You are on page 1of 525

Odon de Cluny (saint ; 0879?-0942). Saeculum X. Sancti Odonis, abbatis cluniacensis secundi, Opera omnia, juxta editionem D. Marrier,...

et ad prelum revocata. Sequuntur


Marini II, Agapeti II, Joannis XII, pontificum romanorum, Epistolae et privilegia. Inter.... 1853.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


"
GURS^
SITE
BIBLIOTHEGA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OMNIM SS. PATRUM* DOGTOEIII SCRIPTOMMQUE JCGLESIASTIGOIUIM

AB JEVO APOSTOLICO AD INNOCENTII III TEMPORA \ ,.


.. ^. _ FLORUERUNT;
V
RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNIIMWM EXSTITERE MONUMENTORUM GATHOLIC^ TRADITIONISPER DUODECIMPRIORA
ECCLESLE S.ECULA,
JUXTA EDITIONES ACCURATISSIMIS, INTERSE CUMQUE NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAS,
PERQUAM DILIGENTER CASTIGATA;
DISSERTATIONIBUS, COMMENTARALS LECTIOMBUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTEU ILLUSTRATA ;
; OMNIBUS OPERIBUS POST AMPLISSIMAS EDITIONES QWE TRIBUS N OYISSIMISS.ECUL1S DEBENTUU ABSOLUTAS
'''.. /';;;.; :.: • -- '-' DETECTIS, AUCTA;--'-.
INDICIBUS PARTICULARIBUSANALVTICIS, SINGULOS SIVETOMOS,';SIYE ATJCTORES ALICUJUS MOMENTI
SUBSEQUENTIBUS, DONATA; . V
CAPITULIS INTRAIPSUM TEXTUM RITEDISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM '
.SUPERIOREM DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS,. ADORNATA ;
OPEIUBUS CUM:DUBIISTUMAPOCRVPHIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN ORDINE AD TRADITIONEM
ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIEICATA;
DUOBUS INDIGIBUS GENERALIBUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QUOCONSULTO, QUIDQUID
UNUSQUISQUEPATRUM INQUODLIBET THEMA. SCRIPSERIT UNOINTUITU CONSPICIATUR; ALTEBO
SCRIPTURJESAGR2E,EX QUOLECTORI COMPERIRE SIT OBYIUM QUINAM PATRES
- v ET IN QUIBUS OPERUM SUORTJM LOCISSINGULOS SINGULORUM LIBRORUM
SCRrPTURJj; TEXTU$ COHMENTATI SINT.
- EIMTlO ACCURATISSIMA, CETERISQUE OMNIBUSFACILE ANTEPONJNDA, SI PERPENDANTUR : CIIARACTERUM NITIDITAS
CHARTJE QUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS,FERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RECUSOUUM TUMVARIETAS
TUMNUMERUS, FORMA.VOLUMINUM PERQUAMCOMMODASIBIQUE 1NTOTOOPERIS DECURSU CONSTANTER
SIMILIS,PRETIIEXIGUlTAS,PRj£SERTIMQUE ISTACOLLECTIO, CNA,METHODICA ET CIIRONOLOGICA-,
["SEXCENtORUM TRAGMENTORUM OPUSCULORUMQCE IIACTENCS HIC ILLIC SPARSORUM, S^Tf^^
.'v--. PRIMUM AUTEM TNNOSTRA BlBLIOTBECA , EXOPERIBUS AD OMNES jETATES ,
/f ^S^V&AV
^JyS.
LOCOS,LINGUAS^EOBMASQUEPERtlNTiNTIBUSj COADUNATORUM. _.
JJ;'-"*'"
//V^SEMES^ i^f% N%
. W QUA.PRODEUNT PATRES, DOCTORES SGRIPTORESQUE ECCLESL-E LATISiE \_j,\ <"> Vi?
&. GREGORIO MAGNOAD INN.OCENT1UM III. \ -A "S> \
Slccurante %'*fy. SDligne, \V\ "$,
BIBLIOIESCS CLEKI DHIVEBBfi, Vy^X ^Co
S;VE - •
. CURSUUM COMPLETORUM 1KSIKGULOS SCIERTISECCLESrASTICJ2 v^W%
UAMOS EDITORE. V \„V
- . ' ~ ' N- .@^~
PATROLOGIA RINAEDITIONETYPISMANDATA. EST, ALIANEMPEXATINA,ALIAGUJJCO-LATINA.-—S^.
YENEUNTMILLEFRANCISDUCENTAVOLUMINA EDITIONISLATINiE; OCTINGENTIS ET i
MILLE TRECENTA —
GtiiECO-LATIN^. MERELATINAUNIYERSOS AUCTORES TUMOCCIDENTALES, TIM
ORIENTALES EQUIDEMAMPLECTITUR; HI. AUTEM,IN EA, SOLAYEUSIONELATINADONANTUlt.
'
PAT&OLOGIJ3 TOMUS GXXXIHv :\ ):'.::.,.:
S. ODOABAS MAWNUS
CLUNIACENSIS; II, AGAPETUS_II, JOANNES
XII, PONT.ROM.;S. ODOIEP1SCOPUS CANTUA-
RORICO
RIENSIS, LAUDUNENSIS
EPISCOPUS; ARTHALDUS, ODALRICUS,RHEM.ARCIUEP.;
CAPPJDCS ISTAVRIENSIS
COSMAS
SACERD., JAPYGUS
MATERIENSIS, JOANNES
ITALUS, CASSIN.
LAURENTIUS, MONACH.J SIGEHARDCS MONACli.,
S. MAXIMINI,,
FRIDEGODUS
BENED.MONACH.
TOMCS UNICUS.

EXCUDEBATUR ET VENIT APOD J.-P. °MIGNE EMTOREM,


<m VIA:DIGTA WAMBOISE,PROPEPORTAMLUTETL-EPARISIORUMYLLGOO^AW/INOMINATAM,
"-- .. "' • SEU PETIT-MONTROUGE. "-*
SiEGULUM ,Xv\

SANCTI ODONIS

ABBATIS CLUNIACENSIS SECUNDI

OPERA OMOTA,

JUXTAEDITIONEMD. MARRIER,CLUNIACENSIS
ORDINISMONACHI,ET BIBLIOTHECAM
PATRUM
AD PRELUMREVOCATA.

SEQUUNTUR: "'.'"

MARINI II, AGAPETI 11, JOANNIS XII ?

PONTIFICUM ROMANORUM, -^--^

EPISTOLiE ET PRIVILEGIifi

INTERMISCENTUR

SANCTI ODONIS EPISCOPI CANTUARIENSIS, RORICONIS LAUDUNENSIS EPISCOPI;


ARTHALDI, ODALRICI, RHEMENSIUM ARCHIEPISCOPORUM: CAPPIDI STAVRIEN-
SIS SACERDOTIS, COSMiE JAPYGI MATERIENSIS, JOANNIS ITALl, LAURENTII,
CASSINENSIUM MONACHORUM TSIGEHARDI MONACHI SV MAXIMINI, MlDEGODI
BENEDICTINl MONACHI,

SCRIPTA VEL SCRIPTORUM FRAGMENTA QUJE EXSTANT.

A€CURANTE J.-P. MIGNE,


BIBLIOTHEC/E
CL.ERI UNIVERSJE,
. SIVE
CURSUUMCOMPLETOROM
IN SINGULOSSClENTIjEECCLESIASTICERAMOSEDITOR2.

TOMUS UNICUS

EXCUDEBATUfi ET VENIT APUB J.-P. MIGNE EDITOREM,


INYIADICTAZrAJlLBO/SE^PROPEPORTAM LUTETJJEPARISIORUMYULGOVENFER NOMINATAM
SEU PETIT-MONTUOUGE.'

1853
'
"ELENGHGS i

AUCTORUVI.-ET 0PERUM;QUI ijtt HOO TpS?0:CXXXIII; COSfTME^TUR.

S. ODO ABBAS CLUNIACENSIS. .


auctore Mabillonio. 9i
Elogium historicum
Morales In Job. 105
De B. Martino Antiphonas xn. ,,,!>' 513
Hyrnni quatuor. '"",' 513,
Collationes. 517
De Vita sancti Geraldi Auriliacensis comitis. 639,
Sermones quinque. 709
Opuscula de Musica. 751
CAPPIDUS STAVRIENSIS.
: '
De Vila saneti Odulfi presbyteri; 858
'
MARINUS PAPA II.
Epistola3 et priv41egia. . ; _?. 863;
COSMAS JAPYGUS MATERIENSIS.
Carmen. 879:
JOANNES ITALUS CLUMACENSIS MONACHUS.
Prologus in Librum suum de Miraculis. 883,
LAURENTIUS CASSINENSIS MONACHUS
Sermo in vigiliis S. Benedieti. 885!
'
AGAPETUS PAPALII.'; -'- .-;;;':.:
Epistolaa et privilegia. :...;";.-' ~~------.-.'; 880.
S: ODO ARGHLEPiSCOPlTS CMTUARIENSIS, i
Epistola. 9*5
Constitutiones. . 946
,..-..-
Epistola synodalis. ^g
RORICO LAUDUNENSIS EPISCOPUS.
Constitutio. ..... : •.. . 951;
ARTHALDUS RHEMENSIS ARCHIEPISCOPUS.
Epislola ad synodum apud Ingelheim cpngregatam. 958
ODALRICUS RHEMENSIS ARCHIEPISCOPUS. ''
Sententia contra fures sacrilegos. 965;
SIGEHARDUS MONACHUS SANCTI MAXIMINI TREVIRENSIS.
De miraculis sancti Maximini. 905
ERIDEGODUS BENEDICTINUS MONACHUS:
De Vita sancli Wilfridi. 979
JOANNES PAPA XII.
Epislolae el privilegia 1013

Lx iyi>isMlGSE^au Peiii-Mojuroiigc,.
ANN0 DOMINIDCCCCXLII.

ABBASCLUNIAGENSIS.

S. OD0M8 ELOGIM HISTOWCtlM AUCTOM MABILLOMO.


- ,; ' -' ' - -
(ActaSanclorumordiiiisS. Benedicti,ssec.V, pag/t24.)

CAP.I. ^—Yilce scnplores, ejusque yarenles . _Ariem leinpprum factorumye ordinem satis observat.
et palrla. - •-.•,.'•' 2. His ihcorhmodisoccurrere volens Nalgodusmo-
a sanclo Odone lueubralioneni incbmpendiiirii me-
' L.TElsires Joaniies scilicef geslas scripserint riaclius, Joannis
auctores duo, aiqiie Nalgodus, arribp lioremque ordinem redigere .aggressus est, quod
monachi Cluriiacenses; mulia nihilpmiiius ab jpsis item praestiiit de sancti Maiolivita. Nalgodum Odo-
jiraeierniissa sunl, quaain eommentarios referrime- nis t discipulum » appellat Petrus de Rivo in ehro-
rentur. OjiaprOplerne viri de re publica Benedi- nico Cluniacensi, eunique esse tradit, qui « po.st
clina quam pptime merili. facla segniter exquisisse decessum ipsius sancti Odonis yitam ejus et inira-
videamur, duobus illis seriploribus elogium ejus' cula liicuienier descripsit. > Godefridus Henschenius
liisloricum prajmittere juvat, in quo res ab eis in- to Maioid interpretatur de vita saricli Maioli, cujus
taclseVaut rioh satis explicatse exponendas sunt." diseipulum fuisss NalgOdumopinatur. Verum aniiis
Et primo quidem'Ordiri decet ab istis ducbus posl Odonem 1 fere ducenlis, J post Maiolum panlo
aucloribus, quorum primus Jpahries forlunam suam iriirius,yivebat Na1g6dus,;idquodipse diserte asserit.
ipse commemoravitsparsim ih tribus de Odonelibel- riiim.29,nimirumUrbaiiosecundo pontiflce,aul certe
lis, quos iii:duos contrahit codex compendiensls. post ipsum, ex niiin. 23. Aucloris istius scriptiOnem
Fuit is natione Ilalusj pairia Rbmanus, prpfessipne B tribus Joannis libellis minutiori charactere sulvjieere
canoriicus, quem Odo Romani anno 959 prbfectus,. statuimus propter norinullas'de "morle et sepullura
secuni.inde adduxit Ticinum usque, iblque moria- OdOnisaliasque circumslantias, qusa apud.Joannem
cbuni insiitnit, ex libri num. 2 et i. Turn eurii in ripn iegunUir. Odoiiis cum laude meminerunt iriulti
peregririationis soeium assurnens, dein priorem or- ' alii auctores, qubrurii indicem exhibel Ghesnius ia
diriayit, ul legilur npn semel in lib. 11,nempe num. nolis a'd bibliblliecam Ciuhiacehsem.In his fuse de
•S,7et 10, Cluniacij an Roinsead S. Paulunij quse sancto OdorieagitPetrus Equilinus in lib.x, cap.-8.
dubitatio oriri potesi conferepti num. 10 et;21. 3. Aintequam'deOdone Clhriiacensidicere incjpib, -
Deiiique Joarines se Neapolini t mOnaslerii sui co- nbn ab re erit observare, duos alios praiter ipsum
gente necessilate missumJ fussse testatur niim. 21. eodem aevoexstilisse iliuslres ejusdem noniinis ab-
Biennium crimpulatin lib, nij nUni; 5, tplum illud bates, uriuni Masciacehsem,alterum sancti Maxentii
tempbris spatiiim, quo Odonis socius fuit. Per istud apud Pictohes.-De Masciacensiapud Biturigas cceno-
interyallum quidquid in Odonis deipsO dictis quid- bio revocanda sunt ea qusein elogio Bernonis abba-
quidiii faciis (sic enirii fere prsefaliir) dbservare tis superius diximus. Isti loco post Bernoneni stifTe-
poluii, postea lilteiis maridavii, aliisrebus omissis, ctus Odp Cluriiacensis, proabbalem ibi constiluit
quastum ab: Arnulfo magistro suo, ium ab Huc- C sibl cOgnprninem,,qiii t annp 935 abbas ordirialus »
berto.Tibuiiiho episcopo, tum a Landrico monacho meitioratui in clniihico Masciacensi apud Labbeiim
et Hildebranrio prsepositosuo de Odone resciverat. iritomo irBibliothecoe noyae. Dectijus secundi Odo-
Nempeis siiismet duniaxal ociilis atque Odonis rela- nisoliitu ibidem etiam haecleguntur : «Annp, 967,
tui fidebal, uliriam riiinus suspicidsus de flde alie- Vm Idus Junii hic obiit Odd abbas bori33.'memori83,
jia. Hanc jacturani utcunque sarcire coriabimiir. et Arduicus monaebus' Nonis Septenibris. 1 Diern
Cseterpm bpusi suum Joannes dedicat Salerhilahis- sequentemsignat Kalendarium sanetorum Tliuano-
inonachis, riescioan coanobii sancli Petri Salerrii.- 'Colberiirium nuni. 99 his verbis: < vii Idus Junii
lani«subtus et prop'e;Fistulam, » quod a Petro epi- Odonisabbalis Masciacerisis.J Aller Odo fuit abbas
scopo arite aririum 958' coridituiri ftiisse Ugbelliis apud sanctum Maxentium, henipe amio 963, cui
probat in lomo YHItalioesacrsecol. S03. In digres- Raihnulfus abbas successit anrio.968, testanle chio»
siones aliquando exspatialur Joannes, ' nee se- nographo Malleacerisiapud euriidemLabbeurii.'
- -1 '
:,PATROL. CXXXJII.
i'i S. ODOABBASCLUMACENSLS. -12
Ilis praemissis, venio ad OJonem seu OddonemA . famulis digiium-iiondenegabil palrem. Quodscilicet
abbalem Cluniacenscm, cujus palriam el parentes sane considerantibus sole lucidius patet, dum vita
jprimum investigare necesse est.-Patri nomen fuisse etconversio domni Heymardi satis abunde experi-
Abboni, mililari ordiiiepr3edito,ex Joanne monacho mentum prsebet. Hucusque siquidem de ianti viri .
aliisque constal, apud quos nulla menlio de nomine laudanda nobilitate breyi pcrOratum sufflciat,quate-
Odonismatris. Abbonis elogium Joannes ex Qdorie rius ex lio.c inlelligatur, quanlopere oportet nos
commemorat inilio libri i. Utrumque parentem fiiii inha^rereillius scitis, quem pro merilb non ambigi-
monitisad monasticamvilam se.reccpisse Nalgodus mus inserlum angelorum cuneis. J Hactenus vetus
habet ex Joanne, qui recitalo miraculo de micis in auctor, qui lempore Odilonis:abbalis, idest post
niargarilasconversis, haacsnbdil in lib. i, num. 33 : annos ab Odonis obitu c.enlum, boc elogium chaiiis
« Ex illo jam lempore*ccepitinfra seipsum sesluare suh Odoneconditis prsemisitinchartario Cluhiaccnsi.
propter geniiorum suorum ereptionem, quatenus eos GAP. II. — Odonis pueritiarel adolescentia, vita-
posset ab hujus sseculi nexibus sublrahere. Unde canonica,sludia.
faclum est, ut non multo post accepla licenlia ad 5. Qdo alitus est puer partim apud Fulconem, ejus
palrem suum abiret, eumque ad monaslerium,duce- nominis secundum, Andegavensemcomitem, quem
ret, atque monaclium ordinaret: malrem vero indui B ob id collactaneum suum in epislbla vocat; partim
fecit sacro velamine, cujusvitam, si licuisset scri- < intra domuni Guillelmi ducis Aquitanise, > leslc
bere > (ulinam verolibuissel), « magis historia vide- Joanne inilio libri primi. Qui Guiileimiis, cbguo-
retur esse quam schedula. > Talibus itaque parenti- menlo Pius, « eo lempore Aquilaniam, Gutiamque
busnaluseslOdo anno 879, siquidcm annoChrisli 939 suo jure tenebat, s is quem Cluniacensismonasterii.
sexagenarius erat, ex Joanne initio libri i, nuin. &. fundamenla jecisse diximus in elogio Bernoriis.Sane.
•4/Nalalemei sedem fuisse apud Turonorum ur- apud ipsuiriGuillelmumnuiltssauctoritalis erat Abbo
bem colligere licet ex innata palris ejusque devo- Odonis paler apud Joannem ibidem num. S. Hie
lione erga sanclum Marlinum, cui ab ineunle ado- Qdonem ablactalum c cuidam suo presbytero, qui
lescenlia sese devovit, apiid Joannem .nurii. 9. Con- in remOtiori manebat loco, tradidit educandum, et
jccturam auget id quod idem auclor in lib. n, num. litlerarum studiis imbuendum, > num. 7. Sub haec
16, niemorat de parvulo Odonis nepole rapto per in aula Guillelmi « mililaribns exercitiis > applica-
Norlmannos, cum « Turonise fines i devaslarerit. tus, ad sanctiorem militiam a Ghristo Dominovoca-
Ergo in.Turonia versabatur ejus. nepos. Attamen in lus est in Nalali Domini, t inslante sextp decimo
veleri chartario Cluniacensi Iegitur Odonis elogium, setatis suae anno, > dolore capitis per biennium in
quein auctor GX pago Cenomannico orluiii dicit.iC palriis sedibusaffiictalus.
Elogium hoc Odilonis abbaiis.tempore scriptum est 6. Poslmodum sancloiilartino semetipsum ex pa-
ab eo,' qui ejus jussu cbartas superiorum abbalum tris voto addicens annp setatis npno decimo-,qul
in prdiriem redegit. Prsecipua elogii hsae summa : CJirislifere undenongeiitesimuseral, clericus ihidem
« Fuit igilur, ut yeridica prioium relatione fertur, alque canonicus facius est in frequenti civiiiiriet
nobili prosapia satus, Cinomanhica regione exortus, magnalum ccelu. « Inter hos yero adfuil conies.Ful-
arlium liberalium apprime regulis imbutus, almi cp, qui eiuri nutricrat, > eique « mpx cellam juxta
Marlini Tiironensis: basilica?!sediluus, sermone cla- B. Marlirii tribuit ecclesiam,.,etquotidianum victum
rus, elc. Delibutus proinde odore viriuiiim, quem ex eadeih canonica acquisivit, eique concessit. >
id lemppris Cluniacensis rumor (imp Balmerisis) F.ulconi,Bono cpgnomen erat, de "quo muita prse-
pretiosorum more aromalum, longe laleque profu- clara in gestis consulum Ahdegavensiumin Spicile-
<lerat, mente prompta quod diu concupieral, tener gii tomoX, pag. 402 et43i, ubihsec yerbapag. 43S :
brosi reliquit rura, lu^ehte cive in.patria, lsetante « Boni ipsius mores domi et miiitise.cPlcbanfur: jus
Chrisio in gloria, diyino jugp mitia supposuit colla. bonum, concordia maxima ,ininima ayaritia in ipso
Tirocinio denique suaeconversionisnpn segniterper- erat; > TunideOdone : « Iste nulrivit sanclum Odo-
aclo, precatione patris circumyenlus, cujus iristiiu- D nem, eteicellamjuxtabeati Marlini tribuitecclesiam,
lisfuerat mancipalus, volens nolensque, ut verius et quolidianumvictum exeadem Camera,qui postmo-
diplum sil, nolens, totius fraierhitatis ad regendum dum magister scbolseet prseceritprejusdem ecclesise
suscepit examen. Quanta denique acrimonia excel- eodem consule admiriiculante constilulus est. >
sos animos slernere, qualiye cauiela virtutes inse- 7. Joannes deiridea num. 12 riaTrat Qdonis stridia
rere studuit, non ignoral ltalia, prolestatur Buigun- etviruues, profeclionem Parisios", ubi praeceplore
'
dia, simulque refert Gallia. Prophelisedenique gralia Remigio Autissiodorensimonacho artes Iiberales,jn
suffususex hoc ceriissime approbatiir, durii suprema his Augusiini« dialecticamAdebdatofllio niissam, >
sprte. prajyeiitus,. coniatione. frairum requisilus ,, didibit. Turonos reversus, rrioraiia Gregorii 'Magni
quis ex.tarUo coilegio . cseteris prseficeretur; altoi iii Job in compendium redegit, quod contpendium
flamineafflalussic ad eos iespondisse fertur : No- studip doinni Marlini Marrerii, monachi"apiidsan-
slra ihliac, o fllii, yacillante censura , Chrisii Do- cluni Marlinumde Campis,typisvulgalum est Parisiis
mim larga non deerit prudentia, quse ei dbmui suse: "anriO.1617.Joannes ait id^operis.ab Odorie siisce-
sanctum providebit pastorcm, el vobis roganlibusi ptum fuisse rogaiu fratrum, id est concanpnicoruoi
; 15 v '•''- ^PROLEGOlESAl'->-;4ELOGI13M.S; 0»QS1S.' .'>: ;.', ;''-,.'"'.' ip';
: suoriim; eunique •festiianiehi.viso ad lioc&nimatiirh,jA Rfis:in.pejus abiitpost.^ecundani .ejiisioci basilica?
tAnietsi:Odb..ihprsefaiione sua dupjici,;piosaica;vi- .conib.u.slionem-, de qua sernlonem, edidit Odpjatn
.- delicel-acmelrica,-niliil tale coniniempraf, forsan;-.-:liipnacliusrogatu canonicorum. «jNam .post.illam,*
'
=;-;riibdosiiae"causa^i se"dvistud,qiiasi sua:sporite::se'. iriquit,;» pridianam Bucbensionem, muris cum in-
aggiessurri fuisse. inriuit hisivefbis: « Gum juxta* genti studio, compactis :sept.a monssiefii commu-
capaciiafeni parvitaiisvmesei.seculbIectioni sacrai -histis, hoc himifum prajcavere volentes, ne sancta
operam darem; quadani ,die manibiis;paiipertalis donius ullfa posset abbosiibi|s lsedi. Sed npn satis
;;;:meaeiiber ^adh33sit,a B; :GTCgopio;edilus in. liistoria ai.terideriies, jn :quanta:reyerentiai.sanclus isle ibcus
; sanclissimi Job- Is etehim
doctor.egregius divino ab antiqiiis temporibiis effiilserit, protinus rellgiorie
-•-...afilii.tus 'spiramine, atqueVdeforite-polatussupefflO, , relicla cpmniuiie di.verspfiumesse permisislis7: ita,
ceu rulilaris fiuiiien5n;prsefativiri hisiofiarii diffun- ut feriiinis-adbaurieiidaRiaqiiani et Hd;disburrendum
- .deri^,tantp.eam'iacuhdo:prQiieIayii-:elo'q'njo,'.Qt:iex;ea...'. qup volueriiit, .porlarii- non resislant: -cumvideri-
velut-.clariflcps.soles, triginta .efquin.que; ediderit niusy.quod iiulliintra nionaslerii poriasye] parum-
libros,,,.guos:in cpdicibus sex arciare,JIecreyii.: At intf.arelicuerit, >efc. Huc spectat Leonis papse jVII,
dum ego;ex:his;pfimarii legendp perCurrerem par- epistbla a'si Hugonenipriiicipem. et abbaleni, edita
tem,: nimio, aeceiisus ;amo^ Bin Spicilegii,tomoJI, sancienljs:, « quatenus per totuni
aninius:dulcedihfe.quadarii,;utioluni . sagax vellet; si yeteris niuri ambiium usque ,ad yiam, quae.juxta
poss'ei,;;mahdei'e;libi':Uni. Is eteniminirabilis.dpqtpr latris basjlicse aquilonare vergit, nulla feminalicen- ,
divinis inibribus auclus, sttiduit luculento enodare ,tiam liabeat coriimOrandi, sed nee inlrandi quidem,
affatu, easque. iii-exppnendo meiiii oecurrentium nisisbliuscausayoral.ionis. > Subdif Qdo : « Neque
£eiUeniias:Palrum : ex; quibus prolehsis nuihbrosa .hoc prirum displicet, quod quidam in eodem ioco
,in praefalahi hislpriam contraxit volumina, qiios nulritiv se .quibusdamlaicalibus yei niniium pom-
-nempenpfuntvquibns.-sacraiion latet Scriptura,, a posis.yestibus;a;ehoiies;ie!U"_.';.'-'cum,;iali.s- bsse con-
sanblo virp, Paferip npmirie, niirabiliopere abstfa- sueyerit eoruni conversatio, ut hanc etiani Rpmse
cfas, prppriisquB: vpluniinibiis redditas jlucida sibi Iauilari audiverimus, .» etc Nempe canpnicps ad
"
reppsuisse yplumina.: Ex quibus et ipse anle bieri- hieliprem frugeni reyocavefat Odp cum diciis, tuni
niurii iri Regnorum libro aggregatisiomnibusP-alrunr exeihplo, apudJoannem iri lib. i,riuni^ ft, ."."•":
.sehtenii.iSjniaxime autem- sanciissimi papse Gre- . Cip. IH;. — -Monaslicai vita}lirpciniurti, socii, .
igorji,,Bnum" quem nbn rpulb: temnendum eprijunxi .,.'..'. sqcerdoliuni. '. '-'".
libellum, Quapropter fragilitaiis seiisui- corporisque 10, Cum^in. siio apud sancti Martini basilieanv
hieiihfirmitati, meh^uesimilium lUilitati coiisuiens, G ( secessu leciitandis "niedjiandisque Patribus pperam;
erexi mecpntra meniet, non fastu arrpgantise tur- jnsumefet Qdo,inbidif in regulam sancti Benedicl.i;
gidhs,: nec sup;efbisespiritu tumidiis, venfpsis lavo^ ex .ciijuSiPfsescripto.per triennium decubuii riudus,,
> rihusniterisincuiiibere,:Deus-scit::,sed.ighelectipnis . t et.necduin 'nibiiachusriioiiachoruni leye ferebat
prsefatse hislprise flagiahs, ^quam tpto nisu hiemo- jiiguiri,.;>;tesie;Joanne.n'um,;;iS.Ftdeprierii comilern
rilef, ut iiitellectum reiinefe valeam, lmnc: opefis ail suas partes fprte inviiaverat, cuin jlle necdum
pafyi cpntraxi libellurii. »Bucusque Odb ui prseia- , tempus..esse allegans, Adliegrinum .qiiemdani mili-,
- tipiiecpmpendiisui. 0 .•;.-'. tem, ai-misstrehuum, Qdonideslgiiavitconciiiavilque,
8:wPosiv;hsec/nunivp |l,sermpneni.jeflectitlpaniies : Ambpi.taque « paryi.ssinib fugjirip; contenli , > ;ad
;ad comliem Fulconem, quem ob sublata ex thesauro nioriastica vpta in dies anlielabant. Sed ribn pccuf-
.sancli Marlini ecclesisj!dup vascula aurea Ieihali rebateis focus, in quo yigerefea disciplina. Missiis
;mbrbp;afflipiuni., atque Gdoiiis precibus sanilati Rpniani ApegTinus,iit aliqriem expiorafei, in iti-
.rcslitutuniiairirniat,..Repugnanfnbrin.ullireeeniipres, .i)0r41@.Miua;m"4eyeriif...Affis.H.lpsi;ab]batis; .iiuriiaiii-
: pielate adducli Fulebnis, crii Bpni cpgriomehfuni tas, ;ac monachpruni feligiq : %oqjieOdoriem^secuiri
haecyirliis dedit. At sunt etiarii iri sble Suseiinibrse, perlyaxit^qui ~i siimpiis;'securii cerituni voluriiinibus
el scriptpr libri de gbstis coiisuluriiAndcgaverisiuni,,V \ librpiuhi > ad isliid , incnastenum epriimigfavit.
, q.ui;tam R5ulta:de Fulcpre praeclara commeniorat, t Eral aufeiri aatate iricehafius, > .ciiriiClhfisliahrius
.eiiam hocfaclurii ipsefere fere;909 excurreret. Ifafccafplimvex Jbarine ahuiri;
rimad.suamjpanniauctorliatem assevendam. 21. l>e Baliiia.;diciuni in elpgip Berhohis. Odbpfb-
9.; Redbp ad; Qdonis yitam canonieatem , «uj.tis balibne' iacia.puerbfuhi seii novliibfum: cufahi'bl;
qiisenanirueritteo tempore.apud Marlinianbsijisci- educationeniin se suscepit, .qtipst sclioise:s nbriilne
; plina, paucis exponere.juyat., .Yiguii eo l.ii.locp ppst dpann.es.
' desigria't,"iUapu.d vbtefes'nbh rarp. _;
.vitse.mpnaslicse:abdicationeni quKdani fprnia regu* - 11.-,AdhegVihiis,Odoiii.s;.socius",";« in; uriahi; se
,laris. Tre.cerilorumnioriachofum.nuiherusad.ce|itum '-, - coa.tcfavii eellulam1, e.tperriiiilehte abbaieBenioiie
- et .quinquaginta:carionicosredaclus; jugis .psalmpdia: per irieiiiiiurii riiarisifin ea. > Pbstriiodiiriii.erehiuiii
Jh disbretas horas restfict.a,ut fusius.dictiim; es.t.- - petiii, ibique parva siih'arp"tafu's"e'st' speluhca, slslic
in elogip. Alcriininurii. 46. Servata nihiloriiinus diylna post nmlios angores cbnsoiaiioiie dignatus,
clanstro' :sua,reverenlia,'aditus.(eminis inlefdictiis, et dseriionumteritairieriiis;bpe sanCti Martirii iibe»
~pieraaue deriique ad .honeslatis speci.emcbmpbsita. Taius, ejusdem etiarii rccreaius:-esl alloqiiio, apiid
15-: s. ODOABBAS CLUNIACENSIS. v Ti ^— ; 16
Joannem.a num. -23, qul nuiri. -28, hsec de eo scri- AJ « inslanteann0 926 >scribit chronicon Malleacense:
bere pefgit. : « Sunt hactenus evoluli, ni fiillor ,• at rationes a nobis adduclsealiud suadent;: quibus '
plusquam ifiginta anni, ex quo irilra ipsam eremum accedit MartyrologiumLemo.viccnsea Ghesriiprela-
degiiit, DOminicistantum diebusaulprseeipuis festivi- tum iu nolis ad bibliotliecam Cluniacensem. Odoni
taiibusad monaslerium saiieti Peiri,quod Cluniacum commissa fuere.tria monasteriff, Cluniacense, Ma-
diciluf; quia duobus fere miliibus prope est, assuevit sciaccnse ac Dolense. 'Widorii.Beriionisconsangui-
descendere, sumpia videlieet niodica farina, ex qua neo quatuor, Gighiacensc,Balniense, jEihicense, M
sibi panerii conlicere solet, et fabsepaucis granis, cella sarieii Lauteni, in fusius exposiliini est in elo-
niox ad efennim reverlitu.r. Yinovnec aliquando gio ipsius Bernonis.
utitur : iidipevero vel oleo ejus cibus non conditur. . 15. Prseclaraomnihoac multasunt quseOdoabbas
Patitur omni tempore frigus et calorem : calofem gessit. Cluniacerisis nionasterii perfectio,i ejusque
iiiter scapulas , frigus inter nianus el brachia. > dedicatio, privilegia, ritus, et exacta disciplina, ad
Prseclara omiiino de Adhegrino, quem in alhum san- cujus normam erecta aul adjuncta alia monasleria,
clortim relaium esse Chesriiusin nblisleslalur. Me- ex quibus congregalionis Cluniacensis corpus con-
ritiim non inficior : 'auclofilaiem qusero. Nihil enim ilatum esl; Romana itiriera Ecclesisebonosuscepta,
de Adhegrino in Mariyrologiisaut Breviariis inyenio, B : concordia principum, charitas in.pauperes^ aliaque
nullam de ejus feslo reliquiisve apud Cluriiacenses id genus eximia facinora, Odonis famam ubique ce-
nosiros niemoriam. Nescio an ejusdem in eremo lebrem reddiderunt. Legendi his de rebus Joannes
socius fiiefil Droco Floriacensis monacliuspiissiinus, iii lib. Hi et Nalgodus : bx qiiibiis qusedanihoc IpcO
qui in ccenobitica conversalione probatus, eremi sin- illustrare sufficiat, neiripe Gluiiiaceifsismonasterii
gularem aggressus est pugnam eb in loco,« qui Balma fitus acdigriilalem, aliorum monasteriorurii emen-
dicitur, > lesle Aimoinoin superipris tomi, pag. 561. dalibnem seu instiiulionem; Romana itinera. Pri-
12. Odoni pro Adhegriifo sbcium Teuthelonem nium hic expedio : sed prius de monastici ordinis
adjungil chronicon Malleacense":« Epdem tempore, per id tempus in Gallia statu agehdum est.
adhuc yiyente Turpiprie, Odo el Teulhelo canonici 16. Postquam augusta iila capita, Carolus M. et
sancli Martini illustrissimi, adimpienles evangelicuni Ludovicus Pius, de resliiuendo in meliris Ordihe
prsecepliirii, dereliclis omnibus suis pauperes pau- sanctiBenedicti serio egissent, eorumqiie auctoritate
perem Chrisium secuti sunt, et Cluniaco sancto ha- id effecisset Benedictus abbas Anianensis, ut plera-
bilu et vila induti sunt. Uiide nutu Dei Odo abba queGallise monasteria sub unocapite velutirina coh-
praifuit sanclissimus, sicut .sequentibus dicemiis : gregatio religiose viverenl; speranduih yidebatur
Teuthelo jubente abbate suo arcliiepiscopiis invitus C ( eam discipliham diu subsiilurain, ni exstiricip Be-
consecfatur Turonis, > etc."Vefum id deTeutelone hedicto, qui ejus auctor ac -pfsesidiuniefat, bello-
seu Teotolone falsum esse ex superioribusintelligi- rum cuiri civilium, tnm exteriiorum tempestates, et
tur, atque ahiplius ex consequentibus apparebit. regiio universo, el.rei tam pfseclarsevastitatehi in-
13. Post aliquaiUuriileinporis Odbnenisacerdotio lulissent. Nain cum de suniin.a:reiuni ihter LudOVici
dignum repulahs Berno, « promovit euni; et accer- Pii filios, nedum Ludovicum ipsum, atrocibus dissi-
sito episcopo, sine suO.yelle consecrare eum fecit diis discepiaretur; ex improviso Norimariiii|ex Sep-
sacerdolem. >Rein ekplicat Joannes num. 37, sed tentrione in (lalliam irrtipere, qui fenipublicam,
episcopo haud nominato. « Bisuntinensem archiepi- jairi bellis domeslicis violaiam, per' aurios sexaginta
^copiim > suggefit Nalgodus, sed perperam.^Con- misere labefactaruiil. Tuiic quippe pagi in solitudi-
stat siquidem ex Joarinis locb prsecilalo, Odoneni neni redacii, urbes exjiiignaise et incensse, bcciesise
rogalu episcopi ordihalofis sui ac prseceplo abbatis ih prsedam dalse, pessnmdala pionaslefia, nionabhi
composuisse tres libellos de sacerdotibus « ex Jere- parlim necali, partim fugati, qui colleclis sanctP- '
mise vaticiiiio, >id est, tres collalionum libros, qui . rum reliquils aliisque sarciriulis,; quo belli •ihipelus
Turpioni episcppb liemovicensi inscripii sunt. Is yertebat, iridese proripienles, ad lutibra, si quaeoo
ergo episcopus Odoni saeerdotium -contulit paulo D currissent, loca declinabant; aut palabhndi vitam
antc abbalialehi dignilatem. miseram traducere vix sinebantuf. Sicubi verO eis
GAP.\y.—Abbalialisditjnitas, monasticiordinisslatus. _ laritisper respirare concessum eral, casas prO nio-
\h. Nam'« per illud tempus exiliali languore coepit dulo ac tempore safciebant, in quibus non taih rior-
decumbere, pater Bernus,- > qul t mox vicirios epi- mse regulafi, quam vllse ac saluli prospicefe coge-
scopos acbersivit, et ab omni ordine se deposuit. tonlur. Quibusdam in lbcis, ubi monasliciiordinis
Rogabat iiiler bsecverba fratres, ut sihi quem"vel- ihcolse deficiebant, pauculi sese collegere clerici, qui
leht, palrem eligerenl. Tunc manibus fralrum, t in-- veterem monachorum possbssionein.ihsedefunt,"eam-
quit Joannes nuni 37, «paternosterpapius, et quasi que febuseliam serenatis sibi reiinueruni. Ilinc
violenter constrictus, ac proclamanlibusbmnibusut factum est, ul sseculodecimOineunfe, cum Odo de
ordiiiaretur, coram.abbate sup yi est ducius : > et nibnastica viia cbgilare coepit,'pauca superessent
«Vsuperalustandeni episcoporuniexconimunicalione, coenobiamonachorum,'atquein paucis illis sincera
ordinaius esl > abbas paulo anle pbilum Benionis, religio desideraretur, ut"b'xJoannis lib. i, nuni. 22,
quemineuiue anno_927conligissediximus.Idfactum, et ex preefatiouenostra cohipertum est,
17 PROLEGOMENA.— ELOGIUMS. ODONIS. 18
17. Inter nsec, Odone prsesertim abbate, Clunia- A 4 dein farinam aqua niiidissima conspergebat, alii
cum super omnia ccenobia caput extulil fama reli- duo boslias in « ferramento characlerato > coque-
gionis, qiiam Odo posl Bernoneni ibidem instiluit. bam. Tanla eril Cluniaccnsitim monachorum ia
Fencbal eo in loco viriutum acmulatio, sludium in Euchaiislianfpietas ac vencralio.
res sacras, reguhe accurata observaiio, cbaritas in 18. Jain \ero in regularihus olliciisnon minor ui-
pauperes, adeo ul « scplcnidcciin millia pauperum sciplina. Sileniiuni jngc intcrdiu, noctu adeo sacrum,
iii capiie Qiiadragesiinsa UHOanno apud Cluniacum ulilliid anlcPrimam violaii omniiio duccrenl nefas,
eleeinosyiiam babueririt, et ducciilas.quinquagiiila niorlemquc ijisaiii potius appelcrent. Ilinc locul'0
pernas acccperinl, > lesie Udalrico in lib. in Con- per signa, qucc lamen non omnino probavil Guigo
suetudinuin Cluniacensiumcap. 11. Qnin etiam sedi Chariusise prior quinlus, quanliiinvis et ipse silenlio
apostolicos subsidium hsec domus praibuit non se- addiclus, t sufiicere pulans linguam solam, non
mel, baud secus atque commune quoddam ccclesiae eliam cseleros arlus rcatibus implicafe loquendi, >
serarium : Pclrus venerabilis auclor. Ritus plerique ul ipse in Staluiorum cap. 51, loquilur. Ab Idibus
desumpii ab Euiicio abbale : cseteri a Bernone, Odo- No\einbiis meditationi seniores posl noclurnos in
nc, aliisque additi suiu. Eulicius non alius videlur ecclesia vacabanl, dum pucri canlui operam na-
quam Benedictus AiiLinensis, qui veterum mona- ]} ^abant in Capitulo. Opus lnanuum cum psahnis
chorum inslittita colleglt, suisque imilanda propo- fiebal, proclamatio culparum eral in usu. Post Com-
suit. E\ his rilibus nonnullos dclibat Joannes iu plelorium hospites non adniillebanlur, nec fralri-
lib. i, num. 25, praisertim num. 30 el sequenlibtis. bus comedendi tribuebatur facultas. -Insignc exem-
Qaidam ad ofticium diunum, quidam ad icgularem pltim Udalricus de celleraiio refert, qui cum tota
disciplinam et yirttites nionasticas; cseteii ad edu- die in recipicndo vino fuissel occupalus. pcrmissum
ealionem jmenum aliorumque institiitioneiii perti- post Conipletoiium edcndi impelraie ab abbate
nebanl. Omnes Udalricus inonachus sancius, posl non potuil. Eadcm in officiisdivinis seveiitas; liuius
Bernardum ejusdem loci ccenobitani, accuralc de- foras, el equuin mox asccnsurus, si officii signuin
scribit tribus libris, qui ab Acherio nostro lypis vul- insonuisset, ad illud properare tenebatur. De jeju-
gati suntin Spicilegii tomo 1Y.In libroprimo agilur niis id fere senabatiir quod prsecipil sanctus Bc-
depsalmodia el nnssarunrsoleinniis, dcquevariisaim nediclus. Ab Idibus Seplenibris una tantum co-
celebrilatibus : in secundo de disciplina regulari: in Eiestio, nisi in feslis dubdecim lectionum ; et in
lertio de ofOcialibus.Duasmissas solemncsin dies ce- oetavis Natalis iDomini ei Epiphaniae dnplcx. Ia
lebrari mos cral: privalissacris, nisi exira divinum illis festis duodecim Icclionum post prandium et
Gifieiuiiiet majorem niissam , opcraii rcligio. Quoli- |C lectionem in claustro, dicta Nona, ibalur in re-
die suas quisque hoslias e\ alterulro elioroofferebanl: fectorium ab bibendum : in diebus privalis,
tametsi quinque lantuni diebus Dominicistres feriaiis post Yespcras Ieciio, inie pergebanl in refe-
communicabanl : csetcri hoslias benedictas in mo- clorium ad bibendum, postea iterum lectio, inde
dtini eulogiarum ante comniunem cibum sur.iebanl. collatio spirilaiis. Reliquisepanis et uni ab eleenio-
In missis dcfuiicloruin solcninibus atque in iriduo synario in pcditcs peregrinos erogabantur. Prselerea
Rogalionum ulerque chorus oblalioneni-faciebal. In oclodecim pauperes quotidie apud Cluniacuin aliii.
niajoribus saciis diaconus scmper communicabat cx Ea vero erat vini parcimonia, ut « octo carradsa
hostia saccrdotis : subdiaconus noiiiiisi c\ aliis vini plusquam triginla.fralribus pcr aninim in mo--
hosliis. Communio omnibus prsebeliatur in tiiduo nasterio Cliarilalis suffeceriiit,,.» apud Udalricunt
anle Pascha : qui Sabbalo sancto anle majorcm mis- in lib. III , cap. I : Ad hsec ex sancti Odonis prse-
sam piivatim celcbiare volebal, c non utebatur scripto. jejunium quatuor lemporum mense Septem-
candela, quianovus ignisnondum eratconsccratus. > bri, ubi dics cxallalionis sanctse Ciueis quarta scx-
Sed in his nibil magis consideralione dignum, quam lave foiiaaul Sabbalo occurrebai, in ea septiinana
quod de confectioiie liosliarum legittir in hb". ui, peragebalur, « ut crux a jejeunis adoraretur. > A'i
cap. 15. Quippe friiinenluin « graualim cligeoaiur,J autem Odo medicinse usum fratribus indulseril,
ei Iavabatur studiose per ipsos fralres. > Golligeba- dubiiaie liccl ex 'Joannis Iib. H, num. ii , imo
tur deinde in sacculmn « ad hoc solum rcsena- ct ex Pelri Yenerabilis lib. vi, epistola 59. Car-
tiim : > lum portaiuiii ad niolendiiiuin a famulo pro- ihusien&es, tcste Guigone in cap. 59, « medicinis,
bato, qui inolam lavabat utramque, operiobatque evcepto cauierio et sanguinis niiiiuiioue, perraro
c sursum cl deorsum corlinis, > ac seipsum alba ulebaiitur. i Miiiuebantur porro in anno quinquies.
induebat, amictu facicm prscler oculos operiente. Apud Cluniaccnses proccdente lem])ore sua quoque
Eadem religione •cribrala farina, cribro diligcnier niense assignata erat minutioni dics; quo rilu id
ablulo. Dein niajpr ecclcsise cuslos, si sacerdos ei.it fierel docct Udalricus in lib. n, cap. 21. Minu--
aui diaconus, rcliqua pei ficiciial, duobus aliis ejus- tiora lisec miUo.Majoris momenli est id quod apud
dem ordinis alque uno comerso adbibilis : si non eumdem Uldalricumlegilur de educalione puerorum:
sacerdos aut diaconus, viearium substituebal. Hi Qiiippe « difficile fieii polesl, ul nllus regis filius
qualuor finitis Malulinis, faciem mainisque abluc- majore diligeniia nulfiatur in jialaiio, quam pucr
Ijaut: el cvhis tres priorcs albis ainicli, unus qui- quilibcl minin us in Cluniaco. i Verba IIJSCsunt
.19 S. QDOABBAS.CLUNLAGENSIS.--. 2Q ':
ex lib. in, cap. 8. Poslremo jliscipiiuae hujus ratip A sanxit in hsec yerba : « Saccfdoies nostri, imo hscc.
admiiiistrabatur sub abbale per prioreni "majoTem, sancta synodus cognoscat, quod licet sint niulla
decanos, priOfemclauslralem, circatores, pueroriim . hionasleria ad hpnorein Dei oninipoientis el beaise
niagisffos, pfsecenioremef armarium, quibus libros, virginis uiilitcr el religiose furidaia ; intbr omnia
inaxime choro destiiiatos, iri armario asservabal, quoddam illis in parlibus Gluniacum est, e'l pro-
canierarium, cui-veslimentOruriicura, apocrisarium, pfium B. Petro , et huic ecclesios speciali jiire
cui ecelesise'ihesaufus" commendalus erai, celle- aiihserere dignoscilur. Unde bonorem et.lutelam
rarium, stahularlum, eleeniosynariumet inSrmarium. hujus sanctseel aposiolicsesedis ab ipsis primordiis
19. Ad loei discipliriairi item pertinet liberlatis meruit obiinere... Ei fayente diyina clemeritia.sub
prserogaliva,quaniC!uiiiacorogatu Wilielmi cpndito- religiosis et sanclisabbatibusadid usque digniialis et
ris sui primum, deiri abbalum Rpmani pontifices religicnis [fervenit, ut c83teris-nionasleriis,quamvis
eonlulcrunt. Gallistus papa II irilitteris suis Ponlip multo anliquioribus, quanium-ipse cognoscO,in Dei
abbali inscriptis ait priyilcgium hoc Cluniacofuisse servitioet spiritualifervpreprsecellat,.etnullumilla iti
concessuhi « ab ipsOfuiidalionissuseexofdio; > me- terra (quod egosciam) huic bmninoyaieat adaiquari.
mofaiqiie poiilifices qiii illud confirmaverunl, neiii- Nullus enini abbas; unquani ibifuit, qui sanctns
pe Jbannem XI, itein Joannem XII, Agapitum il, B f ubnfuerjt.> Praeclarumsaneelpgiuinexprepoiilificis.
Leoii.eniIX, Gregofios'Yl ac YII, Alexandrum II,. 21. Hinc« Cluniacense nipnaslerium , religione,
Slephaiium X, Yictoremlll, Urbaniim II, Pascha- disciplina, severitate, fratrum nuiii.erositate, om-
lem II el Gelasium II. UndePelrus venerabilis nique monastici ordinis observaiione , totb pene
quibusdamolijicieniibus, quod Cluniacenses pro- orbe nolissimuni > evasit, .teste Pelro Yeiierabiii
prium non haberent episcopum , Romanum "sihi in lib. i de miraculis, cap. 9,adeoque « singulare ac
propiiuni esse respondet. « liiihc uhuih, > inquil, coiiimune peccatorum refugium, per ,quod mnlla
« solum et riiaximum nps habere episcOpuriigh> iiiferis damna illata , et regnis cceleslibusquam
riamur Hoc ipsius sanclse seiiis ifrefragabilis plurima loca collala sunt. Ibi innumerse hominum
sanxit auctorrlas, nec unius tanlum', sed multoruni multitudines , graves, mundi sarcjnas ab; iiuiheris
decfela inde apud nbstram matriceia eccle.siam suis abjicientes, suayi Ghristi' jugo colla submise-
coriservanliir. Hsec ipsi iia condiderunt, non ut. runt. Ibi; pninium. prpfessionumj dignitalum , et
baric, de qua loquimur, Cluniacensem, eeclesiam prdinum perspnse fastuin luxumque: ssecularem in
altefi episcOpbprius eain possidenli auferrehl; sed humilem.et. pauperem monachorum yitani com-
a fuhdatoribiis,qui eam in proprfo alodioconstruxe- mutaverunt. lbi ipsarum ecciesiarurii.veiierabiles
rant, rogali in propriam'.reiinuerunt, atque soliy Palres, etlaiii ecclesiasiicorum hegoliorunij oriera
IlOmaiio pontifici eam in seternum suhjacere de- fugienles, tulius quieliusque yivere, magisque sub-
cernenles, pluribus hbc privilegiis confirmayeruiil... essequam prseesseslegerunt.....-,Hinc effusa spiri-
-llociibh spli Cluniacenses bbiinent, sed "et quani lualium yirlutuni nardo, impleta est tota |iiiuridi
-plufibus dalum cerniinus : et longe ante Ghiriiacum domus ex odore unguenti, dum religionis nibnasiicse
coiiditam rnullis aiiis nioriasleriis ab eaderri apo- fervor, qui illo tempore pene refriguerat, lllprum
Stolica sedc concessuirividemus. > lta Pelrus abbas yirorum exempio sludioque recaluit. Gallia, Ger-
in lib.'i, epistola 28. Pieraque ejusmodi pfivilegia mania , transmarina quoque Britannia hoc tesla-
videsis in Bullario Gluhiacensi, ex quibus septem.:'. tur-: Hispania, Italia, tolaque Europa fatetur, plena
sunlOdoiii abbaii- coricessa', Uiuim scilicet Joari- monasteriis ab cis aut noyiter fundalis, aut ab
riis X, duo Joanriis undeciriii, urium Leonis YI, tfia antiquo senio reparatis.... Sed quid aliquas niundi
itcm Leonis YII, Joannis decinii privilegiurii,;quod'f partes' enumero ? cum de nostro ultiaioQccidenle
uiideeimo perperam trlbuilur, ediiuth est in elogioi risque ad ipsum Orienterii fama hsec pervenerit,
Bernonis. In primo JOanriisXI prseier aiia Ciuni.aco i nec aiiqueni Chrisliani orbis angulum laluefil. >
jusConfirmatur«moneta3>a RodulfoFraiicoruni fegei rj Ilucusque Petrus Veneraliilis, ciijus dicli veritatem
concessum , addilurque : « Et quia , sicut niniis> probare essel in promplu, si non alio nos proposi-
compertum esl, jarii pene cuncla mohasferia a suo'>' 'tuiri vocaret. Sed tamen ne hoc argumentum, qnod
proposito prsevaricanlur, cpncedimus, rit si quisi sane ad Cluniacensis ordinis, adeoque ejus aucto-
nionachus ex quollbei monaslerio ad vesifam con-- ris Odonis laudem maxinie pertinet, periiius; desc-
vcrsationem solo duntaxal meliorandsevifte studio> ruisse videamur, liic de monasleriis aLreo'insliiutis.
transmigrare voluerit, cuivideiicetsuusabbas regula- aut f eslilutis agendum .est, idemique de aliis CIu^
rem suraplum ad depellendamproprietatem habendii niaci abbalibus suo quoquet loco prKsiaiidum.
ministraie rieglexerit; suscipere vobis liceaf, quo-" CAP.Y. — itfonasteria per Qdoncmreformala,^reclia
' '
usque mohasterii sui conversalio emendetur. Scii- congregalionisCluniacensis.-' ;
plmn iri niense Mariio, iiidiclione IV, > id est aniio> 22. Hic opportuneoccurrit quod jpannesdetfdorie
93i. De .privilegio Cluniacensis libeiiaiis iterumi scribit inlib.ir, num. 23 :-«Per illud namque iempus
agemusad Yitani sancti Odilonisabbatis. longelateque patris nostri npmen, yelUii clarissi-
, 20. Sed hoc loco pfselcfmiftcre non possum id1 1110111 sidus, ccepit effulgere. Factus est notus regi-
quod Gregorius YII de Cluhiacoin synodo Romanaa bus, episeopis.famiiiarissimus, niagnalifouscharus..
. il, ""_'" ;, ;;PR0LEGOMENA.--ELOGJUM S. .ODONTS.. '-"-.; \\ 22
Quseque ehini riionasteria in ePrum fihibus coiistru- iA adductus fueral. Hujus rei diplOma a .RodiiifOrege
cta erant, juri patiisrioslriea tfadebanf, ut nbstro concessuhi habesin addiiione V. G. Siepliani Ba-
mofe ebfrigerbt et ordinaret. > Monasieribrum 6JUS7 iu^i Tufplehsis au lib, viii de' Goncordia cap. 2S.
iripdi accurataih ratiorieni inife difiiciie fuerii,: obvia Turie.vero mos eral,Til quia piuribus riiohasteriis
nptare shfficiaj. In Gallia inveriio apud Leftiovices unus Iiaud sufficere pbierat abbas Cluniacensis;
"Aurbliaceriseet Tulelense, Saiiatense ih pagp Pe- iisdem ejus vibe.proabbales; seu coabbates prsefice-
tfdcpricehsi; in Bituricensi Doleiise ef Masciacerise, fenlur, quibus-ppstea sblijmpfibris horiienreiiclurii
in Aurelianensi Flbfiaeerise; apud ;Seh'onas S".Pe- est. Iliud patet ex-Ciarioih.cIirohico' S, Petri Yivi
tri Yivi , apud Tnrphps S. Juliahi, in pago Waidensi ,apud Sehonas, qubjn locoSainspiiiabbali« succesr
abbatiaiiiRoriiariensem, in Malisconensi Cariloeen- sifsaiicius Odo, qril.{iccefslerisWillelriiuni arcliiepi-
seiri cuni aliis.: Iu Italia legihius apud J banneriiTi- scbpum, cum consensu mbiiacboruiriS. Pefri prse-
einense sancti A:ugustini, Romaiium sarieii Pauli, : fecit eidehi coenobio Arigaudum abriaiem, religio-
, Advehtihuni; Subperilpnianiini, et Salerrtilanuni. sum et tiriieiileni Deurii, riionaclium S. Benedicti
pe hlspmnibus qusedani stribiimobseryandai :supra Ligerim. i ;; ..' . '--.'
Geraldus comes A.Ureliacensis('^Aur.tliacypiissi- . 23, Idem ab Qdone prseslitnm puio. in Turonico.
mris, « poslquairi diyino criltui sese lnancipavit .per1Bsancli Juliani cbeiiobio,.quod iempofe .Gregorii epi-
oninia, ut sua quqque Domino consecraret, Romam scopl .cprisiructuin, sed a Nortnianriis posiea evei'--
prbfecius est^ et Aureliacuin insigne praadium beato ..,sum, cum TeOtoip archiepiscopus, Gefsende ejus
Pefro appslolorum priricipi., facto splemiiiter testa- sbfpre srippetias,ferente,:instahrasset,« ecclesiahi
'
nienlo .delegavit, curn tantis videlieet appendiciis, : iri honofem Del gehltricissanclique Juliani dedica-
:
quse menachis;, quos ibideni cpngfegare disposue- yii; et cbaduriatis fraliibus abbatem prseficefe cu-
rai, adomne slipbndium sufficere pbssent. Gensum : pierts, Odoriem abbaiehi, qui turic apud;sahctuhi
crupque-delegayit,qui ad urriambeaii Pelri annuatiin Beriedicluhi mofabaturi; advbcif. >.Martyfologium;
i'edderetur;,'»,neinpe:«.dbcem.solidorum,» exQdorie : sancti Juliani idfaciurii refert« arino 943, fegnante
inlib. 11 deejus Yita cap. 4 el 17. Odo addi.t iii Ludovico.rege aiirio;8. > Sed id .leriipiisest donatio-
cap. 6,magnopere ahxiunvfuisse Geraldum de repe-- nis a Teoiolone et Gefseride faefse, 11011 iustiUUL
riundis nioriaehis prbbatis j:qiii locuni iiicoieferii; et apud s.ahcluni Juliahum Odbnis, queni ariribprsece-
cuni non rcperisset,«nobiles quosdam pueros adYa- derite, id est attnp .912, obiisse cbristat. Is vero'-»-
brenseco3iiobiumiejnonastere d$ Vabre) direxisse, > - iii sanc.li-Juliani ecelesia ciim Teotolone sepiiltufarii
.uhi:«;regulafis obsefyantise fervor Ihcalescebaf, > obtinuil, iil pOsteadic.emus.Legi ejus lobi clirpriici,;.
uVi siib nofma regulari,;> ibidem lnibuereiitur • .sed G ( anle annos quingentos scripli, fragniehtuhi, quod
reversos, <ijuia iriagislri defuefurit, > riiox « puellafl . clironicoh divisuiiierat in: duos libellos : quoruni iri->
moliilia resoIulOs, rigofem Uisciplirisevneglexisse:i>" vpfimo''.« abbatisepfimainstitutio, ihslitutionisinipia
aliameri uhurii eis ex riecessiiate prsefectumfuisse, desirucfip^ destruciiohis' pia fesiauratib-1 cohline—
1 batrir : in
qui oblaxiores niores Gefaido magnum moeroreni •secundOejusdenistatus ab inslauraiibne. :
aitulit. Neseio an is erat Adalgerusy <quemprimum Ex priirii libelli laciniosis' membfanis intelligimus
Auieliaci abbaleni suggeril ehfpniebri Aureliaeerise, hiiilia sariciofum cbfpdra ih saricti Juliarii ecclesia-
ediluni in.toriio II Arialectorum: eui abbati suffectus " primitus reposita', Dariorumicmpore aitehuiriide-
Joahnes ex stirpe ipsius Geraldi,« Oddo venefabilis fossa fuisse:: ex quibus ^qiiaedaiiifuiii fbstabarit,
ribbas terlius Aureliacensis etCluiiiacensis, rogalus rienipe sanctprum' Bieviliguati episcopi Yeneterisis,
a Turpione-Lempyicensiepiscopo et ab AimorfeTu- Lauri abbalis, et Antonii mOnachi. De priiho ait:
telensi itbbaie desciipsit^VilariTbeatiGeraidi. Habuit auctor, ,;qupd«pontifexMofvaiiiius,.> a Bieviligiieto
coabbalem Arhulfum.i Ex Aureliacensi mohasterib sseptimus> Yerietensis, qusedaiiisibi retulefifniira-
arcessitus esi Odo, teste Aimoinp iniib. i dehiifa- cula, qUseconimemorat.« Blinlivetum'> vbcat.nbn
culissancti Benedicticap.^, ad resiitueudarii disci-' ; sanclum|Albertus ;de Mbiite Relaxo, eumqiie sla-
plinahi iriPcenobioFioriacensi, pfocurahte Eiiziardd ^& luil trigesiriium terlium; episcopurii Yeuetcnsem :
cbirilte, poslea monacho, ex Joanhe inffa in Iib, 111, ; Moftaiinrim verp quadfagesiiriunVnoiiuni, 'Subdit
nririiV8.Ebderii iepipofe, idest reghaiite LudpvicO fraghienti scriplbr, Laufuhi, ex Bfitarinia- orturii',
Trarisriiafiho, Bernardus Pelfocoricensis coihes san- patriani parentesqiie deseruisse, sed pro ipsis inve-
cti;:Salyatoris:.rribriasteriumSai']aleiise'(deSarlai) -,: nisse «fJudicaeleniRriltorium-ducembptiriiiini, > qui;
quod landem in sederiiTepiscopalehieyasit, •tradidif ejus ihbmnibus adjutor exsliierit. « Cujus adjulorio
« dOriino Oddoni Gluniacerisi abbatiaique Macio' facto monasterib, ih omiii sanclitate cum subjectis
coabbati ejus. >Liftersehab de re exsiaiit in fbriioIY floruit, et tam vefbo quani exemplo.multnm riiuliis
GalliseGhfisfianai, sed crim"aliqubtiiajyis. Utfique^- pfofuit, cujus ribbilis yita in coriSpectu liominum
Odohi scilicet-CIuniacensi aliliaii aiqueAdacib ejus1 religibsissima, et in conspeciu Domirii exstiiit pr.er
vices teiierili,-etiam Tutelense monasterium (le mo- - fibs.a*: Cifjus eliarii alta sarictitatis pfsecOniacumii-
nasieye^de^TuUe) y riunc .sedes eplscopalis , parhit lafe nori desinit niifaculofuni glofia. Nahi pef ejus
post Aimoheih superius, memoratunii qui ex sancti sanetilaiem tam in vita, quampost mbrterii vefor-
Savini coehpblbPictaYeiisiab Ebalo comitb Tutelam maiur debiiitas, ef sanatiirinfifmitas; niaxime lo.co'
23 '. S. ODOABBASCLUNLACENSIS. U -
ilio, qn.oo.xiii e sseculo: ubi per signa quse fiunl, i degeniium: ea duniaxal ralione, ut ipsi monachi,
cineres ejus vivunl. > Forsan monaslefiuni esl san-" prout poluerint,'ipsummonaslcriumper.intertessionern
cli Joannis de Gaelo, quod Judicael insiauravit."«Et appstolorum,..Chrislo,;propitianle, in prioiem slu-
quoniani Vitamejus docet liber vitse ejus, sufficiat deant reformare slalum. Prmdiclus vero abbas, dum
commendasse summam sallem srise vilse.jHunc advixerit, el ipsi.mpnachi idem monasteriuinila pos-
libfum excidisse pulamus : neque quidquam ( quod:; sideanl,.ut quamvis aposlolicm-sedi,sicul ell,Clunia-
sciam) apud Aibeiium legituf de S, Lauro.VDeriiqiie cum, delegaluin sit, semperlamen velut iina congre- ,
chronograplius ille scribil Aritbniurn vixisse apud:; galio sub uno aganl alque dispondnljur,ab%ule ; in
Turonos. «Fertur in te, inquit, sahclum habitasse lanium, ntcjum ipse.discesserit, non Ulis\dut istig
Anlonium, quamvis nobis iiicerlum sil, ulruin vel liceat sinecommuniconsensu abbatemsib.i:prmficere,
ex te fuerii, vel aliunde venerit, qui sblitafisevitse nec privali, quod absit, jsli alium nisi ipsum, quem
delectaius dulcedine,:pro vitasolitaria niiindi de-v,, iih hdbuerint,: subsiituercprmsumant; quoniam valde
spexil qiiadra. Quem inhabilavit locus pulcher et, .injustum esset, si,illi quiforte velui filji Romanis mor
quielus, et undique silva einclus: cujus in lapide naslerio succreverinl,spcialitalem'Cluniaccnsium,qui
sculpia fuil cl est riunc capella, in qua dud altaria. . vetulipalres locum resuscilant,_aliquaridpdisciderint.."-
Deo ibi Deiservus serviebat assiduus. Ad fontem qui j} j Sane in drdinandoabbate conslitutiosancli Benedicti
in capellanullaaccediifemina.> Yisiturislelocus,qu'i semperemineal: adeo ul.si vel illius, vel .i&iiiuscon-
priofatus esl, tribus a CsesarodunoTnronum leucis gregationis minima pars saniori consilio meliorem
versus Cenomannos. S. Anlonlus colitur IV Norias personumreligerevoluerit, cmlerijuxla regulam eis .
Maii in Martyrologio Gallicanp. Unum ex sancii. consenlianl.be..'.:fralribns •• vero vel hine inde
. *- ; illic,vcl
'-[ • '
Mauri abbaiis spdalibus fuisse quidam receniiofes huc pro ulililale transmulandis, sive eliam ,de sub-
ferunt, abbatem sancti Juliarii dicit inslrunienlum.. : sidiis, qum forte tini loco plusquam aileri dbunda-
JoannisTuronensisarcbiepiscopi, anno 1407 condi- verinl,-vicissjm[ex^allero in alterumi.ransferendisin.
fum, in quo agiiuf de feliquiis S. Anloniiet sancii poleslale abbatis sit. El ut inter eosgermanior so-
Lauri. Nobis ignorare liceat quod ignoravit anli-_ cjelas perseveret, ipsas quoque divinmservilutisaut
quiias. De moriaslerio S. Jiiliani i.tenim infra. eleeinosnnnrumseu cujusiibet boni operis sanctiones,
2i. Inler. coenobiaquse Odosuo regimini adjecit, ila communiterleneant, ul quod pro bonmmemorim
esl Romahense, situm in comitatu Waldensi pagi Willeimp,vel certe aliis, aul vivis, axttdefunclisqpud
Lausanensis, qupd Rodulfus I.Burgundiserex Aieydi; Ctuniacumgeriiur, nobis atque noslralibuspro/iciqt:
sorori suse concessit, lilteris daiis «iv Idus Junias, el quod liomanis monaslerioprp nobis jupa\ volun-
Rodulfi piissimi regis aiino primo , ab Incarnaiione ,C ( tatemDommiyeslum[uerit,ipsi admqueparlicipenlur::
Don.iini888, indictibne 11, > apud Yabrevillam.Hse Hdnc ergo donatipnem prp bei amore et saiictorum
lilterse",.quarum integfum autographum penes nos aposloloruni in primis,facio, deinde pro.anfnia ger-
csl, editoesunl in iipiis ad bihliolliecain Cluniacen- mani-el aulcissimimeidomni Rodulfi regis,:hurum
sein, sed cum vitio centenarii numeri, ubi pro an- videlicelrerum laraitorh ; lumvero pro requie domni
rio 8Q0legiluf 900. Postea Aleys seu Adel.eys'ipsa. mei pim memorimpriiicipis -Rieluirdi,ac prp Willa.
comitissa.abbaliam illamRomanis dictain Odoniat- regina, dehinc pro me et domno Rodulfo rege filio
tfibuit egregio diplomale, quod inediium huc referfe meo,el item.Rodulforegenepolemeo, pro atiis quqque
juvat ad lustoraeillustrationem : .^ .-, filiis-ineis, Hugone, Bbsone,el Lucloviconeppte; sed
Cunclissane consideranlibusiiquei,Mc\ Igitur om- et pro-.cceleris consanguineisnostris, alquehis qiii,
nlbus innnitate fidei vivenlibus, Chrhtiqne miseri- serviliphostro adhmrenl; pro genilore eliani ac geni-
cordiam praisiolantibus nolum sit, quod ergo.Ade-, tiice mea, et dontno Hugoneiiisigni abbale, seu cw-'
leydis, dono Dei:comitissa, res -juris mci,. qum-mihi.. lerisnostris utriusque:sexusprppitHiuis: postremopro:
per praiceptum bomini: Rodulfi regis, fnei videlicet illis qui adjulorium vei defensionem nionachis ibi.
didcissimialque.dilectissimigermani, dbveneriuu,hoc consislentibus prmstiterint; proslalu quoque tolius:
esl monasleriumqiiod Romanis voculur, quod silum " religionisel pro omnibuscalholicis vel vivis,-vel de-
eslin pago Waldense, cum omni abbatia et omnibus functis. Monqchivero inibi conshtentesnipdumcon-
Tcbus.etadjacenlibushd ipsam abbaliam pcrtinenlibus versalionisislius, qumnunc ad informandumeos qiii.
dudum a sanctis Patribus illic prwordinatis^Qicod panri sunt de Cluniacp, transferliir, iia conservent,;
sane Romanis prwfatrmimonasleriiimolimin honore ut eumdemmodum in viciu alqne .veslilu, iii,absli-
apostolorum principisP.elri scilicet el Pauli sub mp-. nenlia,in psalmodia, in silentio,,in hospilalilale, in
nasiica professionefueral conshuclum: sedmodp ab mulua diteclioneel subjeelione,atque bono obedienlim
ebrum hdbiiatione privalvm penhus, pro amore Dor.: nullaienus imminuanti Piacuil eliamhuic teslamenlo
mini noslri Jesu Chrisli hc. eorumdemaposlolorum,' inseri,rut qb hac die nec-npslro, nec pareiilum;no-,
de meo jure et dominatione ipsa egojam dicla Ade- sirorum, nec faslibus regimmagnitudinh, nec cujus-
leydis in dominiumet providenliummonachorumper- '' iibet lerrenm poteslalisjugo subjicianlur iidejn mo^
Qinniatransfutido, id est, Odonisvencrabilisacreve-; nachi ibi conqregali:,neque aliquis principuni;scecu~:
renlissimi qbbalis, pmniumquefratrum ac calervm '' tqrium, non comes qitisquam, ne.c episcopusquilibct,
riionschormn,suk'.ejus reqimine.Cluniacensiscmnobii ; npn pontifexsupradiclceurbisRoiiuinm,perppny.nw-yi.
:^- ';% - . '26;
.25:
eiin bom\np,-pnuiess'dnctosejih ^Wiilgerii,, Rodulfi: Dalqxvm Kalend. Julii. Egb
dieiri cotilestor ei deprecor, initadai res Tpsbfum bei liildebrannussacerdbsad vicemcrincelttiriiScripsiet
servbruiii, nbri disirdhat, non ininual, nonprocamiel, subscripsiannb quintb,regnanleRodulfo glpripsissimo
nonberieficietaTtcuijnpn aliquemprmlttiuiriAupefebs' rege, indictione u. Aciumpublice iri villa Boiaco. '.
contfd e.ofumvdlimtaieinconstiluat. Et lithocnefas 25. Haetenus .diplonia.De Roniano mohasterio
emiiibus; iemerariis et improbh actius inltibeatuf, . hsec liab.et liber priPfatuurii iri biblipthe.caClunia-
adliiie idem ihculcans subjurigo. Obsecro vbs',o sancli censi :'< Prioratus. Roniani monaslerij {Roinans-
ffposioli.elgloribsiprincipes ierrm, Pelre et Paule, ei monslier) Lausanensis dioscesis,: ubj debent esse,
le poniifexpbntificuin aposlolicmsedh, ulper aucib- priorecompulatb,. viginli dup', monachi, licel anti-
ritalem cahoiticam el aposioiicam-quamd-Deo acce- quilus fuerint plures, sicut reperitur, el debent ibi-
pisli, aiieneso consorlio sanclmDeiEcclesiceel sempi- dem celebrari tres nilssaecuni riOta,,> etc. ;:
iefnm vitmprmdones et invasores alque dhlraclores 26. Redeo ad.pagum Matisconensem, cujus abbaj
- - liarum rerum, qiias supfa'diclis::sefvisbeiliilarimenle tiam, Carilocum dictani (Ghaiiieu), Joannbs papa XI
pibriiptaquevoluntale' dpno : siihque-tutores ac cte- Odoiii sjve nionasierio Cjuniacensi, postulante Hu-
fensoresjamdicii loci Roinanis, et servoriinibei ibi - gone Burgundise r.ege seu duce, -addixit « vn Eal.
commoranlium ac cbmmaneniium, harum auoque B Januarii, annp II ponlificalus, ihdict..5, >id esl anno ,
omniilmfdculiuiiim proplereleempsynani et clemeii- 932.;idem;pf3esiitil Ludovicus Trarisinariiius con-
ticnn ac misericordiam piissinii Redeinpioris nost.ru cessis liiibris, quasTiabet biblibtheca Giuniacensis.
Si qnidforle, qubdabsii, -et quoti[perbei miseficor-_ col. 276. Abbatiani banc rogatuSiraldi comitis Boso
diairi et palrocinia apostotorum evenire nohieslimo; rexihbnacliis reslituerat, utpalet excharta a Gui-
- ut exprbpiriquh'aut eblraneis, vei ex qualihet cqndi- chenone edila in histofia Sebusiaiia pag. 375, ubi Ca-
iione, sivepolestale qualicuiique: callidilale cohtra riloci nibnasier^iiirii.dicatum dicitur « in lioriore
koc testamentumiqiiod pro amore bei oiiinipoieniis,- : S^Slephahi, >situriique «in cpriiitatuMatiscensisuper
ac veherationeprineipum apostolprum Petriei Pauli Surrianfluviurii. > Diplomadatumest« III Nori. Dec.
fieri sancivi,.aliquam coiicussionemitiferretenldverii, iridict. 12,;.annoprimp Bosonis CafilocomQn.asiefio,>,
pfimumcjuidemiram bei omnipoteritisincurrat, aufe- id estannb 879. De Cariioco ileriim in Ayriiardo,infra.
raique Dbminus paireih-ejus"de lerra viiienliuiii,et 27. Denique prseter aiia, quorum lnonumenia
del§aiHomen ejus de libro vitm, fialque pafs iltius . nobis desunt, monasteria Gallicana, Cluniacerisjbus
cuinhis qui dixerunl beo : bbmine, recedeanobh,et ,--sub.Odone conccssa ; quaedamitem Iialica in CIu;
cumbaihari el Abiron,"jqws' lerfa dperto pfe deglu- niaci poteslatein tuni venerunt, nenipe. Suppenio-
livit, etvivos infernus absorbuii, perennem incurral V nierise, _AdyenliQum,et sancti 'Pauji Romse, ut.ex .
ddmiialionem, sbciusque Judm prddiibris"bofh.inT - Joanne manifestum est, alqne Salernilanum,.cujus
effeclus,"iefernii-cruciaiibus relfusus lenegluf. Et ne ffatribus Joariries Odonisvitam dedicayit. Yerisiinil-
eiin prmsentismculohumariis oculisTmpunevideatur,: limurii esi eliani Ticinerise S. Petri ex eo numerp.
in prbprib quiderii corpore fulurai dgmnalidnis lor-' fuisse, cum Qdo Roma revertens Joarinem tum cano-
meiita paliatur,- soriilus dupiicem direplipnem cum nicum, pps.tea mpnachuni, ibi. erudiendum relique-
Heliodoro et Antiocho, quoruiri alter' diris verberibus rit, ul ipse.de se testalur in jib. i, hum..&. Islud cst.
coerciiusvixseniivhus evasit: alier vcrbriulu superno' nionaslerium sancti Pelri in Coeio-aureonuricupatuni
pereussus, putrescentibus membris , el scaierilibus: liim sancti Augusfini,ab ejus translatiOne corporjs
vermiliusmiserrime interiil, cmierisqiiesacrilegisqui in eum locunr, de qua dixinius in sseculiteftii parte i.
mrdrium donius Dbinini- temerufe prcesumpseruni, 28. De ecclesiaeS. Pauli prope Romani primof diis
pariiceps exhlat: hdbeai, nhi resipuerit, afchicidvum. varie scribunl auctpreSi Sunt qui.primam ejus.ori-,
Ibtius monarcliim ecclesiarum, junclo- sibi sanclo' ginem ad Silvesiruni papam etConslanliini.111 inipe-
'
Paulo, obstitorem^el ainwhi par&disTadijjiiiconlradi- ralorem re.ferunt: fn ea senlenlia estLeo Allatius in
ctorem, quos"sibi, si vctlet;:habere poleratpiissimos _ 111». i de consensione utriusque ecclesise cap, 6 num.
inlercessores. Securidum verb muiidiblem.legemlih 26, ubi ait basiiicam S, Pauli via Osiiensi forma.
qdibus intulerit calumniam, 'centumaurilibrasco-: o,Iimeopyla, id-est porta in orienterii cpnversa, a,
genlejudiciuria polestale coriipiitsusexsolvdi, ei con- Silvestro cohstruclarii fnisse : sed Yalenliiiianum,
gressioilliiis frustrdlq nullum btniiiho obtirieateffe- ' imper.aiofem, Siricii ppniificis disposiiione, adeam
clurn: sed Imjus firmiias lesldtnentiomni auclorilale qtiam bodie videmus sirucluram eblholam; fronte
suffulla serriper iiiviolala qc incoiicussa pertnaneal ad orienteni, versa,. redigi curayisse. Coiitfa yero,.
cuin sliputdlibnesubriixa.S.Actdeijdistomiihsm regiie Petrus Damiani. vaticanam sancti Peiri .basilicam
niatris el dbbalhsm lioc lestamentum quclorizantis ConstanlinO auclori fribuil, O^tiensem sancti Pauli
fieriquejubenlis. S. Hildegangi indigni sdcerdoiis. S. Thepd.osiosehiofi etHonorio ejiis liijo-Locus est iri
Hulrici. S. Judiitmfilim Rpdutfi regis. S, Albr.adm. . opusculo 1, respo.n.sione&rcgii defensoris.,» I-ionge
-S: Widonis. S. Einrici. S. Ugbnis iiiclyli comiiis vero NpostTlieodosius imperator beati Pauli basili-
alque fralris augusli Rodiilfi regis. S. Gofredi. S. cam ccepit : quo defuncto filius ejus Honorius- eam-..
Rbdntf,ifiliiLudovici hnperqloris. S. Slephdni; Ciiri- dein basilicam ad calcem usque pefduxit. >Idem legO'
stiani, GenfredijttnbeMi,Bosohis,.B(ivoni$,Leodfredi, in velerrimo codice ccclesiscNoviomagensis, aban- .
27 ..- S. QDO ABBAS.;CLUN1ACENSIS.' W
nis oetingentisscripto, qui Isidori etymologiascom- Ai firinat Hugo Cluiiiacensis mphaclnis in.epislola ad
plec.tiiur; ubf hsecverba :...«In basilica sancti Pauli Pontiuin abbatemhis verbis': « Hoc auleiii monasle-
aposipli Rorose, ubi sacrum ejussepurtumest corpus, rium, > nempe-sancti Pauli, « sequenlibus anriis
, Teudosiuscoepii,perfecil HoDOrius aulam, . commissumest sancto Qdoni too .prsedecessorijubi
Doclorismuridisacratamcorpore-Patili.» per euni aliquandiu Cluniacensisvigor ordinis radia-
Eo spectal Prudenlius, auclor sequalis,fri hynino Tandem sediiiosis.-urbeturbata molibus, quos
yit.
12 de b.eatisPelrp et Paulo. illa.civitas infahslo usn. creberrime palituf, malis
Parte alialituitimPauli via seryat Osliensis, urgenlibus mbnachi discedenlesyvas-illud appstolif-
: Quaslfjngitanniseesj>item-sibistrum. '-
Regiapompalpciest:princeps bonushassacravilarces, corum cineruhi, scilicet S. Paiili, sacra' secum pi-
, Lusitqiiemagiiisambilum.lafentis.
- Braiieolasfrabibus gnora deiulerunt : sicqne Cluniaciimpropereperve-
sublevit,-utohmisaurulenta
Luxesselinlus,ceu jubar.suborlu, , nef.unt. > Monasterii sancli Pauli abbas firit Adam
Subdidil et pariasfalvislaquearibnscolumiias, . ille, cujus meiuiprieni.fe.citYictpfpapa 111in lib. ii
- Disliriguit i llicquasqualernus ordo.
^. de.miraculis sancti Benedicticap.'2S, adquerii locum
Tunvcamuros.byalo insignivariecucurrit
' arcus., -
Sic prala verriisfloribusTenident. scrup.uiu.nlmovel,Joannes Baplisla Marus, cuinam
Hsecde prigine basilicoe: qusequp lempore moria- lum subjepiuni fuerit san.ctiPaulinipnasleriiim, con-
Chisconcessa sit, irivestiganduniest.Td laclurii anleTB gregalioni Gluniacensi, an-Casinensi, Dubitandira-
Odpneminnuil Joannes.inlib. i",rium. 27, ubi ait, lio petitur ex eo quod abbatia S. Pauli, teste Leone
Odonerii« ante quinquenniuni, > qham. ejus vitani Marsicano in lib. i Chronici Casinensiscap. S8, Bal-
scriberei, «"Romamperrexisse, ac niohasleriuniintfa duino abbati a Marinopapa commissa esf. Unde De-
ccclesiam bealissimi Pauli apostoli (ut olini fuerat); sideriiis.seu Yictor papa, qui et abbas Casinensis
reoedificasse,cogente doninppapa, etuniversis ordi- erat, sancti-Paulijnbnasteriurii « noslrum i vocat.
nibus sacrae sedis. > Ergo « olim fuerat > ibi riiona- Yerum ita loqui poiuit habita ralione coniniunis or-
chorum sedes,.qulbu.s.eain resliluii Odo sub aiinuni diois, cum nulla lunc esset cbngfegaiip Gasinensis,
957, qrip Romseerat, ui ppslea exporiemus. Idem inio neque Cluiiiacensiseo modo, quo postea sub
Joannes variis iii locis S. Pauli. mpnasteri.uni,..ac S. Hugone inslilula esl. '..':..'....
inbnachos nieniorat, abbatenique Baiduiinim: sed 29. His omnibns aliisque pluribus coenobiisuni-
et sanclum Odoneniibideni, cum Romseyersarelur, fofinem yivendi normaih,- qualis apud Cluiiiacum
degere solitiuri-fuisse tradit,' prseseriim in lib, n, servabatur, prsescripsit Odo,.eisque prsefuit non se-
irara, 21 et 22r Nequc hbc ih dubiumvocari potesl, cusatque abbasgeneralis. Quaeres a S.Pachomio
quahdoquidemJbahnesipse cuiriOdoneislic nioratus: piiriiitus instiiuia in Ofiente, in.OccideiiteperBene-
sil. Et tameriiri opiinise notselibro de vita saneli G ( dicfuniAniahenseni tentala, uenium ab Odoheper-
JoaririisabbatisGofziensisdicilur Andreasmonachus fecia e.st. Unde^nOniiullis S. Behedicliiri-Galliaor-
'« Rbniam ad postulationempapseAgapiti > niissus, dinis.au.cl6rhabitus est; propt.ereaquod.nionasleria
qui-Agapituss cumiiunUo quodaniidOneoVeroniul-' coriipiura, quse ahtea partim destrucla, oniniiio a
luiUa domuoEinoldo i Gorziseabbate «,efflagilave- sese distracta erant, in unum qriasi corpusadduxil.
raly aliquossibi religiosps, quqs iri mbriasteriO'beaii' Saitem a Peiro Yenerabili « surnmusordinis niona-
Pauli; quod luric ad Irionaslicuniordinem transferre stici inGalliis reparator, el praecipuusreguterefbr-
moiiebaiuf, cum auxilio regis,. Albrici cpllocaret, niator >,appellatur, idemque « primus Cluniacensis
traiishiilli, quo cum altero quodatn fralfe, qrii ex , ordinis"'paler, qui emorluum jam, ei pene ubique
nionasteribLuxovioGorzianiante aliquot annos ad- sepulium nionasfici propositi fefyprem resuscitare
verierat, pefduclus, regularilristituliOne loco infor-' aggressus.esl, > inTib'. vf, epist. 17, Eodeni sensu
malb;, nonmulio' postfeceptus ad DOminuiriibidein ahle eumFrodoardus incbronico Odoriem« mullo-
esl turiiulalus. > Agapitus sedcre cospit armOqiiarto rum resiauralorem monasleriorum, sanctseqiiere-
post riiortem Odonis, Christi scilicet 946. Qufergo- ;giiIsereparatorem.>vocat; etGlabef Rodulfus: «'Hicin.
fleripotuii, ril ccenobiuhiS."Pauli, quod sub Odone ^ larilum,.inquit, hujus instituti pfopagator bxslitit,
nionaslicisimbutum inslitulis fuefat, deriuoA-gapito ul a Behevenianaprovincia, qu.sequeliabebapihr In.
poiitifice « ad nibnasticuni ordinem iransfefri > po- Italia etin Gaijiis usqiie. Oceariutii mare-pptiora,
tuerit? Sed id de festitutione disciplinaeregularis in- mbriasleria, illius ditioni - graiuiareniiir esse siibje-
telligendurii,qriamhiirum est tam cito ihl defecisse. cia. »Tahla demum erat ejus nOniihis'ac Teligioriis-
Gerte defecerat Otlone I'I iinperante, aut s.ahe eo celebritas, utad eumnon riioiiolaiciriobnes e cle-
prselexluusus est.Qtlo, qui canonicosapud S. Pau- rici, sed eiiariiepiscopidignitatibiis abdicatis con-
lum ipco soluiiorum monacliorUnvinslituere iiiedita- ; fluefent, testante Joanne ih lib. III, iuiin. 10.;
balur, feste Glabro.Rodulfoiu lib.' i, cap; i-. Qtiidr CKV.y\.^.Ctuniacen.sis cmnobiires]qucimperO
quid sit, Oslieiise S.' Pauli mpnasteriiiin, etsi Clu- ,50. Nbnsolum Cluniaceiisisiiislituli religionem
riiaco non penilus subjectum, idenlidem lainen inde Odp,'sed etiam fem fahiiliarem;(qua2sequofere.pede-
Ih
prsefectos accepit : cujus rei- afgumentum Petrus subsbqui solel); magrippere adauxii. pririiisRor
Damiani suppeditat iri opusculp 55 ubi de S. Maiblo dulfus Francorum rex ad preces Ifiuhseeorijugissuaj
agit, qui apud sariclum Pauium priorem inslituit, ul. Hugonisfralris sui Ciuniaco tra.di.t mansbs.vestjtos,,
iii actis S. Maiolidicemus. Deniqucid diserte eori,-\ siios' inpagp Matiscensi, ires iri SaUisiriaco,;alio's.--
'
29 PROLEGOMENA.-- ELOGiUMS. ODONIS. 50
que alibi. Daluni « Bojaco ulla Kalendis Jtiliis, > A Lugdunensi, t.in agro Tcrnafcnse. i Item Airich qni-
anno regni 10, indict. 5 (an ii), id cst anno 951. dam eidcm Odoni dat campum cum silva in pago
Atiiio sequenli, Berno Maiiscensis episcopus, ro- Lugdiinensi, * in agro Tarnatensi, > in fine Denada-
gante Archimboldopra3lato,id cst,prseposiloCIunia- liaco. « Ternalum > sine dubio eral isle locus, ubi
censis coenobii, el Hildebrando, sedens « in consi- siliim erat monaslerium TarnatensCj quod omnes
storio t jn\la ecclesiam S. Y7incenliiMaiiscone c ad coiifiindcre solent cum Agaunensi. At Tmialum
divina proecepta more prsecedentium Palrinn diri- istud situm csl ad Rbodanum in confinio pagi Lug-
menda, i concessit dccimas tcrrse de Saluslriaco, dunensis et Yiennon^is, vulgo c Ternay, > ubi est
quam Roiulfus rex eis dederal. Sub eumdeni annuin, modo prioralus ordiuis sancli Benedicti. Item Ludo-
sciliccl anno 10 Rodtilfiregi?, idcm Berno cpiscopus vicus Transmsrinus anno regni sui terlio res CIu-
consecravit cppcllam in eadcni villa Saluslriaco, niacenses iii Querceto apud Dociacuin sancil diplo-
qiiamcapellannCiuniacensispaivulasocieias, cuiOdo mate, quod exstal in bibliolheca Cbiniacensi. Alias
liiitispateretabbaspatrocinabalur, construverat. > donaiiones miimtlores niiito, qualis csl ca, qua
51. Biennio~poslLeolaldus comes Maliseonensis, Hugo comes unam ancillam dc villa « Romanis i in
ei Ermeng.iriis ejus nxor, Qddoni abbati danl quid- pagoLugdnnensi tiadit Gluniacensi nionaslerio cl
quid corum f.ictiltalis crat c in villa Darbaniaco, in " Oddoni ahbali, et quidem c anno scxlo i Ludovici
pago Lugdunensi, super fluvimn Salliam, J ul Deus rcgis, post quem aiiiium donalioncs fiunt Aimardo
animas parenium suorum Alberici et Escolanse, abbali. Oiniies cbai trs sub Odonenumero 188. Porro
Mana<-sisei Irmingardso, necnon Gerardi amici sui ex liis oinnibus chailis, aliisque quas in Aimardo
libeiare dignetur « a poenis inferni. > Subscribit releremus, constal Matisconem, eique aiuibulum
post Leolaldum ct Irmingardenr Gaufredus comcs pagum, regi Francorum, non Burgun iionum tuiic
cuni aliis. Edita eslluec chaila cum aliquol nsevis paruisse.
bibliothecaeSebusianse pag.. 168, alias ejusJem Leo- Cu>. Yi bis. — Odonis Romanumiler muliiplex
taldi videsispag. 256 el 296. ecclesim causa.
52. Anno 956 Odoni item donatur curlilus unus 56. Non conlinuit sese inlra monasteriorum la-
in villa Rufiaco (quse sita esl prope Cluniaciim), in tcbras Odonis ardens in res divinas studium : quin
pago Maliscense, « mense Maio, quando Rodulfus eliam in Ecclesise unhersse conimodum foiaspro-
rex migravit a sseculo. Actijni Cluniaco, firmatum diit. Eum quippe in llaliam acchere semcl el iterum
Lurduno castello publice. : Anno secundo Ludovici Romani ponliiices, ul afilictis Eccleshe relitis pru-
regisOdoabbas etmonachiCluniacenses einunl cam- dentia cl aucloritate sua consuleret. Primsc ejus
piim subtus castrum Lordoni,vulgo cLourdon,> quod ^1 Romana; pfofcclionis bsec ftiil causa. Cum Beren-
caslellumRichelii cardinalis jussu subversum esl. gario impcratore morluo, llugo Tbeobaldi Arcla-
55. Eodem anno t quo Rodulfus re\ migiarita lensis comilis filius, snnnna rerum in Ilalia polire-
sseculo, > Gaufredus comes et uxor ejusAva dant tur, Marozia, intamis YVidonisTusciseconiiiis re-
Escozolas in pago JHduensi pro animabns suis, « et licta, quse una cum Alberico filio manus in Joan-
pio anima scnioiissui YVillelmi,el ejus filii Boso- nens pontiiiceni injcceral, Romamque redegcral in
nis. >Iidom tradunl Kcilaelos in pagn Malisccnsi suam potcstalem, ipsum Ilugonem niissis nunliis
« in vicaria Bufarias, pro animarum suarum reme- invitaril ad conjugium suum el urbis imperium
dio, ei Gauzbeiti fratris, dicti Gaufredi, > anno 5 capesscndum; oblatam eonditioncm arripil Hugo,
Ludovici TransmarinL liuptiisque conlractis, urbis Ronne domiiiiuni obli-
51. Aiino2 Ludovici cjusdcm Maimboldus epi- net. Inierim cum anle cpulum Albcricus matris
scopusMatiscensisail, Bernonem proecessoremsuum borlalii aqtiam ad abliicndaslliigoni manus prseberet
Cluniacensibus iribuissc, ul onincseoium ecclesise non admodum scite, Hugo correclionis causa eum
cx toto sub illorum diiione consislerent : sed cum in faciciii cccidit. Qua re offeiisusAfbcricus Roma-
postea « irruplione paganorum ei malilia prayorum nos ad defectioiicm iinpulil, alque Hiigonem ex
hominum > evcisaj .fuissent, se de tribulo synodali Urbc fugerc coegil. Eo itiga elapso Albericus con-
quoi leddcbant, miiiucre. Subscribunt canonici, el sulari potcstate civiiaicm administravit cuni matre
iiiter eos Ado abbas, qui unus c prsecipuis cral, de- stia Maro/ia, cl vcterem Uibis dis.cipliiiam simul
ditque nonnuila cocnobio Cluniacensi, neinpe eccle- cum consulum nomine ct ohicio redintegravil. Acta
sias S. Desidcrii et S. Juliani in Shiaco el Dava- hoec sunl sub annum 929, pontificalu Joannis 11,
giaco, anno 12 ipsius Ludovici. Ileni ai.no secundo Leonis Yf, ac Siepbani VII, quibus anno 951 suc-
Rolmundus cpiscopus iEduorum dal capellainsancli ccssit Joanncs XI, Maiozias ex Sergii stupio filius,
Leodegarii de Blanciaco in comitatu Malisconensi, Alberici iraler. Talia pali coacta esl sancla Dei
quani « sanctissimus > prsedeccssor sur.s YValocui- Romana Ecclesia, sed a Marozia ipsa .ejusqtie filic/
dam sacerdoliad vilam dederat. Tesles sunt Ililde- Alberico. c Anno 955 i missi Rbemensis Ecclesia*
bodus et Girbaldus ahbates. Romoe reversi, « nuntiant Joannem papam, filiuni
55. Anno 5 ejusdem regis, indict. il, id esi anno Maiise, quse ei Marocia dicilur, > inquit Frodoar-
Christi £58, datur Cluniacensi monasieiio, ubi Odo dus, « sub custodia delineri a fralre suo, nomine
abbas prseerat, mansus in \illa Mada!i.-co in pngo Albcrico, qui matrcm q^oqire suani Marociam clau-
tl S. QDO ABBASCLUNIACENSiS. . . . j-" .-S2
sairi servabat, ei Romam cbnlra Hugonem regemJA Joamies Odpnis sbcius fuit (ut Baronio visiihi est)
lenebal. > Paulb posi.:-« Hugo rex Ilalise Romam in primaprofectione. Subdit Joannes : « Non post
obsidel. >Efarmo 956 « Joamie papa ffa.tre Alberici niullb Romam yeniens , me in fellcem dighalusest
defuricto, Leo quidarii Deb servus Roriisepapa cori- sibi socium sumere, el quem canbnicum pafeiitibus
Siituilur, > nempe Leo YH Frodoardus mox subdit. abiens rapuif, fediehs poslnioduni monachum.re-
« HugoItalia; rex Roriiam nisus. capere, affliclo suo--• duxit. > Ex qiiibus Jpannem' Ronia oriuridum,
- exercitu fame el equorum inlerilu, pacta tandern ibidenique canonicum fuisse iiilelligitur. Hsee re-
pace cuni Alberico, dans ei Tiliani siiam eorijugem, yersio Romam facta est superstile-.LeOne papa$'ac
ab obsidione desisiil. >.Nuncvidendum esl, quo pri- pfoindeipso "anno'959,aut sallem iheuiite sequeriti,
inuni anno Roiiiam Odo apcnlificeareessilus sit. riescio an priusquam Qdo in Franciam remeasset.
57; ld facium anno 956Baronius eenset, quo aiinp Hanc temporis rationem firmat Joannes in lib. n,
Hugp rex filiam suani (quam Aldani vocal Liut- num. 7 : « Sub idem temp.us.Italiam missi srimus a
prandiis diacohus. Ticinensis, cjiis tempofis scfip- Lebne-suhuno poiiiifice; ui pacis legationb furigere-
tof) Alberieo in matrimohium dedit", sieque a Romse niur infer Hugoriem Loiigbbardbruni' regem", e.t
impugnalione"deslilit, Et recte quidenf Baronius :'. Albericum Romanse iirbis principem. > eiciJHric
nam in pfocinctu ROmani itiiieris OdOA-dhegrinumB I revocanda sunt quseJpannes commembrat in lib. i,
invisil, et ex revelaiipne sancti Martini_-a'beo didi- . nuhi. 22 : « Aiite hoc iiienniuhi dufii essertius apud
cil Ludovici Transmarini Uiictionem, quseanrio 956 bealum Pauhnri Romse, > elc. ("Scribebal autem
facla est. Id verp ilirieris Odo suscepit duplicem ob Joannes siatirn post niortem Odoiiis, qifsesub fineni
causam. Prima,'ut cum Alberico principe reconci-; anni 9i2,eoriligit), et qtiae referl in lib. i, niim. 16.
liaret Hugpnem regeni, apud quein magiiam ipse Forsan eotempore in Cargaiium moritem percgfina-:
graliam .oblinebat, ut palet ex. tribus privilegiis, lus est, qua de re in lib. n, nurii. 15. Deniqub annb
quseHugo in Odonisgraliam a Romanis ponlificibUs 942 Odo Rpmam tertio vocalus est a Stephanp.
iriipeiravil, nempe a Joanne XI, Leone YI et Lepne papalX, ut scilicet Hugonem regem cuni eodem
VII. Aliera,"«-ui monasterium ihlfa ecclesiambealL Alberico recoriciliaret. Frodoafdus;ad huncariiiuhi:
Pauli apostoli, uf olim fiiefal, fesedificaret, «bgente: « Dbmrius Odo abbas pro pace; agenda intef Ilugo-
donmo papa, et universis ordinibus sacrse sedis, >'; nem regein Italise, el AlberibumRpmahumpatficium
apud Joannem iii lib. i, rium. 27, ubi de unclione apud eumdem regem laborabat. > tn his pro ecclesia
Ludovici Trarismarini agitur. Tunc sancti Martini s«sceplis iahOribus consenuif defecitque vir saricius,
vltam Rbnisead S. Paulum correxit,:e;t glOssulis;. ; et Romse contracto " riiofbo
p^1 donec -:.- . - ',, vitse
,
a Deo
..... lndiicias,
.._ 7
iliuslravit, ex lib. ii, num. 22. Ad id tempus referre Tufohos ad sancti Marlihi-reyersusesset,-im-
licelidquodlhlib.il, num, 9, Joannes scribil in : petravil,.ril ex Joanne mox dicemus. Si anno 959 iri
hunc moduni :"J Tempofe pfaeterito dum Roniuleam Franclam iion fevenit Qdo, Gerafdus Regiehsis
urbein ob inimiciliam Aiberici jam fati principis- episcopus, de quo in Vitseiib. ii, liuhi.;6, ipsi sbciiis
praedictusHrigorex obsideret, coepit illeintra exlra- fuit in secuhda : sin cohti-ain lertia peregiinatione,
(jue discur.rejre;et pacis concordiseque'monita inter nam Joannem cum eis fuisse probarit hsec verba :
utrosque disseminare, quaterius posset fuforem prai- « lllo enim lempore, quo cuiri Geraldo Regiensis
dicli regis sedare, el prsedictam urbein lueri a tanta Ecclesise episcopo Collas transiyimus Aipes ei Rb-
obsidione. Iriiefea quadam die dum juxta Tiionaste- nuani veiiiriius, > etc, Sed qui quaftum Odonjs iter
rium beaii Aridrese aposloli irct, qudd a'd clivurri; ;. Romam anlepostremum statuerit,forsan a verp non
Scauri dicitur ex noinine, quidanr ruslicus voluit aberrabit. Quippe tria hsec , quseinpx conimehiOra-
eum propler lagunculam aquse occidere. » Ruslicum vimus, ecclesisecausasuscepta: aljud iridicatJpannes,
AlbericuSjiiisi ab Odone prohibilus fuisset, morte in lib. num. 18, prdlipnisgratia.Mdci his satis.
punire voluit. Tanta erat noh solum Hugonis, sed CAP.Yll. — Odpnismorbus,mors, sepuliura, feliqum.
etiam Alberici iu Odonem veiieraiio. Aliud Albe- -, . et cullns'.
rici inOdonenibenevolenliaeargumenlum fuil, qiiod 39\ Cum mortemimminefe intelligeret vif san-
Suppentoiiiense sariciiElise mpnasterium ei refor- ctiis, ideriiidem prseteritas delicicrum labes animp.
niandum commisil, lesteJoanne in lib. m, num. 7.;; revocabat, maxime eas, qiiibus iri abbatem privalus.
5.8.Allera Odonis Romana profeclio, non anno peccaverat, ita Jp.arineiri aliquarido alloculus iri
938, sed sequenlecontigil, ut diserte tfadil Joannes: lib. III, numl 6 : « Chafissime fili, ausculta quasdico
jniiio libri i his verbis : « Annb itaque Dominicse i libi. Gratias agp Deo, quia.ex bniiiibuspeccatisquse:
Incarnaiionis nongeniesimo tricesinio riono, el ejusi a juvehiuie perpetravi, in hac viia jain nltionem re-.
aelaiis sexagesimo, in monaslica feligiohe tricesimo: >'.: cepi, exceptis illis quse in abbatem nieum comniisi :.
annb, Romam "veniens, me riiiserum terrenis irreti- el semper dieni illum ettempusexspectavi, deprecans
tuni nexibus reperit, misefansquesuo rete piscalus Deum, uiea noh resefvaret mihi in.futurum. > Hiric.
_ esl, atque coenoblumsancli Pelri Ticirii positus us- paulo anie-poslremam.Rbmanam peregriiialipneni,
que perdtixii. Parvo ibi lempore ab Hugone deten-:.:;v quseacciditanno 942.Ante verp jam itineri se cornr
tus, pfsedicto viro domno Hildebranno regularibus.i. mitteret, Almardumabbalem in locum suum yidetUrr
disciplinis me tradidit educandiim. i Non ergo> subslituisse, ut infra In Aimardi elogiodicturisuriius^
bS PKOLEGOMENA. — ELOGIUMS. ODONIS. . 5i
40. Per id lempus acuia ei conlinua fcbre corre- A j finem anni 912 leguntur : -«DoniiiusOdo vencrabilis
plus, elsi ad ccelestemvitam anhelaret, .niagno ta- abbas; multorum rcstaurator monasleriorum sanctse-
inen desidcrio affectusesl revisendi imiiiilum sancti que reguhe rcparaior, Turonis obiit el sepulius est
Martini, ul illic spiritum ageret, ubi primos pise apud sanclum Julianum. > Nihil luculenlitis affeiri
vitasaniios hauserat. Et re quideih vera id coBlilus potest lum ad mortis aniium, lum ad sepulturse lo-
oblinuit oplimi patroni merilis, queni semper lan- cuin defigendum. Etsanc bic annns consequltur ex
iopere colueral. Convaluit, rediit, opiataa ejus so- calculo Joannis, qui se non per integrum biennium
lemniiali iv Idus Novemhris inlcrfuit : sed quarta Odoni convixisse lestalur in !ib. ui , mim. S :
intra oclavam die, rediviva^febre denuo accendiiur, « Infelix ego, ait,- qui nec. duobus expletis annis
donec tandem.vir bealus divina illa el satulari pin- illi nierui; famulari. > Ei' vcro adbaasil sub initio
gucdine recrealus et vivificanlipoculo, id esl vialico, anni 9i0, ex dictis in capite superiori. Eumdem
vegctaius, Marlino duce in coelum migrat quarla- annum assignat Hugo abbas Flaviniaccnsis iu chro-
decima die ante Decembrem.ILcc pfuribus Joanncs nico : « Hoc anuo domnus Odo venerabilis, multo-
in fine lib. m. rum nionastcrioruin reslaurator, cum mulium
ii. Quaeilam sihgularia superaddit Nalgodus, laborasset in resiauranda pace interHugoncm regem
nempe Odoncm fratres convocasse, monasteria sibi K I Italise ct Albericum Romanorum patriciuin, obiit
commissa disposuisse, Cluniaceiisecommisisse Deo: Turonis. > Al corrigendum id quod sequitur :
« capellam soluiiimodosuam, > hoc est supclleclilem « septilttisque est ad sancium Maninum; > quar
sacrani, ad niisiae celebrationem retinuisse; cselera etiam leelio adhibetur ad oram cbronici Frodoardi
Cluniacum letransmisisse. Ilse forsan auctoris con- in lextu paulo superius relato. At vitiosam hanc
jecturse. Certius est quod subdit sepultum fuisse esse lectioiiemconstal excodem chronico ad annum
Odonem Turonis c in ecclesia beati Juliani, qiiam 945, quo- anno Teolilo Turonensis archiepiscopus
ipse a fundamentis conslruxerat, > id csl reslituerat, obiisse, atque « in monasterio sancli Juliani, quod
sumplus suppeditanle Tcotolone archicpiscopo, ut idcm vir sanctus summa inslituerat religione, juxla
supcrius dictum est. Hic loquendi modus famiiiaris sepulcrum domni Odonis humatus i perhibetur;
apud auclores aliique similes. Sed audiendus insuper « et exinde ipsum tcrnpliim divinis illustrari mira-
Neerologus ccenobii sancli Juliani : « Postquam culis declaratur. » Corrigendus-ilaque prsedictus
revcrendissimus vir Odo multa moriasferia coiir Htigo Flaviniacensis.: corrigendus iiem Petrus
slruxeral, plurima correxerai, multos mundi ludicra Equiiinus, qui Odonem « Cluniaci ,> scpulluui af-
sperncre docueral , ac utilia Ecclesiss scripserat, firmal. Bccle omniiio anonymus apud Ghesnium in
Iiymnos et antiphonas bcati Marlini laudem comptc C I toino III, pag. 511 : « Eodem etiam anno, i nempe
composuerat; jam silicernus, jam longe selalis senio Ludovici regis VII, i requievit in pace domnus Odo,
. fessus, lanquam prsescius suse vocalionis, optavcral, ahbas mullorum nionasleriorum religiosus cl pru-
ut sarcina dcposila carnis glebam suicorporis juxta dens, litlcratus ct eloquens, et sepullus est Turonis
corpus pcculiaris sui patroiii; dbmini scilicet Mar- apud sancttnn-Julianum. > Locuni sepultursc reete
tini, si possel, tumulari ad propriuni coenobium nolat chronicon JIalleacense,-male obitus annum.
suum Turones redire disposuii. Inicrea axhenienle 958.-llis omnibus accedil chronicon Dolense apud
beaii solemnitateMarlini, venefabilis paler cum suis Labbeum in lomo I Biblicibecse novsa pag. 515 :
monacliis ad Malulinorum solcmiiia processit mullo « Anno 912 obiit sanctus Odb secundus abbas Do-
ante hicem Octavo iiicommodi die senliens sibi lensis. >Jlaque aiino 9-12ad superos inigravit Odo,
Iioram imminere extremam, circumstanlibus cunctis annos natus qualuor et sexaginla, regiminis CIu-
fratribus , vialico corporis ct sanguinis Doininise niacencis anno quinto decimo.
iideliler muniri curavit: deinde in ecclcsiam sancti -45. Ejus reliquise in Sancti Juliani ecclesia scr-
Albini, quse proxima eral, se Uefcrri jussit, lumiui- vatse suril sallem usque ad sscculum xv. Ejus rei
busque piis ac manibus in coelum inleniis, Cbristo _ primuni argumentum sumi potest ex liticris socie-
animam reddidit. > Superest ad hoc usque tempus lalis, Cluniacum inter et sancli Juliani coenobiurn
istud sancti Albini oratorium intra clauslra prsedicti initae anno 1117 mensc Octobri : quo lempore
^cenobii : « Obiit xiv Kal. Decembris : scpultus est c domnus Ponlius abbas Cluniaci oralionis gratia
aulem a ssepe dieto Tlieolelonc pontifice in eiypla Turonis ad sanclum Martintini.honorifice venil, et
sancii Juliani, suh aliare ipsius marlyris, ad dexte- ad nos > (sic nionachi sancli Juliani in litteris
ram partem. > HsecexMartyrologioloci renovatoad loquunlur) « pro amore beali Odonis patroni no-
formam veleris anno 1169 , nicnse Julio, Paulo II istri suique devotissime divertit, et ad corpus eju»
pontifice, Ludovico XI rcgc, Elia archiepiseopo, qtii vigilia sancti Dionysii cum.noslris- suisque mona-'
characieres sunt reforinali Marlyrologii. chis missam de ipso bealissimo Odone celebravit
42. Annum quo mors Odonis occidil, Nalgodus Deinde assumplo secum Bernardo Crasso priore
signat 9iS, qiiem ejus ordinalionis anmim 18 nu- suo, aliisquc fratribus, in Capitulum nostruin ve-
rnerat. Yeruni prsefercnda est Frodoardi, scriploris nit, > eic. Longc post id tcmpus, id csl anno U074
sequalis, auctorilas ,-qui Odoncm biennio anle de- Joannes Turonensis archiepiscopus, a Roberlo san-
cessisse affirmat his verbis, quse iii chronico sub cti Juliani abbate iinilatus, rcliquias sacras in
^Sb ':; -'|S;;ODOABBASCLUNIACENSIS. I '56
nbvas tlieeas transtulit, eofairi Maria FrancOrura }\ Quibus translationibus sic faclis capsas ipsas cum
regina, et Magdaleiia ejus filia, Joattne duce Bor- ostiis seu clausurh argenleis el auralis a foris clausi-
Jrionensi, Jacobo Marchioe coihite, aliisque claris- mus, et noslra benedictiont;de divina misericordia
simis pefsonisi qiias inter reliqiiias' iri qtiarta ca- confisi munivimus, slaluenies, et diclis religiosis
. psa « corpus: sancli Odoriisabbalis > cpntinebatur, suisgue successoribusinjungentes, prout per prmscnles
lil lesiantur splemnes^a dere litterse;'quaesic habeni: siatuimus el injungimus, ul de cmlero annh singulis
; :Joaiines,- "jnheratibtie divirid puronensis archi- hunc translaiionh diem feslive celebrent, ac divinis
episcbpus,universispr.ceserijes liiierasihspecturis salu- servitiis debilis el opporlunh solemnizenl.-In qnorum
'
temiri bomino seinpilernam. Quidquid laudis vel omnium-elsingulorumjidem, et teslimonhhnpramis-
-honbrisifnpendimusstihclis bei, id eidem exhibemus, sorum binas nostras lilletas exinde fieri, et per nola-
iesie pfbpheig,'.jubente bominurii in.sahclh ejus col- rios' infrascriplos signari,- nosliique sigilli fecimus
inudtin. Petpendenie ilaqiie 1)bnm,memorimdefuncto appensione communiri, qnatum unam in majote
fralfe Guiilelmo"qubndcimabbate-nionasterii sancli capsa prmdicla inclusimus, el aliam prcefath abbati
Juliani Turbnehsis; ordihh-sancli Beitedicli, quod ei convenlui in thesauro ecclesitereponeridamconces-
qudmvh ecctesiadicti moiidsterii'pturiinoruin -corpo- 'simus. baium in monaslcrio prmdicto die \vicesima
ribus sahctoviini, feliquiiselprmsefiiiddecorata exi- 1B secunda merisis Januarii, anno Dbmini millesimo
slefet, cjuoruriidlqne aliorurn-glofibsbTnmsanclorunt, quadringentesimoseplimo, prmsenlibuset nbbis assi-
"tjrutvtnhac nbstra civitaie- fequiesCunt,fsujfragiis et slenlibus venerabilibus palribus fratribus Guidone
precibus, riedum monaslerium-ipsum,verum etiam Majorh-Monasterii prope Turones, Roberlo sancli
lota ciiiilcisptbsperis''vigiiit successibus• -ipsa taincn Jutiani prmdicti, et Petro de Cofmeriaco, nostrm
cotporaet teliqnia; niinus teverenier_erant recondild, dimcesisdicti ordinis dbbalibus, ac circumspeclisviris
ei eis debiius"hbnbr rioii exliibebalur.bevpta igitur dbminis Joonne Campidenario, decretorum docto're,
molus affeciiohe abbas prMibaliis -faeii durn vivebal prmceptoregenerali sancti Antonii de Thuinin Alma-
fdbricafe quinque ctipsasiigiietis, drgenlb et auro a hia, et oratore illnstrissimi principh domini ducis
patie intetiori decoralds, speransvhujusiriodireliquias Ausltiw, Guilletmo Le Picarl ihesaurario, Joanne
et cotpora in etisdemfacere collocti.fi.Morle lamen, presetli archidiacono traneligeretisi, Joanne Nutoti
sicUl bominolplacuitjpiHVvenlus, nequivit. per se- archidiacorio Turonensi, Nicolao Perlurelli officiali,
ipsurii propositutii negbtiumperagere. besideriis au- Victore Hugneli, GuitlermoJoubett canonicq ecctesim
iem ejus adhmtenles vehetdbiles efretigiosi, ftatres noslrm Turonehsis, nec non Jacobo de Cormeray
Roberliis moMerriusabbqs, toiusque cbiiventusdicti priore clauslrali el infirmario, Joanne prceposili elee-
-mpnasteniyiliqquepetficere petoptanies, nbbis devole C ' mosynario, Philippo prmposili cameraria, Joanne
suppiicarunl:;quatehus iteliquidseicorpora prmparala Charreiier sacrista; GuillermoBu Vieu hosteltarico,
Tn; iocis -ad ld; ut prmdicilui\ cpnslfucth reponete Joanne Guibert cahtore, -Guidone Auger succentore,
dignareinur. NoXum igitur facimiis, quod nos pia Guillermo Boutet de Bovo, et Michaele Belloneau de
votdr quondam fralris JSuiltelnii abbalis. memorati, Guerchia, Jacobo Auderon de Gastro Regialdi^Pj>lro
diclOtuhivenembiiiuhVttbbatis' ef eohveritusnioderno- Audebert sancti Anlonii, Joanne Selian de Bucil,
tiim, ad gloriam et iiiognificerilidiriotrinipotentisDei RobertoHelonisde 'Ambiltoprioribus, GuillerniodeLi-
Siimmistiffeciibusampleclentes,die dalce prmseniium, naye, Joanne Fafeu, Pelro Joutain diacono,Pctro Sour-
iu conspcctu ChtistianhsiincedpminmdbminmMarim deau,Jodime Lenfant,Aimericode Mondaiiier,Joanne
TFrancofumtegihm illuslfissimm,'eVdoriiinmMagda- de-Fonte, Joanne Budet, Andreade Franciaet Joanne
lenm filice\ejus:inclytm,'yac\geiierosorum principuin de-Turre, religiosh dicli nibnaslerii sancti Juliani,
domihorum Joannis ducis-Borbonii,et-Jacobi coniilis cum pluribus dliis. Sic signalum-Thouar et Magistri.
Marchim, alibfuniquepluriiriotum btiroiium,militum, M. Ab eo lempore nulla de Teliquiis S. Odonis
et nbbilium personaruhiy :-necnbn.:-)erierdbUiumel menlio relicla est iri monumenliscoenobiisancti Julia-
circumspeclofumvitbritm'.infrascriplorum; ipsa cof- ni: ubitamen os libise ejusasservatur.Fortasseinde
pbta 'eiteliquiasa vetetibussarcopliaghiit novas capsas, ^asportatse sunl in-insulam-Jordani prope Tolosam
pcr nosprius secunduttifitutn EcclesTcesanctificalas { cujus loci canonici eas se habere glorianlur ) in-
et\benedicids,-pro'prihfhanibuslrdristnlimuset-recon- gruenteliserefieorumlempeslate, qui Turonicsecivita-
(limussecuridum ordiriem sequeiitefn-:vi-delicetin pri- tis sacras exuvias profano incendio dissiparunt, non
riiri-cdpsa versus dormitorium .swpediclTmonasierii pareenteS sancliMarlinireliquiis, quas orbisuniver-
corpiis sancli Ptiuli ephcopi 'Lebnensis1;iri secunda sus semper in lionore habueral. Nequeinsuper lia-
capsa cprpus saircti Ariionii abbatis dicti monasterii bendum esl, quod de corpore sancli Laurh abbalis,
sctricliJuliani Tnforiensis;in'teriia a.uleiriet media cnjus supra meminimus, ,in prsemisso.instrunientp
et iriajori capsd'pdries<-corpo'rum sancii panlaleonis et legilur, cum nulla ejus mentio facla sit m Martyro-
sancld; Coljimbm,uha cuiii pluribils:__alihreliquiis, logio Gallicano. Festum ejus apud sanctum Julianum
quofiim tioiniha apud rios iricogniia' exisiunt. In nuper agebatur die prima Oclbbris^ modo in sequen-
quarta-capsa, cprpus'-.sancii-Odbriis; pritho dbbaiis lem remissum esl ob festum duplex S. Remigii. S.
Gluniacetisis,el deindediciinionastcrii sancti Jutiani. Pauli episcopi T.eonensis-corpus Floriacenses nostri
In qtiihla eluliima capsa cbrpus saricli Lauri abbalis. sibi viiidicant auctoritate Aimoini, qui illud a Mab-
'
-.•«7 . .' . v:;pB.OLEGQMENA.'---::EL0GIUM.S. ODONIS. '"•' 38'
isone ep.iscopo in: Fioriacense ccenpbium fuisse jS i. 47. Prseter editos,vitam S. Maftihi correxil Rbinoe
translaluni: asseritjn: lib. iirie: miracu.lis.S. Be?. apud S.;Paulum;-eamque.glossulis expfahavil teste
liedicticap.Jl. ;;:,'" :; -, ;•> Jbanne in lib.. n^iium. 22, lderii auctpr in lib.-iil^
.45. Redeo ad sancluniOdorieni; .eujus.cullus.apud iium.ll, mentionem facit libri de adventu S. Beriu-
,Cluniacenses reeeptus est jam inde ab obilri ipsius, dicti in.'pagum Aurelianensem, quein-librum exci-
ef ..quidem- xiu .KaL.^ecembris^joroplerbetavam disse dolenius*Lihellus de \ila Gregorii-Turonehsis
- saricli Mariini, in;quaiiiincidit;ejns riibrlis dies. Ob episcopi,.qualis apud .Surium. editus est,'« Odbni
eam{utpuie) rationeni ea;<JieriienipraturinHariyT . abbali > tribuilur in- nonnullis-codicibusmss.Hsec
roiogiis Bfivatensijiis. et .quibusdam aliis.- Apud viia sic inscribiturin codice ;S. 'Sergif Andegaven-v
Udairicum in; lib. i consuetudiiiurii. Cluniacensiuni sis : « Prologus in vilam sancti. Gregorii. Omriium
cap. 14,-nbi diversseper annum solemnitatesreeen- qriidem saiictorum, >-etc; et post jordlogam.:^ In-
senlur, « deposiiiosancli Odonis >:nu"nieraiiiririler •cipit vitaS. Gregorii episcopi Turonensisvab.Odone
<eas,quse ,« in albis >.colunlui'; Honorlfica ejus hre- edita, Gfegorius Geltico Galliarum traclu"; >.etc. Ut
•nioriahabetur in- Martyrologiis, Roittano, Benedi- hunc libellum OdQriinoslrotribuam, facit "et Turo-
_jClino,.el,ut alia pmiiiam, in GallicanO, in quo lcr "num civitas,;el -S. Juliani monasterium, quod' Gre-
deeo agitrir, nempejxii el.xin Eal. Deceriib.-et in B 3 gorip niultnm debuitvatque Qdonemabbatem habuit.
.Supplementoxiy easdemKalendas :,« Apud. insUlam In membran.eoco.diceCarnielitarurii excalcealoruni
jpr danisvpropeTolosam. veneralio. sacfa.tiss.inilcor- apud Parisios, quicodex olim fuit:« S. Juliani Tu-
poiis saiietiOdonisabbalis Cluniacensis,.eo ex:gre- ronensis cpenpbii >;prolixum.bab.eiur:opusmelriCuni
jnio ecclesia?;S, vjuliani. Tuionensis, ubi soluius subihp.c"litulo : «:Incipit occupatio doriini Odoiiis
nexibus.mpflalis.yitse.sepulturam primum recepepat, abbatis, >.inciplensrab his versibus :
translali. > Denique Odbiiem rit « ;saiictum >: Beiy Fraler amandenimis,te piusinipletamor gaudeo;
nardus in apologiaadvGuillelmhriiabhatem, el anle . ; Cor Jusiiliaequesitis, pectorisest quodhpuor,"est.deciis.. -"
gemisesse Utieris,quaeris-etuuclelameu.deluo.
*eumGregorius,YHin concilio:Romaho,omnes an(e . Ind.epoeinayoies, forte quodhpcreligei, ne lluat.
se.Cluniacensesabbates « sariclos > aghoscit; De i Cpnsial quatupf libris, quorum,pTimusest de opi-
;S. Odone.sermb habeiur; iriter .additariiehta biblio- ficipDel,: secundus de :creaiiohe hominis ,;. tertius
thecse Cluniacensis,- in ejus nalali legendus,-qui de ejusdeni: casu, et corruptione liunianse rialuraa
nihil aljudest quani sermoS. Maximide:B. Eusebio lapsai ,:quar.lusde Patribus Yeteris;Testamenii'usque
ripiscppqYerccllensi.Deriique"S.Odonein«,miraculis ad-Christuni re.paratorem.-In fine ;. « Explicit cccu-
,vivere.;>teslatur Petfus Equilinus. patio donini .•Odonisahbatis.;» Yidetur. esse"sancli
:CAP.:Y1II. ":TTOdorih scriptd etscilp dicla de moribus" 'Q Odonis, tum proplernioiiaslerium S. Juliarii, ex qno
•„-... .--sceculisui.: ..'.',\. -\\.' acceptustcodex, ubivOdo abbas fuit.: tum propter
46. Sed tempus:est,,ul caeteris pni.issisap' ipsius codicis scrip.tu.rani,quse Qdonis aitaiem sapit.s .tuin
Odonisoperaconverlamurj quprum alia canoiiicus,; propter titulum; nani ejus collaliones in cOdice Sil-
alia nioriachus, alia .scripsir-abbas.-Etquidem cano- yiniacensi - inscriburitur. :: s:0.ccupationes sancti
liicus Gregorii M. iuoralia in compendiuni , redesfit, Odonis. i Iri illis .nihii histpricuhi isatis' apte de
dequo supra in capiie2 aique hyhirips de-S. Mar-, -gratia. Baronius, aut certe.cpncinnalor indicis an-
tiiio et. aniiphonas^composun, ex Jparine in lih.i, nalium lomiX, Odoni jioslro-ascfibil .librum de
nuni. 10.Jam monachus tres.-libellos « ex:,Jereniise yiia S. Mauri abbatis,. queniOdonis abbatis Frissa-
yaliciiiio:>de sacerdolio^condidit, eosque ;Turpioni tensis esseconslat. Eideni eliam falsp iribuunlur
Lemovicensi episcoppnuncupavil,.apud Jpanueni iu chronica qusedam, qriorum .auctor est « Thomas
lib. i, nuni. 57.-Hos libros « occupationumv>.ejus Luochensis;,,qui breyes chronicas nomine -Odonis
nominequldani afficiunt,editi « cpllatiOries> appel- intitulayit; > ut exlpsius Thoniaeoredidicitscripior
lanl. Abbas.denique aiia.elucubrayil, scilicet libros Histofise cpnsulu.mAndegavensium,in. ionio X Spi-
qualupr.de vita, S. Geraldi.cpmitis Auriliacensis , cilegiipag.400. Qdpnemporfoincomponendp'eccie-
iAimoniabbati .ccenobii S. Marlialis Leinovicensis siasiico canlu peritum fuisse.dpcet in.ler alios Sige-
(ut fert loci chronicon;)'inscriptos. Aiiiionerii Tute- bertus in lib. de: scripiorihus cap. 124: « Odo mu-
' leiiseriiabbalera vocat chrpnicpn Aureliacense. For-
sicus, ex afchicaniore Turonettsi mbnacbus ef pri-
san utrique loco prsefuit.S.CripsiiOdoabhas libelluni musabbas; Cluniacensis, in. hohiiliis scribendis et
de revefsione corporis S, Marlihi e Burgundia, declamandis; el maxinie in coriiponendis sancloruhi
rogaiu EulconisBbni cpniilis Andega.yensis; ,breye cantihus.elegans, iiigeniumih.abUit. > Ejiis viileliir
; scripiuiri « de eo qupd Marlin.uspar dicafur appslOr esse canlus de S.Marlino., ;.":.:.
lis,' > variosque.sermones, quorum in editis:quartus ; 48. In opusculis suis Qdo, maxiriievero -in crilla-
el uitimuscst de combuslione basilicse'B. Martini. lionibus ,quaidamvprseslringit observalibne.dignai
Sermprieni de S-' Renedictp, in ;ejus, translatione v Ghristianoruriiproiapsbs more? lugel vaflis iii locis;
Floriacihabituni, laudal .clironograpbus-anonymus: In lib;-n; cap. 17: « Dicinnis ergo qubd possuriius,
" apuilChesnium in toirio III, pag. 5M. Ilaec omnia ut npsvde: pfavoruni peTversitate salterii: aliquid
leguntur inbihliptheca Cluniacensi, cum Thyninisde dolere monstremus. An-hoii nieriio dolenduhi esi,
sanclissimo Sacfamentp, etvde.Maria Magdalena. qupd Chrisiianilas, qusequantp provecliof est, liintP
30 .'.' S. QDOABBAS CLUMACENSIS, vvS--^"""^ AQ
magis roborari debuil; sic ecoiitra ab statu reclilU-jA miraculis eelebris r.v-rajus rsliquise cum in altaTi
dinis incurvatur, iit ejiis i-eligio cuneta defecisse positse;fuisseht, cessayere. riiiracula. Stupehtibus
videalur? Omnes enini fesliui et prsecipites adma- peregrinis, cuidam'ex infiririis virgo apparens. « Id-
lum ciirrimus,. >elc.Et in lib.i, cap.M :« Sciendum circp, inquit, rion sanamini, qriia reliquise nieiesunt
sane, quia sicut noslris temporibus omnia pene super; altare Domini, Ubi vin|jeslas divini jmysterii
suumprdinem perdiderunt, plerique prodigas refuni debet splummodpcelebfari. Qupdcpm ilieijhstodibus
suarUmexpensas chariiatem-nomiiiant : cum res ad referret, luleTunivCapsain,et pTotinusriiirsipula fieri
inanem-. gioriam profuse disperisae, comestio vel' cceperuBt. Si ergo, >"addit Odo; « ob Tiliusiriiysterii
effusio magis dicendse sinl, quam. charilas, > elc. feverettliam neCipsa sua pignora sancli voluiit pro-
luni in lib.ii, cap.57 : « Lugeridumest ei prsesentis pjus viciiiari; quid censendum est de immundiliis? >
vilse tempus.in quo sunt ila omnia-confusa, Ufveri- :S0. Aliud-factum est de qu.odam latrorie ihipsa
tatis quidemJiec vestigium usquam videas, nequiiise, sceleiis-occasione -interfecio,;cujus,corpus icum-ad
vero atque luxiirise euncla esse repleta prospieias,, ecclesiam dejatum essel, sacerdps pro eo: nilssam
nec aliquid juste recteqiie servari. Humiles et inva- celebrare coepit. «.Cum,ergo ad verba cpnsecrationis
lidos atque pauperiores videas a superbis el- poten- Dpminica venire deberet, te.rribilis-SPnitus: in iecto
libus divitibusque coniprimi,: affligi, atque iiijuste B ecclesisepercrebuit, el allare, sicut bucusquepaiei,
lsedi : honeslum vero quemqiiam et.quietuni niultis usque.ad radicem scissum esi, sicqiiesacerdoscuni
Isesionibuspeiiurbari : ecOnlfa.unumquemque pes- omnibus ihgenti:pavore perculsus fhgii, el-pro apo-
simum potenlia ciimulari, terfibilem fieri, eHumido slata"sacrificare cpssavil. Hoc conlra ebs dictmn sil,»
successu . in malis augeri -': quibushec judicuni inquit vir sanctus, «qui pro ^celeratis obigraiiaih
metus, liec reverenlia sacrie aucloritatis praevalere eorum se .oraturos pollieentuf. > Id -nolassevidetuf
potest, neceorum perniciem ullatenus cbhibefe. Sed Odo ad cdnvellendani eorum ppinioiiem, qui dice-
qiird de jiidieibus dicinins?' Nam et ipsi.qui ,ad hsee bant, Augustini fpbsan teslimohio jripri sarie iiilel-
reprimenda constituti fuerant; graviores- tempesla- leeto adducti, damnatisinissse saciificium-pro'desse,
tes et pernicibsiores in miseros exercent.- Hsec vel-ul a ppenis onmino liberenfur, vel ul tolerabiliiis
autem iniqua atque ihjiis.ia insequalitas non soluip damnentur. Ejus opinionis ToCus esf apiid Adre-
in urbibus, sed in agris;. et npri solum in ierra, sed valdum iri libro de miraeulis sancti Benedictiicapl^l,
et in mari commiltitur et exerCelur. > Subdit iri ubi -ail Floriaceiisespro ahihiabus-prsedonunivin"
Gap.M:.« Quod aulepi inter oniriia mala grayius acie CDesorumpreces: ad-JJominuhifudisse : .'«qua-
nocet, ita pessimus peccahdi usris jam cbiisuetudine tenus etsi perpeiuis ripn riiefeferilur absplvi cfu-
roboralus est, ut;pene null.usjuslo judicio peccatum C ciallbus, salterii miiipribus multareniur a; slricio
discernere.queai : -sed-siculAaron filiisTsraeT deos Judice pcenis. > Exsiafin cOdieeGellonensi perve-
quserenlibusrion reslilit, sic pmnes aut iniqui'sunt, lusto «missapro cujus aninia dubilaiuf, > in qtia
aui iniquiiaii cedunt. > Lege et quse sequufiiup in lisec ofalio': « Onuiipptehs et-niisericbrs Deus; qtii
fine istius capitis, etlibrrm; caput 28. Tria vero liabes.potestatem mof tificare, et ilerum viyificSfe;
sseculi Sui.vitiavmaxime cafpit /malitiam, quse ad deducer.ead infefbs;:et; rediicere, et vocas | eaviquai
violenlos pertinel; superbiam; et luxuriam ; quse rion srint tariquairiea-quse shnt, cujusvpoieSlasnn
, vilia in librisprimo.ei secundo exagitat.- : ';- cbeloief in terra,'in niari.et iri iriferis plena kssistii:,
¥ vsi9. Quaflmh addii in lib.Jn, cap. 28 : -«Et de hoc le hiiiniles . irementesque depjrecairirif-prb ahima
quidem qupd velper iisec tria vitia, vel per csetera ianiuli tui,vquairitraxisti de prsesenii s33culo:absqne
qufe enumerare pudet, a Ghristo apostatare yiden-,, po3nitenlisespatio, ut si forsitan orj"graviiatenicfi-
luf, valde dolenduih est-: sed niulio plus^de hoc minrim nbhriieretur^ surgere ad gloriani;,per hsbc
quod illud sacrosanclumTnysiefiuin; Doniinici vide^ sacra' oblaiionjs iibainina vel tolerabiiia fiant ipsa
licel corporis, lenierateprsesumuiit. Hoc enim hene- lornienla; « Hsec aliaque ex.tonib XPragmeritorum
fieiurir majus esl interpmriia boria, quse hominibus iiostri Claudii Stephanotii; Jn Paraiipohibriis; de
concessavsunt; et hoe est quod Deus -majori chari- sanclo Pacli^mio, quse in tomp III Maii;apud fipllan-
tate mbrtalibus induls.it: quia-in hoc mysterio salus dianos pag.-556 liabeniur^.iia bfationes proidamria-
mundi lota consistil. El certe dum indigrieiraclatur, lis inlerdiCuriXui,utlamen ea poeria ad eofum re-
per hoc niaxime divina quolidie majeslas injufialur, frigeriuni^prpdesseputeluf: Defuncii mpnachicprpus
D.ehoc ergo.dolendum esl, de hoc omnimbdis iriger efferebalur absente Pachomio, qui Db^iaiii pOriipae
mfscendum: ut.|si emendare non posshmus, vel faclus, psalihbs caniari vetuit, Et ad defuncti pareri-
dolendi affeclum nobis inesse reclariiando monslre- tes interalia : «Si eniin, «ginquii,«cumpsalinpfum
mus, ne forte yox Chrisli nos arguat diCens;;> Sri- cantu ei parerilare volueritis, plures defiiiiclurnet
stinui qui siniul conlrislaretur,;ei.nonfuit. « fjupd graviores cruciatus exclpieht... -Eam: ob feHi rogb
denique mysteriiim: priniordiis Ecclesise non laiu vos,"-utsi cruciatus defunclicupilis reddere leviores,
frequenter, ut nunc, eelebrabaiur : tanien quanibi sine psalihis euni sepuliurse mandetis. Posset eriim
rarius, tanlo;r.eiigiosius:agebatur. > Hfficvyirpiissi- Deus, cunibonus sit-et iriiseficors, ob hanc 'eifa-
mus : qui dup factarefert insignia, quorum primumi. clainignomliii.am requiem :aliquani ei-'pfaebefey'et
est de reliquiis sarictse Walburgis sest Gualburgis, in eani iquse supernedatur^itarii;revocareJ ;>Hsec
' '
M..:\ V.;.;;.' :;.:*ROLEGOMENA..—ELOGIUM S." ODONIS i<&
postrema Verba expuiigil Papebrocliius, (tamelsi A interproprletarios depulal, « qui de propriis cislel-
leguntur in Grseco) ne cuiquani offendiCulpsint. Ex lis sumptuosum ad mysteria peragenda producunt
simili persuasione Trajani fabula pronianavit, de apparatum, quem conlra consuetudinem sanclio-
. qua vide/Hepidannum in actis sanctse YViboradse nemque sanctorum Palrum de inlquo mammona
reclusse, At etiain si islud niembruni exlTemumre- acquirunt, et quasi ad qrnatum ecclesise relicturi,
secemus, manet tame.neam quorumdam fuisse per- securi possideni,;> in lib, n, cap. 54. Et proprieia-
suasionero, an errorem, dainnaiis quoqup tandem riorum objectis ]'espondensin cap. 56. « Si ob ne-
nipdp poehas seternas posse fieri Teviorps. Yerum gligenliain, > inquil,'« prsepositorum solumniodo, ei
qiiidquid sitde ilia opinione, quam conimunis hodie rion niagis ob cupidihem suam.propiia haberenl, non
eertum est recte alioscibos, non alias vestes, quam regulafiler con-
" iheologorum consensus.explodit,-
ihiprobaiam eorum audaciam,vijtii pro quibuslibet; slitiitas prsesumerent. >
indiscriminatim , etiam in feTveiili criininis actu 52. Hsec sutDQciaiu ad deinbnstrandum sancli viri
: nibrtuis, sacrosanctomissaisacrificio parentare nbn sludiuin iu j'em Christianam et monaslicam : quse
verenuir, quod damnavit conciliuni Yalentinunvse-. increpationes utinamnostroeiiaiii tempori non con-
cundunt canone 12 contra duellislas. Id dequibusvisi venifent, in quo (ut de nonnullis nionachis loquar)
eiiani damnatis siatuit Auguslinus in lib. xxi de g regularibus insiitulis,quse sancli Patves tanta reli-
Givitale DeijCap.24.«Eademitaqiie causa est,curnon , gione sanxerunl' et pbservarunt, tani niodica Teligio .
oretur tunc pro ttoriiinibus seierno igni puniendis, impenditur.
~ Odonisprmcipui
quse causa esi, ut nequenunc, nequetunc orelur proi , CAP.IX. quidam dhcipuli.
angelis malis : quseitidem causa est,.ut quamvis proi ..-.53. Ad absolvendum Odonis elogiuni necessaria
Iioriiihihus nunc vivis oretuf, eiiatti malis: tanienL est nrotilia -ejus discipuloruni, ex quibus niaxime
jam nec nunc oretur prp infidelibus impiisque de- - pendet niagistri exislinialio. Sed illud hac iii fe in-
fuiictis. > Qupd autem inferius exponens eorum sen- commodi est, quod vetera hac de fe monumenla nos
tentiam, qui Dei miseraliones « usque ad illaviiiipio- deficiunt; et si Joannes quosdsm nobis Odonisdisci-
iurii tornienla protendunl; > id iia permiuii, lion pulos-exhibet, nuda fefe eoruni nomiria litteris con-
co.nfirmal,ut impii poenas « mitiores, quam meriia signavit. Hos iriler commemoraiidiveniuritArnulfus,
sunt eorum, levioresque patiantur, > non taiiien ha- et Landricus, ex quibus multa de Odone se acce-
bita suffragiorum, sed niisericordise Dei ratione.-- pisse Joahnes feferf iri pfEfatione, sua : quorum
Keque yero ideni sanclus doctorin Enchiridii c. 110, altenim magisinini ac"prseceptorem suum, alieruin
sacrificia senlit prodesse damilatis ad pGeiiamseter- confratremvocat. ilis subjungilur : « Domnus Hitde-
nani, sed ad leriiporariam. «Est enim quidam yivendi' C brannus seu Hildehrandus, vir {ul idem ait) yeridi-
modus, nec fam bonus, ut vnon requirat ista post cus, et Cluniaci ccenobii prsepositus, ih regularibus-
nec lam nialus,utei noh prosint ista post mortem : quedisciplinisejus prseceptor, > qiii in cbmpluribus
niorlem. > Ad ordinem reyertor. - - inslrumentisQdoneabbate conditislaudatur, el can-
51. Mcriachis eliam Odo congrua dat nionila, cellarii vice subscripsit praeniisso diplomatiAdelaidis
condignamque censuram adhibet, prseserlim conlra coiiiil.issse.Idem Cluniaci piior erat anno 17 Ludo»
proprietarios, carnium comedones, religiosi habitus vici Transmarini, ex <ihartacentesima sub Aimardo
atque regulse prasvaricatores, qu0s:« apostatas >:': abbaie. Aliusejusdemiionlinis prior Cluniaci exslilit
vocai, adducto Gregorii lestimonio ex homilia nona sseculo xi, is qui poslea in sedem Rohiariani as-
in Ezechielem. « Quia sicut apostala esl qui de fide, sumptus, Gregorii Yjl nomen tulit. Prseter illos
recedit a Deo : ita qui ad perversum opus post pro- Joannes in*ecurido librb nominat Peirum presby-
fessani religioneni redit, ab pmnipptente Deo apo- terum, Balduinuni abbateni Casinensem et sancti
stata absque ulla dubitaiioiie deputatur, etiamsi Pauli, Firnium ejus germanuin, domnum « Gothefie-
fidem lenere videatur. Annbn est apostasia,v>sub- dum, et dubs venerabiles virbs ex eadem cOngfega-
dit.Odo, « de habitu vel viciu tradjtiones Patrum tione, quorum unus Archeinbaldus vocabatur, >
conlemnere, cum Deus terminos Palrum transgredii B ipsigue Joaniii « bene nOtus : alter vero ignotus >
inlerdixerit: despeclaque vietus qualitale vei qnan- diclus « Adalasius, viri ttempe, > iriquit, <opinalis-
tilale per bealum BenedicUim prajfixa, sanguiueas, : siini, > qui- mulloruni nionachoruiu; « Patres ntinc
dapes cuni filiislsrael desidefare?'An non t;st apo- sunt -effecli:> • Arcliembaldus « Cluiiiensis coeiiobii
:' prailatiis, > id est prseppsitus, iaudatur in charta
slasia IiumileniVeslitumspernere, et decoferii vcsli-*
menii quserere! et an venlrem cplere non est apo-.-- Beriionis Maliscensis .episcopi, data anno 10 Ro-
sta"sia,cum fleiisPaulus protesletur, quod liguigi- dolfi aegis; idenique yidelur, qui Odoni sufieclus
lones inimici sanctse crucis sunt, et venlreln pro, est iii regimen"coenobiiFloriacerisis, de qiio Aimoi-
Deo.-habeanl?Npbis inquam hsec apeslasise verba:t nus in lib. i de Miraculis sancli Benedicti num. 13.
conveniunl-. quandoqhidem feligionis liabitum, per. Wlfaldusejussuccessor, cujusnieiiiioapudJOaniiem
toi relro annorunl curricula retentum, lasciyieiiles} :: in libfo terlio,.'alibi a nobis laudandus in aetis'
quique inter nos el peiulanles in hac nostra setate> sancti Abbonis,abbatis. Hiseiiani.annuinerari potest
mulare ausi sunt. > Hsecillein lib. m, cap.T7. Yide! Aligernus," ex prasposltp S. Eaufpad.Urbem abbas
"
7
lib.'ii, cap. elejusdeiiilib.il], cap. 22. Ad' Incc;., Casiiiensis, deque:hicad-a'ii!iurii'9S6. ,.'•
' '
.PATROL.CXXXIU, : : • "... '."-: , \k: , ; :r
' '
.43 - S..ODO ABBAS-vCLUNIACENSIS. -: ">"'''''-; "!•" :" Jil'
t>4.Adalasius, mox a Joanne memoratus, indubie A crat Ariberiits ille de quo" haicTiiarral 03o ipse in
is est t Adacius,> cui sub Odonecoabbati Sarlatensis lib. n de vita s.tncti Geraldi, cap."19..«Quadamvicc
ac Tutelensis nionasleriorum regimen commissum cum illud iter, i neinpe Romanum, « excurrcret,
esl, ul supcrius diximus in cap. 3. Eidem. (ul puto) quemdam nionachum,- nomine Aribertum, duccbal
AdacioBernardus comes, « assenlieritibus beala ejus sccum, niagnse scilicel absiincniisevirum.... Faclum
iixore, ct filiis Guillcrmo,Gatisberto, seu Arnaldo et esl aliquando ul deesset pulmeniarium, quo abslc-
Peinardo pariler faventibus, monaslerium sanciae niius ille cum pane vescerctur. Senior vcro studiose
Suris, vocabulo Gcridia, cum omni abbalia i tradit, rcquirit, an consuetum illi cibuin niinistri paravis-
« el moiiachis, quibus regulariter vivere inibi sub scnt. Respondentibus illis, quod nihil prseter panem
cjusdeni polestalcplacuerit, ut tam coenobiumquam Iiabcreni, anxiabatur ille diceiis : 0 qtijd nobis hodie
omnem abbatiam leneaul el possideanl sine ulla conligil! Nos omncs plenaiii rcfeclioaem habemus,
conlradictione; el posl obitum domni Adacii abba- ei isie Dci servus in atteniialione erit. Eral autcm
tis, qualeni voluerint secundum regiilariisaficti Be- dies absiiiieniise solutus. Tempus abluendi! manus
nedicti abbatem sibi eliganl, u ila ut « sint ipsi mo- jam venefai, el Sairiuel quiilipcvpfsesehsnarral, ad
nachi in subjeclioiie fegis ad locuin salvUni facieri- afferendam aqiiam cricurfit -.cum iorle reperii pisci-
diirii, rion ctiam ad aliquid persolvenduiii. > Omnes j, eulurii iri-litiore expositum et palpilaiifenij qrii ipso
yero ad )iujus facli: exsecutioriem obteslalur per videnfe de aqua exsilierat. > GTatias Deo egii Ge-
biiihia sacra, « et per meritum beatse Suris,; Cujus raldus : .«tum vero consederifibus adniensam co-
corpus, itt praefato locp requiescit; > Gharla hsec" medit ille abslemltis risque satis >;'db-pisce paralo,
deslitula est chronicis rtotis in .chartario coeripbiide pariem reliquaiiiGeraldus mariducayit, « bl bniiiibus"
regula apud Novempopularios;ex quo eruta esi a' qui aderanl parliculas;pro benedielione dedit. > Ubi
iipsi.ro Slephanolio. . .," .. : :: phjter;adverte, puliilentarii inbmine eiiam ferculum
_SS.His pmnibus Odonis discipulis Jo.aiinesaccen- expisce significari..Hsec de-Aribeflo, alquedettdo-
"set etiam Adblfum, Tbeodardum,;el Eliziardum ex nis elogiosatis-: 'jam yitam ejus ex Joaniie primuni,
comitc ttionaclium. Eorsan ex Bernonis discipiilis' deinde exNalgodo audiamus. '.;,,;; ;

