 dx = ln 2 − 6 2 2 2 1 2 8 2 2 ΘΕΜΑ 29 Δίνεται η συνάρτηση −e x . όταν x > 0 . x ≤ 0  f ( x) =  1  . Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f β.0) με α > 0  1 Αν Μ  α . όπου Β το σημείο τομής της (ε ) με τον άξονα y ′y ε. Να αποδείξετε ότι ο ρυθμός μεταβολής της τεταγμένης του σημείου Κ τη στιγμή t 0 είναι ανεξάρτητος του α Απαντήσεις [76] . την παράγωγο της f .blogspot. όπου ορίζεται. Στη συνέχεια να προσδιορίσετε σημείο Μ της C f στο οποίο η εφαπτομένη της διέρχεται από το σημείο Α( 2α . x>0  x α.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Τη χρονική στιγμή t 0 που το σημείο Κ περνάει από το σημείο Μ η τετμημένη του αυξάνεται με ρυθμό x′ ( t ) = 2α 2 m/sec . Να βρείτε την εφαπτομένη ( ε ) της C f στο σημείο Μ και να αποδείξετε ότι το Μ είναι μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ . Ένα σημείο Κ κινείται κατά μήκος της γραφικής παράστασης της f . Να βρείτε.

οπότε f ( ( −∞.blogspot. lim+ f ( x ) = ( 0. β.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis. Β΄ Τρόπος Στο διάστημα ( −∞.0) ∪ ( 0. +∞) η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα. οπότε είναι ( ) f ( Α 2 ) = lim f ( x ) . Α΄ Τρόπος Από τη γραφική παράσταση της f παρατηρούμε ότι το σύνολο τιμών της είναι το f ( Α) = [ −1.0] είναι f ( Α1 ) = [ −1.0 ) ) = ( lim f ( x ) .0) Στο διάστημα Α2 = ( 0. +∞ ) . +∞ ) Για το πλήθος των ριζών της εξίσωσης f ( x) = κ για τις διάφορες τιμές του κ ∈ ℝ Α΄ Τρόπος Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: [77] . Επιπλέον f ( 0) = −e0 = −1.com α. 0 ) . lim f ( x ) ) = ( −1.0 ) η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα.0) ∪ ( 0. +∞ ) x →+∞ x →0 Άρα f ( Α) = f ( Α1 ) ∪ f ( Α2 ) = [ −1. άρα x →0 − x →−∞ όταν Α1 = ( −∞.

x < 0  Επομένως f ′ ( x ) =  1 − 2 . ● Αν κ > 0 . Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Α1 η ρίζα θα είναι μοναδική ● Αν κ = 0 . τότε κ ∉ f ( Α1 ) και κ ∈ f ( Α2 ) . τότε κ ∈ f ( Α1 ) και κ ∉ f ( Α2 ) . Επομένως η εξίσωση δεν έχει καμία ρίζα ● Αν −1 ≤ κ < 0 .blogspot. Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Α2 η ρίζα θα είναι μοναδική Β΄ Τρόπος Από τα σημεία τομής της ευθείας y = κ με την γραφική παράσταση της f για τις διάφορες τιμές του κ ∈ ℝ γ.com ● Αν κ < −1 . Α΄ Τρόπος ● Για x < 0 η f είναι παραγωγίσιμη με f ′ ( x ) = −e x 1 ● Για x > 0 η f είναι παραγωγίσιμη με f ′ ( x ) = − x2 1 f ( x ) − f ( 0) +1 x 1+ x ● Για x = 0 έχουμε lim+ = lim+ = lim+ 2 = +∞ x→0 x−0 x→0 x x→0 x Άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο x0 = 0 Β΄ Τρόπος Από το σχήμα παρατηρούμε ότι η f δεν είναι συνεχής στο x0 = 0 . Επομένως η εξίσωση δεν έχει καμία ρίζα.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.  −e x . x > 0  x [78] . τότε κ ∉ f ( Α1 ) και κ ∉ f ( Α2 ) . τότε κ ∉ f ( Α1 ) και κ ∉ f ( Α2 ) . οπότε δεν είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό.

f ( x0 ) ) της C f .  . Η εφαπτομένη ( ε ) της C f στο σημείο Μ έχει εξίσωση 1 1 1 2 y− =− ⋅( x −α ) ⇔ y = − x+ α α 2 α 2 α Το σημείο τομής της ε με τον άξονα y ′y προκύπτει αν βάλουμε όπου x = 0 . όπου λ = f ′ ( x0 ) Άρα ● αν x0 < 0 . Η εξίσωση της εφαπτομένης ( ε ) της C f στο σημείο Μ θα δίνεται από τον τύπο y − f ( x0 ) = λ ⋅ ( x − x0 ) . y ( t ) οι συντεταγμένες του σημείου Κ με y ( t ) = .blogspot.com Έστω σημείο Μ ( x0 . x(t ) > 0 x( t ) [79] . τότε η εξίσωση της εφαπτομένης γίνεται y − = − 2 ⋅ ( x − x0 ) x0 x0 Η ευθεία ( ε ) διέρχεται από το σημείο Α( 2α .0) αν και μόνο αν ισχύει: e x0 = −e x0 ⋅ ( 2α − x0 ) ⇔ 1 = −2α + x0 ⇔ x0 = 2α + 1 απορρίπτεται αφού x0 < 0 1 1 ● αν x0 > 0 . τότε η εξίσωση της εφαπτομένης γίνεται y + e 0 = −e 0 ⋅ ( x − x0 ) x x Η ευθεία ( ε ) διέρχεται από το σημείο Α( 2α . Τότε 2  2 y= .0) αν και μόνο αν ισχύει: 1 1 − = − 2 ⋅ ( 2α − x0 ) ⇔ − x0 = − 2α + x0 ⇔ x0 = α δεκτή x0 x0  1 Άρα Μ  α .Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.   α 1 δ. Έστω x( t ) . Άρα είναι το σημείο Β  0. α  α Το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ έχει συντεταγμένες 2 xΑ + xΒ 2α + 0 0+ yΑ + yΒ α=1 x= = = α και y = = 2 2 2 2 α  1 Δηλαδή είναι το σημείο Μ  α .   α γ.

Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία β. xf ′ ( x ) ≤ f ( x ) για κάθε x ≥ 0 ln 2 ln 2 ii.blogspot. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής δ. Να δείξετε ότι η εξίσωση e ( x−συν x −1)( e2 +1) = ( ex−συν x +1)( e2 −1) έχει ακριβώς μια λύση στο διάστημα [ 0. Α f = ℝ Έχουμε: (e x − 1)′ ( e x + 1) − ( e x − 1)( e x + 1)′ 2e x f ′( x) = = > 0 για κάθε x ∈ ℝ (e + 1) (e + 1) x 2 x 2 Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο ℝ [80] . y ( t0 ) = και x′ ( t0 ) = 2α 2 α x′ ( t ) x′ ( t0 ) 2α 2 Έχουμε y′ ( t ) = − 2 άρα y′ ( t0 ) = − 2 = − 2 = −2 m/sec που είναι x (t ) x ( t0 ) α ανεξάρτητος από την τιμή του α ΘΕΜΑ 30 ex −1 Δίνεται η συνάρτηση f ( x ) = x e +1 α.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.com Τη χρονική στιγμή t 0 που το σημείο Κ περνάει από το σημείο Μ  α . Να αποδείξετε ότι: i.π ] γ. ∫ f ( x ) dx > 0 6 Απαντήσεις α. 1  είναι  α 1 x ( t0 ) = ξ .

Μ. 0 ] και κοίλη στο [ 0. π ] Οπότε η g είναι γνησίως αύξουσα στο [ 0.blogspot.π ] και επειδή η g είναι γνησίως αύξουσα η ρίζα θα είναι μοναδική. x] [81] .com β. γ. e x −συν x − 1 e2 − 1 Έχουμε e ( x −συν x − 1)( e + 1) = ( e 2 x −συν x + 1)( e − 1) ⇔ x −συν x 2 e = + 1 e2 + 1 ⇔ f :1−1 f ( x − συν x ) = f ( 2 ) ⇔ x − συν x = 2 ⇔ x − συν x − 2 = 0 Θεωρούμε τη συνάρτηση g ( x ) = x − συν x − 2 στο διάστημα [ 0. δ.π − 1] η εξίσωση g ( x ) = 0 θα έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο [ 0. i. για την f στο διάστημα [ 0. π − 1] Αφού 0 ∈ [ −3. Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα θα είναι και 1-1. ενώ το Ο ( 0.0 ) είναι σημείο καμπής της.π ] Είναι g′ ( x) = 1 +ηµ x > 0 για κάθε x ∈ [ 0. g (π )  = [ −3. +∞ ) .π ] και συνεχής. x] ● H f είναι συνεχής στο [ 0. άρα το σύνολο τιμών της είναι το διάστημα  g ( 0 ) . Εφαρμόζουμε Θ.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.Τ. Είναι f ′′ ( x ) = ( 2e )′ ( e x x + 1) − 2e x ( e x + 1) 2 ( 2 )′ = 2e ( e + 1) − 4e ( e +1) e x x 2 x x x (e + 1) (e + 1) x 4 x 4 2e x ( e x + 1)( e x + 1 − 2e x ) 2e x (1 − e x ) = = (e + 1) (e + 1) x 4 x 3 Κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα κυρτότητας: x −∞ 0 +∞ f ′′ ( x ) + O – f ( x) 3 4 Οπότε η f είναι κυρτή στο ( −∞ .

blogspot. x ) τέτοιο. ώστε f ( x ) − f (0) f ( x ) f ′ (ξ ) = = (1) x−0 x Είναι f ′ց[0. για κάθε x ≥ 0 και η ισότητα ισχύει μόνο για x = 0 Οπότε ln 2 ln 2 ln 2 ln 2 xf ′ ( x ) dx < ∫ f ( x ) dx ⇔  xf ( x )  0 − ∫ f ( x ) dx < ∫ f ( x ) dx ⇔ ln 2 ∫0 0 0 0 ln 2 ln 2 2 −1 ln 2 ln 2 2∫ f ( x ) dx > ln 2 f ( ln 2) ⇔ 2∫ f ( x ) dx > ln 2 ⋅ ⇔ ∫ f ( x ) dx > 0 0 2 +1 0 6 Θανάσης Κοπάδης Ιανουάριος 2018 [82] . για κάθε x > 0 x Για x = 0 ισχύει ως ισότητα. +∞ ) (1) f ( x) ξ<x ⇔ f ′ (ξ ) > f ′ ( x ) ⇔ f ′ ( x ) < ⇔ xf ′ ( x ) < f ( x ) . έχουμε: xf ′ ( x ) ≤ f ( x ) .i. Από ερώτημα γ.Θανάσης Κοπάδης – Μαθηματικός thanasiskopadis.com ● H f είναι παραγωγίσιμη στο ( 0. Οπότε για κάθε x ≥ 0 ισχύει xf ′ ( x ) ≤ f ( x ) ii.x) Άρα θα υπάρχει ξ ∈ ( 0.