¥ITA:;SAMeiI:vOB0IIS;
' ABBATISCLUNiACENSIS-
SECUKDI

\Seripta a Joanne -mmmimj &jusk:di$Mfiul0*


;' Acla SS.Yord.S.Bened., Ssee.V.) -
{ApudMabill»,

PR0LQGIIS' AUC.TOMS.

"
- Joannes pperis Jibftatoresmeniordi. fj Pfse omiiibus seriiper pihi piuin essb: atqueidulce,-
1. Doniiiiis efi.n ChrisloTratribus Salernicerisibus vel aliis .aliqpid de :ep;narrare, vel meae utilitali :
sefviis Ohrisli Jesus"frater(l) Joannes. ....,; qiiiddam cpnferre.,'Ast ego noii iniriiemor illius qiiod
Librum querii dOclissinlus yir Palladius de vifa scripfuri) est : :Sapienlitiihsahclpfumndriaril pdpuli,.
et virltiiibus bealoruni ereiiiilarhm Palrum tenipo- ; ettaudem ebrumnunlidtEcclesid; assumplo serriiDne
rilnis Theodosi,-iinpefaloris-comppsuil, semel a yobis ejtis illis, ul percunctaii sUni,:coepi-brig!neinlexpo-
coacuis: scribere (2) non grave .perluli.: sed; moxv iiere. Quo audito.indiierunt .niilii, sl eum (liliiiriC
subnixo cofpOre, flexisque 'afiiculiiscribere-ciiravi, profiiebar) diligererri;; prolata vefbis siiiedilatione,
yestrse nliiiiali comniodius niliil nie agere aliquid. nt borise:liseredilalis commoda ppsieris"iraiiscfipta
fore cerisiii. igiiur coepti operis drim aiilielanier.ad dimitlerem> Ilaque.rorde volutaris lioruhi yirpfuni 1
iin.em-vellem pefcurrere, stomachicp; cpepi dolore... vehenienlef prsecepta amantiuiii [til., amans], prius
iijlli^!vehemcnter. Interea conligit die.quadani nie- (lii";mpris'est riiphaehoruhi) 'eoiiticui ad modicmn,
ciim adesse virum veiiefabileih doniriurii Adhelfa- veiitus, iie teriierarlp ore lanti viri yiiani jpotius
dum cOnfratreiri•nostfum, nnaque Cum eo sacri Sa- nafrandb. dehonestarem, quani: digne descriherem;
lerniiaiii palalu eiiactprem (3) Joanneni, qui infir- ef quod ripc gram.roaticse,ariis.loctiiiomeavdecofafei
niitalis meselolerariliam provideiites^cceperuntmihi vefba, neqiie dignus yidebar bujus; sancfissihii viri
sanctissiriii.pairis 'noslii doriiniOdohis hiani et vene- liafrare vilani,;eliain |i Ioqueiidi adess'et;f|)cullas.
rSbilein eximiamque iifsefere liieriioriam, scientes
nori ino- ' vetefes, Hieronymi, Bedse,- Rabarii,,et aliprum.
(1) Sic ffatris nonieh assuniebanl solum
naChi, sed eliani abbaies, cuni dese ipsi loqiiebanr blicse' ;(5), Exactof:; sacri.;psilatii:ifbfsari;;is;ef afvqfiipu-:
Uir,-iil S.. Benedictus.infra in lib. iii;nujni'.%.:.Egp.;: Ansegisus
.pecriniM.''-p;'rjDrfec'ius..-'Paiil6i'«lilef..
exactor dici-
snm scias \frdter-Benedicius,elCi^ itidemque, apud ablias .sub Egihbardp regalium opefum
Adfevaldurii.'Sie de 'seperpetuo.iri epislplis IpquUii-:: tUrvitt cbroiiieo1-Fbiilaiiellehsi. Ex-lioc ::etiairi;iocp
trir Pelrus Yener;abi|isj,sS. Bernardus, aliique imo patet, sticri paialii nomen audiisse anleFredericum
aliquando episCppi-efcmpnachis. :.. '-, ;--:i'.- : ^Jiiobafbum, Quodjaih antea <iei.rionstravi.mus cbn-
indocti rudesque liitera- '-tfa'.CbnTirigIuiii-3nTib..'iVde:'R'e'vdi]pl0maiica,'
. (g). Videsiu:;ririri'--!solrim ": cap. .11,:
Tiihi, sed eliam*liiigfati scribehdis codicibus bpe- nuiri.15;-- ; :' :.:' .; !>'.'"
rani dabant. Alia passim exem.pla ohvia-sunt apud-
*18 'PRQLEG0MENA.3—iYITA S. ODftNiS. m
:Testes:profert:aucior. Visa et audita narral. Multpr A..bus se testatus- est interiuisse; simililer Hucber-
:...' .; '-:'- -ruriinoniim cnr silet. tus (4), Tiherinse[a.L, Tibertinqe]Ecelesiaeepiscopus,
''.; 'a.AissumploTVaqueopere, cUm rriedullaiis lacry- aique Uriusexvnostris fralribus, hoinine 'Landrictis :
.-riiis virginis f3reatorem>el Fiiiurii inYOcar.ecpepi, e quibus mininfe scribere curavi, el' non oh aliud,
' diim,..inhianier. ejus, non obsequebantur
ejusque ,'comparbm sanctUni Spiriium tribuloiem nisi vquia
iiriguarum;,:distribulpfeinque-sefriioriuiri, gui aperit yiam; eoiannjr.olui suriiefe testinipnia, quse videlicet
os rnutofum,.etdisertas';facit;linguas irifantiuni,: ut :' si:velleiii desefibefe,vsufh^ere;afbilrOrposse in lau-
quiiiie-dudumyoIuitvfrigesceresseculOjefin amorerii dein cujhslibei. antiquipafris et.vaposlolici viri. Ea
tahlipatris esse accensum ; ohini destitutum littera- ; niniirum vscribere bene; coniplacuiti.. quse quasi de
fum auxilio facuridum esse suo cpneedat allalti. aiio narraiue ex.ejtis'.;ofeMuinpsi,et nieae niemorise
Qiiapropief, dilectissim.i,-quia vestra .exhbriaiione coniniendavi. BeindeCluniael qiise:domnus Bildebratidus, vlr
jcompulsus tantum opus audaeter sumpsivuladfinein nenipe veridicus;et coenpbii prseppsiiiis, in
usque perdueam, .veslris oraiionibus riie 'adjiivare regularibusquedisciplinis prseeeptpr metis, niihi et
digiiemini. Sed si: quis forie hoec legerit, veiatip lb^ niUliis aliis aestprofessns;'Iiiterini depfecPr. o cha-
gente audierit, obsecro ne horrescat, -ajit ifrideat,. rissimi v ut me progeriiiorhni suorum, caUerorum-
vcl ficfa teriiefario pre dicere prsesumat, et quasi queGallbrumyeiimquibusipseadolevit, iipinina ttoii
defelicto a Dep'riiuridpiiacteriu&talem Ecclesianoh -requiratis, qupsiieque vidir neque facultas videndi
yaleai edere viruni, cui dudum inquiens promisit aliquandb se iriilii praebuit: eiqiiia fegiilafibusdisci-
Chrislus : Eece, egovobhcum sum:usqu_ead consuiri- pliriis.lunc erahi afclaius, salferii necliciiit percun-
inutiqnem scecidi. Egoianien Jesum leslpr,, quia g ctare, prfficipuequecumviine tellus Ilalica edidii, et
inulta. de. ep -riiihi:prselef hsec qii3e narro, magister intra septa Ecclesise nutfivit. .
fneus Ariiulfus jurejurandb solitus erat recitafe, qui-

LIBEfi:PRlMlJ&

, Odonis summa vitm.. '.•-;' alteiius moris essevvidebatur etaclibus, quam nunr-.
%_ Odp igltur, vir healissimus, ex Francorum lioniines.prsesentis temppris esse.videntur. Yeteriiiii
prosapia-(S)exsiitit oriundus, sedinlra dpmuin Guil- • namque. iiistorias, Jusliniaiii Novellam nienioriier
lelriii rPbiistissimi, ducisAquitanise est aiitus. Nono retinebat. Insup nempe cpiiy.ivioevangelicus semper
tleclnio setatis suaianno aptid beatum Mafiinum Tu- r.esonabaf seririo, Yertiin si quandp lis qupqup niodo
ronisest tonsus, .i.biqucgranimalicse artis liheralibus inler paries juisset .ofta,.tanla in eum ceiisurse. ex-
siudiiseducatus. Deinde apud; Parisium dlaleciica creverat veritas, ut undiqtie pmnes ad euni pb diffi-
tnusicaque.a Reriiigiodbetissinio yjro. est.inrlrnctus,- iiiendi proficiscerentur gfatiain, qua de causa pmni-
cifricesimo ortus sui anno Burgundjam-petiit ibique; bus cliarus erat,,prsecipueque apud Guiilelmuin"(7)
.per quiiidecini annps sub Bernorie abbale monasli- rohuslissiinum.cpmit.eni,quiep temppreAquiiaiiian),
c iri yitam duxit. Postmoduriiyerp abbas ordirialus, .Guliariiqtie [al.:, Gqthlaui] suo.jure tenebal. Miilip
Franciafiiffl, Aijui.taniar.unl,Hesperia.riimyeparlium, quidem assueverai sanciprum jiervigil.-celebfare vi-
alqueurbisRonianae.cphsistentium cceiiobioriim efi gilias. Kociem ycrp ijiam,jqua angelis et hominibiis
-
Tectus d«x ef paier dulcisslisius. ' -;" pax esireddifai etChristus Dominus munduni visi-
... Auclotisforluna. .;'C tans a virgihaii uteroestegressus, lanqnaih,spoiisus
. 4. -Anho' iiaqiie Doniinicseinearnationis noiigeiite- de Ihaianio summo, in siientip cuni laeryinis et ora-
slttip (t>)tricesjmp iiotto, et ejus ae.latis s.exagesimo, tioiiibus iransjgebat, Duni ergp has exGubiasdiligen-
in nionasiica reiigiorie.iricesimoaiiiip Roiiianijve- ter celeiiraretj.nienti s.usesuggestom esl, utDpminti
liien.s,-m;e:miserum,terrenis irretitum nexibus repe- peleretob virginls parfuni condonari sibi filiuin, ia-
rit, miseransque siip rete piscatus. est, aique ceenor lique instaiHia precurii maieriium denuo jani einpr-
biumsaiicti Fetri Ticini positus; usque" perduxit,; tuuni nierui.t suscitarb uieruni. Saapiusenim reiulit
Parv.o ibi tenipore ab Hugone rege deienius, prse- pafer meuSjjnprinullis.lalem fulsse ordinem "nieai-
dictb yi.ro domno Hildebrahno-fegularibus d|sci- naiiyitaiis. ;, ,..
plinis me .lra.did.it;educan.duni. iSoiippst niulto Ro- 6. «'Per illud namqu.e-ihfantiaaniese;tempus con-
inam yeniens, mb infelicem digoatus esl sibi sociuui tigit ilium - ingredi septa cubiculi, meque ibi super
suniere; ct quem canonicum parentibus abiens ra- curiabuluni sine.cusiode feperit: huc iilucque cir-
ptiit, redieiis ppstiiiodum monachum' reduxit. Jiiis cumspiciens, cuin neniinem videret, stiis m.e iiiaiii-
prsetefea,diebus dum iter caiperemUs, siniu.l loque- bus elevavlt, et cprde; sufsum respicieiis;: Suscipe,
ljs: altefnanfibUs:, postppsitp pudbre,, et yeiuli nio- ait, gemhia saeerdotuiiii Martine, hunc piieruin, de-
jiasticp; p.rocul posito tramile, audacter- erupi jri ' ppnensqpe me super eunidem quo elerayif stra-
Viicerii, aique sui ortusvet habitus viiara conversa- lulum , abiens recessit; sed quod gessefat neiiiiiii"
.lipiierilvenon yeriius sumab ep diligenier inquirere, prodere-yoluit' ,;, , . .._".'
pariterque utviiiihi digttarelur expohere proclivius .7. «Post hsec-ablactaiuni cuidam suo presbytero,,
«ffipi rogare. Ille quippe, uti seniper solitiis eral, j. feuioiiori manenli: ioco, me tradidit educanduni, et
pauluium conlieuil :. deinde lersp faciei -vfubore, liltefaruni sludiis iriibueiidum,Fafebaiur ppsimoduin
aiqtie.ab jnliiiio corde suspiriatraiiens,! suainmilii . ipse.presbyter, quod his diebus iaieni yidis.set visip-:
originem coepit:exppnere : sed tamen illius. verha nenii^idebam, etecceEcclesiarunipriiicipes ccepe--
lacfyiriis.ei.geiriiiibus.efaii.tpleiia. . ... Tuni. mihi puefum petefe. etiam exa.cte. Curnque
Oclo Joanni nurrat pairis. sui retigibnem, eiviw.suai sciscitarer quid de eo fiefi yellenl, an-ad, domuin
'.-- .•-.. primbrdia.:. _: •;'-....' -,. :: pairisa-educere,: non ita.se iriqiiiuhtyenisse; sed iit
5. « Pater, ihquit, meus Abbp est yocatiis, sed iii Orientis parlibus eum ducei^iit- Al vei;o preshy-
;{l) flicdeest in sefie episcOpofiirhTiburtinoruih (6) Ita iri ms. coaice Silviniacerisi,' in aliis quoi-
•Jipud Ugliellumih.Italise tomo I, cpl. 216. - '-' ,' '* vidi pinnibus inendose,\oclihgehtesiih\b\,
qupt
" "-_
fSj' Aucipr iiilef, exJnUiltirTFrdricbruhi-prosapiq. . (7) Guillelihus is est,;:cognbiheiiiP PjusV;de qttb
.J?aier ejus df>fco.)ioniini."3oahhes'';idehi irifra. Matris; ipse Oiio in lib, ni de -Yita S. Geraldi^: Cap. 52 et
est pofro OdovannP879; seqneiiiibus. Nos' de ep isupfa injelogio: sancti ;Ber-
.iioinehuterq"ue;.;si1'et::"Kaius
vel insequerite, ex sequente nuin.i. ripnis. '•;
17 S. ODOABBAS CLUMACENSIS. ",. "
! 48
ter cum cum diriiiltere noliet, el eisTesislerene-:'j :'A lanter ePrifugererii ad eiirii: neriipe ut bul traditus
quiret; ef quid amplius ageret nesciret; lerra pro- fui nesciens, deposita capitis coiiia denub illi sefvi-
straius convertitse ad preces, deprecans, uf prius rem, sciens qiiod ita facluiil est. Eece habes, o fili:.
in euni ultionem plecierent [a/., exercefeht], quahi orluni nieaa nalivilalls, alque exordiuni cpnversa-
pueruiii lollereiit. Nunc' vindictam palris se dicebat tioriis : animadvefte quia nihil boni egi.niea sponle.
perpeti; ttimc se a parenlibus dicebal vocandum Tu tamen de ttieis pafvis niorihus, ut dignum vide-
prodilorem pueri. Ad bsec' ferebatur resppndisse - ris, judica, dum fameii nrisericordiartij sriper me
iimis eoruni.:' Ne forie vindicet se pater pueri in- respicienlemincessantef ' benedicendopraedices atque
presbyleruni, diinittamus eum usque ad tempus. glorifices. > . !
TlanC revelaiipnemipse presbyter addiscens Testiluit
rne quideni meis pareiitibus.' Osec omnia quse a Odo S. Marlinb devptus, ejus hymnos corhponit. .
me retjuiris, o fiii , ita ego ameo palfe audivi. - , 10. Nam lantam postmodum deyotionerii iii beato
8. « Facliim est auieoi curiiadolevissem ego, quem Maftino visus est babere, ut prse csetefis jsancfis
n>odoyeUiIuminlueris ac turpem, strenimni prsedi- euhi diligeret, suseqiie pfOlectioni kemelipsumquo-
cabanl el coiispicabilem jtiveneni : ccepiiqiie paler tidie commendarci, iiluni nenipe ubicunque adessel.
nieus per increinenia lemporum. me ab ecclesiasiico Ecbe cofderetentans, ore-prsedicai)s, operibus seqiiens.
enini sunt CTOlutiliaud ,plusquam| ses aniii,
subirahereordine^et.rnililaribus cxerciliis appiicare; dum anle ejus cPrpus yigiliafum. exchhias diversus
qua de re Intra domum Guillelmi nie tradidit servi- ordo ecclesise celebfare^ cbniigit ui ipse ibideni
lurum coniiii. Relictis tahdeni iiitrrarum sludiis, interesset;
venalorum aUcupumqueccepi deservife ofjficiis,Sed *]j, uti omnibusyefiirii qiiia; ejusdem officii itnlipbonse,
omnipolens.Deus qui invitis saiulem praeslat, ei vo- lpngiores nocles; patet, breves sunt, et ejus temppiis
cal ea quse non stint tanquaiii ea quse sniit, coepit > volentes ofiicium ad lucem usqne
lne in somnis lerrere, et vitani meam proriam ad .' protendere, versiis Unamquamqueahliphonam per singulbs
nialum osiendere; sed insiiper lolam meam venatio- psalmorum repeleiidpcanebant. Fiebat riani-
nein verlebat in faiigalionem. Mam quanto amplius que eisurio labor imprbbus. Deriique vettientes ad euni,
Pfe dicentes deprecahantuf: D|iunamque
nie iiigerebam hujuscemodi lusibus, laiito reriie- esl quasi
baminoerens sine oinni effeclu et faligaliohe cori- qttOd luum advenlum prseslolavimtts, paier,
fossus. . .-.'• quatenus nos a tanlo labore subleyares. Nuiic vero
quia prseslo es, alias nbbis anfipbonas db vita beati
9. « llis yero diebus suasit mihi pater meus cele- Martini domini tui prec,amuriristitiie, qiiarum pro-
bres habere vigiliafiun exeubias, quas ipse eelebrarb lixilas digiie a nobis liaruni breyissiriTarUni fastidiuin
corisuevefau Evolulis autem aliquot annis,' Nalalis lolldi. Ille vero cbepit d'icere,;non;splum ]has sefa-
Domiiiivigilias me celebraturtim proeparavi: el-cum cere non posse, verum eliam discendi sibi tempus
parlem noctis duxissem peryigiiem, subito nienti setas Pmhe denegarel, si a quovis factsej fuisserit;
inese complacuit; olisecrare pio* vila mea Doriiirii coepitque; inter lisec earum brevjtatero laudare, «t
Jesu Genitricem. Tunc siquidein oraris ccepi dicere: earum guas pelebant prolixiiatem in naiiseaiii ha-
0 doriiina, mater hiiserieprdise; tu nocle istanuindp befe. At illi e, cpritra --inferebant,;.si ajiter facerei,
edidisii Salvalorem; oratrix pro -me'- dignanier Marlirium oflenderet:; addenles quodlalisvexcrisalio
existe. Adiuum glbriosuni et singularem eonfugio pallialam superbiam sigiiificaret. His vefbis preci-:
parlum, piissima, el lu meis precibus auresiuse' C btisque Tnislispaler npsier Qdo convictns, hiox su-
pietaiis inclina.-Tehenienter expavesco ne yita nrea per .tanli-ofliclnni labbris arinisu incubiiit, Tres
tuo displiceat Filio:.eiquia,domiiia, per temiindo vero hymnos (8) ih ejus laude compbsuit,;e quibiis
semaiiifestavil; proptef te quseso absque dilatipne unius tanlum exemplar inserere huic pperi arijudi-
niisereaiuf.inei. Inter has preces et maiutirias laudes, cayi. Rex Ghrhie, MaiTini decus; hic laus iua; tii
missarunique solenniia dies:crasiiriiis illuxefat: et illiiis; tu nbs hihunc ie coiere, quin ipsuminietri-
ecce, •ut solebat; canbnicofuin dealbatus; cborus J>Ke.rSimiliier duodecihi arit.iplipnas"leriiasper sin-
adfuit etdum ih latidibus tahlse sokmhitaiis; diver- ; gulas habentes diifereiilias,:qiiarum. ver.ba'et vocum
saiuin fiefet mcdulalio vocum, velut inipatieiis ju- cohsonaniia adeb sibi inviceni coiiCordarit,ut niliil
venis in niedio eorum prpsilivi, uria eum ipsis natum iii sensum plus minusve, liibilin syniphoiiisemodiL-
regem niuiidilaudafe ccepi, Scio eniin el .confi.teof laliOnibus reperiri dulcius poSse videaluf. Retineiir
me improbe fecisse sed tanien Dayidicunl illud cprde lurliactenusBerieverili.-NuhquartV mane,;hunquani
quod sciiplum,esl retinen.s, non innnerito-hoc agere vespereejris niepioriahabebatura siiopeejlofeaique
praesumpsi: Lauddle boniihum oiniies gentes , et ore, iliiiiri cordb'Tcljnens queni pfbihebaf- ore : 0
colloudale eum bnines pbpuli. Slaliin vero capitis me Mtirlirie, opie, 'quanipium est gaudere de'te_,0 Mar-
invasilnimius dblbf, qui paulisper me conlrivit el tirie, ei cseiera'. Sed interim quia :cbngrupvlocusse
fecessit. Perlecla itaqiie leclioiie evangelica, denub prajbuil descfipise narfationis, auxiliantb DomiriP,-
me invasit prsediclus dolor capiiis, et nisi-exiettsa cutti ejus viiani; pleniler expohere cpepbrb, iuiic;
iirachia ad cancellos applicuissem ecclesise mox a quse per eum beattis Matiiiius opefari voluit enarra-
sumino siaiu velutexaniriiis ruerbm. Inlanium eriini D bo. Nhnciiiterim ' reveftaniur ad ea; unde digressi
excrticlabal me dolof ille, ut eo venienie, nee ad sumus. .''-.
•iiiomenti spatium hlla spes yjise in me remaneret. '. Antio19 mtaiisclerieus. ;; v;
Sexlo iiistante et-decimo selatis meae-Iiocmihi con-
tigii anno; et tfibus anttis -sequenlibus islosum vo- suse 11. Igitur vif-beatissimus Odp nonb deciino aetatis
niere sulcatus.Obboc et ad parenium reductus surii vannb cpnfugiens apud beatum Martinum, cle-
Uoiinim, ef pef biennium oriine gerius Curalioiiis; ricatus suScepit' pfflcium. Qusenam ibi cOiiflnxerit
adhlbueruiii inihi; nam quanio ainpliora el oinni- turba maghatofiim,7 etquanlb cuni apparatu ne se-
geiia sumebam medicamiiia, tolies eniinus salutis a quenli paupertati, qua-postittodum cbiitentus fuit,
ine femedia fugiebant'. lllis"in, diebus cuni gravii injuriam fticere vjdear^ inalb;siiere,quam!pfOnier«;
iiiGerore largoque suspirio pater ineus pjsedicliis. s Inter hhs vefO adfuit coniesFijicp, qui eum «'«-"
meam :hn]iiscemodi exponebal ftiisse nativitaiehi,, trieral: c.ui mox cellarii juxla, beati Martiriitrihuit
addens irisuper: Ecce, heaie Martiiie, quod grate; ecclesiam, bl qubtidianum viciuin ex eadeii) canoiiica
obluli exacte requiris. Yere ut decct exaudibilis ess acquisivil, eiqup coiicessii. Sed paupeftatis amaipr
in voio, sed charus i.n"licgpiip. pesperaio; landeriii ;yii'beaiissinius, coriteriipla niundi gloria; ;soli Dep
salfltis reriiedio, unuin fbfe pulayi soiaiiiitti, si aiiiie-• . placere curabal, Diebus itaqhe coiitjuuajJis1eclioiii
(8) De his vide Udalricum in iih. i Goiisuefudinum Cluniacensium cap. 23, et' Ditmaruni in jChrbnicp,
pag. 107. '.-..'' . ; -''- -' _ ".'. •',.:" i;:-: ' .!'-"
. £9 - PROLEGGMENA.— YITA S, ODONIS. 60
insudabat, et noctibus orationi vaeabat, sciens esse }.i sequentes observaoant, deinde iri ejus faciem, se
scriptum : Qui ignorat, ignotabiiur (I Cor. xiv). objiciebant.; Sed eum ardeniissimum a recto et pro-
" - posiio ilinere vidissent se declinare non posse,
Virgilio dedilus lerrelur. el htantiore super eum irruenles,
12. Hisprselerea diebus naula noslcr perilissiinus, gannitum.danles,
minitabantur strangulare. At ,-ilie nec anfugil, nec
qhi nOssuo duclu dbctiil transmeare gurgiles istius deslitii :sed complicali^cruribus el conlraclo iigido
niundi, immehsum Prisciani trattsiii transnalando collo, Inimeris se tantuni et brachiistuebatur. Tra-
pelagus. Nam-Yirgiliicum voluissel Iogere caraiina, dens deniqtie eorum dentibiis tolum corpus, gulse
ostensum fuit ei pervisum vas quoridam, deforis solum caVebat lelhalem mprsum.:.et ecce repeiile
qtiidem pulclierrimum, intus vero plenum serpen- rapidissimo cursu inlervenit lupus, eumque ab eo -
libus, a quibus se sublto circunivallari conspicit, nec rum liberayit incursibnibus, et deinceps ilji comes
tamen niorderi, et evigilans serpenles doctrinam esteffectus aique-domesticus. Sed ne cui honestum
poetarum, vas in quo latitabanl, Iibrum Virgilii; vel grave esse videatur, legat vitam beali Pauli a
viam vero per-quam incedebal valde sitiens; Chri- bealo Hieroiiymodescriplarti; el ibi reperict ejusdem
siiiin intellexil. viri sepulcrum. a leoiiibus fuisse prseparalum. Ei si
Lilterissacris dat.opertiiri. illi.hOcuiium, exemplum nec sic satisfacere videtur,
15. Interea quanla ineumcoepitposfmodmn ema- transeat ad heatj Ammonis vitam, et ejus reperiet
nare virlus paiieniia?",succincte describam. Deinde ccllulamcb prsedones fuisse a duobus draConibus
relictis cafniinibiis poelarum, alli edoclus spirilu cusloditam. Deinde revertamur ad eumdem prsedi-
consilii, ad evangeliorumprophclaTuiiiqueexposilo- ]U clum Hieronymum, et iranscat ad-iioslrum Floren-
"res se lo.tum coriverlil. toeperunl interea rabidb tium Nursinuni, cujns vilam in dialogo suo beatus
lairalu onines pene canonici furere conlra euni. exposuit papa Gregorius-: ibi reperies*tii.eronymiim
Quid agere velisr inquiiint? cur inyadere quseris meruisse leonem (9) babere cuslodem asinprum, et
opus alienum? hocopus pretii perdidisti cum flore Flbreiuium ferocem uisum ob custodiam pecorum.
jiivenfiifis. Parce fibi, e.t reliclis bis.inexlricabiliier ' Agebal antem extunc securior iter suiim, el senipcr
coniiexis litteris, ad psahnos ahi. Sed idem spiritus bone Jesu lesiinionia lua corde relinens libiqtie
qni eum pridcm docueral abbnissilere, tunc dp- resultahs, ore cancbat dicens : Yere namque fidelis
cebat eum a malis conticescere.'-'ille-verocurvato es, Domine,in verbis iuis, et sanclus in omnibusbper
capile^ct obturaiis auriii.us, defixisque; in terrani ribus tnis. Allevas pmnes qui ruunt, el erigis bmnes.
aspectibiis, illud, in corde versabat Davidicum: elisos.Nam versa vice tuebalur lupus-a comeslione,
bixi ,•'Cuslo.diamvids.measul non deiinquam in lin- quod aliquando comedere solet, el terrebat vulp.es,
gua meu.,.Posui ori meo cusiodidm (Psal. xxxvin)'. a quo terreri solel. Quaeergo el lanquaui invisibili-
Nec tanieii eral immemor Doniinici promissi: In ter diabolus contra eum suinpseril .lenlainenta,
pdiienlidveslra possidabilis_ animas vestras (Luc.xxi). obsecro niillus^a.hie requirat. Ad fidem tamen pro-
Qusevero reslant de ejus palienlia, auxiliaiite D'o- bandse-rei, qiisepoluisset per suggeslionemiiivisibi-
niino, in scqucntihus describam. . liter. lolerando suslinere, descriptum visibile bellum
Vitiulibus clarus fu. S. Marlinilumuluni nociu visilcil - Siifhcere ad credulitalein posse arbilror omiiibus
labeltas gercns,-Terrelur a dmmonibus. legenlibns. Noete vero cum oralionis graliaclaudebat
egrede-
reuir a prsedicia qua manebal cellula, non
Vt. Nuric iranscurram ociusad cqnlempins.renim. C post seejusdem osfiola : propierea quia nihil perdere
Laudenl ergo qui yolunt. expuispfes dseinpnum,- niet-uebat,. hempe qui super humum nudam malta
curatores cadaverum, cseierpsrjtie infamatos viros solum et quihus inducbalur yestibus: conientus
virtutibus. Ego iiiler omiies -exigilus, Odonis mei erat.
primam..palienl.iselatidabo viftutem deinde conlem- S. BenedicliRegulam teclilat. j
pirini rerum, posl hsecanimaruni luciuni; restaiira- 15. Contigil interea dum diversOrum librorum
lionem coenobioruni,vestiineiiium cibunique niona-
chofum, pacem Ecclesiarum,-'concordiam regum et legeret .voltiiniiia, ad beati Benedicli pervenisse
Ciisiodiam vitirum pinniurii, insianliarii reguiam : et cursim eam cum vellet transire, impe-
prindpuiii, iii etrmdemlocum, in quopfscceptum est mona-
ihandatoruni, perseveranliam vigiliaruin pi oratio- git Chis, ul donnii-p. debeaul: vesliti (Reg. S.Bened.,
num, respectus pauperiim,
- Iionorem serium.,. eiiiendationem correplionem juveiiuni, 22); iiain plane non intelligens eumdeni sen-
niorum, amoreni cap. stiin, per triehniuni jacuil vestilus, et necdum niona-
virgiiiiiai, consolationeni conlineiitiuin, miseriior- lene.ferebat Istius 1saiicii
. diain iiiiserofum, intenieratam observaiiiiam regula- clius,'iiionachorum jugum.
curabat obaudife, altefius vilam imilari
runi, ad poslreinum sp;:cimeii oinnium virtuiuin,- prsecepta cupiebal. Jaciehat eniin luric Domihus Jesus in rudi
Conserebat in parvo Iocellp tunc. bonus .Jesus ex terra
diyersis. rienioribus- monacborum paradisum •, ex caia recipere simplicia semiiia,:ex qua providebat centupU-
frumenta. ;
cujiis irrigaret cprda fidelium. Conlentus deiiiqiie
parvula cellula ,- suhlalusqtie ab oculis oniiiiuni, soli S. Odo corporevegelus.
Deo placere-festiriabal. Disiraciis pauperibus univer- jy 16. Sed hoc mirabile-est, quia candor ipsius cor-
sisquse ad usum temporaleni secum atlulerat, se- poris non est imniulatus a Tiigrediriein-qua jacebat.
cundum evangelicuin pfseceptum de craslino nibil litimi, el virtus sui animi.non fuil cxlenuata a loiiga
cogitabai. Nocl» yero ab aspeclibus se privabat copfinuaiionejejunii. Prseterilis namque his duobus
bomimun, ei ad sepulcrum beati Martlni orationis annis, cum simul loca sanctorum, quse suni inlra et
graiia solus ibal, quod videlicet ab eadem cellula extra urbem Romam oralionis causa frequentare-
duobus ferme millibus dislabai : non collegseftilius" nius", venerabilem ejus sexagenariam seneclutem
latere, non bacilli corroboratus-niuniiiiine.sed dua.s liostra non valebal juventus. non solum praeire,
solum (abellas manubajulans, scribendi ofiicioaptis- veruin etiam nec seqtii : sed crim.faligali ut sibi
simas, fabrili opere ita connexas, ul posseni.pale-' Uobisquepareerei rogarettius dicebat :-Cerle videlis
fieri, non-tamen disjungi, "quibusscholaslici dexiro quia.omnerii viriuieitt perdidi. Longst enim senecius
fembre solent uti. Sed bonorum hostis lales ei tcr- fecit me esse"silieeruium. Suni ecce"iriginta anni,
rores inferre ccepit. Ex lateribus namque viscundi- quod lalis, qualem nunc me videlis, fui, Ipse vefo
que egrediebantur viilpes, qiiseprius terga illius per- gemens suam nobis iinbecillitaleni iali niodo pronun-
(9) Hinc sariclus Hieronymus,cum lepne pingitiir. in Pralo spiriluali cap.. 107. Eamdem bpinaiio-
Sed hisioria hsec seqiiivocatione nominis ad Hie- .nem secutus cst B. Odilo sub finem vitae S. MaioJt,
ronymumtranslata est a Gerasimp abbale ad Jor- abbatis,-
danem, de cujtis leone asini cusiode mira lesiintux
51 ". S. ODO ABBAS CLUNIAGENSiS. ;"'ji . .53'
tiabat: BOSvero cuni. rpagno alloniiu ejus miraba- A iiidigentibus erogavit...Ccepit,iiitefea aiiiihnus cu-:
inurvirtuteiri, etnon imirierito :-iit qui a eorfuplione neos pfseire praecepiorrim,;et subsequeiiiium fieri
non passus esl virici, a: corrupleia 11011debebaliir exemplum. '
I
proste.rni. Deiiiqiie parviperidebaf.qiiidquid virltitis Parisiis sludet. '[.
in-se videbat : illud magnopere judicaiiat, si quid in 19; His diebtts abilt Parisius, -ibique dialecticani
alio videre poterat. Siisieiilabaiuf peridem infaiuise sancli ^Augusiini Deoriaio filio suomissani perlegit,
stise leriipus media panisiibfa et fabse piigillo, atque et Martianurhin libefalibhs aflibiis frequehier iectlr
{ quod est cpritra naiurani Francpfum ) pefpafvo tayil: prpecepiorein quippe iii. Iiis' oiiniibns babuif
potti. Deposilaitaque Pmni corniplibili sarcina, nudO Remigium (!());" qupperacto;Turonicani;remeaviti
peciore.nuda miles Clirisli prseciiictusferebat arnia.
Videbatiir ab omnihusrudis Iriuncttiiis senum-prseire Gregorii Morqlia epntfghil, viso Gregotib adhpc-
dineos, et confidens in Christo gloriosam de hOsle animalus, ;:\\
satagebal prsedam reducere. Hsecautem pmhia apud 20. Eer -illud namque tempus fogaiusjest a^fra-
ecclesiam beati Martini Turonis fiebant, Est Ioeus trihus se diligentibus, ut moralia heaii GregOriipapse
llle oninibiis virtutibus fertilis , prOdigiis mirabiJiS, suh uhb eis eoaretarel vbluihine. Ille autein pi-ofes-
divitiis uber, omnique religione prsefulgens. Bigrium stis estse hsecminime facere^posse, adderis, etiamsi
iTahiqueest illuni esse mirabilem, qui taritttm lrie- facultas agehdi sibi adesset, tameri noh debere h;fc
ruii habiiaiorem habere. Non enim iriartyr lanlum agere, he lanii virilaborem, tahliqhe operis pre-
aut confessor Ppiihus, sed lux sseculi et gemma sa- tiuhi aliter linmulare, vel aliquid deiherefvidbfeiur.
cerdotum : ibiquereges properant, diversarnm gen- gj Econlra jlli opponebant aiilea succunibi', fluairi
tiiini principes ibi; euin munefibus et votis ssepius tanto labore susiineri, el salitts esse judicabantfuii-.
frequeiitant. Uitus euni deserereet ad Scfjpiuras reliqhas trans-
Omnibiis dat moriita. . gredi, qham sub eo veiuf sitb gravi riible iiiterlre.
17. COntigit iriterea iit plurimi. ex ipsis ad enm baf Quotidie namque apud ebs de bacre nohJpafya fie-
introifent visiiahdi gratia, cognili ut notum revi- altercaiib. Ego tamen scio siiperliaclre riiullos
'sefeiit, ignbli ut noluni euiri siM faccrent. At -pratioiiei» indignandos fore, et :ad: sedaiidos eos hanc lihiiil
ilie, veltitvfriiisredundans, desiderantissima cuncfis inserere. Kon ertini fiebatistud propler
iir;ebebat pociila, et, quasi ex aperla biblipiheca, .arrpganiiarti; sed disponente DortiiriO,ui supra riion-
oriihibus congrua mihislrabat exempla : liuic easti- lata. lein ponereiur iucerna, quse sub modio efai pcciil-
't-atejn iridicens, illi sobrietaiem imponens: hunc diximus In exempliim tamen subjunctse reinoc quod
contemrtere mundiim docet, alierUni ne alterius fes manifestius -apparebii. lllisLvidelicel per-
coiicupiscat admohet.- TJtticiiique enim quseque sistentibus in.hac petiiiOne, factum est, ut qifadam
•eiant necessaria aifluenter hihiistrabal; fiebal nii- nocte doninus Odo inlra- ecclesiam domni Mariini
serrimuni_hunc muridum, et cito scum suis esse inis coiisuet^ prationi insisleret: et cccb subilo ei som-
faiebaiur aiiiatoribus riiiluruni. vA.rJmbnebatilaque obrepsil, yidiique :in"eademvisibne sancloriini
ojiines vivere p.irce, el :male cpncupita non ain- clipruni venieiitem desursuni ineamdem ebcelesiam
desceiideie. Etprius benedixeruniDonriinuhi;ideinde
'piecli•';•'-ventris peiiitus refrenare iiigluvierti, in- prdinaiini
qifieiis: Qui Veiitfem farcif, venererii ttUirit. Libi- luni Tinus in subselliis sederunt, atquedixit: pbst;paulu-
riinbsis prsecipiiium oppOiiebat draconis, Picens : rC nam est epruni prosiliensin inediurii Quid-
Iieu miseros illps, quia tertiam paftem stellaruni quod hoc irt loco immprairiuf? Caelerivero
postse' Iraiiit draeo. Ebrie"sis!et CPiriesloribusdice- Gregoriumvpapaniexspectare se;.inquiu"iit;| Hoc hu-
bat : Nabiizardan princeps coquorurii destruxit diens pater rtosler Odo, velut avidus indagalor, cce-
muros Jeriisalem. Mollibus,et niasculorum coricu- pil huc-illucque circiimspicere'; quanani jex parie
bitoribus opponebat IIerodis.honiicidium,: et Serike yeiiieiilem euiri possei;yidere. Deiiide, elevalis ocu-
exsilitim. Qtiattib, inquit, hieliofestanihia corpore, lis sursum, quasi e eoalo inissum yidei beatunvGre-
vattio qui laliaagit-.pejpr Herode.:llle corpora vin- gorium,- sed ultra onines qul praecesserant. euiii,
terfecit, aniftias in Coeloriiisit : hic cofpora a DeO ; vullu specieque: el moribus pefspleiididurii aique
separat, animas iielerna morte trucidat. Scriba ornaiuni; Mpx vehierite illp omnes sufguntv ei-flexi&
yero^qui pfpbabai lirones, caplivus ductus est in cefvicibris Kehediciipnempetunl. Ille verp riori infei"
eos deprsum usque descendil, sed super ambonem.
^Sgyptum ; hic enim ppsimpfiem ducehdus esl in ecclesise
iiiiornum. Doelpr itaque ilebal: prsecipitlum, el di- 'subslilii, et' beatuni Qdoiieiri terraterius
eebat:, Aspiee, J)Pinine, rjui facia est desolala ci- - iioli prbstralum,.vocavit inquiens;; Surge, 'frater: Qdo,
limeie. Qui curii surrexisset,.vidii Veiuti inpre
vitaspleiiadiyiiiis';•. et, rursumvaiebatv: Vm tibi'
Behembih. nunquam desinis, proh nefas.. .Aurum scripioris super auriculam ejus iiserenleirijpennaiii,
tibi slernis ut lulum, -et rqdii, soih sub ie sunt, Ct quasi uoctorismagisterib produclim acuniirialairi,
(Sob XLI)..Haec illi audientes, ,alius,.terrebaliir con- -et inl sumniO fixain. Quam sumens beatus; eariiqtie
scius delicti sui, alius jaitificabaiur insphs ab ejus ilii tfadeiis" ait; Age ergo -sccurus, ef pbr:fice-optis'
consolatipnis vefbo ; :et qhasi ei, uno prohipttiaiio ,.j. tihi indicium, Quein vero: compOsuerislibiium, lipii
meuih auienivstabii invseteihurrtiEt coii'-
diversi diyefsbB;,suniehailt: .cibos. Testpr Jesuin, Ddefebitur,
:-
q.uiafi'x Pfe hoininis iiuftquani;audiyi;iai]i liriuo eyigiiaiis,"'inlellexii, pfpfinus"."qtiod:]viifcrai.'
dirieiii^sefnibriisi-GPmpJeh^tuKfin^-eoKqubd-dicit".;vSumens^:deiiine-;voluni'eii-'illudiri:igrititti,"diligehler
Domihttsviii•Evaiigello: :Siiiiile;'esi'•fegnum'ccelorum- perlegilt'eivsaiiibrein"parteuiqham:pravidl^
hohiinh pdirifainiliasj rjui prbfert 'de '•thesjiuto-siio- yoliiiiiirie cpjhppsuilv.<et slc;quidehiitturniufatibiiem;
nova ei.vetera^\(Matth. xiii);: Itaquepinri.ttS 'divittp;::: vcpiiipescuiu"::•-:"'.';.:; '----''::-_--:::::;--";-:' }"::-.•'-:•-_"
sale coiiditi et coelesti fei'culo saliaii, gralias agen-v' FutcoiiTc.biriilisdnkdtemobti^ ett_m:aci;cpnieriipliim\
tesad prbpria remeabant.v ';' '• -";. "" '
. smcidi-hvflaturT\ -\\: \.-,,_; [
- ""•-;.;'.',•': . Munefd fespuit,. ,.' : '•"."". 2L;Ea.eiuni est:posiiUodurii,vut pfaefatus comes;
-18. Mriltadenique illi doha offerebant et rininera :; .; Fulco de ibesauris-.bcalivMartini,:uescio qiio paclb',
ex quibus ille "nihilrecipere volebat; quippe qui sua tuJerit duo vascrilaauri: sed cliamo injiehtilus.aya-
largissima-.disfrjbuerat, ignorabal, qiio.pacto reci-, riiisb, dtun ea reddere nolletV'gfavi piexus est- ul-
pere p.bssei.alieha. ¥ictus aliquando ;a-pfsediclosup '._ ; tione. Ad nipriem vero ttsqiie pefductus,; ad ;bea.ti.
doiriino,velletnolleiye, centuoiib eomissos recepit Mafiini •se jiibe.t; p.orlari sepulcfttm,: ibiqu^ qiiam-
solidos.'Se'i niiles Chfisti neb riioriieritopassus.esf plhrima prbttiiuens".riiunera,. sed. iiec, .sic sahiiatls
eos apud se mofairi: paii, atq^uejutprius, iriox eos ',' reei.piebat, ittuhefal^.Prffiterea;;diuiissiriie fatigatiis
(10)Is erat^^Rei»i,|ras:'-An:tlss:ed.Pfensis:'mohacIitts.
S3 .,'-.-: PRQLEGQMENA,— VITA S.ODONIS. . ;'.*>
adeo usque est defectus, Ut riloftis eispectaret exi- A A iiumaria fragilitas-, toturii se dedit beatofiiiu
lium. Ad qttem ciim doninus t)db visilaridi gratia PalTuni regulis et iDstitufibnibus; ex.quibus nenipe
inlroisset.idixit illi: Rcdde, miser,'yascula;beati Maf- auctbritatibus divefsas consuetudines sumpsit,; uno-
tini quse infeliciter absiuljsii, elpfptliius salyriberis, 'que ypluhiine cplligayit. Deinde non niullp.post nipr
llle aulem-eiiJia reddefe, et alia sppppttdit coriferfe, riachhs"est. eifecius:,-et, in taiilbamofe aprid regem
si rei diclii fidem probarei.Mbx patris nostri pl oh- . liabitus, Ut intra palatiuin illi cohstfuefetriionaste--;
sequentium nianib.u.selevaius, adcofpus beaii;Marr rium. Decurso enim vilaj.praesentis.stadio, circum-
tini perduclus, lerraqueprostratus; nec niOrariipati stanlibus undiqiie fratribus suhitb• eihisil'spififum.
potuil subsidiuiri sibiprbmissuni Ysed"qu.i yenerat Cpnfigit interea duni disCipulispii patris, pararentur
mattibuSj^yelutj .laius.veliiciiio, fecupertttsarlribus exs.equise,' ecce rediit yiyus qui fuerat.moftuus.
femeare ccepif siijs-giessibtts'. Siquidertt ita facfiini TJlisyerp attbhiiis et adniirantibus dixit pater Euiir
est, Ui ille cprfepius de csrtero talia npn cbfnniiite- cus [al.,EuticittS] :Dep"gratias"-,sfeiafis,^^ quia ialiis
rel,- etvquse"promiserat vfideliler adimpleret. Coepit qnapragintaannisunrinitantiim dieinnonnieniinini.e
inierea palef Gdo euni.adnipnere, ritreHctP niuiido eibum.sumpsisse, nisi prius ileyissein. Hodie narhque
hoc tantum salageret, guemadmpdum soli Deo pla- subJatpnipefore cohsolatusesi nie".ppniinus,,et inler
ceret. lile autem resporiait :"MiltiIstaniodp suadefe cliorps arigeloruni tribuif niihi feqhietibiiis^ipcum.
- non potes. Habeo; tamert dileclisslriiuni hiijitehi, : Dieeris.hsecquievil perpetue. Ipse eninipatei'Euticus
Adhegririum nomine, in arnris strenuum, etin cpri- instiiutof-fuil haruni cpnsuetudiiium, quse hacleliiis
silio prbvidinn, qui si ieaudierit, mbxMse;voluh- in nostris nipnastefiis haberitttf -.quas vir venerabilis
tali obandiehs erit;.- quod ila sequenti tethporefa- TJ j Adhegrinus intuetts', qiiaiilocius pairi nostrp pdpni
clrihi est.Tnlfa-paiicos verbdies;, oniriV"fecupefatu's curavit; nunliare. At ille; suniptis secum .centuni
5'irtute, doriium suarii reversuS ;est.;Cpnfluentes,:ad voluininibus; libroruiii, inpx; ad idem demigrayit
euiii urtdiqrieejhssanilati cpngValulanles, assuinplp mbnasleriuni.: factus est illequi antea fuerat secu-
semione, quseret- quanta pertuiisset,;iliis cir.curh- for, ;p'oste.asignantts; Poinnris yero Adliegrihus in
slantibus' ccepil exponere ; addehsihsuper quam uiiain se coafctayit cellularii:: et perhiitlenle. abbate
cijatartiyirtutem in vefbis domni Odoiiis conipe- Bernone;, pef trienhium niarisit in ea. Nahi-patri
iisset,-- :' v ';' "\:'.\ .;.-.; :'.'.'• -.,-'.'' Odoni, qu.ia'eraf yir schOiasticns, laboiiosum scho-
ise (1S)impOsuefuritniagislefiurii.Erat
' aritem selale
Acihegrinum adse' trahit. Bairnam-pelit Adhegrinus, tficenariris.- '" " T .\. :,.::
'._..___
, .. ..,,ubi-EuiiciTnoima'vigebai. ' 24.
Eateor, ihquam, putayivitahi sanclissiini par
22. Unus auteni ex asslstenlibus el auditor inter- tris nbstri simpliciteV,cursiniqne transire : sed.no-
hus eral pr&dicfus Adhegrinus,.qrii nibx corde cOm- strum ingeniolumj J'eiufi repughafbrviolenlus; una
purictus, disppsitis omnibus qttse pbssideJiat cpncjfe cuni cjus yita.yhlt enarrafe yjros, quos itiieliigit
rediit ad..en.m,;Deposilaiiaque capitis coiiia et' sse- habuisse bic socios- .Quapropter pbsecro, ul qiiem-
culari niilitia, ex tunc Chrisii faclus est agohisla. admoduni nie.non pigef sub iahto'-desudare'labore,
Sumens igitrir pater nosteruiiiversa quse sijblipsi ad nec vobis videatur ad recipi.eridnni bnerosum vel
lemporalettiusttm tuleratjin sinibrispauperum efo- grave, Juslum hamque et bene placilum corairrDeo
gavit, uf pririetti de suls fecerali Manserunt siniul esse videtur, uf eoruniexempla aiTornatum locu-,
-
hiiliies palaiiriiiparvissinio fugufio .coiitehli.";Vic|eri ._ tionis cum; sua describanthryi ta ,' qubs ab hae
les denique tiiundum.in rrialigho ppsilum, -et ejus' C pefegiinalionfe sup felici porlh ffansvexit ad pa-
amatores riiinbsani etjUecebVisplenarn.lenere yiam,' ifiani. ; '."''.'.:' .,
quolidie ad nioriasticafestinabanf scandere fasiigiav Adhegrini in efemolvita.
inlerea non fuitlpcus in.Erancise iinibus, ubi audie-
runt adfuisse niohasiefiuin, ih quo aut per.se,npn ,23. 'Venerabilis igitur Adhegrinh,s,'.cujussiiperins
issent, aul suos peiiuslfaiofes ttoh hiisisseht, el non hieriioriam fecimiis, surhpia ppstriibdiitti.liceniia ere-
inyenieritesreiigionis- (11) -locum inler eps in quP muni petiit (14), ihique parva;subarctalus est spe-
requiescere possenl, ad p.rsediciUnltugurium reyer- iunca. Conligii ut die quadanfiiiniiis Conslricius an-.
tebanlui' cum niagiio dplove.;0b-;ba'ricvc.ahsanlpla- giisliis',' Cuiii liuilus adessei, qui et consolationis
cuit Adhegrino Romanipergere. AfreplP fahdeni verba ,; aul alicujus patriscOhfeffel exbmpla , Ut ait
itinere, dcvenit in fittibus Burguridise, peryenitque :Sapiertlia-:vT(B.sdli;:quiqsiceciderit', non habet qui
itt; quamdani yillani, quseBalnia dicitttf ex iioniirie. pbrrigateiTntinum (Eccl. iv); mofe labentis.gufgiiis
In ea namqtie erat inonaslerium nuper a Bermohe paulpininus ac desperationem usque descehdit: et
abbaie conslructum : deyerlitque illuc, .et-ab eo ecce subilo astitit' ,'ei' splehdidissiriius vir, queni
offitiosissime;secunduhibeati Behedicti iritra domum blaiide, qsiid haberet interrPgavit,-aurcujiis fei causa
hospiium est susceplus : ibique mofe bospitis aliqup: accidisset illijvquod quasi ad praacipitiuni se Usque
tempoie coiiiihorari vnluil; rion tanien ut eOruiriali- UnmergeTet. Respondil diceris.; Ex qtto enim. tem-
quo indigerei, sed- ul nieres liabilariiiurii locique pore Dpmino incessantef cospi deservire,- nullam
consueiudines -pbssel cognoscefe. Fuefuiil autem consolationem aJiqup modo ab eo merui aceipere ;
_instiiutores ejtisdem ioci iihitatores cujusdani pa- B ] qua; de re xoaiigiisior vehementer, quia nescio' si:
iris (12) Euti<;i:cujus vitae inerittini'cniiv.ersaiio- inea seM'i.tus.;iili,pIacet•',,an si pro tantb labpre fe-
:- hisve. qiialis fueri.t, liuic operi iriserefe, nolni; Obi-,, -cipere inerebor quandpque mercedem.: Mox- ilie
; lum vef0; qualerii 'mefttefit, yeslrffimehioiisercOrii-. , Snpervcplluniejusiirfuit, euroque psculans, cfede,
;:niendare»curavi; :•'-;, -;; '-;- ittquit -,; quiav de bonis Domiiil uhquam: iridignus
non efisi Et, consolalu.s eum iis verbisV abieris:
Quis." Ekilicius Odo eodem se tecipit ibique: schoiie . recessit.;.. ,'".' .';
.' ",- . prqificitur. "-".- . ;:'.. :".i ;: 26., AJio ilerUm teriipore casus se prsebuit, ut ex-;
;;25.;;Eiiif ;isderii::virjtempofibusi Ludoyici rnaghi tra^ceUariivih^^quani manebat reciperct eum tentaior;:
imperalprisi .chani.S:vyidelicef''vregi,-;-oriiriibus-ijuia' nioxqtte.:in eUmirruit;. et;supra'immanissiriise rupis!
aiiiabilis.vNahicttm ,,esset:ih"icusi;«tpef.egfihis^siii^''. •', pfaecipitium evexit, indeque euhi omni cttm'^nhisu
diis .eruditUs;".udeserenst*a;-;',iindesripefbife.sblDtV ; - praecipitafe voluiti: Sed quid agefet-itiiiesJClifisti,.:
, (II) IdemvapciditGerardo comiii Auriliacensi, qui (15) ld esl.cttrani puerorum, qui.schplm npminev
buc illucqne perquisivit moflachos; ;<jMtbeiieittbiM- designantur. Nalgodum coriferas, si iubet, ''; , ,
essenl: sed.eum reperiendiraritas difficultalemintu- (14) Efant el apud GluhiaCensesrecjusi;, qualis
thsetanxiabutuT,veic.iri Yitse lib. H,cap.'6. eratGislebertus ille, cui PetrusYener-abilis.scribiS.
(12) Euiicum seu Euticiuriibunc; iipn alium esse a libri i, epislolarii 20; '."''.' :;:.,::;;;;--
Benedicto abbaleAiiianensi oslensum eslsupra.. .
S5 S. ODOABBAS CLtNIACENSIS. 56
qtii recto gressujllie stare nequibal? quomodo fe- A fratres, quortim vitam mpresqiie reperieiis iri se-
sisiere posset prorsus igiiorabal. Verum eurii in qnenti rihrralione. Hi audientes qnod| donnnis
suniriiohiorlis arliculo esset positus, subilo illi a'd- Odo conversaiionis gratia ilhic venisset, accedunt
ftiit bealiis Martinus, apprebendensque nianum ejus ad eum simiilanles"",et qua causa ibi advenisset
riixit ad eum : Quidnamest, et quomodohu.cadve- fingunt se inlerrogare. Itaque cum ab ep de hoc
tiisti? Ai ille ail: Nescio,doniine. Deyideconforlans quod sciscitabanlur; responsum accepisseril, aiunt
cuni reslituil in locum suum. - dicentes : Omnes nos quaerimus hanc congrega-
27.. Anle hoc fere qiiinquennium dum pater Odb tionem fugere, ul possimus anirnas nostras salyas
Roniain pergeret, ut monasleriuni intra ecclesiahi facere : ei tu econira tuam" venis hic perdere ?
beatjssinii Pattli apostoli, ut olim ftterat, resedifica- Quibus cuin respondisset cur boc dicerent, rtirstim
ref; cogentedpmnopapa et universis ordinibussacrse adjiciuiit: Nosli .consuetudinem Bprhonis!abI>atis?
seriis, placuit animo suo prius diclum virum.revi- At iUe: Nusquani, inquit. Eiilli: Heii, lieu, si sci-
sere, eumque de hac re consulere, ut fiefei quod retis quam dure scit ille nionachumiracfare. Cor-
scripium est: Omnia fdc cum cpnsilio, et posl facium replionem vero suam sequuntur verbera, ei rufsum
nohpmiiilebTs(Eccli.xxm). Interea faclum est dum quos veriierat compedibusligat, domat carcere, jeju-
de hac re seeiim qiiserereni, ei mujta de spirilualibus niis affligit : et bsec omnia perpessus, nee sic suam
rebus diu sermocinarentur, ccepit euni pater Odo polesi miser impelrare gratianv.Haecaudiensdomnus
deprecari, ut qttidquid sibi- eo tempore divinilus Odo, pedeieiitihi titubai^ de ingressu.-coepijt.Quem
revelatuni fuisset, faniiliaritefsibi cottferfet. Recor- prSedictusintuens Adliegrinus,mox prosiliens irt me-
datus denique domnus Adliegrinus sodalitatis anti- jj r. diuni.inquil: Qdo^paler, noli trepidare ; ista verba
quse, et mox.inflammatuschariialis ighe, respondit iion sunt.fanlis, sed administrantis. Anirriadverie,
riicens: Ulo die, illa hofa, psalmodiseperacto cursu et quia per eofumora diabolus Joqtiilur yide. Mox
subilo adfuit mihi beaius Martinus, cujtis prseclara illi confusi .retrorsum redeunt. Pater namque Odo
facies,-et quasi assueta faniiliarilas post benediclio- cuni;Adhegrino coliega suo ad siiavissimumGbrisli
nem , niox niihi derlil facultateni: effatisqueserttio- jugum colla submiltunt. Qna de re bealus Benedi-
nibus aliquanlulis, deinde percunciari eum ccepiqtio Ctus, quia erat prsesciusfuturorum, in regularihus
pergeret, aut unde veniret. At ille respondit dicens'.": disciplinis prsecepif (Reg. cap.-53), ut cuni hospile
Ronia venio; ei proficiscor ad Franciam : ad tepo- nemo loquatur, nisi cui a priore fuerjt concessum.
siitis penes iler, visilationis graiia deverfi. Deinde Quanli cnim tali modo decepli.ab inilio sanclse con-
gratias agens, crepi eum obsecrare, ut qriia dighatus vcrsaiionis vetro sunt reversi,-atque a calore inlerni
est peccatorem visitare, dignaretur sub ejiis tugu- desiderii ad lorporem reversi suiitprayse volunialis-?
rium vel ad modicinn requiescere. At ille: Hodie, et quamvis Scriptura dical": Ptobaie spitiius si ex
iriquif;,ordinatio-(15) fil Ludovici Franconini regis, beo sunt (Joan. IV),lameii prohalio fideliunfet quse-'.
ei ad ejusunctionem accelero iiueresse: efidcirco ren.tiuhi DQniinum.talis esse rion debet, yidelicet
nnllam patior moram habere. Ad hsec ego respondi: eum Dominusperpfopheiarh his qui Spifitus s;;ncli
Et si iia esl ui abire velis, oro ut prius me beriedi- calore igniti suiil, inquiens prsecipial: Vos qiii, in
cere digneriSi At ille ait: Non, inquani, necesse aiislro estis, accurriieltis cnm pahibus qui ab aqui-
liahes benedici a me. GJimquippe qui me beiiedixitv loiie veniunl. Sed miles Chrisli sicut blandinieiita
similiter et libi. Cumque ihcessaiiter eum urgereni r non fuil. amplexus, iia videlicet nec terroribus est
nl me benediceret, niox ille quasi ecoritfa siibjunxit C V concussus. De his autem lalibiis recte ita beatiis
ui eum similiier benedicerem, affirmans insuper job loquitur : Mniedicanl ei qui maledicunt diei, qui
nullOmodo se mihi acquiescere, nisi vicissitudinem paralisunl suscilareLeviatliaii (Job in). . ] -.
benedictionis rependerem; qua de re non parva in- ' . ' . Cluniacensesrilus
ter nos amica contentio orta. esf. iile verp quia no- prmstringuunlur.>
Jebat, ideocontradicebat: Ogoautem, quia iion prse- 50. Libet inlefea patris nostri .Odonis paulisper
fimnebani*Uhde factum est, ut, collata prius in seorsum pouere vitam , ut in exponendo ejhsdeni
invicem henediclione, mox recessii,, abiens riieque lpci consueiudines parum mihi aliquid liceal iriinio-
cuiri magno reliquit lnosrore. Ad probandam tamen rari, qualenus sequens Jectio possit esse lucidior.
liujus rei fidemadfuil patcr Qdofirielissimns arbiter, Mos enim ejusdein Ipci fuerai, ut magistcr; scholse
qiii diem illum e.t horain annotari jussil,"et ila post- solus-cnnisolo puero nec quoquam irel saltem- nec
inodiimomnia diligenter requirens, facta feperii, ui ad naturse digestionem, setl nec solus puer secreiius
ipse prsedixit. illiio.qui prsesumeret: sed et. propter bonuni tesii-
28. Sunt hactenus evbluli, nisi fallor, pltis quam -" nionium alium e pueris, aul unum ex fralribus in
triginla anni, ex quh intra ipsam eremum deguit, comilatu, vel loculione semperaissumeret. Si autem
Doininicis tanlum diebus aul prsecipuisfestivitaiibtis nox iueernselumine
forel, et casu accideiite secessum puer peterel,
ad monasteriiim sancti Pelri, quod Gluniacumdici- sine et alio fratre exlra dormitorium.
mr, quia duobus fere millibus prope est, assuevit pedem non auderet protendere. Tempore vero refe-
descendere: sumpta videlicel modica fariha, ex qua ' ciiOnis nunquani deerai lectio tilrisqiie mensis :
sibi panem conficere solet, ei fabse paucis granis, D niicas vero quse ex sectioiie panum fiebani, unus-
l.nox;ad eremum veveflitur. Vino nec"aliquandoute- quisque anle se-cum diligenler recplligens, priusquain
liaiur: a.dipeyero vel pleo ejus cibus non conditur. lectio fiiiiretur, gratiarum aciioiie sumehant.
Paiilur oinni lempore frigus et calorem: calorem Firiila itaque lectione, iiec cas, nec cibumj aliuin
i.nter scapulas, irigus inter inanus el bfachiar Sed siimere ultra aliquis audebal. Has autem; niicas
r.os vilarii prosequentes viri istius, quantocius ad sacraiiores aliis cibis esse fatebanlur. Tale riamque
proposilum redeanius, a quo longe digressi sumus. annis. feiebant niiraculum ex eis claruisse in ;eisdeiri
Sed rursiim nieniini me proniisisse vel piius patris > ! '.
Odonis patieniiam exponere, quse esi viriutuni om- 31.. Frater quidam in eodem niPnasterio-fuit
iiinm fomes:.deinde temporis augmenlationereliqnas valde idoneus, ei omnibus cbarus. Qui ad niorteni
ejus viriules diligenler enarrare. Idcirco auxiljanie] usque perveiiiens, circumstanlibusfrairibus qui ejus
Domiho,pi'ou.1vires suppetunt, meani pollicitali.Onem yenerani orando commendare Dominospiriluhi, su-
festinabo impiere. hiio emissa voce clamavit dieens: Adjuvate.tobsecro,
Odonemlenlahl faisi fratres. domiiii, propter Dettm; modb, inquil, sum raplus ad
jiidiciuni,.ihique proluli accusalor humani generis.
29. Eranl in e'odeni coenobio supradicto quidam diabolus conira ine ad testimonium de micis"panunt

(15),Transmarini scilicel, cujus reduclio ex Anglia et coronaiio incidit in annum 936, ;


"5.7 ..PROLEGQMENA.—VITA:S; GDOMS. 58'
plenuni saeeiilum, quas comedere secundtitti consue- A ;4 bulaiionesin dorso nbslro, iniposuisli honunes super
ludinem iiolui, et de mensa cecidertinl. Aique post capiia nostra (PsaT.LXV) ; abiens provolulus fratriim
pusillum iteriim terribililer elamare cbepit et dicere- rpgat.ul eant, et vice sua eidem abbali ve-
Ecce de quo dixi -vpbisadest diaboJus,'deferens prse- pedibus, niani pelant; quod et factum est. Tandem admirans
dictuni sacculurti. Nam cuni territi ffatres miraren- Bernus [«'/., Bernb] abbas lanlam in juvene palien-
nir, adjecit rursum : IIIo in loco adest, an nori vide- tiam'; roox eum convocat, et nipre regulse ipsam
lis eum-? Deiride signp erucis. tplrirn se munivit, et cohinio-ionem lrenediclione sanaf : atque poslhinc
iiiier verba "oratioirisspiritum reddidit."Ab illo efgo CliariOr factus est illi.
die pmni cum diligeniia sunt cpliecise. 51. Erarit atttem fratfes ineadem congregatibne
52. Esu.et alius ittier eos lacitufnitatis; niodus, lnente et aetiphe,iuvenes, qiioriirii superius mprilio-
Incompeieriiibus namque;h.6risnemo intra ciauslrinh nem feeiiiius.
ejttsdem monaslerii audei Ioqui, nec se curti alio ad interitum Hi vero unde proficeredebuerant, inrie
ibattt. Nani quolies ipcum occasio- .
fraire jungere. Quandp yefo .cluodeeimcelebranfur.' nettive
lecribttes (16), niiliiis inira praedictum clausirum, sas repefife poluisserit, -diversas iiijurias et fal-
feipbjiciebant. Al yero vir pacifi-
prsbler ad capittilinn ,. sequerili die loqtti audet. - cus increpatioiiesOdo seorsiini eos. djicebaf, el innocens quasi
Oclava «liim Natalis Doniini ei ejus Resiirrectionis
sunimum silentiuni die noctuque liebat in illis, Bre- non reuseofumpedibhs.se pfosternebatvenlam; peiens,
Vissiroumquippe istud, illud significafe falebaiitttf f um tamen nifetuhumano, sed amore fraterno, nimi-
iit paiieniia corrigerel quos vide.batdivinamifl- .
seier-numsileriliurti. Nam, qupfies necessarias' ad
curfeTe ullipnem. Comp.escebanturiahdemaliquando
exposceridum resinsiabant, lolies diversa iii invi- B ]j
cem fiebaiitad perficiendum signa, qilas putb gram- ab ejuspatientia: sed more labentis aqiiseproiinns ail
riiaticj digitorurti (17) et oculprum notas vocare yb- propria revertebanlur yilia. Illum namque quem
Jiiefiinl. Adeonempe iriler eos excreverat brdo isie, imiiafi debnefant, econtra insequehantur.; Piiiiceps
ut puio si sine oificio linguseessenl, ad Pihnia heces- auteni pestis hujus Guido dicebaihr. Ssepiiisenimcum
alter alium, ufeiconvi iiaretur ;aiebal ille qui
saria] sigiiiricandfl'sufflcere possent signa ipsa. At -instigaret
verb in quoti:diai>isdiebus et feliquis octayisjsanclo- iHiitelialur: Quidprodest.quolidiehsec agere, cuhi ri.bii
etfni
linsi lalis tiiscrelio tenebatur. ElCnimin quolidianis possinius nec fugare, nec ad conlumeliam pro-
riiebus, |nter diei noctisqtie cursus, cxxxvm cane*'' vocare?-Tu enirti nosii quia dociior esl nobis. Ha-
baiil psairiios : ex quibri.sxiv nos denipsirririspropter ctehus ettim quod ,ab eo .discefe yolui, gratanter
ittsinriavit. Verepr, inquam, ,ne, quandoque tanfis
puslllanimoruhi at!imps, excepiis pectillafibus ora- injttriis ponfraelus
lionilnis qnas nostri frequentant fralres; qitaj yideii- ineipiat reirahere pbstmodnm iu-
cel rtiodum 'psallefii videntttr excedere. Similiter] " vitus, quOd.nunc.spbnte iargiliir. At ille:;Non, ut
duabus niissis idenlideitique litaniis. Pe^r singulas asseris, iia est. Taiis ettim jrater Odo est, ul noii
vero horas canoiricas bis fleclebant gentta. Ih ocfa- tanlum ista aut similia, vertim et pejora stisliheat:
-vis qttas diximiis, ixxv laniuin canebanl iriter pfse- atque ppst hsec quod yolueris grataiiter impeiid.il.
dicios cursiis, et semel fJectebant genua, el liis-' Siquidehi ppst 'mpdicjumtempus.'divina'uliione per-
' culsi
reficiebant. Siint rtamque alia quaniplurima , qtise sunt justo Dei judicio, quia non poluiteQS '
iifljitrof propter fasltdibsos nori conifjescefe fralerna-. correptip; Defuncto nanique
' ' lectores huic
- opefi Berhones qui erat tunc.ipsitis monasterii paler,•.hiox
iriserere." '-... ."" _;: .';
Qdbnis paiienlia. probtita. £ deposilo religionis haJiitu ad sseculiiihreversi suiii,
Q
et leterriniuin iiierueriiiit posimoduni bbitum. .
3.5.: Igilur Odb dumischolai rnagisfefium assunie- Miraculum-de micis. Parentutn conversio.:
ret, mox se tempus praebuit-bppprtiinum, quo ejus
palieiitia pfobaretur. Adfuit hpx, ef ecce quidain 55. Sane ef lioc miraculum eo iempoie inilii
de.piieris .sigii.OjSe'eesspni Eral anlem factum fuisse pater noster iiarrafe solet. E.r.atqtii-
iiaiurse peiiifc.,'.
ille Iocus, adeb"3ormitofib conjuncliis, -ut lucefiia,' ' darn itt eadeiri congregaiione fraier tali usiiscoiisue-
quse ibi auclorifate regularl ardebai, periuslfaret ludine; nam, cum sederet ad mensam, -tolain inen-
eum lolum. Siirgensiiaquepaler Odo, ttiittm-susci- lem sttam.Ieciipne prseoccupabat. Die quadam con-
tans e pneris, illo laniuiii conteiilus ltimine; cuni ep''_" ligit, ut cPllccfis ex niore; (19) .micis,: priusquam
ablit._Altera autem die, ui nios esi, convchiehtes,:: ea.ssumeret, abbfts prsefatus lectioni fineni impone-
ad capiluium fratrcs, Mariyiologio et versu fiiiitp, ret. Sed, ille q«id--agefet' prorsus ignprabat.' JSam
atqne lecfione Reguhe , coeperunt iliunivgraviter (18)i eas postfittitatti lectioneni non audebai. cOinedere,'
increpare, cur sine cereo traiisacta nbcie poslpue- nec diiniltere ne casu perirent. Clauso verb piigillo .
rum isset. Vefuin quia anie veriiam"-niillussiiam digiium esse censuit,. ut cum pbst versum essent re-
audel proferre causarii, rtec suam ppst vettiam de- gfessi, reservandas fbre patrijrioriasterii: Factumqtie
fendere seoienliani'; fllico in terram corruens ve- est, ut-al) oralprio regressi, mox se pedibus prostra-
iiiam pellil, sufiicere, inquiens, sibippsse dbrmitprii yit patris. Qui cum interrogaretttr cur veiiiain pete-
iucem. Sed iamen ab illis non soitiin est .audilus. - ret, ei ille quod factum fuerat palula manu vellel
verum econtra sub gravi culpa -adjudicaius. Vir. y oslendere, omries prsedicisemicse i'n margariiariim
denique bealissiirius qui arrepio' ilinere arigusto-•*- D species suht conversse. Glorificantes igitur Pomi-.
sequi Veneralillum, qiii cuin paleretur, noricbmmi-' num, -mirabijiter stupefacti suhi. Deirtde prsecepto
halialur, non indignans, aut raurmurans, nec ob- patris in quoddamoiiiamenlum ipsius ec.elesisesunt
starilise •'ippottensquerehts; sed riiomentaneos qu_e- inlexise. HleaUtem de se, quasi dealio,.lisecsolet
rens locos, terra 'proslfatus yeiiiam est deprecalus'. Tecitare. Ex illo jam tempore coepit infra se ipsum
Aiibas auiem suus volenspfobare patienliam ejus, sestiiare propter genitorum sttprum ereplionem ,
iinxii se iraluih5etproluiit Sehteritiam excomniuni-. qualenus eos posset ah liujus sseculi nexibus subtra-
catione connexam, ut ea di.eu]tra-ei veniam non pe- here.- Unde factiim est, ut non mullo post accepta
tefei. Hle a.uem DavidiCumillud iri peciore volvensc'. licenlia ad pairem suum abiret, eumque ad mona-
qui dicit : tlt jumentum faclus sum apud le, et ero steriufti duceret, aique-monacbuni ordinaret; ma-
sempertecum {Psal. LXXII); etTiirsum : Ppsuisti lii- trem vero indui.fecit sacro veiamine : cujus yiiain
(16) Lege Udalricum in lib. fi de Consueludinlbus. (19) Alius raos de micis in Regula Msgistricap.
cap. 46ei55. 25, riempe ul quolidie de mensis mundando levaim.in
(17) De liis sighis vide Udalricum in lib. n, uho vase setveriwr, dein ab hebdomadarih Sabbdto
cap. i. mundenlur : et pdtella exinde coacla, aut cumfarre
(18) Proclamalio vocatur, de qua item in Iib. ir, ciuicum ovh astricta, antequam.ullimumsermcaldiaU
num. 25, el apud Udalricum in lih. n; cap. 7, Viget bibant, inmensaponatutabbalh.
eliaip nuiic cjus usus apud Cisiercie.iises,
-9 ' S. GDOABBAS CLUNIACENSIS. i \ CO
quidem, si lieiiisset scribere, magis hisloria videre- A peret itt Ppmitto. Gumque circumdedisserit.earn so-
lui\esse quam schedula. .-..-.' rores, ul ejus spiritum. orahdp protegereiil, et crim
•"" pene illam prseriiortuam tenerenf," siibilo.voceqtia
OdodespohsatcEvitginiltiicmpetsuadet.
: Adjuvatemb, obsecro, levare.
\ 36.iFaclum est aiiiem iri illis diebus, cum quadam poleral coepildice.re
Interrogahtesque eani cur Jiaec diceret, Ecce, alt,
diejam sefo. diyeriissef quiescendi gratia in domum beatissimum Pauiiim apbstoliini virieo venientem,
ribbilissimiviri cujifsriartt,absenlibus dominis, eraf et ilii.
ibi eorum fiiia' hna cum familiis virgo jam adulta, et exlendens vO}poccurrere.- JVecdumverba coiiipleverat;
quae virielicelnimis curioseper lolam^yesperamejus verbaTursus brachia ut velocius surgeretj eadem
acfuscortsiderare studuit atque vitam. peinde com- repeiebai, Caelbra;auteni eam insanire
puttelbeorde lateuier per quoddam postieium irruit piiiabant. Interea inqiiantuhi potuit, supra geiiua se
et ciirvatb eapite benetiiclioiieni vcinenti
«deum, ejusque. prostrala pedihus, se; ream cito elevayil, verbis : Behediciie, ei iriox quieyil perpe-
nnptiis tradendarii essb dicebal : adderis ttt pfppief petiilliis.
Deiim; cttjus sefatebalur faihulum, in-eadem nocte lue".Qua de fuefat re nulli dubium fuil ab eo esse susce-
liherarei eaifti Audiens haec Ghristi miles, cum igrio- ptarri, aijuo yisiiaia.
faret quid ageret, el quomodo lanlse virginis vo- 37. Prsevidensitaque;palef Bernus lionestissinium
luntati satisfaceret, infra semeiipsuni coepit vehe- virum fore •frittiruni, pfoinpvif eum, et; accersito
nienler sestnare. Pietatemin Deum sho iriore, piela- episcopo sine stto velle consecfafe eurti fecii sacer-
lerrt snpra virginis laerymas habens, propOiiebat dolem. De quo videlicet episcopo riarrare sblelpaier
silri juriiciiihi Dei animsequeillius ihieriluni, runio- Odo, quia benedictum ab eo cibunl nullus cariis au-
remgue conlra se. parenluni et populoruni, quare B deJial comedere.; quod si casu cbritigissel,;mox ca-
talia prsesumpsissel monaclms. Sed amore Dei et nis iiioriebalur , veluti pfo: cibo aiiquid^gustasset
virginis sihguliibus yiclus, taridemin ejus erepiionb veiieiiosuni. Sed obseerout nuJlus niedefoget pro
detiil asserisUni.-Nocte vero; illa .cum ohines famuli eo quod dixerim, quia absque sub velle cohsecTatus
domiis qniescerent, ille et 'fraler-qUi^cumeo erat, fuisset, ne-forsilan qui boc attentaverii. facere, vi-
ascensis eqnis prsecesseruni, jussuque" suo famuli deatur ex illis esset]uj donum sancii Spirilus emere,
qui eum. cpmilalianfur, simipla virgine secuti sunt. aiil vendere non verentur. Ea ifaque nocte, qiiain
Altera ycro die applicueruht'ad inOnasferium; Erat stiseordinatipnis secufa fuerat die.s, cum ppsl noctis
autem jirope ipsiiih moriaslerium oratoriuni con- soporem eyigilassel, et.nec sui cpnsecratibnemriie-
slrucl.um, nbi nobjlissimse nnilieres cattsa ofalio- minisset, iiivenisselque circa cbllum suuin (siculi
his (20) recfpiebantur, ibique eani m.aiiereconstituii, nios esl) stblam ab eplscopo sibi cbllalain,; prbllnus
deinde ad mpnasterium perrexit. Sequentiverp die, se in lamentum dedit, velul inagni ei aliquid acci-
ut mos est, patri monaslerii omnia-quse gesserai dissel niali, alque pef niulttim postea teiiiptis proe
sluduit indicare. Eteriin] cpmpa quse de virgine ges- nimio pudore nesciebat qua froiite extra .jmonasie-.
serat audisset, lurbato asp.ectucur sineliceritia lisec rium posset egredi.' Uhde facluin est, utad eunideni
agere prsesiimpsissel,graviter euniincrepare coepii; .episcopuriipater Bernus mitterel eum reperla occa-
Mox ille iri lerram proruit, ejusque pedibus provo- sione quadam. Cuinque episcopusillepro sust niaxi-
lutus veniam precabaturV Posl hsec pairis jussii a nie consojatione in Iongiim sermoheni de ch.liuine
lerra elevaius,.ppst reiteratam interrogatipneni re^ sacerdoiiitraberel, coriiigitiiidesialuecclesisesermo
spondiidicens : « Pomine palef, ex quo rneniiserum Q iriler illos adfuissel. Tuncpaler Qdo ex Jefemiseva-
suscipere es dignatus, inqnanlum eonsiderare va- licinio flebileriiiili de sacerdolihiis coepil sermonem
lui, nunquam libi aliud curse fuit nisi de animabus 6'xponere: quo videlicelexplelo, coepit ille episco-
lucraiidis. Nam cseleri abbafes hoc sttidenl, qualilcr pus rogare,"ut euniciem sefmonem ui' describefei,
rebus possint abundare, et honiinihus piacere. Tu .' el lihelli Vnore,comppnerel. Ctii econlra Odo.pater
vefo pielate, hiisericordiaquefrelus, spli Deo pla- protulit regulairt in qiia coHtinetiif, qiiod absqueJi-
cere salagis propter lucrum animarum, qiia de re cenlia pribris nihil liceret ihbnaclfo facere. At yero
"imilftlor tuus desideravi esse, idcircovhartc v.irginem : isdem episcopus ob hanc causam perrexit ad mona-'
volui lucrariad laudem lui nominis. Quamvis enim sterium. Et quia eral prsedicil pairis 'solidalisaiiii-
me etiam larde vinccfenl ipsius laCrymse,nOnsum cus, niox quod voluit -plHinuit apud eum;: de|hde
tameri obliius tttam iiicrepalioiiem, quani certissime prsecepto. iiliiis tres Iibellos coinppsuii 'e.xjJeremiae
sciebam me npn posse evadere : sed nialui poiius vaticinio, quorujn •yidelicet ' textus her diversas jam
piipalris flagello cnedi, quam reusproanima ejus" ecclesiasest.lranslatus.
teneri." Et ulinam onines mulieres in hacprovincia
commoranles, quse carnali vinculo reiittentur, po- [ Odb abbds electus invile. . .
tuissem iucrifacere, el tu me per singiilasxlebtiisses 58. Per illud videlicei iempus exitiali {TanguoVe
piissimo tuo more flagellare. » His ei similibus ver- coepii decumbei^ palef Bernus.Mox yicinps epi-
bis palris conimplioiiem delinivit, sed'tamen tajem scopos accersivit, et ab omni ordine se deposuit..:
obedientiam ei prpiinus-iiijunxit.: Vade, el quem- insuper et flebili voce se Veiiiri indignumque tali
admodum scisti eam de sseculo eruere, ita scias D miiiislerio pfbclaniabal proefuisse. Rogahat iuter
quotidie alere, ac sanciis monitis inslfhere, ne alir lisec verba fraires, rit sibi queni velleril,,patreni
quando poeniiea.tiel reyerlaturj,suadenle diabolo-ad eligererit, Tunc manibus frairhni patef npsier ca-
sseculum. Cpspitque pater, Odp post lisccper singulos . ptus, et quasi yiolenter coiistrielus, ac prpclahiaii-
dies cibum ei portafb, etv.patrum: pfsecedentium libus pmnibtts utordinafetur, ceVam ahbatesuo vi
exemplis; earii instfubre, donec: intra paucos dies esl diiclus. Et cuni nec sicVellei cedere, bt .Jpcuiii
eani ad quoddam monasierium ducefet, ac sacris pastori.s subire; superatus esl iandehiepiscoppfu.h)
yirginibus sociaret.; Verumlamen hsecbinnia proptef excommuiiicatiorie. Ofriinalus Jlaque ville , iritra.
bonum lestimoriiun)prseserttiavfratruiiiflebaiit.-Fi:- modicum tempiispaief Benius niigravit adVpoiiiL
cium est nohmulto post Ut ipsa 'dormilioiiem acci- iluiii... ;;:-..... ..;.;:.', .'.,"..",;..''. ;'--:; :i•'':':
(20) Hinc inlelligitur,.niulier.esin principeiiimo- sim in ordine nostro qubndaihusilatuni, hl ssepius
nachorum basilicam non fuisse adiuissas quod pas- observavi. :; \. I-
61 — VITA-S,- 0 DONIS."
PROLEGOMENA.; '62

MBER-.SEGnH"DeS.

S.:Odb fratrum quoiuihdtim iufbas.paliiur. ' A minicuirim. Quod forlassis oesefiptum quibusdam
1. Multis c^Samitatibus"et 'efebris Tanguoribus", Jegentibus incuti.et. rlsiim,: sed qhia speciacnium
pauca"mibi licuil iiarrare de patre nostro Qdone, et facti siimiis aiigelis ef horrtinibus, hi qiii nos.ihiitari
ea. tanliini quse gesiil.shh stjo. abbale .: tamen ye- dedignantur,; aut hequettht, hahearif- de nobis saltim
stra indusifia pef hseb facile eofnpreliendere VpoV- -^ exctissiiiri, videnies rios proficere a boriis in melio,-
test, a quanta ipse incoeperil perfectibne. Sed q.uia ribus cuffl : ac taiideni relinqueHtes lugubrem vitain,
initiura beatse vitse"ferf' secum augttstias ctlaJwfes, omni exsuliatiPne sequanlur in seierna gaiidia.
finis yero 'ceftamirium g'oriam et, iaudem ; idcirco ; - Cluriiacensisecciesimdedicdtio.
per ejus beatam yilam et 3uje.tam, qtiasi per di- • 3. Igitttr cohsiructp"-mbiiasterii o.faforio; euht
recfttmtramitem, ad ejtisnbiium quahlocius festi-
linabo trariscurreie.- Igitur pater Qdb, ejectus et fralres, iiiviiantque episcopnin, uli riios est, ad sa-
abba prdinatu-, mpx.cotttra euin prsedicii "veierani -craridom eumderii iocum. Ille autem parvipendens
persecutofes insurgunt.; Ille aiitem~ma]ens Jocum monachbfuin paiipertatem, consiituto die veiiit
"dafe et beate quiescere, quam -'cphteniipse.vivere, slipaius cuneis, fuilusque niiiiistris. QuOrum ad-
dereiicio epdem Uibriaslefib,ei qunp.queibi fuefaii verilii cognilb fralres himio cohfiiiidebahlur pudpfe,
a cloiriiioBerttone parataVatqhe ei paternb jhore tton haliehtes tani digniiitt-appafafiim, qup .eos pjBs-
tradila, aliiil (21) Gluniacrinr, et ea)pliini prideiii sent hohbste recipere. ;Mahe ariteni illb 'iris.tante
«cce imriiahissimus aper de silva egres-
perfecit monasferiuni. Secuti sunt auleiiieiim senio-,' Cfepiisciijo, siis feslittanter properabat ad mpnasteriuih. Qiierii
fes lbci illius, :.'",.;
-jj ' yiriens ecclesise' ciisibs,. et" quia erat fofas moiia-
'$>.Martinum adjuiorcm experitur. sterium, riiedilans de ofnsttu loci illius, in ecclesiam
2; Per illud.namqne tempiis -defeeit omriis surti- fugiehs ejusque fpres. coiilra ehitt obserayit. IIIe
plus;:,-queni secuni deiulerat in construenda hio- aulem obniissa. feritaieyiu ingrediendi adiluin a
nasterii officina. Fiehahl autem hsec omnia circa quovis concedeietuf, praedictas regias diulius pul-
beati Martini iialalilia, ;Est autem consuetndo'iio-.- sayif, atque oris sui spiinia, qno adhajrere ppttiit,
sira. iOCiodiertim circuJo celebrare *eam.- Peracta iiriivit. Revera curii htiliusadessei qui eLob timoT
- iiaque*diei oclavi; celebritate matutina, et-hecdutti fem 'aperifet, tartdihibi stelit, quousque' episcopiis
iiIucescente.-aurora, omnes feyersisunt ad propria. cunl suisv veni.t: quibus se 'spoule Occidehdiuhpra;-
strata; fequietionis potins quam dormitalionisirra- buit, impleta voce psalniographi qhi dicil: Timenles
tia: ferebatque pater rioster cuidam vetulaepeispnse' Dominum.-noiimihueniur oinni bono:(Psdl. iii); et
lalem Tevelalam..fuisse visloriem. Aspiciebat, et -iierUm : Nbh confundentut iii teinpore mato,'~ el in
ecce vir veiierabilis canitie decoralus;, stblaque diebus' famis' saliircibunitir (Psal. xxxvi).
splettdida indutus, supefi quarri pallio pliivistli ute-1 '-' "',;.":"' Odptiis.chafitds in pduperes.
Jialur, et episcop.orumsnore ferulam manu fere
bal: qui proprius accedens, slruclUrarii -ejus mo- 4.' Verp enim aliquando-patef Odo confessiis
nasterii cifcUnibirca inspieere ecepit. Quem cum cst, quia sertiper iiabuit unde fralres ;susten--
inierrogasset quis essel-,aul cuf-hoc ipsumvsedifi- laret, etquori pauperibiis lafgiretur^Nusquairi enini
cittm circnmspiceretj aif ille : Egb shm, -de quo; a misericordise suae sittii pbtipef-Tlrtqiiain fecessit
fratres celebrant-sblemhitatem octavi diei;: etenim vacuns. Quclies eniiu cum ep :ai>ii,'seriipef uiide
visitare eps vehii Dicito.iHis ne deficiant, sed in C shstentarentur pattperes si iiaberemus ,- iJiligenler
incoeplopperepersistarit. Ad hsec snhjpnxit persona fequisivii ijdeinde quia si omnia riobis' foreiit ne-
illa,quia defecissetpmnis sumpttis quem secumdeiule- eessaria,: jam secufuS pfocessit ttihil Iiocsifaris,et
rat. Ac illerNe iimeaht,inquit. Ecce:hunc a Roma quia se pninibus petentibiisdabat, Dei ttulu cunCta
:veiiioelTuroriiaih(22)yarip.iterauieirimeumperGu- ei suppediiabant., Ulud Tobise prsecepium seiflper
iianiAquitahiamqueIaciaro,ei exliispariibus taiiium habebaf irt prpmpiu;:'. Vide ne dverltis fdciemiudin
eis pensuni mandabbi uf eis. hoc terhpore affluenfer ab itio tentpOre,-el omni pelenii te iribue*(Tob.:ii).
"abundet,,et-lohgo;po'sipeVseveret.Lseli ergo fratres,. Si quis vero affulissel ei aliquod niunus; et pauper
et de tanti vifi prPmissiorie securi, Pmni cuhi Iiila- videretur Iiabilu, mpx; interrogabat eum quid vel-
ritate Deo gfatias' ccepernnt agere. Gujus autem let, aut si aliqiiid ab eo egereti Si 'enihi quid,dani
liaec persona fiierit^pfofiieri^noii audeO"quia pafris peleret,' stalim oaqualarice iiiuiiusilliid aastiinabat
nostri nios fuit, ut deliberative siiaitt parsottam nuij-^ qiianluni valerel, ei duplum illi vpfsecipiebalvdare;
quam ascriberet ::sed simagni aJiquid vidisset Vel-.' ;; qiiod ssepiusinmvil.tisfebusviiiieuinfacere.Fateof
parvi,; lali modo quod yideral dicebat. Uniis,„ex-ttd- peccatuni meuiri, quiaerairi frequenteriri lalibus fuivcbn-
strisfratrihus;. aut qusedam yetula persoria hoc vi- trislaTus-'; ,ct;:quia. priof,;quasi;coiripatiens'
dit, veliiludV Nam quOties hsep:hiihi^retuIitiCtoties Joci pattpeftaii,::.ei pfseyideris,bpjtofthnitaiibiis^fra-.
irilhif pfofessiis';est, posi liane'Teyfelalioherii-ii)'tfa"!'• 'Ifuhi, velufi suji;praflexth inopiseViicebarii:ei: ifiju-
dies;pauc:os;e"x-fiiri>>us .Gii.fiBe^pIusquam ;tfia":millia ":sittin:;Psse;SiC':bmnia':4iidiscfelP'rtribuere,
':ibidelalps^isse^PlidpS.iTarilanairiqrie et talia sub -'liuiabdriiseientef'flgbfey'sedniagisi.nsipiehiisevbbvp-
. taiT^spebieinihiviiaffafessbiitus erat^quae apud,;cccr':j) liitus:c,a!igine'a teriacilatis potius strartgulabaf iftu-;
nbhiuiii :saricii.':Behediciiv"quod:-dicite ciprie. vllie aufem,; ^ttia\;erat pefitissimus hiedictts
gesia "fiiefhhtv, .SimilinioilP et apud Giuillacu^),; aiiiniarum, quodamniPdp inariudisefeiionis pUlsiirii
quse isi aiiuefem ad Jiqhiduni exarare, libelli riio- Vnei .laiigebat eirorisi-eihoc esemplp, viilhhs malo niese
dus lillra .dictatorissefaciilialiilam extenderet. Sed ciirabat menlis. Aiehat ad'-hsec ~ •niihi : Taee,
ecce duihvbeatiMaftinivfidelissiniatti proihissipnem IIIOiisee iJicis. Fuit quidam juvenis, et erat dedilus
enucleatiris.adimpletam narrainus, suhiio,'ad hieri'- liiieranim • sludiis, qui npcte quadarii Iiieinis teiri-
tem recurrit •fefaruttiliestiarum non perparvuni-__%&_- : pore, dttni'ad =Makitihosi.agililef pergeret, utiritef
" "(21).Jbaiirtes iioc loco"insiiiuai, Qdoiieni-Balriiai; '„..ctis ;in, blogio :tuni;„Sernonis, tu.m, Odpni.S:vsiipra.
abbalemessedesigiiatnmi-ciim Wirib; Balniiri,;Gi-.',,- ., (22)Tii\esl'']'i pagiini:'Turanicuiri,..i'« • TouKaiue.
prsefcbius 'sit, '.ex.di- Idem.vbcabuliiriifeditinfra niiui. 16,
gniaco, et""''celiaj'-'•'^EiluceiiS! . <'.'-_-: .
63 : S. ODOABBASCLUNIACENSIS.
64
eonriiseipiilosmalinins adessel, vidit in atrlo ipsius ji. "kdore, aul illius timpre aliquis vellet deso.eiidere,pro-
ecclcsiae panperem seminuriumjacere, cujus com- ijnus imperaliat illi, ut quq sedebal sederet^ sciens
passus peimriseexuit se scapulam, qua superindu- eum pro ejus reverentia,iion enim pro paupere id
liis cral, et nstti pauperis eam liansiens projecii. facerevelie; nam ssepiusvidi euin hoc facere.
Coiisideraiis quori fecit, irieirco melum rigorjs -
procul a se avertit. Finila ilaque laude matulina, Odonis Romanum iter.
lolus jam rigidus ad suam, reversns esl cellulam. 6. Illo enim temppre qno cum GefaldoRegiensis
Sed' cuiii congelata membra volpissel leclulo ira- ecclesise (VEglise.deRiez) episcopoCotias ifaiisivi-
dere ul calefaeerenl, lihram auri supef sunm reperit nius Alpes, ct Rprriamveniimispaiitef, niemiiii eum
slratulum,-ac deinceps quod suo usui relineret, et de quadinn nniiiere dsemoniaca lioc fec.isse, quai
quod aliis iribueref habuil afiluenter. Egotamen slalini"rerldila
' esl sahiiali/el una npbiscum usque
igiioro de-quo isia dicebat. His efsimilibus exeni- Seiiam (Sienne) venit, ibiqtie dissenlerico niorho
plis calaplasniabat vulniis niese pfavilafis. infirma. remansiu Posiea namque apud .s|ancUmi
5. Vellem arialia transire : sed miseraliories ejus Pauluiri simul eam Romre vidinius, -cuiinox sigiio
mulloe compcllunl nie .«cribere, el ilerurti de ejus denarium daii prsecepit. Illa ve;o ctnn sedens.yc-
largiiate pleniiis"sernioneiii facere.'Ailamep scio recundareiur, curvato Capite, defixis in. terrarti
quia absque meo pudore boc neqttibo adimplcre. lumiriibus, quse esset illa nnilier ittierrogavi. Ille
Ego tamcn scribam, et gladiuni jncrepationisin aiifem respondens : llla est, inqiiif, laJis ac talis.
nieriiel infigam, ac deliinc- culpas meas omnibus Signa niilii diccns, qualiter eam possem faciliiis
paiiriam, ui s\ ei modo, quia recessit, bsecconfileri in recognoscere. In ipso namque itinere velulus qui-
nori valeo, saliem vos apud eum iniercessores obli- dam el debilis prsediclas Alpes nobiscum simul
nebo. In sno eniin ilinere quosque circa viaiii pue- traiisiebat. Erat aulem oneratus sacculo plbno pa-
ros reperiebaf, cantare ebs "quiddam cogebal : et nihiis et alliis, csepisqueac porris, quaruni virielicet
quasi eorum Juduiii remiinerans, .aliquid eis de suis heibarurii feiores ego niinime poleram ferfe; Sed
rehus pfaocipiebatdari. Dignos eos esse dicebai.re- pius paler illico uf euin vidit, inore suo super
niuneratione nOnparya. Ille vero ut nos sua jocun- equum suuin sedere fecil, sibique pfa:dictumimpo-
ditale lselificaret, Ot illos misericordise visceribus sifii fetidissimum saccnlum. Ego aulem tantuin
reficerxjl, istaethls similiariicebat. Vefba enini sua fclorem iioii fcrens, abejus quem comitabar latere
omni exsultatione erantplena ;,locutib vero sua prse relraho longius pe lem. Peracto iiaque cmineiilioris
nimio gaudio ridere nos cogebat. Sed ille habenas Alpis arclissimo ilinere,-ad-ileclivum irtonris ihci-
nioderaiionis manu tenens, inox capituluin.Regulse pienies-descendere, conspexi cinn emiiius astattem,
nobis opponebat dicens (Reg, S.Ben. cap. i, 7).: si,iumquecogeute panpere equum superascendere.
Risum mttlium aul exciissumnoii-aniare; et iferum : Prop.diclum nanique saccUlnm nec tunc panperi
Monacbusnpn sit facilis auipromplus in risu, quia rcddidii, sed arlioni sdke appehdit. Ego anfem eos
scriptiim esi : Sluiiusinrhu cxallat vocemsuam (Ec- qui nie prsecesserant aiilecedebam, et ut apprppin-
cli. xxi). islo n.aniquect simiJiinodo noscoliibebata quarem illi, ocius el verecundans ihaiii. Et post
risu ; sed spiriiualis ejus .liilarilas inlernuni gau- pusillum -cmii venissem ad ettm, dixit mihi : Ac-
dium noslro cordi inserebat. Sed ego.iiulignus quid cede, qiionianusupefsimipsalmi quosdebeiiius can-
de cO digne dicere poiefo, aut qiiid, enarrare de _, tare.Cui ciini ego respondissem, quddfeloretti-.illius-
lanlo gaudio? Revera cuin nienii nostrse aiuef -116-' ^ sacci ferre noii possein, prolintis incrcpav.it me
quibamus saiisfacerc, vesiimenia ejus..osculabamur dieens ••: Heu me! pauper illud qnod tihi; feiei",
occulte. Sed quid niirum de nobis,-qui iiidesinenter potest comedere, tu ejusnott poles fcrfe -odorein!
adb«rebamus illi? Eiiiinvero quando.ecelesiam.san- Pauper enim polest pPrlafe, tu emn.-'dicis.iienon
cti Pelri intrabat, Dei famuli ei qui iliuc-oraturi ppsse-videfe!".Hoc autem dicehal de se, qu'i vertts
ascendebani, lrinciiide .exeuntes posl eum cursila- Chiisti paupererat. His et simiiihusvverbis nie in-
bant, el biiTUiii.-quotegebalur niore cappas,per crepavil, et odoralum nieuni-ita curavit, ut ipsum
extremilatem fimhriseappreJierideniespsculabanluf. feioremdenuo nttnqiiam seniirem.
Iile autein coricito gressu ibat ceu fugiens, el.ipsi
eum sequebaiilur veluli persecutores. Erat- enim Aliud Odoriis Rpmanuni iler pib poce."'Januario-et
velul lapis angularis quadrusi. angelicus yidelicet et -"...',. Februdrio.
liunianus, largus et gratus, ul quoliriie ab ep cpm- 7. Siib idem lempus ilaiianl missi sumus ajLeoiie
pleri yiderelur hocqupd in psalmo legilur :_Jucun- summo p.ontifice, ul pacis Jegatioiie fungeremur
dus homo qui mherelur et coinmodnl (Psal.m), ef inter Hugonem Longobardorum regem, el Alberi-
caetera; et riirsum. sicul ait apostoltis Paulus : Hi- cuni Romanse urbis principeiri. Post nonniilla vero
laremenim daibreni diligil beus (11Cor. ix). Ca~cos discrimina veninius laudein Senani. Paiiebaitiv au-
nempe-et claudos paradisi .asserelialfiiluros fbre tem faniis penuriam-ipsa civiLas. -Affuerniitjanleiii
ostiarios; ideo jiullus deberet eos pellere a sua nobis in prpfeclujanti peficulosi ilineris -fere tri-
domo, ne; paradisi eis pof.tas claudereni in fuluro. ginta solidi argerilei,-ex quibus pars liiaxlnia jam
Quod si fbrtassis aliqiiis e nostris. fahiulis non fe- B dislributa erat. Ego enim recolens, coiisiieiudineni
rens eorum improbiiatem, aliquid niutuni (25) re^ . illius, quia nihil s.ibi nostrove reservabat nsiii, nie-
. sponderet eis aspere, aui niox illis assueia beiieficia tuens ne nos ei quique liostri fame deficereirius, si
non conferret, sive eis. accessum ostii noslri papi- deesset ex. quo oniniiiin emeretur cibus, suriipsi
lipni.s denegaret, staiim comminando inerepalial,- quod su.pererat de prsediclis solidis,'et Iaienfer :\b
eum grayiter ; deinde illo astante vocabal paupe- eo discessi, atque eo ignorante civitalem trahsixi.
rem, eique prsecipiebaldieens : Cum venerit iste ad lllo autem ittiroeunle civiiatem, occurreruiitegenles
portam paradisi,ialionem retribue -ei. Ilocautem i assueta benefieia deposcehtes. Ai ille, circu.mspeciis
dicebat uteos lerrerel, ne similia amplius facerinl, omnibiis, dnm me non vidit, protinus quod gesse^-
et chariiafis afleciu eos informarel. Siautem socuss ram iritellexil. Sciebat enirn, quanquam prwsio rton
viam (ul sa;pius fieri solet) anurii reperisset aul de- esseni, non tamen lpngiusfore : idcirco innnil om-
bileni, slaiim de suo equo.descendebai, el eum de- nibus fhanu ul enni ^sequereniur; quod cl fecerunt;
super sedere faciebal, impefans eniinus omnes prse-- Vidit igituf dum transirel civilalis plaleani ires
cedere, "prsecipiebatqueadhserere ei:aliquem.e fa-' viros, sed quadam' hpneslate comptos, qute |eos;ab.
nihii*, qui euiocpnliiierel ne caderet. llle yeroiriter• improbitate egendi alierios reddehat: attamencl
nos equitanies incedebaf pedesler, ac semper psal- cidem penurisedediii fuerant. Istis namque eiIstani
lens cogebat nos psallere secum. Quod si pro pu- dedit occasionein, ul suaj benedictiohisharficines
(?.3) A'iis, aliquodmuium, id est verbum,'ni fallor,, Gallice quetcjucmot . _ < -
m PROLEGOMENA.-^ VITA S. ODONIS. 66
fierent. Erant ante oslia domus eorum positse sin- A Ex cujus nenipe verbis coiiipertus suni, quod ille qui
gubr-.scululse latiri baceis plensc. Stalim unum ex apparuit, non fuisset homo purus, quia illud i.tineris
eis iRterfogavH,pr«edictas laufi baccasquariti ven- spalium quod se sub una bora poilicitus est peiaclu-
derenl pretii, Al ille ignorp quid viledixil; cui rurii, nos peneper tolum diei spalium vix pereginius;
pater iioster resppndit:'Tace, nol.i dicere pretiuni - cujusrei factum mihi terribili visione aiitecedenti
qtiod dixisti, sed dic laiiios denarios. Illevero iia nocle eodem ordine iuilostensum. Adeo enim sinus
fecit; pfoiin.us Vero niuiuo tot accepil denarios, et illius dilalalus est misericordise, ut non solum fideli-
sic eos stib prastexiu preiii sua beiiedictipne inune- bus ista facpret, verurii etiam pefsecutprlbus suis
j-avit. Interea d.um ego ejus;pbservareni cgiessus, inanus aperifeletpalmas extenderet. De quo ei islud
vidOHuni venieniem posl pusilluni alonge, acgtiasi vobis retexam exempium cui rei interfuit, frater
prsecinctiis iniles ad belluin incedebai sljpaliis cu- Firmus, Doniini Balduini (24)" abbatis-germaiiris.
neis pauperum : sed tamen tania repleliis exsulta- Odonis sollicitudo • chatitasiri tusticum sibi
fipne, ut eo salutato'nipre npstro, vix posset Tne pro-pace
- infeslurri.
rehenedicere. Deinde finxi me interrogare, qui es-
sent qui ettm ambiebaiil incedentes, vel quid qtise- 9. Tempore prseterito dum Romuleani' urbem ob
rereut. AlTille: Isti siint, iiiquit, domestiei Dei et iiiimlcitiani, Alberici jam fati piincipis prsedicftis
labprafores. nostri.- Ergo aeceiera, etredde iliis Hugo fex pbsideret, ccepit ille inlra extraque diseur-
niercedem. Hoc peracto rttrsum ittterrogavi eum, rere,.et pacis concordiseque monita inlcr ttirbsqiie
qnidsiJji opus esseiit lanise lauri baeca?,aut uride. disserhinare, -quatenus posset furprem prsedicfi regls
eas lulisset. ille autem cce.pil npbis tanta el talia p sedare, et prsedictam urheni lueri a lanla obsidione.
verba dicere, quanfa et qiialia riu.iiqu.amaudivi ab Iiilerea .quadam die riurh-jiixia. riionaslerium (25)
ineunle setate, hec spero me ultra audire. Adeo beali Andreie apostoli iret,, qubd ad cliyum Scauri
crihri bmnes . exhilaravit; ut prse -nim.io gaudio ne dicitur ex nomine, quidam rusticus-.vpluiteum pro-
qtiis ex npslris suas lacryhias ppsset coutinere, ut pter lagunculam aquse occidere. Eteniln , sicut Scri-
valeret alter alieri loqui. Necdum fuerant lersse tura-dicil : Qui. ambulat simplicitef, ambulat confi-
tanti lacryinsegaudii, conquiniscens„ejuspatewiilati denier \Prov. x,9), more siio nulli nocens, nibilqiie
coepi eum rogare, ut baccarum illarum sarcina nps ^uspicans curvato incedebat capite. intantiim ertiin
non pnei*aiet, ,sed venditpribuseas remitteret. At apudcumusus iholeveral. Regitlse(Regula S. Bened.,
ille, nort, iriquit, faciam, quoniam yereor ne for- cap.-7), ul ubicunque esset, sive.stans, sive auibiiT
tassis post nOs pretium reriiiilant, Vix tattdemid; JansVaut'sedensjseniper.curvato capile, defixisque
obtinere polui, yid.elicel oslendendo illi sequestra- terraih.Iuminibus ineederet; qua de re a quibusdain
i.ionemloci ei ionginquitalem iliiieris jajri peracti. coiivefsaiionis Suse lempore Fossorium ludendp vp-
Ipsa yero die-pfsedixil iiiilii: pribrem forc fuluruni, catus .est. Factum est auiem dum prsed.iciusrusij-
et-mulia aliat/use niibi postea--acciderunl. Deinde cusicitt caputillius appeteret, omnes quijiixia yiani
coepit nie instruere, quemadiiioclum inler eaeleras aderant, eiiiissis vocibus percutientis attraxeruiit.
viiTules patienliam deberein pbtinere; afque ase: .m.anus. Tunc dulcissimus paterf.Ne faliar, igupro
ipso exordium surnehs. coepif exponere, quanta et - quot denarios accepit mutuo, eiquejipnuni pro nialo
qualia ordinatioiiis suse-tempore a suis fratribus reddidit; el. foedera.lumdimisif.. Seci ppslqtiam ad
pertulisset. Quod\ sane iiunc non expedit Scribere prsedictiprincipis aures litfc peryenit,-..ampufarenia-
propier sahctissimam ebrum postniodum conversa- C nus ejus yoinit. Qup audito domnus abbas Odp obiii-
lionem. -,.. ; V_ xiushe fieret exoravit, et rusticum illum incoluniem
8.'Necdnm peraclo itinere; et anteaquanifundi- atque indemnem absblvit,
lus ripstra defecissetpecunia, pbvium habttimus fra-
tfem nosirum Petruin; presbylerum, qtti tuiic con- lieiii-Tn'furem./Siienlii-religio -
•versaiioriis graiia Romam yeniebai: ex cujus"sVm- 10. MuIloiTiriisahc et vestris aiiribhs diifamalum
stantianosiTa dilafaestinopia, quia ab eo surripsimiis est illuri, qttod cuidam latroni.pater noster riudum
ex quo iler noslr.um.perfecimtts. Fiebat aulem istud Rbniam veniens Tecerit; quod magis libet milii rie-
diiobusriieiisibuSjJanuariOvidelicetatque FebruariO. scribere ne aboleaiur, qtiam ul vestne induslfise in-
Fiiit aiiteiri iter iipslruni per Ammiaies Alpes.-Tanfa Sirtuelur. Persisleiife iirique illo.orationisgratia intra
namque inundaljo nivis iliis diebus effluxit, ut -agni- civiiaiem,;yisum fiiit omnibiis, ut.fraier iioster dom-
tionein nobis plini" cogrtili aiiferr.ei -itineris_:-etiia nus Gotbeffedussuper paslores equoriim irefiri cam-
oiiiniuiii: replehal siii.us, tti frigescenlibus ariubus pum..Faclum esi auteni, ttt iii sequenti.npcle, cum
eliam loquendi moduios perderenius. Cumque seniiia gravati soiniio pastores obilpi-inissenf, ei ipse pervi-
ejus niembra labescere. cernerem, ieci ei agilem .tu- gii orationi insisteret, fur adfuit, raptiiniqiie eqiium
liicam, quaeejusposset tuefi et calefacere peueiralia. ascenriit, et.fiiganj. arripuil. Prcedicius vero frater
Peracta ilaque legalioiie, a npslraiibus coacii sumus, maluit cqituni perdere, quam sileiiliuiri rumperc;
ut per mariiimas Teyertereirjur fines. Facluin est a.u- quod.videlicei si ieeisset.protiniis fuv eqiiinn diniit-
lem cuni yenlssenius.adlocuni, qui vulgo BurfianUiri tefet. HpCitanien fecit: abiit, et tacltt uinim e.jia-
vocatHr, jam sole, Oceaiium tegenieobvium habui- irj stpribus suseifavil, eique_ quori contigera.i sigiio
.nHis.seminudumpauperem cujus ego speciehi,-sicut pSiendit. Peracla itaque nocie et facto iiiaiie,"vide-
irinc considerare iion.potiii, ita.nec posfea recplere, runt furem eniiniis uiio affixuinlpco super eqiium se-
valiii. Hop lamen reminiscor, quia nudis plahtis, nti-' dere. Qttem apprehendentes,-vincluni euiii patri no-
riatisque -l;aieribusiilimensitatem ipsius- nivis calca- stro miseinnt, stalimque.ei quinque argciiieossoli-
bal inlrepidus.;Cui cum pater npste.r apprppiriquas- dos dare prsecepit, dicens -inj.u.sluniesspeuiii absque
sel, gressum fixit, et ohines se praecedere compulii, digna; luercede dimitiere, eo quod per lolitts npclis
et mox ,se exspoliavif, et panperem operult, mibique 'spatium multum,. suslinuisset -iaborem.. Sed eni.in
prsscepit-tanium . ei pretjum superimpendere, unrie ppsiquam.Deo lraI>ei!leadnionaslicaniperveni vitam,
possii iter siium implere.-..Tuiicpaulisper subsiili, et v,acdehiiic p.er iiicrenienta lemporuni piqora frairi-'
euiri quO ifetinterrogavi, sciens iri vastam' sdlitudi- bus 'suril, electus; spepe"fratres nbstri furefti-illiiiii
neni diverlendi loCuin non esse. Af ille iiiqtiil, ad mihi annptarunt: el'quiaerdl filiiis nostri .'liipJ.eniii-
pastdrale se castrum persislettte dieppsse peryenire. -narii, qupties pater. ejirs fratfuni voluniaii contra-
(25) Is fuit abbas-Ronisead S, Paulum, infra ntt- chaiua exslat in tpmo iftali3e,.col. 1099, ttbi Benedi-
mero 21, iilio eiiarii CasineiisiSex: chroiricbLeoiiis' Cltts abbas, religiosus~presbyler el momclius, .tulic
Marsjcaiii in Jib, I, cap. 58, et <0c\emgenere\Eraii- praefuisse diciturv cl vSergiiis: NepeSiii.usepjscppus
QUS,ex cap, 56. ... _'-".', ".'"'.'• -.,... Alberici fraler, aliiqiie ejus fratres ,ac sorores lau-
.25). Egregiade ep. riibnasterib Aibefici priucipis dantur ..'.':
6" S. ODO ABBASCLUNIAGENSI-S. 68
ibat, toties; nie prsedictos solidos . Vepetefe;'coge- A
'" , vcollttm,et lianc cuitt repefisseiit, hbri prbesumpse-
iiaiiti-' 0' ;. v, v.'-'; ..'': ': \\- : .•"rurttaufefre. .Gibbyefovqu^-ybluerurii elpotuVaptid
11.; Qtiiadeactu 'sileniii's'efih'bse iiiittlii, sihe qifo ; ^ospsi' suiit^qho Visiitt^infef ehs fueriirit•: sic eiiim
'Videlicetdttceiida-est prOilibilp-yiia ihOhachiyrestat' cbiiipletum esi ih eiS;iilud;pfobatissihiuiriigattdiuin
iiiretfoVetJeaiiius,'et: per euhi aliquaniiiliiiii-perva'- vqhoT; paiieiitiamV.operaW^
•geriihs.Vila eiiim riipuaehi Visqheadeoest aliquid;, ::-Nbh'iblum:a4t'erii:sed':^
;doiiec:Siib;;siieiiiiOvess,eslu.du:erit. Ep verp ferholoV : ;scie)ites!qubd'.'{ribulatio pdtieniiamoperaturTpalienlia
quidquid bene. vel' hoheste se agereputaverii secttii- ,-' vero spem. Spes auleiri;ribn;co_hfundit,^quia\'cliaritas
duhiiiistiiuilOiiettiPairuiii riiJiilerii. ".' D.eidiffusaesiTii cordibus rioslrh. (Bpih; v)i Et nUiic
.' Eicempluiniiisigne, igi.ltir^|uique mottasiica ferfis indumenta ,i:vobsecfo
. "ufuna niecum Iioruin virorhhi itiluearniiii bxempla,
.,'12. Tenip'Oreigiiur,quo sseyissimavgertsNoftman- lil silehtiO taoderh aliquaiido:d_elis:operam. Delioc
nPfiiin,.Pictavorum aique Turohbriim fines cruentis . ri.amqiiebono silerilioTsaias :. /?? sileritio,erit vobis
devasfabaf gladils, .cohtigif ut ijuo venerabiles viri . spes (Isa. xxx) ;ei jfefeinias : Boriumesl cnm sitentio
ex eadem corigregatioiie, neseio qiia decausa, miiteV .prmstplari boniihum (Threri.'i); et rursuinj: Bonum
rerifttr Tufoiiiam'. Uiius epfum- Archembaibus voCa- est viro cum"qb ddplpsceniia-sua.pbtldveril jugum,
balur, iriihique bcne ;noiiis : altef vero igiiPtus, et sedebii sblilatius.el iacebii, quia eievavit-se,super se
diciturAdalasius; vifi nehipe opinalissiirii, et inrii- (T-liren.m, 27)1 .Siniilitef etDavid de ep iinquiens
torum mohacliofum patres rtunc surtt effecli. Faeittin proclamat.: Dixi custodiaitivias ineasiit nbii; deiiri-
esl igitur dum tanturii Itef carperent, et in quertidam JJ quarii ih:lTriguahiea.:Posui ofi hieo cuslodiam:(Pt,al.
Jpcum requielipriis -graiia diveftisseril ialitef ab XXXVIII) ; et csetera; et apostoliisPaulus;: Bis autein
cisdem Norlmannis capii s.unt eadem riocie. Efat qui ;hujusmod:T';suht_te ih
aiitem quoddaiii pppidumjsecus lociim, supef qiiod Voriiihcfjesu; lil cuiri silenn&bperahles-panemsnum
-noctu irrnentes ceperunt, alia yero NorimariHdruiii 'mdriduceni(II Tiiess. ni): Dixihius ista dejaiiliqiiis
pafs;qttae ibat; euni pridem eapla" prseda. devenit iii vatibtts; Ut nullus arbiii'etuf boc Silehtiurtiriiodefnis
euindcmlocumlnqUo pfaecliclifratres erant.-Gapere teimpbfibusfnisse iiiventiini, sicttt quidammaie sus-
namque cos e( ligare eorum nianus,'deinde niinare picantes fatentuf. Hos hariiqiievei Noyi TeStameiiti
potuernui, sed eorurri sileiitium runipeVe rieqiuVe- Palres., Paulus, AhiOnius, Hilafiori, Joarines, ad
lUiit. Marieauteiu faclo applicueruiit in assignafuin •pbslfeririito;beatissittiUs pater; BenediCtusiimitaii
iocuin, in quo sibi coiigregattdi"posuerartt constitn- -sttnt,.et alij quairipluriniij quos. nbiriiriatiin'pfopier
ium, Prsedicti vero lialres paululum se abeis se- ijiioruhidam fasiidiummihiitte Teeenseiritis: Iqiibrinh
queslraverunl, et, sicttl erant ligali, in lefra se su- videlicet silenlium, si quis studiose exqiiiTefbvolue:-
per fstciessuasdederuiit, quateiiuspefactb psalino- fit, ineofum catsdogo affatim reperire ppierti.'Eigo
rum cursu sileiiiio finem ihiponereiil.' Nottdiini ulriobisvquilibet noii opponal qttietem in qua degue-
eriim oralione conipleta, verill pars reliqua. cap.ia rttnf solilttdinis, his: omissisriostervsiylus totus se
iiiulfa prseda. Inveniens itaque dttx poriiiii prsediclos cbnveriat adinstitutiorteirieyattgelistaruin ctide ope;
fratresin lerfam jacere,\inierrogavit qui esseni. At fibns-Dbmini Jesu sumal Pxprdiunri. ; V
ijli retuleruiii-ei. omiiia qusegesseratt.l per bfdijienr' viS/Tiiiniim ttttideiiitestiiiioniuni in MatlhseoIia-
addehlcs qubdi hiillo UiiodO;ppiujsseiil eOs loip.iip beniiis : Jus_sil;.ittquit, Jesus dhcipulos shbs asceii-
facere. 111 e ilaqiieqhia efat barbarica iriimattifaie dere ~in-navieulam et prmcedere' euin trahs frelrim,
fiwgidus, ob nimiam elaiionem cum epdem in /quo dgnec dimitieret lurbas..Et demissa turba qscendil in
i.esidebalphaleralo eqiip iiiclinatovelnt ad fefiertdum moritem soius- brare';(Maitii. xiv). vSeeiiii.diihi in
coiilo, irruil supcr eos,: nietuih monis eis incuiiens, Marco:: Coegit Jesiis disbiputpssupsascendere.navein
volens ebs probare-aii llmefent. Gseieruni.vuigus' utpr.mcedeiehteuinttansfrelum qd' Belhsdidcirii-duih
iiridique quod cpnfluxerat-,adlioc spectaculuiii vpci- ipse diiriiitetelpppitiuni:,el dumidimishsei ebs, abiit
Teranies Jiarbarico filu plausum dabant manihiis. At ^«'vmo.Mlem" Teftittrh iiv Liica iia
tff^rev^ilfare.^vQ.
illi ut eranl aninip cohsfantes, ita et cbfpore per- CoritihensT Fticlum est in iiiisdiebus,'exiit Jpsus iii
nianseiuiit iinmobiles: ei liPcnpn aliqua lieliat apttd Thohiehisolus ptaieel etdl pethoctans in\praliphe bei
^eosindelusione , ised jure obseryanuaqtte sancise :(LuC:.vi), ItemTii epderii : Vigilateittique onini terii-
reguJse,' sub:qtta yidelicbt cupiebant rnori et viverc, ybre_ biahtes ut dicjni liabeamini fugere omniti hld
•niinquamqueab ea|decliriare. SedOiiiiiipoleiiiisnfa- -qum.fuliira sunt elsTgte anie' Filiuiii lipmihiL Efat
iiiis eorum exliilaratuni speclaculum protirius co.n- tiulemdiebus docens in iempio<;;: noctibus verb\exiens
vertit iii iublttm. Mox ui ad eos baf]>arusappfbpin- ntbrabtituririmonte qiii voctibtiiw-Oliveti(LiCc.xxi)-.
qnavit, equhs itt quo residebal'in~obiiquuhi, resiliyit, Qiiarlum.vnainqiielesiimPiiiUinih 3oahne inijUsiiiodi
sessofemque suuhi in ierram slrayit alque collislt. terminatrir : Jesusauiein perrexil iii hionlem'Oliveti
Quam cbliisioneni sialilir febris Jetbalis secuta est. _etditucidb iterum venil iir iemplum(Jbdn. vili). ;Si
-Coiiticueriint onines et yefsi in slupPreiii cpepeTtini venim.VerbUriiDeiet' Greatdf cariiis, dtim conversa-
quaerefe iriler se, quid ex iis facefe debereni.: Ue- retuf cuni lipnlinibiiset vilsepraedicaretEvangeliutti,
perlo tandem.cottsilio, barbaricp filu Uigiuimesse D-ad-tempus siiuit, quid nobis agendum sit facilius '
censuefuni, ut pro vita ducis siii.unus ex eis csede- cpniprelienderepotestis; mdelicet.cum.'ino.rs\et viid
iethr. Deiride ccepernut sbrie qhaerere, queiiiex; iilis .in niahu lingiiqi;sit'-posita (Prdv.; xvni) , pt -Cuni
deberent interimere.; Sed super virtulum vi.rps et 'Scriplura dical:. In muliiloquio noneffugies pecca-:
sorii Gbristi connttineralos', diaiiblica .'ji.ullo'riipi© ium (iPrbu.x), -et : yTriihgupsusnbK-ditigeliifsuper,
'poieral cadere' sprs." :Obsiupescel>aittitajjue' supef ierrtiiii (Psfll.cxxxix). Si enim praedicii fraire.S:cum"
eos et adiniranles dicebanl, iillra Iioniines Csse,-: csederentur atqtte viiicii miwafenluf, yoce sijehliuiii
super quossofs eorutti non potuissei cadere. Siqiii- ruriipere non passi suttt, eurii Iriiitanies,;de.f-qno.
dem juxta huncnipdum interemeraiit Unhm ex fa- scriplumesl : Sicul ovh ad oc'cisibnemdttctus':es'l,"ei-
'snttlis epfuin. Alter vero famulus •qui.superefai, quasi agnus' cbraw iondenlese siiie vpcefsic;noii ape-*
oplinTesciebailiPsiium linguam, "qiiiehs-oihiiia-qiise iuil os suum (Tsa. vLiii); hl;ve'rp quTniillanf vi >v
ioquebainltif laliiiocloquio Glamiiidicaliai.Et httnc patiuiifur , nec a quoyis.'coacti,; sedsua spohte
crediiiius;.consolal0reii),hoiiiiiiuiii-salvassboh eoi-tim regulsij jura iransgrediuhtur., qiiiU diciuii jefuni
.rey.eiali.onem.Tuiie accedenies ad e,os,-yelocitereo- siiiiul positi adjudiciiini, cuihuiiprumqueeaiisa in
fum niariiis dissolyeruiii, alque pro viia. ducis.sui corispectii Dei et arigelprutti.exairiittabitif ? ;Dequa
", obhixius eos per iniefpreieiii rogare eoeperuril: ei exa.iiiinatipnesaricta Ebclesia;pefVbeaiuiii3Pb!tefri-
iiademhni factuiri est,;iil eos ritiiiquain ligare pbsiea biiiier :claniat: incens :_Jitsttiuras"lesie$'iupsw
VpriESunipsissent.Sed e'flioc fuiiinifaliile, quia uiitis nie (Jbb x, f7), Senipbferiiiii iri hisVgfavisii.irie.uIiib
ex prsediclis.iVatiibusfeiebisi aui'eani cruceui circa piectilur, qiii per iestes cOhvihcurituf;Eivillivihale-
69 PROLEGOMENA.— VITA S. ODONIS. ,; 70;
diclum legis percipiunt, qni ea quselegis sunl sciunt A i tibniincubuil, et tandinDpminuui oravit, quousque
et ah ejufiriandatisTefnere declinare npn meiuiihl.,, Jiberalum,-puerunKesse cognovil. Non eriim potius
De qttihus '.psalriiislaait :. Maled.icliqui declinani " q . deillo quain de:.-cseterisdolebaj capiivis, sed pro
.^andfllis''t.ui's...(PM.'cmii)\(M).- ,' , ''. ejus aliiinagrayissihieTaborabat, liinens ne. aJiquo
' 'F:ftiltib'us''ihfifmis\mgfe'mcdiciriam cash sine iayacfo foritis ptter et ejus anima gehennse
'-:_:: indulget. -'.'.. < -tfadereiufVSed! intef cseiei.a nOn sunl prseiereurida
-li.Erant itaque in nbsfra cbngregaiibhe dub illa.iiuaa niiirix puefi narrabat. Locus> ait., ille-ad
ffatres, qupfum nbiriina huic;pperi npii libel in- quem capiivi ducii fuerant, ultra qttbddam fltimert
texere, qui pro stta giavissima infirriiiiate crehriiis erat, cujus tanta inerat profunditas , ttt nullns illud
eum assueverattt Orare , ut medicinse illis femedia aliter nisi nayigio, aut iiaialu fransire. Dista-
adliibere -juberei, praesumeritesde sanllate, Al ille balautetti a.Tiironia. spalium posset itineris octo dieruni.
iionfereiis ebitiin impfbbitalem, 'coriserisilivoluntati jam vero revisendi pueruiii spes frusirabalur.Staiiie
eorinn : peti.tOqueriiedicamineliceniiarii iribuil, sed itaque muliere in ipso discrimine, subilo inspiiala
prius eos convocans sub siniililttdine quadam dixil "est Dei flamine, ut arriperet puerum el abiret;
illis boc p.aradigma. Vidi aliquando fratrem similj • quodelfecit.Eteriim lamsecuraper medium hosiium
vesiro vuinere cruciatuiii ,ef prius mortuUm quam iransivil calervas , ut non solum ab aliqno fuissel
prisiirtse. sit sanitali reslitutus.- At illi nihil de se .relenta, verum etiam nec interrpgaia. Prcfundita-
suspicarites adhibuerunt sibi medicuiri : sed pbst terii vero tanli flumiiiis siccis crufibus"transivit, ei
sedulos crucialus, sanitatenl nunquaiii receperunt; ionginquilatem tanti itineris ilriduo peregit, noii esu-
Scio et aiium fratremj qui lemporesuse cOnyersionis.g' riens, lieque siliens, aul lassescens, donec Turortis
dtim sluderet praeiefitas flendo delictoruhi lergere perveniret. Hoc ,vero factrim cujus fuisset meriti
maculas, csetera-reliquit sltidia, noctu dieque ora- sfafim cJaruit, qttia mox, Ut puer pairi ttoslr.ode-
lioni, compuriclioni etlamehialipn! incessanter de-' Jatus fuil, sacro eum fe"cit;baptismate lingi. Deinde
siidabat. Gumqueeum pefitissimus pater reqttisisset, eleyalis in; coeluittpcttlisni niorereiuf oravil, atque
cur prsesto cum aliis ad. docendumvel discenduin dehinc post triduum coeloreddidit spiritum. Pater
hon essel;, veriiatem retuiit ei, et occulta cordis stti ejus factus.est monachus. Quse verosequunlur,-
ul sibi hoc riarel yero
patule revelavil, aique perficiendi ipse beatus patef exposuii, non laiiien ut a se vel
Jicentiamexoravii, sciehspfp certo secuhdum insli- pro se facta fuissent, sed de quibus euiri Dominus
tiiiioiiem Regulce(cap. id), quia quod sinepermis- liberasset narrabat.
sione pafris spifitualis monaehus agit, praesumpliohi periculis '
(lepulatuf et varise glorise, pon mercedi.-Cui pater - _.'. Naufragium evadil." _
nosler ail : Reslat ul uno vel ariiplius lempore iste ' 17. Quodam lenipore dum Rhodan? alveuni navi-
a
Spirifus discedat tc, qtto mens tua slimulis saucie- gio^transiret, comitantihus illum optimatihus regionis
tur vaure glorice.Mox frater ille prsedietam pefdidit illius, coiitigit,;ut dum unus equus alium vellet calce
compunclioneni;et vix post iiiediiaiini spatium eam percutere, icfum ferientis iiavigii tahuhi excepit, illo
fufsuni exorando pafreni nbslrum meruit recipere. videlicei lpco, ex quo. ranius fherat cum dolareiur
Sua namque verba miro gravitatis pbndere plena excisus.' Mox ul evulsus fiiil veftex, lantaper idein
efant; quia vir -saricius repieius sancto flaiuine iri- fbramen inuiidatip ittgfessa;esiaquse, ui suhiio re-
cassum loqui nesciebat. ''.'.'' . pleretur navis usque ad;superficieni. Sic tameri plena
.JoanniepiscopatumprcBdicit,> v. Peo gubernante ad aliam pervenit ripam, Eiertim
; 15; PrseiefiliSrhisdiebus cOram noslfis fralriiius usque adeo pater Qdo.irttro stetit, qtto Oninesfuis-
el aliisqui aderanl nobiscttm, retulit .domiiusJoan- navis sent egfessi, Ad postreriiuin cum fuisset ille egressus,
nes, Nolanse(27) Ecclesiseepiscopus,-quod anle hoc meritiabiit iniprofundum. Qua in re videlicet cujus
vir isie fuerit perspicue claret, qiii hoc suis
iriennium hisRoniam-issel, Ct prsedictiepiscopalus
JienedictiOnemresislentibus inimicis nequivissei ac- obtinere valiiil precibus, dein
qnod prius nieriierunt
cipere. Inierea domnus Odoorationis gratia Garga- Peirus et.P.auIus, pater noster Benediclus.
ttUmjbal. Cuniqhevidisset euni irislem, sciscilavit '
Item ptmcipitium. .' -
eum quid haberet. Cui jlle cum omnia quse sibi ader 18. Sub.eodem tempore compelit illi Roinam (28)
rantretulisset, et quia quasi spe desolatus acci- oralionis
piendi ordinem ponti/icalus confundebatur lertio patriam reverteretur, gralia veiiire : sed non multo post dum
komam reverti; lieneriixil ei, el dixiu Pergeiierum iinmettsilatem inler BurdonumAlpes ob nivis
securus, et-sciasiquia coinpleyilDeusvotuni l.uum: iter,: qua videlicel prseoccupatuni-et septnm est ejus
deinde dimisit eum. --At ille accepta.benediciione mons ille niillo unquam tempore
abiili ei.infra spalium quindecim.dierum, sicul pa-: pptest carere. Secus autem locuin illiun babiiat
ter noster prsedixerat, illi advenif. Qua de re iudu- quoddam eigenus Jioniinuin, qtti Marrones (29) vo-
bitanter proferimus, vir iste propbeiise spifilum canlur, arJiilror ex Marronea provincia illud
Veraciter habuit, cujus verba tauta sunt ' auctorilate nbmen iraxisse originem. Hi enini accepia merte-.e
finnala.' -.. ~. . ' . . . prsebiierunl-eiducatum,;sicut ei aliis.Tacereconsue-
. NepolWbapthmuinoblinet.. Dyertirtt, qttia aliier hieiiiis tempore .neriio quidem
prsedictosmpntes yalet traiisire. Narii, antequam sol
lfi.Mefiiiiiissevosvolo,'ffatres, quodprseteriioanno^ _, lucis terminum clauderel, illud quod supererat diei
illepereFrihiis qtii se de faihilia.'palris hostii esse spalium.versum esl,a multiludine nivis in caliginem.
faiebalur, el Jerosolyiuam asceridere fesiihaliat, Sed lllis proficiscenlibusut prxlerirenl. letrum el
cpram yObis.de patre nostrobis terque nafravit. - periculpsuni locum illumjSiibito equus super qiiem
Aiehat,eiiiin,quod idemaiiiiis quibus Noiimaniiorum sedebat,paier noster, letertdit: pedemiii oljliqutnti,'
gens Tufohisedevaslabal lihes, die"qu.odamcpnligil:r ei aftibo siimil>niergebaiilur in prsecipitiumi Tunc
ul nepolem domiri Odonis, necdum renatum fonie pater-Odo, reliciis habenis, anibas nianus dum ca-
bapiismatis, hna. cuiii nuirice sua caperent prsedic.ti deret ad ccelum erexil, ct mox ramuiii arborjs:-inler;
Noftmahni. Erat auiem. Tiironis: prsedictus pater. brachia su.areperil,, atque in eoustjue adeo se sus-
Cuniqiie' hbc ei ibi nuhiiatuih fuisset, mox ille Ora- pendil, dpnec. ejus .clartioribus qui praeCessei'ant
'
.(26)'iQuse. 'sequunturad.iium. 22, in «.diiisviocan- (29) Deiisdem S. Odoin.lib. iide Vita S. Geraldii
lur in.iibfo m.. cap. 17.. Ipsi: quippe Marruci,- rigenles videticet-
:
; (27)^Ex.lioclocp.augeriatque illustrari pofest se-ii Alpiumincblce;hihU qumsluosiuscestimabanl,quam
in
ries epjscopofuniejus loci,, Italiaesacrse lomo VI. ui supelleclilem.Geraldi per juga monium pvinw
i. (28)Cbnfef Tibri ii, riuni., 16,- uhiJoannes annp iransvehereni.Vulgo Marranes appellauiiir..
attefo, qiiairi scfibcret, id accidisse referl.
71 S. ODO ABBAS CLUMACENSIS. 72
feveisi fuisseht, et eum suscepissent. Ramus aiilerii A vere subdebat ad labcreni artis. Sicque fraler iste
ili.eaniplius non fliil visiis, quia' arbor illic rtun- vitain suani peragenS ,. posl paiicurii tenipus exsiiii
quam videlur, nec nascitur, equiis vero ultra nus- ejus vitse suscepit fiiiem. -Naniicurii-itt eilferiio viise
quam Comparuit. Iaborarel, yoCavit piuni ipaiTeiri;singularem sttppli-
Item lalrones. cans lbcutionem. Giii cum veniampefefel-, inibfro-
ga.vii eum, si inaiiquoexcidisset posi riioiiachalum.
19. Revera cum pro pace regunf et principum , Al ilje : Nttdo cuidarii te interrogaiite iriea cttlpa
neciion et correctioiie ..mpnasierionim inipalienli tunicam|nosiran) triliui:, ;el ftirieni pilis confexium
aniore arderet, el.ob hoc huc illucque diSCurreret; de cellario abstuli. Quem cumiiiterio^asset quid ex
ssepe ei latrones insidias paravere. Qiiadani nainque ea fecissel : RefrenandOl inquit, iiigluviein quam
dieqiiadraginta siiper eum iiisurrexeriinl latrones. ^iidum male co.iitraxi,.ycnlreihnieiini cx ea ciiciiiii-
Cumqhe unus ex.eis quierat insignior coeieris-, iigavi; Super; quod factum•-stupefactus jest-;pius
Aiiriortiiomiue, vidisset eum, fratresque qui cpini- patef. Et ciiinvellet earti ab ejus visceribus solvere,
tahantur illum i.ncessanler psallere, ae psallendo cuiis quse ei adhseserat una cum sartie secutaesi.
iter peragefe, illico compunctiis corde dixil sociis Adjecit et aii.j.Hac Tipcie, paieiv; in cpelis eleysiius
stiis : Niiiiquam nieiiiiiii lales viros vidisse, nec-pttfo suhi per visionem. Obviayit aulem iue gioiiosissihise
alicuhi visi fuissenl; discedamus ergo ab eis. Esi et persbnse^,eiexcellertfissiriisepotestalis intiliei', appro-
quidam ariiiigei' cuin eis, videlicel sirenuus vir, et pinquansque niibi ait :, CognPscisrie>hie?;At ego :
iriep absque rtosiro.periculo noii ppssumus. nocefe : Nequaquain , d.oniina,:Et; illa : Egp, .inquit,; sum
illis. Cui respPndeiites dixerunt : Armigeruiri illuni g matef misericbr.iiiae.Cui ego : Quid jqbes ui faciaui,
iu acumine lancesenostrse levemus, eseteros autem domina ? At illa : Positriduuniveiiies liuc tali.bpra.
exspolianles abire dimiltanius. Ad lisec respondif Quod el factuni esl. Tertio verp dievhora qua dixe-
ille: Piius iii me .afnfa cortveflite, alioquiii me vi- rat defunclus est. Qua4e re patiiit pefspicbe verum
veiile liihileis liabelis facere."Sicque iiivicem sunt quod yidil, qttia hofa qua prsedixeral ab bbc stecujo
divisi etad propria reversi. Latro Haque quem prse- migravit, _Etinde paler nosler cpiisuelttdineinleiiuil
djxinius post paireni noslruni abiil, et realus sui beataiii •• ' ' iniseriCordise/"(30) jvocare.
llariamniatrem "'
pceniientiiini egit., ac dehiuc n lairocinii •pravilaie : ." .;:.. ". . :;: !
cessavii. Sednon ab re hoccensemus facluiriftiisse. Joaritih'hihsio 'Neapblim. Odoriisrevelaiio \de ittjphe
Taiita enini spirilus cui-adhseseraleum-.fepIeVerat. :.•.? duorum jratfum. '"., !
gralia, ui ejus jocunditas npn soium jocundos exlii- 21. Per i.deiii tempus: Cogehfenecessitaie rioslfi
lafarcl, veitim etiam el moeslosverse lsetiiiseredde- mOhastefiiniissus sum Neapolihi.Prseparaia taiideni
rei,.. ei perennis exsullatipnis participes faceref. quseque neCessitas exposcebat, competit nilbi navi-
Lingua eniin ejus,: ul Scriplufa canil, ligimm viise gio Rortiam feverti: et cum applicuissein ipprtuen-
et lingiia"placabilis ae duicedo meilis favus disVillans seiii civilaleiii, excepef.unt -1116yiri ribbiles, qui el
labia ejtts et lex prudenli:» iri sermonibus illius. ipsi a RPma veneraiit aiile ipsuni diein. Quos;Cuin
Lalronem suscepil ad mpnachatum , qui reiic/iose de palre nostfOsciscitassem, quasi-denpvoiquodam-
inodo
: vivehs,a beatd.Maria in cmlumvbcalusest. .': '-,; ista, irie; gralularites aniico, iiifer vcsetefa ejus ppera
absente, lllo temporb;narfaveruiit fecisse.
20. QiiPdafflnamque die iter habeiis jhxta prse- Proelerito isio niense Auguslo, ipsa die Assumplio-
dPiium fines, quidain lalro juvenis inluens -vultus G nis beatse-Marise,in Adyeniino"inonastefio fnil pafer
ejus alfabilii.aiein, illico coiiipunctus corde ejus ; npsler...Rogalusesi auieni.a (lpinno'Baiduiri()-aibbaie,
provolutus vestigiis, ut sibi niisereretur 'litimi.fipre- ui ipsa die ob ahiorein sanctse Mariseibi missam
cabatur ypce. Quein cum inierrogarei quid vcllet,: celehraret,-ei;sttis nianibus cofpore eisangtiineDo-
inohaslioa sihi depi'ecabafiir suliveniii miseratioiie. niini; eos commuiiicaret. At ille.Jioc sevfacereiion
Deinde iiiierrpgavii euiri paler-nosier, si aliquis ex;i iposserespohdil :;sed iliispersisientibusitaiideinvcoii-
eadein parochia euni cogiioscerel. At ille : Omiies,;: seiisitiiii-V-ifus.Deindei ecclesiam est'ingrjessus, et
inquil. Vade, ail, liodie, el cfaslino duc tecuin . cumfuisset paufispef oraluni, cpepit de ecclesia;.
uiiiiiiiex jifipribus loci iilius Cum veneris ad ine. egredi.. Namiy.oleiilesiveumiretinere^ Ohsecro , afl,
Qii.o auditb. abiil, et sio'ut;;eiimpeTavefat peregil. sirtite irte ab|re, quiavduo fratTes flostrippsiii sunt
Alieraverp die .ciim.utrique -ante euin venissent, itt extfemo viiie, et necesse habeo v^elocitefad eos
Cpepit.pafer Odo viiTim illum magnatem; de vita iic ne exeant-,-ihe absente.'Deiiide: adjecjt: Ecce
morihusqueprsedictilatroiijs sciscilare. At ille, Jtfye- anie; janiiani liibnasterii adesf.qui cpmpellitvire.
nis isie,; iiiquit,' patei*, .irjsignissinius iaird esi. Qub: Necdtthf-verba coiiipleverat, ;et. niissus arifuii, ut
audito discfetus pater riixil laironi : Vatie et prius,;-' prsedixerat, et cum venisset ad" sanctUiiTPauIum,
mor.es tuos» corrige, el postinodum niohastictim mox abiit, et pro fratre Benedicto missam (5i) ce-
appele, discipulatuin.vAt-ille": Ego, iiiquit, projectiis-•;', lebravit, eique cbrptts et sahguinemJDomiiiiViati-
a le hodie vado-In pcrdilionem, aiiimaiii vero Deus cum;tribuit, 61 sic pfsediciusTfater Doiiiiiio spiri-,
a le requirel. Tunc niisericordia niotus pius pater _tumreddidil. Alter veio Gislebertus fuit diptus, mi-
prMcepii ei, u,t afrepio. itinere ad liioivasieritiincuni;D hique-Conspbrinu.s,qui oetayo die.eistsecaius. N.unc
Pfsecederet; qiiod et faclum esl. Peraelo itaqtie ad prisca quasiiii ciiculpiposita reyertamyVtenipP-
aliqup teriipoie sub regulairi degeus exaiiiinatione, ra,et aliqUantulumper majora cufr artius exempla.
taiidein effcctus ttionaclius; cellerario frairi euin ad
obediendviirisubdideruht. Eieiiim cuin idiola essef, .: if.oi..-BVitamS.. Mauini cotrigit et gtoss_ulis\ explical.
uiruinij.ue.eiiinposuefuiil, scilicet bbedieiiiioevjuguinv ..;.;,:.... Gpdex ad piuviamintsipldlusi j .;
el sludiUniliiierarum ; qiiod rievote ita peragebat, Ahle lioc Irieiinium dttn. essemus apud ibea-
'____!_
pt iiiiam maiuim obedieniise porrigerei, altera vefo tum Paiiluiii Rpmse, fpgavit eiim domrius abba Bal-
psalieriuiii ferrel,.Tsfaelilicum illinn iriiifans -popn--, duiaus, ut iibriim quem de yita beatissinii Maftini
luni, qui Ciini Jerusaleni reaedilicaret, uiia hiartir episcppi iriore dialogiGailus ef Pbstuniianus .cpriipo-
gladiuni |tenebal cuni qno bbstes.pelleret, alteram suerunl, ei cof rigeret, eiglosulis elubidafet. Gujus
;(50) Hiiic forsan usiis vu.lgaris.pfatioiiis,qiise in-:" exilu psatlentibusquidamdesacefdolibus nihsam con- -
cipit ab liis vefbis; Usilata bseeVPxin aclis S.' Maioli.' cilus'celebravit; htque.sacrosahctriirimystetiuih;aUU-
abbalis.v -.'':'. lit. Cuni vern quidain:dicei_ent\:quod jarii-decessissel;

(51) Moris eral quondarii, salfem ssepissime, ni. jH._ensi.iii adhucretineris ocuipsapeiuii, el\ hoc' in-
niissa adviaticuni inlirmopfseb.eiidum'celebrareiiir,,'-". dicio iwndum :se decesshse.mpristfqvil. Tuncvero'
qtibd iiicxircino fere agone-tfibui -sbiehal',Odo iio- bominicum corpussua spoiitesuscepitfet j.... \feiix
sier in lih: nide Vila S.."Geraldi,ciip. 7: Cwierispro> illa anima ad ccelosmigravit. v .v i -i.
75 PEOLlGOMENA. —IVITA S. ODONIS. 74.
videjicet yoluntati .statim. assensumprsebuit, et.ac-",,A do,.peijuranpb,;mpre accipifris.lipminum assue?
cersito fratfe Qtliegario eriiendandi operairi "dedil."".; veras auferre substantias,el nuncIttipiiiJeriierbeafi-
Faclum est, dum hsecagerentur, utvespertinse liprse i ficari a nobis appeiis,iquasi'riescieiiiibusactipnes
pulsareliir signum: slaiim secundum regulse prse- ,j tuas." Non enim serpeniehi' me fecif Deus;- ul\.tup
ceptiini .relieiis quse iii inanibus fenebantuf eccle-;:' mbre debeam isibilare, nec hovem';ut debeani niu-
siani ingressi sunt, cod.icemvero aperium uhi sede- . gire; sed liominem me fecit, et utioquaf liriguani
ranf reliquefunl; prseoccupati vero, vespertinis , milii .tribuit. . lisec et iis .similia cum 'iricessaiiter
ofatioriibus codicem obliti sunl. Erat .autein hiemis , ohlatraret.i concito gressu recessit ab eb prsedicius
leittpus.--Tanta au.emiin ipsa nocte inundatio de- frater. Sequettti vero die cuni hsec omnia ad capi-
fluxil aquse, lit oriines hpstri nionasterii oificiiias lulum fuissent recitata,, niiser ille '.-rio.ri'-, solum
repieret, Lociis auteni ille, iinquoTiber fuerat re- veniam nbn petiit,'yeruniise benefecisse ifespondit,
.Iicius,ila esl posilus, uf aqua qrise ipsius labilur addens .iusuper non; deceie, talein personani suuin
tecto, et extribus aliisieciis subjaceniibus siiperiori, i meliorem Tncrepare.. Tunc paterinosler super ejus
q.iodainmodo riiia corivefsipne collecla hiore lorren- . indigiiatus superblam , cbmniotus- "ail-;: Hodle
lis illounb irilocb decidit, ibique usque lriane palil- dies Dpriiinicus'(54) esl, irieo iiullus conlristari
lus pef_iiahsit.Iiber,;et.loi inundaliones .aquarum debef. Ideo isia discussio suspendafur in crasiinuin.
itt circuiiu ejus cecldere'., Margo nairique prsedicfi i Facluiiiest.eiposl pusiiluni a capiiiilo oriiiies sur-
liiiri uridiquevfuit lpia , scriptura vero perinaiisit rexerunt.HIe autein subilo facius ,est mutus, atque
iiitacta.-Facfo riiane appbsitus"es.l cofain fratribus post triduhm sine serinonum absoiutipne defunctus
liber. CUniqueatloniti lnirareinuf oittnes; aii provi—•„ esi. Ecce qttaiituiii est virus varrogantise.' Hujhs
diis pater :,Quidvadniiraniini, fralres? sciaiis quia ." nanique mttcrone Tnultorum iiiohaclioruiii vitam re-
Vitam beati Martini;.aqiia larigere iiiriuif. El hoc perimus haclemis sauciaiani;, qiiia duiii puianl se
cuni aliquo diceliat gaudio. Ad hsecunus ex frafribus ', scire quod.iiesciu.nl, suis proposiiionibus secunduni
noslris, quia eral pi'oniptulus ad loquenduni, acce- Apostolum stiilti efiiciurituf dicenleiScriptrira\(tL5):
ptb codice adjecit; lntUerhini el videte, qriia codex Qtti noii vult esse tliscipulus veritalis, eril inagisler
iste veiustus est, el"a lineis. deriiolitus, afquejib , erroris. De quihus et Doiiiiiiiisper Amos loquitur.:
aquis oliin loiiis, et usqiie adeoi humectalus ul jam Reversi snnt ui essenl absque'jiigo, et:facii sunt aicus
squaleaf palloribus.iEn indicia ceniile, el dicil pater dolosus (Amos vn). Horuni nanique imaginesprbcul
npster duduni loturiiTibruni nuiicaquam extimulsse dubio hi teuere videhtur, qui priusvocitari magistri
tahgere? "aliifd hariique aliiid est.Tunc pudicuspa- . qtiam fiant discipuli nituniur, et antea -'regimiiiis
ler : Taee, iriquit, 'isla' dicefe noli. Non estenim arcem sttbire appefuiii, qiiaiii subesse rioscunlttr.
similis Martinp qui possit habere laiidem i.noinnes Eniiuverp necduiii lirunculi braviuni usurpant yi-
gertles. Sic -eaqua_-propter eum Dominus fecit in ctoris, alque irtdocta rtiaiiu anha fbrfissiiiii niilitis
laudem Mariini converlit. arripere non verenlur, negligentes ea quaj dicit
Mpnachi incondila locutio ~utrepressa. - - Scriptura : Qui reguiariter non subesl, regularibus
prseesse iioil debet. Sed quia legaliler nolunt vivere
25. Per illud nainque lenipus longe laleque palris a legis prseceplo DOIIverentur faciein cordis aver-
noslri nonieii, veluii clarissimum sidus, coepit efful- tere. De quihus per prophetam Doininus loquitur :
gere. Faclus es.t notus regibus, episcopis familia- Verterunl _adme terga,el non faciein (Jerem:n). Nam
rissiirius0, magnalibus 'cliariis. Quseque enini niona- C I et Nicoriemus legislaiof venil ad Jesum nocle, quia
stefia ineofumfiriibus coiislructa eranl, juri palris prius voliiit hislrui, ut poslea ;alics dOcere possel.
nbstri eii tradebarii, ut iiosiro more corrigerel ef or- . Hujus lianique inofbi duplex malum est : unum,
diriaret. Intefea veniens ad qupddam moiiasteriuin, quod clandestina prsesumptioiie,-quasi sub prselextu
liabens secuni paucos fraires in couiitatu, ex quibus sanctilatis/aiiclorem suuin ad aicem insiigat scan- :
nos uhum cOghoviuius,nomiiie AdOlfum;el ipse aiile dere niagistefii; alterum, quod ipse destruclus alios
hoc bieimiUnimigravit ad Dominum. Peracla itaque instruere quseril secuiidum sectam sui erroiis, et
illa hebdomada, Sabbato yespefasceiite, icurii noslri (qtiod siiie dolore fateri iiequimus) ipsi prsecipites,
fialres ca.pisseht iriandaiuni (52) regulseprseparaie ''.qiiosdam stantes posl se ad pf_e.cipitiuiiitralierfe
niore.coiiiigit tti uniis ex iliis"nionachis pereumdem iiioliuiitiif, de quibns-per Evangeliiinil)o liiijiusdici t:
loctiiii uhi hsec parahantul'-liansirel. Certe cum"vi- . Cmcisunl auces ccecorum.Cmcusuuletn si cmcoduca-"
dissei prsedictuni lialremnoslrum nostra coiisue- -. lum prcestet, ahibo hi fpveam cadunl (Mallh. v).'Hp-
ludine. siios :abluefe subtalares (55),- ira; permotus rum namque conventiim potius cahpoiia, quam con-
rupio silenlio.C-epit:dicere: Dic luihi'in quo Joco gregalio nuncupanif: quia ii.i uiiusquisque id aqit
saiiclus lieiiediclus: pi'a:cepit'monachis suos lavare ; quod:Jii>ei,etlioc lioii agil quod non libet. De laTbus
sui_lalares?:Ilie liostioinoie sigrttnn ci fecit ui l_.ce-" nanique per Saloiiionem dicitur : Massastupce syn-
ret, quiaiiora eral iiicoiiipefens. Ncn enim recorda- agbga peccanlium(Eccli. xxi).Uoc nanique nionaclio-
balur iilius qnod Sapienlia dicit per Salomonein : ;. ; rum genus -leterriiiiuni ivocat beaius Benedicius
Qui erudil derisorem,ipsesibi. injufiam facil (Prov.Q); (Reg cap. 1). Eorumitaque coiiversaiionem Tiiiser-
ei ilerttm :iNoli arcjuere, ne oderit te (Prov. ix, 8). D ] riirtam dicit esse, afque in laniuiri iniiserahijeni, ut
Videns itaque sibi noii: fespondisse, efferatus esl de ea salius-laceri censeat, quam aliquidibqui. Ergo
vehemenier, etrabidc- inflanimalus igni, ista coepit his omissis reveflaniur ad querelaiu pncdicti ihoiia-
yerb_tevomere:.0 qui solebas negoliando circuire chi, etvideamus quid beiitus Beneidictus pfsecipiat
niiindi provincias, nunc venisli nobis prsedicare re- ; de rebus inopasterii; Omiiia, inquii, vasa moiiasifr-
gulam, el nielioruni tuoruhi cofrigere vitaiu. .uran- - rii, cuiicianique s»hstantiam conspiciani yelut alta-
, (52) Id eslToiionem pedum, adquarii caniisolet (34);.lt.aqaedie Dominicocapilulum olini celebrari
ariliphona : Maiidaium novumdo vobis. SaJ)baio id mos eraf; quod aliis.exeinplis piohare licei. Nola
fiebui, lavahanturque 'iiteusiliairionaslerii ex regulse :: quod subdilur de religione reprehensieiiis in Domi-
pr_escriplo in capite 55. , .: iiica. Consentit synodus Aquisgraneiisis ^anni 817 in
'.(55) ld est calceos, aliis solulares, quos singulis . cap. 7__.v0. :is qui noxm culpa lehetur, die bominico
Sabhaiis abluefe solebant. Hiinc usunr.suslulit Pe- remissius habeal, et veniamnon petal. Lege S. Bef-
irus Venerabilisslatulp 28^ supersiilioneiu esse exi-- narduiii in sermone.
slipians. si Calcei qups ob laborem in pluvih et lu- (55) Iti hoc el paulo post sequenle Ioco "Scripiuras
ipsis vih exerceri primilus solifum sordidaiosablue-, , nomine eliam coinprehei>.dilurdocirina Patruni, so-
fe necesse erat; dimisso Subinde niaiiuumiabore lemni veterum hioip. .
niundissimi duabus antliibus aqs(S ^i...«/is, dein-'
ceps aspergereulur
PATROL.CXXXO*. 3
75 S. ODOABBAS CLUNUCENSIS. 76
ris vasa «apr.ila. El iteium : Si quis aulcni sordide l i clns quicunquc lictnsgiessus fueni leiminos pioximi
ant negligenler les monasleiii tfactaverit, corripw- sui (Deut. XXMI,17).Quem videlicet-prsecepli lermi-
lur (Reg. S. Bened,, c. 51, 52). Qnid cnim sunt aliud num dtim islc prsefatus monachus transgredere non
calceahienta, velicslinienlTtfialiiim, nisi substanlia fuit verilus, jtire maledictionis sciiientiani illuc sus-
iiibnaslerii. Si enim alibi scplimanariis isdem ipse ccpit in quo prcevaricaius est. Et hoc esi enim quod
prsecipit, ut vasa iiiiuisierii munda et saua cellerario dives ille qni in inferno sepultus esse dicitur, plus
reeon.ignenl, qure virielicet sunt liclilia atque vilia, se in hiigua, quam in caMerismcmbris aidere fate-
et olficiis coquinse dpputata : quid seiiticiidum estde lnr. Inde esl illud quod per quemuam sapientem
calceariis, quse sunl suo prctio chara, et pavimciiio dicilur : Per qme peccai, quis pei liwc et torquelur.
ecclesise adhserenda? Sed sicut gravis culpa yidetur De quo et Jacobus apostolus : Lincjua, inquil, esl
fore lnoiiachos soliicile aliena proridcie, iia niullo ignis universitas iniquuatts, hngtia consliluilut in
magis gravior sua neghgere. Si cniin dhes repre- memtnis, qum maculat lolnm coipus, el infiammal
lienriitur eo quod quolidie splcndide cpulabaiur,pro- lolamncitwitatis nostrm.Lingua esl inquielum malum
culdubio gr.niler repielieiidilur seivus Dei qui plena veneno moitifcro (Jac. m, 6, 8). Et de ipsa
quolidie encseniare concttpiscif, videlicet cum in psalmograplius ait : Dhperdet Doimnus univeisa
sexto humililatis giadu pisecipiafbe.ilusBenedictus, labia dolosa el linquam magniloquam (Psal. IX, M).
ui oinui vilitaie, vel exiremitale conlentus sil mo- Sitnililer el pcr Ezechielcm : Linguam tuam adhm-
nachus.' 01) hoc ciiim quis negligcns sna non vull icsceie faciam pulalo tuo, el eiis mulus (Ezeclt. ui,
lavare calceanicnla, ul in quoridain angulum ea 26). Ei ulinam lingua sit nnilus el non a fidehum
rogo esi excomnuinicalio,
projicial, alquc a luti pallore niarcescant; ct demum " consoriio scparatns. QtiidInter
nec sibi, nec paupcribus alirpnd valcpnl, cum om- nisi separalio bonoium? csetera namque sua
niavettisla paupeiibus pi.edictus paler prsecipial prsecepta heatus Benodicms illud snb excommunica-
erogauda. Hoc namque dicimus, non ouod squalidi tionc hgarit quod de silentio dixil, ei sub ntiHius
aul lucidi nioio hypociilarum ineedanl : scd ut pnoris arbiiiio reliquit. Qua de re quisquis ad
omiiibus suis vestimenlis nilidis utaiitur el lolis, monaslica peivenit fasligia, peipenriat quod agal,
sicut per quemdam sapieniem diciiur : cl ab ipsa se excomnnmicationc alienum reddal.
Jllud semper coide relincal quod illis duabus con-
Qui cupisesse bonusct rilam quasnshonesEaiu, tigil Miginibns, quse piseceplum beali Benedicti
Corporisatque aniniredibge mutidiltain. negligcnter duxerunl, de quibus beatus Grcgorius
Pirecepla cnim Paifum termiiii suul sequeniium. nioiilioueni facil in suis Dialogis. Sed' salis iiihis
De quibtis Bomiiius per Moysen loquitui : Malcdi- immoia^imuSj nuncad alia transeamus.

EP|i;;TEilTIUS:;(^r

Monaclwitim S. Marlini mlcnius. C percueiet (57) : Hnnc clliunc \ierculc. Cumquccum


lirec inluebalur gladio voluisset appeiere, emissa
1. Eodcm namque tcnipore dum nos paler nosler qni voce adjuravil eiiin dicens : Adjtiro te pcr Dcum
regularibus disciplinis instruerel, u.ullortim raon.;- nt non inlcr/icias me. Stalim percussor
choTiim non dico obilum, sed miserabilcin cxccs- visenlcm,conlraxil et ipse solus evasil ex omnibus. .
sum sedula nobis narra.ione assueverat nanaie, gladium
ul juvenilcs in nobis comprimerel molus, c! quasi Quam graris culpa ... vesles monaslicas mulare.
sub timoris virga more pastoris duceret nos ad 2. Rursuni interrogavi cuiii quse culpa essel
elysii gaudia. Quadam vero die dum lalin nobis ex- in monacho , qui pura menic quolibel- uierelur
ppneret, succuinbens palernitati ejus, cccpi cum vestimento. Ad hssc prolinus istud mihi oppo-
rogare ul nobis dicerct, si tanliim ir.lra Italiae fines suil exeinplum : . Per ilhid; namque lempus
monaslicus ordo corruisscl, vcl.si in I_urop_cfinibub quoil" Koftmannoriim glarlius in. nostris finibus
simili niodo excidisscl, ct quomodo aul qiiriiter, gr.issabauir, coepere imtlti ex nosiro ordine pro-
vel quaiido hoccvenissel. Tnr.c ille, as_.ii_.iptoser- pria rclinquere monastcria occasionc liostium re
nione, isla nobis ccepit exponcrc: t Anie hos ilaque pcTla, et cuncta usui )<mnano placita rcpclerc quse
.annos, pcrsistente monastica congregationc apiui pridem abrenuniiavciaiil. Pro consortio nanique Ira-
c-cclesiambeali Mariini Turonis, cceperunt moduui Irum fretpirntiarti habebanl parcntuni el.fiiiiicorum,
siium, coiisnctudiiiesqiierelinquere, acpropnis vo- et pro rebus monaslerii substantiis appelebanl pro-
hmtalibus vitam suam proposilumquc corrumpere. piiis tiilari. Fracla taiidem veslimerita, cum quibus
Relinquentes nanique naiiva ct assueta vestimenia, dc monaslerio exierant, demio non induebanliir
CG-perunt fucaias, atque Jluxas pallioque ornalas D similia, sed coloiala, qtise nos vulgo dicimus blava.
circumferre cuculiaset luuicas. Calceamenla ilaque Sub.boc namque tcmpore fraicr quidam, recedcns
quibus uleb.irilur adeo er.nil colorata ac nilida, ut ab liac pcsle, noslrum pctiit monasierium, de.pre-
vilreum colorem vidcrentur assumere. Ad Laudes cans ul cum reciperer.ius. Cujus annticntos-volnn-
namquc nocturnas ne aliquo pede O-Tenderenl,cuni lati, protirtus omiiia quac acquisierat abrenunliavit,.
luce diei surgebanl. lsia et barum siinilia multa et nioiiaslcrio concessit. Cui cuin fralres indixisscnl
contra regtilae jura faciebanl. Quibus rcbus cum ul irel, oninia simul collecta monasterio deferrel,
decrevissel Deus finein. imponere, nocie qtiadam respondil : . Ille ego, inquil. ut qu:e usque modo
omnes quiescentes, cum.unus ex cis eaindcm horam liabui veslrse siibjacenl riitioni, rcquirendi vero ac
insoHinein duccrel, vidit duos viros dormiloriuni dimittendi vcstise sit poleslali. Qua de re de mo-
ingredi, uniiiii videliccl gladium manu tcnenlcm, nasterio solus non egrediar, sed cui vobis placet lioc
cui alius iniperabat indicc singulatim eos his verbis prsecipite uui e iratribus rcquireie. Ego lainen
(56) In iiis, Conipeiidiensi,ilidemque in Sihinia- idem S. Odo in libello de combuslione ecclesise
censi veterrimo, nulla csl hic libri divisio, sed S. Jtlartini, ubiin Martinianis cauonicis arguil in-
pmnia duobus libris continenlur. gressum feniinaium in monaslerium, ac veslium
(57) Quid dehac c;«dc seiiiiamus, dictuni esl in pompani.
Elogio Alcuini in pai te i s;cculi IV. Lege quae liabcl
77 PROLEGOMENA.—_V1TA S. ODONSS. 78'
veclr_e obfeittpclans volunlati, ibo cum hlo, et ul. A citarum populum voluisset insurgcre, bis Deurilcon-
inelius seiero, prseccptis illius parebo. Sed sive huc stiluil, el rcsponsum eundi non acecpil : teftip
permansero, sive illuc ambiilavcro, deincops omni- E|>bod indulus esl, et prolinus sibi iinperantis au-
bus rebus nudattts ero. . Revera perse\er.inte fra- divit vocem. _
trum senlcmia, abiil cum fratre illo cui hanc indixe-
ranl phedientiam. Factum esl autcm cmn venissenl Vkio demonachh cmnes edeniibus.
ad locuni in quo antca prsedictus frater habitaveral, 5. Hsec ait, el posi hsec nirsiim adjecit : . Visne
snbilaiica est inflrmitate addiclus, ibiquc et de- aliis documenlis oslendam libi quia perparvum cst
funclus. Illo namqiie in cxtrema posito, iraler qui quod mullum dehonestat atque corrumpit? . Cui
ciim eo ierai, qnanlo propinquiorcm cuiii moTli cer- cum ita me omni cum desiderio velle respondissem,
nbbat, t.mlo pro cjus'anima in.ianiissimas Dco. el in suis auclorilalilius me ardere ceuierel, horum
preces eflundebal. Sicque laclum esl ul ulrique iniJii cxempla exposuil succincla relatiouc.
islam visionem viderent: Erat enim Ihronns in e llis diebus duo fialres ista fueiiint lapitlissima
e\celso posims, snper quem videbatur sanclus Be- rapii morte, non tanien uno in loco, nec uno die.
nedictus residere, ante cujus conspeclum aslabat Veniens autem unus cx eis ad donium ciijusriam sna.
inseslimahilis exercitns monachoium. Ascensus au- sororis, vehementissime esuiirc se dixil, cl refeclio-
tem thioni illius palliis videbalur esse slralus, in nem peiiil, cui"proliiuis soror sua pisces sc abun-
cujiis subteriori grariu ceu veniam petens jaccbat danter babere respondif ul comerieiel, qualcs cl qua
fraler ille infirmus. Dcxlcra iiamque Isevaquepr.c- liora vcllel. Ille vcro quasi indignans. Jastidiri se
diclus- monachorum rcsidebai exercitus ; inter . pisccs respondil, eo quori per lot nnnos inriesiiicn-
uiiosque vero vacuum cral iler ascendenlibiis per- "J ter eos se comeriisseadjecil, et noii eos jani se posse
vium, Porro cuiii per Jonguni spatium Jraiei ille videic dixil. Rcspondit soror sua : Ecce, inquit, in
jaccrcl proslralus, acccssit uuus ex assistcnlibus ad promplu caruem (5S) habemus, comede ergo qua.
bi.aluni Benediclum, supplicans pro ilio fratre, placet. Tnnc ille ainium sibi assari p:a_cepi\ cujus-
dicenscfuedignum esse illum sua viMOiio\f. jussione] dain animalis : sed non fercns assandi moiam par-
levare, ut diceret quod vellet. Cui' ille videbat-.ir liiiiiculam incidil, _et in piunas projecit. Deinde
respondisse hominein se viderc, habitum vero non linum sibi affeiri jussit, et c.irnis nioisum avide
agnoscere, idcirco alierius ordinis homiiiem nou siinipsil; sed hoe quodsumpsil gulam non iransiii,
tleheienec causam discutere, nec yilam dijudicare. nccrejicere poluit, sed vilam cum cibo pcrdidil.
Hsecaudiens nostri ordinis fialer exuit se, et vesti- i. _ Aller igiturdiluculo vcniens ad donium cujus-
nieniis suis inlirnium iiaircm induit, eiimque ut daiii _>uipareinis, slatiin si haberenl quod ei ad come-
ileriim veniam pclerclj in eadcm visione coegit. denduni iribuerent inquisi.il. Cui cum respondis-
Quo peracto, vox desuper venifqnse ei ul surgeict, seiil quia nonduin IIOIMedendi csset, adjccit cum
et sursum ascendercl prsecepit. Tunc evigilans a iiidignatione dicens : « Hci lola nocle equitanrio per
somno fratcr nosler, mox opcre comple\il quod in iiijiinclara mihi obcdieiitiain labor.ui el non silui, et
somnis se agcre credidif, et quasi jam sccuius de uiiiic jejunaie mc cogitis? Afierie eigomihi si'ali-
aiiinia fralns ejus e\itum , piout valuil, orando quid babetis. J Cui cum sc pisces liabore dixissenl,
prolexii, et sacia coinmunione munml. Perpende potius iiidignalus esl, et liifu leplelus arroganlise,
ergo, fili, apostoli senienliam diccnlis : Fides sme liiic illuccrue coepit oculoruih inluitus circiimfcrre.
openbus' niortna esl (Jac. xx, 26) : et sirul alibi C < Ibal aiitem circa peclcs ejus grex cornieum, quas
scriplum est : QuTenim dicit Chnstum se nosse, clebet lios gallmas vocamus. Tunc quasi furcns quoddam
sirnl ille"ambuiavilet ilie ambularc (1 Jocin. n, i, 6). bacilknn arripuii; et quam ci complacuil percussit,
Similiter qui se profitetur essc moiiachum, opeie et ac fuiibuntloore dixil: t Ii.cc cril hodie uiitii piscis: _
menie imitari debct palrem Benedictum, quia scii- Cseleri siquideni qui circumsiabani, cum quodam
plum esl: Non audiloies legisjusli sunl apud Deum, ruhore coeperunl ei diceie : t Forlassis licct tibi
sid factores (Rom. n, 15.. Non ciiiin suihcil mo- carncm comederc, Palcr ? . At ille : . Volalilc, in-
naclio menlis tantuin puntas, si defnerint cseicrorum cjhit. non cst caro, volalilia enim el pisccs unani
operum indicia vcl signa, de quo Domiiuis ilicit : habent origiucm cl sequ.ilem cieationem , sicu!
Lucccillux vesiiacmam hommibusul videiml 0]cia noslcr liyinnits coiilinet. _ Ad eujus "\erba conlicuc-
veslra bona et gloiificeni Pairem vestium qui in coiiis ruiit omnes. Inlciea apposila est ante cum quam
esl (Miillh. v, lo). De hoc iiainquc bealus Gregoiius oceideral jam assata gallina, ex qua offam abslulil
in prima parleEiechielis ph-nius sernioiiem f.icii, cv el niomordil. QUCDJ morsuin nec cxomcre, nec glu-
ciijus scrmonibus uiiuin profercittns leslimonium. lire potiut, sed eum \ita privavit: pugnos lamcn et'
Sienl enim duobus modis a Deo rccediiur, ila rinohiis cer.icalas pro mercede suse inipTobitatis in oppro-
moriis a Dco apostat.c bomiues litnil. JSam unus- Jjriuni antequani morereliir assnnipsii. Si autem
quisque a Condilore suoaut fidc lecedii, aut opere. connnovet animus ttius supra mortem liortim Ira-
Sicut cigo rpii a flde recedit aposlata esl, ita qui aa iriiin duoruin, simili modo ut unius snperius, ct
ipsum opus quod deserueral redit, ab omnipotcntc ninie lihi exemplo ostendimus, digni fuisscnl ea
Dco apnslala absque ulla dnbietate deputatur, eliam- D j; morle qua perplevi sunt. Pio paucis lenliciilfo
si fidem lenerc videatur. Uiium sine altcro prodessc granis Esau .primogenita perdidif. INain et Israe^
non potesl, quod nec fides sinc operibus, nec opera lificus populus dum cibo niannre alerelur! reveisi
arijuvaiit sine fule. Eigo nulius abhorreat tle eo qnod sunlcorde in __Egjplum cop.ciipiscpiilesollas carnium
cliximus pi.edictum fiatrcm non potuisse veniam quas nuper s-ubjugo mal.e seivilulis comcdeiMiii.De
recipere, nec meruisse sursum ascendcre, priusquam quibus mentionein facit aposiolus Paulus : Non simus
vesiimenloruni facla iu eo mulatio fuissel. JNulIi concuphcenles matorum , sicut el illi concupicrunt
eium riubium esl pisecepium essc in Lege, qusc et (ICor.x, 6). Isti enim dixerunl fasiidiri se pisccs; illi
cpialia foreiiffiliorum Le.i vesiiinenta, sine quibus -\eio niurmuraverunt diceiites : Non viclent ocuti
sancluarium ingietii non-audcbant. Quis eiiim au- noslii prceter manna. Et hoc dicimus, non quod ci-
dcat dicere quod pro hui>ier.ili nlcrenlur ralionali, bis imponainus vilium, scd male utenlibus. Undc
visl pro lunici lijssiiia cpiiod lineo iiiduerentur ? el Paulus dicil': El carnis cuiam ne feceiitis ih de-
qiiod iinaC|ti.eqiiesuiim habel .olorcm, opus ac \arie- sideiih (llom. xm,' 14). Quori cnim' in concupisceh-
taiem. Isam cl'Jesum sacerdotem magriiim tattdiu' liis denegat, boc in necessilalibus largitur. Tres
adversalus esl riiabolus, quousque aliis vestimenlis namque pueii missi in c.niino Babjlonis ignis,
ah angelo fuit indutus, et David, cuni supcr Amale- ahdicantes regales cibos, a lauto igne evaseruul ill.f_si.
(58)Exempla hsec relert, graviterque urgefpctfus V.enerabilis ' in lib, vi episloto 15 ;ad'suos Cluhi.?.-'
ceuses. ', ': ~ ''-'
';:
79 - S. ODOABBAS CLUNIACENSIS. KS0;
Ipse idemiiue.ignis quotquot deChaldseis reperit,.&Amente veteri noya meditari,;hos qtios ibi- reperimus
cpmbussit et occiditi; Igiliir et Nabuzafd_iuprinceps : riionachos,, non qttibattius eos sttblrsihere abl esu,
coquofuni destruxit; niufos' Jerusalem. Ergo ne.nii- :' carnis. Ofdinayit auiem pater noster in eodeui ebe-
nefti nfoveat qubtl Elias famis tempore carne alilus nobib prsepositurri urium ex npsltis fratribus; rip-
est inarie ef vespere, sed qui requirit cibum consi- miheThepdardum.Videns autein illeeoquodviftuie,
deret ministrunv. Ssepe. eiiirri"dsemones horunri.ali- nec'sanciiiaie ab eodein vitio ebs, posset cohibere,.'
tuum figurani tenent, Talis eninT cibus coryorumv ccepil ex finitiinis regionibtts pisces emefe, ttt yel
aplus fuit minislerio, et; ejus saturitas vespere et . sic yoluntati eoruni satisfacerei; Qua etenini fbpe-;
maiie meruit; esuriem. At yero. quando panem co- . nitus equi quos-ei diiniserafpaterribsler defecerant
medit, ahgeluin dejalpfem Iiabuit,; et in tantuni,;., hucillucquediscurrentes. Hanc ertlm ebriim iniprpr'.
conforiatus esl, ulper quadragirita dies cibirefectio-v, bitalem, .suuinque laliprem^pr-edictus: ffater, patri
ne non ihd.ige.fel.Ha.c pmnia: diximus, .ut plenius: , nbsiro crebrius sfudiiifVinriotescere. Interhseceo a
oslenderemus non esse in cibo yitiuitt,;scd in appe- doriiino pelente, vallis ipsacui monasierium pi-seemi-
lilu. Horum.lameii interitusmulipriim exstiijtemeri- .- nel atque interjacel, hoii"nittltum procul Junctis iii-
dalio mprum. Sic ettim apud nos prdp mbiiachorum. yicem moniiculis se; clausit, ei parvissimi tprfeniis
ceciditj sicqtte el correclus fuil eiirequentef muliis ,. quiper eam defluebat,' aditum iiiterdlxit. I)feliihc
prodigiis corrjgilur,iut aucioreDeo perseyeret.. Sed . nmilifudifie aquaVttnicbllecfaViaciiriiex se produxit,
duin yilam,•,,•- dpctrinanique palris nostri pleiiius .., et labofeiii fratri abstulit, qiiia:, piscesilli ehiere
enarraVe dispbsuimus, quasi improyidi qubdamniodo ultra necesse nbn fuif." Sed l>oc facluni cujus .fiiisset
liolerites iil .-liprutn,incidimus excessjbtts, el ob hpc Q j merili, iquidamimperiii nesclerunt eo qttbd publice
a ripstfp prppqsifb. lbnge digressi sumus^ad quod qiia ralipne sit facium non yideruiit, eoquod pairis
velocilef styliini verlanius.' '.".'. ; nostrioralionem auditu.nori aiidjerunt.; Hbc tenim
Jlemutlib de alio cui vena secta, . : hypocritarumest, nbnfidelium,;videlicetignoranles -
, ha.c dicunt illud quod canil psalmbgraphus: i
5. Faleri autem; solent fratres noslri, quianle: ;; qui exaudivii bpminus, desidefia
nos astiteruntilli, qupdvfiiifuiiiis' quidatti fraler ex ; Desiderium"pauperum
cbrdis eoruni audivllaurhtua (PsdLx, 17); ef jle-
palris rioslri ;
congregatione1, qui; licito . tertipbre ; rum : Vdluniatem linieniium se faciet, et: oraiiones
pillebdtonii sibi cnraiiOiiehivadhibuissei.' Sttper qub .: ebrum exaudiet {Psal.: cxov, 19). Namet siniiliter
iaeio commolusest ejiisanitiigs, quiap,uan_visettni.';' pfidein fecit cuiii esselFiancia_ apud beatttm Bene-
necessitas cpegissef, lanien ahsque ejus licenlialibc diclum: cujtis rei ralionehitantp securius pfbferi-L
iioti debuit prseSuinere. Mox vero per quam. pritts. , mus, quanto ex ea fldeliorem leslem emridempatrem
sanguis e-_i;iixeral,vdisrupta esl vena, et quousque' , liabenius. Sed;prius fideli sermorie profereriduiriest,,
redderet animam, a quPcunque hiedicamine non ftiit. . qiiemadmodum coenobiuin, ut,
restricla. Addebanf insuper,. quod slve prospera, ad ea cfusesunt prsediCluirisusceperit
seu adversa cuilibet ittdixissel, nulla lenus illis Ca- : sequenda quasi per directam Iineam ,
rere pOtuissei; quod ulinani quidaitt ex nOstris iii se stylus nostef perveniat. ,,-'".; ',.,i:
ipso expertusnon fuisset. Sed felices illi, qui ejus ' S. BeiiedicliFloridcehsemonasterium uireformtilum.
prsesentiapi cernere Tneruerunt qttoad vixli. Iiifelix ; 8. Pbst flnem jain false persecutionis, quselfaCla'.
ego, qui hec dubbiis expletls' aririisvilli nierui fa- :
' esl sub Noi'tinundossevissiriio Noftttiannbfunii fege
jtiulari. ."-' 1C iri flnibus Gallise, ul adimplerel Dottiintts Ecclesise
Odbtihlimor de culpis in abbgtem. sttse qubd pef isaiani olini.pr-edixefaf : Ad punclum,
6. Appropiiiquanle auleni lempore quo secundum '; inquieris, in modico reliqui ie, elin misetglibhibus
Dei dispensalionerii corpprali separaremur "visione, magiiisycongregabote. Iri momento ihdigndtionis
et ejlis absentia, quse fieri debehal, pplibreln riienli;; abscpridifaciehi.'megmptifuihper cTtc, et in tniseri-
mese anieris: inferrei.iguem, quadam die ,dom nie cdrdid setripiierriamherebpriui (Isai. LIV,-7,8) ; con-
cerneret nimiuni trisleni, coepit me blande Consolari, gregati fiVtires^:;jii idipsttrri.ex'cceriohio bealifBene--
suo riipre, Sed cum.yideret miserse. menli mesenec dieii, qui hosliJi ineiupiTdbin huc illuc<qttefiierant
sic salisfacere posse, inere Jacob palriarcli_e a prse- dispersi, prppfium receperurif coehobiurri;sedf(quod
terilis exprijium sumens,:fulura-;_nibiprsesagp spiri- siiie dolofe dicere, ttOtt pbssumtts);'uriiia cerpora;
,tu iia C-epitexponendo, prsedieere. Cbarissiine fili,'. scissis nieiiiibus, sanctissimuni illuffl tani-tril:;pr-e-
ausciijta. quse dico tjbi. Graiias ago Deo, quia ex occupabanl IoCum quod succincla loetttibnejfraris-
omnibus peccalis quse a juveiiiufe peipeiravi, in hac, curriirius;.n.e in taliuiii vila iioster. stylus ininibrelur.
vitajam ultionem recepi, excep.iisillis qiisein abba- Revehi boc paieriiefvnarrare satagimus, qualiter a
tem meuhi coniiiiisi..:el semper diem illum: et lerii-. beafo Benedictq yocatus sit aique electus, Vino et
pus exspectayi, deprecans Deum,: uf ea lion fesef-.; prseordiiiaius Odo paier bealissiiiius. Qttpdaiiivero
varet liilhi in fuiurum, Et nttnc credo nie esse die dum prsedicli fratres ihlra clausiruiii residbrites
exaudifum, quia quse in illuni. gessi, lisec rursuin a se invicem CofrOderent, quidam ex eis de pb]edieii--.
te recepi. Tihi auiem scias nOtt reddisimplicia, sed lia rediens, bhvittm IiaJiuii ante fofes inonasterii
decppla. Esto namque fortis ei paliens, ui ea valeas"J) Benedictuin pairerii: cui iriox iinperavii: «Vade, in-
tolerandb qiiiete portare. flsec : lacrymtins dixit, quiens, (iicitp his ffaiTil)iis, quianon nie qiiiescere
deinde exbsculaiis capul; meum, Domiiio -nie com- siiiuiiti ecce recedo stb hisVedihus, etsciant riie 11011
ineudavii; sed lu, Domine Pmnipoiens," reddenli . reyersuruin' • in buric locuih ,quousque ex Tinibus
lnihi versa;vice Csesariopresbylerp ceiituplicala ac; Aquitahiselalem viiuiil liucdefcfam; qtti sit yecuri-
graviqra, misericorditerparce, el sialiqua supersuht; dutti cbf nieutti. . Queitt fraler'.ille.'-'cum.'deiiomiiie
nieis riio.reutibusmalis prop.ilialus ayerte (59), vellei iriquirefe, respondit hsesitaiipni;ejusv: Ego
Mbnachormi in carnes aviditas. : - .siirii,' scias, fraler Beriedicliis.Ait, et; ire jccepil.
Igiliir frater ille quaasibi ihiperata fuerant 'nuriiia-"'
7. Eodem quoque lempore concessit nobis jarii vif; setiimiseri tanip palre pfbati, npii eucurferunt
pr-efaUis Albefieus priuceps mpnasterium sancii ad lacfyriias et:pfeces, qliseipsani DOmihicpmjttiitta-
Ilelise; quod Subpenteriia dicilur, de que lieatus; tipnem ssepius sedare_splefil,': sed ascensis ;exjuis,
Gregorius in libro.Dial.ogi.(40) nienlibnem facit. Sed Ifuc illucque cceperuttt diseurrereUieuiri inyeriireiit,
sicut idem beatus Gregorius dipit Vlufum esse jh . ^iriveiituniqueTI attl prece Vevbcafent. Sed cutti rie-
^39) Hicin editis inseruntur ea, qusein superioref' juxta Nepesiriamurbem}ocSit,:Nepiin JEtruria":qub
liliro referuhlur in codice Cbmpendiensi. nempe a de nioriasterio: rurstts agit Gregorius iii capite se-:
num. U ad 25. • ;p.ucriii.. . j.;
(40) Nempe in lib. i cap, 7 ubi monasterium islud
'
81 PROLEGOMENA,— VITA S. ODONIS. 82
, niineiii Jiiveriissent, cceperurit postmeduiri fratriilli-j A quod Jicuerat, maluerurit polius suis fautbrihus,
indesiiieriter illudere."Per iJlud .empus vif Elisiar- ; imb prbfligatbribus in.iuste pOssessas iriiqtte coiido-
dus, qui lunc erat eoines illrtstris,' niinc veroin •"iiaie,vquain jure reguiarilerque abrenuiiliare. Nam
liiqnasliCp degit habiiu,: audietts infahiiam lioriim " solo prOdictu id ipsuinqHpcl abrenutttiaverant ino-
moriacliorum; prsedictani abbaiiaih ,a Rodulfo rege ' Iiebaiilur' hianderido cpiisuniere- cum cseleris; qflae
, Francorunf peiiif et accepit, acceplamqtte pairi pater nesier seciiiu lulerat; ut coiisumpta onmia
v tiostro Iradidit. Deinde sufflplis-seettm - dttobus ' salleni iiivitiseis carhein coricederel.!Qtta de. re jn-
eottii.ibus, iljdeirique prsesulibus, simul ctim ;- desinenter expetebant pisces.' Ecoiitra pjus pater-
patre hostro . Odorte; profecti.' surit. . Quoriim ; curtcta. illis iiiipendeb-it conipeleiiler, ul ab urio eps
; adyentu fratres -cognito, sumptis gladiis alii coliiberetVSieqiie factum est; utille largiendo, ipsi-
i ascendefuntsedificibrunilectaiqtiasihbstessuoslapi- que niandendp pene omnia cortsumerenlur. Trislabat
- dibus -
et missilil.rts ccelorttm jaculatttri, Alii niiiiiiti iiimirttni paier fioster flde inlrepldiis, spe securus,
- clypeis, accinclis ertsibus monasiefii. observabaiit • .charifate-mrtriitus. sciens se secuiidum illud evatige-
. adiium; prius se mbri fatenles qiiarii eos introire : licuni neqttaqttani desefi pforiilssuni; Nolite sollicili
; sinerent. Uul abhatem alteritts ordinis Ul) suscipe- f esse quid manduceiis, aut quid' bibatis, aut que ope-
, rent.Triterea in se reyersi dicebant:" Ecce ~vlde"mus "•-'riamirii(Luc, xn, _-_.).Ittlefea.'drim hscc agerenlur,
: qnid nobis: nuper minalus est beatus Beriedicliis. '•' cuidaiiilralfi sancfus Benedictus adest in visiohe,
"'
-Heu, prbh dolor,quare rioncfedebariius fratriiiostro?
'; Omnia nempe eiqiie iritef C-etera imperal pairi nosfro dieere, ut
- Nunquid; non iste quse nobis "dixit opefe. complevil. •;pro pecuiiisedefectu ttiiriinie trepidaret; sed nec pro
est Odo Aquitanus ille, de qub..« adipiscendis rebus sollicitus esset, ait, et post lisec
. frequenler suspicati sttmus dixisse beatuiri Benedi- . adjecit: Crasliiia die hiiftam etcenlum solidos, et
- ciuin. Heu! quare nbn
prius nos ad eum misimus, ac ' sequenti hebdoriiada ei tanla accOinmpdabodiversa-
invitavinius. rttlerea- quserebarit qua ratibnc'; .rum feruni solaiia,:ut miiltis temporibus sufficere
- spoiile
epspossent propellefe,' vertenies se htte illucqiie. :1 ijueanf usibus fratrtttti ; quod ciTactum est.
Erat autem eos fraler.Vul!'aIdus (42) ndmiiie, " 10. PrselefeaVcoeperequattiplurinii ex circunifluis
- j uyenis, sed apudbonie indolis, Hic ehim diim inter eos regionibiis,ad vestigia beali viri concurrere, ejusque
discufreret, miseruntei qusedam pf_ecept_iregalia, magislerio placilse obedieiitise yiam arripere, quo
• in
quibus cqrit.irieiiaturjttt riulli ex"alia cbngregatibne - postmodttni meferenluf pbloruni scandere sedes. In
- ullo unqttani teiiipore licefet ejusdem lociprioratum ' - tantum igitur sanctitatis ejus fama dilaiata est, nt
subire. Cui pater rioster iftquit: Pacifice veni, atleo nori: solttin Taici seil canOrticiad eum confluerent,
- ul nemiiiem iiulli, sed ut ihcorfe- ; verum etiara episcopi quidaiii proprias sedes relin-
- clos regulafiier jsedam, noce-im;
corrigam. HiS et similibus verbis, ; querent, ejusque se cpngregalionTsociarent, Interea
licet per inierniirilios; eorum assidue mulcebat men- . videfes locum illum quasl exculla spiiiis terra riqvas
les. At illi cum yidereni suam nullomodo prsevalere '' sobOles,:ceu uovas fruges profefre, et quasi ex tri-
: industriani, vertebant sevad.alia
.argumenia, motlo • tura arese crebris yerboruin ictibus liinsis sequesira-
vocabani," mpdo occidere.euni niiiiabanlur. lum a vitiprumpaleis frumenturifcoriferre ad Domi-
: regeiii
Hoc enim fiebat per iriduum. At posfniodum pater riicum liorfeuni. . :
. Otlo cunctis ignoranlihus asceridit asellum, et coepit .
• ire cOhcite ad pfsedictum nioria.terium. . _ " Faclum insolemnitale S. Renedicti.'-',
Episcopi 'G
vero el qui Cum ipsis erant coiniies simul cum suis 11. Alib itemtempofe appropiiiqiiabat dies feslus
currebant post eum clariiaiites : Quo is, pater? an ' beati Beiiedicli, complacuit patri noslro ex quodani
^•fortassis quseris lnortem? aiirte vides quia parati mbnaslerio quo tttrtc eral, ad prsediclum proflcisci
surtt teintefficere ? qua videlicet Iiora accesseris ad coeiiobiumVquatenusanie corpus beali viri rioclurr
eos morte niorieris. Velisne eis de fuoinieriiu hicbre ; rias deyote excttbiascelebrafet; quOdei fecit. Nocte
gaudiurii, et nobis exiiialem luctuin?.lias et liujus- : vero illa quse solemiieni prsecesserat diem contigit
cemodi _voces post: euni"'miiieriies. Sed, sicnl Scri- .ut atile lucis orlum-mattttina Laus celebraretur. Nam
plufa ait: Jusius ui leo xbnfidens absqtie tettoreetit - cuniquidam e fratribus noclurna vigilia" faligalus
• (Prdt>.;xxviii,
I); accepfoiiinere eum nuUomodO-- ' deiiuo se ippori-.dedisset, Benediclus bealus ei appa-
pOluefunt decIiiiare.vMiradicturus suni. Appropin- ; rerp dignalus esl. Cuicum seprius aghilum Teddi-
qiiattle autetti illo et agnilus ab.Iiis qui euni prius, dissel, prpliiius subjurixit: Nunlia, inqttiens, fralri-
5
noverant, hi qui lurib resistebaiil pfotiiius comnioti ' buS; quia in liac riocte non pbtui euni illis esse, ero
sunt et iniiriulati, ita ui pfoculdubiodicere possiitt : ; pro cenb hOdie. Et ubi fuisli, inquit, doinine? Et
•Hiec eslmulatio dexlefceExcelsi (Psdl,'.Lxxyi,'Ti). : beattts ait Benedictus : In insula Briiamiia. At iJJe:
'Revera exfeniplo projectis armis exierunl Obviain " Quid, inquit, ibi fecisti? et ille respondil: Frater
; ei,
ejusque"surit amplexativestigia. Non parva siqui- - Leutfredus qui prbpter suam superbiam deserens
dem Isetiiiaeodie ouinibusesl facla. Patrem igilttrv hunclocum transfreiavit niaria, hac nocle fuit de-
Odoiiem cceiipbiif eceperiinl , : funclus, eta dsemonibus
~ clausfra ; reliqui einnes : receplus. Gotttra quos ago-
; redierunt in sua. nem iniorsi, eiiittque a1)"e6rum pbteslate liberavi.
D audito, coepit frater ille superhujus rei.factum
. Esca carnium et proprteias vix rescissa'. Episcopbrum ' "Quo ationitus. Ad queiri rursus aif pater san-
concutsus ad Odonem. ' ' adriiirari
clus : Si superhoc factum. miraris, iteriihi audi.
9.- His prseterea diebus coepit eis suadefe, til ab Scias pro certp, quia ab illo die quo hoc monaste-
esu carnium recederent, parceque viverent, nihilque.:.'' rluiri fuit coiistrucluni, quotqiiof fralres Iiicfuerunt
preprium possidereiit: id ipsuni quod occulle habe-.-•" migraii/ seterna requie (45) sunt recepli.vDeinde
baiit aposiolorum more eofam omnibus rerittntiarent. , adjecit fraler ille :. Quia, doniirie, dixisti hodie no-,
Sed quia res monasteriinequaquam in conimune - biscum te esse debere, quisnobis notam faciet ho-
..ppssederant, sedpreppsse et Iibifu suo eas inter se ram adyerilus tul.ut occurfamus libi. At ille : Ne-
diyiserani, cuiii yiderent, sibi uilrajam non licere mo i inquit, sed ego lale signnm osteridani-oriinibus-
(41) ld esl alterius nionasterii seil cbngregalionis, S. Benediclo, ubi deFloriacp; agit : Videtis crgo
ul iiiferiusexplicatur.,' ',"' . quisquis est,'cui locustainmullis usquequaquetdtiium
(&%)Is .posi Archembaldum Odonis sucCessorem .. desiderabilh non negalur, quahti htibendus sit, quaii-
" abbasfuit.Floriacensis, acdemuni episcppusCariiu-. taque reverenlidexcblendus. Pondusqiiippe cujuslibet
Ibnsis.dequoAimoirtUsinlib. i de Mirac. S. Bette- realus non solum'e$ intelieciti gerehtis veTlempote,
; dicti, numVli. , \ sed etiamex iocosblel pensari, .Alioquihquem pm-
(43)Ejusmodi privilegiisnimisquam noii fldendttm. senliti tami vdtth dd sui revereniiahi non ftecttf, spi-
Aopriuiehuic loco ipse sanctp QcJoji) serniopf cje. v '._yjfiitnJudce yideturpamcmam
"
p" . . ; S.:pDOABBASvC;LUMACENSIS. :. \ il
jqubd(le-mea.prseseiilia liulhis^Iubite|..Adjecit fra- j\-r_jniuneraiibnis -deberetur avChrislo:;Homa_positus,
ter et ait-; Et quali cum apparatu tantum patrem acuta el -coiilinua fehri. cofripitur, .nieiribra Polore
'
siiBcipereipqleriinus,aiit-quibus obsequiisasfabimus , 'fraiigurilur, ffigitius ignis -,ipsasvcum carrie.Jinedul-
.ci?•CuLbeatusrespondil Benedictus :.Sl pro lautib- lascoiisiimit, diversaqueet.miiltiplicia genera;pas-
fibus cibis eslis sbllicili, pisces abundanter haiielis. sipnumin jinp homiue ifa insurgiint, ut pro vero
At ille : Nequaquam, ail, dOmine.El sancfus<:Pra.- esset.se ,jam jamque a pomliiovocarii, et lerfeni
cipialur, incjuil, piscatorihus ut neqiiaquartieanlln jlipftiinis jnduniento ..exspoliari, Quid facerel vvir
Ligeris .alyeum ad piscandum, sedr iii bac palude, sanetus?;nimirum .apostoli fidelis 5mitator,,el vi-
quse secus iiifluit mohasterium. His auditis evigilans ,carius, ja.m fesojyi desidefat, ,et cuni Chrislo v.i-
a somno frater, cum tempiisfuissei loquendi, ortinia vere votis pmnihus exop.lal..Percucurrerat Pnirii
-qiisesibi fuerant imperala sludiiil.,fralribus i.hno- sanctbriim Peffanien laboriim.i :ac totius livirtutis
fescere. Certi efgo fra_i.esde advenlrt pairis et ad- egregium Compleyerafcursuni, ut merilo per (gra-
monillone, palrii ;ibsfri Odonis edocti, uiiusquisque - tiani diyinse piefafis coronani sibi .itistitise Tepo-
saiagebat spirituali patri de corde propr.iospirjtualia iitain esse in coelis tota spei .ceriiiudine. coiifidefet.
.offerre .niiiiiera. TJnde facluni esl, ,uf;ipsu,niVlieiii ; jJf_eterea di.iin ,de jiac ;sua yocatiorie ^uspensus
ctini.spiriliialibiis Jiyniius, o.rsitibiiibusquetfaris.ige- vliaheretur^desideripsibi juit prius rsiiumMarlinutti;
reiil. Iiiierea fari.uli liioii-isieiii qui piscandi pflicio in quq, ut ila.lpquaiiiur,. cum.ipso lacte: cafnis ar-
erani dcdiii, nequaqiiam, siciit eis imperaiiini Tue- . dofein iiiexhausii ampris [imlhberali),oratioiiis gra-
.ral, aliierurtl iu paludei.n, sed.in Ligeris.-iuyiuni, a tia.revisere, ,ei ei «xiremuin spiriliim .CIIITI propTIi -
,quo fiiorahl .secre.ii..Uiide faciuin esl, ut ahsque g cprporis fayilla .consigna.rc.fQjiiayero Dei ioinnipo-
ullo eiiioluineiiio, Jicel faligali, i.ere iipra tertia ad teniis clemetttia piissemperyoiis dignatur adesse,
nionasleriuni .sunt rever.sL. Qui videlicet requisiti affuit mox et in lipc noslro Qdone, quem .sibialle-
.ctir yacui rediissenl, confiisi praestiiiiplioiieiiiphe- . rttni vas .eleclionis segregaveral airiatrei Videt
dienlise enibescebanl cqnfileri "qnodege.rarit!SedvSi- eiiiin Deo dilecius jh seqiienfi .nocte _yirum!:qiieni-
lentiuhi quod indicebat pudof, hoc. feseraljat iaciei ' dam jc01isp.c_al.ilis formse siiiiui et gratise, faJia-ssib.i
ruhor. Qtiibus aii cecPnoiniis: Scio.enim pVsesuni- per visuni dicere: 0 sancta.ef pee dilecla aninia,
plioneiii vcstram. Sed quoiiiam priiis imperata iiistat quldem fua vocatio,M2tuUihia corpoiis fpsb-
reriuisiis, jruinc secundp in paludem: piscaridi ,gra-. liitib ; sed Marfinus te pjecib.usidifferjt,etadpalriajn
lia: rediie; quod:et facluni est. Revera sttbito ; redifum ei yires niinisifat; sed,.cuffl;iiJop.ery<-uer:is,
_ laiitos" in'. liac pisealiohe traxerurit ,pisces, ,ul nibx tibl vita. jiiip niorte dahitur, et beata .socielas
.pcne iiulhis ambigeret, qnod ipse.qui ,in deserti '_ electortim pro mo pio lahore a Glirisib;reeoinpettsa-
Tegione oriigpmetras pppiilo irib.uefal, e.iiamftinc bitur. VisibiVrihoxsigna dant fideni :. segriludpcpf-
'.iii: eaifid.ehipaluiieni pisces ittfliierel. Etenim. us- ; pbfis aliquaniispef deflcit^salus accelerala Vcdjf,
...qii.c adeo ibidem supefabundaiu, ul yidelicet . iliii.eris confiiiiio diificiiltateni i.nvadii, ;i,iee repu-
iiullo tempore ab ea deficiaiil. .Sieque faetuin est tans sen.ilia.4e.i.'pr^mb.n,ua.jnem})ra;,''';yi(.il idurnni
ii.l palns,, r[ii_e."raiitts,priiis .eliu.ll.i.re bli in
.-consueverat, Jabpivem, iiijiijiihi MaVtjttpardprem, taiilpjaiii
deiiiceps piscibus abiiiidarei. Hoc iniraculurii ipse .' cievofioriii spi.ritiiaJi obsequio, ^uaivlp;securipf.de
pater n.ister in libro (i&)queni de adverttu eorpoiis pfseuiip. ^Gonsuittpta'ilaque -tanfi Taboris :-yia,
sancli .Beiiedicii .in Aufeliaiieiisi, epdc.m sensu, sed p 'Turo.riisyesitum=est, ijislaiiie jain beaii ppnlipcis
.;.iioii eisdemverlii.s cuni cseiei,is..persplcacissiii.)e edi- ^ cclehrita"le,qu.a ipiriius y.iCtpfniigrayit Q.<OO fpore.
.. di.l. "Coiivgn.eratigiiiir ad- .eanideii].solemhitaiem Fit tunc geinhia i!fJ)is,.exsuiiaiio, .duniief llapiijii
ex circiiiriiluisregionihus non niptiica lurba houii- Viiinua celebritas Teiibvaluiyet b.doni.sco.iicivi.s^d]ii
nuni.(#5), inlef (iubsVquampJufinHeranf cseci et . d.esi(ler.a.ta prMsentisabom
.cla.ucji,;seii paralylici,. a.iqiie'di.vefsis'langu.ofibiis ; fabilifef ;:ari]p.leeti.ti!iy Ttt qifa sancfa festivi.aie :v-ir
dediii, .cxspecta.rtitisieiiiptts refeciipnis .; ,de quibus sanclus quain devbltis exslifit, quas preces .fjeiibus
, bin]]ibus:.iii).p,ei'atiim esf a patre Odoiie iil anie inistas Aiarlmoe-fiicleril,qVfseeiiajii cpnlriti coiV.is
.te.mpus iiiissse necjuaquapi eis cibuin iniperfireiit. sacrjficia irt ,a'ra ilja "saluiari,,tanqUan)..yiyens,libsiia
, Facfaauferii hbfa,;ingi'essi s.uiit pmnes ad iiiissain. ; map.averily.iibii est iVosif^ faciilialis ;eyip.lyer.e, fiuos
T_i'nfaciii.iiiesl magnitudO'eccl.esi^.,,iiiriullu.sepge- ; .d.eprimit stbiiditas'frtenlis et .vrusticilas .sermjbrtis.
fetur foris sfare. Eiiiiiivefp iif aiigelicuin ccepere P.ei'sua.:naniri_ie vbeaiibiie ,sollicitus,Tixus .ad..Pe.uin
Tiyiiinum canere, 3dest, tGloriai.nexce!_sis'(i!i)beo; . erai ahimiis^^ct'te.frpna.jaiiivpJjiitus, pttrp .nie.i.ji.is'
liiagiio qiibdain stfcpitu Ibres eccl.esise"subiib'sunt '. iiiiuittt, iringiiahi yeVtisMariiriiverii.aculiis,.coalestja
concussicel reseraiie, ila duu.taxat Ul oi.niies post lariiuiiiriipdb coniehiplab:a.i.hrajtleniitis., :Suspeii§{is
. . lerginii aspicerenl quodain horrore perc.iJsi. Inipso iiaciiie fedtiitttr fa.li exspectalibne, tola illa •hjyj.ti
.auteiri sirepilu oniries qui iilic iiderant"irifirnij pri- p.piiiifici.s'.celejirij,a"jie'.':..sed.;(fiHpd.;cPttir,a
>spe»ijsibi
\ siiiise . sapilati '.siinf reddiii.; ..scilicej.pseci '.yi.siini,^accidji) per
' ttera ahxius tficiiiuiii:.
diflefri 'sibi i«pi~pniissaiiiu-
'stirc|i audiknn, cl.audi reeepere grcssum. Ecjiiidc.m iiigbriiisi_.it:cumecce quarfp cjietraiis-
' ef lainpad.esccclesiseoniiies ftiere illuiiiiiialse.Tjinc D aclse festiviiatis',"'iterum rediviva felifis. acceiidi-
iiitellexefuiil omries jbi lieatum, sicut praidixefal, tur, fiigidus ir.repit mox prsecordia sanguis, aique
. advenisse Beiibdicihiii. In laiiihni. eniiri "d.eyoiio iv-stiascpiisuriiil .a.cerbo vnJuei\e-yifes.Tiincsiii |am
spiiituiilisoiiiiiium cor.da repl.evii, tti prse iriimeiiso' voti coriipos.cffeclus, el cleDei niiserieordia cer-
\ gaiidio ,a Jacfyiriis se cpiiiinereTipii;posseiif, No- liis, spiritus quidem.fessus janguescit agrpip-por-
iiiiiia yerp frairrtiii qui hoc yidefurtl hinoiescere 'ppre. :"
. mjlifreniiif patef Qtlp.Qtta ji.er,e duhiiim esf, hlfiim * Sed menslssta Deumcernit, .suspirat,:anlielat,:
...ips.e an aiiiisfuefil qui Jisecviderit; . ."" '-. . -JJliimaypxres.onat:.Tu, CJiriste, parce redempt.s.
• S. Odo, Romm.pigrplqns,,viim indiiciri.spblinel, Tu- Mariinujn ingeiiiina|,.Mariinum suspicit,orai. j
"' ro.nbsaccedii'
in.feslp S..Marlini, Qclavii S. Mar- Monachosiiiidecunque veiiifenles, et .shani Voca-
\tini.moriiur... ... - :'.-.: ...;_. :. ... tioneni irremediabiliiefdeileritesi Inslruilsefnioiii-
12. Iiisfaiiie yero jam niqrtis ejus articu.lo, cum : bus, bortsjgiiaf Deo paiernis -pratioiiibus, prpiegit
piis ejusVactibtis,uf supra'rethliiiius', cbrOnahealsei benediclioiiihus, et valedicit piis.singiiitibils; Aidye-
(14) Excidit libef islb sancti Qdpiiis,queriilibruin (46) Nottcuivis priVjil.P'sace'r-.QtloHiiiiTffeeliaitlilJttc
utiiiaiii quis, si aiiciihi est, proferatiii lucem; " liyinnuiii iii inissa dicere. Lege Agapiti papVeepisip-
(45) Db hac liirba lbquitur' Odp iii seTmpne dei•• 'laiir iii Meiropolis Saiisburgeiisis' tbrtiOI pagV150,
' Iraiislaiipne S. Benediclij .qtttemeo die prqriiiiilia- ei GallisliII hac clere tliplbiriapfo.Fraricoiieiibhafe '" .
^iim eJvisliiiio. ; Trcriorchiensi apud Clrifflefium,pag. iOo;
£5 PROLEGOMENA.— S. ODOMS VIT_. ALTEIU. J6
neiat vero ^am quaitadecinia dies ante Decembiem, , L cinm fidehter ippra.enlaf. A quo pcrcipiens et ipse
qu.e etiani octava Maiiiniana» celebiilatis hibrl.ir, pi#imum condignum pnl.tboiis, sanctoiuni ccelibus
(tiin bealtis ille spniltis, di.iua illa et salulan jiin- aclmisfis, resplendet cancloic beal.e lnimoii litatis,
Siieiinc lecre.ilus, et M.jlicanli poculo veg(t.itus, pei OiMsiiim Domiiiuiii nosiium, qui wiii. legnat
cuiiupiiliili caine solntns, Iil.pr ari x<tbeia migrat, 111ssecula_>j__uIoium. Anien.
ei Alaitino duce, s^bicied'11 talenli niuHiphceiifhu-

SMCfi ODDNIS VITA ALTERA.

Auctore NALGQDOChiniacensi monaclto scecvM XII.

(ApudMabill.,ex codi.il.usmanuscriptis.}

PRGLOGUS AUCTORIS.

Nalgodus 3-oannisscriptum reformat. ^ illo verborum puram ci simpTicem conabor eruere


1. Ad «Jcsciibeniluriivilam Jieafi Odonispriini Chi- verilalem. Ncc opus cfit, ul futuris profeelui laliqr
.liacensiumfundatoris nt apponercm eUremam ma- nosier civili eleganlia colorelur. Tanla e_'l apifd
lium, veligio.a senioruni viroruin importuniias mc D.um et homincs ol.iritas beali linjns, ul si ci iir-
promovit. Aec ahnuere poiui quotl (ani imperiosa bana. fanmdi.e nitor accesseTil videatur pdlius
cliarilas exigebal. Sed animo quod juhchanl, et no- obnuberc sjilcndorem ejus, quam eum facerc clario-
v:e devotioms sludio pcrnrgeiilc, Joannem qni de TCin.Proredebaf in suo habiln gloriosa nuditas ge-
illo scripsissc invemeh.ilur oifen.li. Legi cum diligen- bloriim cjns : et pie sensisse, vere dixisse de illo
lia qua tiecebat et oblalos ejus apices ex ordine summa illi eril inagnificenlia. claritudo. Sane apud
psrcurri. T.mta eral veihorum confusio, in>n di- sinislros alieni sludii discussoves stmplex et ev ra-
speisa prolixilas, ila inordiiialns el pi.pposlcrns ordo tlice chariiaiis ascendcns vestra devotio haheat me
narrandijUl ipsa scnes iclaiioms vi\ sihi aul laiione evctisaium. Kon eniin glorise lucro ductus, sed causa
aut (empore coir.vieret. Displicuit nnlii valde: el pullic.fi ulihlalis inducius, iiieompoMla. relalionis
pr.cclaia dignissimi viii gesla qtna injigne obscuri- nubein rielraxi, cl magnifie.ini solem iiostrum. qui
latis iielnila piciiierenlur vclicincnler indolui. Ac- usque liodie \i\ comparueral, legentium ocnlis re-
cessit molestia. inerc major spirilus libcrlatis. et in Jormavi. Seri liie iiacienus. Ipse artlem Spirilus ve-
gratiain beali \iri pia secmilate me iransierens, litatis huicopeii pius cooperaibr assislat: ijuiine el
scnienliam dedi ut sciiberein. Sciibam igitur meo in dicenriis parciiate 'siiccincttim, et in scribendi
t-omeslicomoio loqtieudi, el cx multiiilici aemine Seiiiaie faciat expedilum.

INGlPIT Yim«v:#©iiP';;'-; ;
"
CLUKIACESSIS;
ABBltlS.: ;;... ; .

A NALGODOCluniacensi monacho edita; titce simplicis "etfvonestw "virrov

;',- G illi filium Qdonettinoniine,.viiuttiisflpn.shcce.ssion.-


..... :ddb .jiif_i.^«reiifjtiirs;ccel.fMS^jiilpelfi&f-tf"...
-- -2.-Wenefal_iJisigiliir Oup^-^miKtai1!'Erancorum. harjredeni. tn ;quo ii.iiiiif'unifjarti;turic_pra;l.tt'dia;se-
•liices:eehaiit;vdum:fufurus;s.oJ.Tie.faiis
'prosapia^cai-ois; origiiiem. duxil^ViSed.inagisliice :."quentis.igraiise
. ijdei quaiii:nataliunV\ clavitalert.-_plriii.JiiH- Pai^ef;ejus;; tia. noscebatuj':.iiistituiofj ex olaiione
«ei«anciittionia. :Ct ;cbhtinen-
: ;v:.:.- '; '..
- ;:vAl)bbi.oniinef:Mit--JegiliirJi0nes-aiissjtqueprrtdeii-
"" tia., iif iri: laicali .proposito ^rtottv/laicaiiter,;vivensr,,;" ', ; ^S/lffl.'..^^/^'.^^.!.^^ .:
: Tipudsurts.:vh.-.fcorisilii,et providentise-:TiaJ.ereinr;
:- ii.ide.apuii.doriiesiicffsingratiani-ftiuilam';deyen.i,en'sj-: ;%'. ' Adhiic: iiifaii.ttlus iii cttrtis"jatjeiil- nutficis
;" fpra_ciptteapnd, ,et .Willierniuni;vAqii.ilania.,duceffl;: dilipntia :fovel.'_itttflv ciifflvisei.re.0vdVe-vqrtliidaih; cu-"
fattiiliare: piiviiegiiiin,ObtinBbat..tk.ofi. su.a.vniatri- - bifcuiuin pflter .irtgfessttSv :ettmdem ~sii_evc.iStt)!lis
".- inoiiii:ilege.m)ij.tti~ic.lii.s., jifielffdei.pg^ieritafis^igratia pfpvideiitia :S0iuni: inveiiit. rCircumlcctiS.-Pctilis,
: desperctsseiit. niipliafe >iiptthm.vniira ,.cpnliiienlise crtiiiviifcinirien.;ilepreiiendefet: aiJf_iisse^;TC_v6l'enter
:'elbvavii vav?cttnis:
-«obrielale^ser.febat.viionesUsV^e-cnpatipiubjisBe: ex- :5haiVi'Jjiis:appre*hensuhV5)Uefu
V.x_reei!Si:;iii;:sa;nclof«^ qireiii:v&itttf:offe'reii_lu:nif:4ior:f.i'gensfin Sttbliriievrpcu-
jn Jco.]uni:.. 6'eiiima,
ffreqiU'^'!!^'.^^-..!^^!-. Diicensifaque. njicteni.Do-; los ColfdiS:.eteoijpus-valioll6"ns" MMine,- 'sus'cipe:.'hhhcv|uie-
niiiiicicNativilatis inso-rtneirivcuniva^partunTvir^ Trt'ii;iiil;,pf_e.S0Jittii,.:"O-
thse:gfeniio' 'cpnfovenduiii- Quo
'".ginis.exculii.ascelebrar-Gl,jnler.. lacrymas el..sihgiil. ' fiiiii; pvoviderili-bcunisdeposiiilvfetvsuni vcosio;sicut
''liis, aarivsjiif.ifliiiihccPntfito"spififu flbp&scit; Qui v diciPHpiieTufflin
itt hiiilta lidevispeni;suscipien'd3e:pvolis Concipiensj v(<.j|(>y:iiigressi!B pafefvihgrfissus "CSt.'Quod: eiHii in-
"6hroviiium sttsci^ j) fsiiiiciu divino 'poiitts quani bumano vfccisse;ei"Odo-
ttxoriS iifefiirti vifili: CffnSiieltrdittfe
"' lavit. Prospefniii fecIi:D(ttntnnsvd'esideriurii-uii'itis- iiissiibsecula devolio .iii-Martimnh; et M-.irtirti:"gi'atia
luceclaiius niasiiieslat. ;..... '"
dans ii) Odonem
-•.jtte, gi castis eorum: pelitionibus sa!isfecii~,
87 .".-: S. ODO ABBASCLUMiVCENSIS.- i 88
Sacerdoli committitur ctudiendus. ' A Petro cl Paulp jA campros etaccipitrescircumferreversum illi fuerai-
'''-'• adoptatur. in naturam. Sed iiiariusDominisuttni desertorem et
"4. Inf_i_.-u.usdepulsus. a lacte et nufrieris cunis ;- iransfugam aversatai siiigiilisque;ageiida lentave-
successus prosperos, abnuebat,. Terretur in
exempitts cuidam sacerdoli longius connttanenli tra- fai,
ditur nulrieridiis. Snsceptuni puerum blande ac Je-V' somnis, urgeliir visionibtts , reyelationibus admo-
niler, siCul _elasiiiuTmiorexigebat; sacerdos insli- nelur, ut, spreta cui adh_eseral vai)itate,"ad veram
'luens , liiteratoriis eliam rudimenlis rudem ejtts DoriiiiiicEeservitutis redeal liberlaietn. Itecens ta-
infanliam jnbebat. Gcmina circa puerum diligenlia men juvenis animus ei informis, odore mililise quo
presbyler iitebalur, dum ei el honeslis viam suis fuerai seniel imbulus evacuari nort potuil,
colloquiis inculcaret et in ejns tenerani el tenacenv Visionerevocatur, - ;
nieiiioriani seienlia. flucnta - transfunderet. Cujiii, 6. Cttrsu teniporis evolulo, solenniispius inler-
informationi dum oinni slndio subseryirel, videt ih.. venerat Dominici Natalis dies; paterrt_eihvifaiionis
visione noclis Ecclesia. prineipes Pelrura el Pau- occasio Otlonis incuriam excitavil, ut virgiriei.par-
luffl.,quiab eo pucrum quasi violeiitaexaclione posce- lus yigilias suis ipse vjgiliis honOraret, Profecti sunt
bant.-Atlortitus presbyief, qnemdani sttper exposlu- ex consensu pater et filins, ei hiimiiitate qua decuit
latione illa sluporis patit.batur excessum. Sciscita- cpeleslihus exeubiis incubabant.' Siiscilata devolio
baturvoeequa ppterat.quid de puerosive iii pnerunl; : cieficoruni De.onaio laudem el gralias pefsonabat:
aciuri essenf, an eum patenia! domui restiluere co- cum bonavindolis adolescens ex animo se Converiit
gitarenlVQiia.renti ex compendioresponsum dantes:" _ ad Yirginem cujus parius gloria noclein illamdivi-
Non, inquiunf, ad domu.ni patris, sed in orientis "\ nis splendoribiis illiistrabat. Effundit coram jnialre
exlrema pneniffl adducenms. Sacerdos anxius,el DOmiiiicor suuni. loquitur ad illani quasl prcesens
siium spiriiura Tere notr habens, ne sibi puerum ad ecclesiam libl essel.. Reyelaf in ejus ;facie vias
coniiiiendalnm eriperenl formidolosacpnstantia de- suas, delicla juveiitulis su_eel ignofanlias cotifitelur.
precalur, se iii causani tluceiiduni, se paternae gra-_ misericofdise matrem locuni miseraliOriis et
liae reum fiitnrum, se apnd afliiies infanluli notan-. Apud venia. compunctus juyenis impreealur. Mrignicottsilii
ilifni infatnia proditoris, si puer rton conipareat,: Angelum nalttm ex ea inediiim adhihet; inseril ad-
pfofiletiir. Adyolvimr genibus beatorum, preces vocatum ; orare se el desideriosibi esse;, nl. ipse
ingeminai,',ntsnse calamitalis misefiam temperare. ad beneplacilum snum ejus ct insirtiat volhnlatem,
digrteiilur. Tandem piissimi e\aclores, niiseficordia, el dirigat aclionem. Co-leslibus pneconiis: nox ex-
presbyleri supplicaiione permoii , se dimissuros. acla lucebaliri diem, ei mysleria lucis ex mpre deviitio
. piierum, sed ad lempus in voce misericordia; spo- clericalisexsplverat. Iiiter agenduhl solemttilas majo-
ponderunt. Evigilans presbyter post quieiem, ei qnod, ris missae cum voees modulaniiuin Kegi nafo in
vidieraisecuni admirans, filium refbrmat patri prae-, excelsis gloriani .frequentarentur, faclusaiio spirilu
missa, qua coninionitiis fuerai, visioiie: 0 discreta juvenis, in mediiim jiibilantis ecclesiseprosilivit, et
benignilas circa a_iaiem eiiam non discrelam! Puer in voce libertaiis, pfimitias laudis suaeFilio Virginis
necdum sciehtiam electionis habeiis, in sortem ele-. offerre ccspit. '.:-''<"-. X
clioiiis Dei, exaclione sanctorum spiriluum irahe-_ ;:V
liaiur. Non esl.hscc visio sacerdplis coiisuela lege,- C-_.pi.isdolore eaptus, fit clericus..
somnii melieiida. Pr_emonslrabafur in liacsimiliiu- n( 7. Temerarium prsesumplorem e vesligio divina
dine noiispernenda fuiura. ipsitis expressio yerita- est:Ullio subsecuta. Capilis dolore cohciissus exia-
lis, qiiibus videlicef acloribus, qupruni ducalu etj; buii, et; noii esse speciosam in ore peecatpris et
gralia in erienlem sanclitatis et justilia. puer ille TefugoelaudeiriDei, acfiori pressus molesiiay tesli-
fuerat ducendus. monium inviius dedit. Quievit tamen post modicum
Clerice vivens, "ad militarem vilam a patfe dirigitur,', sedatus dpldr, etaddaia in pra-Siiniptoreni iuveciio
niomentuin. Evangelicaleclione
beo repugnante. -resedissevisaest
perlecla,;simili capilis dolore lurbaius evaimil;
5. Emenso pueritia; spatio cuiri in pleniorem ado- '. conciderat loius, el pene fuerat collapsus in lerram,
lescenti_e graliam -Ibrmaretiir,- cleriealibus sludiis nisi accurreiitium suffragio lenerelur. Suslenlan-
fuiurus clericus serviebat. Erat in eo lemperata tium manibus deduclus doniuin, fere per trieiinium
toiius corporis habitu slaltira solidior el in eaiii "' durissiiho illo doloris incommoclo labprabat; con-
pulchritudineni forma proficiens qna inler collacla- " ducla prelio medicina nec momentanea.: levitalis
neos etco-nds[fiCO_evos]pr_edic_tbilis habereiur. Car- remedium indulgere' -polerat ; segrotanli. v Dolor
nalis pater ejus carnem in eo plus diligens, de spirilu pene coniinuus urgebat infirmum, el desperandi
miniisciirans, incarnejuvenisqii-C cariiiserantnatu- genus eral, aflliclmn remediarl non
r_e.diiclHSimpelu coniuetuf.Adverlitinfilio corporis proximum F_tcilisfuerat laniert conjeclura,.quh"merito
jiosse.
eleganliam, _elalis accessum, pleniludinein vifiuih, vel reatu lariiis plecteretur. 'Apud illos
fifniameiita niembrorum. Ad li_ec reeurrit anifflo, quibus fuit menspassiottibus sartibr verbum eral, Mariihuni id
cogitalioiie reflectittir, el li_ec omniacarnis usibus idrmoliri, ut rcciperet comniendatiim, hartc
j. agere,
prnfutura non bene prajsagans simulalio palernaV esse causani lolius-dispendii, quia iuinus providus
blandilur. Jam impafiens "aniinus quasi ex jutHcii adolescehs se Martini servilio subduxisset.; Martiuo
ralione delibei-alflliuin juvenem longe aliis arlibus
iinbuenduih ;: esse niinus cohveiiiens, ut natura ""jus proprinm reformetur, et segroloiioh deerit gra-
tia sospilatis.Tandeni paler suis ipse coarclatus
tam eflicax "virius, ila e.t corpore redundanset ani- Marlihum in filio seniiens indigrtatiim,
rao clericalibtts nugis Ct.otio inseryirei molles et angusiiisy"et evaderel non habebat." Snper temeritaie
remissas manus eneryeiis aninios ei imbelles lilteris: quo ullra adiniserat salisfecit, et filium ad ecclesiam .
adoJesenlem quam
admoyendos; pTa.slanie_n forlitudine alienis manibus expor.tatuin Martino deinceps ser-
quam natttra commeiidabilem virluie et gratia , sa- vilururii, lnlel_e ipsius gremio resignavil. Sensit
cramentis militaiibus applicandum. Quidqiiid in eo inflrmus iilico Mariinum in gratia sihi arlesse : et
oculis adverli possel, expostulare mililiam , el om- de inoleslia coiivalescens, clericalem iiidiiif habi-
niiio renuere clericaliini. Seqnitur cogiialiortis suse tum, el soriilur cauo-
filiuni adulliim a apud egregium pr-eceploreiii
iiidiciiim palerna,slullilia;:ei, ja!»
clerico revocat: Willelmo tluci dirigii serviturum , nici digriilateni. .,- i"
prpcessu lemporis ab eotlein ad niililiaii! pronioven- Pie vivil. Poelas et Virgilium landem respuit.
dum lirocinii lege mutata Odo ciericum exuii, sa;culi 8. Promolrts incanonicum preedicabilisadolescens,
vias ingrediiur, ei prop>sii_e sibi liiiliiia. aciu et in fanlam auimi subliuiiiafein excrevit, ut glotiani et
liabilu se conforlalial. Operam dare venatui, fre- superbiam yitfe hujtts liumiliiaiis pede calcarot,
quenfihiis aucupiis occupari, chirotheeafo pusiiQ paupertalein spiritus elegit gibi, ef eaip m'atrii{io!!}i
S9 P_.OLEG01i:._a — S. ODOMS YITA ALTERA. . 90'
nivc [f., fide] despousavit amalor factusformoeillius. A t qnia lunc primuni cx c.ius magistcrio nasccrentnr.
Yicluel veslilu juxia Apostoltim conlenlus Odoel de Iluic adhEerens Odo, hunc habnit in liberalibus
Cicteris nihil affeclans, iit Deo viveret, suum in Do- , inullo tempore pra.ceplorein : per hune in dialectica
riiino jactayerat cogitatum. Noctes oralionibus ferc et philosophiis, prfccipue in Marciano .valde profi*
conlirtuaiis, dierum spalia legendi studiis occupa- cieos, ad magnfe scientite cumulum cvolavil.
bal. Tanio scienlix ducebatur amore, ut ad Iegen-
das menias poelarum colorati sermonis clcgantia Algeniivcslemdal.
raperetur. Proposilum illius liht ui Yirgilii Maronis suo12. Quadam nomine die (sicul ipse sub persona alterius
librurii ex ordiiie lecliiarei. IrtseCuta nocte cum suppvesso refercbai) mafurius surrexit
membra solverel in quietem, vidit in visu vas e lectulo, ul conscholarium subrum.conveniul nbn
grande mira exlerius pulchritudine vcnuslalum, dcessct. lnhorrucral biemis tanla aspcritas, ul den-
sed interius innumeris serpenlibus sesluautem, qni sis cliam pcllihus involuli frigoris duritiam tcnipe<
prosilientes ex vase anibiebani eum, licel minime. rare vix possenl. In airio ecclesinepauperem nudum
nocuisseiil. Evigilans vir beatus, et pruricnler con- et miserabiliter algescentem invenil, compassus
siderans visionem, adveriit in scrpenlibus ligmcnla misero lahcscenii, iimica sua latenier sc cxuens,
poetica, librum Maronis intelligens in vase illo, lfigorelicum investivii. Ingressus esl ad condisci-
quod extcrius civili facundia coloralum, immundo- pulos, sed frigoris inclemcnliam nltra non sustinens,
rum seiisiium vanitale intcrius sonlescebal.Abre- redire ad leclulum algoris asperilale compulsus esl.
nuntians deinceps YirgiJio el ponipis cjus, et suo Jam ciihiculi prinias parlcs atligeral, cum in ejus
cubiciilo poetis exclusis, divinarum Scriplurarum " niedio se reponens, reposilam auri libram inciirrii.
pasci voluit verilate. InleIIc__.itcoelesfe donum, cl oblati pondcris quanti-
lalcm lselus excepit. 0 virius scholaribus disciplinis
Sancli Marlini sepulcrttm adil noctu. haclenus inexperta! philosoplius eremita Deum
9. Parvam celliilani longe a nnindi strepilu sibi suum, qucm ad Socralem el Platoncm, inler aureos
fecit, in qua solus solitaritc quieti vacaus solis coe-- ralionis ct eioquenlia. florcs non invenerat, nudnni
leslihus inhiaiis, ad odorem spiritualium ungiienlo- in nudo paupere coniprclicndit. Coniinodavii I)o-
junivsolo Gonditoris desiderio trahebatur. Orandi, . mino ad usuraui, et prp. vili lunica inagnum atiri
virtflfem assiduam, quam si.bi summa aihicitia. san---.. pretium reportavit. . Ita; consuevii; liberalitas .Dei
clilate; corijunxerat, snmnia alacrilate et sludio se-: nostri, ut amplius prseroget quamfuit- erpgatuiii.
clabatur. Sepulcruiii~beali Martiiii, quod ab ejus Solvit niutuum quod pauper acpeperat, et:ex gralia
cellula "dttobus fere millibus1 absistebat, nOcturnis laiituni arijecit; unde scholaslicus et sibi.consulerej
pratipriibus freqttenlattdum prp cprisueiucjinevisita-.... eipauperurii subsidiis. adesse. posset. :Hpc...in.-se". fa-
bat.Aliquaiidb vifbealus' illiid oralionis iter solus ciuni vir Dpmitti.subaliefiuspersoiia ssepiusitera-
inr pocle coiificiens, venenatas veteris serperttis bal, quia, hominum glpriam; fugiens, gloriae --illius
"astutias in liunc nipdum expertus est. Yulpecttlarnm,- ' qu_eDei esl, verusfuerai appetitor,.suorum pperum
exercitus obyius gradiendi viro Dei in faciem fere-r magnus oppressor, alieiioruiii magrtiflcus,pra_dica-
batur, ambiebant eurii a lalere et a tefgo,. graviter--.. tor, sua.qiioque aliis;ascribebat,,eviiaii favOris.fgra-
insisiebant, eumque abiiinere illo viriutis deflecieref' tiaiii ab eo qui videf iivabseondiio;recepturus. Gtijus
Coiiabartiur; cui cuin::pra_valere non possefii, hor-: profeetuni in scienlia et. liberalibiis scirequivolet,
renduni quiddatti et insolitum gannientes, inipsam IC percurral et relegat libros ejus, et magisierialeni illi
ejus facieni ihiserabiliter irruebant. Animadyerieris apjceni non negabit.. v ; . . •V
Odo deceplrices d-eriionumveisuiias inducta vulpe- Post sludia, reclittsvivit., :. : ,
cularilm"specieadunihrari, insislenfibus sibi signum,
crucis obvittm irtteiidebat, Lttpus eiiam "quiad suf-;: 13. Regressus asiudiis lipmo.D'e'isciehtiseJpleni-^
:' tiidini -adjecii. virtulis altitiidiheiiiVei; prolectuin.v
fragluni laborantis adcurri.t, vulpes illasdatoitteas ;
inipetu eiEfugayit, et virO Dei Gratia yisiiaridi viciiia. ad illuril niuiliiudiiies con-
usque ad locttiii oratio- 7; fluebattt.'
nissocialem soiatii securitaieiri exliiBiiit. Yir aufem: Qui.bttssiispensisetaspirartiibtts ad^verba
faiiiairi ccelestis doclriiia. copiani;inslillabat,..
' Domliii, cul etiam inimiies besti_e ser.yiebarit spur- .,, ejus,
corum .pliantasnialuni vanilates, iiifniotus, eb quo ut pfoporieiis sihgulaaffltieiiler qtite siiigulis:cpnye.nirfint,tlul-
ex prbmpluafipdivini
: cceperat animo periransivii. ; cediiierii:verbi'Dej
' pectofis 'erttctafeT: Iuefat abuntlalis gratia yerbis
'.;.- v bure vittim agit. ., ejus, quse ad -edificationem aucijtoribiis'compararet
10. Hlecehrosos carnis appelilus excludensi pre- .. et ebs ad propfia remiiteret aiacriores eflectbS.;Mi-
tiosis veslibns abdicatis, ea qusevjx sufflcerel fue- ';".rabilem"•loqttettdi faciirtdiam yifa ttiiraliilibr coitt-
rat parcitate cottienius.Maitasuperposila ad nttdani niehdabal,'ei'nielius viVens quam loqueris, dignita!
Iiuiiium, amhitiosbs leelislerriii eliniinaverat appa- : leni eloqtiii digriitfribus studiis vivendi anteibfff.
ratus. Trieniiio vesliius jacuiileiiipestivus mdna- .,.'' Moralid in Job abbreviat. ,.
-slic_e reiigioiils et ordinis:iniiiator.. Nihil baberis in
cellula quod mantts _emula furaietur, nullo eam fe- i Eo tempore beatiis Odo ut moralia in Job; qu_e
raruni rtiuiiiiiiihe iuebalur. CarneiiT stiam amalorJ 0 niniis in prolixam longitudinem fuiidebantur, bre-
jejuiiii lanta;cibi rarilaie curahat, uf diinidia pariis ; viofe compendio coarclaret,esse coiicanoiiicoruni siiorum
lihra -sttam per dies siiigulos inediaiii suslentaret ;•' inslautia"cqgebalurj; Npn suariiiii virittm: quod
neeessitaieiii silis et faucum aridam" siccitalem' j pefehaut etpperis egregii fampsani inimiiniere quan-
aq;ii_e:sobria perceptione inttlcebai.. Cumvcifca se~,:.culam titatem sibi. iioil JiccTreTesppiidil. Fralern_e pelitiun-
inhunianum, euni iii se solum expavesceres s_evien-' debat. charila.tis humilis, ei ideo vera cliariias exclu-
lem. Quod miraculo proxinium: iii illo erat vriec: Pise importuriilalis ihslaiiliam responsio
"animi crehrajejiiriia, jiec in nieiiibris ejtts cafidi-' lienigiia frangebat dtim illi iiidesinenler.-.expet.efenl,
dam veniislateni leclistefhia dttya soivebant: indefi--, et isie pelentibus semper; abnueret. Contrpversia
ciens saiicliias" in viro Dei: illsesa in eo et integra" , pielalis, in ; hunc soliitionis feririittrtrii.se.Vexcepit.
nieriibra servabai. : Nocte quadani dum apiitl bealttin Mariinuiii secreUe
. orationis studio teiiereiuri carnis; eum "lassitiido
.''/":; , Remigium duscultat. .:-.;cogii in. somnum ,: cujus excessum visio subsecrtla
11. Hisvdiebushon.estusjuvenis succensus arnore vesl-finem jinipositura hegotio.. Yidebal7sanctoruni
disceftdi, Parisiuhi adiitpriniam sedis regise Cjvlia-:v-.cuiieos:in'.eanidem ecclesiam descendentes, ordina-
leiu; Ibi UeirtigiusAulissiodorensis, vh<praedicabilis,-.. tini per subsellia.consedisse, aiiquantiilunf renripratps
e( tliesauros scienlise luiic lernppris plures habens,.: ; urtusexveisvqiiid. praistoletur .inquiril.vRespOnsum
moderandis et rcgendis sludiis insudabat. Floresce-v vCst, proximi dofflni Gregorii papse, adyentuin sus-
banl suh eo sthdia, qtiGeolisolueranl jam per tenipusr: .pensaniniulliludineni opperiri. Qupd audieiis fexitr-
Ot S. Cui _L__._5CLLAIACL^SIS. 92
rabilis Odo, curiosos in partes oculos circiimflcctit, A . lairten CRinulationem conseqncndre ]>erfcclioi)isnio-
ui videre Gregoriuni liiereaiur. Secus adest longe nasiica. jam hahebanl.
ca_teris clarior, ei cullus eieganfia, et viilttis egrcgii Balmainsc recipiunl.
dignilaie. Assurgiiur venienti, bencdiciio posiulaia 1G. Kon multiim «palii fuerat iiiteijeclum cum
sulliintliliir inclinaiis. Supcrior aliis beanis papa, et
loco etlilioic consislciis, Odonein proslraiuiii in ' amlio majori ad coclesiiadcsideiio sublevaii, ad ag-
leirain alloqnilur :'Siiige , inquit. fratcr Otlo , ne gredienda majora dcvoliori rapiunliir aifeciu. Vidcnt
timeas. Yox bcnigna jubeniis tiinorem exeulil pavi- niiindiim posilum in nialigno, el exiie cle medio
tanli, et lilieiius conlcmpl.iiitli ccrlcslia ministrat B.ihylonis eliam corpoio deccrnenlcs, ad luliora
aiiclaciam. Otlo se erigil et in vultum ioquentis in- relugia coenohialis convcrsaiionis aspiranl. Quitlam
lciidens, siatiiin in illo pene angelicum admiiatur. allius alqtie clivinius spcculabanlur in ea; quotl1si
Papa detrahil pennain illam, quaj ipsius auricul-O aflecluose et ex animo scquerentur remoliorcs
vicir.iores angelis hahcrenlur. Proccdmil
iuliieiebat, et ponigens eam Otloni : Accipc , in- imiiido, ex comlicto per Gallias, domos religionis
quil, frater, lianc peninilain, elopus libi a iralribus . paiitcr nionastcria visilant : iitubi amplior
injuiicliim aggredere. Liher quippc mens in suo circiimeiiiil,
bonore el gloiia semper erit, tuus aiilem labor mer- " fuerit ordinis rigor, sni propositi melam flganl.
cedis fruclu cl pr_einionon carcbil.Qua ceric visione Noii in\eiilo ubi rcquiescerei pes eornm, hujnsne-
coinmoiiiiiis beaius Odo, lilirum -'ioralium inflo- ; gotii gralia Roniam ire, si forte in via reperianlnhi
ravit, et iritra compeiidiuin manualis exccplum illius;ti eorum desiricrirtinfinem sumal, pari alacriiaie con-
prolixilatis inclusit. "Lsenliunt. Iler accelerant, maturanl negoiinm, ei
" ad nionasicrium, quori vulgo Balnia dicitur, in Bui-
-Fulconi comiti obtinet sospiiatem. gundia Liigdiiiieiisipcrveniunt.
li. Eonpoluit laterc diutius sidus accensum, et Bcrno abbcts.
sanctilas intra cella. parielcs diu couclusa, apud
longe positos radiis mcritoruin cmicuit. Comes An- i7. Pr_ecfal BaliiieiisiccenobioBerno abbas \ir in
degavensisFuIco, efliena. cupiditalis insania ductus omnibus honcsle agens; qui vigorcm disciplin_c,
iii pi'-cceps, ecclcsi.e beaii Marlini duo aurea vasa quem ab Eulicioloci funtlaiorc susccperat, sutcessor
snbripuii, cujus aiidaciani divino verbere circniii- virtulis illius egregiescquehaiur. Eral magni nominis
cinctus ad extrema deductus est. Ad scpiilcrnin beati locus ille : ubique coenohialisorriinis et iervere cen-
Martiiii deportari sc pnucepit; seclindignus Martini siiram , ei mnttiam cssc habiiaiilium honestaiem ,
remedio ncquaquam coiivaluil. Ccehlus illala mo- senlciitia communis eral. Suscepli more hospilum
lesiia pene uliimain illi horain iufii\eiat,ciini ad cum expio]'.)loresvirliiitim,qualiiatenidiscipliiifeetordii)is
vir Doiiiiiiioljtenlu visitalionis ingredittir. Langneii- verilalein ciiin lidclilmsoculis, ciim \eridicis asscr-
tem durius increpal, ohjurgat exlreinis passio.iibus lioiiibusliauriebant. Quod palam quaerereYerecundia.
-Tstuanlein, inhias proiuissione demiiicet,.promiltens illis fuil, faniiliaribus scruliniis cxlorquchaiil. Bona
ei, si reddirleiit vasa llla, quod sialini a conlinio visa est el secrela loci posilio. Sed Jiooeslas habi-
-iiioriisrevocetur atl superos. Gr-aih ricflucnsex vcr- laniiiini et ccnsoriiis ordinis rigor ipsa positione plos
bis ejus iiitel' spem ct tiinorcm liiiscVumcvaganiein placuil. Utrinsquc dcliheralio rlata esl in conscnsuui,
compulil ad redeiindum. Hesiiluilsiia vasa .V:ailmp, ui uhi perpeluo niilitaturi, coeleslc cingulum silri
"proniiiteiis,i.i perictilum ilhitl cvaucrcl, nittltoma\i- (j assiiiiiaiil. :
ma se daliiruin. Ad impcrmn) beaii viri languens S. Odo el Aclegrinusa faisis frdlribus frusttd per-
anle Martini sepuicruni evponilur; ibi slatiin el- cussi.
culpam satisfaclio, et satisfactionein iiiiegra so.pitas 1S. Indoltiit aiitiquiis hostis, et eum invidens
e,.t secuta. Quippe ut clarilas beati viri \el lentii quod erant et luluram in ejus gloriam aagre fe-
serniouis excessunolabilis reddereiur, adfuii Dominus rens, jam \ifesacuil, aclus vcnenadiffuiuiit: et
spoiisioni. E vcsligio persolvil illud cui se obliga- sataliles (sic)iniquiiaiis cxplical, suoaquosdainex inoiiachis, ut
yerat vir lidelis, ul digiiiialeiu ei gloriam servi sui illos a proposilo revocare nitaniur, insi.i-
Domiiius seivarcl illav.im. Coines auiem re\ersus neophvios Secrele vocaii hospites cautissime deducun-
ad propria, de collala in cuin diviiiilus sanitatc ver- gat. lur in . ct ui consilium salutis sua. patieutius
biiiii faciens ad aniicos, fatcbatur se miram in verbis audianlpailem sinnilatio veiienaia deposcit. Prudenies
Odoiiis efficaehiiii persensisse, qute et obstiuatam viros leriim exitns cieberc meliri, ne si aliqua per-
niutaret in meiius voluiitalem, cl pressura. ipsius versos cxims hahiluri lenlaverinl, ignomiiiiosum et
niolesliam lemper.iret. In quo iiimiruin opere virius" turpe sit inccepisse. Diflicillimumqnod amhiunt, in
claruit ulritisque, clumcl Martini lneriiuiii in iJlius tcrra aliena ct silvesiii. Sub liomine barbaro et
snhue respleiiriuit, etOdoiiis liuiniliiatcin qnanti iminili iiioiiachatum induere : qucm cum eos pceni-
Jueral apnd Doiiiiiiuin proniissionom Cjusconiitata tuevit assiiinpsisbe, deponere ipsi non possint. Ila
verilas paiefeul. Ulrumque tamen, Martinum vide- cssc iiihiimanam et crudain Bernoiiis illius liaiba-
licet ct Odoncm, languenti miseio eooperatos cre- riain, ul pnedo, non nionachns; lyiamius, nonpaier;
dinius in salutem. 1) glariialorius el carnifex, non coireclor aut nuiritiiis
Adegrinusei adjungilur. iiaheretur. Prohris veibeia, plagas vcrberibus atl-
15. Signum illud sanclitalis quod acciderat in i)io\erc, nec iiilcntlcre profe.lihus filiorutn, sedpoe-
Fulcone, in aures fere oiiiniuin rtnnoie publico le- niseoium el mortibus solitum satiari; se in provimo
lcbalur. Yerlium posiluin in oie nniliorum Adegri- discessuros, quia sub eo locinn quietis et salulis
num miliiem, qui inier consiliarios pr__diclicomitis iuvenire non possenl. Animadvcitit illico vcnerabi-
iiohilissiiiiuset magnus eral, laiere non poiuii. Qui lis Adegriiius in \eil>is asUili.c latenics tlolos, et
ila coiiipuncius esi in verbo illo, til rdiefa pompa veiicna scrpcinis sod'ictionuin blauditiis palliari.
f urias principalis, ad Chrisii ]iaupcricm se conlerret. Mansuetiidinein santii \ifi, siiiiiilaloriim objectioni-
Abicrtuiiiiaiis omnibus qnrc lnnndi cr.ml, apud bea- bus asperalam, divinis rationibus ad conslaniia. re-
MiniOdoiicm se_o faciens lonsorari, nienlcm sinnil, "vocat lirmilaiem : doiiium dicciplin_c,etorriinis diu
comam ei babiium bona cominutaiionc deposuil. In- siare non posse, nisi in siiis provisonbus et pr.vlaiis
..inl sihi vestein religionis cinouic-c, ct socius fntu- rigore cciisorio fulciafur. Si paslor lneiil rcmiSbii,
]'iis inercedis iu agone Christi militi coll.ibor.it.' et negligens, animos subdilcrum lorpote et iiicinia
ii.ibiliib.ini siiunl, el sub eodem fcellul.esiriclioris dissolvendo. : illuJ in Bcrnone favorc polins qiiam
nr.iculo lenclianitir. Yideies dhini lirocinii pro- iiisania proseiiucndmn, tpiod a vigore et proposi:o
fr.s_.oies, conira s|>irilua)es"liequiti.is-piigiiaUnos,- inflevibili fraugi non pos^ct; iio;i ideo JugieiiJiiirt
paujieriatis el contiiiciiti.earn-a sunip-isse. Qni liccl- cjus jiigum, non iii)|)C)ii<tiecliiianria, sed livino po-
salis-
liccdiiiiinionaclii peifectionc claiestereul, fatmmiam ims »1111110 vins saaionlihus ainplectonda. Ila
~
D5 PROLEGOMENA.— S. ODONISYITA ALTERA. 94
factrtin esi bealo viro, el mansuelus spiritus in fem- A tui sacerdotalis non deeral niuliiludo : cum incerlus
poro verborum Jfesus rcslituiiur sibi ipsi, rationuni" numeius opiimaium et procerniii frequenlarel palatii
copia delinitus. \asiiiaieni in facie omniiini. Dux Guillcrmus aperit
Noviiii m -se gerunt. consilii sui modum, et in auribus assislentium su_e
dcliberationis
19. Ingressu precibus impelralo, ad societatem aniiiio nudam ctexpriinit qualilatem : Conccpisse se
simplicem volunlalem, qu_e si cli-
fralriim regulariier adinitluiilur ,'Ct iniliali pro/es- gendi opere vosiiatur, yiite pr_piniis non -carebit:
sione piveniissain veramvChrisli plcniiudineni irans- consiliisui esse,ut monasieriun) conslruat
fonnantur. Yiderc cral Jaborc jam .emerilos qui pro mysterium
in fundo suo, in quo moiiachi Domino servientes,
leirijiore.debueranl magistri esse.nisqne ad ipsa di- sibi pro lemporis hujus cxpensis subsidia niercenliir
scentlae .virlutis inilia dcsccndisse. Instilucbanlur aslerna. Dominum erga se aperuisse diutius nianum
ab iliis, quos meritorum pmilegiis .auteibant, ct suam, cl cx dolio benignilatis bcneficiorum copiam
virtulum ifincra, qu;e srcpiiis ipsi jaiu tri\cianl, insiillassc. Excepisse alios s_epenuinero mala pro
velut inexpeila precabanlur sibi ab aliis designari. bonis ; se frequeniius et pene sempcr de bonoruni
Yivebam alieno more qni hacienns \ixerant more ubeiins partc sumpsisse. -Fines suos, t>pcrante Do-
suo, et plerumqiie ab illis quap hona et utilia csse mino, distensos admiiaculian, dilalalos terniinos au
credeb.uil, scniorun) imperiis arcebaniur. Imposuc- -stuporem, et sibi prospera molienti prosperius-suc-
ranl homines super capila sua, ei icleoillis eaienus cessisse. Muiiificeiiti_equclanla dederat aifluenier,
iiicoiisuelafucraiIege[le\] vivcndi.Tolum eis profi- lesponsum operis amodo repoiiendum. Boinmi esse
•cicbatad meritum, lolum cooperahaturjad gloriam, nt ordiiiein, nt posi curam corporis rcrum aflluenlia
quibus rerum inopia virlutis comparaverat meri- B minisiratani, sua quoquo aninia. redemptio iion ne-
liiiu, \era ct pcrlecla huniilitas gloriam amplia- gelur : bonuin esae ut non oinnia caro iiisufliciens
ret. sed ad solaiium nccessiialis exirenwe
20. Suscepto liabitu 'inonachi beatus Odo, idem consiimpsisscl,
sibi aliquid gaudeai reservasse. Favor episcoporum
fere porse^eravil qui fuerat; eadem illi abstinenlia. ci loiius curi.e assensio proscquilur ct altollil 'prin-
parcitas, similis vhendi motius, sedpuritaiis el san- cipalis consilii pielalem. Dux GuiUermus Bernoiioni
cfuiioiii-Ciiicomparabilis Juerat appetitus. Patienlia abbaieni in ocnlis oninium aclvocal, ct in manu ejus
veio alque humililas proeter modum Jiorninis illi Cluniacam vallcm CHHIadjaceiiliis qua' iu lerriiorio
crai : ohcdicntise vigoreni perpeluum incoucussa Maiisconensi alodii jure possederat, solemni Jona-
animi stabilitate senabal. ID hoc laiiluin differre lione reponii. Testamcrnalibus etiam liiteris pr_e-
videhalur ab eo qui prius .uerai., qtiod perfecticmis missain donalioiiem el ab onnii persona tam ecclesia-
areem aiiingens, alliorem professionis gradum, <]uo siica quam iimudaiia quietissimam libcrtalem privi-
digiiius evaderei, non habebat. legii niore consignal. Acccleratur opus, fundamenta
Sanclus Odo scholam recjit. jactanlur, .-ediflciaconficiunlur ut dcsiderii sui post
_ 21. Quia vero pictale et munditia specialius emi- lempora loi.:,a complcndi vel inilia futuruni uniiis aspicial.
nebal, visuni cst abbati cjiih pnerilem scliolam OJo- Beriioiieni ahbatcin, quo.id vivercl, Clnnia-
nis providentia)posse coinmitli. Injtingitur ei ofll- censi ccenobio consiituit provisorein; quo sublato
ciinn, nec lccusat et ajtalis infirm.i_ diulcilem cu- libcram esse iiionachis f.icitllatem quenicmique vel-
rain suscipicns, pticrornm invigilal disciplinis ; quo- lenl idoneuin regulaiiler suhroganth. Acta les est
rum nmim cuni nocte quadam sine proprio luiuiiic C publice scp.imo Idus Scptembris apud Biluricum, in
ad naluralia dediixissei, credcns suflicere commune conspectu cpiscoporum el proccrum, quos ad sua ne-
Jiiinen quo inleriora dormilorii complehaitiur, Joci golia terniirtanda principis digmlas in\itaral.
coiisuetudineni vjsus cst cxccssisse. Sequenti capi- Monaslerii inilia sub Bemone, -et libertas.
.lulo datur in medinni, et conimuni juthcio reus or-
dinis (-17)condeiiuiatur. Kam sicut nionacliis pene 25. Anno ab Incarnalione Domini nongontesimo
proprie esse solci ut rebus minimis insolcscant, deciino, glofiosus <hi"_Aqiiilanoruirt vcrterandis apo-
sublalis parilcr vocibus acclamanl boniini, obruunt stolis Petro cl Paulo venerabile conslruxit monaste-
irisonlein \erbis, coiuiciis lacerani iunoccnlein. liuni Bernonemin valle qua) dicilur Cluniaca, ibiqnc vcnerabi-
Ipsc abbas publicos strepilus gravi indignaiione lem designavit abhatem, cujus coanobii
ct inlegram liberialcm el egregius fundalor
proscqjiiinr nec iniiiiis aliis inveliinif in Odonein, plenain et lehcis niemon;c
IIl virilis aiiiini lirmilas excocla injuriis clarior ap- eis in ipsis posuit fiindaiiieiitis,
parerct. Yir aulem Domifli,cujus mcns in solido Gregoriii-> (48) sepiitnus, Urbanus secundus amplis-
fundala erat , prohra voeiferanlium lanla animi simis privilegiis firmavcruiii. In quo HIOVCH se vJi-
ciiui devotissimi susurrones, qui jacturis episcopali-
scquiiaie susiinuii, nt nec ad illalas injurias inove- Jius ^erbi gratia condescenduiil, Sfecularibusetiiivi-
retur, el iiijurianliiim niolionem sua bumiliiale se- nis ralionibus dbvium csse dicentes, quod ponli.ica-
davit. Adicrlil Bcrno abbas in Dci famulo prae-
claruni quidtlani paticniia. cl \irlutis, el pr.eiidens les ecclesia) dioecesaneis ecclcsiis duo sibi subdilis sui
eum in coipore Ecclesia; pi-ecipuum lncinbrorum juris tligiiiiaie :privenlur. Quibus breviter ohje-
bono Christi odore non debere eos
fuluium, deinceps euin habuit re\crenti_e el ho- T) cta reponhmis
liOii. niori, iit liberlali ecclesia. minoris invideant, nec
vento elationis inllari nl juslitice Romanx sedis prae-
Willelntus mentemstiam aperit de condcndo ccenobio siimptorio spiritu coniradicant, bonum quippe es'se
Cluuiaci. Piivilegium daiur. cpiieli providerc honorum, nisi libe.il insanire, non
22. Pr.Tsidebat tunc tcmporis regenda. Aquitaniae ncgaiit, ct injiistas esse setlis aposloliecosanclioncs,
dux Guillermus \iriule conspicuus el poiensaruiis, etsi perverse senliaut, proferre in niedium reformi-
in quo mihti_e splendor et lidei mira similitudinis dani. In primis igitur caveanl, ne si ex bono ecch)-
arce conveneianl. Devoiio e]u_ein illo obscderat si_emoriuiilur, non boni et impii esse piobeulur, In
virile pectus leduudabat in pauperes. Consiliuni allcro videanl )ie si apostolicis dccrelis dissenii.iiit,
Juii illi inonasiciitiiii constiueie monacliis, qtiorum hrereiicos csse oporleal qui Iloiiinu_cjusliliif uou
diligenlia colligendis et Jovendis paupei ibus inservi- concordanl cnjus auclorifas priiicipalibus efcclcsiis
ret. Desiderio etJeivore pennata de\oiio ad efle- non detrahit, ui ipsi garriunt, sed bene disponit ct
clum eiumpere gesiiebal. Pr.cfixus dies illuxerat, onliiiat honorem suum. Kam in spiiilu rectiuidiuis
et Berno abbas ducis littciis invitatus pra>seiiliam minnrcm ec<lcsiain aliquando niajori siibjiciunl,
suam inlulerai curia. tiiuinpliaiiii. Feslho con\eii- aliqiiando c.iin qiiani subesse conligeral, nluuii §ia-
(47) Id est norma. et obscrvalionis in congrega- (48) Aliortnn poiililicum privilegia praccsserun-j
lionc seivarj so!it'.e. ul dictuiii est in elogio suneriori.
95 S.,0D0. ABBASCLUNIACENSIS. 96
f vitate' siiperponit.: Licuit.illisemper quod Jicebit,'.A tis-minisler et gratise, ubieimque.pppprtrtiiitas se
quodvnuUi alii licuit, yel liceb.il..Omnesa\\x _iJi.se" ".:pf3ebebat,;rejigiohis profeclibus et fprtdiclli^ delecta-
suntin mafres bbtempefantes, noh irtipefanies,yo- balur augmenlis. . _._,,T
cafasiiipaiieni sollicitttdinis, non iii: pleriiludineni.-' Sdcerdotio iniiitilur. Libros tres condii de sacep»
v polestalis. Arguiiienlo gemino confutatls, non ipsa .
conclusio setf inductuni conchisioiiisTioc. erit, ut .-•' dotio. ; -.-.-;;.'
: inaiiiter "sesiuaiitesel. illicita susiirranles, deinceps 26, Ihtuens Berao abbas in Dei yirtulum co-
1conqulescant, etnlterius iion loquantur. Nunc ad - piath, abundantianifgraliarum,yiro
< 'dignuni bnni altiori
aclorem .libertatis nbstrbe bealissiiiiumvpatrem no- - gradu prorturiliaris, decerniifp-Iicio sacefdbtis sacris
slrum OdorienThurtiilisrecurrat slylus.. ; ; altarjbus ad promovehdnm. Beclamarttem pro yi-
' ribus
' Faclumde micis. :et noleniem exirema obedietttise:necessiiaie
;\ : cOmpellit;Advocalp Bisonlirterisi (51)'archiepiscbpo
....24. LegiiimunifueratihBaliiiensi ecclesia,etqiiasi - et solemni eonsecfatione pr_emissa", sacerdotis iii-
i pfo jure seryabalur iri joco,. ul micas illas qu_e djs- • duitf dignifatem.piem cbnsecrationis ejus insecuta
vcumbentibiis siiperessen.t, singttli fratrum diligen- nOxfueraf,.in qua yirUoiiiiiii ppst quietein^evigilaris,
. tihs T.ojlectas.exciperenl, ne fragrnenta -benecficlioiiisvetvsua_consecrationis nec nlenior, stblaih saeerdota-
: neglig;entius deperirenti Cbntigii dje , quadani ut - leni; collo sno repefit eircuinfiexani. Timbre dirigiiit,
beatusyir ad meiisam sederts tanfa diilcedi.neleclio- . ef lahib verecuttdiaefriibOresuffustts estyut ipsum
• nis traherelur, ut qflia ad cceleslis harmonife sonrim - clattslralis Ostii pervhiuljos dies revererjetur ingres-
. in queindam rapereiurexcessum, ante posiias micas n' sum, In grave etiam- lamehtiim se dedit; et pcttlis
. sibi pbliliis fiierat pro epiisueludine suscepisse. Finis: siiis nOtt parcens, qiiia sinistrum ei aliquando acci-
; lectionis eum reyocaverat ab excessu, cttm ipse: vi- -disset.,:sOlvebaiurin iacrymas. Tahdetti pccurrit oc-
densse anteposilas inicas expavit. Excipere eas pro casio, ul mitlereiur adepiscopum sua?vpromotionis
consiietudine non licebal. Quid aliud faceret hon ih- :actbrem. Guisecreioloqueiis, el moerorissui causas
. yeniens, micis pugilluni iniplevit. Yersu (49) diclo, aperuit, et ihyecfionertlJereinise in-sacefdot'.s repe-
pro.negligentia saiisfaclrtfus abbali, el ejusin tesli- -fens, quia grave sacerdotii pondus est,inira eloquii
inoniuin reaius sui; conimuni prcesenti-e illafurus, facilitaie disseruit. Bbgatiir ah episcopbi ut ea quae
, exeuhliumvde oratqriovpedibiis sanclus advolvitur,: : ibi dixerat, vel quaacuiiqrtenieliora occurrerent, in
animadversum .est eum iri aliquo deliquisse. Diielus : libri seriem eoaplaret. Tribus libellulis hpusinjun
. in prsesen.iam abbatis sui, culpam prbslrato corpore ffClum:explicuil; ubifSpirilnsejusbonus.il) taiilam
. corifiietur, porrigilfflanuiii, et negligentiaesjgna da- :plehitttdiiiem veritalis erupil, ut Ecclesia libfos illos
. tiirtts-pugillum apeiuit. Qnod diclu quoque miiius legendos cunTaniore suscipiiit, Cfomniiip gaudeat se
credibile videaiui;, micasostensurus prolulit marga- . legisse. .-.' '. .':.-;}:..::
ritas. Exlra se facfi quiaderant.rei cdgnita veritate
negligeuiiam mutari niiraculo diviiiis voeilitts. inso- Berno successotesdesigntil': GuidonemBatmce, Odo-
nibant. 0 hiiilatio dexterae , sed Excelsi! Tn inanu nem Ciuniaci..- ''."!'* •"'-'
, pdonls viJia quaique et miiiiirtayerluntuf ih pretium, ." 27. Irilerirti. Bernb abbas annpsa" senli.gravitate
ei: miiiuii_effaginentoruni in prefiosbs Japides for- . ' deficieris, exiliali eliarii languorecpfreplus decubuit.
niantur. Yere jnstus ef multse gfalia. apud Deum, Urgebatur .duplici mplestia, aegriludiiiis et setatis,
qui diim se.epnatur.pstende.fe-rtegiigen;iem'etreiini^-G- 1
! atque ad fplleridaiii de niedie viiamejhs morbus et
. jiistils et irtnocens lesie niiraculo coiiiprobalur. Yir- seriium in ebdetti cprpore -compugriabartt. Yieiiios
lus httiiiilitatis ejus expiat in eO culpain, purgat "adsciscit episcopOSj'consiliiviroi iiivilkt, quOrura
reaftini, et fragmenta iiullius pretii iiradmirabilcjs ;prude»tia et.respbnsis et sibi cbnsuiatjain migranli,
lnargariias 'niirubili noviiate transfofmantiir.V Quod "et iilibruih pmvideai discipliri-e. Cum niagnp geniitu
; niiraculuin tiuo npbis innuit iion spernenda, etbene- : ct riiullis lacrymis deducehs in"pulili.cum'ahnos suos,
_dictiphis reliquias colligehdas ne pereaiit, ef viri pra_terituni vit_e stt-eviri riegligentia et lorpofe se
. bealissi.iiii-.aiiciifatenisiiccessufissceculis praedican- ' iriariitef cOnsuiripsissecoiiqueritur. Se fuisse abba-
. daiii.Ipseaujeiriyir Doirtiiiiconieinpibv -einporaliuin - tem riorrtirtenon' meritb.officip ribrt yifthte; se v\-
; ef appeliior egfegiilsfiituiofiini, ne in>prsesenlieum •frtteUibseet diu lbcttmregiihinisoccttpasse.irttle se
- aliqua ;
ic.muneraiio gloiise sequerelur, iransferebat damilinionis bbnoxlhm tbrniettlo,' quia lbcuni paslo-
: in aliuin quod srtun) erali Suppresso quippe;no.mihe -' risniercenarius, Iof.uniinriocertliiBTeus;iniplens,di-
. perspnaii) allerius Biia?raliohis lilulo pfbponebal, et giiilatis 'O-Gcium indigriis.actibnihiis ;liiiriisiriisset.
. yolente, Deo quo sludiosius eyitayjt, ne-palrator mi- '; Spefti superesse; remedii, ut duni .su_e:lihertaiis est
.raCnli credereitir, ;eo faciuiii esl ui in facie omnium ; aiiimiis, abfeiiurttians catlietlraj pastprali, sedem
-operishiijus actofclaflssiiiius hahereiur. Abbas yero 'prailationis evacuet,:el lpchnifribual rijeliori. Id se
. prseniissas: ad iniracuium m.ai'gai'itas attreo texlui .•'"opfare, id oiimhriodisvspprecari, utadfpuram spiri-
.vjussitvafligi,ne tanlaenovilaiis niemoriacasu aliq;uo ; tuttmVad regiriienrartiniarum, silbriibtpvirifructuoso
-delerelur. .r et sterlli, dignior et inagis' idoiieus.siibfogeiur. Pii-
P ' dica libertas ecclesiaeprovideatpudicitia!'stiaJ custo-
Parenles ad mgriaslicen cohverlit. deiii,: qui ejiis puritali liierilorttiniet yiftutuin liile-
'
. :25..Nalurse yiolentia cpgeliaittr, ttt parentibus gritaie jungalur, Eligat sibi palrem casta devotio fl-
.:qubs, pen '-lioriim, cujiis sobrielas imilalionemf dbclrina infor-
;.debiturii.sii_eyisilatipnis.offerret.Quittrenslicenliam riiaiionem,-magis.eriurii paTiat.disCiplinam.Ipsi sibi
simpelravil, et accepla benedicfione prpfectiis esl. --prseflciahtducerti.ipsi sancti prseceplofeiiiiiisiiiuaiii,
. Direxit Dpminus iter..illiiis, ei laniani cbntulit efli- " sub.ejiis imperio ilbfeat yifiiis, reviiescat hoiior ju-
. cacian) verbisejus.fUt prinip cojioculionisoecureu siitise; et cettihra totihs prdinis recalescal. .Yefiini-
. palreni monachum (50) faeerei, malrem yero moria- faihen nisi a cohimiirii serisu ejus senteniia dissen-
lium liumero iraderelsociandam. Yirgineni quoqiie ijrel, viderelur sibi ulpastoralis sollieiliVdihisnmgni-
.cujusdam hospitis sui; filiariictim preeibus'ejus, la- \ mdo paftiri deberetiii chibs, qtiorum alter in altero
cryrhis sese expedire tton posset, laudabili furtp cpl- . conquiescal, et neoier pbnderis intpleraiiiia,siiffoce-
:;.Icgitet rapuit, elvsu-e:virgluilaiispfimitlas. Domirto .tur.Etecclesia quideni Balniensisprb corisiietudine
: dedicanleMriiohiahpfbpositbcohsignavit.ita virtu- habeat sponsuni suuin/ Cluriiacehsi vefb .iillae,jain
(49) Id eslgfatis ppst cibum .dictiSjvqua voce 1niaci monacburii factum fuisse. coristat;ex JOannis
' uiiturS.
Benediclus ih Ilegulae cap, 43. "lib. i, nurii. 3S. ''
r,; (50) Neuler boruni-auciorura liiemiiiit.monasterii, _ (51) Imo. Lemoviceiisi, nomine Turpione, ' ut
' in
\ji) <|iio.Odopisnifjtef yelum,assumpsit: patreiij Glji- elogioprol)p|,uni"e$f": . '::v'-' '.
97 PROLEGOMENA;;—S. ODGMS YITA.ALTERA. 98.
aduits?, jtiramatrimonii non negeritur. Probantsin- .A-yenit usque adviips,; yoce, libera referresolet, -vix,
guli.-quoddiclumernt, favenf omnes; ,et insapienle autem nunquamdeinceps pertransjsse sui prbcurato- j
viro yerilalem consilii admiranlur. Sacerdoiesqui •:' ris oCtavam, quin . aliquid benediciiOttis.-;ineos ex
aderaiitfaiiclorilate, fUiisupplicalionexonlendunt, ut : Mariini beneflcip redtti)dassel. Jta per drtcehtosTere;
ipse ad nutum siium quos idonegs videril eligat, .'.«_; aniios, oplimus prbvisor, noster eiinCiuriiacenseriii
gemhium nialrf ac flliie eohstiluat prOyisofenl. lpse ecclesiainoslendit.gratiae. suae yeriiaieni,.-et cifca,
qui melius probavefat
; subditorum spirlius an Dei . suurii :alufflnttm Odottem, cujus merifis,vyiviiiius,'
esserit, veriiis pbterat', iridicare quisftanfb officio amoris suiv plenifudiiiem deelaravit. .-,--,-...'".':
digiius- essel. Ceftum eriim fueraivapud eos, euni ' .Gliiniacensis ecclesiajaiii :per.leci'a',suisqueparti-,
cui laiila virius erat consilium niinistrandiy ad fa- bus absoluta, coiisecraiioiiis gratiarnpOstulabal.' Vir
ciendum quod dixerat. spiritu sapientia. non carere. '- Doriiinisacerdotem epispopum, qui ecclesiain dedi-;
YiCtussenior sacefdoiuni reverenlia et precibus fi- ; care deheret, irtvitaf. -Rogaiii.sepjscopus, sicut nlp-.
liorum, Guidbneni venefabilem nepotem sttuin Bal- ; fis divilihus esse solet, ul stipalislaleribus glofipsius,
niensis ecclesise fecit abbatem; Cluniacensi auiem setnper incedant; suara; secum copiosam adduxerat,
ccenobio sanctumj)ra_fecit Odonem, Deo prpriohis v ciieiitelani. COncursus uberioret.episcopaliuiii iiir
melius operante, ut doriius gratia. et vi~rluiis,-tolo solenlia hiinistrortim exigehai/abtindaiites et fsp|en-:
orbe poslmodum; dilatanda, iii'."prlmo pasiore . suo. didos apparalus. Recens; abbas, ;et yallis arid-e, ihi-. -
sanclimoniajTttPdariieritumet: religiortis exciperet fir- : nus culta barbaries, ideliciasquasvhbniirtibusv deji-
milaleni. -.,.. - . catis apponereiH non habebant; aiixietas',ei verecun--
•'•'. T>dia beati viri'..'anim.umdislfabebanf. Refert tairien,
Odpnispfomotioprofeclus hialeriq'. ;_ arichoram spei suae ad Dominum, cujus lnuniiicei)-
28. Assumpius Odq in abbatem, fecil sihi promo- li.a servis suis aliquid deesse non palitur,, in crepii-.
tioriem illam prPfectus inateriam, non defecms, oc- sculurii dies /coiisecralionis. eruperai, cuni immanis
casionem glofifs,' iiqri ruiriae. LocO caeteris prseemi-; apei' pfoximam silvam egressus, ad mpnaslerium.
nens, sed graiia humililatis inferior, praelaiionis cursu integrovoerteiidebat.. Custos: e.ccjesiae:;besiiae
ofDciiimmeriiopoiius etyirtute, quarn homiriesive illiusferitate ittrbatus, iiitra.osiium seTecepit; quod "
potenlia Deo charissinius exercebaf. Non ad lipno- post se clausurt) adrtiolis repagulisvohserayil.fAp.er
rem. sublimiores gradus aitingens, sed ex yerlice autem deposita ferilale, et qiiasi domeslico spiriiii
prcelaiionissuaead irifimaelhumilliriia sesedejiciens, inansuescerts, ecclesiaeporlas obsedil, jaiiuani pede
-charismala meliorade die in dieni appreiieiidere.ni-,' pulsat, et forihus perseveranier assisieiiSj^stto lhore
lebalur. Domiriusautern qui inConspectu sub dire- loquendi adiliim precabafur. Intefim episcopalis fa-:
xerat viam. ejus, ul irt conspeclu quoque bomittum riiilia lectis eicedens, dttin iid olflcia divina cottten-.
miriflcaret, et cfarum quoque faceret servum suuni, derel, jaceiilem;ad portam ecclesiae aprum' incurrit,
dignanier apposuit operarimirabiliaet preeclara per lrisurgunt pariier, aeclamant bmi)es,: el viciriis do-
ipsum. iriibus fusiibus cbpulatis, ultro seoffereiiieni belluain
addiciuit. Ciijus carnes"-.arliflcio. coqubruiii-
Mdificia prpmolq opilulante __". Marlino, cujus patro- niorli et deliciis episcopalibus saiisfecerunt, et
ciiiiumibi viguilper'gnnos 200. Ecclesimdedicalioni praeparafae,
necessana ut suppleta. abbatis verecundioeinifabiliier sub.verierurtt.
-• 29. Cuni in exslrueiidisregularibusoflicinisdiligenT {<'_ . S.;Odonis chdritas inpauperes. ;
tiam suaminsuhierei beaius Odo,solatia sumptuum.de-: : 50. Quia Deum timentibus nihilvdieest^rvriunquam
fecermit, Exirtaiiilum oninjiio rerarium pauperlaiis,; defult beafo vii'0,vunde et fralruni curam..gereret/et':'
quid -in manus largissimi datoris refunderei non ha-, miserorum inopiani sublevaret. Afflictoriinipattperies
bebat. jEsluabat animtts beali yiri, ef anxietale du- quasi quidanicaniintts erat illi, in quoad pietatein
plici lorquebaiur, duin et operarios irremuneratos etfiilseriani iilius visceraconflareiiiur. Sicut.expe-
diniilieret, ei 'coeptun)opus irtierniiiiere yerebatur. tefe.videbaiur vel egestas in..niisero, vel possibililas
Weclamen in difndentiam esf elapsus, sed ad nola in sumpiu suo, largiiaiis suae sinuiii peteniibus ex-
recurrens praesidia' ex thesattro; bortitaiiS divina. solvebai. Neniovaeuiis vacuum illum inyenit: quipr-
stipendium henedictionis exspectat. Octaytts clies a' pe cui pr-ecipuefuilTii studio supplefe yaCtta, £t
transiiu beati Mariiiii inore ecclesiasiico co.ebafur, inania cuinulare. Privala eorum susurriii quiejus
nocittrnas LaudesTraterna devplio persplveraf,:cuni aiiiplissiniam largitatem Tndiscreiaiii ,;effusipiieiri
idem abbas ad stratum redieiis, lectulo se reCeplt, et vocabaiit.niodesiiae verbis ei exeiiiplis veierumvdaT
eyaiiuit iii soporeri]. Yidet in sOmnis viriimpersona- tis iri meditim conipescebat. Insesiiniabilis ainpliiudOv
leni; matura caniliefloreseenlem, slola etiaiii puriore cordis iilius forriiabat .sibi' pccasioiies et inaterias
vesiittthi : qul virgam episcopi ,'manu gestans, plO- largiendi, Oninibus oiiinia factus, ul priiuibus onnii-
viali pallio uiebalOr. Ittquisilus cum revefentia-qiiis- no prodesset votis sblemiiibus aiiibiebat,
nani esset, episcopum illum se esse, cujusfesliviia- , Romani-petensdmnioniacairiliberat.
lis celebraretur octayuth; asseruii. Cbepiteilarti cir- 31. .Gonsuefae ofationis pbteiitualiquahdovyif.
cumducere oeulos in slructuram, et posita sediflciaU beallis Roinam ad; aposiolorumvliniina -visitarida:
qua ratione sederent viciiiius iniueri. Cortversus de- profeclus esl. Alpium jrtga IraHscenderai,:cum inter
nram ad eum qui sese eminus prospectahat, videba- illa
tur injungere, ui ex pr-eceptoipsius ad consummanda lierem praerhpla quibus iu Ilaliam fll descensus, mu-
aediflciaqtt* cbeptaeraiil, fralrumsuoruin indttsiriani fehdili quse a^aemonio miserabililer vexabaiur, of-
exciiairel : iiec sibi sumplus crederent defuiuros," insattse,"etquasiImpleverat; nocivus hospes viscera mulieris
ex tribuiiaJi regiouieiiibraInferiO*
quia ipse eis ad conficienduriiopus suflicientes niifti- ra dispoheiis,proui libebai, subjeetoniaiicipio crttde-.
straretexpensas. Roma quippe rediens, per Gotbiam liier utebatur. .C.ondoliiityjr beaius, lant-e, niiseriae,'
. et Aquilaniam frahsitum facturtts erat,_unde illis be- el
nedielionem.remitteret; copiosam. Expergefaclus cussitj praemissp:oralionis suffragio, caplivalorem. ex-
etcaptiyani mhlierem abihyasione tyrannica:
abbas, visionem quatti"viderat fratribus retulit, non liheravit. 1.
oniissa quam; consuevefatcautela iioininis suppri-
riieiidi. Lceliffratres de proinissioiie Mariini, super Legalus papm egenis utsubvenil.
visilationis illiusvbenevoleiiliaci)ca eos majori laeli- 52. Per idem tempus Leo ponlifex Roman_e sedis
tia triumphabarit,T.ec dislulit bonus proinissor, sed aposlolic_elegationis vicem iiijunxerat beato viro, lil,
sponsioni: suae vicinahi subintulil veritatem. Intra iriter HugOneni Langobardof.Inr regeiii et Alberium
brevesiquideni spatium leiriporis, allata suntfrairibus' Ronian_erei priiicipeni bonum pacis cOiriponereJa-
deGoihia circitef irianiilliasolidoruin;. Ipsa qiioqiie borarel. Seiiahi (Sienne) Civitaieni;clcveiiiens'legaltis
successio seiiioriiriivirorum Cliiiiiacensiuiiiqute per- pacis, muliiludine pauperiim qui, panis preniehan-
'
99 S. 01)0 ABBAS CLUMACE-SSIS. fOQ
tiiv mopia, undique cingebaiur.' OEconomusviri Dei A A invcnlus cl comprclicnsus est super cqnutn, alibafis
qui' victuale mar-.uphiii)stisceperal in sua fidc, Ciim judicio condemiiaiidus ; quein ad se tleducluin vir
suis sumplihus vix triginla soliclisupeiessenl, qinsi niiscrationis et gralij. non solimi excmit supplicio,
rui prospicerol commeiidaia., civiiatcm excedcrtsne- sed eiiam labririosas ejus vigilias quinque solidis
ccssilatc pauperum se subduxil. Egeni circuinvene- niuneravil.
ranl hcatum virum, et ad ostiuiri miseralionis ejus Medicma ao mgrisperperam extoita.
sublalo clamore pulsanles, misericordise ipsius vi-
commovebanl. Yocatus oeconomus 56. In Cluniacensi coenobioduo fratres advcrsa
seera responderc valeiudine laborabant. Imporiuiiius insisicnles, cum
noii poiuii qui'lion eral.Inlellex.it illico vir beaius
et emissa ma- a beato viro smnendi potioiicm licenliaiH cxtoisis-
ihiprudeiiiein dispensaioris cauielam, senl: Itc, inqiiit, ct scitoie morbuii) vesnuin nulla
luipauperibtis inimil ul praevium se scquantur. Yi-
medicinae ratione curandum. lta factum esi,- ut et
d"cnsefiain tres viros personali praedilos honeslalc, diuuiiiia sibi appouerciil medicandi remedia, et
qiii el cortimuiii prcmebaiilur inedia, ct niendicare ad proximum.vila. finein incurabiles peruia-
lion noveranl prae puclore, scmulas baccis plenas, usque nerenl.
qtta? anlepobilac ilJis er.nil,- subpretii aesiiinationc
suscepit, baccis non egens, sed-liac arte cupiens Fraler singularitali studens notalur.
subvenire niendicis. Consecuto cecononioegentibus 57. Noviiius quidam fraier initiali fervore succen-
SlipeiirbenediciioniSindulsil, el ad viros quos supra sus, siudiib coinmunihus abdicatis; conipunclionis
teiigiiiius, baccas cumprelio reUansmisil. Deinutn et lacijmis vacare decrevcrat. Secreto exquirilur a-
coni|iierenlibus expcnsas viciualium defccisse Kon T : gviro Dei cur \ii__ coiiiininiis deseieret lnsliluta.
de.ficieinus,inqiiil, sed sufiieiemusrv!omnia. Pr_.sto Aperit ol frater cor suum, cl qnibns blinuili=urgere-
esi ei ei cpiasi ad mainim, dc cujus faculiaiibus pu- tur iiifciiiuat. Iiicrcpat eum benior, ei liiijusmodi
sillauimcs spiiitus tiebent aniinari. Dixeral, ei in.in- propositum vaniiali potius quam juslilia. viciuum
lea gressinn tendcns, Peirum habel obvium saccrdo- aiiirmal. JSondeberenda coniiiiunia propiia pro pri-
lem, cujus ohlaiionem suscipieus, el fratitini fideni vatis, sed privaia comriiuinbus debere supponi. Ila
modicam' roboravit, el conficiendb ilineri larga sti- fralcr iii moniento illo spiiiium suaecoiiipiinclionis
pendia ministravit. ainisil, ui dcinceps gautlerct puhlicis eeclesiaecon-
Veslcs'svcisdal algenli. bueludiiiibiis occupaii. Po»t dimidiuin tam_.naniium
55, JSegolium injunctoe legationis absolveral, et ad precem sancti viri qui eiiani in spirnuahhus po-
ICHSer.il, jam tiictus irater aniissuin spintum se
per fines niarilimos rediiuni niaturabai. \enerul ad
locuni qui Btifianum dicitur, cum ei pauper obviat reccpisse conlessus est.
scinivivus. Gravis inhorrucral hieins, ct inter Alpes Joanni ejriscopoconsecralionemprmdicit.
in immensos aggercs nivis excreverat mtiliiiutio. 58. Kolanae ecclesite futurus episcopus Joannes
PaupervesiecaieiisinierhoiTitlamonliiihirtiviiiinque bis l.oinam teneral gralia consecrandi, sed semu-
disciiiiiina quo se tiierelur muiiimiiie HOH liabebat. lorum oppositis gravein bis ftierat lepulsain passus.
Snbslilil vir bcalissiinus viso illo, et soeiisviaeprce- '(andem confusus et apud se crubesceiis, coniulil
niissis exuil" se mnica sua, et pauperem induens, se ad virum i)ei, replicans ei Roinanam scdem sese
nuniinoiuin prelium, nnde sua; necessilaii consule- bis infcclo ncgotio repulis.e.-Quem vir Domini pie
rcl, beiiigiius adjecit. Lnusex sociis qui lalium cau- C, ( consolans, ui Romam teitio icpeial inhortalur, pro-
lissiiiius discussor erat, rcflexil pedcm, cl paupercm mitienb ei coiisecralioiiis graiiam non ncgandam.
percuiiciaius, ul)i ea- noeie maiibionem acciperct, I.acliim est ad vcrbum ejus, et Joanrtes'in episco-
cum niiiltis divcfiendi in solilutiine Jocus essel, ptim stibrogatus lebiiiiiortiuiiidcdii Odonembeatis-
respoudit ad casiruin qiiod diciUir Pasloralc sub simum prophetia. spirilu claruisse.
luce diei se facilc pctveniuriiii). Dies vero claude-
balur in nocieiii, ct spatiuni illud ilincris quod Agoncmsuorum ccelilusdiscil.
59. Solenmis dies Assumpiionis Dci Genifricis il-
paupersuh bora una sc bpopondcraiex-icliirum, loio luxcral, el vir Domini orandi gratia nioiiasteriuiii
diei sp.itio vix ipsi confeeeranl. Iiabiliidinein et vul- Ativcrttitnim
lum paupeiis nec lunc illc dequo dicimus "Joannes ingrcssus, ut missam celebrerii publice
__d\erteie, ncc poste-i (nt ipse lelcieJ.af) poiuitine- cclebraret, Baldunii abbatis prccibus' iirg'c1.aiur.
niiiiisse. Unde ilhun qui apparuil quiddani niajtis Respoudil sjiiritus prophelia. qui eial in eo, ufage-
fuisso quain hominem, verisiniilliniuni niilii con- le non possc, quia duo ex lialribus ejus.in exlreino
Slat- posiii \ilte vialicutn pives.lolarciiiurabeo, uuiiliiiin
Bonum pro mato rependil. pr.esio esse, qui eum ad lialernas exsequias invi-
t.irel. Jn liajc verba nunlius adfuit; curiiiur ad s.in-
51. Cum Laiigobardoruh] rex Roinam obsidiono cluiii Patihim, \ia(iciim daiur ageuiibus in exliemo.
vallassel, be.UtisOdo qui acl pacem evangelizanduin Pf.cscntialiier alicr ex duolius migral; alter, scrva-
intcr duos lyraiinos nieiiiiiin so pi.el.cbai, juvta tiib ad Mum, oclavo pie scquenii quicvit in Do-
bcali Aiidrcnciiiioniisicriuni,quod diciiur aciGliviim- niiiio.
Scauri, iransituin (aciens, siihinibso capite incede- D ] Nepolcm ex Norlinanids oratione liberat.
li_at.Riibiicusjactu lapidis oppciieiat \iiuih Dei, scd
ciiimori circiiiiislaiiiitiin ei oijientu, lior.itus in cjns baliO. Korlmaniiorum genb eftera Tiifonor.im \asla-
vcrticein jacius evamnf. Yirautem Domini denaiiis Od<;pro\inciani. Iteginiiem Turonicam vcnerahilis
niutiio muneiMMt immerilum , biibiciat, cnni ci nepoiultissutis, nccduni rena-
acccpiis, Scnplur-i. lus cx atjtiael bpirilu, cuni nntrice sua rapiusii.cursu
coiiseuiieiis, utiedderet bonuin relribuentibus sibi hobliiiiii iiiiiirialur. Indol iji ex
mala. aninio, et liinocejitis
anii.iaii) siiie bapliaini icmctlio pcreiinicm a.qualiicr
ldem prmslut in furem. Fruiiis rcligio. p.iti iion [lOiuil. Accuinbil pieubus, insiidal l.icry-
55. Aliquando vir beatus I-.oii._eotalioiiis giaiia lins, orationc Detim -iiierpcllai, quieiem suo spiritui
teneba.ur. Visum esl illi ut buper cquob suos qui in non daiuiMs, douec efepumi iveiperet iiiiioceniein.
]'.ran<iibiplanitie pascebanlur, aliquis ex Jraiiibus: Oclo dieiiim bp.dio aTuionis liostes abieranl, trans-
atl riisiodiiiin ponceiu»'. ISox eial, ci cquoium pro- eunies i-U\iuiiictini capihis, quem ipsitis proiuiidi-
MSi.ii-s sc laxavcr.iiil in soporein. Fur advciiil, et usevadaii M\C na\igio uon binebal. JSnlrivinfan-
asceiiso cquo insiblebai ut cl.iberetur in lugi<in,scJ luli spintr.!)) couccpil aiidaciae. Iiii.inleni bu.siulil,
niemi. OJouis deteiilus, procedcro ultr.i non potuit. medias lrrupii acics, fliivnim sicco pene vesugto
Frafer snper equos invigil.ttib ciralioiii vatabal, ei peilraiibiuL, et in tridtio iior diermn octocoiificieiib,
maliiil cquiiiii amitiete quam inicriuniperc picccin, !:eato \iro adJuciumpuerutn icportavit; quem sus-
vel .silciiiium \iolarc. Uhi lenib uc.iilu_.eiai, !ur c'cpi'i:<ilCfjencraii lecit in Chn.io, ct prcce efittsa.
101 PHOLEGOMEJ.A.— S. CDONISYITA ALTERA; 102
a.I fjomirtum ui post tridiium puerulus migraret A circiimiigasse se"\enlri suo non siue lacrymis pro-
obtiiiiiit. 0 miraculiiiri mtiliis in se iio\ilalibus ad- fcsialur. Koclc prxlcrila sibi per visum peisonalem
nhraiuhim! c.idemunius orationis virtustria pariter dominam aslilisse, quac.miscricordia; Jrtalreni sc vo-
ohtinet, crcplionem curpori,regc>ier<iLioiiem,spii'iltii, cans, tolia sequenti die cum pronunliavil migralu1-
iilriqtie simul salulis perpeiiue Iibertafem. iinii. Stupefactus vir Domini mainim immibit, /u-
Naufragio subdncilur. ncm circuiiivoliitiim carne el sanie siniul- avtilsil,
H. Yice qnadani bealus OdoRhodanum fluvium, Deuinquc niirahilem prxdicans in latrone, terlia-die
deluncii fralris cxseqpias celebravii.
qui lofus dccurril in praeceps, navigio transmeabal.
Equtis impaticns equuin alterum pcde teuiaiit,1 sed Liber.inlactus a ptuvia.
icius elapsus in navim locmii lllnni alligil unde 45. Romaeapud beatum Paulum, ut lihello, queni
rainns eiuinperc vitlehaiur. Pereussionis loctinidtini de Yita beati, Martini Posiumianus ei Gallus edide-
planius cdolare contcndtini, rainum funditus absei- ranl, correcloris manum apponerei, abbatis preci-
deriinl. Avulso-not.o fluvialis incongriiciitia locum bus pulsahalur. Assensum dedit, et insisiens oporr
invenil, el iia navis exunda\it ad cuniulum, ul eam destinato, obscura- loca glossis apposilis deducebal
enaiare, nec subniergi miraculo proximum noii nc- in liicchi. Yespertina syuaxis revocaverat cum a
gares. Yir Domini stabat immolus, el quoti ejus siuclio, cl liber in claiisiri angulo derelicius se-
meriiis cvmba slaret, ipsius constantia lestis erat. quenie nocte pluvi.un, quae in domo iUa copiosius
Delata est ad poruim navis, et omnihus emissis ad cvundaiil, tania ;cqualitate suslinuil, ui marghie
lcrfam, auclor salulis eorum O.Ioultimus egr-ossub.- vix contacta incorrupta Jilteia pcnnanerel. Adni-
IX.uis deslilula pr.esidio, quo salva eral, viriini " madversum esl tcquenli mane enalantis in plmia,
Domini sensit abessc, elemcnti naturam sccuia dis- sed inlacti hbii miraculum, ct aliorum quidein lavor
paiuil, el submcrsa in nionien.o inluenlimn oculis ii) Marliuuni crupil, ahi vero miracultiin- Odonis
se suliduvil. Sic enini lalio posiulabat, ul cujus im- nieiiiis ascribebant. Nos ameni hoc signum.uliique
periis capfeia quaeque Ja\eb.ini, eidem rc\ere_ili_e paijler asMgiiainus, ul el Maitini provitlentia scr\a-
cicbitum flumina non regaicnl. lerit cotliccm Yilae sine, et Odonis virtus eflpceril,,
Iiem piivcipilio. ne Iiber pereai commendatus.
•_2. Per Apper.ninas Alpes beatus Odo aliquani'0 Odonis pielas in sunclum Martimiiii.
ilcr agehal. Tanlus ihi niviinn ci.mulus sujicrexcre- iC. Quid devnlioiiibhabucril sancius'Odo, quanto
veial, uttraiibirc voler.iibns blrata ^i.e publics. non amore incalueiil eiga Alailinum, vi\ nnt, dtflicile
palcrent. \ ir Doniini horreoduin ingrosstis peiicn- dici polest. Tola mens ejus, lota nfleclio ex Martiiii'
luiii, ciini post ineriJiem tolus moris illc leira c.il_- gidli.i ciepeudehal; ipbtiin sibi patronum fecorai,'
gine dcnsareluf, in nianiis Do.nini se commisil. rpstini clcgcr.it pr.ecepiorcm. 5_«riiiinin-.crbosona-
Praeibanl socii: solus c\ more vir Domini scquc- bal el opere, cl ci iiidilferenter adh.ercns, indisrreta
battir. Rcpente eqtius, cui inscdcral, obliqna\it, et niiractila saope cum eo visus est operari. Ad cnjits
coiiliiiiio disccrpe/idus in iinmare praccipiliumpo.ies jiiemoii.il» .impliaiidain, ei amorem fldehhiis inse-'
dedil. Rcmisil bahenas \ir Dci, pahttas ciexil in 1'cndum, soleinnes illas aniiphonas in Hansilu lle.ui
rcclum, el invoralo nominc Pomini. de co.lo auxiliuin Manhii dicendas ipsc composuii, qtiae ferc pcr oin-
piccabalur. Nec deluit coeleste adjuiofjiim suppli-.P nem Ecclcsiaincelebri iripudio frequentantur.
.anii. Inier bracbia \'ni Dei subiio ramus apparuii,
cui' landiu innixus est. donee praecede-iles cum Monachi insolentis mois subila.
•\ocibus levccati, ipsiim cx horrorc llio periculi i'i. Fania rcligionis, virluliset fidei, cjuoamiia-
iiicoliimein susiuieriini. Disparuit iJlito rainus ille bililcr d.irueral lii Odone, dil.itabatur ubiquc, ct
qtii prius apparueral. et equus llle cui insedcal ampliabaLi.rin tlies. Gonfcreb.ini se ad euni inona-
niibquaji)iineiilus esl. sieii.i moiiachoruni. qu.e a sui pioposifi rigore defe-
Latrones conveilit. cprani , ut pcr ciim ad iiilcgiitaicm \itae et disci-
io. Dhersiscv. causis varios labores itii.eris si<b- plii]ft.oiclincm formafeiitur.Ii) quodaiiiex nionabtciiis
iens" \ir iieaius, Iiuc pl illuc uigcntibus \iite nego- coinmendalis ipse. cuin suis advenoat; vcsper.'.-
liis dibcmrebal. Gonligil ul die quadam nn.ul.a- scciie Sabhato ipgiilarc ni.sndaliiiiicx consuciudine
Vidilinms e\ fraliihus loci iilius de sociis
ginla laironcs irruereiit superc.un, qui aJ tollcnda p.ii.ibatur.
Oi'oii? uiium, cilccarid sna ex Chiiiiaecnsi'Iracn-
spoli.)et tiisccrpendob lioiiiincs lant.i lahie ducuhan- iioiic-.ivaiilein. liitiigne. luiit, el spirilum elalionis
liir, ut nemiui paicerci eoruni ininiaiiilas. 0_'iicc- in b-.u-pliemiocvciba lesohens, cum ibi oninia hc-
lcris pr.vcial, cl fueiai niajor in .cclere, vihravil rci-t iii bileniio : Kiiti),
oculos ii) seiMim Dei, et in co vulnis reiciciiiiain inquicns, ablulionciii solu-
cloiandi Jreq.icniiaiii i-dmiralus, cort.piiiiLiii. spi- l.iiiiiin Beiieriicius uni|u.im aut fieii voluil, aul
lifuad iiiibeiicoi-.Ji.inimajoi' iiivcuius csi. Deinde pr.i_cepit'.Cmnqiic fialer, cui ha^c diccbaniiii, sigoo
fiiiiiiili darcl, ille ciudeliicr eileraliis,
conversiis ad socios : iSTuritjiiam , inquit, hiij>ibino'li coini.iisrcsponsinn et nialedicta coepit eiomere iu
hoiuiiies recolo me vidiss". JST.-iicedeiet :i0bis in D i-.,bonlem.I.ICCSHTP,
prospcruin, si in eos ad>crsiun aliquid n>cliicmiir. pcr l,oc \ir Seqnenu capUuIo, cuin etini aigueict bii-
\ if eiiim e?-iiuier.cob iwilf.3rc\erei.iix' e; splcndo- bc.nus, et ille iiiip.meiiiiiib resjiondercl,
dies Donunic.i cial, pioorablinaut seiitentiani,
ris, qtiem cceiesliliusa<'misvnieo circm.iscpiiim. Ad qui.i
hjec \ciba ctim c_etcii iiuil.itcmis a suo iuroie ini- nc in d;c laeiiti.c aliquis iiTstarelur. Domiimsautem,
ille in servo suo noi! liiiinit pio\ocare, buaii)
lcsceieul, ct viriun sancuihi occideie, 'oeiosqiic quein
n/ : JSo.i, inqt.il, imninie
llliiis in pi.edam tial.Lie n_j.ii_.icri disiulii uhioiicm, el contempiorein ]llumoJii-
iia ficl, nec capillus cx cis catiet m lerram, nisi nis cio Jinguj! pii\.',ns, lerii.i ileiiinc dic bine confessio-
leinedio lainenlahili morte dainnavil.
prius fdadiis me petentes \itam mcain ciim sau-
gume ludei itis. S.c ait, ct socns liuc illucquc dispcr- Item aliornm.
sib, ipsc sancli pedihiibadvolnlns , scelcn biiodein- •_<..^iiisquis contra volunlalem Odonis aliquid
ceps Jinem imponerc se promibil. pra'sumpbisscl, SIIIIIIIilhco senliebal excessum di-
ii. Alius uinc lalro corde compuncliis, cnm a vina uiiione multari. Fialcr qnidam cuni sine Iicon-
beato Odone pobl rcpulsas iiiiniiiici.is in nion.ichiini lia snuguiiiciu mimiissei, vir bealissimus a;gre luJii,
siiscepius esscl, ad nistodiam ccllarii depulalur. prspsuniptorcm illico pcena secnla cst, et veha inor-
Qui posl lenipus tacius molesiia coiporali, pxirenio dinate decisa ila dirupta est, ut liullo medicaminc
spifim ducpbatur; confilctur viro Dei quod in ino- curari possel, donec fraler spiritum exhalavit. Alius
nachatu deliquerat. IS'udo paupeii ltiiucam suain apuci soioiem stia.n cum ass-ui cnrnem pracipcrci,
sine l.cenlia sc dedissc, fiiiicm bti.).U.IIII.: ccll.ino cam i:i3c:iie ii.shnie non c^bpectaiK., pariiculaiq •
105 S. ODONISABRATiS CLUNIACENSISIt. .-- i iHl :.
prunis injectamel minus coclam avide niomordil, A A. Epilogus. - - -j' '.
sed morsum nec in se trajicere, nee rejicere valens, : 52. His el aliis magnis operibus seriein vifsesuaa-
infelicemvitam niisera morle fiftivil.Alius gallinain, coniinuans beatus Odo, mullis el necessariis argu-
quain ipse occid.eral, sibi appositam-niniia gulosi- !' menlis, el Deo charissinius, et apud.'hoinines ho-
late leiilavil, sedbucceljam glutire nori valehs,
" mi- nore colendus et graiia comprobaior. Ita quippe
sertini viyentlifiiiein excepif. vixit, utei yivere Deus esset: fai)la operatus est, rtt
Vivdriuriiad piscesoblentum, per eum el in eo Deum pperari dubium iiiulli esset. ;
: 49. In loco qui dicitur Suppehlortia, monasteriuni De quo pluriina dicertda restarenl, riisi faslidiosa
sibi com_meiidalumexceperat beatissimus Odo. Fra- ' prolixitas prohiberet. Plurinia..eni.ni; operalrts est,
tres admoiiuii,. ut, vii._eordiiie.cuslodiio.seciinduiii v quam noslrae relationis oi'do conlineal, quae vel
ut gloriam fugerei, vel Jiiimatiadi-
regulani ab esu carnium'abslinereiiL. Gui c.um.fra- ipse suppressit, he nolamsuperstiiioHiSincur-
tres opponerenl, pisces aputl eos inveniri iion posse, ligemiapraeterniisii,
meritis beali viri vivarium piscium formavit eis di- rerel. Pauca qu'aediximus, el bealo -
viro ad gloriam,
viria piefas- in huuc iiioduin. Torrens exiguus de- el nohiii sufficiahtad exemplum. .! v
fluens per illam yallem quae moiiaslerio subjacet, : Odottis morbus Romm^yedilus-Turorios,verbaexlre-
dum : noh iiivenil exilum, lnontibus sibi oppositis md, obitusei sepulturdfannusmorlis; -
cdSleclusih lacum, vivariurti effectus esl. ln quo.uno 55. Beaiissiinus Pater Odo,'plenus diefum efvilae,
die miseralio duq praeclara fecit, dum oecoiiOihi l a- inter exercilia sanctiirioniaeei virlutiS-cortsrtmhiave-
borem mihuit, et fratribus mu.rinuris'.-occasionem rat cufsum, ei vitam dedtixefat teinpofalBm.Aderat
exeniit. ; 1U
tempus, dies instabal, in quo. sublaiiis de exsilio et
Floriacensenionasteriumreformdlum. aeruinna, incolatum patria, lahoreni requie, miseriam
50. Floriacense nionasterium, in quo saricfum gloria comniulare.l. Roniaeposilus acri febre corri-
Renedictum quiescere celehris habel bpinio, penitus : piiiir, ei inter aeutos ignes saeyientisaccessus,;inho-
a cultu religionis exciderat. Defecerat ibi virtus : ; cens et reus Dei, duris passionum molestiis agilatur.
jiistilia recesserat de.locoillo i» lariium., ut eliani Alii hilerprelaniur ad lihitum, praesenlem doloreni.
beatus "Benedictus relinquere sedes illas,' et" alias suejcessiifsesalutis gaudio temperanles. Ille. hocge-
se conferre noclrtrnis visionibps et ditirnis inani- nus solaiii aegrefereiiSj se in proximo nuniiatdissol-
fesiationibus nionslraret. Quodprudenter advertens .*v.endurrt.Tangitiir praecordiali memoria Marlini stii,
virnobilis Elisiardus, daluni sibi iiianu regia mona- eujus ainorem et graliam fere cnm ipso Iacte caniis
slefiuih Floriacense Odoni beatissiirto tradidil regu- nieruerat ebiljisse:.Mariiiiiseprilcruiiivisilare.dispo-
Iariler ordinandurii. Qui i;i iiianu forti episcopOruin nit, uicui vixerat, etiain morerelur; et cui dedica-
et procerum illuc adveniens, cum ei per triduufn :verat spirilum, exuvias carnis et cinefes consigiiaret.
aditus negaretur, laudem solps..'intrans,praesenlem Adest et in visu persona corispicabilis,egelestisglo-
se ohlulit, ei ex sola humililatis specie.qiiam gere- Vi'i;epraefeTeiis candidatiiin. Insinuat lempus suae
bal> lufhulentam insaiiiam nionachorum tlomeslicain vocalioiiis iiistare, sed Mariihi precibus illud dif-
reddidilet qujelam. Pene oinn.esejus pedibus advo- ferri: resuniat spiiitum, vires, exactief, iter aceele-
luli', ut eis praeesse et prodesse vir Domini digna- . ret; ilbise pr;esentem dederit praeceptori,diulurnis
relur iniensius obsecrabant. Ila oinhihus plena , ejus lahoribusquies dabitur et corona. Signasecula
lionestaie compbsitis (loctis enim -oiniiiiio fiieral C * surtl visuih, ui fules accederel yisioiii, Fil reniissior
sanctus aninib rnagis qpain corpore con-
componendiis) flliorura aniinos adhuc rudes divinjs aegritudo,'valtjscit. Aggressus iler in festo beali MariiiiiTuronis
irtsiiiuiioiiibusexercebai.
S. Benedicliibidemfeslum el prmsentia.JejUniumad ;.iiaia adfuit, et diein laeiumex obiiu beati ppiiliflcisgemi-
Jaetiliareddiditclariorem. Gaudip et lacrymis
missamTndiclunt. .deiinuit diem illum, etvivam hosliam iinuiolansse-
51. Dies erat,in'qua beali Benedicii feslivitas metipsum, ad horam suae discessionis ad Dominuni
votjvo coiicursu et celebri frequeniia populorum suspenso: desiderio aspirabat. Dies qiiarta post
publice colebalur. Iiitererat numerosa lahgueniitnii , feslivilaterti illuxeral, cum rediviva febris iiicaluil,
niuliiiudO, qui morbis diversis et variis inolesliis qutc virtiiii Doiiiini compulit in exlreina. Fralres
aggravali; ad beati Benedicli suifragia promerenda evocal, nionasteria sibi coiumissa dispoiiit. Glunia-
confliixeranl. Bealus Odo, qui toti coenpljioabbatis 'cense ecenohiunifDeo, qui-ejus fundatbr fuit et
praeeral. diguilale , solemne sacrificiuni ohlaturus exsiruxil, consilio (52) conimitii. Capeilanisolummo-
ingi'edilur. Poi)il edictum, ut universi qui atlvene- do suaiiiad iiiisssecelebratioiieniretinuit, Cluni'acum':
ranl, el praecipue morbis oppressi, jejuni sacrificiis caeterareiraiisniiitens. Filios siios qui assi^lebarttei,
irtieressenl. lngressis omiiihtts ad mysteria divina ut hi Deo proflcerenl exborlatiir : lacryuias eortim
suspensis byrtiiium artgelicumGloria in excelsisbeo ' elsuspiria coiiipeiisaiione sequenlis glorue leiiipe-
venerabilis abbas iuiposuii. Concutiunlur ingenti rabai. Martiiiuiii sua rtienie referens" ore sonans,."
sirepilu fores ecclesiae, serae^solvuniur,fflurtiriieiita verhis ihgeiiiinans, iliud familiarius iriculcabat : Tti
disjecta resiliuiii, lampades accenduutur, calaniiiOsiD j Cluiste, parce redeiiiptis. Taiidem manhm bene-
et laiiguidi sospitaie iniegra convalescunl. Fit ter- dictionis emisil in filios, et asianlibus uliimum vale
ror in populo,' slupor' suhitus omnes invasit, el "dixit. Ita spirilus ille felix spiriliiali lnuliilus via-,
Odone iiiterpretebeaii Benedicti praesentiamadfuisse tico, quarlodeciino Kalendas Decembris, corporis
cogiioscunt. Tanla fuit devolio, tanlus graliae fervor mole deposita, liber excessit ad coelurii.Sepultus esi
oiiiiiiumcorda replevil, ut fere nullus a laerymis 'aulein in ecciesia beaiiJuliani, quanf ipse a lunda-
leriiperafel. 0 dignilas! ccelesfes animos lanta sihi menlis coiisiruxeral: ubi Domiiiusquanta sil ab eo
novitale cOnciliansBenedictus paler, qui de loco illo gloria coronalus, quanla apud boinines reverenlia
sese promiserat niigraiurum,.Odonis gratia revbca- excolehtlus, signis perspicuis declaravit. Migravit
lus, signa dedit IdOnease venisse. ln qrto faclo Odo- ilaque gloriosus Pater Odo anno ab: incarnalione
nis merituni purius elucescil, qui abundanlia virtutisi ' Doniini iiongenlesimo quadragesimo (S5) quinlo,
suae,et.fi.liis abdicatis Benedictum in' graiiam re- ordinationis suaeoclavo decimo, apud urbein Turo-
formavii, el tanta niorborumvarietate depressis coe- norum, regnante DomihoJesrt Christo, cuijesl honor
lesle levanieri pbtinuit. ;'..-'-. etgloria iii saectilasaeculorum.Airien.,
(S2) Idem fere legitur in ejus eldgio ex chariarioi (55) IIUHCcalculumfalsum esse in elogiosuperiori
Gluiiiaceiisi.QuaiiquamAyinardusjam artie Odonisi ; denioiistraviiiius,et pro auno 945 aurium 942 repo-
obiium subsiitulus ei fuisse videtur, ui patebit"int neiidum, leste Frodoardo el aliis, ;
Ayma.rdielogio. __ ._^„^„.,___..
'
*05 :ffi|0ME:M0RA«1jM:s. GftE&Vffl J@B.;-- MONITUM.'-..•' -~.\ ', i©6:

BRW€T1 OBONI&

II
ABBATIS CLUJSIACEN&IS

MOR ALIUIH II¥ t JOB


\
LIBRI XXXV ^K
Primum e vetere ms. erufi ac in lucem cditi sludio et diiigenlia domni Martini MAIIMER
monasterii S. Martini de Campis Pat isiehsis, ejusdem ordinis monachi professi

(Ex Bibholliecamaxima Patrum edit. Lugdun, tom. XVII.)

^if^flllrS^

Sariclissiriii Odonis'Cliiiiiheehsis nqstfi •ahlisltlis AftffliniavexeniplaTediicfeiiaa, estPauli ad-Gaiati;,_iv,iiiji


'Becuiidiqphs in JbburiVha"b"enliiri phhlicum edere_; : flicjtvf.flSc anieiii dictti stint pernliegptiain. Jam
illud.hreviter' de.sensib.us quibiis sahctaf Mater;;EG- ergovex-illoloco^ 'dups; liabemus' ';Seiisusv.expfessos,
ciesiacallioTiea'sria.^sSnsi icbnceptusqu.e^uos Tioii .pThnpihfli,lleraIem,#cun'du.n^^^
unomodo sois "aperire; ertncIeaTe, eosque -docere ,allegofia'pefpetua: -el Coniiriuafa pafaboiav"qiiarido
solef, ea "potissimuni ratioiie pefslringenduni est, 'seilicetiiiiuiiidiciirtr.et aliud intelligiiuf.Iili duo.seh-
"-qupd inslar Magrii illiuS jG.regorfi.sffuin liocce, scri- -sus prpbantur e'x teriip Joajiiiis, ubidieit -; Scfuta-
pTLurn Moraliuni lituio' donayei.iL-,iir quo prseteynio- - rnirii S.eriplufds,-.Esieairii ibi. comn)eriidalio,isensus
ralemjallegorico,typieo, iropicc>,.inyslico, et-iiiiis '; lilteraiis.-Allegoficus autem -probatiir ex plerisqiie
vldgenusf.uiiiur- sensibuS. jri ipsa .vigitur, Scripfiira ,".pro,plietafn:m;ef4:eyangMistariim"loCi^
sacra ocip riunrerrts^ comniehdarivpr6-: ^lfrpaiaTotis gpefWriim.irieum-;et :. •Ngii Tihi per.
iilteraJis.-yel ' .pambpius TocjuebatwfBis.Ei^-oapparet ifejani dribs
priissimisl9:c)s,,fcom"j)enun\'i'r^.sciii*cet:--':
Tiislpficus; MJe.gdMcus,;^ vsen^uSfconfinefi iri' Scripturis: -Tertiiisvejiciturtex
yel eiymoiogicus; anagogicu^^^ -..eOdem-;loco,yidelicet seris.ustropolOgicrtSyiibidicit;:
cus, verexeinplafisVanaplmrj&us,vel propoflioiialis^ ,/ Np|f-esse.vfilios, libera);''.«t;-sietit lsaailJfilit' hsefes
.^yisV^s^yelvapo.&ilyplicjis^ ef ultimus boafcade- Abfaljas, ita-€iiam:i)0s sihius haeredesprOmiSsiOnis.
niicus, veT.primordialis, Quochih exempla et loca Es^gnin) -trqpolpgiav cbniparatio vqhgeclahifmOralis.
sequiiiifuri Et fht:me"lius; jiilelliganthf ,,ex uno -loco afile.'actoruni- superioribus teniporibus: va'd:nostra
Scriptur® ijfo oiiiiiibus estvetiam pecesse illos.con* iisqhe'%mppra,Tit siriiiliferagamus-. Ef hno verbo,
jfirriiare, e\presso^ejpdeiiiScriptUr» festiniOnio'ex "^ tfbpolpgia est discursus riiorum. Gonfirritatuf}ilte
'aliisloeis.tocusigithfiilie ih quem npbis suntistbaae sensus\I Cor. xvfyvM dicit Apostplus-<_ Sicut^prdtUT
-, \{M) Mdralia sancti Gfcgorii ih Job a sancfo Odofie. feiiide otdinatjm in si^
abbatevGIuniacehsi..secundpbfeviata, lesialuf dorii-; )muinlum;'iihus corahi Tn triediuni prosiliens dixif;
" nus*JOahriesItafiis, "inOnichri.s";G,luniacertsis,-auclorQ.uidriarii'!eshqubd lipc :i_h loco Imrnmcmiur? Mmlefi:
Yifis.iejusdem,his \&bfe:y\PetTl[ud ndriiqweiempus- ver:0:Gregorium ppparii -exspectare se inguiuntT hoc.
rpgawsbstafitatti^ guiiiehsyPater hpstet.Odd, velut-Mvidiis ihdngdiur;
GregprU<p,apm:_sub uno efs Xd'pafcijif^\vol^«un&.-.I'.lh'-ccepit;lihc Tiluccfhecitcumspicefef qudtiam e$-:paf{e
dui.ehipfojessus esl.se lime pijnihie facete possefdd- mmeriieriiye^riTpqssetrvTderc, bebide: elevgiis:!p\tu{i_s
cieiisetiam sifaculigslggenMsibi adessei, ttigi.cniitih y.sutsu^^q_H'dii'e,^to-'misium.mdetbeatum\Gregbiium,
deberesehoc agefe, 'rieTanliMrT labprerii,:iaiilique sed ujtifnvhiriesqiii prmcessefdni eum, vu(lii_,specie-
operispfSiiuni 'gliler ;iriimuiare,,:pel',aliguid .demere ;qtieetmoribus.perspieridTdiim utque brnaiiiniy Mox
videreiur,:_E'coniraillippjio'heb^ Xveiiiehieitlpbmrfes:-surgurit, elftexis. Cermcibus'beiie-
quairi tanlo labpfesu\il\iri0i,;^ ydiciio,nem:peiunl.llleverc>noiiTiiieteosdeo\rsum.iisque
'fundilus euih'deserer.efetadiefiCjubsScf.iplurasirans- desceridil,Jed super, ginbpnem ecclesim: subsiilit, it
:
gredi, qutini sub.eo:-.veliii'gTgviymoTe iiiierife'.'Quptir . pap'emribilrp:interfgienuspirpstral7mT
:die hamguegpud-eosdeliacre.nbripciriidrjiebat.aiier- vit':.Sufge;frater Odo; holi timeierQuiCuriTMixrexisset; "i
. cdlio: Ego tamenscib supef.Iiacre muitbsXiniligridtbs vidif -vetuti rhbre scriploris super auficultitnejiis Jim-i
liancliheifalioiwm-tns&ere'; ..rMiethzpehnam; et quasi,Mc\ibfTs'jriaghteiiQptodu-\
fot.6, et a'd\sedghdos::-e.os
noiieriim fiebat isiudpropteryarrogaiitiam, sed.dispg- xlim;aeuniin_alam,etih:sutnmO'fa
nenie:Dpniinp,\ui, su\per;-m:pniem..pohere.iur tuceriia, Zbetitus,Gregpf.ius,;eti.m^
tjum.sub ritodmerat occultaid, 'iri./exempiurii iariieh, :securUsT:'et'-p:er]ice libi bpusTnjuheiuihyelXTfidicjuin::
ysubjiiricimreilioc,^ querriverocorhvosueris-::/i&rumr«DB\,'4^e:&ftUr,.;^i_iHj""
TliisMideiiceT:peisislen_tibyi:'i$,yiibti-peiitipne', factiim i:nuteht:sidbiiin'mtethuhi,y:Ei\cbhH
•esl utquadkm ribttedpmriusiO_dp:inirgre_cclesia.m betiii -(ieliexitprolinusgupd:^
Mariiniriiohs.ueimotdiioriTinsis^ iilud rifdgntihi,dtti^
ekm.spntriih pbfcpsii^ 'quark::prwvidit:;subttitb\vbluhiiheucbihppsuitl eiysfCi
ctbrufii clioruhyvenierilh^ ec- muriH^f^^^^^^^P^^i.K.' :.:T.:y.
.clesiam d.escendereyelf>rini;\i)etiedixeruMyborninufri
i'ATHGL.CXXXlil. ... .'": v4.:/;y
107- S. ODONISABBATtS CLUNIA.CEr.SJi5 II
Iimps!'ifnaginem primi lioniinis Adam,- ila nobis A riciis sensus, qpi est-relaiiyus leniporiinf,ut qualia
secundi Adam nQvihomihis vultiis referendus est. - fuerint lempora Sub Isaacq et Tsmaele, talia sint
Sequitur ex eodem loco sensus- anagogicus,"idest, .sub.Ecclesiae.t Synagoga, ef ut Ismael perseqi-ebaiur
scnsus reductivus a lerrestribus ad coileslia. Con- Isiiacuni,'i(a"Syhagqga lnsecletur Ecclesiam. Proba-
tftieiur ubi dicil esse IsraelemDei,et Israeleifi ear- - tiir isiesensiisa"Dohiino, ubi dicil :Cum viderilisabo-
nis, id esl, ut sicrtl filii Abrahai Illius ha__redes mihaiionem desolationis.staniein in loco sancto,.elc,
fuerunt secundum carnem, in obiinendalerfa _quam .sicutiprasdictuiii est a Danlele. OslenditLenim his'
promjsefal illi Deus, iia eliam filii Dei £runi htere- verbis talia futura lempora.' Snperest' mysticus.
tlesregni sui secundum spiriluni in pblinenda pro- Seiisusille est totiis divinus, et in lioc etiam loco
. missione vitse setefiife,^qiiae est terrav vivenlium. :eonli'iieiii"r iri•fatio'neJiher,lat)S;gloria3,
quoe-cumnulla
ab y
CpiifirmaUiristesens.us aposloloPaulo(Rom. vni), re-iirthiaiia; aut .'creata oriinirio, conipariiri potest.
ubi dicit eiectos Dei fore, gldrificandps.Quintus sen- . Mysiictisatitem idem est atque irieflabilis, ihquo
sus est typicus. Ex hoc ipsoloco, id est,in:,persona declaratur non posse id concipi inleiJeclu humano,
iina, alius perspnpe fepraesenlativus. Tta" aiitem se neduni angelico.Quia cjrtbdcunqueconcipere poiesl
babet. Sicui Abrabani habuitduos filios, ila Deus, Jiomoin iritelleciu, simul <et elfari ^yalet, sermohe.
cujus AbraliamTuil typusv habet duo foedera spiri- • Prpbatur aiiiem absoluie, ubi'dicitur apud Isaiani":
tualis conlubernii cuniliominibus, ex quo liascantur 'Non polesVascerideixincor hominis, quodybeusprce-
liberi diversi, securidurrifcedhs Jegis",servi, quorum • paravitdiiigenlibusse. Ullmius sensiis boarcademicus,
typus frtilIsmael,et illiiis soboles perpetuo serviens; id esl, quo ipsa principia rerum comparinitur- cuin
ei secundura foedtisEvangelii nascuntuf liberi, quo'--2'beatitudine seieriia,';ef t.ota dispensaiione saluiis,
runi typus fuit Isaac, et suae propagines liberlate veluli loquehdo^deregrto Dei quod omnia sint ad
pietalisdonalae inregiiuin Dei.Ti) quo eliam succes- Deuni ipsuhi, undenianarunt.redilura. Probalurisle
sil alter typus suinietipSius-cumDeo, Jacob cmnele- sensusapud IV Esdram xiii, ubi dicil ini-"cortipara-
clis, Esau vero cuni reprobis. Confirmalur iste sehsus lioiie eleeiorum Dei esse auruni ex puivisculo et
a Christo Doinino, ubi dicit deJoanne Bapfista : Si glebula in visceribus terTse, quia qiia; optima-suiit
; meyulth recipere,ipseest Etias. Atqui iion erat Elias, : valde rara creavit Deus. Sed.iste sensiis est. tanlum
nisi lypieus, nain rejicienda est nietempsycosis Py- usitalus apudf Jud-cos eabalistas: Alii senstis .sunt
thagorica, qua opiniorie falsa laborabant eiiam .ali- " .celebresin-vdqclpribiis.:lilier-alis.in llieronyinb, alle-
.<jui:ex Judceis,iSed ideo. est typicus Elias, qula. in- -'goriciis'in.Gregorio',ifnpolOgicusin Ainlirosio,ana-
'spiritu et viriule Elim,lia£ est eadeiii qua '-Elias, re- - gogiciisih -Augustino,.lypicns inBasilio ei Bernardo,
paravit-populum per bapiisniurti suum, ad excipienT. aii'apli6ricus:iii:Clemenl.e,;Peti'i,successor6V '
dunl ilessiam"suo leriipore. Sequitur sexlus ahaphq- cus'hi Nazi.arizeno. • '•"- .";'-''"' :-:.. V

MKGTl :CfiJiQHIs;. PKJlFlTJd.

''"
Cum jiixf.a capacitaleni parvi.ta.Hsmese sedulo (Gfemrienduni coivjurixilibeTiunf..Quapropicr fragili-
lecliohi sacfae.operam:,darem, quadam die "irtanjbus . iatis serisui,"^eorporis_.it!e;?me.i'iiififniitaii, vmeoqiie
parvitatis meae liber adhaesitr, a heato- GregpriO siihilium: utilitati .coiisiijens, erexi nie;'conira. nie-
'ie.diiiis' *eiei_1m';4pctprmet,. n6n fasiuariogaiitise turgidus, nec/Sjipefbiae
isanctii5s"iini-;'Jpb.-;''I_s
;in-'iii'slb"ria"
'diVinovafllalus de • sjiiritu tuniidps, ven.iosis;favovibus:niidns mciini-
.-egregius Spiran.ine.,,alque fonle^.
.polalhs superho, ceuruiiiails flumen iri prsefaii-^in... bere,.Deus'scil';' se.d'ighe ieeiiortis pra;fata;i]islori-E
Ilistoriaiii diftundeiis,ianio eam. facundo.proteiayii flagians, qiiam "iolb nisu mertiOriiefuliiitei.leciam
eloqhio, ul ex ea yelul clarificos :soJes,:tfigirila et -relinere. valeam, .taboran's,i]ui)'c.;opefis].paryi:vcoh-
quinque ederet libros, qups in. codicihus sex ar- --. ffaxf Jibelluni. Iii";quo'...oper^'i)empeiiuliifni meo,
ctarefdecrevitr At:dum egp ex his primamlegefldp utrreo"r, seusu .fuscatuni.vsermoHeriTperiiiiscui,.sed:
percurferem partem, piniio -accensjis amofe.-vpel- ejusdeiri yenerabilisyifidicla peiiustraris,.Cas dun^
lectusque itaestaninius dulcediiie quadam, ut tptuiiii taxat diyersorum librbrumproHxo sernioiie expo-
isagax vellet.si. posset,niandereTiiirum..'Sed qiio- sitas, quas suprafiaxa.vi, linquens senlentias, non
nianivprae uberlale-eloquenli» :pr£efaiiviri, velut •abjiciens litpravasyqiiassegregaiinivhabeo ut hiiles,
parvuius lacte suetus, illo quo iortes' aluntur coepi sensumnon nieiSj .sed jahi sEepepf8ef;Ui:yirivefbis
deflcere cibo. His efenim mirabilis doclor divinis"] D expositum, brevitef •attrasi,.ui.potui; aiqueieclio-
nimbibus auctus. [iiiibribiis aiuctiis].,;studuit lucii- nis cauS-ECompendio,unicuique serttentia)mysticum
lenlo enodare affatu ,.'eaque in exponendo;
' sensuhi, ne va^
meriti ",mbralemqu!-_-..'s.icut;)reperi,..".subj.eci
oCcuirenlium' senlentias Palruiii. Ex quihus pro- gans artimus duft) huc .illucque quasreref s&isnm,
tensis ;nunierosa ih prsefalam liistoriam coiitraxit ut ssepenssolel,'amitleret intellecluhi. L"ibuitveliain
volumina, quas nenipe:iiorunt quibus ;sacra hoh prinias hisloriiB'Jilferas' iliscr:elionis-causa;- minio
latet Scriplura a sancto viro Paterio fnomihe.mi- scribere,. ut dum,, hisiofia/agnoscitiifj- exposiiicf
rabili opere abstractas', propriisque voluminibus hisloriae ufilius carpatur, ne forievdum a_;rudihus
redditas.ihcida «ibivfeposuissevoiumina...'Es-;quibus _ _ignpraiur "sensuspatentefLexpresstis; obscuriusin)-
'
et ipse anle biennium in liegnorum libro aggre- plicetur. Ergo teneo sibi illa~quibrts est faculias
,gafis oinnibus Palrum seritentiis, maxime aulem * numerosa aggvegare Vo"lumina;qulbus iSeiisusiii-
sanciissimi Palris GregOrii, unum quemnon puto tellectusque vlget, quibils suppetit riort.tanlum
im EPlTdME MORALIDMS.; GREG. IN IQB.; ^-IIB. 1. U4y
enucleata, veruni. etiaririh"jeiiigmaleprolaiiavcogtio-A liunc ppefis exighi penuria; causa coepfumnieditari.~
scere, dum salienl mihi meiquesiriiilibus concedant libellunVf .. "'; -. . >'-' •_"';;.. _ ,.;;-."

EJGSDEM;.M_I5EATI0 METRIGA..

Gregorii sancli.riilidpspereuriefe campos B Qui seu praia/virent diverso gramirieMta . --.


Ut ccepi, niieuerequidem ceu sidera cpeli Floribns. aspersa redoierit pulcherrinia visu :
^erbasaiutifefa, nostros compohere hiores, Iline' etenini yiolse.futiiant, hinclilia .candent,
Qusehoninl;;rii'niium ef dtifas mollescere hienles, '-Eniical hiucfrosay haicissus seu nardus, ahloniuiii,
Lumihe PfKclaro et tenebras depellere tetras : , Gum yariis fragrant unguentis balsama juucta.
Cujus ab ofe fluensfluvius per compiia mundi., Hos egoflorigefos cupierisvpercurreiecariipos,:'
/PronesisefPh!'onesis]-pariter"quesophiseclare feful- Multigeliasquemilii-perpes decerpereflores;'
Lucidiof auro, vilro quoque clarior omni, .'Jgel, Exte,iisis'nianibusnilebar-carpere, janiciue,
Rlellifluogusiu ciincta ,redolenliavhicens. ; Gum subitoi;stupueremese'eeu riiarhiofa plaritse,;;:.;
0 niensfienda njmis,Sequa? subtraxefitistis f<Dbriguere manus,c'oepit pallescere vullus,"
Meliifluis.undis,' coeiqyeriieriiialiriquensj" '"' .Sensiis e"textimuit^ crebrasuspiria jactans-T"' \
El periiura sequens, nulli qujeprofuit jinquam. • v¥ocihuset hlagnisquasl suh^ondere clap]ans"i ;• -;
_€):'simille forertt docisemibi millia linguse, JJuis, ait.hos hominhm pofeiit percur-rere campos,;
Mille meuinque sonps npsset depromefe.guttur, - Aiit quis lios polerit floresdecefpefecunitos.?
" "
^rea voxque mibip.osseidareferrea vefha, ; ,Bt slipatus eat, alacerque quiescat ih-sevum,
IJac ih laiide yiri, foius queni concinit qfbis, \ ; C Haacniea nec vis cst, tantuni nec pe.cloris .exslaf '
' "
Ut.digna. fieri pqssent qusepaiica reiafu, ,Rbhur,:ui exihi.iasyaleari) coaipfehdere gazas"-"' :
Prajsulisvirifariti nitor componefecariheri, : """" ' Paujer et exiguus, misero de; germine creius,
%
iQuimeruit 'cunctpsihoriiiriuiiicogriosceresensus, ",-'. Magniloqui studeaht ista'qui -gfandia:posctinfi
Et potuit yerbis pravos ostendefe mores, ,''' ; . Est quibus eVsensWforlis, qhibus eESlalahbeliis. "=
(juLdocuitresecafe nialosde cGfppremotusj : Sulficiani diihi par^.riiiliiqiiBe vascula possunt •".
E.l riiOnuitpiacioos.merileiecondere.ihores, ; ^JGxiguareiinere' mea, rie ^rahdia'•'ppsceiis ''_:'. " '
Virtiilum iesefans fohlem ef.pariterviliorum,"' ' - Amittam nlodica; Quapropter.gfandia linqueris i"
1 : '
Ilic modice reilexit ifer percuiTere sactam '.' Hoc liori' de
' '- opu^ exiguum ccepl cof ,-ch.tliuriio,
Historiain Jobab, cujus per conipita niundiJ Arbiier ha;e nbvit superus, qrii 'siderasentit.
Laus"yeneraridaiiiiet,- claro' quem climate terisa- "_,- Kop efgo boc speiTiaritinodici,ne.c illa supremi'..'' -''
Ecclesia reboans laudat, liuncarbilerijise :" Hoc teneant lieheles, terieani sed ei illa sagaces':
43i'e,suo;laudans,monuitvvenerariper orbeih;: •-' . IHa sciant juvenBs,'disCanlIiop/deniqueiioti,- '-;•'"_
•Ex qha miriflce ter biria voluniina cprtdens Iija qifideirihoruni riiagribs,ii8ecpascefe.parvos.: "
fiadiditvEcclesia>iplufesjisiinctaiib.ellos, - Illa dapes trlbuuhtf nOvitIioc porrigefe'.iaciehi

LIBER I*RPUS_.

' •- • "
-':';...'.;;': CAPUT-PRItvIllM;, ,.; ;' ". D quiluf dicens;:;*;Dolorgsnostros.fpseportavit?i{Isa.
."--VERS.A.. Vir etgl -in tetta Hus , nomine _Jbi> :—. .LI.II,&.):Qui flus terram -Inhabitat, quia in -corde
Idcifco sanctus yif ubi.habitaverit diciturVutvejus fpppuli cbnsiliatoris -rcgnat.; Paulus "quippe,''«. Gliri-.
•iftefiium viftutis -expririiatuf. IIus- nariique; quis «luni Deivirtutem.et PeiSapientianiv» dicii:(LCor.
nesciat <jiiod"iit terra gentiliuni?; tJen.tilitas.autein -ii2.4).Afqhehsec ipsaSapien|ia-perSaiomorienidicil:
veo-obligatavHilsrexslitit,• quovcOgnitionemsui.cort- •€ Ego,sapientia;:liabitoinxonslliis^.etefuditisfinter-
diloris igfloravit. JNeque.eniin'yalde laudabile est sum.cogitaiioiiibus:(Pro!>.Sniv.1%).-t.^^Tropice auteni
bpiiuhi esse cum bonis, sed bonum esse.tum rii.alis. .si"Job-dqlehs,.eiHus corisiliator dicitur,.:nonimme-
Hiiicisdem: sihiiiiei attestatur d.icens: Frater fui riioper ulraque jiomina doclus.quisque figuratur,
draconum, et sociusstruihio_num,Haec.-periiisioriam ,qui himifum.vconSiliatofenianimum irihabitat, qui.
factacredihius'", sedpef alfegoriain janT-qualiter.sint _;dolens de -prseseritibusad ffiierria:fesiiiiat.; Gum ergo
implelayideamus. Job hamqueiriterpretaluivi.o/ens, :videt qhani; «it.;:a.leri)hm ijuod perdiditj salu-
Ilusv.ero consi/ia/or.-Qtiemyero_aliuni beaihs,.Tob. -bre cpHsiliuirivtenipofale hqc despicere quod peiv
'
iiuonomine exprimit, iiisi euni-dequovpfopheta lo- currit.>;I]iid'e bene per ;Salpmoncrii dici.iur: X-Qui
ITI' •'•«. ODONISABBATISCLUNIACENSISH -;.- :H2
apppnit s.cieritiairijapponit et dolorem(Eccle. i,|18J.» A
. electi. In tribus vero filiabus, muititudb signatur au-
Sequilur. Sitnpiex el recius. Nonnulli nanique ita ditofum. Qusesiet per perfeciionem-operis neqtia-
surif siihplices, ut rectum quid sit ignoreht. Sed co quam forti viriute.permaneiit, fldem lamen Triiiita-
vcroe simpIicitalisHnnoceiiliani desernnt, quo ad tis cognitam conslanler tenent. Possunt etiam per
virlulem reclitudinis non assurgunt. Qui dunleauii tres fllias .ires ordines fideliumdesignari, P.isloruni
esse.per reclitudinem nesciunt, nequaquam inno-. videlicel, coriiincntiuni,aique conjugatorum. Unde
cenles persistere per-simplicilatem .possunt. Ilinc et Ezechiel prophefa tres liberalos viros audisse se"
esl. quod Paulus discipulosadmonel dicens : i Volo asseril. Noe scilicet, Danielem, et Job.. Sepleni
vos sapientes essc ih bono, simplices aulem iii rnalo quippe eiiam nohis filii nascunlur,. cum per con-
(Rom. xvi, 19). tvHinc Yerilas ait : « Estoie pru- cepiioneiii bonaj operationis.sancti Spiritus, seplem
denies sicul serpentes , el simplices sicu.lcolombse in lipbis virtiites oriuntur. De tjuibus prophela dicit:
(Matili. x, 15). » Sed quoiiiamln 'recliiudine justiLla>• o Rcquiescei'super eum.Spirilus Domiiii, Spirllus
in simplicitale autem mansiietudo designatur, incar- sapieiili-fi.et irtlellectus, =» et reliqua (lsa. xi,2).
nalus Dbminussimpiicitaleni cum feeiiiudine tenuit, Nascunluf et tres sorores. Quia quidqiiid viiile.hi
quia nec in mansHelhdine disIii.Gliorienijusliiiie, virltiiuhi- sehsus faciuoi, fidei, spei chafitalique
nec rursuni ,in disirictionejustiiise virtuiem man- 1} ] coHJiiiiguhi.Neque enim.,ad doharii perfeclioneni
suetudinis amisii. Unde ei per Prophelarti dicilur : septem filiiperveniunt, nisi ih flde, spe efcbaritaie
« Intende, prospere procede ct regna. Dilexisli fuerit Omnequotl agunf. Sequilur : ",
justitiam (Ps. X-LIV, S, 8). » Tropice namque quis- ' VERS.S.Er.futl.possessioejus, septeriimittid ovinm,
quis ajlernarn patriam appelit, siniplex proculdii.bip ei irid millia. camelorum, quingenta quoque juga
el.reclus vivit. Simpiex videlicel opere,-..rectusfide. boum,~.ei.quhigenlmtisince, ac famUiamulla.nnnh.—
Sed quisquisjn bonis qiieeagit, non relributioiiem " Sciirtus;quia ad nia]0rem doloreni menteni Cortinio-
interius, sldTayoreni exteriiis quairit, simplex non vcnt damna riiajora. Ut igilurjostendatiir. quaiiiise
esf. Unde.per quemdam sapienlem dicitur:',_Ysepec- virtulis exslilit, mullum -fiiis.sedicilur qnbd pariler
catori ierram;ingredientiduabiis viis (Eccli.n; 14).-» . amisit. Nunquam quippe sine dolore ariiiltitur, hisi
Sequitur. Timens'beum.et recedensa malp.'— Deurii quod sihe amore pbssidefur. Quid euini niystice in
lilnereesl, nullaijua-i _faciend|isui>tbona pra3lei'ireV sepiem miJlibus ovibus, nisiilebrffios a pascuis Jegis
Unde -per Salompnem"d.icilur:' C.Qiii.'•Den.mtiriiet, irtnoccnteVad.fidem veriientes,"accipiinus?:Quid'vefo
nihil negligit {Eccie.xu, ify. ~»Sed,qiiiaiiGnrtulIisic in tribus mfllibhs cahielpfum, nisi acl pleiiiludinem
bona faciuiit,ul lameh a_ .quibusdammalis .non re- ; fldei veriiens tofa gentiiiuiri viliosiias, biiiista idolo-
cedahl, bene poslquajii Tiirie.nsbcum dicilur, rece-JC rumeuliibusdeshjnatur?Poteslnaniquepsrcamelps,
dens quoqueo malp esse.perhibelur. Scrjptum quippe qnia coniniune suiifahimal, Sariiariianoruin v;ia
est: c.Declina a nialp el facbpnuni (Ps.xxxvi',27)..';» signaii. Qtii quasi ruminaht,' ut .cameltis, qiiia ex
-Et Jacobus : e/Qiiieimqiie,inqtiii, fotaniiegem ser- parteverba fegis recipiunt, et quasi ungulani non
yaveril, offendatauieiii in uiio, faclus esi omnium firidunt ut camclus, fqriiaeam pro parte| cori.iemriunl.
reus"(Jac.ii, .10). ijaed bene. libc ex Redefiiploris Qui eiian) grave. oniisporlanij quia siriespe resur-
noslri vbce dicilur./Juxia hunianiiatis"enim naturam reclionis latioraiit. Sed quiaihcafiiatus;l)oiiiinu's, et
Efeumfimiiit, quia"ui superbum liomirienfredimerel, tiebraebrum -pophlnm et Saniafilahbrtini; quosdarii
merilempro illo humileiii.suiiipsli.Scripfumnamqiie ad fidem- perduxit," septcm raiiliaoyluhi, "et ifia
de illb est: "«Et replebit euni spiritus timOfisDo- millia cariibloruiri possedit. In.Scriplura- sacraca-
niihi (isai--si,-'5)."4-Recessitautem:aTnalo, pon qtiod meli nomine aliquando ipse ^Deus ^xpr-iniiiur",-iit
faciendo"coniigil, sed quod invenieiido reprphavit. /illud: i Liquanlescuiicerii, et cameirtiii glulientes.
Sancta etiamelectorum Ecclesia, simpliciialissuoeet : (Maiih,'xxTii,24).» Aii.quandoaulem pbpiilusgeriti-
reclitudinis vias a timoreinchoat.Cuiiuucest fuiidilus Jis. Unde ei Rebecca ad Isaac veniens, lypum Eccle-
a malo recedere, cum ex amore Dei Cffiperiljam sideprseferens,dorsp cameli deducilur.-MORA.LITER.
nollepeccare.fQuiyero timofe bona ag'u,anialo p6ni- -•P-Ovesetianfnos possideinus",cum~!cpgilaiionesinno-
tusnorirecessil, quiaeo ipsopeccatquopeccare vellet, xias pbssidemus. Camelos quippe vpsssidemus]'si
»si mulioe[si muliuni-]peceare poluisset: -Sequilur : qnod,alturasapimus,viiuriiiliier deponimus^cum ci)'-
. -VERS.%Nulique sunleTseplem filii et,tres filim.— gitaliones nostras ad infirmitalisfralernajcoinpassio-
-S-epead avaritiam-corparenlis duCjtfecurtditaspro- siiemvflectiriins.'Qrtod quidepi sine.<ognitione iitlei
Jis. UtergbbeatiJob quamsancia mens fuerit, oslen- -Trinitaiis -agere nbn valetnus. Possuril autem .per
..dalur el jusfusdicitui, et mullse prolispaler fuisse camelbs,- terrenariiin rerum. bona) dispensatibiies
•perhibelur. MVSTICE. Quid in septenarioivnisisumriia intelligi. Quia igitur lib.nsepenitus artinia ab omni
peffeciioriis accipilur ? A sepfenario quipperiuniero, lerrerio opere disjhngit, ungulain rion firtdit, vssd
,in duodenarium surgitur. Si enim .quatu.br'per tria, tamenruminat, quia' bene dispensandp lenipofajia,
-veltfia per qualuor ducahiur, sepiem in duOdecim coelestia sperat. Quas. dum.nos .Trinita.ficonimiui-
verltint.''Iri "seplem ergo filiis ordb -prajdicantiuui..s nius.cariielos possidemus-.Sequilur •.Quiitgehiafjuo-
Unde sancti-apostoli,qui Trinitateniiii.<iuatiior par- quejugabpiuri, etfeliqua. — Iri ScfipiuraaiiienifSa-
libusmundi prsedicare.millebankir, duodecini sunt cra boum •nomirie,aliquando bene ppbraritiurtivita
Att EPIf OMEMdRALIUMS. GREG/IN JOB. —/LIB. I, -. ttl
: slgriatur, ut illud: ;i Nbrialligabis os boyi iriluranfi^A ^tibnis nbstrseradiis, In quantum possibilitas suppe-
.{beut. fxxv^4v; I.Cor, :tx,^yJTim.r, 18). » - -titj.sociamur, Ut Paulus ail: i-Wostmconversatio in
Aliquando; hebetudo 'faiuoruiri, ht illud; ^alomonisf: ,C05lisbst(.P/ii/. lif, 20). sSeqiiithr : . - ;. : :•;,..;
-.cStatimque eam sequitur quasi bos duclus ad vi-.,' VERS.-4. Etibant filii ejus,--elfaciebarit convivium
cliniam (Ptoti. yiij.22).i Asiiibrum qubque nomine} perMomos.—0 inaeslirhabilempaterna; instilulioriis
aliqiiandd stiillorunr pigritia. desighalur j ut illud , -iauiiem? Etpatervdives dicitur,et filii concbrdes.
-Moysi:.« Nbn.-arabis in bove simul eiasino (beut, HYSTICB. Filii .pef domosfconviviafacturi ibant, cum
xxii, 1G)._"I Aliquando . irtimoderata petulanliurii -pfsedicatores aposloli in -diversismundi regionibus,
luxuria -, ut. illud .proplieiaj: i Quorurticarnes shnt "virlutum epulas audienfibus quasi cdehtibus niini-
ut fcapes asiriorum (Ezeclf.xxi.n, 20). V Aliquando'. strabanti^nBe ef eisdeiriiiliis&ufientibhsplebibus.
genfilimri simpiicilas;: unde Jerusalem tehdens Do- dicifur:;«Date illisvps manducafe (Mdiili,my,\$).':>
nrimis, asellurii sedisse pefliibelur. Quid.enim bos^, Si enini ignbranliaj obscuiTtas sirie dubitatibhe npx
nisi Judaieus pqpulus.vexstitit,_cujiiscervicem jiiguhi-. est cordis, intellectus nbri inimerito diesyocatur, ut'
legis allrivit? Et-quid' asinus; nisi. geiilililas fuif ? Paulus ait: t Alius •'judi.catdieminlefdienf. Alius
Quam quilibel seductor repetit; qtiasi bfuiuiri ani- judicat omnem diem (Roin. siv',-5) _"» _Unusquisque
mal quofvoluit efrore subsfravit;.? Quid verb pef j, j ergo filihs in die.sup cohvivium exhibet, quja sari-
quingeniesimum numeruhi qui a; qhinquagenario, ctris quisquepra;d.icaior jjisianierisurani illuminatse"
-qrii seplenT:hebdoniadibus -ac mpnade addlta,,adr iiiteliigentise nieriles artdientium epulisverilalis pa-
irtipleluf, iiisi requies sighaturt-Quid^per denarium, - scit. Sic quippe Paulus faciebat.'•, cum '"dicebat;:
;nisi-suhi.maperfectionis cxpriniifur ? Quia ergo ad\ c Bealiores. erunt ;si sic permanserini, secnndurii
selernam.reqhiem pro eleciorumparte Jud3Ba"geii- "ihejihi cpn^ilinm (I Coh vii, 40). i Sofofes filii"a4
tililasquevcoliigiliir, recte •qtiingenta vjuga;hounV, .conyivihm'vocant, qnia fhfirhiisjaudi.toribds sancli
quingeii.ta.queasina; iiaberi perblberilur.-MORALITEBV apostoli' refectibnis"snpernse gaudia praedieant-, eo-
Juga etiam.boum iii usiim noslrsepossessionissunt, riirtiqiiementes pabulq yeritaiis.jejurias diyiriieioguil
cum concofdes yirlutes exaraiit-iluritiara 'nientis. ephlis paseiiht.v Scripirifa^eniiii-sacraaliquarido ci-
Asinas possideiiius, cuin lascivientes niotus festiiri-v 'bris est, ut.Hliid pfoplietae : tParvuli pfelierunipa(-..-•
gimus,' vel cum cogitationes ihira. nos siinplices; nem;, et non' eralquirfrarigerereis'"(TA_;en:iv,£).'>
regimus." Dum eniiii de bbe quod prudenter sapi-. "Aliquando potus, uf illud 'propbetse :J Ornnes.si-
; niiis., vel qr.od. humiliter. ignorartius aetern.aepacisi fieriles venite ad aquas" (Isg. LV,|), i-Et ihEvan-
requiein quseririnis.-, quasi inira jubelei ijubitei.] | gelio: « Si quis sitil yeniat, el bibat(ifqa_!.vn,57j.>
numefflm -tenemus. Sequitur.: Ac familiaiivullg,ni-. (•.-MoRALiTER.f.Filii
( p,er dOmqsconvivium faciunt, duni :
inis. — Quia priim ad eogtiilioiieiri fidei prius.-sliiUa L: vifihtessirigulae juxta dbmrm proprium merttem
niundi colleeta sunt, ul post ejus etiam astuta yb-....; pascunf. In die suo. —- Dies uniuscujusque filii est.
careniur, ariimalium prius mullitudo et. familia in, illuminalio uniuscujusque viriulis. Sapiehlia jn.die
extfenipmettibraiur, Paul0^allestartie,-qui ail':-c/N6ii" ,'-' sub -eoiivivitim faeit, quia menlfem de sbterrioruni
niulli sapientes seeUnduiiicariie.ni",-rton niulti po-.. fSpeet ceftitudlrie replet/ Intellectus, chin audifa
lenies, iiori-.'ifluili riObiles-;.•s.ed quas.-slulla suritt vperte.trat;," -ei cordis-tenebras illustrat. ^onsiliuiii, <
mundi<elegiiDeus, ut coiifiiiidaiforiia (/~.C'bf. iV26).-» , -conyivium.facft, curii esse -prsecipiterii;prbliibef.
HOBALi'TE.R*;'ilIuUa"ni'' nimis faniiliaiu possidemus', .FOftitudOj-cumad-vefsa"non.metuit, etjcibos confiy
eum -Cbgitafionesinnumeras sut>nienfis doniirtaiiorte. 5 ; dentiifi.appbnit.'.Scientia ,cbn.viyium'iacit, quia ignb-
feslfin'ginius/Sicut epiin absehfe doniina ancillafiiin, '- vranlisejejunium siiperat. Pieias, cum Cordisyiscera
-
Jinguse pefstrepunt, operisxflibiariegligunt, reperite. ihisericordise operibusi;eplet. Timor iri die sub~f:ori-.
•doniiha.venienie, linguaeperstrepentes fetiOeiil, ad[ _ viyium parat, dum preriiit menlehi ne;.deiprseseiiti-
-
bpus reverturitur; sic igilursi donhna riientis ralio Ijus>!iperbiat;,.cde:fuiufis illam spei cibp cbiiforlat.
,--
'discedat:, cogitalionumse-clahior niultrplicat.; ;utI ;S.ofbre's;eiiam:filij ad Conyiviunivpcarit,' cum yir-
auteriivTatlovfedierit^ oogitaiibnum.se"furiinllupsa, i
j Diutes noslrse in'omne quod agunt, spein,vfldeiri,e't
;tu'rJ)a'com.pescit.Seqiiifur i-Eratqiie^vitTUemdgrius s ' ,cliaritaiem adsciscunl,; ut- fidcs,, spes bf'<;harilas
Thkr-oiwesOrienlalei.—- Orientales*'^iros -esse". prae-. gaudeantiii opus boniim," quod uriaqueequevir tus_.
ignorafMlaghus ergo inier Grienta-_. : adriiihistrat.' SecpiUur-:' • v..
-clivfiies,-ijrtis ; . ' _ '
ies -exstiiii, quia: el diviiibus -diliof iiiil,;Mys.TicE> - ...YERS.~3,;Cumquein prbein. iransisseiiidies' cbn-
, Oriejis:Redenipfor iiiosterdicitufvii"t;ilJud'prophelife: : vMfy.el reliqua.— Crtm cMait^miliebat et sahclificabat
_' t .Ecce vif, Oiieiis-nomen ejus,-(Zacli.\\i, 12).- »; i i//o->,.aperfe:monstralurquid districtionisvergaillbs
'Oiiines' ergo. qrii'ihliurie Ofientem lidecoiisisluni,.,"-. praesehs"ageret-,- quih.hs- abseps solliciliidine nbn
-^ecie Orientales vocahiur.- Sed qula.orimes liomlness vdeesset, Yiivijuippe sancfus-hbyerat quia celebrari
lantummbdb. Iiomines., ipse auieni •Oriens, Deiis s cbirvivIasinecuIpavixposserit.Nairi"duni'Crirpus.)nre-
-ei'liomp, "recte-diciturf Erat niagnks iitler omnes s :feclioiriS'deIecf-Clioneresolyiiur,cpr'adiiiai]egai)diuni
Qrienlales, MbEALiTEii.vInleromiies OrienlalCsnia- ;- f.reiaxliluf. Unde scripfum est; «Seditpopulusmandu- ".
gni efliciri]ur,fCrtm-eisspiritibusqrii orienli luci in-i- 'careetbiber'ei,etsurrexer»ritlud'ere(/-;a;o</.;Xxx
ItSrent, pressa;carnalis corruptjphIS:.-i)ebula, :- •Quod verb octavc)dje beaius Job-sacriiicljim cffert,.;
.disefe-.
HS- S.•QDOiNiSABBATISCLUNIACENSIS-I -. , «8
mysleriurii surreelionis colil..M,vsticE.In orbem dies A judicare, quoadusqtie yertiat Dbmiriiis;:qui el iJIunii-
:Conviyiiclfanseunt,cunrpfsedicaiionisministeria per- nabit abscoriditatenebrarum; elnianifesiabit cortsilia
agnntuf.' Peraclis. conviviis liolocausinni JoTr pro -cprdiuhi (I :Cbr.av, S). ._> MYSTICE..:Deo benedicere
.filiis -oblulit, quia pro"aposloiis de prsedle.ilione est^ad cst hialedlcere, de ejus-munere sibi glpriam
redeuntibus Palrem: Redernptor exofayit. Miilit Job prabere. Unde apostolis redeurilibus a praidicalione
et sahctificatfllios, quia per-Spiriiuni sanctum, qui Romiriuspedes iavit; quia 'plerumqiiein .bono Opere
. ex se proceclit,discipulorum cordibus Redemptorno- pnlvis prayse cogiialionis sumiirir_. Qubd dicit, ne
.sler.quidquid culpaj potuit eniundavit; DlluculOho- forie, nosiram ignoranliam suscipit, rit illud : e F.i-
lbcausia offerl, quia tenebras menlis humanseinter- Jiiis hprriihisvepieiis,.pulas iiiveniet fidetri shper ter-
cessioriissua; peiilibrieilliistfavit. MORALITEE.Peracto ram? > (I/Mc.fxviii,:8.) MoniLiTEE..Filiiin cerdibus
_,prbe dierum cbnvivii, TiTittere ad filios, eosqiie Deb maledichnt, cuni; reeta noslrS Operanon f ecfis
:sancfilicarfiesl, post virtuluih sertsun), intentioneni cogitationibuspro.deunt, cumse riienlesvnosiriBfde
cordiSdirigere, nebona aestimeritur,quaejnaia sunt. se sestimaiit habere quod surit, vcum db bonisope-
;Dilu.culonanique consurgimus, cuni .compunctionis Tibhs propriamlaiidemrqusjnmt. SeqiiituT: Sic'fq-
.lhce-perfusi, humaniiatisnoslra) rioctem deserimus, ..ciebaijpb_.Ciihclis'diebus.'-r Scr)ptOm.,qrtippe..,estv:''
.et-ad veii luininis-radips, oculps mentis. aperimiis .: B,« Qui jpersev.eraTOrit-usqueinifirieh),hic,:salvus e.iit
.aiqne Jiolocaustum pro-singiilis filii.s offerinius, cum (Maiih. \y%%)iilrt sacrificio saiicta aciib.in eunctis
prp "uuaquaque yirtule Boriiino hosiias nostra»precis diebus coristaniia sanctse actionis exprimilur, Mv-
firiimolanius.Holocaustum tplum incensuni dieitiif. STICE... Siiie iritermissione holocaustuni Ile.dempior
. jllolocausluni dafe est lolam .niertteni igne com- nosler. irtimolat,: quia', sine cessj)tibne,Patri • ^uam
•punetionis,:ineendere. Sequilur: -bicebgt, n'e, fprle prp "nobjs incaifnalionerti demonstrat, jjuse nOsira
— Perfeclos esse in obiatioiiis eipundalipcst,-MbRALifEii;Irtcassumbp-
tfeccaverinljilii mei-,et reliqua.
epere el sermone.docuefai, qujbus de sola Pater -iiuni agitrir, -si vahte .lempus ,;vita3desefatufivHinc
-cogitalione hietuebaU Ui.enim de alienis cordibus reprobis dicitur-: «"Yae'his -q.u.ipcrdiderniit susii-
leriiere' nonjudicenius,..saiictiopifi yerbis.agij.osci- neniiam:;(-Ecc/i.li, 16). t Hinc eleclis":Ye;iiias;flicit 1,
muSjijui r>On- ait, ne benedixerinti - secl, ne forte 11Voseslis qui ..permansisiis
' mecuiri in ftisntaLionfbiis-
behedixetint,liirtc Paiilus ail :«>Nbliteante lempus :meis(buc, .x-xn,.28)..» . .; \'

^XI151^;:SEetJNTOSi. ."

•.....VEiS.^.i Quadamdie.cuin peimsml filn; beiuti 2 eum etiam yidit, nf iliud;: < OpuliDoniini conleni-
•fissisterent:iOmni. Dpmino,;-..: qdfuiti inler.' ebs-etiasn plahturfboiios ef.malos (Prbv.-%_y:y:'5).:T: :¥isus; est,
.Sdia^;.rrr:pMi&.. eriini Scfiplura. qualitales reriim sed non yidit, utcaecus a.riadiis sQiis':jperfundiiur^-
exprimit terriiinosqiie eausaruin,' Aliquando a posi- cum lunien ejus ipse noif videati Chi. dicitiir :
.tione loci,;,ut Israel yerba -Dei in' moriie aiidire nbn Unde. venhj N.escire.Bei .reprobafe' _est,; ut illud':
.potujt, poslea non crfeditiifus' (Exod'. xx,-19).:7AIi- . . I^escioyos (MntilTxxv, 0)i JvA.LtEGORicE.-Quadahi-
q.uando a ppsiliojie corpOfis, ut Sfepha.nris:Jesiini vdie .yenisseVfSataiidicitiir, rnon -quod apud Deum
..stantem y,iditf(-4cty,.yii,-SjE>). Stare eiiiriivpugnarilis ' cursusteinppfi^s;niulatione dieihbctisque; yarieiur,
,est. Aliquandp ab.aeris,qualilaie. ut in;Evaiigeiib: sedsacraScripturateinporalitereditislbqhens^teinpb-
, c Hiems erat (Jpnrri.x, ;22) ,.i iiuilum credere -do- ralibus uliturTerbis. Ea quippe vi justitiiCimmundus
cens, Aliquando.a qualitaievleinpofis, futvadtradeh-. spirilus pehelratuiyquia yidelicef niuiidbruni- spirir
dum Dpminum, npcteJudas "exijt; Quiavergo fbeati 'tiipmmrAfr replehiur; In :die;,eninifDbmihus^Satanarii
Job. tentalio ad yictoriam. duciluri a die cbepiperiii: Mdil,:ghia vias.ejusvinvsapientiee suse incarnatione
betui'.;Dei-filii clecli apgeli ybcaiitur, qui ad nos -corripiiif.^tiflir/cfeMis ^fdicerc est occulti IiQSlisinsi-v
spifituaii pra;senlia foras exeuntettamepsefiiiter- dias; detegere;. 'Jilii Dei clectivsiint onines, ;qui ad
nai conlemplalioriiS'.gaudiis. non priyant. 'Veiliiint D:ailer^ae,paifise:. .MJcationpriiiDep^colIecti, .sunt, qui
ergb, unde Paulus ait:;«vNoririe :-bn)nes;;suritailmi- _ vdiyirtitalisvpfa;seniia-inifinse.cus:ass)sl.eban
nisiralorii spiritusj iii minisleriuiri missi ;propler . 'HTER. Iniervfilips.Dei etiam_ad_est,.q!iihpleiiiiftjiue
cos qpi liseredifalem capiupt sal.uiis?._> {Heb.i, AiT) bonis^oslTiscbgitali.onibuSf.quie.ffin cpfde npstro
A Deo aulem. nbh fecedupt, Tit Deus ait-: t.«Angeli '.My;eflltt,san.ci£Spirilu.s-p^
eoriim seniper vldenl faciem Patris'( Mgtih.: _tyiu, quu.s iilecallide se subjurigitinihiicus,- ut lienefcpgi-
10): » Satan quippe. iriter;eoSva "quibusvpersuper- tata pertiifbat. ,:V'ndevenis ei;dicer$_.est:ejus,_hpbis
p'er- - insidiaf deiiafafe. Sequitur :r ;v ,\.;"\ ... -,vv.; :
biairi reCesserat v.enit, quia.etsi ,'.l)eatiui'di.neni
.di^il, riailifanitaiiieri ;eis siiriilem ,npn^amisit.Eo ; •:YERS-;-7; ^i^tiiivi ierram ^t;p:erariib_ulavieatn\ -p-
eniiii intuitu" qiio; eunciaD^us spifitajia cohspicit, vSatan efgo lahorans . lerram, .circu.it.;.cjuja.quietusl
ill EPITOME MORALIUMS. GREG. IN JOB.—-LIB. U. 118
, in coeiiculmine stare coiitempsiu Cui non tfansvo- A.minum, horno;Chrislus Jesus, ad pra;b.c;fidum exem-
_Ians, sed p.erambuianscircuil, quia in iniis peccali pluni vitse honiinibus. siinplex;. ad np.n.parcendiini
ponderegravatur..ALLEGomcE. Satan lefram circuit, /malignis spiriiibus, re.clus; ad debellartdani.shper--
quia ab Adahiflnte adventum Domini omnes.pbsi se biam, iimens beum;. ad detergendani vefo.in electis'
naiionesjenljuin traxit. Circuivit et perambulayit^ siiis vitiri-immundiliam , recedensd-.mglo..I)e ipsp
quiaper corda genliuin iniquitalis suoesesligia iirir . enim perisaiam;_diciluf':.«:Ei replobif epm spi.rilus
prOssii. TnopiCE.Satanoelerram cifcuire est carna- timoris Dbmirti (Isa/ u, 5). J Ei Petrus .: «,Qui
lia corda perscriilari, el unde pccasipnem accusa- peccalum non fecil, necdolus inveniu.s est in ;pre-
tionisinyenire possit exquirere. Gireuit circumye- ejiis (I Peir.i,' 22)..» Dei aiileni ad.Satairper figu-
.ni.ehdp, uf bona tollat. M niala inserat. Sequi- ram dicere .esf- ;-, Nunquid coitsiderasli 'servum
tur ;._.-. , r . nieum Job .'unigenitum Filium contra euni.jn forma
YERS.8. Nuncjuid considerasti servum meumJbb, ' .servi admirahiliteivdemonsiral. .TSOPICE:, Nunquid
quod non sit ei simiiis in.terra,-.vir-siniplexet re.ctus, • cpiisiderastiservummehiji Job? quem divina inspira-
ac timens beufn; et ixcedeiis\.a.mdlo? — Discutienda tio corttra hostem iPboVai: lnihc quasi in SatanaE)
quippe est qusenam sit isia.ioculio.Neq.ue enim vel aufibus Deus laudat. -Laudafe quippe ejus est,
a Domino qui sunimus atque ihcircuriiscriptus est B et prius lioiia cortcedere ;' et post coiiCess.acuslo-
spiritus, vel Salan qui nulla-carnea nalura-vesiitus, 'dife; ;;' ' ...-. '.-. .;.' .: ,•_v;
humahp modo sereus flatus foJIevenlris attraliitur. : YERS.flO. Nunqnid frusira Job. limet- beum ?
Sed angelis loquilur Deus, cUnitquidquid agere de- Nonhe tii,vailakli num, dc-dbmuiriefus,univefs'am-
beani in ipsa cpntemplalioneveriiatis.iegunt. Quasi quesubstaniiamper circiiitum?.pperibusmgnuumejus
enim audierilib.usdicilur, qiiod yidentibus inspiratur. _benedixhti,;'eipossessTp ejus crevii ih ferrti? — 'Ac sr
"Voxnamque angelorum est, ip laude Conditoris ipsa pateriter,dical: Quiiot borta in terrarecipil., quici
adiniraiiq inlima.. eonlemplationis",.'virthtis divinae mirun) est si.pfo eis scseinnocen!grgerit?jrtp.ocens
miracula, A-i)imarrini.TDeoverba, ipsasuht eor-uni yere esset, si boiius inter advefsa exiMeret, ALLE--
desideila.-Namsi desideiiuiri sernib nOriesset, Pro- GORICE. .Quia igitur ,anliquus bbstis redemploreni.
phetanon dieerei.: « pesiderium cbrdis-eorum au- passibilenividit, non Deurrtnatum , sed Dei gral.ia..
divit auris tua '(Psat, x, 16). i Deo ioqhi animabus euslo.diiuni cfeaidit ,'unde, dicit y Niinquid'frusirg:;.
est, cum relribufionis eas "certitudine cbrififniat.; •Job timet "benin"?Etini qhippe ac. domuiri.e'jus a Deo-.
Loqui enira Dei est ad diabolum, vias ejus ac riego- yallalani dicit, quia iertlando ejus. ebnscieiitiarti
tia animadversidne occulia) distrjctionis increpare. - penetrare non pptuit; substanliarii ejus vallaiam,..
Sicut hic dicilur : Uhde venis1 Diahbli,ei resporidere " quia eleclos ejus.iiivadere noh prajsumit. Operibus ,
est oninipolehliinajestaifejiis riil"posse"celare.'Unde riiahmim cjus*behedixisseDeum'ei possessionemejus
hicait: Circuivi terrafn etpefambulavi eaiiT.Quatuor excrescbfe in terra queritur, quia fidesejus Ihno-
modis loquitur aid diaboiurti Deus", iribus diabojus centiani hominprii praidicantibus appstolis-miiliipli-
a,dDetim. Yias suas insinuat qui ail : Cifcuivi ier-. catuK Pbssessib qriippe excfpscefe^ riicitur, djirii,.
iam. Electoruni iiihoceiniam accusat, qui dicit : laboranfibus prsedicatorilius','fixlelliiinqiiotidie nu-
Nunquid. ftusifa; Jpb: limet beumj'; Tentandnrii nierus augetur. Heec itaqUe diabolo "dixisse est dfi
postulal, cuni dicit : Exlehde.hidnum tuani, et reli- iris, fabescendb• doluisse. T-ROPICE. Nuhquid. frtisim
Dicere Dei-est :\Ohd\evenis? eunf increpare. Job -i_iiriet%beuin?
' qua. Ac si diceret; cur laiidas, quem
Dicere.Deiesi: ConsidertisiTservumnieum Job., tales'f prbtegendb rpbOfas?.DespectOeriiiri':riiedigiuis fuls
eleclps. facere , qualibus diabolhs, possit invidere. laudibus.homo esset, si. suis " coiitra vifibiis slaret.
.' Dicere Dei csi : Ecce uhiveisg qum; hdbet iii mariu .Seqiiilur : . ':'".'. ...'-. ''''.
tua sunl,. ad probationem "fideliuni euni relaxare- '' YEIIS.il.: Sed exlendep.auiulum riiantim-.tuairi,,et
D.icefe Deiiest : ln eum ne 'exVendtis'manuiri iutim,. Jtdiige ,. cun.cta., qum possidel, et reliqiia. —Cuiii:
;itb immoderata euui ieiitaiiorie restriiigcre'.. Acpbr sanctiim yifuni Satah tert"iai;e'appetit, et lariieii
liocdiabplus non contra.Job, sed coiltfa Deuni cer-: - Doriiinb ut manum suam extenderb debeat dicit,
.tamen sumpsii. Materia vefo certaininis beati Job' rtbtandunriist quia sib) vires ferieiidi, npri 'tribliit.'
In riiedib fuit,- et^si iri- senrionibus suis_diciniusJ.ob Hihcest qiibd.iiTEvaiigeliofegio diCebaf : i' Si ejicis
inieriiagiijfa rieliquisse, Deum dicimus in sua prO- iibs, mitienbsinporcos (-J/Brc.v,l2)'.,_'j>;PauiuIuhima-.
'niissiorie"perdidisse. \. ALLEGorjCE.Allegbfice Job num. poslulat extendi, curti exteriofa appetit cbn-
inierpreiatur ddlens.:Dplcns'veroyeraciierper flgii- leri,-quia facere riiultum riori se pulai, hisi.cuiri hni-
rani 'dicilur, qui ;pbrtare "dolores.nbstios' prophcia iriarii sauciaf,ui fefiehdp eafflacceiesti palfia revocai-
'atteltaiUe perhibetuiv, Ciii, siiniiis iii tbrra non ret. [Dei facies".[respeelusejus graiiai 'iiitelligituf."
est,.et, si adppiivus quisquefilius ad pefcipiendani N,isiih faei.embehedixeritftibi.'Ae. si dicat :;Ea quaa
diviciiaieriiproliciat,'.nequaqiTani taniln ul;Deus "dedisti subfralie, .nam si accepta pcrdiderit; reipe-
haturalis; esset ijccepit', qrti ser.Vusdicitur,' secun- ctuiri tuDS'."-gratise subliiti&''tcmpbralibus'iiprircq.uiri.fi'.'
duii) quod,Aposibliis;ail : tSenietipsuniexirianivit Si'enim .ea"ihquibusf delectatur" horiiiabuerit, fn-
fofiiiairi 'seryi.acclpierisV.et fbliqua (Piiil: ri, 7).'». vbreni tuuiii etiani malediceiidocohtemnii. ;Ai.i.EGo-
VcriieHSliamque.inieriipniincs iiiedihloiDei.etviio- "RICE." Redciiipibrenl 'nbslrun) q.uem tr-aiiqiiiliifatfs.-
' ''''
H-9 S- ODONISADBATIS CLUNIAGEiNSlS^II' >m
temppre: Dei gralia .custoditum credidit, peccare A A loris. Aucta _e.sletiani niensufa gemiluiim particula
posse per jassionem pulavil. Ac si dipat: Inierro- -iiuniiorum. TyEicu^Beali Job iilibs acfiliasiyelripo-
gatris afflieiibiiibus,;hpmo e't pebcator agrtosciluij stbloium-ordiiiem, vel 'cuncloriiin fideliumjdiximus
quiiii iuiraculis-Dejis putalur. TiiopicE; Pler.umque riiuliitudinem designasse. Quis autcm majpr Bonririi
eniiii dum vifiulum ffuctifs^fecunde reddiih.us,•dum filius, nisi Jhdaicus; accipi pppiiJus-debet;.; qui ei
"
Cpnfi.iiiia. pfosperi lale pbllemus^,aliquanlulUm;mens -duduni datse Ifcgisfueraf doetrina gerieratps:?;Minor
. erigiinr, ut .a seihetipsa sibiexisterc bona quajliabei, autem gerttiiis -pbpulus quf in niundi exireriiitate
arbitretur;" Qriaiiiihiiruni lipna hoslis-aifreciare ap- • collectus est. Iii domb fratris primbgeiiiti convivan-
pbtit, sbd Deus nonnis]v"benigne-cpncedit _.-:ifiique tur fiiiii quiayidelicet adhuc sancti apostoli, qrtibus
- niira disperisalione.pielatis,,ufunde riiaiigjius lioslis dieiuiri fueiat:, « Ih vianr gentlnrii; ne abiefilis
cbfteht% ut inleWniat, liride. miserJcbre;Condifor (Mciiili. x-j--5), i sacrse Scrjptnra ephlis in solius
erudiat ut vivat; quatenusfimbecilliiaie sua'cogrtiia, Jiitlaici populi, coileclione'vescebantuf. Ut illud ;
ih spCdiyihi.hdjutorii robusiiusisoiiijerit. Sequitur": i Soii jejunabunt fllii sporisi, qhandih^ciim illis cst
VEfes,12, E;cceuriivetsa qudi hab.et in riidnutua sponsus, etreIiqua:(Maf(/if.;ix,4Sj. > . ,'.'-";
sunt,a. relfqua. — Consideranda est disperisalib Dei VERS.li, Rbvesarabdnt, el asinm pascebqniur. —,_
pietatisi quomodp Iiosierii noslruriivperihifiil et re- B B,fQHid;boves,^^quam benefpperantes? quid aliud asirtas^
. tinet,,;relaxat et refrenat. Subslanliaiii prodit, sed quam quosdam Simpliciler viventes accipimus ? Qus
corpus -pfofegit post persCculori .tfaditurum. Non bene juxta I)oves pascurttur, quia prudenlibus con-
simul a'd briinij. relaxai hosterii, rie^undlque feriens juricli fardiofes, -eofu'm' inielligenlia aluritttr,' duin
fraiigat civehi. Ilihc Pahlus ait: « F]delis;Deusqui 'eis bona sua fraterna charifaie- creduht.' |.
jibh patieturvbs .teritari supra;idqiipd jiotesiis,.sed Sabaii "auleni baptivahfes inlerprptantur. ;Ga'pli-.
faciet cuni.lehttitione etiani exitom ulp.bssitissuSli- vantiurti ('au'lerii;i)pmirte'i-pm.uridi spi.ritus dgsignan-
heire (I Gor.x,.l_.j. s Inielligi eValiler.pblest,"pugna- tuf, "quieos qubs s.ibi suiijlciunt, infldeiiler captivos.
'iori suofDpminusdiyiderevceriairiiriavoluit, utiiostls ducurit. ,.Q"uiel pii,erbs:gladipferiurit, quia tentalio-
prius yielhs denuo vehiret, tuncque iei.alitid.ilerui)) rtis suai jaculis eos vulrterant, quos rionduiriiuvenilis,
Tincehdpj.'cohcedbrelvu"teo.fahniiiis miEabilisvictor - rcoiisianlia Jiberbsyel robuslos"servai^Puefqui.nuri--
cxisierel, ^uocontra eiiitnovictus.hosiis seadbeljar.e tiat evadens, sernjo.est pfopheiicus,- qai dum fiunt
.^araret._ALL_3G0.RicE,. Mahus Sa.fahaenon ppfesfas, iiialaomnia quseprihdixit, quasi_sartus•adjDpniinum
', sed tentatio .aceipiluf,.Redeniptof igitur .npsler q.ui redit.: Tiior-iCE.Jri.eleeioriini corde pfiprj bpnpfum
iJudaeani, qux priris subslanlia ejris fiierat,".amisit. .sequeiit.iuhi quasi pnriibgepiia.prplessapleritia na-
pef infidelilaleiii, et post.ejus cafo paiibulo crucis CI * scitu'r,_qua; piofecto nostra est' fides, ut prppheta
eslaffixa, qua.si'priusiiabifa gerdidil, etposlrtiodmn ail.i.« Nisi credhleri:tis,.non inteJligetis[Tsti.vii, 9).i>
in semetipso. ad.vefsafii uequiliam gerluiiti TROPICE. ii) domo ergo fratris primogehiii'. filii convivaniuf,.
JAcsi dicalifEiectiuiiiiisciijusQjUebpna sictehtanda '' duni..viftutes rtostfaeinJiabitacuJofideisacrieloquii; .
_exterius iribiio,- ut iahien' ipse iibveris ,qoia perseve- cibb satiaiitun;Quidvvarai)te-i;bbves, nisivgravioTes-
.ranleTfmihl .illuni irimeiiiis radice COhsefvo,Se- 'nbstfascOgilallonesi^ accipiihus.?Q»id pakentes in-
Sed
quitur• wEgtessusque esi.. Siiitin._a..facie bohiiiii',':— felliglnius asinas, nisi siirip.licesmbtus cbrdis?,
fliipvexilur ab eo qui ubiflue est,? Iline namque aii: pieruiiiqne boslis'"callidus graves co.gil,allbnesvo-
,f;.C(_eluuiet, lerrahi egp, impjeo..(JeivvxxiiT,."&).» luplaiis tielectatipiie corrumpIt:,.'etniotus simplices
Se.il :quaiicliii; Satan, pressns -maieslalis. ppfenli.a, cordis Iahde subtililatis elsi non jriteriniitv subrepens
. appetiturii suse iiialitisp exercere iibrt_yaluit, ^hasi[. iainen npcet.. Aliter. Arahtes boves, cbgitationes.
anle faciero :Doniini sletit.; A, facieaiitem Domini[ " suiit- jcliariia"lis,v[qnibiis[praedicando"prpdesse aliis
exiit, qjiia relaxalus fdiyinitnsabinteriiai.feteiitiohis , cohamur. Per- asirias vero pa.iiertiiaet maiisuetu.do
anguslia, rid sui desiderii jiffeeiuni yenii.jilxBTicE., signai-ipotest. SedniaJignUs arajvies;boy.es subtfa-
Si.cut spperiusa facie;exiitDomihi^quia.ad:desldefii- i,_- liit, cumnbs intorpbrem jriergif,'.:ui"aijis'prbdesse
sua yoia.pervcnit, MOEALITER. A facie Doniirii Cxijf,( ^ rton libeaf,. etiam cuto;a"pfppri)S variariiugetdurii
quiaper hocquod usque ad effectumcprdis p.raeyar' . toierantia.m gqgitaiipiiis vcl acl riiplhtol|uih;turb^t,
iere,.neqtiaquam pefhiillilur, exclusus ali iniinijs,' 3 qhasi, absiuiisse se ab agrb coi'dis. asinas eksultat.
: exterius yacaf,'quia eiiani- si vjres. nientis pierum-. Aliis.ergp pereunlibus,, urtusltd; domuh) m&t,
"
.qu.e turbatj.ep ipsb; foris. est, qtio assislente Deo) diini lufbatis iri tertlaiibne nibiilius^.djlcreiib.ad
.nsqrie ad iijfefiluin borioruni. corda hOrt.vuii)era.i.. . cpnsciehl-iain;reciifrll, hi "quod^ reperilinisvinciir-
Sequitur ; .. ;'- ,, ': .; ;-'_,': sibus; prifeoccupala;nieiile, "perdidissb' i=e^periSSt,
.YERS-15. Cum.tiuleiiiquadtimdie^.filiieiSilim e hoc-compuhciipnis sividioaflliciCvfempiat.: Sequlihf:
adiiuc.ille. fpijiieremri: venit
ejus 'coine.defetuel \bibe_rent,ei relicjua. --- TUiie; G 'V^:;vli3."JC_w)n(jMe;
(jhippe diaboius-teinartdi opus>elegit-quahdobeaiusgv alius. eTdixiiiyigtmbei pecidii"e mip,\ et Hcias
;3ob.filibs Irt convivio iiivenit. Qiiod videjicelnbbiss »i>es,e'te,—inluehdum quippe est qTia.mcallidpdiciiiii'
ahimajanimadyei^
.Deo-di^peiisarile-.prpdiiur,ouia pfajnunliat fribula---'•, ignis Dei. Ac siiJieeretur;:-Illius
tipnem IsBiilia socielatis. Bdves;aranies;nunliat, utit sionem su^hiBs,; cjiiem^ibtlipsliis^lacareTvOluisii, "insmla-
.meniorato fructu operis causa crescai i-
db- .ejus ira^ ioleras, cui qubtidiri sefV-:eiis
yjcleiicet
't-2i-.-.. EPITOME.MQRALIUMS. GREG. IN JOB. — LIB. H. ,m.
bais. TipicE,: .Cceluuilioc in loco sacerdoles vel A.dixif-::filih tuis et fitiabus vesc_entibus, et bibentibus
Pharkseos.yellegis doctoresnbn inconvenienter vinum; et relic]ua..— Latenlef'infert Salanquod-
aecipiriiuSj ut Mbyses ail: t Attende,, coelum', et . ipse contra illumelemeiita moyerit, quimoyeri per-
loqu.ar. i.Quiper cceleste officiunisuperlucere vide- niisit.' Quamvis.el-ipse serael -aCcepta a Doinino;
fcaniur. Sed quia.ipsi summopere in Redemptbris. ppiestale ad, usum "siiaenequilise etiam elemenla
nostrivadyersilate coniriipti:sflrtt -quasi ignis de cpncutefe praevalet.-Et nolandum quia in extreiho
; ccelqcecidii, dum ad decipieridum imperilunTpopu- filioruhi moriem intiilit, ne vilia pater rei famiiiaris
lum ab lijsetiani qui vera dpcere putabantur, flam- damna duceret, si illa jam orbaiur audirct. Quan-
iha invidise exarsit.,' Quid aufein in ovibus. atque quam enini conyivia<peragi sine culpa:yix-ppssint,,
pueris, • nisi innocentes qnOsque, si lartien adlnic :' absit ul tanli viri fllibs per-epnviviorum studia"in-
infirrims aecipimus? qiii Uuriraclvereilalem Phari- gurgitando ygntri vacasse suspicemu^ In die,_ergo.
sseofumac principum lolerare limuerunt, infideli- .prinii fralris,, filios obruit, quia antiquus bostis in
lalis concremaUpne consunipti sunt. A prapbsilo.? naiinorummorte snJiversionis aditum per negligen-.
ruiii oviurii cordibus flainnia irtv.idiai corruit, et liam majofum.quaerit. MVSTICE.' Filiiet fllisepraedit.
quidquid boni in plebibus oriebatur,. incendit. Unus canles. aposloli.ac plebes designanlur, qui in domo
fugil, .quia dum impletur prsedicta cahsa malilise, •Bfratris primogeniii convivari ieferuntur, quia in
fellaciaJinteritnm evadifsprmo prophelicus qui ait: babi.taiioneatlhuc Judaici populi sacrsepraedicalionis
< El nunc ignis adversarios consumit (Joan, xix, deliGiisvescebanlur. Regio deserti, c.or infidelium
6). i. MORALITER. . Quid. per oves, nisi cogitallonis est, quod dum. Grealpr-neserit, niillus iiiliabitator
inribcenlia, vej bonorum eordium- mun.dilia.de- colit. "\lenius veheinens. a regione vdeseni irruit,
signatur:?El quia: &])-aeris pdtestafibrisqui ceeluni; quia inpassiorte Redemptoris nosfri cbnlra .fideles
dicilur, conlra -cogitalinnum.nostrarum niuridiiiam ejus, forlis tentaiio a cordibus Judajorum yenit. Tel;
fflamri)alivpris irrriit, de ceelo ignis yenit,qrti ignis cerle. regio-deser.ti ' immundoruiri' spirituutn est
7
pei iliciluri quia eisinori faciente Deo, lapienper- mhltitudo,'quj corda perseculoruni commovernnf.
riiiuenteDeo geueratur. Sed unusiugit cum pe.riur- Domiis est synagoga. Qualuor anguli, quatuor ordiT
batis "cogitaiionibusdiscrelio hon succuiiibit., ut nes 'regentium.,.sacerdotum-scilicet et' Scribarusn,
Hamna shaariinibvTenunliet, et-quasidominum ad etseniorum populi, algue Pliaris3eorum..Abimmuii-;
"
Iamertltimvocet. Sequitur-: . ,dis-spiritibus-.quippeventus, id' est lentalio, irfhlt:
YERS;17. Ghatdmi-feceruniires lurihds.—Ecceite- et mehies qUatuor ordiriuni, malilia- persecuiioriis
- runi ne, qhidvminusde-humana adversitate doluisset, excitavit..Dpmus liberos pppressit, quia dum Judaja
Chaldseorumliirmasifruissedenuntial.T-VPICE. Chal- Gincredulitale DominiciJepersecuiionis cadil, aposlo-
dsef.jhlefpfetanlur feroces, qho nbmine designaBtur lorum fideni desperationis formidine oliruit. Ujnus
persecutiOnisDpininiauctoreS,'qui dicebant: iCru- evadit, quia-GOiivaluisseserrrio propbelicus.qui hsec
eifige, ciuciflge'(Luc. xxiii,"2i). i-Tfes turmsePha- miniiaverat oslenditur, diceris: « Dilectus meus in
rissei,Hefodiani, et Sadducseisunt.Gamelos rapiuht, domo.inpafecit scelera multa :(J.erem.'xi; 1S); >-
i|um Saiiiaritanbset qubsdaniex Judsea,vel torluosas et illud •.« Percutiam pastorem, etfdlspergentur oves'
riieriies.infirnianliunipersuadendo adiiileiitiirti tra- gregis;(Jl/aft/i.xxvi,:51).'»MORALITER, Dbmus, nostra
vbunt.P.uerosetiani gladio feriunt, quia el siqui ih po- coiiscienlia esi, Quatuof angiili,:quaiuor surit viftu--
•pulouii jam ralibne potuerartt, eis.jpsis poriwirlute . les,"sciiicet : Prudentia.Fof litudo, Temperantia, et
raliphis, sed potesi,aiis*raiioiiecoiitraibant. A qui- . Juslitia. .Regip deseili iirimuridisunt spirHus, qu.ia
bus evadens piier qui huntiai, fugit; quia illis iniqua vDeosunl derelicti. •_• , . ,,-;, /.'':,-.' '-
Jpalraniibus,.ebs'hini.iruirideserens",sernio propheti- .•: ,V.entus-ergpJvebemeris,qualiior' arighlbs domris
cus cpnvaiescit, qui ait": -e Et- teneiites "legeiaa, .cbncutit, quia forlis tenlalio o.CcuJtis nibiibus quatiior"
riesciefuhtnie.-tirerifii^S). i. TROPOLOGICE. Pef ca-. . virtules qualit ..quassalis aiigulis domus ruit, dunr
nielos"qui niuridum aliquid dum rumirtant, iiiiniun-: -.pulsaiis.viftutibusco.nsciontia thibatur. Intrafiios.
duindum nequaquani fungulam findunt habent, . autem quatupr angulos dbmus filii convivaiitur, quia
Supra diximus b.onas rerum temporalium dispehsa-, inlra arcana nienlis cor'principaliler his qualuor
liortes irilelligi. Invquibus.-quoesf'cura disienfior, virluiibus ad sumnioerectiliidiriis culmeri erigitur,
: eo riobis, niulliplicius insidiatur ininjieus; Omnis , el.virluies ca3ierse,:qhasiqusedamcordis -sbboles, se
-eriim tefrehis rebus dispensaiidis praesidens, oc- .invicem-pascuiit. !Eyc_fsaigilur xlomo,. moriuntur
.culli-hoslis jaculis laiius. patet. rQuasi enimires 'illii, quia lurbala in.tenlafiorte cpiiseienlia, obruun-
lgfmas cpntra camelos.-facere,est terrertaruni reruiii tur. genita; in corde •viriules. Cumvqriibus'etiaiii et
disperisalionunisiudia, modo:.illicito opere , modo- tres sofores bccrimbunt,quiain corde noiihunquaiii
-•superfluavlocutione, modo inordinala cogilalione " per ;flagella turbatur cliaritas.perfprinidinem Coh.-
vastare; Uniis autem fugiens.redity.^quia discretio- culilur" spes., per_quoestiones pulsatur fldes, Unus
: nis ratibnientis npstrae'ochlis occurrit, et "spllicita evadil, quia meritis disgfetio"eliani"iii tentamCnla'
sibimet aiiihia, quOd subito jmpulsu teritalionis .-.ineojumispcrma.net, ul dolpiis aninius vires, quas
' .
intrinseehs ariiitlit, intelligit. Sequitur :• _-. r qriasi amitlere cceperat pbei)itendo cbnserveti,;
: \'EBS.:'i&' Loqtiebaiti.rilie, el ecce-alius inlra.viiet ;i Sequifur..; -..._ ..; '. '".
125 . S. ODOMSABBATISCLUNIACENSIS11 m
VERS.20. Tunc surrexit Jbb , et scidil veslimentaA ergO 'advefsis surgere est experlis tenlationibuls
sua, et tonso capiie corruens in terram adoravil. —• nientem ad CertartiinarObuSliusparare. Yestimenla
Nonnulli niagnai'consiartiise philosbphiariiputant, si sciiidimus, dum discernendo nostra opera retracta-
'
disciplinaaasperilate correcli, iclus verbefum dolo- mus. Quod noslra nOs opera velut vesiimenta'ante
rCsque'rion sentiant. Nonriulli vero tanr nimis per- Deiiiii tegant,vangelusdicit: « RcatuVqui vigilat et
cussionum flagella sehliuht, ul imnioderaio. dblore custodit vestimenta sua , ne nudus ambulel (Apoc.
commoli,'eliam in excessu lingusedilabantur. De • xvi, 15). >.;Quid nioraliter per capillos hisi animi
illis quippe dicitur per prophelari) t «•Pcrciissi.sti- alfltienles cogitationes accipimus'? Quid pefcaput, .
eos, nec doluenint. Attrivisti eos, et rerioerutit nisi mens ipsa signalur ? Gaputergo delondere est
aCciperedisciplinam'(Jer. v, 5). >>De istis Psalriiista • CogitatiOnessuperfluasri meiiief esecare. -Ei deldnsb
ait: t Iri miseriis non subsisiCnt (Psal. cxxxix, il). i cdpilein teframcbrruit. Qui repressis prsesumplionis
Bealus ilaque Job quia verse- philosopliia.. regulam snae cogilaliortibus, quarti in semetipsum iiiflfmus
teiiuit, conlra utraque niira se arte servabat. Quod sii, iiumiliier agnoscit: Efgo adversis audilis delon-
veslimenla scidii flagellidblorem serisit. Quod vero '.. detur Caput, Ciiriltentationibus vehementerirruen-
adoravil, cbntra-flagellanlis judiciuriv rion excessit. libtis,- a prsesutnptibriis suse cogiialionibhs-mens
Duo; eiiim suril' pra_.ceplacharitatis : anibr vldelicbt B " nudatur. El notandum quOd;'in terrani- cofruens,
Dei et proximi. Ut dilbclionemprpximi exsolveret, adoravit. IUe eriim-veram Deo bralionem;exhibet
inipendil luelum;- ut Dei non desereret, explevit qui semefipsuni quia pulvis sit hhniiliter videt.
inier geniilus ofalioneiri. Mos veterum fuit utquis- - Sequitur:' ; ; . '. v".., --
quis capillbs milriendo servaret, .eos tempore affli-. VEKS.'21.Nudus egressussufn d'eulefo.mglrisThem,
ctionis abscinderet: ei qui, irariquijlilalis tempore midus reverlar illuc.^-Quia. vero omnesrios terrage-
capillosabscihderel-, ;eos in; afflicliorie ehutriret. ririiti hanfenon inimefito"mairem yocanius',jut.scri-
Bealus itaqiie Jbb trahquiliitaiis tempbre capillosi pluhiest: sGrave jugum superflliosAdaiiiadieexitus
seivasse oslehdiliir,' euiri ad,'dolbfem caput-lbtbri- de ventre Dialris eoruni, usque in diem sepultu.f_ein
disse memofalur. MYSTICE.' Surgere Doniini est pec- matrem omnium (Eccli. xt, 1).» Ac si-dicat: Nudum
catores, qua distiieto judicione derelinquat osten- me liuc iiitranteni terra.protulil, nudum; ine iiiiic
dere. -Siirrex]tv"quia qtiahdb; judicio <perseculores5 exeunleni4erra •recipiet.'MvsTicE. Redeinp.torisrriater
suos desererel, iiioiistravit.Quid eniiiiveslinienlum, juxia carnem Synagoga exstilit, ex qua adiibSvper
Dbmini, nisi Synagoga exslitit ? Siciit enimhis nuiic. corpus visibijis processil.- Sednudus de uierp.malris
vestitur.a quibus diligitur, rii Paultis^ait: « Ut exhi^ - exiil,,quiafSyiiagoga5-carneprodienS,conspicuus ad
beret sibi gloriosamEcclesiam, non habenteni rugamj > C.geiitesve.nit.- Qubdbene Joseph. qui relicio.pallio.
iiuf maculam (Ephes. v, 27),.» ita curii incarnandum{ fugit, signatum est. Nudus quippe ad uterum-iriialris
etim propheiis praadicanlibusJudoeacredidit, adhse- . revertitur, cum in mundi. liujus termino is qui, iri
rendo riil.iilpniinusvestis firit. Sed'vesiein scidil, •saiculofaelus homo despicitur, Syiiagogoesuasocujis
diini in Jiid_.a alios ab iiifidelitalesrislulit, alios-inj .Deusanle ssecula deRlaralur. Hinc Pauius aijt: •-«Cse-
infidelitale dereiiqnit. Scissa enim yesiis erat-, de3 cilas ex parle CQritigit:in .Israel, doifec plenitudo
qua: Evangelista ait : « AJii autem "dicebant qtiiaj genlium inlraret; ,et tunc omiiis.IsraeJ saivus fiet
Jionus esl, alii atitem hon, sed sedu.cit turbas (J.oan._. -(Reihi xi, 24). i MbRALiTEii.Ac si,teiitatus;animus,
vti, 12). » Quidper decisps capillos,nisi. sacranieri- r ;etirifirmitalissuae inopia depr.eliensusdicat.; Nudum
lofuni subliJitas? Qriid per eaput; nisi srtmhiasacer-,_ meih flde prinia gratiavgenuit, nudum :eademfgralia
doiii designaiur ? Unde ad Ezechielehi pfopheiama in assumptioiie;salyabit. -Est rtamqueTnagnum ftur-
dicilur: «'Tju,'fiiibbminjsi suine-libifgladiuriiacutumu bali aniiiiisolatihm, utphlsaids:yitiis,:curt]:se quasi -
radentcffl capiilos, et 'assurties eiim, et ducespei"rj -nudari >viriufibus conspicit, ad solarnniisericordisa
c.aputfuum et barbani (Ezecli:v, 1). i Quid per ter- spem.recurrat,eteo se nudari ;noii siiiatj qU-Qse
rani hoc loco, nisi peccator lioriio"expriinitur..Prirrio 0 ,n a virlulibiis humililerriuduniputat.SeqUitur: bonti-
cnini bomini dictui)) est: t Terra es, et in terrama ,. tius dedit, bominus abslulil. —Sahclus vir tentante
ibis (Gen. in, 1). » Terra efgo nomin.e peccalrixs ~adversario cuncla pefdidefat, sed -tametiscierts quia.
geiitiiitas desigiiatur: Mediafor"igitur rioster qu.isi si contra se Satan lentandi. vires, riisi pefmiltenle Deo
deibiisp capite in lerra.ro cbrruit , quia sacramenlaa llort haberet, nori ait^Boniiiius dedif, diabolus abstu-
legis', a sacerdoiio Synagogse.sustulit,eanique dese- >. Jil, sed bominns dedit, bbminns abslulit. Fortassis
i:eiis',:abirioiiiiam geniirimyeiiit. Gorrhere Domihus is veiiim"fuerat doleridurii,;si quodConditor Idederal,.
iliciiur, ,'Uliilud : i.Y.crbunfriiisitDbmirtusIriJacob,- j-. 'hbsiis-absiulisset/atposlquarilrion abstulit, Ihisi.ipse
,e.lce.cidiiiii Isracl (Isa. ix,i8)'. > liene autem dicitur
ir qnidedit, Swa recepity non hoslraabslulit.r .Addit
qiiod cofruens adpravit, quia dum ipselmiriilitateni m dicCns-:SicUiboniindpVacuitilafaclum csf,,-—Si igi-
"
cariiis suscepit,. 'iii se credentibtis vbta humilitatisis lur justa placere Doniiiip scimus, pali aiitemniilla,
_ "ihfiidil. Fecifenim.qiia. fibri d0cuil,sicut el de ejus us. nisi quos DoniinOplacuerint, possumus",justa sunt
'
' -spirilu dicitur : j.Poslulat prb nbbis gemilibus ine- e- cuucia. ,qua>patihiuf,'';et valde injustum est, :si ,de
narrabiiibus (Roni.viii, 26).'-JQuiPatrem eliam ante te justa passiorteffluririurarims.Sequitur; Sit nbtnenbo-
pissionem pro nobis exbravil. McsiALiTERi tis ntini beneciiclum<:.'
Audiiis — Ecce onine qhod reclum sensil,
125 - tPITOME MORALIUMS. G.REG.IN JOB. - LIB. 111. !26;
Domini benediciione conclusit. Ut hiric adversarius A peccavii, conslat qtiod murmurationis vitium a cogi-
inspiciatad posnam.suani unde erubescat, quia tpse taiioneresfririxit; El cuin clicil.Stuttum locutus nori
Depcoiiluhiax elian)ii) beaiitiidirte conditus exstilit, esi; patet qtila CuJpama lingua compescit. Neepec-
cui homb iiymnum glorise- etiairi percussus dicit. cayil ergo, nec stii.Uelocuths est,-quia necper con-

Redemptpr aulem riOsier.pef liOc b^ubcldtctus est, scientiain' tacilns Uimirii,iieciiiiguani inxbnfuma-
ciim Patfe dat pmnia, per Iibc vero quod hpmo est, ciam 'relaxavit. ALLEGORICE. Quod nec peccasse, nec
ri Patre accipit omnia, Dical igitur de Jridseacum siultum aliquid conlfa Deum locutus sit-Dohiiiras,
venluruni incarnatibnis ejus mysiefhim crederet : Petrus altestaiur dicens : t Qui peccatum hon fecit,
bbminus dedil: Dicat de Judsea cunirixspectatam necdolhsinveritus estiri ore ejus (I Pelr.-i, 22). t
IncarnatiOriis praesenliam contempsissel: bpmihus MORALITER. Soierti enim ; cura' custodire aiiinnis
absiulii. Quod auteiii Dominus gfatias egissei, Evan- dolens debet, ne curii se inlus tentalio stimiilat,'-iri
geliurii atteslalur: acceptoenim pane gralias egisse fverbis forle illicitse locutionis ertiinpal. Ne de pro-
perhibetur(L((t.."xxi, 19). Grallas itaqiie.agil, qui batiorie" liiurmufel, ne ignis."qui Jiuricvelut artrrim
flagelia alienseiniquilaiis suscepit, et quinil dignum coricremat, pefexcessum sefjioiiis IlJicili in palese
percussiohe Cxhibuiti.humiijler iri percrtssibiie.be- favilla veilat: JS'11vero obslal, si hoc quod de vir-
nedicit. Ut hinc videlicet.bsiertdat quid uhusqmsque P tulibus <dixiriius, de his quseiri osferisione virtrttis
in,flagellp.jjropriseCulpae. facere deiieat, si iile ffiqna- dantur doriis Spiiitus sancti sentiamus n Alii riam-
nintiler flagella'culpse portavil aliefi-B, el quid fa- que pfophetise, alii genefa liriguaruhT, alii viriutes
ciiit subdilus, si hnec.feciiPafrisequalis. MORALITER.cufalibnrim »' donantUr
(I Cor, xri, 10). Sed quia.
Terttaiionihiis efudilus crescit, qtii et in virtufe ha- hajc ipsa dona non seniper iri niertie-eodem niodo
iila largiiatem daniis, et in-perturbaiione forlitu'di- sint,' liquido osieiiditur. Quod hese raensin prsesuni-
.riis poiesialeih tdllentis agnosc.it. Quse laraen forli- ptione eleyet,' aliquando utiliter sublfahuiH.ur.Alise
tudp WoriMollilur,;sed perlurbalur, cum a menle nariique suril donationes sancti Spirilus, sine quibus
huniili sedulo ciusloclitur. Iri hoc-veroquod'inlerna' ad viiam hequaquam pertingitur: ul est niahsuetudo,
perturbaliohecpn.cutinitir, dignum 'est.ut ad' Cbii- hurtiilitas,-fides, spes, charitas; ajise quihus vilse
ditpiisjudiciumrbcurrainus, ul indecpr nostfum ad- sanclitas pro alioruni Ulilitatedeclaratur : u'l eslpro-
jutorio siio majores Iaudes exhibeai, unde pulsatuni plietia, virtus curatiorium, genera linguaiTihi.'illa
verius inibecIUitalem ' infifmiiaiisisuse pertsat.: Se- ergb sine periculo amllti non pbssunt; ista plerum-
"
quitiir: . '". : . que sihe. dispertdib .s.ubtrahhnliir. Sed cumsublra-
. YERS.22. In omnibus his.non peccavit Jp.blabiis -huntuf' .dicanlus : bomihus dedit, bominus abslulit.
^— molu C '- - •,-'"...--
' ' '
swi/, etc. Quia tacito, cogitaiionis pOssumus - Sii horitenbomini beiiedictum;
non loquendppeccafe; et de beato Job diclum est non

_ .LIBER TERTIET&'

'
'''.' .'_ GAPUTIl. ;"'..'' '". "modo ribn frustra. Qu.iaeriinijuslus est-Deiis, ailSi'
YERS.1-3. Fdclum. est cum quadam die verihsent gere frusfra non potest. Sed rursurii quia verax esf,
: filii.bei,.et assisierent coram bomino, venhsei qiib- alitcrfnonpoiuil "dixisseqjiarii.-fecii.-Keccssequippe
que.Sai.an inler eos, et 'stafei in. cohspcclu ejus, tit eral, ilt sanctus virsoli Deo sibique ribtus', quaiiia
dicerelDominusndSgian:Undevehh? Quiresppndcns virtute polleret, ad imitaiidiimctiiictis ihnotesceret.
ait, Circuivi terfam, el- perdmbidavieam. Et dixit Aperta nariique aliis-virtutis cxempla non daret, si
boinihus adStitdn. :.Nnnquid cohsiderasli seiviim Dipse sine leriiaiione reinarterel. Fruslfa efgopereus-
. meumJbb, quod'non sitei similh in terra, vir sitn- shs est, cui culpa nulla: reciditur,. et non frustra,
•piexeireclus, aclimeiis beum el tecedens ariialb?— cui virtus ad-niefiliiificuiiHilalur. Quidvest- quoddi-
Hsec quia lalius superius d.isseruimus,meliusvestut '.cit': C:o)rimoi'is!i!!!e.9;Niinquid Satarioevbibis, veritas
silerido pfseiereamus."Quamvis qubd ei dicitur uride in subdilorum suorum ciTicialibusaccendituf ? Arisil.
veith? nori.ut. prius dicatur, 'ac^si eniiri Dei -voxdi- Sed quia rios fefire nisi cbiiihiotinescihius ipsadi-
cat : Ecce ab uno, et iri infirma came posito yin- •viiiapercussio cpinniolio cliciirir,ei adnostra verba,
ceris, qui te conlra rtie auctoreni omiiium crigcre divina voce desceiidifuf,ut ejus fa.etuin utcurique
conaris. Unde niox Domirius cum beati JOb bbria, capiaiur." Sed quia-lisecjym^allegoiiGesupra discus-
-sicut; pruis; diceret; iisec- cum yictbfise friumpliis- simus, replicare "vitamus, Iliric crgbfinilihrii-.srihii-
eniiinerarts.vadjiiiigit.: Adliuc reiiriehs innocentigm .nius. Itaque aif : .Cbmmovistiine.frustrd. Guni Job
suam.:Ac si aperte dicstt: Tu quidem liialitianlexer- -sRedempioris nostri speciem leiieat, ;eiquefuna- sit
-
cuisli, sed ijie inhoceiiiiarii.hbri aniisit. -Sequitur : cum Palfe siibstaniia, unaqiib pbtestas,. qhomodo
. T.u,anleriicommovhii m_egdversus,eutri,:ut cifjligerein pe.r Satari mptuiii se adversns eum-vasserit? Satan
eiim fruslfri.—QtiSfannisergbquoiiibdofrhsira,-qiio- -itaqlie advhiijus afllictioneinDoniiiiunituriefCUiiim.o-
m S. ODOMS ABBATIS.-CLUMACENSIS'11; . 128'
xit, quando in pafadisuni vprimum iiominem a cul-. A ejusdem Satanse manmn in se' ssevire permisit? Si
iiiine,_justitise, iiiobedienlise eulpa,; prostravit. Nisi igithf poteslas Salarite,^ejus accipiiur maniis, ejus
enjni -Adanipiimus per yoluntarium viiiuni in anima manns jiixta carnem perlulil; cnjus polestatem
niortem traxisset, Adamsec.undussine vitioin carnis corporis usque ad sprila, Golsiphos,, JlageJIa,.crucem,.
iriorlemnon veniret vpluntafiam. pe quo etbeneadr Janceamque toleravit, Unde et Pilafo dixlt •,''«-Kbn
ditur frustra. Frustra qoippe afflictusest,.qui, et culpse hal)eres"in;.me,poleslaleni^nisi tibl dalum esse_tde-
ullione pressus est, el culpa contagio inquinalns non Super. ;Animarn vero ejus serva -(J.oan, xixj,11). s
est. Hincest.qiiodPalri quidam sapiens dicit :.eCum JSpnquo-haric lenlareprohibelur/sedqiio bapc len.-
sis justus, juste djsponis Omnia(Sap, XII, 15).,.t. euni lare hpri posse convihcituf. Neque enini sieut nos-
quOque qui non ilebel puniri condemnas. Sequitur,: .tentafione concuiimur,. itaRedeinptofis nostri ani-
VERS.4. Pellein prp pelle, et. cuncta. qufejiabet ma vtentalionis est necessitale tiirbaia. Eieriim si;;
hpmo,.dcibit.pro aniiha sua, — Ssepe enim dum ve- tentationem. exteriris ,est dighatus suscipere, mehs
nire icfum cpnlra. faciem cerninius, manum palpe- tamenvejps exterius diviuilatis suseInlioerens; incpn.-
liris opponimus, ut ab-iclu oculos. defeiidamus,.et cussa perniapebai. Potest etiam ejus aninia! eleclp^
eorpus vulneri objicimus,neiri corpore tenefiorivul- r.um vifa signari, et cuiiTSatan. ad feriendam- Re-
D.eremur..Satan ergpJisec consuere sciens fleri, di- B deriiptbris ca)'neni perhiittitur, ab aninia segaraluf.
cll;.Pellempfo pelie, Ac si aperle dicali Idcrrco Jbb Quia cum corpus ejus ad passioneni accipjtvjelectbs,
tol exlra se flagella sequanimiler palilUr, quia pavet ejus a.fure.suse poleslatls amillit.;Cu.niquciliius ca.r
ne.ipseferialur. Sequitur : -"'''. rp; per erucem moritur, hbrup-i meris. coiitraiesia-
YE.RS..5. Milie manum tuam, et tdttge osejus et merita solidalur.Sequitur:, _ , .'.._''.'.. i .
c.d>'neni,et.reliqua. — Superius iixit.Tangecuncta '.TERS. 1. Egressus.Sdtan\^;fa.ciebjpniini,— Ssepius
qum pbssidet, nuhc quasi prioris pfoposiiibhis obii- haecsiinl superihs^dieta.'Percussii JyobMcer.epe.ssimo,.
lus,'fracius de aliis, alia poslulat. MYSTICE. Malignus a pldnlg pedh.usque tiA-viriicemejus,;— Saipe ehirii;
spiritus Itedemplorem nostrum miraeulis eoruscafe iBuita. flagella ex "quaiilate, si videlicet cum mulia^
co.nspicieris,clamat : .« ScimuSjquia sis SanctusDei suritj.nqn sintgravia, et ssepe gravia exquanlitate,
(ilarc, i, 24.).» Quihsec dicens.epgposeendp Dei Fi- si non sinl niultaj levigaritui\ Adyersariusivero inr
lium perliihescil. Sed lamen vim supernse pietatis saiictHiri.virrini ribh soliini per pequitiaiii, qri-ilitatis
ignorans,:i)onhui]quani dum passibilem considerat," ul illud: Percussit Jobulcere-ffcsshrio; sed eiianiper-
llpniihem purum puiat.;Blultps aotem substanlialis pondus: qiiaiiiiialis:exafsit,;Ut jiliid : A.yiiahla pedis:.
specie in pastorali positps!.loco.didicerat, quia a vi- .- nsque. ad. veriicem ejus. -MVSTICE. Gorpus "Dbmirtiv
sceribus charitaiis alierir, valde. pro miiiimo aliena C .o.inpes su.ul elecli. Ab ipso itaque niundi jexordio:
damna pensabani. Himc ergo quasi-ex illis coUigens,- Redemptoris nostri cbrpus expugnare conatus^esti
quia subtraelis multis superari-non vidit, usque ad Aplanta ergp-pedis .usqueiad'yefticeni vulniisiiitu--
ejus carneni per lacluhi passipnis exarsit, yeluTdj-' lit qui a puris liominibusi.nclioans, risque ad ipsuni
ceret: Pellein pro pelle,.el reliqua. Ac sivapeiieTdir caput Ecclesisc. sseviendo peryenit: Millus ilaque-
cat: Moveri dehis quse extra se sunt, negiigurtf; sed elecforuin in hac yita venit qui noii hujus hbsiis ad-
lunc veraciter qui sit agnoscitur, si inseipso qribd ; v?er.sasustinuit. MORALITER. Sic nos quippe_ divin.a
.doleat experilur.,!l3ec per seSataii cuni fier i appe- pieiasdesefii, iit deseren.cloc.usiotiiat. Sic crislodit,
tit, noii;verbis, sed desidefiis; .dixit. Hsecper;mem- iitfanieh periiiisso ienlatibnis articulp, slafum in>
bra siia el veibis et desideriis intulii. Ipsevquippe bis nostra; infifmitaiis' bsiendafi A'planta"ilbs pedis
loqfiilur, cum juxta propbelse vocem ejus sbquaces usque ad. verticem iibsiis .vulnerai;' quia himirum
dicunt ;. «,Mitlamus ligniHBin panem ejus (Jereni. cum iicenliaiii.percipit','a rtiiiiiiriis iricipiehs, usque
'
xi, 19),»"Sequilur: _ _.'_ _.-, ;, atl majora pcrveiiit. .Qiii corpus lacefat', sed ad"anir
\TERS. 6. Ecceinmanutuqvsi; ver.umlameh.animuin- niam.non pervenil, cumvciinciis cbgiiaiioriibu.sin-
ejus.serua. ^. Manui iiaqtie adversafii^sanctus ivir _ teri;or,,iriter ipsa vulriera deiectaiiortuiii qrise susci-
traditur, sed.tameii ihfintiinis -adjuioris suimanu pi.l, arcaniv prcppsifi intentio resisiit," ut ijuamvis
..retihetiir.De iilis.quippe oyibus erat, de quibus \Te--. delectalip hienieni mofdeai, de.libefatiblie tameri
Tritas dicit : i Nonfapiet eas quisqiiamvde manu roea sanclai Mciitudiiiis usc]ue ad cortsensUriiiniolliter-
non -"" '.
(Jo.aiT.x, .28). i>"Ei taiiien expetenti bosti dicifur:' infl.ectai, Sequiiur T_ ,
. -EcceAn manit lud. esi, Isderii efgp in matiu Dei, .VEBS.-8.Qui iesla sgriiem fadebat,.sedehsTiister-r
isdeni in maiiu diaboli.-Pius enlni arljuipi': quia fe- ' quiliriip. _--Quid testa', iii.si.iutuni? qnidiahles, nisi-
- nuit qiieni coricessiiyet dartdo rioii dedit, queni ad- lutuhi? Lutb ergo tergebat.-liiium. Pertsahatqiiippe-
rersarii sui jaculis. ejectis abscpiidii. Servare aufem vifsaricfus unde. suniptum fuefat qupd gestabat, -ie.t
aiiimarii Satah dicitur, irr-umpere nprt audere, sicut cofpus qjipdsil)! "s.anuiiiTsubtl.idefat,-pbrcusshnt
Patri., dieimus::« Et nefnbs inducas in lenlalionem fragriiento ficiili curayit. In^terqriiliriicilpOnebat
(Malih. vi, 18); > MVSTICE. Menibriim diaboli;PiIa- eorpusv nt ex lerra sumpiuriiqua^esset carnis ,siib-
tuSj. cofpiis ejus sacerdoium prihcipes cxsiiterunt. slah lia, bene proJicienspeivpcrideretiiiiiiiius.Intiieri
Gum ergo sepibripslra-reticniptioneDpniiniisnlein- ...iibei qnare -oiiinlpqlens'Seu.s iriiioc ssecUflo sib vcilie-
^rorum.-Satanaijihahibus tradidit, quid aliud.quam menter despieit, quos sic siiblimiter an.te^-ftcttli
189; EPITOME MQRALltlM;S. GIIEG. INilOB. -^- L_IB.111. 150
ielegi£.idcirco quippe nos sicpremitininfimis,quia A d victusquevad subiilia tenlandi argumbriia coriverti-
^idet quoniodo remiineret in summis. Hine ergo; tur..Gor igiiur .niqlieris tenuit, et quasiscalamtqua
iinusquisque colligat, quid iilic sintpassuri quos ad 'cor-vifi ascendere poiuissetv invenit. sed nihii.
reprobat, si bic siccruciat.quos airiat?;TvpicE.-Quid .- bac afteprsevaluit.. Gum enim cor nostmrii anliqiius
aliud iri hiariu Doniiiiiest lesta, riisi caro exnoslrse host.is"suapersuasipneiion subfuit,-adlioc nimirum
sub.stariliailuto sumpta ?Eleiiini iesla ighc SblijJaiur, per lirtguas -adhsercntihriisubrepit. Hinc eiiinifscri-
ef.caro Dohiini. pef passibnem.rpbustibrex&tifit/iit. . ptuiii iesl..« A filils; tuis caye, ei a doniesticis luis
IJlud ProphetSs : ;« Aruit velut testa virlus mea-• attende.^Ecc/i,, xxxn, -26). «Et fursum.':' « Inimici
(Psa/.,xxi,-iG);-> S.aiiiesitaqueputredo est sangui- liomiftis ripmesiici ejtis (M)atth.x, 56); > MVSTICE:.
iiis, ei.^peccaia cafnis, ex longa yeiustale p.ejqr sa- Cujus speciein hiale. persuadensvmulief renuif,- ni.si
nies est. rVulnus ilaqiie in saiiiem veriiiuf, cUjrine- qubruiiilibet. cainalium.in Ecclesias-sinu posilorum?
glecta -ciilpausu detbrius gfavatur. Redehipipf ita~ Qui- quo yerbis professse jTideilnius shntiieo bonos
qiie iioster-corpus suunl mnianibus perse/jueritiuni .' i.ricorrectis suis moribus pejus preniunt, Suadeiit
tradens,-s'ariiemfesiarftsit^qiilapeccatanostfa cafne namque iios ali.quando yerbis, a!iquaiidbsexemplis-
sua' delevjl..Vehii,. rut scripttirii est, '«i» siinililiidi- .illiciunt.fSed b.oc-ipsum aliqUandp"metu, aliqharido
iieni carnis peccati (fioin.Ti, §), iut' de peecalo B yero audacia agere nibliiintur. Quorhni Petruset
damnaret peccairim:7Tesia ergo sanies radiliir-,cum Sarviaj li-liusispecieni tenuerunt.. Ille videliCet pas-
carne culpa supefalur, Qai non in fbro ubl _iexper^ sione Domiiiuinprchibendpj hic vero maledicentem
'
Slrepit, sed insiefqnilinio residef; quia atteslante. re^i exstingoere cnpiens. Sedi.valde deleriores surtt,
jPaulo :.« Infirma niundi ,elegit,'ut cohfhiideret for- quiliuic 'culpsenbri"fpfuiidine sed elatione succuni-
tia '(li.Got.i, 17).-f Ecce dolens ih sterquilinio sedet,': .biirtt. MbRALiTER. Ijxbr liatriqne niale siiadens,-.e'st
quia post pefpetf alas culpaslibenler cortla poeiriten- cafnalis cpgilatio.nieiilenriacescens.Saipe enlmiet
lium pbssidel. Quidhm nialasuafleridoconsiijeraiii,. foris flagellis alterimur, et inlus carnali^suggestiohe'
qriasi arite se sterebra sese-itbjicierido coacerya.nl. . faligainur.'Hinc Jeffimias ait : «;Eorls inferficit
Bndeperpfbphelah] dicilui : « Ad quem-respiciani, f£ladiu.s,'et domi mors . siniilis esl (TlTten. i, 20). >
iiisiadjiumileni";et qnieium'? » (Isa, LXVI,S.^^QUO- Sed liseealiier.aguntur.a reprobis;_aliter ab electis>
tldie etiahi nuric usqiievjiefversa-toJ.efat, ciini a re-_ Illorum naiiique~corda ila ientaiiiar ut consenliant;
prbbis ejtis elecii-lacei-antuf; Pravi-j eniin moribus iislbrura hori 'tpiiiatioiies^quidem shscipiunl, sed fe-
lii .Ecclesla Redemptofis vilaiii iuulti inseqiiurilUr, p.ugiiahi;Sequjlpr:__ -' - , _ . -/.
inori gladiis, sed ihitlii actibus.:Qiiiiion sbluiripra-i /yms.AQ.Resppndeiis-aulem, Jbb dixii; Quasiiina
•yseaciibrti seipsos inferurit, seil.e.iiafii .jiistOriiiiife-"' de siiiltis.tnulieribiisLocuiaes. — Eoceubiquel-bsiis
Ctiiutlineriiiiiflectere ad' pefyersamoliuntui'. MORA.- fraiigitnivubique.sjtperatuf, quia eriim seiisus pra-
LITER,Qiiid perfesiani nisivigof dislriciibriis, ijuid. va.'iiiiilieiis, hoh autem sexus in-yitib est, nequa-'
«jier.sanieriihisifluclhs illicjise cogitalioiiis accipi-. qrtaln ait: locula eS qiiasi:una, ex mulieribus, sedex
tur ?_Percussi ergo tesla •sanjeni.radirtius:,euffi post ineptis niuliefibus^ rit videlicet ostendaiur,, quia
pqllutioneni cogitalipnis illicitae nosmetipsos .aspe- -quoii.prayum sripit, accedehtis stplliti-e, non aulerii
re diniicaridb mundamus.iAljler:.Per teslairiffagiii- conditsesii naturaj. Sequilur.-Si borta suscepiniusde
•tai nioriaiiialis ihtelligiiur.Testa ergo sarilenimun- manii-bomini,_malaq~uafenonsusiirieainus?'—^
dafe est nibriaHtalis ciirsum fragilitaleihque peh- scilicet -dbna: Dei,-vel temporalia vel ieleriia jinala '
sare. Cumergb p.rava se cogitationibnliinfliiiti-quaT ariiem flagella prasentia: appellans. De quibus iDo-
si ex vuinere sariies decjirrif. Seid cititis sariiester- minus per proplieianr dicit.- « Ego Doiriiiiuset "noT,.
^giiur; si ih eorisideralipne riostra fragilitas quasi in _ esTaltef, fbrmans luceiri et crearis tefiebras, fa"ciehs
ihahu lesta tenealur. Sanies ilaque tergltur; cum paceni e't ereaiiisniaium (7«a.'xii,7);"» Magria"quip-
eujpa, nbh' soltim ;'ab opere, "sed etiahi -a;eogitaiibiie_\.p>e-consoiatiQ"iribulationis est,;si cUm adversa patH
resecatur. IlineDqmirtris :.« Dico, ihquit^ vohis, quod j> niiir, auctofis nosiff ad meirioriamdoha reybcenius,
'
; si quis yiderit -jrijilierema"dCpriciipisCendum,;carii;; nec frangil qubc};ex--doloie obviaf, siniertli cllius hbc
jam mceciiatusesi eaiii ih '<tor&e;siio\{Mdiilv. v; |8). i ' quod ex -nijihere subievat/occurrat, Hinc nanfque
Iii slerquilinio sedet, "q.uiiriflriniiatem' suarii.sollici- scripthffliest'-: « Irt die hOnbrum, ne imniembf sis
tusfespicii, ei s"ede bonis qnse-per^ratiani pefcipit, : inalbiTim,,el ,in.die -riialorumne imrilenibr sis lipn.o^
nbn fex-tollit.In siefquiliilio ribbis sedeie- est„ad ea. .*iuriy;:(iEcc/J.xi, 11)\.~JMisficE.; Sanctivviri. iribula-
quse iliicite gessiniiis, inerilis oculbs-posniterido re-'' tiohuih bello depiehehsi, cum urto' eodemqiie lerii-
'ducere. Sequifur : ..':";"'";";_ pbfe aiiOs feneiites,ialios suaderites-.sentiunt, illis
VERS.9. bixitauleni illi uxof sua. Adhuciilper- ripppriuht scuium.paiieniise, islis jaculaiiitOrqrient
Maries in simpliciltiletita. Benedic:beo, -mprefe,.— • do"ctriri3ev:Hos--docentesi corrigrtnt, lllos, tblerantes
Antiquus.iiostis'biimanum geijiis duobusinibdis leri-. priemuni.iiisufgerttbs rtartique"hoslespaiiendo despi-.
tare cpnsuevit. tJtvidelicet eofda -stanlium aptifi- -Ciunt| iriiirmariiesyero ciyes, cpriipatiendo-iidsaiil-
"lihlalioiiibusfrangat, a.iit-persuasipnibus jnolliat'. teni.edu.cuht.'Qiiia ertini eJectis,'dicitiir:: « Vririliter
Ih ulrisque efgp' cbrilra bealuhi Jbb-se yeheihehier." agite, et-;confoitetur cor-yestfunri [Psai. x\i, 4), _•
esercuit. -ISahi1 palfifhihilias ihlulit ilamriafefuin, "inenles icarnaliuni qnaeih fliixa^Deo iritcnlibiie de-1
151 -S.ODONIS ABBATIS CLUNIACENSISJl•:; . i52
serviunt, non •imriierito'.muliefes vocanlur, Ac si A sipare conantur. Behe aulemioca dequlbus:yeniuht,
dicatur : S.i ad boria afterna lendimus, quid miruitt' congrua Iiajreticprum -actibus describuriturj Oicitur.
siieniporalia riiala sufieramus? Hinc' Paulus ait;: eniin-Theriiaiiites, austes'lauster] Suiles^-./o^aens;
« Non-sunl cbndignse passiones hujustemporis.ad' Naamaiilfes,' deopt. 'Prius ehim liseretios inordiriatus
futufam -glOiiany quse' revelabitur in ' nobis (fibiB.-'. calor-accendit, iiltor deihde loquacitatis erigit, et;
vrir, 18).'» MoRALiTER. Qaisquis subigere vitia appe- tunc demuril decoros vhOminibushypocfisis pfrendiU..
lil, et ab ailerna intentione retiibiitionis culiriifia-,: Sequjtur : Cdridixerariteniniutpdtiler_veh{ehies,visi-,
verae ih(ehlioiiis gressibusienditj qtip magis vallari tdf.enVeurrielconsolarehlur;-Gondicunt:.sihili3er.etici:,r
se viiibruin bello-undiquecohspicit, eo se virlulum -quando praya-quoBdamcpnlfa Ecclesiam cbncordi-.
armis .robustius-.accin;git, et lantq mlrius jaculaTne- ter sehtiun.t, et ih^quibus a.veritaie discrepant,;sibi .
tuit, qiianlo ebplra.liseejafculavenieniia fortiler pe;-- in.-falsitatecortcordant. Hseretici"auteiriquifsahctam.
• e.lusmuni.t.-Sequilur : In pmnibuslih, wbhlpeccavit Ecclesiam sua fdpee;re;desiderantyadea.iri.qriasi
cbrt-.
Joblabiissuis: — Dtipbus rriodisilabiisdelinquiftius; splantes appfopinquant. Nee ihirum si amici nomi- .
cuniiaut ihjiistadiciriius, aut juslaf eticeirius.'Narn nanlur, cum et ipsi traditpfi-dicitiiri:^ Amice,;ad-.
et siiaiiqiiandb relieere ciilpa' nbn "esset, piopheia .quidye.nisii,?i(J7"a»/«:. xxyi, 30.) MORALiTjEhy_Amiciv
lloh dicerel '•:-i Va). milii,' quih facui ,(Isa. vi, 5). f B consolari yeniurit, sed iri .eohiuinelias erumpunt, '
> Beaiiis Job in curictis-qrtse egit, irt labiis suis mini- qui.vitia insidianlia,'viftul.un) Cacieni.siimuiit, sed
nie peccavit, 'quia nec cbnlfa ferientem . sifperba - Iipslili inyectioneriibs feriiint.' Ssepe-immrideiafa
dixit,:iieccpntra .suadentetrireticuU. MYSTICE-. San- ira, justilia,;disspluta rem.issip, misericordia,:asepe
cti viri cunvperseculipnemfpris inlusque-patiuiituf,.: .incaiitus limorbhmilitas yult yideri. Bene -autenr.
nonvso'lumriiiDei iiijuriisniiriiriie .exceduntised.ne- - dicitur; Cbndixerdnfchiin-sibi.: VIciria.'naniq'jie:esf
que coiitra ipsos- advei^aribs coiitunieliosa verba superbia irse,.remissip timOfi. Cpiidicendb ejiirii
iaciilaniiif. HirtcPelrus-ait: « Nenio vestrUni.paiiia- • Yeniunt,-quse,eontra nos sjlii.ex .quadanr pfayitaiis
turi quasiilipmicida,,aui Jui, au.t-.jfraledicns:;(7; Pelr,. cpgilatione sociantur. Sequilur:' . .:'„...
iv, iS).'j.Maledicus ehim pailtur,-qui'passionis,'sUa3. .'. VERSV:- i^.:'Cumque..\elevdssentpculps pto.crithnon
in temppresui salteminjuria persecutbrisi.eflrehaiur. -.ceghovermteum.—.Ordp.quippeconsolationiscst,-ut
..;• •.','.-,.,...- -
Seqiiitur :'- - , v .' .-cum volhmus afllicfum queriipiain a iiceforeslispeii-
-. VERS'.'11..;-lgiiur-.audienles,tfes::gmi.ei:J_bbpmiie. d.ere, s(udeiiirius;pi;ius^nio3Tendb ejus IriciuivicQrifp-^v
matum quod',accidhsel :ei,"e.treliqua. r^- Qui ex-con- dare. Dolenteni iiamquenbn.potest cphsOlsifi, <q.ui,
dictoad afflieli-cOiisbl-Uioneihvyeuiurit;etvinleivse ripn,cpncprdat-dolori, Sed IriierliKc scieiidiihi:est',
cl «rga ppfcussiim qiiant-ev chafilatis fuferiiitvdeT, G;'quj,aliis rbuj afiiiclrtm ;consolarivdesiclerai:,jniehsu-.
monstrantur, Quanivis et .peflioc quod Scriplufa. . raiii necesseiesf-doibri quem.1suscipit.pbriat ;[ne non;
lios tanli viri amicos fuisse les.tatur, quia-bpiii stu-- solum dolentem npri;.mhleeaf/ sed infempbrale do-
diicf recl-Bfuerintinterilipni.s pslendjiuf, sedtamen lehs,. afflicti .aniniprii adi.pondiis iiespbratiojiis preri
iisee ipsa ilibfuniinteritibf eis ad yerba.piorumpen-i ', mai. Apiici yero: 'BeaiHofi;piusqusunvnecesseftierai:
tibus.ante distficti judicis oculos suborta iiidiscfe- ; in cbrisOlaiione dpiueriint'.,"quil vduni percuslsionein;
tlone fuscavit. MvsTicEr.Anilei vbeati. jpb, ...et.si . ceririinti, sed percussi ."menieninesciunt-,lia in im--
luctum yersi .surif.^ ac "si _peicussus_v],r
' bona iriientibne.ivd. eum. conyen.iUnt.-liserejicoruni niens.um
ianien idcirco speciein^leiient.-iiuia ad. crilpani iri-;, -tarilse"foriiludinls iri: plagain corppris, etiaiir corde
discrele, loquendo dilaburitur.. Saiicla iiaque ,Ec- . cecicjisset. MysTicf;.ilsefefici ;qiijque.'cum"|sanct.a
clesi,a 'e.irm/;.-y-riinera'susiirtet.,jeuin meipbrprnni Ecclesise.:facla; cpri.sideraht, oculps leyant, quia,
-suofuni iapsuSfdolet, insiiper alios sub. Christi ipsi yidelicet ii) ih)is,su.nt,;Sa_icta quippe :Ecciesia:
iiomine , toleral .--lios.lesiChristi. Atl .aijgriieiiturii- appeiit jiic niaia..rec"ipere, <ut*pp.ssita'd aslernsere-X-
«amque; doloris.ejrts, ciiahi hseretici in cbhientipne' inunbralionis pTOriiiunipurgaia pervehire. Hseretici
coriy.eiiiunl, earrique, quasi.quibrildarii.jaeulis, ir- " Igitur (jiLijaproi-riafnoprsesehtia;,appeturit,-bariifin
ralionaliiiibus verbis flgurit. Sequiinr yCohveiierunt yulnerilius ppsitarii non- cpgppscunl.rIlic. riaihqhe
dp Ibcpsuo, Hcereiicoruni quippe.Ib.cus,ipsa;est su-', qupd.in illacernrint;, irisuorum cordlhm cognjtiorie:
perbia-, sicut e cbntfa:liumilitas lo.cus;bonoriimvrit rionireIinquririi.'Sequitui,iS(iiss^^^^^ -
iliud. Salbriioiiis. « Si.asee,nderit-...guper,te spiriiiis - serunt:phlveteniiupefcgpul\su^ in.cmium,'-f Sicu.t'
pptesia.teihhaberts, lpcuni.tuum-nedimiseris; (Ecclel yestinienta Ecclesi-e': cunctos' fldeles acejpiiii.us,iht:
x, %)..» Ilaeretici igilur;de-loco sup yeiiijint^.quia illnd prppbetse :« Omnibusiiis veluf prnamerito:"re>'
conira sahctani Ecclesiarii ex sriperbia liioveniur, :Slieris (Isa.. XLJX,_W_)\,J ita.:bserbliGpruhT;shht'
Eliphasifltefpretatur bei contempius. Baldad aulem onihes qui ejs concprdarit, inh3pi'enfesf]llpruiri;er-
veiustgs sbla, j)uhinoyse yilse cbnyersibitemiiseretici rprlbus:inyojvuritur.: Qiii diiiri:addeiefibra qiioildie,:
hegiigunt;,._eiex'spla yeltisiateesf quodirttendunt; ' rujiht, et.-sentienifb pejora iii riiriltiS;'se paftibus 1
JSpphar''dhsipqtib. speculm.,'siiYspeculalprerii-dis.si.- Sciudurit.' Sicque fit;, ut scissis sequacibus inalilja,
paris:..Moiilesriani.que.fideiiumad^^ cbnteiiipiaiiaafsu- cpruiii CogiiaitiOiiisaperiatur, ut discordiahi; dpiiis'
perria se efiguri.t, sediluhi lisefe.iicoruri)verha per- palefaclat"\\,;qubs ^jriius';grayScbhOTrdi«i.cuJpai
iertere^iecla .coihlempliintes.appeturit,ipecuiarndis- cfaudeMt.' Per guryeiem", terhenam iriieliig«3n.iia'm._,.,' :
153; y' -'' •"" EPIT0MEMORALIUMS.GREGvlNiOB.---UB.IV. m
pereaput meiiteril,,.percoiluiniprseceptuni«uperhse A inflrmitatisanctse Ecclesiai se coridescerideresirtiu-
iOcutionis accip.inius.Pulverem ergO'S"uper:caputin ' lanl, .elsub blahdimeiuoruni specie dolos deceptionis
coelospargere est, sseculari intelleciu menteni cofr pararit. Irt terra ergo consedere est,'. aliquid de
runipereri et ide verbis coelestibusiterrena senlire. imagine liujnilitatis.osiendefe, ut, dum huiniiia ex^-
Supercapita igiturpulveremspargunt, quia iri'prse- Iiiberit.,.' jiersuaderit guperba guaa docent. .Polest
-ceptisDei per terrenam iiilelligeiitiam rilifa suar.um eiiainper ierram ipsa Mediatorisiiicafrtatio. desi-
. >nieritiunivires niturtlur. MORALITER. vAiflieiosenim giiari. Dnde"ad lsrael dicitur.:.'«Altare de. terra fa-.-
aios-vilia.riiinime cogiioscuht, quia trisie c?r mox «i.etis.-MhIv(JE»pd. xx',.2V.-2SJ1'26).: t In terra ergo'
ut pulsaverinl reprobata resiliurit.,;et 'quse;nos lseios. sedere.estyel in hoc quod aliquiSdepienitiidihe ve-
quasi iioverant, qui;"penelrabant';riioerenlBscogno- -rilatis inieliigunt, vel in hoc quod susestultitisetene-
sceFenequeuiit, quia ipso fiostrp rigofefrariguiitpri - bris" excsecantiir iiseretici, ihcarrialio))iS mysterium
fiuiyexelamahles.ploraverunl,Signalrir eriim pietas. negare iion ppsse, veramqiiefRederiiplofis.carhehi
:pef,plbfaturii,-discrelio per scissiohem vestium;, affef cum sanctavEcclesia credere. MORA.LITER. Cum aflli-
•clus pperampef pulverem capitur.i; .Sequithr: .- clis nobis vilia sedenl iniferra, cum imagineni hu-
• VEtts.Vb.ySederunt.cumeo in ierra::septem'Ttiebus mililatis osientant,' ut alTeciumUtiliiatis subirahant,
.ei.sepiem riocJi&us,;et'v;reliqua.—-'IJtrumcoiilinuis B-ut dum se urtusquis.queindignumcbnsiderat, res in
septem diebusfet septem noclibus ciini Slflioto Job quibus pro"desse;prbxiinis'poterat, iniiii.slrare perti-
sedefint,-a]icerte-diebuset noctibus totidem"insiari- meseat; Sequiihr : Et nemp loquebaiurei vefbnm.-~
tia .ei crebrse visitatipriis ..aaiisesefint, ighoramiis; Tacentes eriiin -adyersarios baiiemus, si vere fllios
•Sse'pe_lariien Seriplura tqlum prb parle,vet prptofo fidei prsediearido.generafehegligimus. Si autem lo-
pafteiri ponefefcbnsuevit. iniueridiiRi.vjdbJjcet esf, ijui recie iiicipiiiiuSj gfave-i niox coniumelias ex eo-:
:quja;sunt npnmilliquiiet loqui praecipitariier inci- ruiiiresporisiohe seiitjrilus. 'iNrinrihiiquaintariieil lise-.
piuht, >et effreiialecoepta effrenatius essequunlur. reliciCunilorpbre.-irierfise "fideiiunicorda conside-
Et srinf noiinulli:qui. tarde '.quideni lOqui.incjioanf, 'rai)f,'errorisrse'ineri:aspergere loqhendo noncessant.
sed .semel 'iricboanles - liabere moduui JocutiOrtis Curii.'vero jrieniesvbonofuni "vident alta sapere.de
ignbrant. .-Ahiiciigitur. -beaiifJobvdblorem-videntes, sefiimna liiijus exsilii strenue doiere, circhinspe-
diu facuer.unt; sed tafde- ihchoarites indiscrete -10- ctione sollicitaiinguam frehaiit. Quia vident quod .'
cuii ,siriit,,quiaparcerb doleriti in.olueruni.Uh.de ne- coniraicordadolehliurnvih cassurii lpquenteS ciiius
ces.se-est«t.iibn.solum iniueaniur quid agimtis, sed bbmuteschuf." IJnde <mox shbditur : Videbarit etiim
eiiamCumvqiianta,disci'eiiohevperagainuSivMisTicE. dolotem esse nehetnenteinT—MoitALiTER. ; Si eriihi
In. die 'Pjuk yidemus aghosciriius, in iiocte auterii aut y cor veraciler: dolet, liriguain contra Iriosvitia nou ha-
• £3Bciiaienil
cerriinius, aut. dubietate carigamus.,Per ':beii'l: Naniicum' plene vjta rectitudinis quser-itur,
dieni.ilaqueiritellig«ntia,. per noctehi<yerb ignorari-- supervacua -suggeslib"prayiiatis' ribduratur.: Ssepe
tia-designatur. i Septeriario' autehi "liumero sunima .'aulem si nos iforliier^siringiriius,viiia ,ad usum-vir1
universitatis expriniitur. Septeiri enirililiebusbnine ' iuiis imniuiairius. Sedduin irani ralibni siibjicimusi
"hpe"fenipus cbnsumilur.. .Quid est; ergb: in terrst 'jii sarictizeli-niinisteriuni-vefiimus,' sicum supefbia-
se(ilenifdiebus;etriiPeiibus-sedere;pisi quodiiserelici', erigit, liaric ;ad defensionem justitise immutamus.:
yel.fliis 'invqiiibhs verurti lunieri;iiiielligrtrit,-v.el ift si cuihfortitudo carnis.ilJeGebraiVpietaliSiucrarrier-
Jiis. iji-quibus" igiiofaiiiiss leiiebras; patiuri.tur, quasl-' ;<jemur.'-"." ; ' •'."'' -'; '"'.'•
;;j"-".-'-'-'.-.".''.-."..--,'";-''-

:;LvtTBER:'QIJARTIJS.';.-'

"
'; :'.- . -UCAPUT^lli.; .;. i ;\':'.'-\"C f> VERS.4, bies iile .vefigtuf iti tenebrgs, npriTequi-
'' Qiii. iextum: considejrat.j-'et fSensum sacrSe lec- ''_ rgi euin ben:s;4esuper et non luslretur lumitie.-—Dies
tioriisfigndral» Tion:. iarii: sev eru.ditione' instruit, qui lapsus 'chrsu teriiporjs scitur, cur verli in tCne-'
quahi":ahibiguitate: cbnfuiidit.;. Ec.Ce..enim- bealus liras dicilur, el qui iipif subsisiit,- quomojdoumbra
Jbb maledixisse dietsuo l!escribitu'r,"'dic.eris;:- ' ' .yplvil?'Aut_quamnpcleni
lertebrosus tu.rbp ppssidel,.
-.-. iyERS,%^jPete'at -dies in qu\a riaius' sum. •^Quis quam' nulljisvslalus tenet ? Aul, ;quoinodovoplatur
•ajiterii-nesclat dies-qua; liatus est mequaquani luiic -,:solitaria fierl, jjusetranseundpjanT:ifueratnulja ,?"Aii.t'
stai-ejpolrtisse?;Cuf brgb;vif-taritiisTiiajedicerel rei \lucerti quomodo,' exspecfati quse seusu caf ei?, Sequl-
'• :;: \'-y .::.:..-^,
quaih inequaqUamfsubsisierenori ighorai-ef^fS.i.ehiin ; tur: ... :~\ ;y.-'\.. .:.:;-::
subsisienfi ,rei maledixili; .peiaiiciosgvegit. Si iibri • ' - Qiiotenbn\ih vulvaniofiniis suni,egressiisexuiero''
subsistenti-reiirialedixii,;btiosei ideoque.sic 'Oliosa. 'non stalimpefii? 'Qutire.excepius-geriibus, cut.Idcldliis
yeliif eiiarii perniciosa formidahda jsiirit. 'Hinc enjm nberibus?Nuiic.enimdpfmiehssilereihjeisbhinbrriebfe-
scflptuni^est.it Omne ?ferbiim-otiosuhi, quorivlocuth .. quicscereriiYER:S.IMoy-^Nurtquidsi egies.susex.utero
fiierihi libmiries, feddent deeo:ratipnejfti.;(^a'i;/i,xn, .staiimperiissel, r-etribntibnis.inerilurnbxhacipsappr-
St>).i-Sbquiiur:.'--•'.'--.'-r"' -'- - -", •-._.-"- j:.''- _ •vdilioiie-pej-cIpefetf.KuhqjiidiiiieiTia^^OT
iU l S. ODOXISAUBATISCLUNIACENSISII 1SG
pcrfruunlur?QiiOdveroapiidnosvalelbaplismus, hoc i\ caligo, et involvdlur dmatitudine___ Hoc aulem tem
egit apudvcteres, vel pro pai vulis sola fides; vcl pro pus mulabilitatis non transilurum esl ut male
inajoribiis virtus sacrilicii, vel mysleria circumcisio- sil, sed ut peiiilus non sit. Ut illud angeli : tPer \i-
nis. Scriplum cs! : c Ecce eiiim in iniquilalibus con- venlem in ssecula, quia tcmpusjam non erit (Apoc.
ceptus sum, ei reliqua (Psat. L, 7). t Veritas aulem x , C-7). i Humana enim anima seu angelicus spiii-
dicit : t Kisi quis renatus fuerit ex aqua el Spiriln ritus el immortaliter mortalis cst, el morlaliter im-
sancto non liabel vitam selernam (Joan. m, 5). > morlalis. Nam beale vivere sive per vitium, scn
Quid esl quod quiescere sc asserit, si a realu origi- per suppliciuin perdit. EssenliaJiter aulem vivere,
nalis culpse nequaquam divina eum sacrameiiia lihe- neque per vitium, neque pcr supplicium amittil.
rassent? Sequitur: Cum regibus el consulibusterrm.— Igilur diei nomine, vir sanctus aposialam spiritum
Quis ignoret quod reges et consules a solitudine exprimerc voluit, qui in vivendi essentia, cliam
procul sint, vcl quam diflicilc ad requiem tendanl? moriendo subsistit. Anliquus autem hostis dies est
Ul illud : € Judicium durissimum in his qui prsesunt . per naturam bene condilus, scd 'nox csl per nieri-
fiet (Sflp.'vi, G). » Ei illud : i Cui muliuin donatum tum ad lenebras delapsus. Dies esl cum bona pro-
cst, niullum quseretur ab eo (Luc. xu, 48). t Sequi- millil, sed nox cst cum mentes consentium [con-
tur : Aut cum principibus qui possidenl aurum.— B ; senlienlium ] crroris tenebris obscuratrDc illo enim
Rarum valde cst ul qui aurum possideut ad requiem Paulus aii: c Cum sit angelus lenebrarum, transfl-
tendaiil. Cum Veritas dicat: t Difficilequi pccunias gurat se in angelum lucis (II Cor. xi, 14 ). >Ac si
Iiabent intrabunljn regnum coeloruni(Malth. xv, 23; ergo diceret: Pcreat antiquus hoslis, qui lucem
Mat-c.x, 25). i ,Quia igitur verba hsec in superficie a promissiouis ostendit, el peccali tenebras coiitulit.
ralione discordant, ipsa jam littera indicat. Sed Pereat, id est, liceiitiain tenlandi amitlat. MOR"A-
quid est quod David, qui relribuentibus mala non LJTER.Qnasi dies qusedam est nobis, cuin mnndi
reddidit (Psal. vn, 5), Gelboe tamen moniibus ma- Iiujns prosperiias arridet, quse in nocte desinit,
ledixil ? (// Reg. i, 21.) Quid moriente Saul montes quia ssepe ad tribulalionis lertcbras perdiscil. Hinc
Gelboe peccaverunl? Hac ergo et aliis sacrse Scri- propheta ait : c Diemjbominis non desideravi , lu
pturse malediclionibus discimus, quid apud bealum scis (Jer. xvn, 16 ). i Hinc Dominus per Prophe-
Job in voce maledictiohis inquiramus.' Ke quem tam dicii : e Usque ad noclem inciepuerunt me
Deus post veibera reinunerat ; lecior redarguere renes mei ( Psal. xv, 7). i Poiest autein per diem
noii inlelligens insesiinial. Sed sciendum cst quod peccali delectatio, per noclem vero csecitas inielligi.
Scriplura duobus modis inalcdictum memorat. Aiiud Oplaiigitnrperirediem, ul omnc quod blandire culpa
videlicel quod approbal, aliud quod damnal. Aliler C cernitur, vigore juslitias intervenienic, destruaiur*.
profertur judicio juslilise, aliter Iivore vindiclse. Hinc Oplat eliatn perire noctem, ut csesa'a mens etiam
scriptum est': « Benedicite, el nolite malcdicere per consensum perpeirat, animadversioue poenilen-
(Rom."XII,II); i et; <_Neque maledici regnum Dei tieeexslinguat. Sed quserendum nobis est cur in die
possidebunt (1 Cor. w, 10). i Illinc : « Maledicta homo natus dicituf, iu nocte aulem concepins.
lerra in opeie luo (Gen. iu, 11). » Ilinc peiisandum Scriptura sacra tribus jnodis bomincm appellat,
cst, quia cum sancti viri nialediclionis scnlejiliam scilicel aliquando per.naturam, ul illud : « Facia-
proferunt, non ad hanc ex voto uliionis, sed ex ju- niusliomineniadimagiiicm et simililuJincm nostram
slitia examinis eiumpunl, ut Pelrus Simoni, ut Elias (Gen. i, 20). T, Aliquando per culpam , ut illud :
xpiiiiquagenariis. Sed nec illud pisetcrcundum est t "Vosaulem sicut bomines moricniini ( Psal. LXVXI,
cur dicit, posthsec, post illa, vidclicet quseei acci- 7 ). i ElPaulus ait: c Cum sit iiiter ~vos zelus et
deruiil. JVimisitaque incoiigruum esl, ut suspicemur conleiilio,- nonne homines eslis 1 i (I Cor. m, 3 .)
eum liullo insligantc, nullo pulsantc, ex impalientia Aliquando per infirmitalem, nl illnd : i Malediclus
ad vocem malediciionis erumpere, quem nimiruni qui spem suam ponil in hoinine (Jer. xwi, 5). >
iiovimus inier iot verbera inagna Creaipris prjeconia Homo ergo in die nascitur, sed in nocle concipilur,
- Iiumili mente reddidisse. ALLEGORICE. Pereal dies D qtiia nequaquam a deleclatione peccali rapilur, nisi
in qua natus sum. Per dieni nalhilatis, onine hoc 'prius per voluntarias moniis lenebras infinncliir.
lempus nostrse mortalitatis inleliigi poiest. "Quisquis Pereat ergodelectaiio, quaein culpa liOmineirirapuit.
igimr jam diem aslernitatis videt, segre diem niorta- Pere.il iucauta mentis infirmitas, quse usque ad
lilalis sua. [susliiief] videt. El nolanduni quia non lencbras pravi consensus cxcsecawt..Sequitur : bics
aii : Pereal cliesin cjua condilus, sed in qua nciius iilci vertatnr in lcnebrds. In tenebras diesvertilur,
sum. Iii die quippe jusliti* homo est condilus, scd cum nialignus hosiis qualis csl ex nierito sseviens,
jam in lempore culp_e naius. Ac si apertc dicai: lalis perspiciiur in blandimenlis laiens. Quasi enini
Diesiiiutahilitalispereat, ellumeii seievuitaliseriim- lucel dies iste, cum pravitaiis ejus pei^uasio
pat. Sed quia duobus modis perirc dicimus, vcl prospera crediinr. Sed, cjimJniqiiitas illius sicut
ctini optanius aliquid ul non sit, vel cum opta- cst, agnoscilur ; dics fals.e promissionis tenebris
imisj.it uiale sit, liquido liic osiciidiiur, quia dies isie: olisturatur. Dies in tencbras vcrtiiur, cum ctilpa
non ila iil iioii sil, sed perire optalur, ui male sit, ipso delectalionis exordio, ad quem perditionis fi-
iuide et paulo infeijus dicitur : Obscurei cum nem rapial, videtur. In lenebras diem veniinus,
157 EriTOKE MORALIUMS.GREG. IN 1W.<- tlB. IV. 1B8
eum nosmeiipsosdistficte piiiiienles, ipsa delecta-.A mors; (Apoc. vi, 8).t Hirtc ulique scriptum esl_:
tionis pravaebJandimenta pef disiricfa poenilenlise c Sedehtibusiii leriebris et umbra-rrtortisjiux orla
lamenta cruciamus, cum flendoInseqnimur quidquid est eis ( Matih. iv, 16). i>Aliquarido mOrs carnis,
.irt cordetacili ex delecialioiie peccayimus, Sequi- ittillud : i! Huniiliasti uos-inloco afflictiouis,bperuit
tur: Nbriteqhiiaieumbeus desupet:el non illuslrei nos uhibra mortis (Psfl/ XLIII,20). _>Veraenim mors
jfcminei-s-fDuas omriipotensiieus ad seinfelligendum esl cuiri-aniriiasepafalur a-Deo.-rQuia 'ergo Redem-
.creatiiras fecerat,angelicartv videlicet etiliuniahanr. ptor solani pfpnObis mortemcarhis accepit;, umbrani
"IJtramqueyero superl)ia percutit. Sed eariirediniere mortis.perthlit, el anle oculos culpaniqi-Siii fecimus
debnit miserlhs, quanirin; perpetratione cUlpse ex :f abscOndit.!Ac si ergb dicefet: Ille veniat qui ut a
infirniitaie aliquid consta.thabuisse. Hiriceriim Pro- morte carnis et spifitus :debiforesrf-eripiat,vmortem
|)hela aii: tRecordaius est quia caro sunt-( PsuT. carais non.debens solvat. Ssquilur TOccupeieum ca-
i-xxvH,39).:»:.;EteoraIiiusahgeluriiapostaiam repel- ligo^eiittvolvaiuramariiudine.—iQuiaenim.aniiquus
lere debuil,quo nil iiiiifinum ex carne gestavit. Est bbstis a luce.intimi ordinis cecidit; nunc'senielipsum
adhuc.aliud quo et perditus homo reparari; debuit, intriiisecus erroriscaligiriecortfundit.Sed post hoi
etsuperbiens spiritus reparari non:.pbssiUQiria-ni- amaritudine invplyitur, ijuja. ex inerilo sporitaneaj
mirum angelus sria liialilisUcecidit, lioiilinem'vero B caliginis asterno geihenrise tbrmento cruciatur. Quia
alieria-prOslravit. A* slf deeo diealur. Quia ipse enini irt caligine oculus cpnfundilur, ipsa per pbeni-
tenebras iritulit, loleret sine iine quod fecit,; nee teritiaih mentis nostrse eonfusio caligo nOminatur.
wnquairivpristimluniihis staiiisrecipiat,. <quia"ljoc".' Nani;sicut caligo «ebulosa congerie obsciirat diem,
etiam noii, suasiis aiiiisii. MOKA:LITER. Requirit qiise ila ;confusio: perlurbatis, cogiiallonibus subnubilat
judicaifdo discuiit,abn requiril qusevignoscendo"in mentem. Hincscriptum esl;: « Elconfusio adducens
suoiairi iudicioimpurtita dereJiquit. Hic ilaqtie dies, fgloriam (Eccli. iv, 15). i'Hseccaligo eoruhi riieiitem-
ii est, liaic peccali deleetatio a Domino nori requi- oppresserat,: quibUs.Paulus dicebat:.i Qu.em.enirii
retur, :si .animadvefsione sponianeapunilur,. Paulo;; fructum Iiabuislis tunc.in illis, iil'quibus nunceru--
atteslanle qui ait: « Si;npsi_psos;dijudicarenius,nbn bescilis (Rom. vi, 21) ? » Oies eiiim amaritudineln-
uiique a Dominbrjudieaieiiiur{I-Cor. u , 31). y In vOlyitar, CUHIad cogitalionemmenteredeunle, pec-
judicio liamque Doniinhs apparensVomne quod lunc cali blaridimeula cruciaius .poeniteiixiae; seqiiuiitur,,
redarguil lumineillrtstiat. Quasi epim sub quadam Quidquid eaim invoivitur ex laiere omnis paiiis
•ebscuritaletegiiur, qriidquid,'fijncin inenioriamnon: operiiur. Diem ergo ainaritudine, ihvolvimus, cum
revocaltir judicis. SeripiuiiTquippe pst : ivOmniaf pravse delectationisvgaudiuiriijuOd.s.upplicia-sequan-r
aiilem quaj arguuniur,; a luniine riiariifeslantur v- tur exomniparfc. aspic.imns,efasperis hoc fletibus.
(Ephes. v,i3),:> Quia ergo onine quod legiiur.velul in circumdanius. Sequiluf; ;:: -v ; v -
tenebris eccuUaiury i.ri- die exireml judicii" non ''; VERS.6. Noctem illam tenebrosits turbo possi-
illuslratui'.lumine, quediion disculilur-ultione. Scri- deat.— Scriptuniquippeest: «Ignis in corispectuejus
piiiui eslcnini;: *rBeati quoruin reinjssse suiii liii- f_ardescel, .el.-in.circuitu ejus lempestas valida, » Te-
jjuitates, el qiioruni lecta sunt peccata (Psal, xxxir nehrosus ergo lurbohancnocteinpossidet, quia apo-
!)..?. Seqiiilur;: - '..,: f, v siatani spiiituiri a-cohspeclu- districli -judicis ad
, Xtitts, SsObscuretit.eum tenebrm,-ei itmbra mor-_ aeterna-illa supplicia pavenda:iila: lenipesias rapil.:
ih.:— r~Peruiiibram rtionis oblivio debet. intelligi, TurbiBe noxislapossidetur.,;quia'superbaejus caaci-.
quia sicul riiors iiileriiriif vitani, Ha oblivio exsijn- ' tas districla anliriadversioneperchtitur. MORALITER.
guil mertioiiam.-Qtiiaergo apbslafa angelus seieriisef Quasienim quidam lurbo:tehipestatis est, concilaliis
obliyioriiiraditur,_unlbia-nibrlis •otscuratur: Ac si; spiritus moeroris.JSamdrim peCcalurtiquisque, quod;
dical: Sic enini emri efroris suLcsecilasobrual, ut fecitvirileiligit, irioeroreinenlem obiiubilal, et quasi
nequaquarn ulterius ad lucem poenitentiseper diviiii coiicusso serense laeliiise aere, omnem-in se tran-
respectus memorianiresurgat> MoRAtiiER.Dieni te?'- qiiillitaleni cordis posnilentiselurbine devaslal: Hinc
nebrajpbsciirantqrtandpdelectationemfnientis Infli-v ""'.enim scriptUm.est : « In spifitu vehemeuli conleres
clapGehiieiuiselamenlairarisverberant.Possunleiiam navesTharsis (Psal. XLVII,8). >Tliarsisinterpreta-
per lenebras occulta judicia desigHari. Occultaeniiii tui- exploratioguudii, i.d est, .perpetralibiiemtculpse
..judicia.quasif qusedahivante riostros oculos tenbbrse; non blandimenta securae.quielis'foveant,sedpias de-
sunt,f<juiapefscrntafi nequaqhatn possunt. Uiide de s_evie.is amaritudo poenitenliseirrumpat. Sequifuf;.
.Domino scriplum:est :,<_Posuit lenebras laiibukiiii Nori computelur:in:diebus;anni, nec niimeietur iri
suuni(Psal. xvii, 12), » piemigiturienebraeiObscu- mensibusunni; -^-, Antniin; praedicatiorieni supernae
fant, cunii flerido;noslrae deleclatipnis gaudiUnlal). gratise non. ii)cOnveitien_er'iccipiniiusi'' Quia sictitin
illo. justse animadversionisradip inscrntabilia ejus . aniio.coiigeslisdiebustempusperficiturVitainsuperna
judiciariiiseiicofditer:pccultant. Jri fScfiptura enim.. grafia virlufumniultiplex vita cOiripIetuf;Pbtest per,
sacra.umbra nio.rfisaliquando oblivio mortis acci-f; annum etiani multltudoinlelligi rederiiplorum, quia
pilur, ul illud : < Illuniinare hisqui _in lenebris ef sicutex dierunimuUitiidineannusdicitur,itam.colie-
ufflbra morlis sedent (i«c. i, 79).' » Aliquaridoinii- ctioriebonorum omniumilla electoiiim mntiiiieraliHls
talio diaholi. De illo; quippe dicitur : < Nonneilii universilasexplelur. Hinclsalasait: «Spirifus Pomini
FATROL.CXAXJIU, S
159 . / S. ODONISABBATISCLUMACENSISII ; r : 140
per nie (Isa. LXI, t).,» Efpost.paululuminfert: «Ut,-A defenditur^, in cqiispeeiu nos judicis; niuliiplicius
prscdicarem annuhi placabilem Domino (Ibid., n). _> adstriiigat. Peccare quidem non debuimus:, sed
Quid vero per dies, nisi singulge quseque eleclorum utirtam non unguentes vel ea quse fccimuSsola de-
nienies? Quid per nieuses, nisi niiilliplicalseeorum sCramus.-Sequitur: :
JScclesise,quse unam catholicam faciunl, designan- •VERS.8. Maledicani ei qui nialedicunt \diei. ^—In
tur? Illa ergo nox non coriiputaiur in diebus amii, veterltranslaiione- dicitur : «-Maledicant eam , <jui
qu.iaantiquus hoslis^rtpeibise suoelenebrispressus, maledixil diem , qui capturus est grande celum. t
adyentum quideroRedemptoris conspicit, sed nequa- Antichrisli ehini his. verbis perdiiio .-fprseyideturj
quam ad vehiani eum electis redil. Hinc eniin scri- -providetuf fultira.; Malighus iiamqtie spifitus, qui
ptum est: i JSusquam eniiri angelOs apprelieridit, per merituni nox est,vdiemse in niurtdi fihenisimu-
sed semen Abrahse appreliendil (ileb.n, 16). J lat, cuni se quasi Deuni hominibus ostendai. Noctem
•Possiint dici hi, qhi inlenia luce pernianent, ange- igilur maledicit, qui maledicii diem, quia! ille nuric
lici spiritus; menses aulen), eorunl ordines el digrii- ejus malitiani deslruit, xjui illusiratione adVentus
tates intelligi.-Singuli quique"eniin spiriius, quia" sui, tuiic etiam poteiitiam ejus foiiitudiiiis exslin-
Juceiiljdiessunl. Sed quia,ceiiis quibusdam dignila- guit, Ilujuseiiim celi fortjtudo in aquis capitur,
tlbtis disliiiguuiilur, ut aliiThroni,alii Dominaliones B qui.a antiquif hoslis versrtiia bapiisihi sacrariienlo
'si.nl'-, nierisesvyocaiituri Sed qtiia aritiquus. liosiis superatur. Hic auleni de electis ejus angelisdicitiir :
nequaquam ad raerilumlueis, nequaqiiam ad ordinein Diem sequippesuperbiens spirilus osleiilaie etiam
supernorum agminum reducituf, neciii diebns aririi; angelicis poteslaiibus yoluit, cum se quasi-in po-
nec in mensibus nunieralur. MOR.ALITER. Illumina- tenfia diviniiaiis super caeierosextollens, lot post se
lionisiioslraeaniiusluncperfleilur,quando apparenle- ad inlerilumlegiones traxit. Sed. hi qui in auclore
aelernojudice sanctseEeclesise , peregrinationis su88 suO-huiiiili cOrde pBrsiiterurit, cum errofl ejus
vita cpmpielur; Tunc laboris sui remuneralionem lioclem irtesseconspicerent, diein clarilatis illhis de
recipiet,"cunuexplelo boc belli tempore, adpalfiam semefipsishrtniilia Seniiendb .calcaverurtl,;qui nunc
redit, ut illud Prophelae : « Benedicescoronam aniii nobis doli ejus tehebras indicartt, _ei quarii sii illis
-benignilatis tuaj (Psal.- LXIV,12). t Dies vero anni despicienda facla clarifas denio.nsirant; MoiiALiTER.
Iiujus suni singiilse-qusequevirtuies, meiises auterii,' llli veracilerinala trausacla per ai)imadversionem
muHiplicia facla viiiulum. Ac si efgo districtum pcenitenlise coiT!'gunt,qui jaih: ad . bona falleiitia
judicen) exoret dicens":Cuni eompleto sancloeEccle- . nulla.delectalione rapiuiilur.-.'Konqubs.adliucnoxia
sise tcmpore , extremo te examine nfaiiifesias, sic alia deleclant, Jalsuni esl quod cerniiur, 1quia per-
dona quse cOriiulistiremuriera, Uimala quse com-IC pelrata: alia.deiiioraiit. Aliter :: llli iraHsaeiasettlpas
misimus, non requiras. Si enim nox illacompulalur, vere puiiiirtii, c]ui malighi seducloris_Insidias in
oiiine qiibd egimus ex pravitatis nostrse sestiihalione ipsa Jilaiida suggestione deprehenduut. Sequitur :
coiiftirtdilur;eVdies virluiumjam non lueent, si hos Qui pdrali suul suscitare Levialhan. — iLevialliaa
in conspeclu tuo anmimerata noslrse rtoclis tene- quippe ttddiltimenium -eorum inlerjiretatur., iionii-
brosa coiifusiobbscurel. Sequiiur : - lium jcilicet, quia postqiiam priniam culpam mala
'VERS.7. Sit nox illa solitaria. -e Khx illa solilaria suggestioneinlulit, hanc quoiidie augere grayioribus
eflicilur, quia districlione perpetua a frequentia su-' persuasionibus non desistit. Velcciieperlexprobra-
pernse palrise separalur.. AlilCr. Ad perdilionem liohem addiianieiiluiii lioinihuindicitur. Ebs.namque
quippe socium liominem fecerat sibi,fquem Redem- ii) paradisoiuifflofiales reperil, sed diviniiatempro-
ploris graiia reformat. Solilariaergo nox efficiiur, mitlendo,, iihniorUiliialein callidilale f suhlraxit.
cum sublalis eisqui electi suiit, solus antiquus Electi enim spirifus superbuin apostatani conipri
liostis cum suo corpore selernis ignibus gehennse niuiit, quia hinnileshuiic sequi noluerunf, ipsisque
.liiaiicipalur.Sequiiur: Nec laudedigna.— Cuin enim adniirtislrainibus diSppnitur, uf ad iiiierHecjOnem
iiuiiiaiium genus erroris tenebris pressum, deosia- apti certaininis destiiiendus funditus quaiidoque re
pides crederet, quid aliud quam nbetis tenebras I) VOcelur.MORALITER. Oinnes qni ea quse iriuudi sunt
, laudavil ?,Ilinc-Paulus ait : t Scimus quia idoluhi meiiie calcaiit, et ea.quse Dei sunl plena inlenlioiie
nihil esl,(/ _Coivvin,.&).i Sed qusKimniolanlgenles desiderant, LevJathah contra se suscilant, quia ejus
dsertiohi|siminoJant. Sed ecce jam cernimus, quia maJiliain instigaiionesuseconversaiioiiis iHflauiiiiant,
nox illa non esse digna laude cogiioscilur, ciim a re- Nam qul ej.us vohinlaii -subjecii sunl, o_uasiquielo
denipto buniano .geoere, IdolOrUm.veneralio -repro-; ab IHo-jrtrepossidenthi'. El quasi donnii, |dum:sopi-
balur^ elsolilaria riox reliiiquilur, quia eiim danir ; iuSfineorum pravO cbfde quiescit. Sedex-citatUf inr
.natovaposiataspiritu ad tormenta nonitrMoRALiTER. pfovot.alione ceiiahiinis, cum jns amiseritperversoc!
Sunt nonnulli qui rton -solum liequaquam deflent doriiinationis. Ili ergp contra peccatuin.forti judicib
.quod faciunl, sed eliani laudare et defendere nOn. districtipnis' :se erigunt, qui in siiis tentatioriibus;
desislunl, Et niniirunT cuni defendituf culpa, geriii-:v excitare anliquuni adversarium uon formidant. Se
natur. Contra, quod fecie' dicitur : » PecCasti? ne ' quiliir.:- -.- ::'- :
adjicias ilerurii (Eccii.xxri, 1=)".»Acsiergodicat: VERS.;9. Oblenebrenlursiellcecaligine "ejus.-^- In
Gulpaquani fecimussola remaneal, nec laudatur et Scriptura sacra aliquando.sanctbrum justitia'desi-
«1 EPITOMEJrlORALIUMS.GREG. IN JOB. — LIB. IY. U% .
gnalur, ut Paulus apostolus ait : i lu medio nalio-' h.tando, .susiinuit; sed veiiienlem minime cognovit.
nis pfavse et peryersse, inter quos lucelis 'sicut' lu-. Quse et surgeritis aiirorse ortum non vidil, quia in-.
niinaria in mundo (Pbil.n, 15). » Aliquaiido,l>};po-; flrma illa sancta3Ecclesise primordia venerari con-
crilarum fictiodenibiistraliir, ut illud,; « Misil draco teinpsit.vMORALITER. Quantalihel ihlqntioiie.adli.uc.
caudarii, et iraxil parlemslellarum.:(Apoc. xu* peregrina nieris satagat, vldere lucem sicul est, non
4), i Ac.si ergo dicat :-.Conlra-.eosquanle (Videtur. • valel, quia hanc ei damnatipnis sua) csecitasabscon-
phrasis corfupla) humanos oculos, quasibonis ope- dil, Orlus yero -esl aurorje illa ripva nativilas resur-
ribus splendent, malilia anliqui liostis bbscura praa- rec.lionis Eeclesise. Hinc Dominus ait : « In rege-
valeat,.ef]iocquod aniehumana.judicia sunipseraiit, neratipne cuni sederil Jllius hominis in sede maje-
lumen. laudis deporiant. MORALITER. , Stellse quippe statis suse (Matlli. xix, 28). '».Sed .quaritalibel.yirtute
nociis f caligine lenebranlur , quando el hi. qui electi iiiinc fulgeant, penelrare nequeunt quse erit
magnis jam virtuiibus splendenl, - adhue de obscu- illa npvoenaiiyitatis gloria, qua tpnc carne ad con-
ritate cuJpse aJiquid retirienles susiinent, ut etiani iemplandum seternilaiis lumen abscondunt. "Se.-.
magna claritaleluceant, et tameii adlmc noclis re- qu.jtuiv
liqua -noleiiiestralianl. Un.de'et in terra r.eprpmis- .-YERS, 10,'yQuig non conciusil ostia venliis qui
sioriis iri niedio Ephraiiiiiribui canentes liibu, lala- B poftdvit me,nec absttdil mala ab oculis meis. — Quod
riusrelinquitu.r. Aliter:,.Noxest cpnsensus,ad culpaiji, iiiiiciiique honiini venter.-est nialris, boc .universo'
quse ad uos prinii parenlis est excessu pfopagaia. liumano geneii exslitit illa summa paradisi. Ex ipsa
Mos.que.jamposf posnam. ad lianc yilam dainnali, namque Jiunianum genus velut ex ventre-prpdiit.
cum nioriis riieriio yeniiinis. Multi.famen in iene- Sed Iiuju.syenfrispstia se.rperisaperuit, cuni persua-
Ijris vVilseprsesentis dum superiora de ,se exempla sione callida;;in.cpi;de jipminis mandatum coeleste
exliibent, aslrprum niore nobis. desuper lu.ceiii._Qui, dissplvit. Nec nioveai quod non conclusisse quseri-
.amen quantolibel se igne-compunclionis aceendant, tur, quem, aperuisse paradisi januani deleslalur.
dum coiTuptibili adhuc carue gravati sunt, seteriium Kon cbnclusileiiim dicii,:aperuil,et niala nori abslur
?umen,-sicut esl, yidere.non possuni. Dicat ergp : lit.irrogavil, Quasi enim auferret, si.quiescerel, et *
Obtenebrentur siellm caligineejus: Id esl.eliam .jlH quasi clauderet si ab irruptione cessaret. MORALI-,
irt -contemplalione,sua antiquse noctis adhuc lene- TER.Oslia qjiippe yeiilrissunldesideriaconcupiscen-
bras sentiant, dequibus nimifUin constal qtiod Iiu-. tise carnalis, de quibus per prophetam dicitur :
manOgeneri in iiujus vila?caligiiie vhiiilum suarum « lnlra in cubicula lua, et claude ostia tria (Isa.
radios exparidanl. Sequilur: Exsp.ecletluceni, el non xxvi, 20). « !S'oxverp est culpa peccati, quse oslia
videat.—.Lvs.'Dominus est. Ipse quippe ait : « Ego-^ veiilris apefuil, quia conceplo a-peccalo liomini de-
suni. lux mundi (Joan.vni, 12). »-Moxyei*o.tene- sideria concupisceniia) reseravit, noii conclusil, ut
brpsus hoslis, cuni membris suis est, quse lucem supra aperuit, et non abstulit, irrogayit. Se-
exspeciat el non yide.t. Quia vel hi.qui lidehi sine quitur :. :, ; •--. .-'...:
operibus relineiit cum pro eadem flde in exlremo . VERS.11.. Quatenon in vulva;mptluus sum? et.
judicio salvare se. posse confidnnt,, spes il|orum reliqua. — Quatupr quippe inodis peccalumperpelra- .
frustfabiiur, 4it hi qui pro hunianaJaude in.borta tur in corde, qualuor consummatur in, opere. In.
aciionese exbibent, in cassuraadvenierttem judiceni cpfde )iamquesi]ggestione,.delectatione,consensu et
retribuijpiie.ni bonorum operuni speraiit., Veiitate defensipnis audacia perpelralur. lisdem eliam qua-
attes.tante, .g.use.ait : « Amen dicp; vobis, recepe- luqr ni.qdispeccalum consummaiur,in ppere .: Prius
runl mercedem suani (Matih. yii, .2). i Sequilur : namque latens cttlpa agil, poslmodum etiam anle
Nec ortutn surgeniis auiotm. — Artfpfa^quippeEc- pculos liomiiiumsine confusione reaius aperilur, ac
clesia dicitur, quse a peccatOrum suorum lenebris, hinc in consuetudirtem"ducilur, ad extrennini quo-
ad Juce.in justitise permutalur, De qiia dicilur: queaut falsqe spei, seduclionibusfvel obslinatioiie
« Quaa est isla quas.progredifur, quasi aurpra con- n misera; desperalionis enUtritur; Beatus igitur vir
surgens? i ifiani. vi, 9.) In illa igilur luce;, qusein huiriani generis lapsus aspicial, et dicat : "Quare
distficti judieis advenlu monstrabiiur, cprpus daninali non invulmmoriuus.sum? Jd esl,in ipsa occulla
liostis orturii surgeniis aurora^jionvidet, quia iniquus perpetfation.e peccati, cur a carnis vila mpiiificare

quisque suorum'..caligine:meritoiuriipressus ,iqiianla nienolui? Sequilur: JEgressusex utete, non stalim.'
elaritalesaneia Ecclesiairtinleraun] cordislunien snr- periil — ii est, postquam ad apertani iniquilaleiri
gat, ignbrat. Qtiseeliam Ecclesia iu" Judscid adliuc; exii, cur niev-lunc salteni perditum non cogriovi?
auroraeril, sedin.regno.dies.Orlus -itaqiieaurorse Periissetquippe in suojudjcip,si seperditum cogrio-
est exordium clarescentis Ecclesise; quem videre,re.; vissetivSoqiiiiar: ;•.,.,.. ;-/.;. ..;,,.-. ;.;-''
— id
prObi nequeurii, qrtia. in conspeciu dislriClivjudicis - VERS.,12. Quare exceptusgenibus? est.vpbst
liialorTiinsuorum pondere pnessi ad lenebras pertra- aperlam cujpam, curnieadhuc inllla efiarilconsrieiudo
Iihnlur, De quibuS.prbpheta ,-ait: « Tollatur.'inipius suscepit, ut yalenlioreniadnequitiasredderet.eipra-
ne yideal gloriam jusii (Isti. xxvi, 10). > Aliter-;:Ju- yjs motibus sustinens foveret?, Sequjfiif > Curltictq-
daia lucem exspectayit,:et non vidit, quia liumaiii .lus uberibus? — U:esl, postquaffl in .culpa: consue-
alrociorem neqifiiiam/vel
generis Redemptorem"venniruin-, quod cst prophe- tudinem veni, cur n)c ad
1M "S. ODOMS ABBATISCLUMACENSISII \ . l.u
ialsse spei fiducia, yel lacte~miserse desperalionis A videri aliquid.yolunt, densls cogitaiiohurii tumuIU-
enuirivi? Augelur etiam cqlpa favbribus enulrila. bii.Sjm eorde comprjmuntur. Dumque desiderioruni
HiiicSalomon ait : s Fili mi, si telactaverint pec- turbas intra se excitant, prbsiratam menlerii pede
catores, rieacquiescas (Prov. i, 10). > Sciendum misefse freqhentafionis calcanl. At "cbntra. sancin
quoque quod ires illi molus peccanlium, juxla dis- yiri,-quia nihil htijus mundi appetunt .niillis procul
Cessus sui ordiriem facilius corriguntur, quarlus drtbio In corde cogitalionum iuniullibuspreriiuntiir.
yero isie difHciliusemendalur. Unde et Redemplor Soliludjnes bfgo ajdificareest a secfelo cordis terre-
noster puellam in domo, juvenem exlra -porlam,; norum desideriOrumiumultusexpeliere, et uria in-
Lazarum de sepulcro, quaiium vero non -suscilat lentione seternse palria), in amorem intimse quietis
moiiuum. Alitei: Qnare iionin vulva mbrinussitiit? anlielare. An non cunctos;a se cogjiaiibnumtumul-
Id est, cum serpeiitissuggeslionie conciperefi lunc tus expulerat qui dicebai? « Unam petii a Domirio,
ulinamquseme niors sequeretur, agnovissem, ne hanc requirarii ut inliabileni. in domo Domini
usque ad delectaliohein suggestio raperet, et- hiorli- (Psal, xxvi, i),'» Et : « Ecce elorigavi fugiens, et
arciius ligarel. Seqhitur : Egressus ex- utero, non mansi jn sblitudiiie (Psal. uv, 8). » Et Jereniias all:
slqlimperii? Ac si dical: Utinam ad exteriorem « Afacie manus tuse solus.sedebaml quoniam cbm-
delectalioneiii exiens, quo inleriore lumine privabar, B minatione replesti vaer(Jet, xv, 17); t Sequitur :
agriovissem,et sallem iri ipsa deleclalione occum- VERS". IS.Cum principibus qui pessidentaurum,et
bereni, ne. per consensum niors acrius puniret! Se- replent domos suas argento. —-QuOSalios principes,
•quilur : Cur exceptus genibus! Ac:si dicat: Uliham nisi"sanctse Ecclesise rectoresvocat? Quos indesi-
minime me c.orisensussubjeclis pravis sensibus ex- nenter iri loco prsecedenlium prsedicalbfum divina
cepissetj riecipsa consentio nie ad audaciamdelerius. dispensatio subrogal. De quibris eidem; Ecclesise
raperetl Sequitur-: Cur lactatits itbetibus? Id est, Psalmistaait i-t Pro patfibus tuis haU surit tibivfllii,-»
utinam blandiri railil «altiiri pbst roala pefpetrala et, reliqua (Psal. XLIV,17). Quid verOiaurum nis;
voluissem, ne tanlo me nequius astringereni; quanlo sapienliam appellat ? Ul illud Salomonis : xtThesau-
sjiiolliusin illame fovefem! Sequitur: - rus desiderabilis requiescit in ore sapientis (Prou.
VERS.flS. Nunc enim doniiiens siieremj ei somno xxi, 20). » Qiiid aufem: per dbmos rtisi'coiiscientise
fneo requiescerem.— Ad hoc bomo in paradisb po- - designanliir? Unde sariafbeuidam dicitur: c Vade
silus fuerat, lit si se Conditbri suo aslr.irige.ret-;ad i» domum .i.uam(Mtittlu ix, 6). J Quidper argen-
coelestehi angelorum palriam quandoque siiie carnis tum, nisi eloquia divina flgurantur ?. De;quibus per
riiorte tra'nsire4 in qua vel peccare, vel "morinbn Psalmistam dicilur :;« EJpquiaDomini, riloquiaea-
posset. IIoc: quietis sileritium iiomb habuit, cum V sia, argenlum igne exaririinatum(Psal, xi, 7). » Si
cbntra hoslem suuro liberum volunlalis arbilriUni enim parerttem primrtm nulla peecatiphlreclb cor-.
accepit, culquiri sua spbnte succubuil, mox de se riimperet, nequaquam ex se filios gehennaBgenera-
qiibd cbnfra se perslreperet invenit. Hinc-Paulus: ret." Sed. hi qui nunC per redemptioiiem salvantJi
ait: « Video aliam legenr in membris meis; (Rom. surit, sbli ab illO electi nascefenlur. Ebsdehi ergo
• eleclos
>
vn, 23). Ipsa enimcarnis suggeslio, quasi quidam- aspicit vir sanctus, atque quomcjdocum eis
clamor est contra quielem nientis; quam ante traiis- quiescere potuissel, infendit. Sequilur :>i :
grbssiohem liomo non sensit. Seqhiiur : VERS;16. Aui sickl aborlivum ubscohditiim non
VERS.ii, Gumregibus et consuiibus lerrm.-—Re- subshlerem. — f-Aborlivum dicitur, jjuod anlc
gesrioh imhierilo angelorum spiritus accipimusqui pleriura lemphs: oriliir,: exsliriClum protinus oc-
quo auctori omnium familiarius serviurtt, eo siib- cultsitur. Aboflivos enini curii qiiibus! qmescere
jecla potius regurtt. Qui bene consules vocantur,- potujsset omnes :vocat, qui ab ipso primofdio;niuiidi
qriia duin ipsis nuntiantibus vblurilatem-Gohditoris ante redeinptionis tempus exorli surit,: ef lamen
agnoscimus, ineis procul dribie consultuni ab an- liuic niundo nioniJicaie seriielipsos curaverurtt.
rguslia noslrse tribulalionis inveninius. Cum quibus p, Qui conscfiptselegis tabulas non liabentes, quasi ab
liomo dorniiret, quia niriiiruin cuni eis quiesceret, utefo morlui sunt, quia Auctorem suum naturali
si persuasorisiinguam sequi noluisset. Aliter: Reges lege limuerunt.Tempus itaque: illud, ;q-u6djuxta
-su.htsanctipradicatores Ecclesise, qui et commissos mundi initium niortuos liuic saBculoPatres iioslros
rsibi recle dispbnere, et; sua bene regere corpora prolulit, ,quasi" abortivus ulerus fuit. Iiii namque
-sciunt, Qui duhv desideriorumiii se molus leinpe- Abel, Enocb ef Noe, ibi Abraham, Isaac et Jacob
rant, super subjeclis •cogitatioriibus lege -virlutis fuerunt. Quia ergo a ;niuridiprimofdio edita multi-
_regnant. Qhi bene eliam consules lerrse yoearilur, ludo bonorum ex riiagna parle noslrse npiilise sub-
ijuia exslihctis peecatoribus. yilse consultum prse- traliituf, aborllvum hoc abscondituriivocaluri Neque
bent, Qui, et lerrenas menles per exliorlalionis suas ehimtot splummpdojhstos,usqUead accepiam lcgerii
consiliuniad coslestia pertrahunt. Consul enini erat exstitisse credenduiri. estj quot Moyses:b.reyissima
qui dicebat: « De virgihibus autem prseceptumDo- desfcriptibnepefstrihxit, quod non siibslitissb dicir
niini rion Uabeo, consilium.aulem do (I Cor. vn, lur, qnia enumeratis.paucis eofum fr.equbrttianujlo
25). » Sequilur : Qui mdificanl sibi' solitudines.— apud nos membfise scripto fetineathri Sequitur:
Omnesenimqui yelillicita appeiunt, velin Iiocmundo Velqui iencepii iton viderunl lucem.V- -Hiriamque
145 EPITOMEMQRALIUMS. GREG!IN JORi — LIB. V. ".'" 146
qui posl acceptanl Iegem in hoc niundo nali sunt, klia. -r^- Justos eiiim quamvis nullus desiderjorum
Auctori suo ejusdeni legis sunt admoriilione con- carnaliUmpossideatIhmullus, duris fanien vinculis
cepti.Sed tanien eoncepliiucem,minime vidertint, pos iri hac vila positbs. suaj corrupiibnis moleslia
quia ad adventumvDoniinicse incarnationis, quamvis ligat. Scriptuni quippeest: .« Corpiis quod cOrrrim-
hanc fideliler'aperlis prophelarum vocibus excilati pilur, aggravat animam, el deprimit lerrena inha-
crederenl, peryenire nequiverunt. Incarnalus quippe bitatio seiisum inulta cogitaritem {Sap.;ix, .15). »
Dominus dicit: «;Ego siim lux mundi (Jpat\. vhi, Alirtd hamque de mehte-, aliud de.cbfpofbtblerarit,
12). » Atque ipse, Lux ipsa ait. « Multiprophetse el coutra semelipsos quolidie in interiio certamine
etjiisti desideraverunl-videre quse- videlis, et non exsudant. Jufe ergo vincti diciniur, qula adliuc in-
viderunt (Maiih, xm, 17). '.»Sequilur; .cessumnpstri desiderii ad^Deum iiberuriiiion liabe-
VERS.,17. Ibivnpii cessaveruhta iitmullu.-—Gor- nius. Hinc Paulus ait: « CupibdissolviVeressecurii
da peccariiiuniper lioc quod strepllUs desideiiorum ^Ghrislo (Pldl. i, 23). J Hsec autem vincula iii re-
possjdet, gravis cogilaiionuminsligantiumiumuJlus surrectioiierumperidaconspexerat, qrii dicebat gau-
prenriu Sedin Lacluce a lumuitrtimpiicessaverunt,: dens: « Dirupisli vinculaniea, »,ef feJiqua (PsaL
quia nimirumMedialoris advenluni ad yitse suse cxv, 17). Bene aulein dicitur, qhondohi viricii; quia
requiempopuJigejililesinvenerunt,PauIo, aileslanfe B dumilla semperprsesensiseiitlacernitur, onine.quo'1
qiiiaitt«; Quod_q.u_erebai Israel; hpc nori est conse- erit etvdefluit, quasi jam prseteritum videttir. Dusn
culris, electioautein consecula est (Rom. xl, 7). ;» enim rerum fihis atienditur, omne qupJ prseleiit
Inhacluceimpii.cessant, tluin perverspruni -mentes .quasi fuisse pensatur. Sequitur : Non eicaudietuht"
veritaie cbgjiilalaJioriosahiundi desideria fugiunt,et vocemexdctbth sui.:<-~Exactor ille impoiliinhs est
trariquillilati iritimi amoris acquiescunt. Hinc, ipsa .persiiasor,qui Iiiiriiancgeneri semel nummuni de-
Liix;ait: « Yenilead nle omnes qui laborafis el one-
ceptipnis cpntulil, et ob hoc quotidie expelere nipr-
ratiestis, el ego reficiamvos. Tollite jugum nieuni Us debilumnpri desislit. Dehbc Yeritas djcit: « Et
super vos, et discite a me, quia riiitis sum et Iiunli- judex tradet te exaCtori(Luc, xn> 58).»' Hujus vpx
lis corde, et inveriielis requiem animabus -veslris -est tentaliomiserse suggestionis.Btijris vocem,au-
iMalili, p, ;28,29)?-> Sequitur: lbi requievetunt diaius cunrtentalione pulsamur, sed rioii exaudi-
fessi robore. — Onines enim.qui iu lioc niundo fortes mus ctim leritanti resistiriius.-Cujus vocem justi
sunt, qriasi robore fortes sunt; non robpre defessi. rion exaudieruhti quinimb suggesiioriemejus, et si
. Qtti yero in Auctoris stii ampre rpbbrauthf, qrio audiunt Cuintenlantuf, rion lamen exaudiurit, quia
magis.in cbncupila Dei foriitudine,conyalescunt, conseritirecohteinniint. Serquilur-: ""'.'.;'
eo a prbpria virtiiie deficiunt.Hinc Psalmisla ait: '-' -•.:VERS.19. Parvuset magnusibi surit, etsefvus;libet
t Defecitin saluiare liiuiii animavniea(Psgl. cxym, a domino suo. ~ Qtiia in liac Tila nbbis est discre-
81); » Etrursum : « Coneupivit anima mea, et de- tio operum; erit iri illaprOchl 1dubio disbretip digni-
fecit in alria Doinini (PsaU LXXXIII , 3). i;Acsi tatiim : ut quo liic alius alium merilo sujperal,-i!lic
aperle dioat: Elic requies kcis reniunerat, quos hic alius alium retrjbulibne transcendat. Hinc Yeritas
interius reCreans"provectus faligat:".Noiandurii quia ait: « In donio Patris riiei mansiones multse sunt
noriail in iiab Juce, sed ibi. Quam ertiniconlinere (Joah. xiv,"2). » Hinc Psaimista ait: « Imperfecluin
eleelds conspicit, -quasi locum nostrinri,Ifahc esse --meumviderunl oculi lui, et iu lihro tuo scribun-
deprehendit.Hinc Psalmista ait-: « Tu aulem idem iqr (Pso^. cxxxvin,' 16). »_Tanta;enihi yis;in; lila
ipse es, et aiini tui non deflcient. Filii servofum pace nossociat, uf quod;ih se qhisque noriaccepe-
tiiorum habitabuiil(Psdl. ci, 28,29).» Sequifur: ,; rit, seaccepisseih alio"exsullet. - _
YERS.18. Et quotrdamvinciiparitersine ntoles-

LIBEB iQUKNTUS.

VERS," 20. Beatus etenfen Job cum -supernam re- D defleant, quia larde,',ad palriam redeunt,. tblerare
quieiri coilemplatus diceret,. Pafvus ei magnus ibi insuper:bonoris onera compelluntur. Sequitur : Et
boihiho suo' i in diiitiritudine ariimm sutii? — Ih ania-
sunt, et servus libefa -lllicb.adjungit viialtisrqiti
Quaredaig estimisero iux? — Iri Scriptura sacia ritudine quippe animsesuntomnes elecfi,'quia puni-
vel gravi
lionfiunquaiti'lucisappellaiioiiC prbsperilas,-;noctis •re fIeric-6nori desinrirtt quse deliquerunf,
autem noinine adyersifas'designatur. - Unde et, per se moerOreafliciunt, quia loiige huca facievGondi-
Psalmistam dicitur: «SiculteriebrseejiiSj-itaetliiuieri loris projecli, adhuc in ffilerri»pairise gaudiisfion
' dicilhr:
ejus (Pstil. cxxxvin, 12).»;Lu'x:ertimniiseris datur; sunt,De quoruin cordebenbperSaiomonem
' qiiantiolii quisublimiacontemplaritesesse se inbac « Cor quod novit amaritudinem ariimsesria),:iiigaii-
_ peregrinatione miseros agnoscunt, claritatciri'-tran- dioilliusnon iriiscebitttfextrarieus(Proii.;'"xiv,10).»
sitorise prosperitalis non accipiunt, et cum valde Sequilur:
147 - S. ODOIsISABBATISCLUNIACEISSJSII 148
VERS.21. Qui exspectanl mortem el rion venit. -^- A & Cuni iiiundarit, cum iinpelii veuiunt, et cresceiilibus
pesideranf qiiippe sancli morlificare se fiindiitrs,- multipliciler vPluminibus iiTtumescunt.Eleeli vero
alque ab omni vila gloiise temporalis exstinguere, dnm riientis suseocuii' divina judicia bppoinint, duni
sed oecullis Dei ssppejudiciis, vel prseesse inregi- dc occultadeke seiitenlia trepidant, dum jprseleri-
miine,vel occupari injunetis hoiioribus compellunliir. tbiiiiii suofurti ieeoiunt quse defleni, diiirique.sibi
Desideriorum suorum.deirimenla tolerant, ul majora aclhJiefulnra quse rtesciunl pertiniesciinl, quasrquse-
liicra conyersis "aliis repoiienl. Sequitur: Quasi damin eisaquarum hiorc voluminacolligutitiii',quse
e/fodieiiies {hesaurum.—- Qui ihesauruin .effodiunt, iu moeroris frtgitus, quasi in subjectalitiOTadefluunt,
illi, appfopinquaiites in effos.sione,enixius Jaboraiil; Sequitur :
sic quippe qui morlificalionem suani plene appe- "
VERs.f"HS.^Quidliinprquem limeba.mvenil.mihi.—
lunt, qiiasi.effodienles, lliesauium quseriint,et eo in Jusli igilur deflentet pavenl, et magnis se lanienlis
operc delectabiliusvexsudanl, qiio jam veiiit iliesau- cruciaiit, quia' dcseri formidanl..Et quamvjs de cor-
rum prseniia propinqtiiora considerant. UnriePau- rectjoriegatideani;,corum trepidam mentemicofrec.tio
jus ait: « Non deserenieseollecijonem nostram .sicut ipsa perfurbal,. rie malum quod loleranlj ribn. pia
esl consiietudiiiisqiiibusdain, sed coiisolantes,taiiio percussio disciplihsesit, sed aiiimadversiojuslre yin-
niagis, quanlo yideritis vappropinquanlem diem B ^ diclse.TJi illud Psalmistse :'«.Quis riovit pbiestaterti
(Ilebr.s., 25)v > Aliter : Muiidpmorimuf, si relietis irse tiise? » (PsaT. LXXXIX,' 11.) "Sequilur : j '.-_.•
visibilibus, in invisibilihus abscondamur. Thesau- : VERS.26.' Nbnne dissimulavi? honne silui?jtohne
riim effodimuscum sapienliam perquirimus, de qua 'quievi? eivenit super me indignaiio. '— Quamvis
Salomon ait: c Si .qusesieris il.lam cjuasipecimiam, quolibetin locOposili, cogitando, agendo, Jpquendo
et sicut thesauros effodies.eam (Prov.n, 4),.» Quani peccemus, tiinc f-iinen pef ffia Jisec aniii;.useffrena-
facile invehit, qui molem a sc tefrense, cogilalionls liiis rapilur, cuni nilindi liujus prOsperitate suljleva-
repellit. Sequittir: . tur. Nahi curii aucloritate vocis anulio reslringithr
,. _..",'
_. VERS.22. Gaudentque;velietnentercum invenerint lingrtja,licentius per abrupla'dilTreiiaiur. Sedsalicti
sepulcrum. — Sicut eiiiin in sepulcr.o abseonditur viri ciiin muiitli Iiujus poieslate fulciiintur, cbr ad
corpus, il.aindiviha eoiilemplationeabscondittirani- cbiisiderandamsiiani glofiam reprimuntl linguam ab
ma. Miirtdo adluic vivimus-cunr mcrile foris vaga- immoderata locuiione rcstringuht, opus ab, inquie-
mur,- sed mortui in sepulcro abscondiniur cum mor- tudinis vagatiohe ctistodiunt. Poleslas qtiippe, euni
.liJicati exlerius, in secretp internse con.templaliohis babetui--,et, cogliantla est ad utUitatem et dlssiniu-
celamur. Hinc Paulus ait : « Mort.ui,enjm,estis,'.;etf ^lartdaprbpjeriuniofeiii. AliterfSilereesthiehtem a
vita veslra abscondita est'• cum Chrisfo in-Deo .ierrenbfrim desiderioruiiivbce.resif iiigereiQuiescunt
(Col. III, 5). » Aliter Ihesauruni; in. septilcro gau- qui lerrenartiiii actioniim sifcpilus pro divinp amore
dcntes quceriinus, cum sacrse Scripturse.paginas sa- postponunl: Seiuiil eriim quia nequaquam niens ad
.pieiitiam perquirenlcSfVphiiniiis,ciini.exenipJa prse- jsuperna atlollitur , sl cuiafum lumuliibtfs-coiiliiiiie
ecdentium perscrutamiir, qnasi ex sepulcrp gaudium in inflmis occiipatiif- Quid eniffl de Dep becupata
suniimus, quia mentis divilias apud riiorluos inve.- obtineat,:quse de illo apprebendere aliquid eiiani
nimus. Sequilur : vacans laboral? Bene auienr in Psaliiiis dicilur
VEIJS.,25. Yirociii ubscpndilaesl via,.et eircumde'- « Yacate ei viclete,vqtioriiamegosuin l)eiis (Psal,
•diteum.bevs lenebris? — Yi.aenim sua viro abscon- -JTLV, 11). » Quia qui vacare DeO negligii',' suo sibi"
dita est, quia eisi jam in qua sit vilsequalilate con- itidicio lumen ejtisr visionis abscondit. Seqiiiiur :' Et-
.sjderat, adhiic taincii, ad queirt iiriem lentlal, ignp- ienit super riie indignaiio,— Magna quippe arte do-
rat. Et si jam siipefna appetit, etsi, plenis hsec ctrinse dicturus, vefbera prseiulit recte facia, rit
desitleriis qjiserit, adbuc si iu eisdem desideriis per^- uiiusqnisque liinc cortsidef.etjquse peccaiilibuspost-
inaneai, nescit.Est autem et alia vitajnoslrse abscon- modum supplicia maneanf, si eliam justoS tam va-
sio, quia nonnunquam et ad ipsa quaerecie nos age-. JJ lida hic flagella caSligant. Hinc Petrus ail:"'« Et si.
.recredinius,. an in disir-icti judicis examine recla juslus vix salvabilur, impius et peccator ubi pare-
siL ignoramiis, Salomone attestante, qni ait: « Esti huntli-{rPetr. IV,18.) Seqtiifur : . |
via qtisevidelur Jiominibus recta, novissimaanteriT ... CAPUT IV. :
cjus dedrtcunl ad liiorleiii (Prov. xiv, 12). J Sequi-^ < : YEIJS.1,2. RespondensElipliazThemqniies dixit:-
.lur : El circumdedit eum Deus lenebrh. —Tenebfisi '' Si.cmperinittsjoqid iibi, fotsilan molesle accipiesT—
naniqiie homo circumdalur, quia quamyis coeleslii Eliphaz-namque Lat.ina linguafdiciiur -bomini-con-,
desiderio ferveat, quid de scmetipso,-si't disposiiuint templus. El quid aliud hserelici.faciunt, nisi quod
intrinsecus igiiorat. Sequifur:: diim- fajsa de-Deo seniiuiit, eum superbiertdo con-
YhRS.-24. Anlequgm cpmedamsuspiro,.— Come- tCriinunl? Loqui namque mplliter Eliphaz jnchoat,
rlere.eslfnanique animse, superiise.ltjcis contempia-. -qui iisereiicoruHispeciemtenet^ qui ei|primus ami-
tionibijs pasci. Suspirat ergo anlequam.comedat,_ corrtm loquiiur, qrti dum loqjieridi CHStbdiamnegli-
qrtia geniitu Iribulalioilis afliciiur, ef postmodum i . gil, usque :ad afflieii conlumelias excbdit' dicens:
fionteiiiplatioiiisrefectipnc saliatiir. Se.quitur ;: Ett t Tigris. p.eriil, eo qiiod non .baberet prsedam (Job
-^Mes.iihundantes aquw, sic rjtgitus riteus.—- Aquse, , iv, 1,1).-i Ex.asperarequippe hsretici aiiditbfes suos.
'149 EPITOME MORALlUMS.vGltEG.-LN JQB. -^LJB. V. :feO
in exordio loculioiiis nieluunt, ui yigilanter audiart- "iKDeo perhse.'— Dolbres' seniinare est frauduleriliam
tur, et.pene semperblanda suiit qtis. propprtuntised ' 'dieefe ;eos, -et mefere "est dicehclb'pfseyaJere;"Vel
aspera qum proseqiiend.6.,siibiiifbrant.- Sequitiir: cerie dplofes seniiiiiinfqui pervefsa aguiit,' irietuni
'.-.i\Ens5,-Sedconeeplumsermonetriquisfenerepbssei? "ciim de":eatlen] perversitsiie puiiiiiritiir; Ffiiclus
r-rTria generasunilioiniiitiniqniase-dissi'dilnlv^urit "q:ui|ipe' dbiorisfestfetributio daninaijohis.: Seriiinarit
qui ad-loqtiehdiimpraya^coiicipiuiiij et niilla silen- :ij'rgO,;irtqiiil,dblores et iiiettijii, cjuia- iiiiqha""suiit
}ii gravilale refrenanliif;" et'. suut qtii cum pfava qua; fa'ciuii't,-'elin ipsa. iniqiiitafe prosperaiitur, siciit
concipijiiit, iiiagiii' sllentii se vigpre reslringunt; et Psaliriisia. ait : « Polluuiiitif-Lviseejus iri- bniiii teiri-
Simi qui yiriuiuin usu roborali, usque ad eam-cel- pore (Psal. ix, 25). » Flafe Dei, vindiclai'einbutio-,
situdinem piwehuiiiuf, tit ad loqhdndum ne in corde iiisdiciliiri Bene ifaque qui dolores semihani; flante
quideni perveisa- concipianf," quse silendo coriipe- 'Deo,-pereunt, quia unde fbfis perversa faciuiit, iride
scaut. Elipliaz itaque ex quo sitofdineosleiidiliii', ab .iiitirtiisiecte feriuHliif. 'Flare irascendb dicitur,
cum ait: 'Sed: conceplunlsermonem tenere quis yo- quia is qui iii se iraiiquilitis est pefeuhlibusturbu-
Vcr/if?'Qiii -eiiam.ioquendo; se -offerisurumiibvit. lenliis videtuf. Sequitur :-
Pravi. igilur sicut in 'sensuieves sunly ila in iocu- .
VEIIS.10.'. Rugiius.Jebnis et. voxXemnm, et .denles
tione prsecipites., Hinc Salomnn ail: « Qtii ehiillit „^
calulorumlepnum contrili sunt. ~ Q.ii\idenimv rugi-
aquam, -caputest jurgioi'uin;(<Pi'ot>. xvn, 14).: t Se- tus leonis.appellal, tiisi, ul paiilo aiiie-praimisiiiius,
qiiitur: " .:.,:_.- i,,.,-:- •
yiri.? quidybcem lesense,nisi loquacita-
seyeritatem,
YERS.i.—=•Ecie doetiislif)Iu'rimos,'eVre\iqua.;:—- teiii
coiijugis? Quid. dentes catulorum leonum, nisi
Magnsecelsiludijiis isie vir fuil, qui iiiler -curam edacitafeiii prolis ?;Qhia, enim.filii ..corivjyaiiies-fex-
domus, et niiiltipJjciuni-reriirii ctislbdiairi, affecuis stincti sunt, deniiiiiii expressione
signaritiii', ..Quaj
pignoriiih, studhique laborumj erudieridis.cscieiisvse cuncli).. diini conlrila Eliphas. exsultal..,[exallatj ,
impendit: Tempofalia regerida-' disposuit, seterna' jure damnaiavdeniiHiiaf. Giijrts adliuc, du-
quasi
pf*dican'doriiii]itiavi't.Sed 8611 iisefeiici,-seu perversi rjliain increpationis ingeniin.at,. c.uin subiungi.i;-:
quilii)ef,vcumborta jjistoruni feTeiiiiit, ea ad argii-
nientum criiiiinisfleCtinit. Rarii seqjiituf: ''-- "; V-YERS.ki.-Tigrisperiil i.eo.-qtioU. nbri:Iiaberetrpfh-
YEas. 5.. Nuhc autem iieiiiliupet ie plagd":etdefe- dam, .elcatuli leorihdhsipaiTsuhi.-— Qifem-eniirifrio-
cisii, — Ab iniquis vero mbdobohdfuni Iocuio£'hut aiihefiigris nisi beattis Job nota yaiietatis sigiia?
-'
ejiisderiilingiisesuse adjudicata tesiimonio in Ciiriiine yel; aspersum ^maculis simulatiPTiis'? Sed niriiiruni
vila' succumbat. -Qui etiarii' bona de"juslisaliis co- . priihis Iiypoerila tigris esl-, qiiia drinr niuiidus ^colol'
C dissifflulatiOneducithfjyiliorrtrti nigfediiie iritefrriiii'>
Jnilalbqiiurilur, sed lisec ipsarpTOiihusrad curiiulum
objiirgaiibnii.-perlrahunl. -Sequitur": : ''' :- ' perite varialur: Ssepb' duni -de easlitatis muhditi-t
"VERS.~6;-Ubi esTiiihpriuiis, forlitudo luafp.aiieii- extollilurjfsofdeavarilise foedattiivQuseVideliceftigiis
lia liia el petfectip viafiimTuarum':'/r-^;Qiise". cuiicfa rapiiprsedajrtvquiahirnianis sibi favOribiisiisurpatglb-
superiori conjungit sententise.Sed intuendum Valde riarii. Quia^eniinrapf a Iauiieexioililuf,:qtiasi pfaidaisa-
est, quia qifamvisihconveiifcnier ihchoasseti Con- iiatur. TranslatioauleniSeplUagiritainterpreijiin rion
grueiitei'taiiieriofdinesreruiriTiaiTat.Quatubf quippe baliet. ligris,- secii-niifmicolebn:pefiit. ifiriiiicdleoh
modisviianibeatiJobviriuiibusenuriierarido disiirixit, quippeparyuii)valde est animalfpfmicisSdversum?Di-
dum et tiniofi foftitudineiii, et fortilhdirii "patiehiiarif, citur aulehi Ealihe forniicarumleo, vel certe fofrtiicaet
et patieriiise p"erfectionem.juhxit.;-Iri via riariique leo. Quidin hiifniiGoleonlisnbiiiihe Eliplias in bealo
JDeilinior gigiiit foiiiludineni, ul Saipmori ait: «.In Jbb riisi -payorein et audaciani reprehehdit? Ae si
iimore Dei, fidticia.rortitudinis (Pro.v.'-siV)-.26). » apeiie dicat : Nort injiiste percussus' es'; cbiitra
Quia"dum mens nbslra recto 'metuCbrtdilori^oni- erectps- timidus,,' cOntra subditos audiix fuistu
itilimjungitiir, potestate qu.idam supra ohiniasuljle- - TvTicE.teo, propter virtuierii, Dominum.; propter
vatur, foriitudo aiitem noiiiiisi in-*a'dversilaleoslen- D -sseVitiamdiabolum,. designat. ... De-Dbirtino : <tVicit
ditur. Uhde niox paliertiia siiJjrogatui, et statirii leo de tribu Juda (Apoc.v, 5). ». De diabolo : «Ad-
post patieniiani viarum perfectio subinferihr; Ille versariiis vestefdialioltis, sicutleorugiensfTP'etr.v_,
eiiim perfecius estijui efga imperfectiOneni.p.rOximf 8).' t Leasrise-auiem nbmine aliquandb sancta Eccle-
- sia desigoalur, quia audax.est iii adversls, ut isderii
impatiens noli e.st.' Seqniiiir :
.VERS. 7. Recbfdate,' obsectoie, quis unqudnTiniio- jbb ait: « Nbn pbftransiyit per eatnf Jeseria'{Jbb
censperiil ? et reliqua. — Ssepe enim-hic et innOce.H- xxvni, 8), J Aliquandd BabyloniaprOpter. irtirnarii-
jes perehnt, sed ad aDternamgloriam pereundo ser-. tatem. CJaluIiautem ieonuiii"siint quilibel reprcibi,
iyahtur. Quia liiciiirtocensperit, propiiefa aflifmaf f adiriiquani '•Viia.m-'iii(alig'noiiuM;1spiriluiim.efr^re^(J-
« Jusius pevit, el neriio est qtii febogitet (Isa. LVH, herati. Saricti etenim"viri soiiicite custbdiurit serilet-
1). i De rectisSapieriiia dicit': « Rapttis estiieiria- ipsOs, "rie leo iderti aritiquus.Hostis eos. shb aiiqua
liiia mii.tafet' iiiteJiectiiiri'ejus'{Sa;/. iv,il}. » Se- iriidgineVirlulis oeCidat,rie lesenievbii ariribus per-
""
quiirtr: . .;._''. '"'-'"".'.:.. strepat, idemhe Babyibnis glbria seiisum ab^ihore
YERS.8,'9. QMnpolius vide eos qui pperahiur ini- ' cceiestis patri.seavertat,' lie catulOrum .denles riior-
quilalem, ct "seinintiritdolores, ct irieluiU'ebs; fiahle deant,id esl ne repfOborum suasio in corde conva.
45i - S. QDOKISABBATISCLtlNIACENSISII ;\- : '
,i -1S2
•_.,,.
lescal. Seti Iiseretici jam quasi de sanclitate. sectir.i\A Et Joannes :, «"YideBiriiuseunisicuti est (Joas. iriv
sijnt, ..quia yitse suie merilis cuncla se superasse v 2). JfSequitur :; - '[
sirspicaiitur. Jn tigris -etiam,noniine propler inul li- ;:: VHIS.iS.-fnlipnore visioriis melurnm.y ijuand&
fornlis astutise yarietatemnon incpngrue euni sigita- soiei sbporocciipqr.eIwmines.;— In noClurnjrijoippe
vit, qiieiristiperiusper leonejn. Satan quippe.modo yisione, dubie cerhitur. Itfmasergo sushrriin pa-
stuliorum inenlesblandepere^^ , yore ripcttiriise yisibhis se percepissb.haereticiv-isse^-v -
terrendo pertraliil. Ifeni per mifmicolepn designa- riuit^ quiavtit ea quse idbcenfalta alii ristendant, vix
tur, quiacanialibus Ieo. est,. spiritualibus. iiute.m ea;,se capere posse deiiunliartt. SedWnc coiligert-
forraica. Sequitur:v.,"-', : dum esl, qubiripdo audienfibus .rceria esse pojerunt
YERS.12. -Porro ad-me dielum esl verbumabscpn- quaeipsi dubie yideruht. TVPICE.Hbfrof Ihoclurnse
tlitum Yerbum ,abscondilum hsefetici aridlre se '. yisioriis estpayor occiiJlsecoiitehiplationis! Huriiana
simulant, uf audiloriim menlibus: qrianidamprsedir :; etehirti mens';, ijuo iliius elevata quse .siiil seterrta
cafionis,sufb.reverentiam obducant. .Qui -scilicet, ut cpns.iderat,epde factis;tenippralibus.grayius-treme-
niira ostendere' valeant, npya semper exquirunt, oit factavfofmidat.:Sequjttir : Qugridpsolet sdpot•"occu-
Salomon ait : « Aquse. furlivse dulcipres sunt, ».et -parc Aominesi^Ac si dicanl hsefbtici. Cum hbrtiines
reliqua (Prov, ix, 17); twicE. Yerbtirti abscbridi-''" interiiisv [inferkis] dpfmiiint, vnOs. ad-perCipienda
iuiii inyisibilis Fiiiiis yocatnr, de quo Joa.hnes ait: sjipernavyigilamus.:;i5igiirate;;;autem;iribusvmpdis-
"«In pfincipip erat Verbum, »,'et reliqua;(Jonn. i, 1). sonihus aCcipitur: aliquahdo ertim iriors;,caririsjicci-
Sed iioc verbum absConditum electofum menlibus pilu"r,iilPaultis.ait.: ;S;Nplpvpsignofa?e;Jfratrei_,de
dicitiir, cunipotestas rinTgeniti Fililcfedentibus riia- v dprniienlibus,;» pl. paulp .post i «Ifavef DeilsveoSj;"
'nifestatur.Pbtesteliam abscohdiluni altOcrttio in- qui dprriiierurii, per Jesuni adducet cunvep;(iT/iess"i
tiinK aspiratibnis irttelligi^ de qua Jpannes ait : iv,vl5,14). iAliquartdp lorpor;negJigeritMe,rii iilud r
< Unclio ejus dOcetrios de bmriibus |/.,Jioan. ii, 7). iv ;' rHbra 'est; jam iipsdb «omnp;:sufgei«;i;/Joiriixrii>
Quseninifrurif aspiraiioliuriianam irientem tangeiitfb ; il);;»v Et: <Eyigila(,e,;justi;(I Cor. jcyy^l).,» Ali-
suhTeyat, et ex desideriis interrifs inflanimal. Abs- qjuariio-yerocalcaljs deSideriis:terrenisj quies vit«
.cpndituih ergp. . yerbtim audire ,esf . iOculibheni : acclpitiir utiilud :; <llgp dormip, et cor itteum yigi-
'.saii_c.lt.Spirilus corde percipere.. Quseprofecio.sciri lat;(G8ni. y,2). * Quisquis-.:enim ea,qu<e -niundi
nori polest, nisi, avqua. iiaberi potest.;Vefbum hoe sunt .agere ap:peiil-,:fiuasifyigilat>;q
absepndituin dicitur, quia illud a quibusdam proCut terriain feqhiem qusereiis, liuiusmuridi.Strepitunv
.dubio. in corde pereipiliir,. quod' a riiaxiHia;parte -, fiigif^; yelutvbbdprmisciti Qtija igitur neqiiaquam
liolninuni nescitur.Vei certe;aIflatip!sancti.Spirilus,;_ -noiifia interna concipiiuri riisji ab etterna implica--
abscond)tuniyerl)hm:estr.qjiia sentiri polest, sire- lione cessetur,- recte nuhc. diciitir JQuandq sppot
pitu locutionis exprimi npn:~pQlest. Sequilur ;;Et ,sblel gccupare homines, tit:JJQmiiiusvait!: i_Nenio
qms.ifuriive suscepUgurisjneq yenassusurri ejus, ~: : polest dubbus, damihis «enire (Mdiilu yi,,\~~M)^i-
Yenasitiique susurri.divini suscepit furtiye, qiii ad Sequilur : -;: ':'y'y :'y
percipiendarii yirtutis ejus noiiliani, desertppublicse YERS.14. Pavor lehuiime, et freriipr-,)et smnia.
v ipssti/rnea perterritg Siiht. —^Qui&enimii&refici,.de
prsedicalionis oslio, pravse.ini|e.Ili^ritjffiTimiig".;qusei,it.Vv
de quibus Dominiis- dicit :., t Qui non intraf per doctflrtaesuse altiludine miri videri, appetlint,.;quasi
os.tiumin ovile oviujn,liic-ftiresl _etJatio(Jedh. x, I).»; pertiriiescurtt:qtiOddichrit. EibDRAfEiQiiid pCr ossa.
TVPICE.Venas stiperni susufri auris cbrdis furtivbvv nisi fortiaacfa accipimus? Deqriibus Prophela ait:.
suscipit, quia sub.liliiaiem locutiouis inliniseafllata j Doriiinuscustodit omhia pssa eorum (Ps. xxxni, 1
Jiiensraplim et becrilte;cognpscit,qui3.:etvsubtracla: 21). i: Ac si dicerptur : Subtiiilaiis vintlmsearcanav
ayisibilibus invisibilia.coiispici.tj et repleta invisibi- percipiens, ririfie.nieapud me fpre credldi, hrile con-
,ui)iis.visibilia: perfecle cprtlemnit. Susurrum_quippfe speetiim judicis indetilubavj.;Districlipnem quippe
occulti vejiii est, haic ipsa locutiovaspiratjonis iifr jj juslilise.:cpntertiplantesjetiainde ipsis pperibii^
ternse. Yente auteni. susurfidieuntur causarumOri- perliriiesciiifiis, qhse nps: fortisi egisse putabamus. .
gines, rquibushscc ipsaVaspiralibad nionteniducitur. .-,Seqiiiiur:. ''.- ...';'-. ,:' /:..:/:,
Quasi eriiin yenain susurri sui, aperit, chm-npbisiv • YERg;lS. Etyuih.spifiiiis, :'nie prmserite, trgnsr
latenter insinuat qiiibus.niodis ad npstrse ihtelligen- irei , intiorruerunf pili cqfiiis inc(B.'-—.lit ihcbmpfe-
li.se,auremvenil. Aiiqiiando,eniin ariio.re,..aliquartdo hensjbilia secpgnpvisse |udiceiit, noiistetisse, sed
; terfore cpriipungil. -Aliter.-:Qtii ehim. shsririat, oc- v tfansisse cpfam sespirjttiliiiiarrat. Mysiibe auteiri
crille lbquitur.t et vpcem non expriinit, sed imit.afur. npbjs Pfseseiitibus transit, spiiitus, quarido;inyisibi-
Cuni ergp-Omrtipbtehs.,se,.ii.pbis per rimaseo.atem- iia ebgnbsclmus, et faiiieri lisec non vsolidei-sed ra-
plationis ihdicati nequaqiiam. iibbis ioquitur, sed ptiiri videmus. Nbri efgo staf 'spiriltis.fsetliraiisit,
susurrai, quia else pleneVnbn Intimaf; quiddani quia; in su.avitaie conteniplationis intimse;.diii-mens
laineri de se lihman-ep. eriliinanifestati Tuiic auteiri flxaiioripermanet,jqujg mox acisehfietipsuniipseim-,
'
riequaquairi^jainsrisu.rrat^^^fS^^ merisitateiuiriiriisTeverberatalrevocalur. Eili.carnis
nobis cerla species revelatur. Hiiic Domihus ait: "'..srint qujelibet superflua .liumanse,corruptiphis, yel
*Palam dbPatre annunliabb yobis (Joan.xvif%S).f: ; iilse; veteris cpgitalibries. transetiiile; ergp spiritu,;
'
1£3 EPITOME MOB.ALHJM S. GREG."IN JOB.'"'—LJB. V. 154
pili earnis inliorruerunt, quia ante conipunciionisj^: YERS.18. Ecce gui serviunl ei ribnsunt stabiles,—-
vim cogilaliones superfiuse fugiunt, ril nilvfliixtiiri Nalura quippe angelica etsi confempialione Auctorf
libeal,quia alHalam.meritem eliam confra semetip- ihhsereiitioirisiatu suo inimulabiliter pernianet, eo
sam visitaiionis inliriiseseyerilas iiiflamiiiai. Se- ipso taineh quo facliira est, in semelipsa vicissitudiT
quitur : riem niutabilitatis "habet.. Mutari aiilem ex alio ad
; VERS.:16. Slelit quideht'
cujus. rion aghoscebdm stliud ife, est, et in' senietlpsa .stabilem noil esse,.;
vuIluTh.:—,Yhliiinf se yjdisse incogniiuhi hsereliei Solaauteiri nalura incompfehensibilisriescit nioveri,
simulaiii, ul esse seei-cognilos, qui ab huniana quseab eo quod seinper idem est, nescitimmutari.
inenle cognosci non vaiet, Ostendant. TVPICE.Qui- Hanc autein In angelis mufabilitateni-dicit, quamyis
dam riamque rton dicimus, nisi de eb rilique qtipm imiiiutabilessint pef hoc quod ei quj seiiiper' _ideni
expriniere auf nblhmus, autiiOn vbltiihtis. Sed qua est, -vjuculis ligaiilur. Sequitur : Ei in angeiissuis
menfe hoc loco dicilur quidam, exponitur crtm pro- feperit pravilglem.'— Hoc de '.apostaiis spiriiibus
tinus stibiflfertur :'Gujus non cognpscebam'vulluht. Infertur. Mire auiem Deiis oihiiipolens natrtrani
Cum-enirii aiiimus posipohens omnia iniaginem re- sHnimorumspirilUiirtibpharii,'sed muiabilein cpiidi-'
rumiplianlasmata, substantiamque semper ut esl dit, ut elqui martereiiolleiit, ruerehl, et qui iri cbii-
,idelri-esi,;ei ubiqne pi'«sen's-est;, cogitat,'cpnspicil B diiibrie persisiererit, lanto iri eajarii dignius, quarilo
hanc. Quanf si rtecduiriquid sit appreheiidit,?agiio- ex arbitrio stareht. Secjuitur: '".
vit-Cerfe quid:nbii ;sjl. Bene aiitem diciuhi esl':'. YERS. 19. Quctnlp magis quTliabitant dombslur
Steiit, Omnis quippe crealura; qtiiaex niliilo faela ieas. — Luteas quippe domoshabiiamus, qui iricor-
esf, et.per semetipsani ad' nihiJunl tendit. Stare pora lerrena subsisiimus, ut Paulus ait: « Habemus
ergo soIiusCrealorls est, per quem euncta transeun- " ihesauruni istnm in vasis fictilibus (II Cor. iv, 7). »
lem "transeuril, et-in qub aliquo aliqua ne iraiisearti Et rurSuni: i Sciintis quia si terresfris domus no-
retihehliii. Sequitur ? Imagb ebrgm ocjttis trieis.'—' stra dlssolvalur, "»et reliqua (H.Cpf,..y,.,^).. Sequi-:
Ssepe :_ia.re.ici Deiim sibi iniaginaliter fingiint, tur': Qui terteituin iidbeni fundaigenlum.—,Terre-
qtierti inlueri spiriialiler nequeiiHt,-ejusquevocein num-ruiidamenium est shbstaiitih carrialis, ui Psal-
quasi aorseleyisaudire se perJiibent, qui adseorela 'Btista ait : t."Noft esf occullatum os- meuni a le
illius cognoscenda quasi esse sefamiliariores cse-r. quoclfecisli in occulto, etsuhsiahlia mba in infeiio-
teris gaudertt. Koh-feiiim ea drieent,quse publice riJbus;lerrse (Psal. cxxxvili, 15).;» Sequitur ':'Cbn-
— '
Deus..lbquitiir, sed quse:eoruhi ariri qiiasi -lateiiier sumentur veluiSiiriea. Tinea de Veste nascitur,
aspirai. MVSTICE." -Imago Pafris Filius: est, sicut el eaindem vestem de q;uaoiilur, oriendo corrumpit.
Mbyses de fofriiaiibhe.hbriiinis' ait: «Ad imaginem G Quasi qiisedam vero vestis aiiimsecaroest.- Ex_qua
suain feeit iUunv^Gcn.i, 27).» EtAposlblus. '« Qui- riiiiiiruin carnalis lenlatib yelut. linea nascitur, ac
cnm sit splendor gloriseet.figura substantise ejus per Jiancad interilum lacerata pefvcnit. Ac si dica-
(Hebri i, "3)..» Cririi efgo seiernilas Ceiiiilur; prout ttijr: Si illi spifitrts immutabiles esse nequeunt, qui
infirmitaiis Jioslrse.possibilitas adriiiftilyimago ejtis hulla "caiTiisinfirriiitaie deprimunlur, qua lemeritafe"
ineniis nosirie befllis-ahtefefiirr.-Quia yefo cuiniri Seiibhiifie-ihi bbnis pernianere constartter sesslirhanl?
Patre ihlendimus, • htinc quaritum accepimiis per Possuiit qubqueper angelbs sancii dociores mtelllgi,
suam imaginerii,itl est pei Filium, yideinus, utipse ut illud prophelse : \i Labia sacerdolis cuslodiurtt
Dbminus ait: t Nemo venit ad Patreni nisi per me ' scientiam, et legem requirunt ex pre ejus, quia an-
(Jban. xiv, 6). » Sequituf. Et vocemguusidurmTevis geJiisDominiexefcituum est. (3fa/. n, 7).;» Qui esse
audivi. — Quid eniiri pef vocem aui^e levis, riisi pnininb sin.eculpa nequeuni, cuni prsesenlis vilseiter
1
cOgnitib Spirilus sancii? Qui de.Paire proCedehs^ gradiurttur, quanialibet virlute fulgearit, qriiaepruin
et de eb quod est; Fiiii aceipiens,; nostise lenuilbr gressustangitur,-aul Iulo iilicili bperis,,aut pulverese
noliiise iiifirhiitatis irifurtditur. Quia igitur liumana cogiiaiionis. Domus luieas habitant, qui de illece-
mens, quantalibel yirlute leienderit,: vix de inlimis brosa Iiac vita carnis exsullant. Hanc Paulus despe-
extrema coghbscit, recie nunc dicituf : 'Et iiocem^ xerat babitare dlcens :'« Nosfra convefsatip in co3-
quasi-tevh niidivi. -—Seqiiiiur: lis est (Pliil. iii, 20). » Qui\ eiiini serviunt yi,
' YERS.17-.-
Nunquid hbniobei comparaiionejuslifi- non sunistabiles quja ctim meiis ad alla nilitur cur-,
cabitur ? — Humana jusiiiia divinsejustilise conlpa- - iiis siisecogitatione dissipatur. Pravitas ergo in an-
rata injtislitia estiQuia et lucerna in tenebris ful- "gelis reperilur, duiii ipsos quoque qui yeriialem
gere cernilur, sed iii solis iadio posita, tenebra- nuntiant,Donnuiiquam subrepliovilsefaHacis gravat;
ttir. Bene ah,tem subtlitur : Aul Faclpfe sub purior Acsi, dicat,:Si electiiriuiidiliujrtsiniquitaleferitihtuf,
erit.vir? —-'Purioreiriautem se vir Faclori suo sesti- •quibus iclibus penetrantur reprobi ? Tinea quippe
^mat,. si conira (lagellum querelam pafat, eumqfle . damnum et non solituiri facit. Ilainiquorum mentes,
sibi pfbcul dubio posippnii, cujus judiclum de sua quia damna sua considerarenegiigunt, inlegritateni
aJIIiciiotie redarguit. :Qui eiiini -niire hominem ex quasi nescientes perdurit. Amiltiiht narhque a cbrde
iiihiio feCit faciuni iinpie ,;non.affligjt.; Quapropter iniiocenliami ab ore verilatem, a.earn.e,cbritineriliah'i,;
male se reciuin putat, qtii;regiilani,summ.T! iectititdi- et per. accessiim vf.eniporis,setatehi.vifa.. Sed iliKC;.
nis igilorat. S.cqiiivur.:....' :';:':_ : l ':' liequaquam con.spiciuiit.'Seqiiitur : . :;'-''' :--.
158 ' ,
S..ODONIS ABBATIS {^UMACENSlSvIi;; :;,,»;;: m:
.. VERS.-20.be mane usqite advesperdm siiccidentur.j^ gliquem;sgiiciptu.mcpnvettete,:;— Ac^silvderidens;:
— De mane usqhe ad yesperaiii; peccaior siiccidi- dicat: Sanctos
quoquer inveni.rein afflictionevadju-
tur, dum a viiae suse exordio usque adterhijniim, tpresnpnvales, quos babere^pciosjii bilsiritate no- :
iniquitalis" perpetratiorie vulnbi-alur, ut I^salihista luisii. Sequituf; - ;:. A .:. ;
ait: c Viri sarigiiintim non diiiiidiabiinLdies siips YERS.2.' Virum stullurn\'ih:teificit--ira6un4ia^:.r~-
(PsdLuf, 24). »"Seqiiitur :'E't qiiia nuliusinlelligit, HKCniriiiruro sertteiilia vera,, esset, si itlaia cpritra
iii <eternuin:pe'riburit.-^vNullus iiiteiligit vel epruni taiiti-yiri patientiam ripn fuissel, Scriptiini quippe y
qui pereurtt, vel ebruri) qui perditos pereuntium < est.i i Tii aulerii ctiin .trartqhillitate-fiiicllcas.,(:SapT\\
moi.esiiiiiiaritur.Ut illucfV.Jusiusperiit, et nempjst xii, 18)..» Sciepduni vero quia_quoliesiiirbulehfps
qui recogilol (Isci. LVII,1). I Potesl e,liartiper,niaiie . mptus aniinse sub niansueludirtis yirtute irestrirtgl-j
prospeiitas , vespere liujiis. niu.ndivadversitasVdesi- jnus, fedire, ad siniiiiludirtem Gbiiditofis lconamur.
gnari, De;;mane ergo usque ad; vesperani reprobi Quain nipiirum ,simi!iludiiie'mieunl- trahquijlitalerii
succidurilur,_qijiaet per prospera lascivientes depe- nienlis ii-Ji-peftufbat, amittlt,- ^er_ iram sapientia
reunt, etper adversa impatieiiies adinsaniam ex- perdilur, ut, illud-..:.< Ira in_ sinti slulti flrequiescit.
surgunt. Qiios de niane usqiie: ad-;yesperam •eulpa. .(Eccle, ,Vjl, .10).;^» Per, ifani. justitja relinquituf,
vriequaqiiani succidefei,f si vel prpspera romenium U ] sibtrt:scriptum :est : < Irayirfjustiliani DeiHpn bpei;
credereril, vcl adversa seolionem sui vulnefisvoesti-: ratuf (Jdc.i,20), » Pefirairiiux veritatislainitiilur,
•niarent. Seqjjilur: '"'_'' -l- utillud: « SoJripnpccidalsuperiraCtindiatiiveslram
YERS.21. Qui auleiri reliqui fuerinTauferehtur.ex' -{Epiies. jv, 2.5).-»" I>uobusvvero. niodjs | iracundia
eis. — Reliquos auteni.hujus muncli de.spectosdicit, vihpitur ;.Primus-esti iit oirines' sibi quas pali po-;
qiios prsesehs sseculiini,ad hullihs gjbfisc iisiim eligit, fest.cpriiumejiasproponat, Secundus niodhs est, nt
sed quasi miiiimos indjgnbsqiie derelinqiiit. Sed.hos cuni alienos excessus aspicimus,. npsfra; quibus in
Dominus eligere nbn deciignatur. Paulo altestante. alijs .bxcessimUsV /ielicta cspgiiemus-.Sciehduni yerp.
qui ait: i'Quse stulla' riiuiidi suiitvelegil Deus,, nt cst, qupd alia estfira, quamimpatientoexcilat; aliaiv
confundat sapieiites; t et : '. Infirma mundi elegit, quarti xclus icifrtiat,. llla ex yitib, .ista.fkx virtuta
tit confuiidat forlia (I Cbr,\ i, ,27)."»Se.qtiitur;: generatur. ;De hac Psalmista, ait.: «Irascimijii et
Moiienttir \et iton hi sdpienlia..,— IIoc loeo..jSiiphas liollte peccare ^(PsaLiv,-5).;» :De bac.Salbmon.-ait::
cufflde eleeiisdiceret, qjii reliqui fiier.int.au.feren.tur i Mplibr est ira ,risu ,(Eccles; yu, 4.),.,.».;.D.e llja.t.
el cis, illicp adjungens: Morieiiiurei non.in sapierilia, e "Viruni.slulUiriiriniefficil ifacurtdia.:(lpi>,y, 2),-*-
ad illtid prblinus reciirril, qupd sapierititis de ieprb,- Ab si dical : Iracpef zeluni sapienles_Ju"fbat.Ira yerp;
bis proluHt dicens : Ei.ciuianuilusiiitellTgii,;eire\\-, Q pef yiiiuni •slultiim irucidat.fSequiiiir,,: Ef.parv_ulu.ni,.
qiia. — Moriein quitieui et sapieiitiam' paviier. ye-. occidTiinvidia,,.—,Ihyidere;eniin;rion:possu:miis,iiisl
pfobi frtgiunt', sed sapieniiani peni.lus deserunt, ei.s qiiQs iii aiiqup noijis hielioi'es piilspnus.:-;Parvu-
lriortis aiilem laqueos non eyadurit, Et qui qiiandp itiSjefgo,cst qui liypr.e occidittiiyquia ipse sibi tesii-
riioriliirl vivere inpiiendo poiiierant, diini iiibriem. inpnium perhibet, quod epriiiiior-sit, cujhs iiivldia
quse procul dubib vehiura est nieuiuni, ;el yitani " tprquetiir. Quia hisi ipse infefipf existerei; de"boiio
simul, ei sapienliaiii pefdunt.. Seqhilur : v _; aJleritis rion dbleref. Hinc scriptjim est J:;<Invidia
'
d|aboli.rn.ors iritroivitiri prbem ierrarurii (Sup. iij
;;'-,, CAPUT Y... ':: ' : .'"_ --: » Invidia enim cum nieiilem tabefecerit, cuncia;
:~~ti)~~
YERs."%• Vbca ergbsi est qui, libiy respprideat. quge inveiibrit.benp geslafCpnsuinit, ufijlud SalO'-f
— Omnipoteiis I)ens ssepe ejusrprecem hj pertur* mOiriS-; «. Vii;av.:carhiunisanjias'
cprdjs, puiredp;
batibfle deseiit, qui prsocepta ejus irt irahquiili.- cssiuni i!ividia:"(_Proi>. xiv, 30). jvQuiei.go iiyoris.,
late conlemiiii. Unde 'scriptiim est : i Qui aveiiit ' pesie plene carere .desidefat, illam bsefetJitatem di-
aJirem suam ne iiudial legeni, bratio ejtis erifexse- ligai, ,qpani:cpiisereduiii,nuriiefis nonvangiistai.Jni-
'»'
crariilisviProD.xxv.iiT,9). Yocafe lioslruni esthu'- -,'minutio ergbf.-iivpris esl aifectus urgeris intern^v
inili Deuni prece deposcere. Respoiidere Dei esl' D dulcedinis, el pleiia niors ejtis est peffbctus. amor
eJTeciumprecibns prkbere. Ac si dical : Quantum- asierniiatis. Qtiia cum nulla ierrcna, ;desideratv,
libei affliclus clames , Beum respondenleni rioii1 nihii esi quod ejus erga proximuni charilale cori-
liabes, quia vox in trjbiilaiione npn ihvenitqueni 1' tradicat. ':•'- "' : J ' ".'
"' ' ' ' ' -
mensiri tfanquillilale cbnlempsiti Sequitur : Et ad "- '.'"' - "."'"""' ^ ;.

; LlfBlKvSEliTUS.._.

fmnaradice, elmaledixi
"~9ERS,3,-_Ego:.vidi.siiillum quia:,electoremvYitamtemppfaliter exsliuguendo"su-
pulcltriiudiniejus.stqtiin..—Stiiltus qiiippe Judseorum peravit. vSedhiiiic ElipliasvvinalediCendbdespicitj
populus exslilit,. quiipsain incaiiialioneni a.leriise quia nimirum omnes liserelici quorumleriefe specieiri
Sapicrtlisespreyii. Qui-quasi lirma radice convaluil. amicos beati Jpb diximus, oum de nOmiiie iGliristi
AK1 F.PfTOVKMORAUIJMS. GREG. JN JQB'. — LIB. VI. 158
gjoriantur, Judseorurii,perfidiam e-xauctorilale re-J „A iabunti.ir (Matili. v, 6).. » MOR.U.ITER. Ilabet eliajii
prehendunt. MoRALifER.-Quasi firma fatlice siuluisi f.mielicus niessem, quajido. injquus qtvisqtiedorium
in lerraiigitur, quia lotis desideriis_interrerio arii.ofe . iiilelligeiitisereciifi acci.pii.'Quamriiiniruhi comedit
splidalur.,Cujus enim fortes glo.riAhiaspiciuiil,, prp- faiiielicti.s,quia is quiad Deum sanctis' desidefiis
tiiiuspost glqriamquse.poeiiasequatur, altendiinl, etL anlielai, discii quod..audil, agit qupd didicefit, et
tacita .iritus cogilalibne despieiunt. Pulchriiiidiiienii djim doctpres. pravi recta-prsedieatibrierericiuiifd.i*,
quippe.stulti maledicere, est ejus gloriam e.x eon.si- qiiid aiiud quam .stulii fiTige'salianliir? Sequitur :
-deraladaniiialione judicare.v Slatim ac si diceret: ; EtTpsum rapiet armtilvs. ^- Ajitiquusiipstisiudai.-
jCoiilrasluHi p.ul.chritudinenimorain i» maMictione s ciiin populuni ariiiatus.rapuit, quia ineo vitaiil fidei
non habui,- qjiia cumbsec cernerjem, simul efiami frauduleiita suggesliohe qiiasi.jaculis exsiinxit. Mo-
posn-jm..sequenlem vidi. Nemi:ii stalim, jiialedice- UALiTEii.Aiiliqfius .nanlqiie bostis qiiasi ineiTOis
rem,,si qua riie,illius glorise deleotalio tenuisset.; yijicituivcum riiala aperta su^gerens,hhrii-itiaenieiiti
-Sequitur: - . . _, ... . boiia oninia siniui desirtiere conatur. Sed ^jrmaiuS
'
YEES;i,. Lpnge fignt fitii ejus -a salute, — Filii, . veriii, quahdo boha aiia intacta deserens, lateiiler
ejus stulii -suiJt omues qui perfidise illjus prsedica- aliacorfunipit, Sequilur': Etbibunl siiienie.sdiviiias
iione genefanliir. Qtii scilicet a salule ipnge sunl, B * ejus. — Hujus sfulti divilias sitientes bibuiit, quia
- flueiitis sacrai
,qui e.tsiitenipofaliLer vilam sine ailliclioiiepercjpiunt," lociitipnis, quse JudaicuS:populusf-in
selerna gravijis ullibne feriuiUur. Siciil, de eisdein superbiaeoslenlaiioiie possidet, converesBgenlilium
filiis illius dicituf : -i V_fiyobis',.Sci;ibsesl Pliarissei'> menles irrigariiur.Undeei
eisperprophetamdicilur:
IiypocriiaB,'qui^cifcuilis inare el aridam, ,ut. facialis.i- .« Omnesvsitientes, yenite ad aquas,. > et reliqua
tinrtm proseIy.lum,.elciini fuerit faclus, facjlis eum (Isa. LV,{)._MOBALITER. Ssepeslultus habet interni li-
fiiium gelieniisediiploquain-yos (Matth. xxin, 15). >„' quoris fontem, sed noii bibit, quia ingenium quidem
MOIJAI.ITER,-Filii quippe stulli suntqui i.n,anibifioiie accipillhtelligenlise, sed tamen veritatis senlentias
bujus sseculi, ex ejus iinitatiOnepascuiitur,~qui prp- cognoscere loqhendo conteihnil. Divitise. quoque
fecip a - saliile 'longius. fiunt, quanto impelralione ihenlis siint vefba sacrse lOcuiionis; sed has diyitias
Jiu pcrpetratipne] nequitise hulla iiilirmitale feriun- stultusdculis aspicit,.et intire nientis suse rtsum
lur. Sequilur :.!_./.conlereniur in poriq, et'non eril - niininie/assumit. Ki compreheiidenda;eniiri -veiiia
qiii eripjal.;-y. Qiiis poiise homiiie,' nisL Medlaior nullo,studib amoils elaboi'at;.at contra alihs sitim
Dej et liominuni deliet intelligi ?Qui,ait : t Egb"suim iiabet, et ssepblioc iri divinai legis erudilione qiian-
•oslium.Per nicisi qiiis introieril, salvabitur (Jpaii. dpque sthdendo intelligit', qtiod pCr negligenliam
x,-9). i Filii igiiui btijus slulii extra ,portaffl pfOji-C G ingeniosusnesCit. Hine Salonibiiait :'-t~ Sfellio m"a-
ciuntur, in porui.conlerenluf, quia pravse Judseorum iiibus nitiiur, et mbratuf iii' a;dibusTBgis(Ptoti. xxx,
sobojes"ante Mediaioris adyehium ih legis obseiva- 21). » Pleruinqiie enijrtaves quasad yolatuih"" pehhse
iioiie florueriint, .sed.jn, ij>sa Rcdempioris nostri sublevartl in yeprihus resicleiif.Sequiiur : - '
pra.senlia a divinilalis obsequipperfidisesusemefilis :YEIJS.6,;\NiliiTin lerfa sinecausu./—Idcirco enrm
.repulsi .eeciderunt,Quos nimifuiii rion esfqni eri- ssepe desidiosus ihgeniurii accrpit, ut de rieglig-entia
piat. Quia scilicel duni.ipsum Bedeniptoremexstin- justius puniatur, quia quod siiie labore assequi po-
guerepersequendpcoiiati sunt, objatsesilii remedium tuit, scire conlemnit, et idcirco studiosus iar.ditate
, ercplionis abscoiideriiiit. MOBALITER. Sich.l urbis iiitelligertiisepremitur, ut eo majora prajmia relri-
aditus"porta dicilur, ita est dies jiidicii pprta regni, buiionis inveniat, quo inagis studio invenlionis ela-
et.per eum ab -electis omnibus.ad. cbeleslls palria. boi-at.Sequitur": Ei deiiumorrion egteditur dolot.—.
gloriam iiitralur. Hinc Saloinon ait.: « Npbilis irt Dojor nanrque quasi de humo egreditur,; cum homp
porta yir ejus, quando s.e videritcum sehatoribus ad Dei ifflaginenTfconditus,de rebus insensibilibus
-leiTse (Ptov. xxxi,,"23).» Ei rUrsuiii: « Daie ei de flagellalti-VSed quia pef occiilta merila mehliuni',
-ffuctu nianuum siiaruni, et' lauderit euinin ponis aperta pr.odeunt flagellapoenarum, de Inimp dolor
ppera' ejus (_Proi>. xxxi, 31). ~t Filil igitur lihjus D * npn egreditui,.quo modo sensus iiosiriirialitia exi-
stulti aute portum eleCtisuiil ,••sed in pbiia .Cpnie- git, til a rebus insensibilibus feriatur. Nequaquam
renlurjquialijijjisiseculi amatofes inprsssenti vita pffina de ea nascitur creatura qusepercutit; sed de
'superbiunt, s"e"dinipso regni aditu' seierna aniniad- ea procul dubio quse peocarido vim percussiOhis
'•
yersione^feriuniuf.illOsquippe Yeritas seteriia ad- exlbrsit."Sfequitur': -. ,
yersitate eripi.f, qtibs in teniporalibusprosperis per VERS/7. Ilomo tiasciturad Iriboretn,et avis ad vo-
disciplinam premit. Qui ergo nuric reiiuit preirtl, iandum. yy Ad Iaboreni ijuippe liortio,rtascit,ur,quia
tuncripn valeferipi. Sequitrtr:' nimirum is qui sui accepta esi ratione prsedilus,
VEIJS.5. Cujus inessem fameiicus cbmedtii. — cohsiderat quod valde sibi sit impossibile, -uthssc
Htijiissiultiinessis -fueiatsacraj legiSeloquia; Qtiam-- - peregrinaiiohis suse tempore sirtc gemitu evadat.
sttillus cbniedet. Quia niinifum geiiiilis pripulus Sed in eo quod caro flagellis airicitur, tnens ad ap-
verbalegisinieiligertdo edidii, ad quam-plebsJudaica peienda stiblevaiur aitiora,PauIo attestante,"quiait:
sine inlellectu labbravit. Iliiic Veritasail:' •• Beali , t Et licel qui foris est nosier liomo corrumpattir -,
"'qul.ej.uriuni et siiiunt jiisiiiiain,.'quoniaiii-ipsisatti- tamen is qui"inttis'esl,-'renovalur de die in diem
153 S. ODONIS ABBATIS CLUN1ACENSISII itiO
(I Cor. iv, 16). J Inde enim niens ad su-iima evolal, j\ niat, per quod virtulis necessarise gernien ferat.
uiide caro ininfimis durius Jaboral. Potest quoque Sequitur :
appellaiiorte honiinis carnalium vita signari, niide VERS.11. Qui ponit humiles in sublime, el meren-
Panlus ait: c Cum enim sit inler vos zcius et con- les erigit sospitale. — In snblime bumiles ponunlur,
tentio, nonne homines eslis et sccundum liomiiieni quia ii qui nunc pro Dei amore despecti snnt, tunc
ambulalis? i (I Cor. m, o.) In hac ilaque vita homo cum Deo judices veuiunt. Hinc enim Dominus dixit:
ad laborem nascitur, quia carnalis quisque confra c Yos qui secuti estis me, in regeneralione cum
se \ilia appelil, dcsideriorum suorum se pondere sederit filius honiinis in sede majeslalis suse, et
alfligil.Tanto eiiim quisque hujus mundi veraciter reKqua (Matth. xix, 28). i_Tunc moerenlcsDomlnus
iiuila senlil, quanto ejus bona inhianier appelit. At erigit, quia hi qui ejus dcsideriis prospera fugiunt,
contra tanlo animus a lalipre affliclionisse sublrahit, crucialusque persequentium lolerant, tanto subli-
qtianlo per spem ad summa sustollit. An non quasi miorcm lunc sospitalem recipiunl, quanlo nunc a
avis acl volandum Paulus natus fucrat, qni tot ad- cunctis mundi gaudiis devoii nioritmtur. Hinc est
versa siislineiis diccbat: c Nostra conversalio in cnim quod per -Saloinoiiom dicilur : c Cor quod
coelis est ? i (Phil. m, 20.) Sequilur: novit amariludincm animae suse, in gaudio ejus non
" miscchilur exlraneus
Vcas. 8. Quamobremego deprecabor bominum, et (Prov. xiv, 10).,i Quodtauien de
ln su-
ad beum pondin cloquium meum. — Ac si aperte di- eleciisDeietiaminhacvilaiiihil'obslatiiilcIligi.
ceret: Illum rogo per queni hsec tribui scio. Se- blimeqHippchtimilesponuiilur. quia cum seex humili-
taie substeriuiiit, altsemeniis judiciocuncta tempora-
quitur : Jia Iranscunt. Yideamusbumilem Paulum; ait enini :-
VEIJS.9. Qui fdcil nidgita. — Quis omiiipotentis c Non enim nosmetipsos prsedicamus, sed Jcsum
Dei miraliilia perscrulari suiliciat ? Quod cui.cta ex Christuni Dominum noslruin ; nos aulcm servos
nihilo creavil, quod ipsa mundi fabrica mira polen- vestros per Chrislum (II Cor. IY, 5). i Videamus in
lia) virtute disposita : et super aercuni coelum sus- siiblimejamposiliim: c Annescitisqtiiaangelosjudica-
pcndilur, el snper aby suin lerra libralnr? Bene bimus^-iiCor.i^S); clrui,sus:cCoiii'esiisciiavil,clcon-
aulem adjunxit : Et inscrutabitia. — Miiius enini sedere nosfecit incoelestibus(EpAes.u, 6). iMoeren-
fueral magna 1'acere, si lamen quse.facla sunt per- les cliam Dorninns sospilate erigit, qui afflietossuos
scrutari potuisscnt. Sequitur : Et mirabilia absque ad gloriam vcrse lselilisc solidilate suslulit. Sospitate
nnmero. — Minoris atilem csset magniludinis, si quippe non insania crccli sunt, qui in bonis aclibus
qua inscrutabiJia pauca fecissent. Sed inter bsec _ positi ipsi in Domino firmi graiulanlur. Nonnulli
sciendum est, quia divina miracula et semper de- emin et iniquiiales perpetrani, et gaudcre non ces-
Lent considcrari per siudium, el nunquaijidiscuii sant. De qtiibus dicitur : c Qui Isetantur cum male-
per intellccium. Ssepe eniin fit, ut dum iionnulli ieceriiit, J et reliqua (Prov. n, 15). Hi cerle non sc-
bomines mortuorum corpora in pulverem redacla spitate crigunlur, sed insania, qui supcrbiuut cum
consideranl, el resurrcctionis vim colligere ex ra- affligi debuerant. Sequiiur :
tlone non possuiil, bsec ad slaiiim prisiiiiuin redire YEJIS.12. Qui dissipal cogitaliottesmatignorum ne
posse desperanl. Seqnitur : possinl implere ntdnus eorum qum ceperanl. —
YERS.10. Qui dal pluviam super faciem terrce, et ReproJiorum lncuies perversis cogitationibus sem-
reliqua.—Omnipolens enim Deus lerrse pluviam Iri- per invigilanl, sed plerumque eis superna dispensalio
buit, cum arenlia corda geiitilium superuo) gralia pbvial. Et quamvis pravitateni consilii nec fracti
prsedicalionis perfundit; et aquis universa irrigal, adversilatibus corrigjint, tamen ne contra bonos
quia sleriliiaiem pcrditi lioniinis repletione spirittis prsevaleanl eorum vircs refrenanlur. Sequilur :
ad fruclificalionem format, sicul per semetipsam YEIJS.15. Qiti comprchendilsapierites in asluiia
Veritas dicit:« Quibiberit aquam, > etreliqua (Joan. eorum, el consitiapmvorumdissipal. — Sapientes ergp
iv, 15). Universiiatis aulejn nomine bomo signifi- y. DominiTsin ipsa eorum asluiia coinprebcndit, quando
catnr, quia in ipso vera species et magna commiini- ejus consiliis liunian.afacta etiara tune congrue ser-
catio universitalis ostendilur. Uhde et Veritas disci- vavil cum resistnnl. Aslule namque aliquid agere
pulis dicit: c Euntes in mundum-uiiiversiim, prsedi- fratres ..losephausi sunt, ut Dei consilium mutaretur.
cale Evangelium omni creatur-i; (Marc. xvi, 15). i Sed divino judicio quod declinare conali sunl, reni-
Quamvis hoc loco univei'sa inielligi el alitcr pos- lendo scivierunl. Ideo quippe ab cis Joseph venditus
uiit, cum eiiim divilcs el panpcres, fortes ei delii- ftieral, ne adorarelur (Gen. xxxvn, 28). Scd ideo est
les, sapientes el insipienles spjritns ad suam cogni- adoraius , quia vendilus. Sic divinum consilium,
tionem' vocal, univcrsa Dens aquis irrigai. Possunt duni devitaiur, impJetur. SicJiumana sapieniia, dnm
auiem universorum nomine ipsie moriim dissimililu- relueialur , comprehendilur. Compreheiidil ctiam
dines designari. Alius namqne elatione erigitnr, Dominus snpienles in aslutia eorum, quando el hoe
alius libidine inflaminalur, alius avaritia anhclal. ad pielalis suse obsequium, noslrseque saJulis au-
Sed universa Deus aquis irrigal, quia vim sui gnienlum redigil, qiioti conlra illum humana incrc-
sermonis in singulis juxta nionim diversitales dulitas exarsil. Ilinc Psalmisla ail: c Magna opera
formal, ut boc in cjus eloquio quisque invc- Domini/exquisita in OTIHICS voltmlates ejus (Psal.
MI EPITOME MORALIUJIS. GREG. 1N JOB. — LIB. VI. lf.2
cx, 2). i Hinc SaJomoiiail: c Non esl sapientia, non >nAgi'» el idcirco niilla mala exlerius, quse tolerat,
est prudentia , non cst eonsiliuni conlra Dominum n senlit. Sequitur : Iniquilas aulem conlraliel os suum.
(Prov. xxi, 50). iScquilur: — Os enim suum nunc adJmc iniquitas dilatal,
quia
VERS.11. Per diem incurrent tenebras, et quasi in n liumani generis lingua infidelium conuimeliis Jaces-
noctp, sic palpabunl in meridie.— Pcr dicm icnebrass sere nequaqnam ccssat. Sed lunc os contrahel, cum
incuriunt, qui in ipsa veritatis prsesenlia perlidise e hoc quod non vult per studium, per studium claudef."
errore csecali sunt. Perseculorcs igitur Redempibriss Aliler: Clarescente miraculo resurreclionis Domini,
iioslri, dum divinoevirlutis miracula cernerent, ett dum copiosa muliitiido infidclium credidit, ab Erc-
tamen in ejus diviuilate dnbilarenf,, in dic lcnebrass ptoris sui injuriis conltiiiieliisque cessavil. Os einin
passi sunl, quia visuin ih luce perdiderunt. lliuc estit suum quod Deuni deridendo aperuii , infiiTnando
quod de Judsca dicilur : c Occidit sol, cum adJiuc c contraxil. MORALITEU. Nunc eniin malus bonis dero-
_ csset dies{Jer. xv, 9).i Hinc iierum proplieta dicil : gai, cl recla quae agere negligit bsec nialus eblre-
c Quid de noclc, custos? quid de nocte, cusios •> ? clando lacerare non ccssat. Sed tunc iniquitas os
Ycnit mane ct nox (Isa. xxi, 11, 12). t De nocleQ suum conlrahit, cum justos quanta appeiat gloria
enim custos venil, quia humani generis proleclor cll retribulionis agnoscit. Tunc malorum liugua digna
iiianifestus in carne apparuii, et tamen hunc pressa, B I tormentorum retributione ligatur. Sequilur :
perfldise suse lenebris Judsca minime agnovit. De» VERS.17. Beatus homo qui corj-ipitura bomino. —
cujiis,pra_.senlia el nova lux niundo inclaruil, ett Prima virtus est^ ne perpelrari debeanl, sed vitari
lamen in corde infideliumvetusta csecilas rcmansit. peccata. Secunda autcui, sallcm perpetrata corri-
Judsei aulem-aperta Dei miracula viderunt, et adhucj gcre. Sed plerumque culpas non solum imminenles
euni quasi palpantes quserebant, cum dicerent: . liiiiiimc vitamus, vcriHiietiain nec commissa agno-
•c Qiiousc]ueanimas noslras tollis? Si tu es Christus, scimus. Turpis lamen animus percussione tangilur
dic nobis palam (Joan. x, 14). i MOIIALITER. Mcns, ul exerceatur, quatenus qui stalum suserecliludinis
quippe iniquorum bominum cum de aliena meliora-. securus perdidii, afflictusconsideret quo jacel. Hiiic
lione affligilur, de radio lhcis obscuralur. Qui quasi; Saloinon ait: « Qtiem diligit Dominus castigai, fla-
in nocte, sic in meridie palpant, quia cluni bontim, gcllat auiem omnem filium quem recipit (I'roi>. m,
cjuodvident accusare nequeunlcsecaii malilia nialuin, 12).~i Sequilur : Increpalionem ergo bomini ne re-
qtiod lion vident accusare quscrunt. Bona enim ini probes. — Qui pcr culpainpercuiilurj sed ad qne-
proximis apcrta vitlenl, scd, si qna mala Ialenl, in- relam suse percussionis clabitur, Increpalionein Do-
vestiganl. Quod bene expiiinimr, cuin Lotli proie- mini reprobal, quia lianc injuste se perpcti accusat.
genlibus angelis, in domo ejus Sodomitseoslium non C ^ Qul autein non per purgationem criniinis,"sed per
- lnvenerunt. foiiitiidinis probalioircm feriiiiiitir, cum causam
Sequilur:
YERS-"1O. Porro salvum faciel egeniini a gladio oris! suse percus.sionis inquirunl, nequaquam increpalio-
eorum, et de manu violcnli pauperem. — lpse quippe. nem Domini reprobare dicendi sunl, quia in semet-
panper esi, de quo per Paulum dicitur : c Proptcr ipsis satagunl invenire qtiod nesciunl. Sequilur :
vos cgenus factus csl, cum dives factus esset (II VERS.18. Quia ipse vulneralPl medelur, perculil et
Cor. VHI,9). i Potest per oris gladium accusanlium_" manusejussanabunt.—DuobusmodisomnipotensDeiis
lii.brseorum linguasignari, de qiiibuspor-Psalmistami vulnerat quos reduccre ad salulem curat : aliquan-
dicitur : c Filii bominum, denles eorum arma, » el] do enim carnem perculit, et mentis duriliam suo
rciiqua (Psai. I.VI, S). Ipsi quippe clamaverunt: ; pavore labescil. Yulnerando ergo ad salulem revo-
€ Crucifigc, crucifige (Joan. xix, 6). s Per violentii cat, cum electos suos affligilexterius, ut interius vi-
vcro maiium, ipsa crucifigensgenlilitas exprimilur, vant. Unde per Moysen dicit : c Jigo oceidam, i et
qua; in Redemptoris morle Hebr.eor.im voces opere, reliqua (beut. xxxn, 59); aliquando iulus vulnera
iinplcvjt: Redemplor aulem nosler ct vires genti- infligil, quia menlis noslra duriliam suo desiderio
lhim et linguam Hebrseorummoriendo ex humililate percutit, sed percutiendo sanat, qnia lerroris sui
0
perlulit, sed ex divinitaiis snse potentia resurgendo, jaculo transfixos ad sensum nos rectifudinis vocat.
superavit. Moraliler quippe est quisquis apud semet- Unde el sponsa dicit : -c Ynltieraia charitale cgo
ipsum elatus non csl. Unde Yeritas dicit: c Beali sum (Cant. n). » Scquitur :
pauperes spirilu, » el reliqua (Matih. v, 5). Gladius VEIJS.19. In sex iribulalionibus liberabil te, el in
namque oris esi, iniquitas persuasionis. Manus au- seplima non tangel te malum. — Pcr seiiariumTitime-
tem violenti est adversitas potcstatis. Ac si ergo rum prsesentis vitse operatio discursusque"siguatur.
dicerel: Sed ei in se Dominus merites hominum Sexto namque die oninia periiciens hominem con-
solidal, uleas ad perpelrandam nequiiiam nec blan-' didit, el semelipso requicvii. Quapropter.per septe-
dimenla suasionum perirahant, nec dolores suppli- narium numerum requiesdesignatur. Patema ergo
ciorum franganl. Sequitur: pielas erudilione prseseniis vitse laborc nos atlcrit,
VEIJS.10. El eril egeno spes- — Salvato enim scd in advenlu judicii a verbere abscondit, ut tahio
paupere spem egemis recipit, qnia resurgcnte carne tunc adsalutem exhibeat, quanto nunc nos ilagella
Doinino, fidelis quisque ad selernse vilse fiduciam clurius secanl. Sequitur:
convalescil. Spes quippe in seternilate aninium eri- VERS,20. In fame etuel te de morte, el i.n bello dc
iC5 ,S. ODQNJSABBATIS CLUNIACENSISII. iOi
manu gladii. -r Sicul fames carnis est sublractum tA rapiat nt J6O animarii meain (Psdi. vn, 5). » Ac si
subsidium corporis, ila etfames esfraeniissiienliriffl ergo clicerei: Qiiia'blandiente hpste niodo.liuiic vin^
divinseloculionis. Uriderecte.per prophetam dicilur: cerjs, hunc poslmoduni s-evieiilem non timbbis. Se-
c Immitlani. faineni in lcrram (Ex-ech.xiy, 15);» quittir: ;
'
noii fiiiiiempanis,, neque silim, aquse, sed fameni YERS.23.' Sed _c.nfn lapidibus; regionwh].pactum
audieiidi verbuni Pci.Bellunlgriippe patimur, c.iini tuum..'— Q.iide.rgofegibnum la.piiles,iiisi.Eccles.ia-
cariiis noslKB ientalipnibus inipiigiiamur. De quo rum electos accipimus? Qiiibus clicilur: c Yos autem
Psalinista ait :^-t Obunibrasli- captit nieuin in die taiiqiiarii lapides viyi siipersedificaniiiii(I Peir. n,
belli (Psai. cxxxix, 8). » Quia igilur repro.bi.duiii B). JDCqtii.busEcclesiaipoHiceliir : c Ecceego slcf-
fame verbi defici.unl, eliambelli gladio iraiisfigiin.. riam per ordiuem lapides tuos (7sa. LIV,'{{'). i Qui
tur, eleclorum siiorum Doniinus mpnles, dinn. verbi igittir recte vivit, paclp se lapidibus regionum so-
sui pabulo:reficil, cortli'a leiilationes corpor.isfortes cial, vitahi suairi procul djibio ad saiicloruri]prsece-
reddit. Seqiijiur : . denlium iiiiilationerii ligaf,''Scquiiur :El beslim_
_ YERS-.SI.A flageilo.lingumapsconderis:—"FJagelT, terrm pacificm-erunilibi. — IVon ait pacatoe, sedpa-
lum linguse esl exprobaiio illicitse cpnliimelia.. Fla- eificib, qnia "non pacein lialieiii, sed paceni faciunl.
gello liiigiisebonos feiiuiit prayi, quia eorum qpera B 1 Terrse crgd bestia).eleclis pacificsefi.init;,quia riia-
irridendo peiscquuritur..Hinc.scriplum-esl : «. jpse ligui spiriitis. cpm lioiiorhm cofda adveisaiiies de-
liberabit jne de Jaqueo venanfium, ».el reliqua (Psal. .piimuhi, Iisec. nolehles ad ambrem. Doniiiii impel-
xc; 5).;Saneia ergo anima, a fl.ageilo, linguse ab- liiiil;. et afflictx nieii.s lanlo niagis ad seiernatn pa-
scondilur,-;-qiiia, dupiin bo.cniuiido est, honoreni liiam rediium clirigit, quant.Ujn in Iioc SBrumiioso
laudis non qunerit, neccoplmmeli.asdelraciionis sen- exsilio: laboiiosius. vivit. Possuni" eiiam per' terraj
lit-. Sequilur-c Et. hoh limebis- cdidmita.iein.~cum bcstias iiidlus 'carhis InlelJigi, qui' dunl;.meiileni
-veneriu.Tr?Habent enini sancii yiri .contra famcro di- nbstraii) irraiioriabilia siiadejido lacessunt., Cbntra
vini verbi pabiilum.; contra belli gladium ceniineii--- rios bestialiter insurguril. ,Sed cor sub diyiiia.iege
tiaj scuiuffl,.conlra;flagelluin Jinguse, proteclionem. depriKiifur, eiiani, cuni carnis' incertiivai detume.
palieniiie; conira exterioiis calamiiaiis damiiuin, scunl, et si ad leniandum rugiuiii, rtequaquam la-
inieiiii amoris adjutorium; quo enim eos boslis cal- nien usque ad eflecluni pperum quasiad aperli njor-
lidus-nuijierosihs lentat, eo cucuinspeeti Dei niililes sus.rabiehi exsurgunl. 'PaciEcie it.aque sunf,"qiila
viiiniibuii divinis diliores fiunl. Polesl etianifflagel- niolus carnis, elsi, per desitferia palpllant, aperta
luin linguse seii.lenlia ullinise aniiiiadversioiiis iniel- tamen nos conlradiciioiieiibi) •iriipngnant. Vel cerle
ligi, quia_dislriclu-.-j.udexreprobis dicel-: t Diseedite C pacem nobiscum terrse bestise facihiit/q.uia riiotus
a. me, i et reliqua (Mailh.: xxv, 41). Seri juslus carnis duin hos ierttaiido.iacessuiit, ad|amoi'em
quisquein ianlajdisiriclione sentenli-e, jilanda tuiic quietisiiitiiiise impeJIunt. Sequitur :' "|.
judicis voce refovetuiy eiijii dicitur': c Esurivi, et . YERS.._2i..jEiscies. qiiod paeem liabeai:taberria-
dedislis mihi nianducare, J et reliqua (Mqtlh., xxv, culum luum. .TT.In Scriptura sacra aliier pax pleiia
5). El: c Ycnile,,benedicti, j.elc. (Mallii. xxv, Si). dicilur, atque aliter inchoata. Deilla quippe dicilur:
Sequitur : ..'.-",' . ".. e Ntific.dimiltissetviini luuni, Domiiie, in pace (Luc.
VERS.22. IiT vastilale el fame ridebh: -^ Tune ii,29).,i>De i.sla yerp : c Pacem meam dovobis, »,et
quippe reprobos fames interfiGiel, quia suam illis reliqua (Joan, xiy,27). Pax enini nosiia. a deside-
faciem -Redemptpr- abscondet. .Ipse qiiippe- de se rio Crealqris jiiclib-itur, et lpahifesta. visibne perfi-
dixil : c Ego sum panis vivus, »et reliquav^Joan.Ti, . citur. Tabernaohlum igilur jusli pacejii liabere di-
Sl). El scriplum est : c Tpllatur, impius, ne videat citur, quia videlicet ejus corprts quod.menfe iiiliabi-
gloriani Dei. » Vasliias cruciat, qiiia gehenna con- tatur, a perversis desideriorjim niotUins, shb justi-
ci'ernat. vllinc Psalfflista aii: « Pones eosut cliba- iise.disposiiione refrenaliu;. Sequitur : Ei. visitaris
num igni, ii el reliqua (Psal. x, 10). Sed tuue justus - • speciemiuain non peccabis.— Species qiiippe nbslra
ridebit>quia cuni iniqups onines exlrenia ullio per- dicilur proxijiiu.s:liosier, quja in iljo cerniriius quod
cufil, ipse de gloria Doiniiii dignse reiribu.lionis hi- sunius ipsi. Speciem ergo suam visiiaiquis, cujnad
larescit.i Hinc PsalmistaaU : c Videbunt justi et ti- euni-quem.sibi siriiilem per naluramcpnspicil, pas-
mebuiii,» el-reliqua. (Psa,l.,-u, 8).: Seqiiiiur.: Ei sibus.anioHs..tendii:..ulin.allerp suaeonsidefans, ex ..
beslias -terrce,non fprmiddbh. — Caflidusquippe;ad- seipso" colligal quaiiterinfirrtiitali alierius conde-
versarius, bestiaterra3 dicjtur,, quia ad rapieudas sceiidat.-Hinc Paulus ait : c Factus suin Judseis
niorliSftempore peccalorum aniinas vio'.enlacrude- laiiquam, Judseus,,iil Judseos;lucrarer; iis^qui sub
Htate eflreiiaiur.vSed: tameiifde Ecclesia:•dicitnr •: lege sunt, quasj sublege essem "(cuni ipse non es-
c,Mala beslia nori transibii,per eam (I$d. xxxy, 9)i J sem sub legc), nt eos qui sub Jege erani, Jucriface-
Illi igilur terro-.besliam morienles. tiiiient, qui Gon- rem; iisquisinel.ege erani tanquam sine lege essein
diloris sui pplentiam vivenles non liment.- Sancti (curii sin.e; lege Dei",.nonessem :,.sed Jii.lege essem
enim viri quia divinsese Jormidiiii medullilus sub- Chrisii), ut liierifacereni eos "qui sine Ibge.,eraiit.
dunt,onine de adventu adyersarii. pondns fimoris Faclus sum,.inlirmis.inlirmus, ul infiriiioslucriface-
abjiciiinl. Ilinc Psalmisla orat dicens : c NeqUando rem. Omnibus oiflnia factussum, ut omnes facei'em
165 -•' EPITOMEMORALIUMS. GREG..LN JOB. — LIB. VII. 108
jsalvos(I Cor. ix, 1C, 22),"-.Tune etiam plerie vin- >\ -ini_eretribiilionis irilelligi. Tn abiindantia-ergo sc-
Citur peccatum, cum ex sua simililudine unusquis- pulcrum iiigredilur; qui ppsfcohgesta vitseprsesenlis
que perperidii quomodo m- dileclione ; proximi epera a muialiiliiaie sua plene mOrtuus"in secrelo
dilaletur. Sequitur : ,- . fveriiuniinis occullalur, Unde-pbrPsalmistaindicl-
YERS.-.25.Ei sciesquoniammuiiiplex-erit semen ftur : cAbscondes eos iri.abseoridito^vultuslui, » et
:_tuum\—Cum vero a vitiis caro restringitur, cum 'reliqha. (Psal. xxx, 21).> Sequithr : Sicut afferiui
mens virtulibus exerceiur, reslat ut Ipquendo.qiiis- acetvustrilici ih leihpofesuo.r- Fruriientum"qiiippe-
que doceat vilam quam movibuS.,servat. Ille enini in segete sole' tangilur, quia in ha.cvila huinana,
uberes fruclus prsedicaiionjs.eolligit.-quisemina bo- animarespectu superni iuminis ilIuslratui'-..'Pluvias
nse operationis prsemiftit. Et taiilo ejus fecundius percipii, quia verilalis eloquio pihgiicscit. Veiilis
praedicalionis4ribuitur, quanfplioc in rejuspeclore coiiculil-uri quia leiiipestaiihusexerceliir; el sectini
perfecti opefis exaraiione prsevenilur. Sequitur : crescentes paleas poflai, "qiiianequibrem cortlra se
El. progenies lua sicutiierba letrce..,.—Quia deejus quolidie yilatn pecciinlium tolerat; atque ad areain
iniilaiibne n.ascitur, duiri, _arenteni-prsesentis vilse" 'deduclumtriluraliohis pondere prbuiitur, uta palea-
gloriai» deserit, spe in seterna viridbscit. •VeJceiie " ruhi cohnexibne.solvaiur. Quiamens nosifaccelesti
jusli progenies sicul.berba terrse orilur, quia dum' disciplinse-Supposita,; ddm:correciiortisflagella-perci-
vivendo mpnstralvqpodprsedicandoasserit,.niiilijtu- pit, a socieiatecarnaliiim mundiOrTecetlii,etreliclis.
do .seqiientiuminnujneraljiiis exsurgit. Sequitur.':., paleis.ad horreuijTduCiiur:quia fOiis remarteiitibiis
YERS.20. Ingredieris in abuhdanliq sepulcrum.—- reprobiSj-eleGlaaiiima-ad superria)iiiaiisionisgaudia
Qiiid enim sepulcri npinine, nisi eontemplaiiya vita ; ^erna sublev-atur.-Et"in alieno-quidem tempore
signatur? Acliya qupque vila sepulcrum esl,, quia percussionessenliunt, sed in suo a percussioriere- ,
a pravis nos operibusmorlups legit. Sed contempla- qiiiescunt. Electis qjiippe fempus est aliemim vita
tiva perfeclesepelit, quia a cunctis nmndi aclio.ni- praisens,.Unde quibiisdam adbuc iiifidelibUsVerilas
busfun.diius diyidit, Ilinc; Paiilus sepultis dicebat: dicit;: c Tempus meumnondum yenil; lempiis aiileiii
fMoiiui -eniniestis, » et -reliqtia (Col, iii,,5). Hinc vestrunis.emperestparalum(JofHi.vji,6).i)Seciuitur:
CSt'qhpd Abraliani cphjugeiii•niorluam in -sepulcro ;,. YERS.-27. Ecce hbc ut- invesligavimus.ila;'esl.:—
duplici sepelii. Vir quippe perfeclus sepulcrum in Liquet pfofecto quod-iii liis nii ab eo juxta superfi-
abundantia ingredilur.,quia prius aclivseyiiseopera Ciemdieiiur, quia: niroiruniante faciem•riort jacet
. cphgregat,"eipostmodumcarriis sensumper ppnlem- qudd iiiyCsligaturi Qiii efgo hsecinvesiigare se in-.
pl.aijOrieniriioftuuiiJ,bunc mnndp.fundilus ocertltal. r dieal, quia ii) verbis exlerioribus inleriora qosesier.it
Aciionis riariique tempus-piimuin est: conteihpla- demonstral. Sequilui' :-Quoil auclilum, meriie per-
lioiiis exiremum. Unde necesse est ,-ut perfectus irticia, -—Quaiitaljbef enim=doctfiria mens.pplleaf,
quisqiie' prius lrieiilem virtutibus exerceat * atqiie gravis- ejus imperitia est velle docere meliorem.
lianc postnioduniin Ijorreum qujetis.condai.. Ilinc Unde el ea quse rib inimieis rectaprolala sunt,
;.estquod Jacob; pro Racliel servivit, el Liam acce- ab interno arbitro nou recta jiidicanlnr. In eo riaiii-
pjt. Polest*eii;amper sepulcrum npn, solumin hac que vim suse"rectitudinis amillunt, quod auditoriiiori
vita rioslra cpntemplatip, sed qriies ajlernaeet in- .congruuut. J

;.:LIBE|:|EPTiMU3.;;-

"' ''
:.' v -i CA,PUT.YI,,-v:",- '„;-'-.' D sentia tolerat, ad aliud IpqtiendoSuspirat. Quiehiiri''
VfiRS..2, 5. IJlinam appr.ehenderehtui\peccatqmea peregfiiiationempro patria diligit, dolorem etianv
-
quibus irarii merui, el calamitas quam.paliot,in star inler dbloresnescit. Sequitur : ;'••'
teral'quasiarena inaris hmc gravior,\app,at.eiet.—. ., Y.ers..&, Quia sagiltm-Dpminiinme-sunt-.—.Ssi-
StaierscnoniineDei;ei lipminum Medialor exprimi- gitlai'um,,quippe:j]omi.]esaliquautJoprsedicationiiin
tur, qui ad perisaridumyitse rio^trae.meritum veniti, verha signanliir. De bis Psalniisla ait: cSagitlK tuse;
acsecuiiTJusiitiam siriiul et misericordiamdetulit, acuUc,V et j;.eliqua.(Ps.XLJi,6):'El Isaias: «fMittani.
Sedriiise;rieordia;Ian'cepi'3epondei'aijs culpas noslras,. exiiisqui salvati fuerinf ad'genl.es in mari, in_
.parcendolevigavit. Calamilasqhideni ih.siatera -gra7 Africn, iii :Lydia,.-te.nen.tessagiilas, in Iialiani, ,et-
vis appartiii.-quia malum qiiodperltilit, noiiiiisl in Graciaii) (Isa. LXV.I.,-. 19);»:Aliquando ariimadversib-
prseseritiaRedetnpiorisagrtoyil. Magniauleni.areiia nis senleiitia -designatur,,sicut ;Joas regi per-EIi-'
hiaris bst, ponderis, sed-calamitas. lipiniiiis.arena seum dicilur : e.Jac.esagitiaiii^if' Reg..\m; T7),i'f
iriaris gravior-dicitur,' quia clura fuis.se.poei.ia
psieii^ Quojacenle ai.t :.cPercuties Syriam; dOneceohsu-
ditiir, duin per misericordisejudicbnj.ciilpaJeviga- mas eam (Ibid.).i Ac-si-ergodiceret,: Ego in exsjlio'
liir. Sequilur': Undeeivetbapiea doloresunl-plena.—: dainnalionis hon gaudeo, qiiia.yim percussiohis
Justi vei;badolore plena siirit, quia quousqueiprai- agn.oscp.Sequiliir :. Quatiim itidigngtio ebtbil soiti-
"
161 . .S.VODOMS ABBATIS CLUNIACENSIS4I ; ;; ! . ^08
timi' tnejtni. —-Quid est spirHus:lioiriinis,:nisi.spiri- Ai se^qiiiis.iriteriths,legehi ihlelligere spiritaliterriolric-
lus elalionis ? iSagitlasaulem Domirii spiritum Iio.- -rit,vquidaliudquaiiiinsulsuhi cibuiiicomedil?Sedqrtia
niinis. ebibunt, cum supernse animadversiqnis sen.. "prseceptisejusilura jubentibusgenlilitas subdi reca-
lenlia afflictani nientem ab eJalioiie coiripescurit, , savit,irisulsuni cibuni colhedere nolhiti qtiseprius-
cum supernse sent.eiiliieelecips quos in peccalis iri- fquamspiritus.vcondimentuiiiperciperet, servare vini
-
yeniuiit, duin .vulnerant, .immutant, ut duriiiam; littei^expayilvSediriJipc-fejbosaiyenlab misit, et
suain transfixa meiis. desefat, alque ex; salutifero latere ihlege sapoiem Occultseinlelligerilisedocuit di-
Et ler- cehs:j Si crederelis Mpysi, i etieliqua (Joon. y,46). Et
yiilhere sanguisconiessionis currat:Sequitur;:

rpres bomini miliimilcontra nie. Justorum mens rursiiiriVn Habete'sal. irivbbis. -,»;' Etivc Pajjem:babete
non soluin.perpendit quid lolerat, sfed<eliampavet inlei vos (Mdrc. ix, 50). i>'MORALITER.: Yerba qtiippe
. ,qupd restat, Videl qualia iii liac vifa pa lilur, meluil", riioresqtie carrialium, tqilasi cibum se npstris nieE-
ile post hanc gravipra patialur.-. Hihc Psalmista aiti .libusingerunti M delectalionis ryentre irapiJinlur.
c In nie traiisierunl, Iraj ttise, et lerrores lui cOnturr Seddoclus qtiisqtie-ihsulsariOn cOmedili quiapra-
baverunt me {Psal. LXXXVIJ, 17). t MOKALITER, Jam rverrinidictafactaque;.dijudicans^ ab.oreviaure]rcor-"
:quippe per fldemMediaioris viyimusket tanien ;aaMihc-f-diSfrepeliiU'Hjnc Psalmistaait: i iNariayerhhfmilii
uer expurgationerti vitioruiri, quasi^saglttas Domirii IB Inlqui fabulaliones'Srtas, s e.l;reliqua(Psa/icxviii.,85).
dura aniriiadversionisinliinaeUagella suslinemus.Sed; Sequitiir: Aut guslafe aliquis'ppiesl,iqUod ijusthliim
ecce-etdiyin-e cpiieptionispercfissione configimhr, et gljfertrhofteriij — Lex nanique earnaiiter\ deghsfats.
tamen adliiic illud est graviiis quod de lerrore ven- mprteiii irittilitj quiacpmmissa: deliriqtieiiliuni dura
lurl JiidicisaeierriainanimadversionemForniidainus, 'animadversioiie dislrihxlt, ;et per prsceptuni culpam
Sequilur_:-.-' '',-,.:.'.. inrioiuit, -et liaric per gratiaih rion deleyit, Paulo
: VERS.5. Nitnquid rugietpnager cuni habueril Jier- aitesfante, qtii aii: t Niliil ad perfecturii perdiixit
bam? aut inugiet bpscum anteprmsepe plejtumsteier lex (Hebr, yii, 19). -» Ad Cliflslum yerpvcpnyersa
n"(?—Per onagrum, agreslemfasiiium, gentilispppu- gerttilitas, qiiseadliiic;spnare per yerlia.legis inteHi-
lus desigiiairir- Per_bovem, plebs Judaica signiflca- gil, anguslata sunt 4esideriis suis. MbRj_i,iTEii. 'San-
tur, quse jugo: supernse dominatioriis supppsila, ad ,cti igitur viri vcum seterhis de__ideriiy;iirihelarit,;in
spem proselylos colligeniCcordaqusevaluit vomere fanta vitse altitudine se ,sublevant7".ii.t'!au'dire",]am
legis traxit, Multos enimexgentiii populo, seu Ju- qnse niundi :suhtf grave sibi ac depriniens-ppildus
.dseoruui, incarnatiohiSf Dpniini niysteriiimdeside- credanl_rYalde hamqiie^inlolbrabileaisiiiriahtjiquid-
rassg,.:liis: yerbis jcogiioscimus. Deiquibus Domimis quid illud -nprisonat,fquod intus amant.;Ssepe enim
aif-: c Dicp vobis, niulli jusli cl prpphelse voluernnt;'^ BBensvsupernaappefit-,elslulfain irifiriiis;eonteriinit,
yidere quse vos videtis, > etreliqua (Maltlt. xin; 17); nectamehadiiucprb aihprb'fvefitalisad peiiereii-
Sed lunc onager lierbam irtvenit;,, cum gerililis po.- dos jriesentis vitsevcruciatus accirigithr, Purum
pulus diyinseirtcarnalioiiis;;gratiani-.accei)it. Tiine qiiippeesiappetere qhodcruciat, -" "'
sequi ^iiod yitan;
eliam bpsvacuhrii piifcsepe.non I]abuil,cum plebi fugat. Sequiiuri'r ;-\":. :'"--:i*'i"!^'-'-..--_.
Jiidaicsejpoiiiini carnem lex exhibuit, quamrdiu cx-.- -' YERS.1. Qrim prhis igrigere nolebdt animq mea,
speclanle.propliefavil. Uride et natus Dominus in nuiicprmangustia cibimei suiil-."-—Absit ehim ne
pnesepe ponituivlpse enitn ex nostra subslantia vir Sarictus iri status sui incoluniiiale cpristiiulus, _
_ carnein assumens fenumiieri voluit, quicibum -se- amicorum fsupruni siliquahdo dicta despexerit. Sed
i-ielipsuiiTnienlibhs morialiuni prajbuil dicens;: iQiii . quia,I>eatus Jpbnienibrum-estEcclesise sanctse, ejus
comedit carnem meam, et bibit saiiguineriinieum, etiairi voee loquilur. Qhia niniiruni aflribiis siti sesti-
in IKCmaiiel, et cgo in co (Joan. uv, 56). i Ac si rius anxia, cibum Scripturse veteris conversa gen-
ergo dical: Idcirco genlililas gemit, qnia euni ncc- tililas esurit quem dudum superba despexil. Aliter :
dum Redemploris siii gratia refecil; alquc ideo,Ju- Quia societatem gentilium Judsea habere conlempsit,
daoa nnigiUis dilalal, quia -legem teiiens , sed legis insulsum cibum sumere faslidivit, et quia divina
auclorem. non vidcns, stans anle prasepe jejnnal. D senleiitia proposila mortc vetnerat ne plcbs Israeli-
MORALITEU. Qui alii onagri appellalionc sigiiaiitur, lica foeduscum a!;enigeijis jungeret, guslarc noluit
nisl qui in campo fidei conslituii, nullius officiiloris quod gustalum afferi morlcm. Sed ad Redcmploris
iiganlur? Bovis vero nominc bossignal, quos intia gratiam Judaia veniens, ab Israelilis.inlideiibus re-
sanciam Ecclesiam ad prsedicalionisoffieiuinsuscepii pulsa, dum per sancios apostolos ad collectionem se
ordinis jugum premil. llerba -vero onagri el palm- geiilirmm dilatal, qnasi lioc in cibo esuiiens accepii,
lum bovis esl iiiierna refcclio"populi fidelis Quia qnod indignum prius faslitliose despexii, et prse an-
enim longe ab inierna sapientia positi, aslernam lne- guslia cibos quos duduni contempserat, comedit:
redilalem non cernimus, velul brula animalia a de- quia repulsa a Judifiorum duritia gcntilcs suscipere
siderala jejunamus. De qua nimirum berba Redem- populos quos despexerat concupiscit. MOIJ.VI-ITER.
ploris voce diciiur : cPer nie si quis inlroierit, sal- Mens ciiiiri proficiens quse prius djim sola propri-i
vabitur, i el reliqua (Joan. x, 9). Sequitur : curarel, ferre alieha fastidiebat, ciim ad tolerantla
VERS.,6. Aui poieril comedereinsulsnm, quod non proximi inflrma se atirahil, ita ni pro amore verita-
est sale condilum? — Quisqtiis eiiim earnaliiius ob- tis prsesenlis vilse cruciaius lanto post fortis appe-
ifia EPITOMEMORALIUM'S: GREG. IN JOB. — LIB. VII. 170
lat,.quanfo prius innrma fugiebat, hsec prse au- A cessatione diligere, conira flagella.Conditorisinseri- ,
gustia comedii, quse prius-tangere nolebat. Sequi- sibiliter perdurare. D'e his propheta ait-: «Ysequi
tur- - - . . :-'.-.;'" polenles estis ad potandiim vinuni. t Et reliqua (Isa.
VERS.8. Quis det utveniat petitio riiea, et quod v, 22). Et : ii Ecce occupaveruni animarii meam,
expeto tribual mihi bominus,-el 'qui ccepilipse nte et irruerunt in me fortes (Psal." LVIH,-4).» Forles
conierai?— Non enim per.contumaciam expetil se quijipe qui mala muudi lolerant pro murtdo, ejhsque
exstingui, ui injuslitiam ferientis accuset, qhod ver- gaudia, ut ita dixeriiri, qii-erentespefdunt, ncc ta-
bisseqiieniibus demonslrat, dicens : «.Non contra- meh lisecperdendo fatigahtur. Acsl ergovir sanctus
dicain sernionibns sanctis (Job. xi, 10). _ Sciendum .dicat: Mala nniridi pro mundo tolerafe riequeo, quia
vero esl.quia aliquando nos adversarius,'aliquando jam in 'ejus desiderio foriis' nort sum. Dum enim.
aufem coiilerit Deus. Ex adveiiarii corilritione deli- prassenlisvitse finem conspicio, cur pio mundo pa-
cinius a yirtule. Per Domini yero cdnlrilionem fracli tiaf cujus appelituih calco? Secjuitur:
yiliis in virlute labpramus. "Hinc scriplum est : . VERS.i~ZiNecfpriitudolapidiim forliludo mea,nec .
« Reges eos in virga ferrea (Psal. n,.9), » Cum eniai caro meawneaesi: — QuidliOc loco aere aul lapidi-
nos exierius affligii, inlerius reficit. Et qiiia plerum- bus, nisi insensibiliurii hominiim corda signahtur,
-jjneviliorum coiilrilionem in nobis Doniinus agere g] qui nulla percussibrte molleseunt? Quo contra ele-
inchoat, sed cum mens ex ipso exordio profccius clis dieitur: * ToIIamvobis cor lapideum, i et reli-
exioliiiur, adversario ^ adituni pandit. Quapropter qua (Ezech, xxxvi, 26). Parilus qtioque ait : i Si
sanclus vir exorai dicens : ; liiiguis honiinum loquar et angeloruin , i et reliqua
VERS. 9. Qui ccepit,ipse.me conlerqt.— Ac si dir (IGor.xm, 1). Lapidi similis' est quisquis a pie-
cat: Hoc quotl inmeexorsuiii esl, perficere feriendo tatis prsecepfodurescil, el percussussonituni humi-
nonde.sinal, ne deserluni me adversario ad cOniri- lis confessionis non reddii;: Quidam vero melallo
tioncm iradat. Sequitur : Solvat- manuni suam et «ris in" nullo discrepanles, cum flagelia supernse
succidalme.— Sblvat manutn,dicilur, e.xerceat-effe- perctissipnis accipiuni, pise conlessionis sonitus
ctum. Sed cum nos extplli Conditpr conspicit, etf emitiunt. Sed quia liumilitatis voces ex corde nori'
amorem suum erga nos per verbera non exercet, proferuhl, ad statum salutis /educti.nesciuntquod'
quia ad feriendainftos nostravitia manuii) ligal, Et promiseruiit. Ac si ergo vir sancfus dicat: Repro-
cuni securos nos ac de viiiuluni.affliientia elalos boriini.Similitudinesub disciplinKverbere, nec riiorp'
repenle vel flagelli dolor, .veliiifirniitalis tentalio Japidum iia obduravi, ut a ministerio confessionis
percutii, protiiius a status sui vertice meiitis nostrse obmutescam, nec rur.srimquasia.s vO.cemconfessio-
clatio succisa cadit, nt. de semetipsa nihil audeat, C < nis resonO,et serisum vocis igrtorO.-Sequilur:' - _
sed inflrmitatis suserictu prostraia nianum levaniis YERS.15. Ecce, rioiiesl auxiliummihi in me. —
quseral. Hinc est qijod sancii viriieiifarrappeluiit,'' Paleljam ad cujiis specieni percussi animus per-
flagellari cpiicupiscunt, dicentes: « Proba me,.Do- currat,r ciim in se sibi esse auxiliiim degat. Pla..-
niine,fei,lei)la mefPsat. ,xxv,%). t El:'.« Ego ad fla- rumque eriim virlus avit.a deterius quani si deesseiV
gella paratus suin (Psal. xxxvn, 18). t Sequilur.: iiiterfiGit; quia dum a'd sui 'confidenliani menlem
V-ERS.-IO.-f-./ Iimc-mihisil cpnsolalioi ut afjligens erigit, hanc elatioriisgladio iransfigit. Sequitur : Et-
,medolorenon pgrcat.— Ac si dicat ::Quia hic ideo necessqriiquoquenieirecesserunl ri the. — Qui enim
non parcit, ut ih perpetuuni parcat. Ex afflictione inlirmum se in semelipsum insihuat, ad majoris
eniiii consolor, quia, corruplioiiis Iiumanie pulredi- adhuc meritiiiJi forlitudinis etiam proximis desti-
nemsciens, ad spem;saltitisex vulnere cerlus reddor. luitur. Sequilur,:, ..'.. T
Valde quippe elecii formidhie labescunt, cum per- YERS.14. Qiii tbtiil ab atnico suo; misericprdiam,
pelrasse ,se: illicita Tiovere, sed perscrutaiitesiiiye- limoremDominiderefinquet.— AniieiliOiniiiehocloco
niunt, quia nulla pro illiciiis adversa perpessi sunt. prpxiinus qiiiiibet -designalur. Dtio sunt prsecepta
Sequilur: Nec conlradicam setmonibus sanclis. -^- charilalis, atnor videlicei Dei etproximi. Pei' amo-
Verba Dei ad nos sunt eiiecius operaiioniim. Ineo DremDei, amor proximi gignitur;; et per aniorehi
ergo nobisloquiltii', quod erga nos lacilusoperaiur. proxiini, Deiamornuiritur. Hiiicscriplum esl: t Qui
Beaius igilur Job sermonibus Dei contradicereti sir non diligit fratreni suuiii quem videt, J et refiqiia
de ejus percussioiiibus murniui-aret.. Sed quid ile (Joah. iv,.20); Quai tamen diviha dileclio perii- 1
percussore suo sentiat indicat.queia enim ferienleni mOreinnascitur, sed in afleetuhi crescendo permu-
'
tolerat, sanctum vocal. Sequilur: , _'',, tatur. Scriptum est eriim: t Noriagnoscetur in bo-
YERS. U-Qure estehim foriiTudotnearit sitsliheaih, nisainicus, et non celsiiur irinialis inimicus {Eccli.
aul quis finis meus,:ul patienier agani? —-Scienduin-1 XII;_8).J Quiartimirum qui exadversilaleproxiirtuin
quod alia jusiorum, atque alia est foriitndo repro- ; despicit,; -apeiie erinviuciiur quod.liunc iu prospe-
boriun. Jusiorum quippe forliiudo est, carnem vin-; ris non amavit. Et-cuni oriinipotens Deus, ideo
cere, propriis voliiplalibusconiraire, deiectationem quosdamperculit; ut percussos erucliat, etnon per-
yilse prsssenlisexstinguere. Hiiic enim sanctis dici- cussis occasioiiem boiii operis prbebeat, quisquis
lurr: «•Yiriliter agile, » el reliqua (Psa/. xxx, 25). pefcusstim despicit; ocCasiGnemviriutis a se re-
Reproborum vero foriiiudo est transjtpria sihe nellit, et lanto riequius s'e conlra Auciorem erigit,
ifiiTROI.. CAAXHl, 6
" "
471 ,ff. ;;S_ ODQMS ABBATISCLUNIACMSIS':B :- | -171
quarttdbuncBecpi.uin in salule propfia, nec juslum-il\ et quasi extra se lensi ad semetipsos per clrcuiliitit
In alieno vrilnere aghoscit. Sequilur : redeunt, ;Qu'r bona qiiiflemcupiunt, -sed a nialis
- YERS.iSTPrmterietunt me sicullorrens qui raptim . nunquam recedunt. Esse quippe liumiles, sed sine
irqnsii :in: cpnvallibus fratresmei. -— Sscpereprobi :despeclu,' esse Criiiteriii prbpriis, sed shie necessi-
es.ro fidem quani lenemus, relinent: eadem sacra- rtate, esse casti, sed sirie;macera;tioiiecOrporis,'esse
inenta percipimit, ejusderti religiopis veiitate conti-' palienles, sedsine coii.iurii.elii.sj voluiit. AJjter. Ssepe
licnlur, sed tameii cum passionis viscera neseiunt, namque nonnulli contra-qusedain viiia se veliemen-
yini charitatjs, qua in Dominoflagramus et proximo, ter accingunl, sed qusedarn sUbigerenegiigiint.'Gimi-
non agnoscunt. Reete ergo etprsetereurtfes vocantur, que seconlra isla non eiigunt, et illa coiiira se
•quia ex unp niatris nobiscuni gremio per fldem pro- reparant quse subegerant. Alius carnerii a luxnria
;3euhl, sed ih uno cliaritaiis studio erga Deum et tlomuit, sed merilem ab avaritia' rion: refrehavit-,
proximum non iiguntur."Qiii enini lerreiia diligunt; cuiiiqiie se iiimundo pro exercenda ayaritia relinet,
'spem superhse:patriic deserunt, quasiex iiiontlbus -- eruirtpertie: occasionis articulo, etiain in luxuriam,
.inore torrentis vallesvpeiunt. Quos tamen hieiiis labiiur, quafhjain subegisse viciebaturj Aliqiiahdo
-prseseniisvilse muliiplicat, rse.dseslas venluri judicii vero ihvoihtis gressuiim"seiiiilis, et noiinulla culpa
•exsiccat, el reproborum lsetiliam in ariditatehi yer-.]B deviiicilur,-. et alia' per ali.ani perpetratiii'. Naha
tit. Torrenleiri qnipp.e ad convallem rapiiiii iransire sscpe furio negationis jungithr, efperjuiii dein-
• est,: pravorum mertles ad i.hia desideria.sine Pbsta- :. eeps' reairi cumulaihf, et
ctilpa culpie adjungi-
c.uloae_aiffichliaie desceiidere. Omnis^eniniascen- -lur. Qtiid aliud quam ihvolulis semiiis alqiie in-^
siis in labore e_\i, descensus iri volunlate. Aliter. Si nodatis -viiiculis prayQrhm gressus Jigarit? Uncle
•cprtvaUes.iiiia poenarum loca inlelligimus, injusii per Isaiairi dicitur_: i Et erit cubilei dracoriuih,
<pique sicut lerrena raplim ad conVallem trails- -etpascua; struthioinim, etoccurrentdsemohia, ono-
•eunl, quia in bac vita quaiji lotis desideriis appe-
_j!eiti.aurus et pilosus clamavii alier adrajierum (Isa.
tujjt, tliu nequaquam (Videlur hic verbum quoddanv xxxlv, 15). » Quid pe_r:dracones,'nisi nialitia; qulcl
deesse) possunt. Nam ,qupl dies selaiis. accipiunt, per sirtiihionem, nisi l.iypocrisisdesigrialjjr? Et quia
rquasi lot .quolidie.gressibiis ad firteni tendunt- ln G)"aceonosasinusdicilhr, per asinuriiJuxuria designa-
pnguni quideni volupiatutii- desideria peiiraliunlv tur; per-"auruhiyerOCervix superbise dehioristfatur;
,-lsed ad iriferjii claustra repente prOducuritur. Se- ut illud :--( Tauripiriguesfobsedenmt nie (Ps. xxi,
(juiliir : ; -\ - ...- "'«--13). J OnOcentaiiii iergrivsunt, 'qui;vsui>jectivitiis
.YERS. {Q.yQui ttmet. ptmtidm,:ittuel supet euriv lusuriseiindeeeryiceiiieiigunt,uiidehumjl.iari debue^
Mix. — Pruijia quippe. inferius gelescii,- riix aiitein :G l rahl.-Pilo-.us, Grseee'dicilur ««VK^>;Lailhe, ihcubos-.
de supeiioribiis riiit'. E.t ssepe nonrtulli dum lempo- Qupi-ain iiiinifuin forma ab liufflana effigieincipitur,
rralia adyersa rperlimescurit,, dislriclioneni seleriJse;r sed besiiaUextremitate lerminatur.l.arii;ssepeede)idl
adversionis aJjjiciunt, de quibus dicitiir. .«IJlicire- delectatio-servit.guloSj-elsimulat servireindigeriiise.
.pidaverunl liiiioj-e,» etreliqua (Psah xiii, S). Gori? •Chmque.yentrerii iii-ijigluvieni extendit,i,nieiiibrain
tra alii in ferra homines conlra veritatem paveiit, luxuriarii; eiigii. .Pilosus auiem alter.;ad' altertun
; ejus yeriiaiis iram ccelifus sustinent, ,et -alil cum clansat, cuni perpetrata nequitia ad .peipelrahdam
jjali in. terra. iiiopiam metuunt, in seternum sibi aJiiiniproTOcat. Seqoiiar : AmbitlabuntinwciiUMet
labundantiam" sijpefnse refeciionis abscinduhl. Se- - periburit.,-—In -vaciiuiiTqiiippe ambularit- qui iiihil
quitur :\:, '...'_ .-- ; secum devffuciu sujvlaporispdrfent, Cuncta' ejiini
;
VERS. 11: Tempore qup fuerint dissipali peribunt:; ba;e: moriens deserit; qiiasiujhsieyivensl c-oncupivit.:
— Quos enimprajsenfis yilse sollicitado •"ofdinat,- -At «intra. jn^lege dieilur, « Non apparebjs in con-
- spectii riieo vacuus-(E.T6d.-xxiii,
-aniissio dissipat, et tunc eliani exterius pereuiit, "qui- 14). j Ei de juslis
.-;nlus duduiiiseteriiavrtegligeiidoperieruriti Sequituri: ;, diciiur : :i Vertierites;aufe.ri Vertient chrtr exstiita-
1 ''"ETcumiricaluerint,-solventurde loco suo. — liiiquus'-. liorte,'•*.etreliqua (Ps.ffcxxy;6): Sed" qtlia injusltis;
-eniiii-quisquecnm. inealuerit, de loco stio solvitur», *D quisque pi'omereiidse yitai meritujri bene agendo
qnia jn judicio iniimse dislriclionis appropinquans lion providet, in conspecfu.Dei vaeuhs apparel,
'i
cum jam percognitionem poensefervere cosperil, ab ' •
Sequitiir:: =.'.';"_''*
ea quse cluduhi injiaeserat. caruis stias delectatiorie 'YEIJS.:{§. Gensidercde.seriiiius Tlieiha, itinerci'-
-
separaluf. Hinc conira; reprobos dicitur _per prp-. -Saba. -i- Thema,.aiisier, Saba auteni rele inierpre-'
phetani : « El tantunimpdo sola vexatio intelle- tatur, Quid hic per aijstrum, quiilatJl leporis mehir
clnm dabit auditiii (is«. xxyni, 19),i Prassehlcm vi-, bra dissolvit, nisi Jfluxa remissio viy:endi? Quid
iain ex desiderio reiinet, ised de loco suo splyi.lurjqui autem perrete, nisi aclionis obligalio |demo'us.lra<-
oblectanieritacarnis desiderans, ejus drtritia per sup-• tur^ Qtii enim dissolnta inehte ea qu3s terrenasunt'
plicium liqualur. Sequitur:: _ -: . ., . :;'-,_ appetunl, riec per gresstis liberps ad;Deuni prodetint,-
yERS.-i8,:Involutm.sunt semitm gressuum.eorum. ipsi se.stiis inordinatis conatibus ligant^ Siintnain-
— Oini.e qhpd irivolvitur, in semelipsum replicalnr, queplerique, qui nonsplum aliena noh appeiurtt,'
Sedsujji nprtnulli qui recta quidem dejiberando...ap?, verum etiam cuiicta, qnse possederant jin riuindo,
petunt, sed ad consueta semper maia replicantur,,V derelinquunt. Sed dhm, amori piopinquitatis. indi-
*% * EPITOME MORALIUMS. GREG.-IN JOB. — LIB. VII.' 17*
sCrete tleserviuut; ad ea ssepeper alTectumcognatio- d^timetis, ex sola eum percussioue foriiiidalis. Se-
nis redeunt qusedamnarunt, Quo itaque isii, ni.siih quitur :,"
rete ambulant, quos in. prajsenli sseculo irichoatse. VERS/22,25. Nuncjuid dixi: Ajfeiienii/iJ de stib-
jam yitscperfeciio solverat, sed inordiriatus amor slahlia vestra,. et donate inihi, vel, liberale me dri
terrense cognationis Jigat? Hinc Yeritas dicit : « Si tncinuhostis,-et de ritann robusloruth eruile me?—.
quis venit ad me, et non.odil patrem suhin, ei ma- Hsereticorum.quippe prsedicatio substanlia carnalis
•treiii,eiuxorerii,ei fiiios; el ffatres , el sororeS, "ad- rtoii 'inconvenierilef a'ccipiiur, qua dum perveisa
Jiuc el aiiiriiani suam,non potest meus esse discipu- fulcitinlur, quasi in verbis diyites osiendunt. Quam
, lus {Luc, xiv, 16).-.-»Recle igitur post Them.asemi- eo sancla Ecclesia non quserit, quo hanc spiritali in-
tas, Sabaltiijera memoral, quiaquGS.ausieriepr_.bi tellectu trahscendif. -Manum quippe liostis, Satansa
temporis solveiil, bos liimiruni rele implicalioiiis fortiiudinem vocat; et manum robustOrum, vires
tenei. Bene aulem pravorttm opefa desciihens c«n- malignorum spiiituum appellat. Quos idcirco robu-
sjderare admonet, quia peryersa agere diliginjus,-' stos appellat, quia dum absque caniis inflrmilate
sediisec visa ih aliis dijjidicamiis;el ea quse-irt nobis suiit coriditi,-pravis eorum asseitionibus irtibecil-
^iainusdijudicanda credimus, quam sint turpia iii litas adjuncla nori obviat. Hoe yero qupd subse-
. -
•alipruin actione eogiioscimus. Sicque flt,. ut ad B quitur.:
semelipsairiniens redeat, et agerequod reprehendit YERS.24. Docele me, el ego tacebo, et si quid forie
-erubescal. Sequiiur: El exspeclate.pautisper.—Ssepe igiwravi instruite me. — Sub cujusdiscretionis li-
duiri prsesenlis ryjise brevitas quasi perseveralura bramine pendeal, incertum videtur, ufrunisit.quod'
diligitur,.ab seterna spe aninius frangiiur-,; sed re- . intulerat. Nunquid "dixi, an certe _a superioiibiis
penteyilani linieiiSj selema invenit- supplicia, qusa disjuncta^senleniiapromitur, ui, quasi per inci'epa-
jain vitare nequeal. ffinc enjm dicitur. «.Yseliisqui tionerii dicatur ? bocete me, el reliqua. ,Quod tameii
.peididerunt sustineniiani-^Eccfi.ii, 1C). > Cumque utrique distiiiciioni coiivenil, quia ab intellectus sano
eniia mensin prsesenlibuS figilur, vita terminalur, tramite iieuiruinque recedit. Beatus.igilur Job con- •
el repente ad supplicia - improyisa pervenit. Hinc tramundi diyites-,pauper, contra potenles oppressus,
-Psaimistaait«,< Pusillum adhtic, et lion erit pecca- contra-sapieijtesslultus, doetrinam respondit, qaia
'
tor,(Pia.. XXXYI, 10).'» Seqhitur : - . nec pauper eoruinsubstaniiartJirtecpppressusadjuto-
-. YERS.20. Confusi sunt quia speravi,,•—Cum bonis Tium contra robuslos, nec slulius doctrinam sapien-
malareprobi ingerurit. Sihos a.spe inliirtaiabefaciari tise carnalis qtuerit. Sartclus eteiiim vir, quia niente."
conspiciunt,- effecfu. deceptionis hilarescijnt. Cum pulchre super semelipsuin rapitur, et panper iuopia
verO.boriofuni operum sp_s;ihieiior ligitur, et ne- C iion::a_igusiatur,et oppivessusnil patitur ,:et voluuta'--
quaquam malis exteiioribus ad ima recliualur, pra- rie stulius, cariialem.sapiciiiiani npa liiiralur. Se-
vorum mentes^confusiooccupat, quia, dum-pervenire quiltir-:
ad afflictoruin intima nequeuni, -incassum existere YEUS.35.- Quare detraxhlis sermonibus verilatls_,
crudeies eriibescurtl. Sequilur : Venerunt qubqtie cum e vobis.nnllus sitqui me arguerepossit ? — Ae
usque ad me,et pudorecoopetii siint. -^- Usque ad sl apertediceretur: Qua temeritate audita reprehen-
sauciam quippe Ecclesiam in die judicii reprobi dilis, qui.percussionis nlete caqsas ignoralis. ? Muri-
veniuni, quia usque-ad ejus coBspiciendarii gloriani dus. qiiippe ipse esse debet, qui curat aliena corri-
peMucjiriinr,jitad irtajora reatus rsui slipplicfa re- gere. Unde ad David dicitur: t JS"6u tusediflcabismihi
pulsij videarit quod perdideruiit. Turicvero iniquos leinplum, quia vir sartguiiiumes(IIl Reg. yin, 9); j
pudor.cooperit,:-chmeos in corispectu judicis- lestis Sequiiur :-,-.'
conscientia adducit. Tunc oninis ctilpa; ariie oculos YERS.26. Ad increpandum lanlum eloqu.ia con-
reducilur,-et mens super gebennseincendio, suo gra- cinnath. —-Duo suui. yerba noxia bumano generi.
vius igue cruciatur. De quibiis.recte per prophetaiii. Ununi quod curut eiiam adversa laudare, aliud quod
dicifuf ; c Domine, exal.telur riiantis tua, ul quae . sltidel- eliain semper recta corripere. Ex iiujus
0
videritvide'aritetconfuridantur(7sa. xxvi, 11). t Pos- ergo qualilate beaius 3ob amicos ftiisse redafguit.
surit-eiiaiii haic oninia amicis beati Jpb congruere; Sequilur ; & in ventuin verba proferlis,'-—m veij-
Ac si de"eis dicat: Drtrii me stultis increpationibus • tuin enihi proferre est. Verba otiosa dicere. iNani
ad desperalioneni flectere nequeunt, ipsi tenieritatis '.-. ssepe dum a"boliosis verbis nequaquam lingua cOm-
suasinsartiaconfuDdarttur,-videntescorporis yulnera, pescitur, ad temeritateni quoque slultse increpationis
etmenUs conscienliam nescientes. Dum me dein- effrejialur. Prius enini loqui alienalibet, et posimo-
juslilia inerepare atisi suht, usque ad me liecdum. duiii detraclionibus eorjim vilam, de quibus lot(uilur^
vertefunti sed dura me invectione pulsantes, duni liiigua niordeat; quahdoque aufem usque ad aperlas
vicipreni stiiiniuhiinter adversa deprehendunt, quasi coiilujnelias erumpat. Hinc Salomori ait: tQiil di-
ad riieveiiienteserubescuiii: Sequiiur: mittil aquani, capiit esl jiirgiorum (Prou. xvn, II).'»
VERS.21. Nuhc-venhih; et modo videniesplagairi Et item : « Qui importjl stulto sileritiu.m,iras miti-
mea'm,,iihtelis.—Ac si apeiie dicat": Ego luhc ll- gat (Proii. xxvi, 10). »\Ei Isaias :"«'-Cultusjiisiitise
mui Deunl,cum,-fullus prosparis, flagelloriiindetri- siieiitium (Isa. xXxn, i Oiidisumquippe verbum
jl).
nienta iion sensi. Vos qrti ex amore "Deum nou -esl quod falioiiejuslie necessifatis,: aul iriieniiofie
V?-3. .-• ' S. ODONISABBATIS.
CLU.MACENSIS11 |, «6
pise utilitalis carel. Plerumque niniis taciii, dum A Tuslus autem cum pppoftununi considerat;
ppstpo-
quorumdam-maJa respiciunl, el tamen in silenlium siia censtira sileritii, Ioquendo in
eOauctores quse cpngruunt,
linguam premunl, moiiis fluiii,. qup vi- iisum se utililatis
imperidil. Hinc namquh dieit.ur i
rus, quod poieranl,_ejicere loqueiidonpluerunt. Hine. e Sapiens lacebit risque acf 6
tempiis (Eccli.xi, 7).
propheta;ait: «.Yaj milii.quia iacui (Isa. vi, 5). t

LTBER OGTAVUS.

. .YERS,'.27_. S.uperpuptllum. irruhlh ,_el subverlere B ] ipse debet prius examinare quod diclt, quafehus in»
niiimini: atnicunyvestrum, —-Quante namqiieiiifir- ler cor el linguani, sequusdiscretiisquerirbiter se-
mitatis superpendat, iiisinual quem pupilliinvyocat, : deai, subliliter pensans sirpcta .Veiba offarni, qua)
quia vcro ab amore recedere eliani la.sa cliaritas ne- r utiliter suscipiens ad auditprum judicium liiigua.peiv
scit, ei subverti.velle se querilur, et lainen-amicum - ducat. Sequilur: . T -
se esse ieslaiur. TVPICE.Sanclse quippe Eeclesi.se VERS..30. Et noh invenielis:in iiiigua -mea iniquir
popiilus qni.riiortui patria esl; filiiis^pupfllus/moii. iMlein,el in.faucibus tneis sluitiiia nori.versbnabil.-—:
jncongrue.dicilur, cujus resurgenlis vitam jain qtii- Ac-si-aperie diceret:. Si "subtilitisvestra perpenditis,
deiii per fidem sequiitirj sednecdum per speciem verius: aliena peiisatis.: Et cjmi recirtirt esse coeperit
bonlcniplatur...Si.iper.pupillumvero hsereiiciinunnt, qnod dicilis, justurti cognoscilis quod audistis.' Sic
cuin.lru-iiililalem fidelis'.populiimportuiiis falsisqtie eiiim sancla Ecclesia smdel prius :asseiii(>iicsho-
allegationibusaffliguni. Tamen amicus esl quehi ni- sliuhifalsas ostendere,. et tuiiCprsedicaiiienta viriu-
tuiilur. oveiiere, quia fulelisvDeipppulus, ipsos qiio- lis aperire. per lingtiain.qit.ippe'aperiaioctilio, per
;que qirOstoleial persequenles, amando ripn desinit fauces.yero oc.culiatraclatio desiguatur." Et qriia ea
ad verilatem vpcarc. .Sequitur: quse per piiblica.niloculioiiejnsaiicla, prsedicat.Ec-^.
YERS.28. Vcrumlamen qtiod ccephlis explele. .—JGcJesia, et jam per i.ritiniam fldeni serval; in iingua
Ac-si apeiie diceret : Nec.aiiteilJalas molesiias rlre- iiiiquitas noii resoiiat^-sednec in iauciiiiis siuititia,
pido, nec ingralis audiloribus cor-replionisadjutoria qu.idquid.perliiiguaniprsedicationisenianat, hoc per
abscohtlo, quia el malis pressps exerceor, gt.ipsis faucestacitse exspeciaiioiiis ' Sequiiur. -.-..-
deguslat.'
niisericordiam persecutoribus benigne impendens -. -- ..'•...'•'-' ' CAPUT VII. . . - -: -:"., ,-
•cresco. Quia eiiiiii ( cbaritas patiens est, beiiigna . VERS.1. Mililia esl vila.liominissuper. terrani. —
est (ICor. n',&), » cl cum.unum exutroque clefuerii, AJia irartslaiip liabefleniaiio., sed iiiriusque Verbi
cliaritas noii-est: uia nobis charitas vere. lenealiir, sciisus aspicitiir.; Q.iid eiiim tentaiioiiisi noinlne,
necesse esi qualeims el benigiiilaiem paiientia, et • jiisi ptigiia coiilrainaligiiosspiritus .expriiiiiiur? Et
paiienliam benigiiiias suffragelur, Beatus igitur Job, quid appejiatioiie miliiiie, nisi conlra bosies exerci-
qui.i paliens est, dicat.:-,Verumlamen quod ccepistis fiis.designalui'.?.TeiilatioJtaqtieipsa "mijitia.eslvquia
expteie. El.quia beniguitaie prsediius,:dical : Prmbete, dtiiii .coiiira maj.ignprum spirittiuni; insidias vigi-
Murem:— Sequilur.: El videle an meniiar. '-^.Ac si lat, in bellorum piocinctu proaildubio: exsudat.
aperte dicat: Ea qusc assero nequaquam inilii ex Yilj vero Iiominis te.ilallo.perhibelur esse, quia
.-aucloritate credite, seil an vera sint. ex raiione ab; staju .coriditioiiisjapsa,; elcorruptionis 1:'sijse' pu-
pensate. -Nequeenim sanc.ta Ecclesia ex magisterio 0 tredine subdila, diirii sihi ex semetipsa molestias
liumilitalis insiiluia recta.quaJ erranlibus dicit, quasi gigiiit, boc esliamfacla quod loleraL Sic itaque
ex aiictor.ilate'prsf,c.ipit,sed ex'.raii.one. .persuadcl. liiimaiiayiia.ieitiaiioesi, uletsi.jainfabiiiiqiiiiali.sper»
Sequittir.: ,-.:-..., . '..•' i , pelratiOne coiii,pescinius,iil.jpsis lamen bptiis pperi-
. VERS.;~1~),Respondete, .quaiso , qbs.que cpnlen- bus, motlo;maJorum tnemoria, modoseducliojiis ca-,
lipne. — ,Neque enini hoereljci inqtiisitionibus suis Ijgine, niodo inieinioiiis suaiiiiterriiptipririfusceiur :
yeiilafem conantur assequi , .se.d vielores yideri. Tenlalio. ergo est, quse aut alieiia virtutibus. ad
-Uiidefit, ut conlentionis ceiiamina exquirant, el de coelesieprseiiiirtni non valet assurgere, aut ditaia
Deo, qnj «_pax n.oslra esi (Eph. n, \{k), ».ioqui. paci- douis spiritualibus aliquandp delerius-exj occasipne
ficenesciani, alque e.xpacis negolio,;rixa3hivefttores virtulum ruil. Militia..vero est viia_ bominis, quia
fiant. Quibus bene per Pauliim dicituf..: J Si quis unusqiiisque, dum qtiolidie ail yiisg.terminum per
auteip yidelur cpiiiehliosusesse, no.s lal.ehicpnsue-,. lemporum auginertia tendit, augendp. yifam- yiyere
tutliiiem non liabemus (/ Cpr, xi, 19). i. Sequittir : , desinii. Et duni spatia lemponini. crescere appetiW
El loquentesid qiiodJustum est, judicqle.—-Isiiani-. abeodeinspatip qupdprotendeiido cplligit, cr.esceiido.
que qui loquilur, dum vcl-insui auditoris senteniijini pertraosil. Najii.cum ordiiiem miliiise:Idchs crescit,
exspeciat quasi ejus judicio supppnilur, a quo. aucli7 tpto simul holiiini delieit...Scquilur _:.Eli sicut dies
jur. Qui igitur in dictis suis reprobalionem nieltlii, mercenarii dies ejns.— Mercenarius.^-adlabpris .sui
m -* EPIT0MJ5MORALIUMS."fcREGi JN JOB. - LIB, VIII. I7S
prsemihm citius pervenire exoplat. Dies- ilaqne ho- A A quse infirrrtis suis tei'renas aclioh.es absquevilseprse-
iniriis seleiTia sapienlis , recte: diebus friercenarii mio deJIuenies susliriet. Ipsa noctesiaboriosas.quse
.eoniparanlut',quia prsesenlem vitam, viam non pa- in membris fortibus muliiplicestribhlationes portat^
iriarii depiilaril, et meroenariiis iii alieiiis laboribiis Mensium qiiippe lioiiiirie,dieruiri colleciio ei 'suriirtia,
exsiid.ii, sed iaihen silii proprium pr;eniium prapa- 'sigiiatur.Per dierii ergo uiiaqiiajqjje-aciio expriini
rau- Voceaiiteni Re.!empioris:diciiur : i Regmirri polest, per inenses autem acitium, finis iiuel-
riieum npn es.tcieiiocmmidd (Jocin. xvin, S61.! Om- Jigilur.: N6ii sohim igiiur dies , sed inenses va-
nesergoqur spe coeJestium,pradili exerciiio vitse cuos dieiinus, cuiri nos in -lerrenis actibus. •'siiie
pfsesenlis atleriniiir,- iii alierto laboranitis-,et alieno friiclu laborasse, non ex- actione priricipiuhi;,
qiiideiiiiaboreff-iligainur, sed lainen prreniia noslra aeti fiiie pensairius. Cum eniiri lahores riostros acf-
perciphhus, et per bocpervenimus ad propria, quod versiias sequitur, quasi vitse nostrsevacui hienses
pure admiiiistrarnus aliena. Quo contra quibusdani arguurttiir, qnia .ex acliohisconiplelioneagnoscitui'
Veritas dici.l: « Si in alieiio lldelesnori ftiistis, quod quam -fi;uslra'in actioiiibus stjI5debatur.'S"ed:quiain
vestrum est qiiis dabit vobis?i (Luc. xvi, 12.) Scieii- SaCrO:elpqttio. noiihiinquahi• iiox pro ignoraiiiia pO-
duni qiioque est qiiod niercenarjus solliciie curat iiiiur, Paulo- atieslaniei qui veiitrirarii:yiiam scien-
inspicere, ne unquam dies vacuus habealuf ab opere. JB-libus-rdic-it-:
I i 0ihiies'v6siilii lucis, elfiliidiei esiis,-.
Unde et electus laiitoiideniius speiendit ad prse-- iion- srtmus iioctis, neque lciiebraruni (/ Thess.,
iriia, qiianlo nunc robusliiis perdtiral ad Jaboris iii- -y,5). > Potest lioc in" loco ex eorum persona vox.
eremenla.Dies cum operibusnumerat, ne a labore saiicloeECcIesiseaccipi, qiii posi ignoraniioe suseca--
vaCiiairanseaiit vilsemomenta formidat. Hinc iiam- ligiiiem, ad aihoreni reciiludinis redeum, et verila—
qne diciirtt :' « Propler le riiorlificamiii tola die lisfatiiis illustrati, fleilhus ltiunl:quod erraverunt»
(Rom. vni, 15). > Et : « Scio eui credidi, et cerlus Iii eisergo sancta Ecclesia, in quibus ad vilam re-
surii (II Tim. i, 12). J Seqtiiiur : veiiitur, 'laliprem; suhm' aestuauti servd, et deside-
YERS.2. Sicnl cervus desiderat umbrani.. —: Um- ranli finem mei'Cenario comp.arat; dicens :' Sicut
brani quippe desiderare ceryo est, pro -tehtaiionis cervus desidefal uthbram, ef feliqiia. Ad aeshiariteni,
sesiti siicioreqne operis, asierni" reffigerii requieiii nienses vacuos ieddit, qhia qiio riiagisseteriiiim re-
quserere. Hinc scripium esf: « Silivit anima mea ad fiigeiium quseritur, eo magis quam vaciie pi'6 isfa;
Deum viyiini, i el reliqua (FsaT.Ttu. 3). Et: «Heu labdratiir. Ad pfseslolajltem vero,iaboriosas rioctes.f
ihe,-ihcolaliis meiis proipi.ga.lusesl (Ps«/cxix, S). > subiiitulit, quia quo magis ex terinirio operis"prai-
Et: t jngrediar inibcum iabernacuii Admirabilis, > - miuin qtibd' assetniamur inspiciirius, eo niagis inge-
et reliqua (Ps. XLI, S). Seqtiiiur : Et~sicut merce-rC rijjsciinu.sditir nos nesc'sse qiiod quserimiis. Qiianlb*.
narius prmstoTalurfiiiein operiscjiis. — Mercenarius ^iiim verius ad JDeum.revenimur, tanto subiilius
eniffl qiJod;grave"pefpen.1iies ripere, leve existima.f labores-quos per igiiorantiartTiii hoc iriuridopertuli-..
ex remiineraiione; Sie.quippe qiiotl 'el.ectis.v.ilc!e esse 'nJu's,'.doleridoperi"saji]us;;Sequil-ir :.:V'"'*"
imporiahile ex dolore oslendiiur, cnnside.raiione VERS.'&.' fSi dorhiiero, dicani : Quandb surgam~?>~
provida ex'.remurieratione le.vigatiir. Hinc est quod El fufsuhi exspectabovesperum.— Si vero ad solarii,
Pajiliis quani sit grave quodpaiilur indical,; « qui jn Jiistoriam hsec veiba pensaniui, pei Jisecproculi
carceribus aliiindanlltis, inplagis siipra inoduni, in dtibio ariimus doJeriti-i exprihiiiur; qualiter per dir--
mortibiis ffequenler (JICoi; xi, 32) -> fuisse testaT versos molu- desiderii ni03_litia iinriellenlevarietur.-
tur. Qiii tilii-a vires graya.tum.se. asserit dicens : Iii nocte dies quseriluf, ih.die vesperum desideratiii',.
< Supra riiotlumgravati siinJJis,"si!pravirttitem, ita , quia niiiiiruiii dolOr hon permitlit placere quai
ut i«(Ierel nos etiahi viv.ere (// Cor, i, 8); >sed -rer at]<triit.• Aliter. Sancta'quoque Ecciesia quousque
ririuneralioiieincpnsirlerahs ait : _ Non sunt condi- vilarii corrhptionis diicii; flcre mutabiliialis- Stise
'
gnsepassiones luijiis iemporis ad fntiirain glori.iKa' damna- rion desinit.' Ac si ergo dieat:ifl sonino"re-
quoereveialiitur in nohis (Ro.m.-i, 18).- > Sequilur : :._ • surrcciioiiehi desidero; inVresurreetiorieyero vespe-
VERS.5. Sicel egoliabuimensesvacuos,el npclesiabo- rum exspecio, quih quiela exerciiiuiri actiOnis
nosns ejiamcmiJtnijV.i.-^EIeciiqiiippeContlilori-reriini ( appeloi efexerciiaia otiuni quietis qusero. Coriditus-
serviiint, eisscpererum inopiacpangtislanlur. Qui igi-'. quippe homo fuerat, ut ab aniore GondilOris sui
tur jter actiones suas prseseiiliarion quserunl.,a mnndij riunqiiartvdeclinaret; Sed irt eo quod pedeffl ad•rcu.I-
coniperttliis menses Vacuos 'diicunl. JSToctes qupque. pam movit, a' diiepliOiieCoiiditpris Iii"semefipsurii
laboiibsas lo.Ierarii,qui'adversilatiim.teriebras non prolinus ceciiiil, ct saiutis srusefortitudinem perdi--
soluni usqtie iiiopiain, sedssepe ad corppris crucia- dil. Aliter. Dormife. namque iri' peccatis 'jacere.
tiim porlant. Potesl etiani non ihcoiiveiiiertlerjrtlef.; ilirtc Pauliis aii; « Evigilaie,justi,»et reliqua'(/;Coi-.-
ligi, quod sarictus quisque meiises .vacuos "sicut\ Xv,-.31). Et rursum :-;« Surge, qui 'dormis.V.e.tc-
mefcenariiis diicit, qui laborem jani suslinet, sedi cxsurge a moi'tujs,„> et reliqua. (Ephes.-y-,l'i). Ele-
prsemiumnecduni tenei. Hoc tolerat; illud exspectat.; ciiis igitur quisqtiei cuiii peccati somna premjtur,-.
Koctes vero laboriosas enumcrai, qtiia adversitatesi atl justitisevigilJas exsurgere. cpnatur, sed saipe cum,
sibi pra-senlis leinporis in yirtutibus exercendoi surrexerit; ipsa se exfolli niagiiitudine virtutunh
Goacervat. MySTiCE. Yacuos Ecclesia meuses liabet, sentil. Uhde eticntari se prsv.scntisyiite"adversiiaa-'
179 • ; S'. ODOMS.ABBATiS:CLUNlA.CENSIS II - -
\.__ ISG;
.tibui post virtutes desiderat, iie pcjusex confiden-jA augnienttiriiproflcit, atl iiicisionem fendit, qhia cuni;
lia virtutuoi cadat.ilinc scriplum esl: « Probanie, fempora percepia pfsetereujjt; venlurabreyiantni'.:
Domihe, et teiifa nie (PsuT.xw, -2). s In somno Veloc.ius ergpVdies.trajiseurtt;,quia. lela tarditatem-
quippe peccati, lumen justitise quscrilur, et cuni vir- profectus Iiabetj-vita auteni prsesens nipram defecliis.
tutum prospera nientem levanl, acijutiix adversitas non Iiabet. Ad fineni quippe nostriitineris etiam
desideralur. Exspeclamus prpspera, forniidarims quiescendopefyeninius, et per cursum noslri trans^V
adversa, Yir igifur jiislus yesperuih exspeclat, quia .ilus-eliamdprmientes.inius. Sequitiir.:yEi.cohsumpiT
euni exerceri hunc tribujaiione pecesse est, ipsa suiit absque iiiia-spe, -—^Ac'si aperte-dicereturfV
fit ei adversitas prospera. JRolest.vesperi nomine Jlenlis fiduciam in praesenti vita noh posui, qtiiav
eiiam peccati tentatio designari, Hhic Moyses stit: pmrie quod prseterit, .calcando sprevi, Bfeprpboruhi
«Faclum.eslmaiie, el factum esf vespere (Gen.i,S),,n- etenini mens dies prseserites,amore Constrin|itj*&
Mane quippe ad vesperum duciiui'-,-quia iiimirum ~sicseiiiperliic appetant tivere, quatenus si-yalearitj..
lucem reclitudinisiinibra sequitur lenlatioiiis. Elecii vivendi :curstim desiderant nunquani finiie. Atcori-
ergo post somnuni resurrectioiiem appelunt, quia et tra rectorum niens ad scternilatis hiteiitiaiieiii tendi-'
de peccalo ad justiiia; lunien. eyigilant, et in ipso 'tur, eliamV-cum prsesens earii feliciter yita comitatuiv,
justjiise liinijne posiii, sem.per se cpntra illecebras B 1 S.eqiiituri ..'-'
tenlaiioiium parant. Quas n.i.miru.m non timenl, sed YERS.7. Memcnto quia iienlus est rAla meq.-—-
exspectani, qtiia uiiliiaii,siise rectitudinis etiam leri- Ac si apertediceretur : 'Eranseuiilemyelociterbeiik
ianienia proficere npn igiiprant. Sequilur : Et reple- gnus respiee, qui et tantoVmisericordius a ie videfi
bor dgloribus usque.ad tenebias, — El quia inodo debeo, quanto ipse a cpnsiderationebreyifaiis riieie
sui'genlia vitia .beUumcarnis Cxcilant, modo.devi-- octilps non averlo : Hi eleiiim vitamcarnijs quasi^
cta animum' ad elaiipnem. vpcaiit. Bonorum vita perinanenlem diljgUiit, quia quanta sit 'yitse sequeh-'
usque ad lenebras doloribus repletur, quia quousque tis seternitas non intendnnt; Saneti autem yiri, quod
teiiipus corrupiionisagit, iiiterna .exleriiaqiieiiffli- ad Lrleiija cor cleyanl, quam breve sit quod fine
ctione conculilur, et.sa.lulis securitateni non iuve- claudilur pensant, et eorum sensui vilescit quod
rnit, nisi cunr diesh fundilus Vientalionis relinquil prseterit, quo inlellcclui radiat, cl inleilucel quod
Sequitur: acccptuin nunquamrecctlit. Sequitur: Nec reverlatur
YEKS.5. Indutg:est:caromea.putrediiie et sordibus oculus meus, ut videot bond. — Ad vidcnda Jjona
pulvefis. — Ac si aperie diceret: Cariialem viiam exsliuclus oculus nou redit, quia ad exhibenda recl;*
quani patipr, aut labes lubricse operalipiiis polluil, opera exula carne, anima non recurril. Ilinc Salo-
aut ex viliorum irie'moria.,rca_ligo.miserseeoefitalionis " mon ail: s Quodeunqrte poiest manus tua fjccre,
premit. Coiisenliendoquippe yi.tiis-piitredhie alle- inslanler operare, quia nec opus, ncc ratio, nee
rimur, viliortiiii vero -imagines in corde tole/ando scienlia, nccsapientia eril apud infcros quo fu pro-
sordibus pulveris foedamur. Aliler. Mulliqiiippe iu peras (Eccle. IX, 10). i Scquilur :
sanclasunl Ecclesia, qui dum amori camis iiiser- VLRS.8. Nec aspicil me visus hominis. — Visus
viunt, foetore Juxuiise compuli;escuiit,_et sunt non- quippe Iiominis est miscricordia Retlemptoris, qun,
nulli, qui a voluntale quidem carnis abstinenl, sed insensibililaiis noslrca duriliam cum respicil, emol-
tameii tota mente in terr_enis;aclibiis,jaeenl. Ac si lil. Uiidetesle Evaugelio dicilur : c Ilespexit Jesus
ergo dieal: In illi.squos lubricos tolero, earnem \i- Pelrum. i Et : c Recordatus verbi quod dixeral Je-
delicel pulrescentem gemp. Iii islis auleni quos ler- sus. >El: cEgressusforas flcvitamare (Luc. XMI,61,
ram qiiserenies paliorj quitl aliud quaii] fcedilaiem. fco).>Exutam vero carne animam nequaquam visus
piilveris porto ? Sequilur : Culis 'nieaaruil,\ et con- hominisiispicil, quia post mortem non libcral, qticm
"traclaest.:— In sanclseqijippe.EcclesisecOrpoie bi ante moriem graiia ad veniam non rcformal. Ilinc
qui soljs exte,rioribus curis inserviiint, cpngrneculis ..elenim P.iulus ait : i Ecce nune lempus accepla-
vocaritur..Quse riimirum culis.arescendp ailraliitur, bile (II Cor. vi, 2). i El reliqua. Hinc Salomonait:
quia nientes carnaliuin, dum prseseniia diligunt, ei c Lignum ubi cecidil, si\e ad ausirum, sivc ad aqui-
quasi juxla posila. concupiscunt,Vaclfutura tendci'e Jonem, ibi erit (Eccti. u, 5). > Vir igiiur sanclus
per Ipnganinijtaieiti nolunt.-.Qui dum internsa spei daniria Jiumani generis consideral, qnod a prsesenti
pinguediiieni jiegliguHt, ut atlrahaniur arefiuiu, sseculo, sine Redemploris agiiitione subtrahitur, al-
quia si eoruni COrda desperatio non siccaret, ne- cpie seternis ignihus irreparabiliier sopelitur, et ex
quaquam' »sius lisec- pusillaniiiiitatis 'atlraheret. ejus voce dicil : Nec aspiciat me visus hominis. —
llanc; nanique aUractionem Tsalriiista fprmidave- Sequilur : Oculi lui in me, ct non subshlam. — Ac
ral, ctinrj.siccitatem nietuens dicebat: * Sictft adipe si apeiie dicerel, dislriclus ad judicium venicns, ad
ct pingijedinerepleatur aiiima riiea (Psal, xxvi, 9). i salvandum non vides, adfeiiciiduin vides. Quia quem
Sequilur.: ,.'.'--. in prscsenli viia di^pensalionis lusemiseraiioiie non
VE.RS.G.biesmei veiocius transierunl qugm d li- «sspicis, rcspicicndopostmodumper jusiitiainexsiia-
iocnlelela succidiiur. — Goflgrua valdesimiljluJine guis. Tunc quippe pcccator non subslitil, quia c.un
vita carijisielai cpmparatur, qiiia;sicut.felafilis, sic dislriclus Judcx nierita snhlililer ii.quiril, reus ad
viia liicrUtlis diebus siiigulis..proficit,. scd quoacl lorincnla ripn suBicil. Quamvis boc cliam jusloruin
'
.fgl' £PITO'AlE;MOriAEIUM;S; rGllE^.. 1N;
JOB:..—LIB: Vill. -... I'Sf.
yoci congrjiat, quorurti mens semper. soljicila- ex-a-jA niamus-facienl ejus in:coiifessione (Psal, xciy, 2)'.-1
miria iiiiendit,-considerant quam -districle judicet Hirie Tursus scriplum est : 4 Qui abscondit scelera-
bona opera, quani sublililer jjenset, -et pefiluros se sua, noiT.dirigetur^PTOi'. fxxviii, 13), > SequiniK.
absque ambiguitate prsesciunl,_sii.eri]Ola~pieiateju- Loquar in tribuialiene spiritus mei. — Tribulaiioneiii.
dieentjii'. Bene aulem electionis cursum defeclujnque quippe^spirifus Iingua cominoyet, u.l realuni pravi.
Iiunlani,generis expriniens dicit: - , - : . operis vox
confessionisiriipiigrtet.' Scieildunl quOque-
VEKS.9. Sicut coiisuniilur nubes el pertransit, sic est, quia el sa;pe reprobi peccala coiifilerttiir, scd.
qui descenditad inferos, noiiascendil. — Nubes.quippe deflere Contemnuut.-Electi autem culpas suas, qiias
ad aliiora suspeuditui", sed deusata venio.iinpellitur yocibus cortfessionis aperiunl, districtse anihiadvei'-
ut currai, calore auteni solis dissipalui',^ tit evaneT sionis flelibiis insequuniur. Hinc Psilmfsla - aii : -
scat. -Sie himiruiri sui.it corda liOiiiinuni, qtise per ! Iniquiialem jneam ego prominliabo, > el reli_,u.i.
acceptse rationisingenium ad alta.emicaijrt, impiilsa (Psal..h, 5).-Qui- eriim niala quse "perpeiravit ihsi--
auteni -iiialigni spiritus" flalu, Vpravis desiderioruhi nuat, sedflere recusat, quasisubducta vesieviilrths-
- su.orum motibus huc
illucque perirahuntur. Sed di- . deiegit, feediorpente menie,medicameniurii vulneri
- stricio respeclu superiii Judicis,. quasi solis calore non apponit. Sequitur r Et confubritaborcum amtiri-.-
liquefiunt,-et semel locis.pcenalibus tradi-ii, ad ope- K txidineanihiminem,-— Pavore namqiieilistricfi judi-
-iralloriisusum ullra non redeunt. Polesf etiam iiiferni cis afflicti, durii qjiadam male gesla plangiraus, ipsa-
noinine peccaioris desperalio designari, de qua per vini nosifse aaiaritudiiiis -ad disCtitientfunilios.vigi-
Psalmislam diciiur..: t In infenio aulem quis confi- laiiiiiis exciiani, alia eliam in nobis qtrie amplius de-
tebitur -libi? J (PsaL vi; 6.) Etiilud- « Inipius cuni fleamus, iiiveiiimtis. Nam sscpeqtise loi'peiilibus la-
venerit in profundtim nialoruin, contemnit (Prbv: lipi, flentibus subtjlius eulpa irtnptescii. Haijeljsiiiih-,-
x-vni, 5); _>Qtii-.auteni impietali succuinbil, vitam in corde jusforuni amariiudo aiiimse linguahi suam,,
profecip juslilise hioriendo derelinquit. Qui: vero - cum qua ^fflictani inentem , modo per.replicaiionerii-..
postipeccatum. mole desperalioiiis obruilur, rqiiid donoriiih Dei, rraodoper propiia' actioiiis suse.seveii--
aliud /quani post,nioitem -inferni; supj-licio sepelk ter: inprepat. Uride eiriequaquani.dic'itjiiV,iabulabbi,,..
tiir'?. A quo via jani reversionis abscinditur. Recle sed cdnfabiiiabot, ijuia vis dploi'is,.quo3peccata siri-
aulein-corda desperanfium cqmparaniur nubibus, gula feputans.iorpejjteni animiini ad lanieiila exci-
qui.ael caligine erroris obscura sunt,- et peccalorum iat, quasi adCuni verba corifabiilatiorijslorinat. Se-^-
' f '-
liiuliiplicitatecoiiclensa".Sedconsumpta pertranseunt, quilur : V
•quia claritale exiremi judicii Irradiala dissipanlur. •.' VERS.12. Niiuquid riiare smriego',-aul celits, quia~
Seqnitur : • . f G circumdetihli me carcere? — Ac si aperte diceret:
-VERS.40. Necrevettaturiillraindotnum suam.'— Mare yel cefus, -iiiiqiiividelicet, ebruihque' aucttfr -
Sicul domus corporisiiabitaculum corporale est, ita malignus spiriius, quia-effrenari' ad solani perpe--
Viiiiicuique'mejite hocdohius fif, quod ex desiderio trandse; iniquitaiis .lipentiahiappetUnt, recie poena)--
inhabiiare coiisuevit. Ad domuni igitur suarii ulira suse carcere coristringuntur. Ego atiiem qui jairi
non reverlittir, quiasejnel quisque a.leiiiis suppiiciis -etefnilalis iuse liberiatem desiderb, cur adhuc irieie -
isadiius a.d hocubi amore iiihasseral', jiullaienus re- 'corruplibnis Carcere prBiiibr? Garcere eniiri. bomo -
vocatur. Poiest eiiam doriius babitatio eordis inlel- . circiimdaltir, quia et pleruhique vjrtutuiri profewi-
ligi.Unde sanato cuidam -dieitur: « Yade in donium bus ad alta exsurgere nitiiur, et taiiien carnis suse..
tuam (Mattlti ix,-6). >-Cum ergo quem desperalio coiTiiptioneprajpeditur. Seriptuin qiiippe est: «Cor--
obruil, a cordis siii haJjitacuIo foras niittit'; et "re- . pus quotl corrumpitiir oggrayal aiiimam (Sap.
dire inlrorsiis npn valet/qnia rufsus cxlerius ad de- l-x, iS).-> Maris npniine. corda carnaliuni" tumidis.
leriora quolidiepulsus Cadit.Sequitur : Nequecogho- - cogiiaiior.ibuSfliicluosa7sigiiaiUnr.-Celiveroiibmine-
yscet eum,'dmptiuf'locusejus. — Locus quippe hortii- ahtiquus liosiisv^expriihiiur, qui dum mejiies-
iiis, sed.iioii iocalis, ipse scilicet Contlilor exstitit, ,sa.'cularium: possideiido perielrat, quasi; iri -eorurii
qui iiunc-nl in semeiipsurti consisteret Creaviti""De. kiJirkas, cogitationes__.natat. Qui iil infefib--
qao. Psalmisia ait : «Filii servorum tuorhm habita- ribus (Jeieclus,. ne ad eoeleslia volare prajvaJeai,
lijint (Psal. ci, ^9). » Quem nimmirii locum luitc -. poense siise ponder'6'-cparCtatur-.. Ilinc Petfus aii:
iiomo deseruif, cum, seducforis -verba audiens, a t Deus angelispe.ccanlibJis. non pepercit, sedirroei!-
.GO.ndiloris;amore diseessit, A Goilditore ergp suo libus in iiifernuin deli'act:os"In "tarlari iradidit iu
tanlO:quisque disirictius in -.jjidicio noii agnOsciiuj',.,, judiclo reservare.cTiiciandps (II Petr. ii, 4).-'> Geltis..
quanto liunc ad reparationis gratiain nec per doiia ergo ac niare circunidatioiie carceris: premilur,.
reyoc.itur. Qhi.;|udex dislpicius-ad.examen ultiirium quia yel itialignus spirjiusi wel Sequsiceslllius', iiii'-"-'
.vertiensfiii.-JiiiquitateduraiTtihus, dixit:« Discedite.. "q.uOruiifse iiiehtibtis ;coIli|ity atque ih eis uridain...
ariie,maledieti,:inignefflvSBternunl (Slaiih, xxv,, ii)-.'t- tti-iiehtiiiiiicogUatioiiuriivoJUit,ut ihiplefeHiaJa qiise..
c Nesciovos, uiide estis (Malih. xxv^ 12)i>Sequittif :-,:. ,appelunt,.nequearif, superjia dislriclioiie -aligiisfau--
'• YERS.:11."Quare el -:',...,::::
-ego nori parcam t-ri riteo, — tur.-Seqiiitiir:
'
. t>ri etenini sup non parcilrqui cOrifileriHistliiiriquod VERS.-l;3j.i"4.;-Sfr:rfi^ro.v'^'6hsp/oS^«^«ieVfe^^H^
fecit, non- eriij.fescil. Hirtc Psalmista ait: . Prseve- meiiSj.eirevelaborloqitensinecum iri.Uaiu. meb,,i«fe
185 S. ODONIS ABBATIS CLCNIACENSISII ! m
rebis me pet.somnia, el pef vhiones horrqre concju-jA quUuri\Parce.milii, bpihineynihil ehihi}sutitdies-
ties,— In sacro eloquio lecius, cubile, stralum, : mei,-—-AbsUenini ne vir sahctus de divirisemisfe-
secretum splet eordis inlelligi. Hinc scriptuni esl:: iicprdi»-larg;itale:desperel, qni sibi parci desiderat.
£ In leciulo meo per nocles qiisesiviquem diligit Sed quia-duni bona viiai traniseuntis pef desperatio-
aninia mea (Cqnl.iii, {,). > Efiii PsaJmO: « Exsul- nem deserit,:ad obtinenda quse permaneiif in spe
tabanl sancii in glpria, Iseiabunlur ii) cubilibus suis rohusiius assurgil. "Sancli- eni-m viri qho verius;
{Psal, cxi.ix,.5). > Quid vero boc loco soraniavel sumnia cognbscunt, ep sublijnjus terrena despiciunt,
Tisiones accipimus, nisi imagines ultimi dislriclique et-idelfco prsesentis yitse dies •niliiiesse cohspiciiiiit,
examinis? Quqd jam ulcunque per limorem cernh- quia- filluiiiinatse nienlis-'-ocalos---in Consideralione
'
liiusj setl-tamen ui.esf, veracitcr non videmus. San- seternitatis.figuiit, Sequittir: V"-
cti itaque viriad cordis semper secreta redeunt ctim . YERS.17.- Quid "csl Iwmo., quiq magnifiedseum,
ab lioc mundO', vel ulira volum prospera, vei ultra auTquid appbnis. ergti :eum cor-luum ?+- 'Iloriiinem
virps adversa paiiuntur, atque externis Jaboribtis : Deffs njagriificat, quia largitiite: ralionis dilat, ,'jiifii-,
fessi qiiasi stratuni vel leetulum -eubilia mentis pe- sione ^gralisevisiiat,] liQiiorevillataevirluiis exaltat,
rturit. Ac si ergo aperle diceret; Si exleriora fugieiis Sed cpr ;su'u'm;ergaeurii. Domiiius p.ohii,Vquiapost
iiilrorsus redeo, el utcunque requiesc.ere iiicorclis 6 dona pdicium erexif, .hierila; subtililef p.ertsat,
cubili-concupisco, ibi inihi duiii districlionis con- fvitse pbndera vehementer .exaniihat. Ae si ergo
tehiglatioriem subjicis, quam districius adveni.esju- aperte exclariiei.dicens : Magijilicaiur Iioino spiri-
dex, veliementer nie per i.psas. niese; piovidentise lali muriere, sed tamen caro est: et yiasjejus.post-
•irijaginalibnes lerres. El revelabor toquensiriecunt,— munera districte ciiiisiderai; sed tanieriVsi reiriota
Quia nimiruin eiiui ad meniis noslraesilenliiiiii fessi pietate judicelur, pondus quod lua subtililate Immi-
rever-limur,', quasi in stratu colloquehies, occuila net,' ferre,-nee sublevatusad justiliam spirituSfvaT
inlra nos. cogilaiioniim verba versamur. Sciendum let. Sequilur: ; ! -_
rquoqiie est,"qiiotl imagiiies soniniorum, aliquando VEJJS-.18. Yhiias eutri.diluculo, rr- ,Nps itsique
Verilris plenilutlirie vel inau.ilate fiutit, aliquando nocus lenebris premiiriurj cuin pe-rpelraiione ini-
illusione, ut illud Salomonis: t Muliascuras sequun- quilalis obscuramur. Sed nox. iri lucemj vertiiuri
tur somnia (Eccle. v, 2). » Aliqiiando-per revelatio- cum erroris.nostri obscuritas yeritaiis agnitiune
nerii, utJoseph adiiionilus in somiiis ul fugeret in radialur. Diluculo ergO nos Dominjis visilat, quia
_J__gyplum. Aliquartdo cogilaiione simul ei revelalio- errolis nostri lenebras luce suse .cogiiilipiiis illur
ne,iii illud Danielis..:« Tp, rex,cogilare.: ccepisii in strat. biluculum vdicitur, curii jam nociuiria lem-
slratu luo quid esset posi te, et qui revelal my- *- poia in eliaiiialein lucis mutanlurl Sequilur : Ei
sleria ostendil tibi qua. ventura sunt (Dan. n, 29). > subito probas illum. — Quia el accedendo corda no-
Sequilur : slra ad virtulcs provebil, et receuendo conciiti ten-
VEUS. 15. Quamobrem elegil stispendium,anima laiione permitiit. Si enim posl viiiuliiih mimera,
mea, el morlcm ossa mea-.— Quid per aniinam, nisi nulla ieniationc conculeretur, Iias se liaheie aniinus
meniis iiiteniio? Quid pcr ossa, nisi carnis fortiludo per semeiipsum gloriarelur. llincPaulus ad teiiium
designatur? Anima ergo suspendium elegil/ulossa cojlum raptus lcgem rcptigiiaiilem in nicinbris suis-
nioriantur, quia duiii nienlis intenlio ad alta se sub- - hifbere se dolet. Scquitur :
leval, oniiiem in se forliiudinem viiaj exierioris YEIJS. 19. Usqucquonon parcis mihi, ncc dimil-
nccal. Sancti enim viri ad alla animum lolluiit, el lis me ut gluliam salivam tneam? — Ssilivain os ex
ad amoreni superuai palrise in virliiluni se stucliis capiie labiiur," al>ore vcro ad venirein ducitur cum
accingunt, cl lioc quod forles prins in mundo fuc- glulitur. Quid itaque esl caput noslrum, uisi divi-
ranl, .vincul.oIiumili.latis insequuntur. Hihc Paulus iiilas per quam exisiehdi principiuni suiiiimjJS,'et
aif : t: Yivp autern jam non ego, >et reliqiia (Gal, u, creaiura sunius? Hinc Paulus ait:. t Caput viri
,20). HirtCf« Hebrseu.s et Hebr.Eis secundum Jegem, Christus.; Caput aulem Cliristi Deus (/;Cor, xi, 3). »
Pharisseiis.{Phil. m). ».Et rursuiii. t Sed quse iiiihi - Venlrisvnpmine mens designaiur, qua3drtm super-
fuerurtf lucra, Jissc arbitratus sum propter Chrisliim jiuni ihlellecium 'suscipit,; resecia proculdubio om-
delrimeij.a.(Pltil. yn). > Sequilur : - nium nlembra aclionuin regit. Hinc SaJPhioriail;
YERS.1G.besperavii nequaquam.jainullra vivam'.— « Luceriia Dbniirti"spii'aculuiij boiiiiiiis,Lquseinve-
'.J.nsii-quiiipe.-desp.erareest pr«senlis vitse' bona, eler siigatomnia secreia yentris {Prov.-Hx, Ti)\_j.Salivie
etiorieselernitaiis deserere, mansnra quserere, et in iibmllie,. sstpor inlimse cpiitempiatipnis accigiturj
jrebus tertiporalilius fiduciairi noil babere.. Sunl noii- quse :de...clarliaie -Cpndiloris adliuc in jbac vita
liiilli jiistorunri, qiii sic coelestia appetunl, ut tanien ppsitbs, yix giistu reyelaiiortis langit. Quain ghiiire
Jipnpres sihi temppraliter impeijsos leneant,, alieiia:V-Vii;on.:pa'lsu.nju.s,-.;quia;-'Si.ipernie;'ciaij]tati's
boho satrari
ripn anibiani, suis liciie iituntur. Et sujjt nonniiUi- .-, Vnon:peiiiiiiiiriiiir. Ac si, ergo. raperteV: dicereiur ::
justofirtn:, qui. ad compi-eheiidenduniVculnien perfer Tunc lioh)_ii)i rplaiie parcis, cum huiic advperlectio-
ctionis accincti, dum aliiora ihierius appetunt,exte- neih ttiseVconieinplatjprtis"adiijispiis,:ut clariiatein
' rius
cuncta derclinquiint. De falibusVPatilus ait: .' tuarii rapltis iiiterius yjdeai; ei etim carnis] :sjiaecor-
e^Mortui enim eslis, > el reiqua (Col. iji, 5). Se- ruplio non repeilat. Tunc peiinitlis, ut-gtuiiam sali-.
185 -EPLTOMEMOBALIIJMS.GREGv. INJOB. -^ MB.r VIII. " .186;
vammeam, — cum me sapore tua3::claritat.isVusq.ue;i :k -.::. "... \ -CAPTJT.VIII. ; v
fld.abundarit.am satietalis infuderis. Sequitur: ;: VERS1;, :_%,:Resppndehs dnt.em Btikath suliiles-
YEBS,.;20. PecTavi', i/uid; faciam libi, o cusios- ! dixil :;-Usguequo loqueris\tali;g^y:els'pii-i!Us'muiti-
homihum?; -^- Ecce .fatetur nialum qtiod fefeit,._sed plexoris. iiii?' --—-;.Irijiisiis serhper gravia;: shat
bonum, quod Deain recpnipensatiorieVdebeai offe-: verba, jusioiTin), et quse ad sedificalionemVpra-:
rere, non. invenit. Ut. cerle cum dieitur:: Qtiid fa-,.. lata aucjirint; hsep quasi -superimposilum pbndus-1
ciatn tibi, qnia hsec ipsa-bona.qiiseVagere pr&cipi- feriint. Vis quippe et suirima ioqueniiiim qiiadrifa-.
niur, nori Rr.seceptori,sed hobis prosunt Hiiic scri- ria qnaliiale djsiingujiur, '-JSam sunl nonftulli quos
ptum est: « .Bonoru.ui nieorum nori egOs (PsaL: senliendi simul ac dicpndi ampliiudo: difatat, SunH
xv%2). j G.iis.losautem Deus dicitur, rquiasi ejti3: i. noiihulli quos,sen.tiendi siniul ac dicerttlirinbpia an-
cpstodia nos mjnjme protegit, ,anie occulli hostis," gnslat. Sunt npnnulii quj. eificaciam dicendi Ip-
irtsidias.noslrse.solllciludinis oculus, vigilans dor- qiiendb.liabent,;"sed aciinieii senliendi pon liabent..
mit.-Hinc Psalitijsia rail:;'«' Nisi Dominus Veuslo- Et srint rtonnulii qui acumini senliepdi Vsiibrtixii
dieri.t ciyijatem,: », et reliqua (. Pstil. itii, 6, 1)..,, sunt, sed ex inopia locutionis obmutesciint. .S.e.din
Sequilur : Quare- pbMiisti me cohtrarihm libi,-;ef~ •: beaip virp- Baldath tuni- nitiliiplieilaiem sefiiionis^
facius.sum miltimetipsi gravis?-—Tttnc sibivconira- ••B.pri tilbiiit,' prpfeclo inopiain cordis reprehendit-.
ritim ,Deus iiortiiiiem.posiiil, cum hbmo Deum pec-'; Ac si- aperte dicai: AbiindaiJtia spirilus: in sernione.
cando dereliquit. Serpenijs quippe pcrsuasionibus--• orisaltolleiis, sed seiisus. indigentia cbangustaris.
capius, hosiis ejus exslitit, ciijiis.prsecepiaeoniem- Scquitiir : . .:.."• . .--'
P-Sil.Sed hsec/ipsaVcontrarielas culpse facta , est- V-Efis;.5. Nnnquid beus supplanlqt-judicium, eT
liomini pondtis poensevet cervicem cordis erigendaih Oinnipolens^ubvetlit qriod justum est ? -—Hsecijea-'
-supposnil, qnia _quisubesse divjifis jussioiiibosVno- • ius Job nec Joquens hegaverat, hec reiicens ighora-.
luit, sub suis se: iJecessiiatibus stravit. Nam otio J)at. Sed prbcaces^ quippe etiain iiota jaclantei*
tabescit, qpere defieit, cibo refrcitmv et esetefa' profertint, ut; locpiendp doCji videaritur. 'Sciendum
hiijusmodi. Meiis qtioque modo.spe decipitur,modo vero est, iqiiia' divii\ae;jusfiiiSe rectiitidinem tiinc
pavore vexalur. Ariiat sa_pe quOddespexeratV.de- laiidant, cum se ad gaudiuni incolmiiilas SuJjJevat.
spicit: quod aniaverat. Repulsus enim- librtio-a Sed si-.-eoruriivitam quamlibei breviter yis supernse
cariie, moiesiias;; et- iri-menle quasstioiies rlOlerat,- correclionis, atligerit, puJsati prolinus coiisiJiuni-
grave niniiriini-.;pondtls semeiipsum poiiat. Hine divini eyaminisincrepanl. Noii niiruin ergo si llie-
scriptum est: i Graveijignrti super filios Adam a rf divinanj jusiiliam laudal, qui hiliil adversi rib ea
die exitns de yentre jnairis eoruin, usqiie ad diem itisiitia tolefabaf. Sequitur : ;
sepulturse in malre omijium (Eccli. XL",T). ».Ac si YEBS.i. 'EiiamsT filii lui peccaveturitei, -el di-y,
ergO aperte; dicat :.Cur quasi coiiirariurB fibi hO- misil eos iil jnanus iniquilath sum. —'__.csi, affli-
ifiinem despicis, qui' ceiius scio, "quia' peiire vel etis catholicis • errorern' pra.dicatores 'prsedicarit1:;
ipsjim quem despicere credidefis, noji' vis? Sequi- Vitse vestrse providete, ei qiiam peryeisa feneatis,
trir: '•••. '''"'."•'•'• ex eoruhi. qui iriier voidefiiiicii shrtt, damhaiiohe
. Yjj-RS.21. Cur ridn ioltis peccatum nieum,- et cbgribscUe,'quia Condilori omnium rtisi perJidia:
—- '
quare riori atcfers iniquitaiem niecnri? Quibus pro- ""vestra displiceret, riequaquahi a vobis t;im nhinero-
feclo verlris, quid aJiud Vqtiam desideriiim prseslo- sbs poptilosiiiteritri;ssevieiite'SrtbtraxeriL Seqhilur :
lantis Mediatoris Jhnuitur?;'De quO;Joannes ait : VERS;'5. Tu irinien _si diluculo surtexeris ad .
< EcceAgniisDei, > et reliqiia(Joan, i, 29). Vel cerle Deurii, et. bmhipptentem deprecqius fu-eris,'-—-:Qm&.
ab hiimano gertere tunc peccatum plene lollitur,' enim liseretjci- ienerelucem veiitatis sestima'rit3
cuni per ihcbrfhpfibriis'' gloriam riosira corfiip.lio saiiclari) Ecciesiari) quasi iii erroris nbcte posiiam
permiitatur. Redeniptoris eigb gratiam, Vyel resiir- ad dilliculuni verilalis vocaiit, quateiius et per co-
reclionis soliditateni desiderat, . qui' iniqjj.iiatehij; U gnilionem BeVqhasl per diluculuni siirgaht, et per
suam fiinditus.atiferli sperat. Seqriiliir : Ecceiiunc preces pceniteiitisepeccrita diliiarit. .Sequilur : _
iripulvete dormTqmlet sihitiiie riie qucBsierisrion-sub- ;6; STniilndus"el reclus incesserh: — Mun-'
YERS.--
sfslam.— Peccanliprimohohlini diciiim est.-VPulvis'" dps:vicielicelin 'Cog.itatipiie,reClusin "opere..Sequi-'
es, et in pulyercni ibis (G'en.,iu, 19). i M.arieauiem. tur : Sldiihi MgilabiTtid'te.;—M's\ ape.rle di.cat :
dicitur illa tunc riiahifeslatio meriijiiirn,qnse in ad-.V Qtiia is: qui nurtc tribtiiaiiortibiis luis; viriiiiem iuae
ven.tu judicis, aperlis cogilatioriibus quasi post rib-r pfotectionis iiort exerit, quasi-abVadjrttoriolibsitan-
ctis tehebras denipnstrairii'. Ilihc Psalinisla aif': tis dOrhiit.Sequ.ithr :VEtpacalurii reddet litibiidcu-.
t MaiJe_asia"bo:tibi;et.videbo (Pstil. %S)~. » Qilse-" lum jusliiim tiim. — Idcri) prsesentls .viise Cbrifra-
cei-e aiitem DeiVfesl "homiiir. siibtilf inierrogaiioiie rietates'' adniohei,.ut,traHquilIitaiis proiinus seccri-
disculere, e't districte discufierido judicare. A.csi laieiri probet.. Sequitur : . '...'.' '""".; '"
• YERS.-7."_
ergo apeiiius deploret dieeris : In pra.sc.niiquideni' IrilahinriTui"pfioia lua fuerinl pafvd,"
jam carjiis nibfleiii palior, e't lanieii adlihc deyen- et nbvhsihid miiitfpliceriiut 'nimis. — Quia pervCrsi
tnro judicio gravjorem niorlein, distiiclipnis liise teiripbrale gaudiuirii, singiilare "boniihi '.ijestimaiit,
Eententiarii, peiiimescO. .Seqiiitur : .'" -, lidc aliis pro riiagriopcjllicentuf. Si verbjiabitacu-
187- - •'«.••©DQNIS;ABBATISCLUNIACENSISIPr ;_-;": i ;"' M%i.
lum jusliliaj consilium niehtisvocat, afflictis ca-A- Asiint, -propheta atleslarite, qui- ait :•« Qiiihiscafo:
tboJiCis, erfbruiJi"magistri -pneatiirii habUaculum fenurii (Isd. XL,6).-.:?Sed aiiie omnes herbas"shir-
jusiilise prpmittuht, quasi eos ad sua pertraliunt, .piis arescere dicitur, qrtja justis in bonb"sub per- .'
profeclo' a contenlione .conliceScunt. Opes quoque liianentibus, ad yiridiiaiem ; assuniptse recijludiriis
iiitelligentias sequenlibus'spondent :creseere, dicert- Jiypoeritaruni vita siccalUr.Afescuiit heiibse, etiani
tes:- Intanlum' ul priora tua fuerint ptirva. Sub- reliqua, qhia jusioruni opera .cuin cai'iiisvita defi--
dilur _: - - .: ciriiit..Sed herbarum aridiiatem scirpiiislvprsevenlt,.
. VEES. 8.- Inierroga enim generalionem prisli- qtijapfiusquam liyp.ocrita-de carne traiiseat, ea quic;
nairi, el diligenietinvesiiga patrurii mtemo.riahi'.—- in sefbslenderai, yirtutuiii facla dereliriquii. Iljjic-
Generationem prislinarii acpatrum meiiroriam rie- sciipium-est-: t Fiaiit sicjiufcnjim asdificiprumquod
quaquam videri, sed investigari admonent, qufa piiusquain evellatrtr, exaruit (Psdl, cxxyiii, 6), »..
Jioc in ea-noJijnteoiispici, quod liquido eurielis-pa- Quid cunetis" operibus suis sperat, "nisi iionoris fe--
tet. SuJijungitur: - - • ' • ' vereniiaffl, gloriam laudis, a iiieJioribusmetuiVsah-*'
VEES.9. Ilesterrii quippe sumusy et ignoramus ctus ab--homijiibus vocari? Sed permariere;;'spes.
guomodosicut umbfa clies npslri. suni Mper iertam: liypocritsenon valet; quia ieternitatem npriquaereris,
— Generatio ilaque prisiiria " lenel. De qtiibtis Veritas dicil|:.«- Rece--
InleiTOganda^prbporti-Bfrtgitqubd
Uii', ut irarisire tempiis vita; prajseniis sicut'-uniljra perimt iuercedem suam (Matth. vi, -16)|- i Sequi-
nionstr.etur, quia yidelicetsi ea qhse erant, et.janr lur :.,-"' -. : I. -:~" f
tranacla [Iransaclajsunt, ad memoriam reduciraus, VEES,14. N.on placebil vecotdia sua.\—Magria-
patenter -agiiosciiiius quam celeriler Iioc qtioque . qiiippevecordia-est, laboiTOsaagere, et ad auram
fugiat qiipd lenejnus.-Seqtiitur : . ' laiidis inhiare ,: forti opere- praecep.tisVccal.eslibusV
YEES;10." Ipsi doceb-uiitte,el-de.cor.desiio.prbfe- inservire, sed lerreiise retributionis prssmium quse-
runt eioquia. — JNotandumquod siiperius dixerat: reie. Sed; iamen bac ipsa sua vecordiii pascitur,,-
tui, Nuoc vero redticlis ad.niemoriain qiiia pro bono opere a, conctis honorialur. Ha3c
' Spirilusoris
palribus dicil: becorde. sito: proferunl eloquia. Ac verojsua ei, vecordia ])lacet inierim, sedhon place^-
sj yliahi sanelse Ecclesise hserelici detestanles di- bit cuni retribuiionis lempus-adveneril,. In p03rta
cant.:., MjiItipliciiatem-spiritrtS .lialies in bie, Jn displicel, quod vecors;fiiil.. Sequiliir : El sicutteld,
corde rion habes. Sed-illi.contra,.te: -atjdiendi sunt, ;'. aranegrjim fiducia:ejiiSi.;^-,i5erteiiypocrifaitiTniidu-;-;
qrii -vprba ex. corde prpferentes" reeta; yivendo do-. ciaaranearjimleJi-S -slniilis;dicitnrj qijia piiirie quod;
cuerunt. Sequ.lui: adobliiiendanvgloriaiii exsudal,,veiilus viise mort^lis-,
• VEES. II, 12, 13.
Nunquid polesl vivete scirpus dissipai. Nam qtiortiariiieteriia npn qtiajrtinl, J)0na--
. qfosquchumore, aul crescere..careclumsine aquai— • temporalia cum tempore .amitlunt. Pensanduni,
Cui Ballalli scirpumvpl carectum comparei, ipse prb;'- .- quo.qiieest, quod fila arahese per ordineiiiducunt,
tinus aperit, eum subjungit : 6'uiii adliuc sit in! quia sna liypocrilsc quasi sub discreiione opera
fipre, neccarpqlur manu; ante omnes "herbdsgrescit,, disponunl. Araneurum lela sludiose texiltir, flalu
sicvim omniuiriquiobliviscuntur Deutn, et.spes Itypo- dissipatur, quia ciuidqtiidhypocrila cum labore per-
ctitm peribit. — Scirpi ergo vel carecti nomihe,, agit, aura humani f.ivoris loJlit.,Hinc Veritas ait:
bypocritse vitam siguat, quse speciem quidem yeri-- i vExteiTJJirtant enim facies suas, J et reliqna (Matth.
talis Jiabet, sed adhuc manu ususfruclumutilitatis 3 vi-, 16). Saijciitatis niirtc hjuciam jn ore Jjoininum.
iioii habet. Qua)sterililatis opere' arida permanens, ponit, sed apparente cordis teste, prseleril omne
splo sanctiialis .cojore yiridescit. Sed neqtie sinej quod exierius, "" de liumaao favore cbnfidii. Sequi-.
IjUiiibrescirpus,vneque sine aqua.carectum proficit,, tur : I
quia bypoeri.iarunl vila ad bona ppera. infusionemi VERS.1S. Jjorftiliir super domum suam, -et non-
quidem Stipe.rniluriiiiiispercipit, sediti Cuiieiis.qua)e siabit. — Domus nostrse cogitalionis est res quse-
agit exleiiores laudes appetens, a fructu perceptse e _ libet quam per deleclationen) inhabilat animus.
infusioiiis inanescit. De quibus Veriias dicit:.« Muliii Domus itaque hypocritse est delectatio favoris, quam
dicent niihi in jlla clie : Doniine, Dpmine, nbnne ina quasi quietus inhabilal, quia per cuncla sua opera
nomjne luo propbetavinius? ict reliqua (Jifarc. vu,i, ad hancse inlra animum reclinal. Sed donmssiare
. 22). Scii'pu,s in flbre t.sf; bypocrita in faude. Acii- i- non valet, qnia laus cuui vita prseterit, et liumamis
tis verp aiignlis. surgerts careclu.ni rtiariu rion car- favor in judicio non subsislit. Unde fatuse virgines
pittir, quia exasperaiis per arrogaiitiam sensibus, S, turbatse dicturae sunt « Date nobis de oleo veslro
de pravitaie sua riypocfitst cprripl detlignatur. In n (Matlh. xxv, 8).-s Sequiiur : Fuiciel ecmt, et hon
flnre sjio_manum carperiiis inciditj quia in laude [e consurget.,— Uoc namque quod per se siare non
. liypocrita jositus, sj huric.qiiisque corripere audeat, l," valet, fulcltur ut stet, ijuia cum viiam .suam hypo-
Vasperifate sua prolinus' cor.ripienieni secat, el H crita labefactari in judicio corispicit, banc fulciendo
quasi carpenlis manu, sic acorripierilis animo, qui- i- giatuere operum enumeraiione contendjt. Hinc qul-
dam, ut ita dixeririi, sanguis riicerpris currat. HincIC dairi dicluji sunt: « Doinine,Domine,iri;npini.netuo
Salomou ail : « Noli ai;guere deiisorem, necierideal ai prophetaviinus ? i et reliqua (Matth. vu , 31). Sed
te (Prov. ix, 9.). »luxta carnepi quippe .justi Berbaba . dbnius laudis tot allegalioiiibus rului ijiihime.ccn»
m EPITOME MORALIUMS. GREG. IN JOB. — LiB. VIII. 1.90
surget, quia protinus Jtidex dicil : c .Nunquamnoyi __ A catis itisligarent. Hoc namque unusquisque propriuni
vos, dfscedite a .1110,J el reliqua (Malih.. xxv, 12). e.sse-solet, ut qualisipse fuerit, 'fales sibi alios con-
Dbmusitaque hypocrilaesurgere nori vajet, quia per jungi vellet. Sequitur; r
onine quod juxta praecepla coeleslia agere poluit, a VERS.19. Hmc est enim Imtilia vim ejus, ut rur-
terrenis animam nunquam-Ieval. Sequilur : sumde lerra alii geminenlur.— Ac si aperle dice--
VEIJS..16, Humeclusvideiur anlequam venidl sol,— relur: Venienlem judicem nequaquam|cogrtoseit,sed
Sjspe in isacro eloqiiio Doniinus solis appellatione multipliciter recipit, quia et lsetius in sua iriiquitate-'
liguratur, sicut per prophelam dicitur : t Yobis au-. lsetus est, qup et aliis malepropagatus est. Cui enim
teni qui timeiis nonien Doniini, orietur sol justilise hic non sufficiiiniquitas propria, lorqueatur neeesse '
(Mai. iv, '2). J Sciipus ilaque isia in nocte liuriii- est illic et merilo reaius alieni- Sequilur :
dus est, sole auiem venienfe siecatur,. quia niniiruih _YEIJS.20. beus non projicit simplicem,nec potfigil-
Iiypocriia in tenebris vitse prsesenlis sauclus ab manum .malignh. — Quia 'limirurii djstrictus iii
bominibus creditur, sed dtim dislrictus J.udexvene- judicio apparens, et despectum simplicium glorifi-
rjl, quam sit iniquus apparebit.. Sequitur : Et in ..cando- eiigit, et malignornm gloriam reprobando
orlusuo germen ejus egredielur. — Herba quselibet confringit. Maligni enim vocantur hypocritse, quh
nascendo.e terra produciiur, et post, aura.elsesiibus B boiiti-non bene faciiint, et recta quseque sub sludio
lahgitur, et tunc denium ad proferendum seminis -laudis operanlur. Mauumvero cui porrigimus, bunc
sui germeii aperitur. Scirpus vero cum flore sno videlicei ab imis elevamus. Malignis ergo Deus ma-
nascitur, moxque ut a terra surgit, sui secnm se- . num non porrigii, quia. qusei'entes terrenam gJo-
ininis germeu producii. Bene ergo per lierbas relir riani in imo dcreli.nquil, et quamlibct videanlur
quas sancti quilibet, Vper scirpuni vero hypocrita V recla esse quse agunt, bos.ad gaudia superiia non
dcsignalur, quia. jrisjii viri prius in ppere susecon- provebit.. Ut ceiie ideo appellanlur" maligni hypo-
versationis oriunfur^'ci ad selerriam patriam ve- criUfi,quia benigniiatem erga proximum osieridunt,
nientes exspeclala relribuiione perfruunlur. At et dolbs suseiniquitalis apeiiiuil. Quos eontra berie
eontra liypocrita, quseniox in bono opere nascitur, pcr Mbyseni dicilur : t Nori indtias "vestemex laria
prseseiilis luuudi gloriahi recipere conatur. Gernien iinoque contextam (beut. xxn, 11). t Pei; lanajji
iiaque in ortu est remuneraiio in kichoatione. Se- quippe simpJicilaSjper Ihium vero subtilitas cjesi-
quitur : V gnaiur. Sequikir :. '.''_.
YERS.17. Supet acervum pelraruin radices ejus Vers. 21. bonec impleatur risu bs luum, et labia
ciensabunltti,'et inlef ldpide'scomniordbilur.— Quid tua.jubilo.. — Ac si apeiie. dicerelur : Yila simpli-
radicum iiomine,: nisi laleiites cogitationes accipi- G ciiim nec ante judicium deserit, ,'el irialigiiorum
niiis? Quse in occuilo prodeunt, sedin ostensioije nieiites percuiere "deserendo, .nec.priusquani appa-
operum per aperlum surguiit. Lapidiirti-vero no-_ reat prseiermittit. Os quippe juslorum iunc risu^re-
niiiie in Scriptura sacra honiines designantur, sictit plebitur, cum eodeni corda^flnitis peregfinalionis.
sanctse"Ecclesia) per IsaiamV diciiur : t Ponaa fletibus, seiernse Isetiiiseexsullatione satiantur.. De<
jaspide lapide prophgriacu.Ia tua, et portas liias. lioc risu discipulis Dominus dicit:« Mundusaulem
sculpias (Isd. LIV, 12.)..1 Scirpus ilaqhe isle,, qui gaudebit, et vps trisfes eriiis, sed trislitia vestra iji
iiiter Iapides cohimoratur, supeifacervtim peirarum gaudiuni pprtverletur (Joan. xvi,- 20). » Jubilum vero
radices densal, quia omnis.bypocriia cogilaiiohesin dicimus, cum tantam isetiliam corde. concipimus
cxquirendam. lioininum admij-aliortein,multiplicaL.- qiianiairi sermonis efficacianpn explemus, et-tameti
Per omne enim quOdhypocritae faciunt, quia occul- menlis exsultatio hoo quod sermone non explicat,
lis cogitaiionibus laudes hominum v.equirunt, quas ., ore sonal. Bene auleni os lisu impleri dicitur, labia
radices scirpiin acervum radices mittujit. Scirphs jiibilo, qui.a in ijla seternapatria cum justorum-mens
ciiani inter lapides coinmoratur, quia liy.pocritastat in exsuliafione.i'ecipitur, lingua in calitu Jaudis ele—
ubinieniis suseinieniionem solidat. Kam ciim iif- vatur. bonec aulem dicitur, non qriod omnipotens
testaiionem niuliorum ambit. "pei;cipere, quasi in B Deuseo usque mali^nbs non subleyet, quousqueele-
-
luctatioiie subsistit. Sequitur :. ctps suos ad jubiIa(ioriis.gaudiaassumai, ac si post a
YERS.18. Si.qbsorbuerit eum.de locosuo, negabit pcena eripial quos ante in culpa desefens daninat.
eum, et dicet: Non novi te_.— Dp locosuo bypocrila - Sed boc neqhaquamante judicium faciel, cum dti-
al)sorbetur,.cuiii a prsesentis "Vitsefavoribus morte biuni lipmiiiibns videri possit, an fial. Nam in ele-.
iiiierveiiiente sepafalur., Sed buric absorpitiiii inter- ctoruiii suorum jubilo, quia malignis manilm 11011
iius arbiternegat, seque eum, nescire denunliat, porrigil, ex.ipsa ~]riiadisiriclione ullimi exaininis
quia simulatoriiin vilam jusie reprobando yeritas constal. Sic iiamqiie et per'Psalmislani dicitur
igriorat, riec recognoscit ejus qiise egit bona,. quia «Dixit Dominus Doiiiirioineo,.: Sede a dexlris ffleis,
ex recta inierilionenpn protulit. Unde et fatuis yir- doiiec ponarti inimicos luos scabellumpedem tuorum;
'
ginibus iri judicio vcnieiis, dicit.: lAmeri dico yobis, (_Psfl/.,cix,;l,.l), i>Sequ.ilur ;.. .
nescio yos {Maiil.i. xxv, 12). .1 Sed utinam bypo- -YERS. 22.. Qui oderunt le induanlur confusione.—
cfilis sua perdilio so(a suuiceret, et hequaquam per- - Jiisioruiii liostes in exlremo examine. confusio in-
versa eprum studia ardehtes alios ad vitahi dnpli- tluii, quia cum transacla inala redundare,sirti anle
191 S. ODONISABBATISCLUNIACENSISIf 192'
oeiilos niertlis aspexerint,-srttiS eps uncliquc,depri- A amJriuntnedespecti videantor. Terrena aggregando
niens realus veslil. Ad pcenam quippe luiic factbrtnii exaggerant, rne inopisefrjgoi'e labescanl.•JDbi"ergo
suorum memoriam loleranl,. qrii nunc quasi a sensii nientis babilaiioiieni cOiisiruunt, ihi tabernacula
raiioiiis exlranei' peccanlga.icleiites. Ibl vident prociililubio fixerunt. At conira justi nec oblaia-
quaiilrtiii delmerint fugere qiiod'amaveriirit.' Se- bona suspiciunl, nec illala mala-valde peitiirtesciint.
— Sed el ctinibonis prseseuiibtisulunfur, veritufa mala
quilur : Tabernaculimi impibrum rion subsistel.
Taherniiciilumquippe consiruiiur, ul ab scsiu corpns lheiiiuiil. Ei duin depra_seniibus malis geQimit, ho-
Quid-ilaque boc Jbco laber- rioruiii sequenlium amore consolaritur.Bene ergo
e't frigore ilefe.iVilaliir.
nacnii iiouiiiie, nisi •sedificatiolerrense felicilatis ex'" dicitur :- Taberiiacuhim impiorum nori subshlil,; ~
in
primitur? Per quani super se casura iriiillipiicani, Quia vifseertiigieiiiisaiiiaioies, diim siudiose prse-
ut se a praiseriiis vilse'necessitaiibiis, qiiasi ab scsiu serttibus coiislruuBlnr, repente ad sefternarapirthiur.
el imbribus defendanl. Horioribiis namque exerceri

'
LIBER KOKUS.

. CAPUT IX; B quos sutiveriit m furore suo. — In Scriptufa sacra-


YERS.1,I.Respondens autem Jbb'dixil: Verescib ssepe nionlitim iipmirie, prsRdicauliuiii:mul,liltido.
quod ita.sit,:et quod non jusiificeiur liomocoiripbsitiis' sigiiatur. De qtiibus pei Psalmislam dicitiir : « SusV
Deo.;— Ilomoqriippe silpposilus Deo jiisliliam per- cipiaiil mbiiies pacem populo (Psal. LXXI,5). i Sed
cipil, composilus'amillit; Qnia quisquis se Auctoii" monles veiiias lransliilil,_ciim'pr.'edicaioi'essancios-
bonoriim comparat, bono se_quod accepit, privat,. a Judaica obduraiibiie Vsubtraxit. IIiric| dicilur :
Sequitur : «-TransfereJilurmonles irteormaris (P'sal\ XLV,5); i>
-VERS.5. Si volueril coniendere'cuineo, non pptcrit et ipsi aiiiiit : «Yobls priinum oportebaf Ioqui; i et
ei resporidere unum promille. — Ih ficiiptura sacra reliqua (Ad. xn, M). Sed "liauc ipsain iransJaiio-
iiiillenaiius numerus pro universiialeVsoleiinielligi." nein nescieriinl lii qiii in Doriiinifiirore shbversi'
Hinc dicilur : t V.erbiquod mandavii in fflille gene- siiiit, quia ciim de suis. finibus Hebrasi aposlotos
raliones (Psal. civ, ,8).•'«Ei Joaniies.ail : t Et regna- pellerent, lucrum se fecisse aiibilratL siint, q^uod
biint ciiin eo milie annis (Apoc,xs','6)..'» Qrtia vero ' -prsedicaljoijis lumeh aiiiiseriinl. Sequilur!;
nioiias iinilliplicaliis iii denarium ducilnr, denarjiis. VERS.6. Qui coiiimovelTerram de loco\suo, et co*
per seineiipsiim duclusin inillenarium teiitlilur, cum lumnm ejns conculiunlur. — De Jocb quippe suo
ab iii)o:ii)cipimiis,lit ad raillenarium venlaiinis. Quid C terra cbirimplaest, cuin jilebs Israeljticaj,de jud-cse;
Iioc loco iiniiis appellaiipne, nisi bene viventli ini- fihibtis evulsa , riimmim colla gentibiis .siiliditJit,.
titim? Qiiid miUenarii niimeri ampliliidine , Vnisi qiiia"suli/iif A'uclori:recusavit. Qusescilicet ierra co-
ejusiiem yitso.boijseperrectiP desigiiatur? CijmDeo ltimnas liabnil', qriia-in saeerdoles ct principes.-legis
aiiiem coiiiendere est, non ei trilmere, sed sibi glo- dbetores "attjne Piiarisseos..iTiiluraejus perlinaciler
riam siise.virluiis arrogare. Quienihi cum Auctore slruclura sjirrexil. Sed traiislaiis hioijliliiis co-
coulendil, iinum rprb lnillerespondere non sufficit,-' lumnsecoiicussse suiit, quia subduclis a Jud.va apn-
qnia qui se. de perfectiohe erigit, liabere. se.bene sio'Iis,nec ipsi vivere in Illa perinissi -siini, qui ab
yivendiiieciniiiiim osleuclit. Sequitur ; illa viise prsedicaiores expulerunt. Per:Romainim
YEIJS.i. Sgpiens c.orde csl, elfortis robore. -rr- quippe principeni Titiimprolinns Judjeajdestrni_lur,_
Sapiens qiiippe Deus diciitir, quia sapieriiia et bc- alque iii cunciis' genlibiis '" sparsa dissipiitur. Sequk
culla iioslra sublililer cogiiita percutit. Nurtc ut .liirV:" ".' .' ".'.">
sapiens oiiiniii invisibilis aspicit, et a nobis falli hoii YERS,-7.'Qui - prmcipit s_pii,.ei non priiur, sletlas.
pofest, luiic ul foriis sine lillb obsiaculoqiios repro-' claudit quasi sub signaculb."— Alicfuandonamqiiein
baipnnil. nec yiiari.potesl. Sequihir : Quis reshtit sacro eloquio solis nomine clariias pTsetlicatoriim
ei, el p.accmiiabuit? — Qiii enim.ciincta.niiranililer! " desigiiattir, sicui per Joanrtem dicitrir : « Faclus est
creat, ipse rti 'crenla siliimel coiJyenianl,ordinal. th' sol siciitsaccus ciliciiiiis (^lpoc.Vvi,12). i Ipsi etiam.
qiib.ergo Cjihditpri' resisiitur. pacis cojjveiiliodissi-' , slellafiirri "nOmine si^nanlur ,' de qjiibus dicitur :
pnlur. PerVeisa .eiiim inens uriclecOntra Auctoreni «"Proliibitsc sniii stellse.pliiviaiTim-(J_2j;. iu, 5). i>
seerigil, iiide se jrtseirtelipsa coiifundit. Resislere Prsedjcatbres quippe siincti, et sornosfris oculis
antem dicimiis, cuiri rephgiiare ejiis disposilioiiibus per diem fiiint, ctim conieriiplaiioiiem nbliis ,verse
coiiamtir. Neque ehiih nosira-infirmilas incommiila- lucis aperirint. Et velul. iri ienebris stellse Jucent,
bili ejtis seiile.niiseobviat, sediairieii qnod explere cum per activam yitain pfpfuturi nosirisjrteee.ssilali-
iion yalel lenlat. Coniraire salagil, sed ipso gladio bus lerrena disponunl. Sed quia expulsisprsedicato-
coiiiradicliohis frangit. Sequitiir: ribus rion~fuiiqui plebi judaieai in pei-fidisesuoenOcte
VERS.5. Qui translulit motites, et nescietnnt lii, renianenii-, vel. clarilaleni cbnte-iipiatlonis osteri--
.193 EPITOME MORALIUMS.. GREG. IN JOB. — LIB. IX. ~iU
deret, yel aclivos vilse lumen aperiret. Yerjtas A __ .VERS.9. Quifacit Arclurumel Oriones:—Nequaquain
quippe quse.hanc repuisa deseruit,: subtraclo prsedi- sermOveritatis vaiias Ilesiodi, Afali et Calliinaclii
calionis-Itiminemerito suav pravilaiis excsecavil, et fabulas sequitur, ut ATcturuninoiriinans, extremam
slellarum septem cahdam Ursse siispicelur, 01 quasi
quasi sub sigliaciilosteilas clausit, quia dnm proedi-
calores suos per sileritium intra semetipsiim reli- Orioii gliiditimleiieat armatrts iiisaiius."H*e.qiiipp'e
asirorum riomina a carnalis
nuit, csecis iniquorum sensibus ecelesle lumen •inventa sunt. Sed calloribus. sapientise
-Scriplura-sacra' idcircOeisdem
abscoridil. Qui IgUurprasdicsilores-suosiiuncJudoese vocabulis;utiltir nt res qtias iiisinuare appetit,
,
ociilis siibtraliit, sed pQSlmodumostentlit,-qnasi sub noliiia usitalse appellalionis- expfliriantiir'. Quid
signactilo clausit stellas, ul -absconsis.prius el post namque Arcturi-iioinine, qui in cceli arce consti-
corusc-tntibus aslrorum spirittialiuni radiis noctem ttitiis, seplem siellariiiii radiis fulgei;'riisi Ecciesia
suse perlitlioe, et nunc repulsa non videai, et lunc univefsalis exprimilur, quse in Jouiniis Apoda-
illuminata depreliendal. Hinc Isaias ait : « Si fuerit lypsi, per sepfeni;lilcclesias;perque sepieift cande-
nnnierus filiorum Israelsicut arena muris, reliquise labra- (igin-aiur? Quoe cluin doiia. in se septiformis
salvie fiuiii (Isa.j., 22).» ElPaiilus .:. c Douec ple- gratise Spiriius conlinet., cliirilale 'SiimniEevlrtulis
.-niuido.gehliumiutrarei, et sic omnis Israel. salyus B ' ifradiaiis,quasi ab axe verilalis lucel. El sicut Arclu-
fiet"(Rom. xi, 25). » Ilinc est quod dup.ilji eximii rus semper versatiir, et fntinquain inergiiur, ita
prsedicaiores. dilala morte subtracii sunt, ul ad sancla Ecclesia persectiliones iniquoruni' sine ces-
.prscdicationis usiini irt fine revocentur.. De qnibus salione toleral, sed lanien usque ad iiiundi termi-.
dicilur : illi sunt, duse olivse el duo candelabra nuin sine deleclu perdurat. Arcnirus eigb dum vef-
in conspeclu Domihi terrse (Apoc. xi, i). >.-Se- siiiur, erigiiui', quia tunc sanota Ecclesiarvaleritiiis
-••'. • - "._ - .-: in verilaie reficitur, cuinarcleniiijs proverilate fati-
quitiir:
VERS.8. :Quiextendit cailossolus. — Quid nam- gaiur. Oriones quippe in sup;orlu tempestates exci-
quecoelorum iioniine, nisi hoeceaclemcoeleslisprse- tanl,, et maria terrasque perturlianl. Significant
dicaiitiumvila signalur?; De quibus per Psaliuistam autem marlyres. Quia duriisancla Ecclesia aif statum
dicilur : t C.celi enarranl gloriani Dei (Psal. ;prseiiic;itiortis:erigilui', po.injus niolesiiasqiie perse-
xvui,2),» Ipsi jgitur coeli,'ipsi solesse Jiieriioranlur. qtieiilium passuri; ad eoeli axem quasi iri hieme
Coeli scilicet, quia irtlercedendo pibleguiii, sol au- veneruiit.- Oriones ergo co.lum eclidit, cum sancla
tem, quia prsedicandpviiu luminis ostenduftt. Com- Ecclesia mariyfes misit. KxOrionibus haqueiiiems
moia igiiurterra, cceliextenti sunl, quia cumjtidsca hofruif, quia crescente sanctorum constaniia, frir
. ad vim persecutioiiis infremuit, aposioloruin yiiam G ^ gida niensinfideliuni acl lempeslaieni se persecti-
Doniinus in ctinctartJingentiuin .cogiiiiiorte.dilalavit. tioiiis exciiavil. Quid .ifaquerllyadiini noniine; riisi
Augusti quippe coeli fuerant:, cum. una plebs lot doctores sanctse Ecclesise signanlur-? Quireniota
egregiosprsedicilpres lenelfat, sed soJus Deus:C03lPs tempestale .persecutionis, expleiis nociibus' Joiigis
eSleudit, qui secreti inira dispensatione consilii irtfiiielitatibtis, lunc sanctoeEcclpsioeorli suhl, cum
prsetlicalores stios unde permisit in una genfe op- etiam per creduliiatis veiTuim lucidior annus ape-
primi, fecit in mundi fcardiiies.inde dilatari.-Sequi- _riiur;;vpcaiiiufaulem,Gra!COvociibuloyetus,pluvise,
tur : El grgdilur super fluclus marh. -—Quid enim Bene ergp -Hyadiim appellatione Cxpiessi Vsunl,qtii
niaris nomine, nisi irt bortorum nece sseviensmuiidi - ad siatumuniversajis Ecclesiae,sanctoeprsodicalibhis,
hujiis amaritudo, signalur ? Hinc scripliim esl : fertinl imbres. HinC Moyses ait : « Exspcctetur
c Congregans siciit _in ulre aqiias raaiis (Psui. siciif pltivia eloquium ineriin, j. et reliqua :(beul.
xxxn, 7). » Super fluclus eigo maris Dominus gra- xxxii, 2). Eflsaias : ( Mandabb nubibus -riieis, rie
ditur, quia cum se procelI;e persecuiionis eriguni,. pluaiit super; eani imbreiri (Isa. v, 6). J Exiensis
rijiraculoruin ejus obsUipefaclioiiefranguntur. Qui enim: coelis Doniinus formavit-ArclurunJ, quia iri
enim tumores hunianaa vesanise miligat , quasi _ hoiior.em deductis apostolis,; In coelesii cortversa-
erectas in cumuio undas..-calcal. Tot enim inliis tione funclavilEcclesiam. Forinalo qubque Arciuroi
fluciibus Dominus gressus ppsuit, qupt sijpcrbis .fecii Oriones, >quiaroborata fide uiiivefsalis Ecclesia
pei'seculoribus miracula p.stendit. Unde Psaliiji.ia contra procellas inundi.edidit maiiyres, Etliiisquo-
aii : t Mirabiles elaliones maris , mUabilis in altis queOrionibus pfOtuliiHyadas, quia convalescentibus
Doniiims (Psal..xcu, &).* Quod bene per Jere- coutra adversa marlyribus; ad -i.iifundendanraridir
niiatn Dominus dicit '. « Posiii arenam termiiram .- latem hunianprum cordium,-docXrinariicontulil ma-
mari, pra;ceplunisempiiernuin, quod non prseleribit, gisiroruin. Sequilur ,: El .interiora. qustri,y—;Quid,
et connhovebuiiiur;eilion poterunt; et iiituniescent" lioc ausiri noniine, nisi fefvof. sancti Spirilus. -
flucltis ejhs, et non lransibji.nl illud ,(Jer. v, 22). i signalui'.? Quo duni; repletus quisque fuefit,' :»
Aienahj quippe Doniiiius mari opposuU.quarido ad; aiiioreili.palrise spiritualis igftescil.:Hiiicreniin' dici-
frangendain mundi gloriam , abjecios et pauperes tur:« Surge, aquiloiel;veni,'.auster,»el relrqha(Ganti.
elegit, sed Iransire arcnam nequeunt, quiadespe- iy, 16). lnleriora ergoausiri srtiilrocciiili'illiange-.
ctoruni ipiraculis et litiiniliiale fraijgnnlur. Se- lorujii ordines, et secfetissimse patria_cosleslissiinis
- , _
qrtitur: quos iniplet calor Spirilus sancli. IIluc quippe
59S ' S. ODOMS ABBATISeLCNIACENSISII 196
|
«artclorum aiiini83,et nuiiccorpOribus exutos, elposl A%a populo amoyit. Ii'se igitiir Dei et rcsisii valct,
corporibus resfiluloe perveniunt, el quasi astra in qnandp ipse qui irasciturV,vopitulatur ; et resisti .om-
abdilis occullantur. Seqiiitjjr. :• , •niijo hon valel,,qiJando se el adiiJcisceridum exciiat.
Yr.iis. 10. Quifacii magnaeiinscrutabiliq, et itii- ;et ipse precem, qtias ei fimditiir , n.on aspirat. Hiiie
rabiiia, quorum non esl numerus. — Yidelicel magna ad .lereniiamdicilJif : ? tu 6rgo noli orare prO po- '
vittute, iiiscrulabilia iatiorte, innumerabilia mulli- pulo, nec assunias pro. eis. laudem, elvipr.aiioneih:,
plicitale. Divinoeqriippe ibrliludinis facla luncvefius . quia non exaudiam in lenapbre cjamoris eoruni ad
explemus, cum bsec nps npn posse cognosciijius. nie (Jer. vn, 16). » Hiiic rursflm scripium est :
Tuiic facundius loqiiimtjr, cum ab bisvoblupescendo t Quid clamas Shpef cOiitfilionetua?-Insanabilis do-
relicemus. Hine Psaliiiislanil: t Lajidale euni iu 10r tujis (Jer. xxxyiS). J Scqtiiiiir."Et ii\b:qUb"cur-
jioieiiiaiibus eju.s, '» et. reliqua .(Psa/i xix, 7), S>e- vtintui.qiii porihriiptbem, —ipsi elenim;bibempor-
qniiur. . ; ' tantj-qui curas prsesenlis sseculi lolefantl Unde apud
YEIJS.11.- Sivenerit aiTme,-non videbo eum,eisi Grsecosierrseprincipes fi&ra&t vOcanluf.Lausenim
abierit, npn inlelligam. —Accessus igilur recessus- popnlus iiiierpretaiur. fBasiieusergo Laiine; btish pb_-
que Dei a in.enieriostra miniine cognoscilur, quotis- piili •inierpretatuj', qiiia'videlicet ijfse ;stip.erse pp-
que rerum alternanlium ffinis jgnoralur, quiaet. rcieB [ pulumiusiinet qui riiotus illius poieslatisvppndere
lentalibne inceriuni esi utrum pr.obet, an iriicidet, et_ fixus fegit., Ac sl efgO aperle dicat: Et subjectOs
de dortis nequaquam deprehendiljii', utrum.ljicde- qiiondam dislrictedeseris, et erectas ppiestsites geri-
sertps reniuiiefeiit, an in.via nulriunt, rit ad pa- "iiunlinisericofdileiVfleCtis.Alifer.Angeiicse viii.Jites
liiam perducanl. Ac_si ergo aperle deploret dieens : orbem porlaritjijtide fegeildi ciiras. adriiiiiistraiity
Postqtiani setoel spontc oculos perdidi,. .quoiiiodp P-artloaltesianie,;qul ait:-c Norine oriihes admirt.i-
qtisesiioenoctis-cscilalempalioi', nec.oiium jam liec slratorii sunt spiriliis, in ijiiiiisierium lriissi prPpler
- " '
occasufflsolis"agno.seo?Seqniliir ;•: eosqui hseredilateni capiiirilSalulis? J (flebr. I,-14-)
,- Y-ERS.12. Si repenie iniertogel, quis respondebit Ac sijergo diceret : Quis infirhibrum bbmiriuhi trtis
ei? — Rcpenle ihierrogalvDeus, eum rios ad distri- mibiljus Obviet; ciijus sC forjhidine et vifiutes angj?-
ctibneni sui exainiriis inbpinatos vocat. Sedlnterro- iicseUiicliiiant? Welvcerle- erecti essent iili stibit
gaiioiii illiusri-espondereiiomo non sufficit-,quia si Jissiriilspiritus; si pleiie ejus hiajeslaiiispOtentiahi
remola tunc pieiaie discutitur, in illo examine.etiahi attiiigerent. SedVquiorbenipbrtant, siffi Deo curvi
JHStoruiiiyila succumbit. Yel cerie inlerrogat, ciiiii slint, qiiia 'diviiiiiatis ejhs "ceisitudirieniiquamvsujjle-
diifisiios perseciuionibus pulsat, et plerumque qui vali videant ,-riec virtuies tairien angelibse compre-
pereulitur, gemil. Sed respuntlere non siiuicU,.qiiia 'G Iiendtirtl, Sequitiir. -i'
et ipsa ci percussionis suse-advcrsitas displicet, sed ' VERS.
l-l.; Qhaiiius. efgo-ium. egoi rit respondeam
tamen libmp lacef, et diviiia judicia diseutere*riie- ei, el loquar vefbis meh mm co ? — ;Ac si.apertfe
, thit, qtii esse se pulverem agnoscit. Hinc Paulus dicaijvSi-creatura ' ' - -: illa. Jiiihc^conSiOefarenon "
- sufficit,
T
aitVrt 0 lionio, tu quis es qui respontieas Deb (Rbm. quse carne iiOn premilur, qua rtieriie ego de judiciis
ix,_20), » Seqiiiiur : VeT-quiseidicerepolest, cur ila disputp, qui pbridere cbrruptionis angiislor? Verba
facis?:— Auetofis facla semper veneranda.sunl iii- . Deiad rtossuiitjudicia illiiisf qine rtostfpruiii acttiuiii
discussa, quia iiijusla neqiiaquam esse jiPssunt. .seiiteii.tiam"Joqiijiijfuf'-,'.et.-'verba riostra ad Detirti
Ralionem quippe de occultp ejus cpnsilio-qusefere -siiht opera quse:exbibemus. Sed cum Deo joqul.vef-
liihil esl aliud, ijuani conira ejus consilium fsupef- JMssuis non valetbomo; quia apudj Sublile ejris.
bife. Ad seinelipsani Crgo iri percussione-inens re- Judiciun-inullam de suis actibtis fidticiam tenel-'Se-'
' -: "\ V
deat, et.quod appreliendere non"valet, non requirat. quiitif: '"[.'''''"
Ilinc Paulus dicit: « Niiriquid.dicit-jgmentumei qiii YERS;IS.. Qiiia etiamsiliabuerP quidquid justiim,
se fiftx.il.:-Quareme feeisli sic? i (Tbld.) Sequifur : non tespondebo'ised meuni judiceni depfecabor..—'
VEES.15. Deus cujusirmnemo.reshtere potesi;.— , Omriisquippe liumana jhslitia, injustitia esse'convin-
Miriiiduni valde esi, quomodo-divinse irse fiullum v citury si districte judicefiif. PreCeefgb pOst jtisli-
posse. resistere dicitur, cum-mullos sseperestilisse, liaiii indiget,:jit quse srtccuriiberediscussa poierat, ex
exemplis exigenlibus denronsiratur ,' sicut Moyses,, soliiis judicis pietaie coriyaleseaf. Acsie.fgo dicai:
Aarpn, Phiiieeset Dayid. Sfedsi siibliliterpensamlisi Efsi ad optis yirlulis accreverp ad vitam, rtort ex
elveriiiiv cognoscimns,qriia divinoeirse non resisiitui',, irieritis, sed venia cpnyalescajii. Prece itaqtte irioi-
et verom quod niulti ssepe resiilerurit. Omnesenimi tendum est cum recla agimus, ut onirie quod juste
saneti "qui irse Dei obviant, ab ipso accipiunt, utl vivimus ex.liumililate condiartius. Seqiijtur :
coiitra impetuin percussionis ejus opponanthfvatque,; YERS,"i6. Eteum irivocanlemriie exgudierit, noii
ut ita dixerim, cumipso se efigunt eonlra ipsrtm , credp quod cxaudierit vocem medrh,'W plei'umq:ue
elyelul nojenii opponitur, quod ab ipso ut fiat im- etenini mens igne divirii ariioris accehditur, alque
. peralur. Cuni vero siiperat, indignatib lmmana:no«i ad intuenda coelestiaet afcaria sublevafui', sed.re-
retinet. ilinc Moyses et- dispbsitse ultionis ira.euh-- peiitiria tehtaiibne percussa, quse intentibrie. foffi
diam a semetipso repellefe nori valtiit, ut terraml - erecta- fueraf in Deuih, ab lioslis cogiiationibiis
Iniraret reproniissionis, qui Iianc-voienle Domiiib,ett transfixsicurvaliir. Nam siepe ad boc hsque perdu-
W. - EPITOME MORALIUMS. GREG..IN JOB. — LIB. IX. -;198
-citur, ul mirelur "quomodo,tam suriima conipreheii- A lbquar, qui-deiiie lesliinoniuniipse ferre non valeo?
dit, quam vcogitaliq illicila polluit, et rursum quo- VSubdil e.liam : •
nipdo illicila recipitj-quam super se-validus fervor VERS.21.- Si simplex fuero , hocipsum ignorabit
spiritus-japit; Hine scripium est: «Ascendunl usque aninia mea. —?-Ac. siapei-te diceret: Conditoris con-
ad ccelos,-et desceiidunt usqne ad abyssos (Psal, ira nie jiiilicia--,qiia ienieriiaieredarguo , qui ipstirti
cyi, 26). t Mens iiaque ex ipsa sua muiabililale fit meinfirmitatis caligine ignorO :- Unde per propbe-
trepida, etper hoe quod.nolens patilur, repulsam lam dieitur : e Dedit abyssus voceni suani (Habac.
se abjeclamque suspicatur , sibique" certiludinem in, "10),'» et reliqtia. Pleruinque enira si scinius bona
exauditipnis obnubilat. Sequiliir :- qjiseagiunis, atl elaiionem ducimiir , si scimus , nii-'
VERS.17. In lurbine eiTunconlerel me. —Pecca-" « liime servamus. Quis auiem deyirtutis sll^ecoIJScieIJ-
tor quisque in lurbiue aitcrilur, qui ereclus in iran- tia non quaiiluluihcunque superbial? Aut qnis rur-
-quillitale videbatur.quia quem diti superna longa- siim bonuni inse cuslOdinlquod ignoraiJ.El contra
iiiniiias lolerat, exiremi judicii severitas riecat, Hinc ulraqiie, quid siipprest nisi.ut r.ecia qttse agimiis,
Psaliiiisla ajt :« Deus manifeste veniet,"Deus noster sciendoiiesciaiiius, ut hsec et recta seslimemus , et
-et non silebit.ignis in conspectu ejus exardescei, et .niiiiinia? Sequitur. Et Tmdebatme joilce mem. —
in circuitu ejus. lempestas yalida (Psdl, rxiix, 3). »'BTietJet jtistum vivere, quia et operaiido vilamnoii
-Juslus autem idcirco lunc non-conteritur , qriia liic desinii quajrere, el lanien ejusdem viisesusefinerituiii
non valetinvenire. Snbjniigitur -:.''
semper soliieile mettiit ne conleralhr. Sequitur :
El miiltiplicdbit viilnera mea'etiam sihe cdusd.—- YERS.22'. Uhiim est gupd locuius sutn ; hmoceii-
Konnulli eieiiim prius a proesenli Itiee subtraliuntur lemel impium ipse-consumel."-• Ac sraperle dice-
retur r Iloc apud ine •verbmn cogilalionjs proluJi,
•qiiamad proferenda bOnamalave meritaaciive per-
veniartl. Qnos quia"a culpa originis 'saluiis' sacra- quia nec innocensv si .districle discufjor, apparebo;
iiienta non liberant, et hic nilill ex-prpprio .egeriint,-. nec impius, si apud me lalere voluero, a superni exa-
et ilhic ad-iormenla perverinmt. Qtiibiis unurti vul- niinis acuhiine abscondoi'.limocens ergoa Creatore
.nus est, corruptiblles hasci, ajiud carnalilei' embri. cpiisumilur, qilia quanlalibet fejussiiBplicitas fuerit,
•Sedqiiia post moflem qhoque seierrianiors seqiiilur, divinse rmagiiitud.inlssimplicitate deyOraluf. Impius'
•occulibeisjtistoque judicio etiani sine causa viiJnera quoque a Gonditore consumiiur, quia Deo cuncta
riiuliiplicanlur. fPerpetua quippe tormentaVperci- ordinanle, ipsis suis se versiiliis',"ejus impielas ju-
•piiinl,'-elqui uihil ex propria volunlate peecavertint. dicatur. Ye'1certe el innbcentem ei iinpium ipse con-
vlline riamque scriptuiii esl : t Non est mundus iii sumere.diciliir, quia quainvis iri meriiis vilse divisi
* suiit, a primo culpseineiiio xque ad cafnis interituni
-corispectuejus, necnnius diei hifans super lerrain. J C
Hincper semeiipsam Yeritas dicit : JNisiquls"fenauis peiirahuntuiv Hinc Salomon dicil : '«Moritur cloctus
fherit ex aqua ei-spi.rilu,nonpoiesi inirare in rcgnuni similiier ut iudoclus (Eccie. u, 16); J Et rursuni':
D.ei(ioah.m,5). jQnse etianibeatbilpbiioiiiiieongTue « fVliiucta'Subjaceni jvanitaii,. et oninia pergunt ad
yerba conveniunt.'Yiilneratuni se iiaqoe sine causa uiiumloeum.DeteiTa facla sunt, el in terram pariler
asserens, boc de.se foris loquitiir , quod de illo Ve- revenenturp.cc/e. iu, 19, 20). J Sequitiir :
ritas in occullo testalur dicens : «-Comriipvisiim~c -YERS.25. SJ:.flagellal -occidat^semeT, el non de
advefsum eum ut affiigei'emeunvfrrislra. J rSequituri pcenh iniiocehtium fideat. — Qtiis lisbc iioripef.su-
'- YERS.18. Non concedit quiescere spiritum meuni, perbiain prolata erederet, nisi sehientiam judicis
ine atnariiudinibus. — v. audiret, quiait :. t Non eslis lticuti'coram me fe-
eliiriplet Ssepejustis exerci-^
sicui servusmeus Job (Job XLH, 7). j' Sed
tiuip esf viriulis, sola exierius adversa tolerare. Sed cluin,
ut eorhm'vires ceriamen plenajprpbalionjs erudial, nbs qtii jama Deo nienle recessimus, el caraead
.redihius, poenaduplse liiorlis asiringiiiitir.
nohnuiiquam et fofis lormehta Iacerant;... et iritus pulverem
iorinenla adversarli. Unde vir sarictus iniplelu.ii se Sed venit ad nbs qui prb nobis sola earne more-
amaritudiuibus assevil".Seqiiilur : V relur, qui sinipiam suam duplserioslrse Conjiingeret,
" et nos ab uiraque liberaret. De qua per Paulum di-
YERS.19. Sifortiludo qumrilur,robuslhsimus est; citur :"'-t
Quod aulem-mortuus est pectato ', moituus
si aquitas judich, nemo pro me audet leslimonium Cst semel (Rom. vi,
— ,10). » Omrie desiderium ctini
dicere. Ille quippe vitsecausas examinat, qui lias desideraltir
. per alienum teslimoninm non explorat. Quia qui pcena est. llinc Salomona.it: t Spes
aiiimam (Prov. xni, 12). J Ri-
districtus quandoque osteriditur illalor ppense, diu quiedifferiuraffligit
dere ertim Dei estiuimanseariimse noJle niisereri. Ut
tacitus exstitit tpslis culpse. Hinc etenim per pro- illud : «
't Ego quoque; iri inlerilu vestro ridebp
phetam dicitur .• Ego sum judex et testis (Jer. (Prov. i, 26). J Ac si ergo ex voce eorum in-
J « qui
x_xix,23). Ilinciursum ail: Tacui, seinper silui, carnalipnis mysleriuiii cnpierunt , dicat: Quia viia
patiens fui,^icut parturiens loquar (Isa. XLII,.14). J nostra quoiidie flagello vindiclae
:. prp culpa atteritur,
Sequitur ...;,.. V illejam veiiial qiii pro rtobis semel sine culpa reo»
YEPS.20. Si juslificare me voluero, os meum con- rialur, ei deiiinocentiiim poeiiisdicatur, ullra hori .
demnqbilhie-; si innocentem oslenderO, pravum ine rideai, siipse Carne passibilis 'appareat,in cujus"_se
coiiiprobaiiit.— Ac-si aperle dicat : Quid de alUs desideiiis mens noslra casiigat. Yel certe risuffl Dei
499 - -.'""" S..ODOKS ABBiTiSCLUNlACENSIS.il- ::'' |V r 200;
Ifelitia.appelial. De iiinocenliuni poenis Domiriusri- A_kde . eadein spei perceptiorie detuleruht. Qubd
dere dlcitur, qijia quo a lioliis ardenlius qtiserilufV, enjjn illi fexspectandq ridOrali simt, Iioc nps ccr-
eo siiayius.de nobis lseiaiiir.-Quasi quOddamquippe neiido etpercipiendo saliamur. Hinc Doiniriusail:
«xpoeiia gaudiiimfacimus, .euni per sancta desidef ia t Alii laboraverunt;,' ^t vps iJiial3presj#rum Viri-
ejus Ijos" amore castigamus. VHincPsalmisla ait 1 troist.iSfi(Joa)!.iVi3.8)'.;j Yel cerle qui hayihiisppma
«. GoiisiiiiiUedierii solenirieroiii.condehsis,..! elreli- pprtiinl, cum paleis poriia misceril, :ritillsesa pertna-
• • .- neartt. Iia niniirumpiEecedentes iiiveoqiid.riinysieria
.qua.(iWLoxvil,27). Sequitur
VERS.24; Terra data esl minaniis impii, vuiium.;. spirilualis viioe deiiuntianl j per inlerfusam hsec
judicum efus operis. —rsTerrse nomine cairo Clirisii hisiorise siipulam servaijt; et opertumiiipbis fru-
expriniitur ,-ap'pelIalioiieimpii diabOlusdesignaiiir, .,clum spiriius deferuiil, ctim carnalia 'lpquiintuf.
Hujus inipii. nianiis fuerunl bi qui in Reclertipioris SIORALITER, Naves cum ppiria:porlant friicius terrse,
noslri morie grassali sunt. Terra itaqiie. data esiin videljcei.per Jiuclus fefunt..Terra vej-b hbnjihis pa-
niaiiiis impii, quia anliqijus boslis Reilemploris mert- radisus exstilit; poina.eii-jiJifuerunl iuaniiali sermo,
tenl corrumpere per se : tentando noh Vijluil, sed " .cortcessapossibilitasoperisn-ilurifiiiicliia,ihteliVgsijiia
cjiis Cariiemper suos satellilesj ad triduurti permisstis Conditoiis. Sed quia p.ercrucis mysieriiiin,,ad iiige»
exsliiixil. Htijiis lerfse judices , sacerdoles, elprin- |g nilanaiurseboiiareslringiiinif, quasigerligiiuij) pOrna
cipes, Pilafusel.ilJusOres fuefuiil. Yiillus ergo judi- ppflainiis, ei cliihiloifbona Trtuiierjiiriseryare etiam
cum opertus exslitil .abViinpii. malitia , quia niens riunc in leiilatiortibnsconanitir, aufa yitse prsesenlis
persequerilium euin queni carne teiiere.poltiili Detim irtipellihlur^mufabililalis nosiroefluclufali^amur.Ali-
nec per iniractila agii.oyit.jHirtCiPauliis.ail:« Usqrie ter.Naves ctim.poma portartt,;siiavitateffljpdoris ha-
in hodiernum dieiii cumiegilur -Mqyses,velamenest beiil, sed graviiiidiiieijipondefisiioiiiiaDeiit, elhhrija-
sriper cor eorujji (I "Coi: ui, lo)i ) Sequimr.: nunigenjiscuraad siiper.nal-epelendaseer.igit,fliigfat.
Qupd si rion.ille est,'quis ergo est ? ^Acrsi ergb di- . -quidenrodore nieiriibrisRi se:d:igiiemrton'cxefi,tportdus
ceret: Quis uiiqiiani imiijus essepiirandusest, si ille' yiloa.J?aradisi cels'iiudirteniciiiiiaf(!Oi'isrecordatioiie
pppulus qui ipsani pieialem, persecuUis est,,- impius iheiiiiniiims, -el importuijos tenlationiim|liticius ex
nria esi?I.epenleeiiimprivafuradiaboloadsequaces cariie.lpJeramus.,Subditur:Sicutaquilavblgtis ades-
ejus; Sequiluf.; • y '<:.--_ i .y:,:..' ? v i cani:— Sictileniiri aqtiilaquseadaltaeyolat,ettamen
.. VERS.25. Dies meivelociores, fuerunt cursore,—. pro sunjeiidiscariiibus-terrain.peiit, ita antiqui Pa-
Giirsorjs pfficiuiri esl quod seqijitiir. anriuniiare, lires ftierunt, .qui ihquaqluni InimaiilliilisVinfifmjias-
Omiiesigiiur ele.cli qui ante adveiifunj Itedeinptoris admittebat,. Crest-OiisJucem;recta liienie coniens-
orti suni; quia hunc aut vidcndo tantijmmodp, aut G ( plati suni, sei| iiicarnartdiiiii Iiunc hiniiindi fine pra;-'
eiiam Ibiiuendonuniiaruiit, quasi cursoresin inuiido scienfes, quasiVa;§oliS;.ra.ilii adierram oculbs ciellexe-
fueruiil. Sed quia anle prseslolatum Redeiiip-oris runt. Qiiem dtiiri pro huiliaiio geriere p.issururij,
tempus sublrahi prseyidebantjif , traiisirese velocius. njoriiurumque ,Coiispiciuiii, quasi de e;us morte
cufsore doienf, cliesqhesuos esse iiigemiscuiit, qnia senietipsos reiiciimf. fioRALiTEit.Aquila _etenimaltb
usque advidendara Redemptoris lucem minimeten- yalde yolatu.suspendilur, ,'sed-perappetiliim ventris
duntur. Sequilur : Eugernnl,; el hon viderunl bo- leiTam expeiit.VSic et liiima»uiij geiius, in parertte
nutti: — Qiiinia" quaj, creala suiit, ;bqnai.uut; tit prirno adiina destiblijjjibus corruit.: Sed quia cihum
illud::.« ViditDeuscuiiciaqusefecerat, et erant vajde vetituni .conligit, per yeniris cojjciipiscenliamail
bona (Gen, i, 51). s Sed hoc bonuih piincipalJter terfas vehil, el quasFcariiibus pascitiir.jcum dcof-
bonuin est, per.-quod.-lioecpmnia.Jipna. sunf. Hihc „:srinicorporeis ypluptatiJrjusIsetaiur. Scquitiir :
Veritas ail : « JS.emp"' bouiis nisi solusDeus- (Muttli, "::"VERS.27. Cum dixero_:'.-'Nequaquam ita loquar ,
x, 1.8).-»Ac sivergodiceret : Anteexspecialumtem- commuibfaciem meam, eldolore tprquepr, — Plcbs
pjisxlapsi sunl, qui ad Redeinploris prseseniiam'per-- qjiippe Jiidaica iocpiiTit prlus lioluii, qusecuiique
veriire jieqiiiyeruijt. MonALiTER, Ad hoc iiomo cort- pfaBclixefaljnegavii.Sedcbnimulaiafacieitorqiieiur,
dilus fiiil, ut boiium quod est vitlerei.videre;possit, D' quia duiii inlerni siii lioniiiiis aspectum,-qrioiignpsci
el per augmenta temporum,. lendi possit ejus vita a Gpndiiore potuerat, Jpeditaie peffnliseVpolhiit,a
lartiuiiiinodo, nonVevplvi.Sed qtii spoule ad ciilpani prseseiitibushialis iiicipieiis,sub :setefna;se liliiojie:
decidit ,.qu'od atligil vetitum perlulil decursum,, et dainnayii, Quasi enim coniniiilata facie. ijji Auclore
Cjiiislare-adluceiniioiiiit, fugiendo oculos amisit, non cognoscitur, quse perdita bonft conscienti» fide
quia culpa ecepil ad. ima decurrere, el secsecitate reprobatur, MPRALITER, Ssepe enijn tacitis urgeniur
pereuliljiie^iiiius lumeji yideret. Sequitur : .; cogitalioiiibus : cur oinnipolens Deuscoiididii lipnii-
YERS.26.. Perlransierunl.quasindves poma por- rieinj-queinper-ittirurtiprsescivit? cur noriiaJeiri fa-
tanUs. —-lii qui pomadeferertles maria- Iransmeaiit, cere voluil, qui perife •nOn-possif?; Sed; cum ilaic
ipsi (]uidemfructuum odoreperfruurttur, sed eoruhi- taciia riiens iiileri'Ogat,'pavet,;ne ih shperbjse ausuni
dein fruc,luiiinaliis cibosfe.runi.Qui igilur artllqui erumpal i^el nequaquaiii ita nos debereioqui dici-
Patres, nisi naves.ppma poiianles exsliteruiii? Qui. nius, cum noslrse iiifiriiiitaiis mptliifflex ihquisitipne
divinse iijcarnaiibiiis myslerium' prophetanies B transeunies nosnietipsos pavOrefeprelieiidihius; Sic
ipsi quideni odore polati suril, kd nobjs.-fruciuni facies coinniuiatur, quia qiise'prius capiens niens
SiH EPITOME.MORAJJ-UM.-S.GREG. 12. JOB. — L.B. IX.. . 502
-summa requhebal, infirmitateni suam agnoscens, A'diluit,-qiiia eoslestis compunctio iiifiindii. Per iiianus
venerari incipit quod ignorabat. Sedin ipsa coni- eijiui quid aiiud quam opefa tlesignantur? UntJe cle-
rtiinatioije dolor est, quiavalde affiigitur,quod piinife quibusdam per prophetam diciiur ; t Manusveslra)
cujpse rnerilo ad inlelligenda -ea qusede ipso «urit. saiiguine plena; sunl ^fsa- n, 1S). n.Nolandum quod
nsecalur. Ori siientium indieil, -sed excitaius dolor non ait : Fulserinl hiundissimse, sed velut niundis-
ex ipso quo resliingilur, augeiiir. Sequituf : simse, quia quousque pcenaeorruplionisasiringiniur,
YERS.28. Verebaromnia opera mecv.— Quossiiit quamlibet reciis operibus vivamus , veram mundi-
opera beali Job sacer bujus histofise textus osten- liam non apprehendimus, sed imiiamur. Sequitur :.
dit. Quse ergo opera verebaiur, qui illa semper
YEUS.Sl. Tamen sbrdibus inlihges trie.— Deus
exhibuit, ex quibus vplacari eiga iniquitatem solet ? nos
Hinc iiaque cblligimus, ul si veraciler placere Deo iiilingeredicilur,inlinclos sordihus demohstrare,
ad illum veriiis per bona opera surgi-
cupimus, postquam perversa subegimus, eli.am be.ne quia.quauto
. gesla .linieamus. Deo q.uippesunt- qtiseinhonisope- mus, lanto subtilius vilse noslrse sordes agiioseimus,
ab" ejtis muntiitia discordariius. Ac si ergo
xibus.foTjnidanda sunt desitlia videlicet et fraus.. q.iiilius : lameiilis supernse cbnipurt-
Uinc t'pi'ophela ait: t Maledictus omriis qifi facU apeiiedica.t Qiiamvis
ctioiiis iufttndar, qtiamyis-per' __tudi.aiecla opera-
opus-D.ominifraudulehler et desidiose (Jer. XLVIII,R lionis
i-Desiciiani minor Dei amor exercear, in lua tanieii mundilia video q.uia
'10). quippe exaggerat. non sum. Sequilur : El tibominabuhturme
Fraudein vero mala menle possidens propriiis anior .rinindus — Vesiis noniine corpus designaiur,
i vesliineniamed.
creat. Contra hanc dicilur: Exculil manus_suasab
in stiblilitate SU;Bsub-
omni miinere (Isa. xxxni, 15). -J Munus namque a quoinduta anima legitur, ne
stantisenudaessevideatur. Hinc Salomorirail: « Oinnl
eonle esl, capta gratiaa cbgilatione.Jlunus ab ore est,
tertipore sinfveslinienta tua candjda (Eccle. \_K,8). T
gloriaper favprem. Muiiusex maini esl,pr_eiiiium per Etisaias : t YeslinieiJtum
elationcm. Ac si ergo humili confessione dicerelur; • eombuslione niistumsanguiiie eril.in
(Isa. ix, 5). J More eninl sacri eloquii
Qnseaperte egerim yidCo,"sed quid in" bis laienter vestiinerila noslra nos- abbminari
referimlur, quia
peiiulefim igiioro. Sequilur : Sciens quod itonypar- abotiiinabiles
cenesdelinquenli.—?>\ non i'eddunti sicut per Petrum de Juda dici-
"enimdelinquenti parciiur, tur : r Hic possideus de niercede iiiiquitatis
ab morte a agrtim
quis Kterna eripiliir, cum delicteinuiiilus (Act.i,
«emo reperitur? An. posnilenti parcet, delinquenli 18). » Quemagrum nioriens possidere .nOn
non parcel? Quia cuin deliclaplartginius,delinquenles poluit,-sed possedit, diclum esl, possidere fecit. Haiic
vesiimentbrum
iion siimus? Et cum Petrus negans respicitui, et ad c Yideo aJiam sordem nietuebat Paulus dicens :
p iegem ih membris nieis, »et reliqua
lacrymas vocaiur? Cur Panlus cum Redejnploris
vii, .25): Sec]tiilur:..
fjjomen .in terra coiiareiur exstinguere,. ejus yerba (Rom.
VERS.52. Negue enim viro qni similh mei esl, res-
nneriii.lde, cceloaudire? Sed tamen culpa in utroque.
nec qui mecuntin fudicio ex mquo possit
puiiila est. Del.hjquenli.ei'go Dominus non parcit, pondebo, — Dum eum. quoJibet e'x sequo iii
.deliclum sine ultione audiri. judicio
quia npn deserit.r Avutenijn et quod contra nos dicatur, agnosci-
-ipse boc hofflo in se pceniieiJs puriit, aut hoc Deus contendiinus,
cuni bomine vindicans pei'eulit. Sequittir: ii)us;'et in his quse dicimus, audimus. Quia ergo
YERS.29.. Si auiemxt sic impius sum, quarefrustra invisibilis Judexquaj„ facimus videi, quasi quse dicir
laboravi?-—Si.enim remola pieialediscuiimuf, opus nlus audii. Sed quia id quod ei displicei nequaquain
iiosirtiih pasna dignurii est; quo.remunerariprsRiniis pleue cbgnoscimiiS,quasi quod ipsedixit, igiforanius,
:
prsestolamur, nori quod Jiiiuc Jaboi'assepoanitet, sed Sequitur
quod inceiitis essel de prsemiis, et inter laboi'es. VERS.55. Non est qui ulrumque valeat arguere, et
dolet. Sciendumvero est quia sancii viri ita incerii pbnere manum suam in gmbobus.— Duriinl quippe
siinl, ut coiiJidanl; jatqtie i.ia confidunl, ut tariien sonat quod Deum dicil aiguere, sed durum non erit
ex securitale non torpeant.„Sequilur,: si recurrerit ad niemoriam, quod ipse per alium
YEiiSiSO,Si lotus fuerp quasi aquis.nivh, et fulse- ^-proplietam dicit: «Quiescite agei'e perverse,» et re-
rim relul mundissimmmanus mem.—. Aqua;i)iyis. liqu.a-(Isa.,i,'{(})..Et rursuui.: t Et venite et ar-
sunl. lamenta humililatis. Quseprofectp Iiumilitas, guite me, dicit Doniinus (Isa. i,,lS). » In lioc enim
quia anie dislricti Judicis beulos CMteris virtulibus quod Doniinus se prsecipit arguere, apeiie-iiisinuat.
prseeminet, quasi per magni meriti.colorem candei. qiianlam boiiis aetibusfidiiciam prseslet. Hinc est
Suiil vero lionnulli qui lainenta babent, §ed.Iiumili- quod Dbmihus dicit :. « Qrixsivi viruni qui inter-
latem rton baheiiti Hi niriiirum aquas habeni, sed- ppneret sepem ,,. et slaret. oppositus conlra-me
nivis aqiias non babent. De quibus aquis.niv]s qui- ne dissiparem eam,_et horiinveni (E-zech.xxn, 50).n
dam ait : t COr eoijlritiini et huniiliatum , etc. - Sed qiiaiiquam prseseniis motibus animadversionis
(Psal, hy 19). J Yel certe aquse fonlis vel fluminis cx obvient, non tamen valent viriule propria ab liuinaijo'
terra oriunlur, aquss vero nivis^aere proruunt. .Qni genere suppliciamoiiis expellere. Redemptor qnippe
eiiini pro terrenisbonis-in precibus conipungiintur, luinjani geneiis in homiiiibiis.soliis juslus apparuit,
ex.terrse aqua perfu.sisunt. Qui vero Wcirco piorant, qui el liominem arguil ne delinqueret, et Deo
qiioniamprsemia superna desideranl, aqua niyis iip.s obslilit ne feriret. In ulrisque quippe iiiaiium p.o-
PATEOL. CXXXIII. 7. .' ,
•205 S. ODOMSABBATISCLLiiSiACENSJS II V; V ' 2fe
^
suit, qiiia et exempla lioiiiiiiihus qiuc'imiiarerilitr A iiicipil seqtieiitia.Uiide scriplum.esl: <Secuudoeos
prabuit, et Deo in se opera quibus erga liomiiies qui iion-.credider.unt, perditlit (Jud. y). t- El in
placafelilur moriendo ostendil. Sequitur: psalmp : tliiduaiifur sicut diploide confrtsioiie(Psal.
VERS.54'. Auferal qme virgam stiam, eipavot ejus cxviu, 29). t Au.t-ctiiJi loruiCHta se.tjiieriliaflagellis
non me ierreat. —^Per legem quippe virga Deus prsesertlibus cxslinguil. Hinc Paulus aii : «Cum ju-
lerruerat," eum dicebal: Si qtiislisec vel illa fecerit dicariiur- a -Doiriino, coriipimui', ui nori cum boc
inorie niorialur. Sed iiicarnaUis virgani: abslulil, imnido damnemur (iCor.xi, 52).» Et alibi: <__Ego
•qjiiavias vitse perroansueiudineiii ostendit. Hinc est tiiiosamo arguo, et,casiigo|_4/)oc..in,10).} Sequitiir:
quorrl ei, dicilur. «Inlende, prospere procede et Indicg mihi curmeita judices? A.c sfdiceret: Quia
j-.cgna,propter vcrilaleni ei niaiisueludinemel justi- ilagellando me judicas, osteiitie quod ad ]'.iciiciKm
Uani (Psal. XLIV,-5).» Tiirieii qiiippe quasi Deus per nag.ellu.nisecurum -reddas. Aliter ::PJeiruiiiqiie
noluit, sed cjuasi Pater ul amaretur inspiravit. Quod eiiim justus Ikgella ad probationem percipit, sed
jiquido Paulus dicil : t Non eiiini aecepislis spiri- pro qua lamen specialiter culpa percutialiir niinime
tuiHseryitiitis iiorum in limorc, sed accepistis spi- cognoscit, alque inagis in percnssione trepidat, quo
rinim adoptionis fiiiorum, in quo clamainus, Abba causam srtse-percrtssioiiisigiiorai. Petii ui semetip-
[Paier] (Ilom. vm,- 15).,i Seqiiittif: S siiui sibi jrtdex i.iidicet, quaieiius-quod ille aiihnad-
VERS.55. Loqugr, etnpn limeboeum. — Yirelenim vertendo perciitil, hoc in se ileiido el inse castigei.

sanctus, quia iiumani gcueris Redempiorem venire Sequilur:
-lnilein conspicil, r.oir inetuin a Doniino, sed affe- YERS.5. Nmiqnid-bonum tibi videiursi cidumnie-
•*lum a Paire siimit, ct-tiinorem desplcit, quia per ris, et opprimasme pauperem'?*— Ac si apeiie diceie-
-ndoplionisgriiliam ad .aniorem sufgil. Ilinc loaunes tur : Tu qni suihme boiius es, novi qniaboiium non
ait: «Timor non esl iri cliarilate, sed perfecla cba- scsiiiiias,-ut pauperem per calumiiiaiii premas. Scio
4'i'lasforas niitlii timorem, (I Joait.iv, 18). > A pec- ergo qiiia non est justum quod palior, |el eo magis
caii igiiurinoiie limor nos suscilare non valuit, sed cioleo,-quod causas-jtistitise-ignoro. Cum verose
ad slaliiiii vitoeaspiraia iiiaiisiiel.iidinisgratia ercxii. pauperem, uon"innocenteiii inemorai, iion jam de
fSequitur : Neque enim possum meluens respondete. vita audaciam arripit, sed quani se infirmumcoii-
— Respondere quippe cuilibcl dicimus, cum faclis spicial ostendjt. Sequitui'.: Opus manuum luarum. —
-illius digua opera reconipensamus. Deo ergorespoti- Ac si aperte dical: Impie opprimere iion ipotes,qiieiii
'-dere.esl, donis ejus prsRcedenlibusnpstfa oJjseqnia te fccisse graluiio recprdaris. Sequittii : Et cunsi-
reddere. Dpna enim nolris largitur, henignitalein lium impiorum tidjuves?'— Quos naiii.que boc in
susini, et crga nialos ulitur. Respondere hpmp lol be- G loco impios, nisi nialigiios. spirilus voeal?'Qui cuni
neficiis debet, sed tameji respondere nielucns nbn ' redire ipsi adviiam iiequeunl, crudeliter socios ad
valel; quia hnmani generis Coiidilorem, qui adbuc moiiem quaif.uht.fQuorunininliruiiycoiisiliuin fuii,
servil.iler formidaf, prOcul dubib uort aijial. VNam ut beaium Job" divina eorreptio la.iigerei,.-ei qui iit
tiinc soluin Deo vera obsequia veddimus, ctim eos tranquillitaie.justus exsiiierai, -saltemVperflagclla
.propler aiiioris fidticiamnon limemus, cuni nos. ad peccaret. Sed -impioruni Consilium Dominus non
iioha opera affecliis, iion metus, dirigil, Saquitur : auclivit, quia eofumiehlatiOriibiis carnemjusti.pro-
"' '
'/ CAPOT x..;'.""• didit, aiiimam ne.gavit: Hoc ctiam coiisiUtiniassidue
YERS.1. Tmdet animam meam viimmem.—-Cum Doiniiius deslruit, quia pius Coiiciitor|cuiiivirib. s
enim in amore Condiloris mens riostra accendilur, flagella: nioderijiur, .n.e .yirtulem-iustorujii p.jsna
omne desiderium prseseniis viise levigatur. In ine- .transeat perseqiientiuin, et per aslutUmi foftium
dium deleclalio verliiur, atque banc cura erfore buinana iiifiiTiiilas excedal. ilirte Paultis aii: « Fi-
-mens loleral, cui vicla prirts reprobo amore servie- deiis' atiterti Deus, qui non paiilur vos tentari
lial. Seqniiur : Dimillam adversum me eloquium supra id qiiod polestis, >;el reliqua (ICot. x, ,15).
meum. — Quasi pro"se eloquio suo uiiiur, qui prava Sequititr: f . .- . .. . i
<iufBgessit, defendere exetisaiionibus conaiur. Sed ** YERS.k, 5, 6, 1. Nunquid oculi carnei libi sunl,
adversiim se eloquiura dimiiiii, qui accusafe in s'e aui sicul videl lwirio.£ltti vides? Nunquid sicul dies
iioc iiicipil, quod^erravil. Sequilui": Loqnar in tima- homiiih, clies lui, aui anni iui -sicut humana sunt
-riludine cinimaiinem. — Quis culpas suas deteslans lempora ut qncertisiniquitalciri nietimel .peccalum
'
loquiiur, restat neeesse esl ut jias in aniariludiiie nieum scrulerisi el scicisquia riihil impiumfecerim? .
-aniinse loqualur , ut liaecipssi amariludo punial, — Ac si liiiiiijliier requirens diceret: Gur rtle iri
-quidquid lingiia
' per lnenlis judicjuin accusat. Se^ iehipore per llagella examinas, qiiem japud le per-
<}uitur: fecte et anle iempora scisli?,Cuf culpas meas ver-
YERS.2. bictiin bco: Ndli me condemnare.— Qui -Jjeribus inlerrogas, quem'per seierniiatis tua; po-
i>eccaiorcmsein amariludine arifnfseasserUyquidDeo tentiam, nec pfius quaiii' conderes ignoras?. Qculi
aiiud qtiam ne cortdemnatur dieit, qjiia amaritndo qnippe carnei, facla tenlpprum, nonnisi in tempore
.prsasentispoeniienlise,exsliriguit supplicia sequeniis agnosciint, el liumanus:visus quodlibet opus sequi-
irse? Duobus ciiim modis in hac vila judical Deus, lur, non percurrit.'Di6s qubque el anni hominum, a
•Cumaul per niala prsesentia irrogare jairt tornieiUa dicbus et annis seternilatis discfepaiit,. quia' vila
205 EPITQMEMQRALIUMS. GREG. LNJOB. - LIB. IX, . SfG ,
rioslra qiiaj leiiipore iiieipitur, "ei lempore fiiiilur. A fornialur. Sicul caseum cpagulatur, quia in cousti-
Deo quippe rtec Iransacla prajtefeuni, nec adlmc palione pingiiescentis 'ccgilaiionis asliingiiur , ui
veniura quasi quseuon apparcant, desunt. Quia i.s nequaquam jam per desideria defluat, sediii tino
qui-semp.er esse habet;,' cuneta sibi prseseritia con- amorese cpHigcns,ad solidam reformalioneiii.surgai.
spicit, -eiiih .aspicjeiiiio ]>osl:.et anie non tCndiluf. Pelle c|uippe et carnibus interior hoinofvestitiir, quia
.Sequilur-: Cuni sit nemo qui :de. mririti iua possit 'cjnvi.ad superna erigituf , eafnaliiun inp.iuum obsi-
eruere? — Ac si aperle. dieali Quid tilii restal, rtisi dione vallalur. Canjibus et pelle veslimur, sed os-
par.cere, cujus' viftuli nullus valel obviare? Quo sibiiset nervis conipiiigjiriur,quia elsi foris irruente
enim jiemo est, qui anirtiadversionemluam ex me- teiiiatione Coricutimur, inlus la.neii rio.s Condiioiris
rilo suse viriulis reiirteal, epa le faciliiisftua pi.e- maims roborat conlra lenlaiiiertta, Sequilur :
las exigil, ul parcas. Sequiltir : - VERS.12. _¥ilaniel mhericordiam tribuisii mihi. —-
YERS.8. Mdnus tum fecerunt me el plasmaveruni. Angtisiia quippe Dei laus esset discreia a creaii
me iotutn in circuitu, el sic tepente ptmcipitas me? -coiporis,: nisi .etiani sequeniei' expiinjerefur injra
— Ac -sihumiliier dicat.vQuia sub justo. examiiie aspiralio VivificatioiiiS.MORALITER. Yila qiiippe iri-
digntim non esl luse placalioni quod feci, pensa: biiilnr, cummalignis mentibus benigniias aspiralur.
iiiiseiicordiier ne pereat, quod fecisti. Quibus eliarii.B Sed vila sine misericordia accipi nequaquam valet,
verbis peryersum Maijichsei dogma clestruitur, qtii qiiia nd -obtinenda jusliiise bona Dominus non. adju-
*iuO:priucipia esse iiienliens, ;a Dep spiiilbm., a Sa- yat,.si priiis iiiisericordiier anieaclas.nequitiis nOri
laiia vero cariiem condiiam -.ssserere.«oifalur. P.Ia- relaxat. Vel certe viiam el niisericordiam nobis tri-
sinaiiuii vero se propter imagincm reluJit, faclinn buit, quia eam qua nos niisericordia acl Jieneviven-
ire.rololum in circiiitu, in eo quod ex carnis conslut _ dum prsevenit, eliam snbsequenter custodit, Nisi
indumentp iiicmoravil. Woiandum vero est,, qiiia Jjniiii ihisericordiam subroget, servari non yalet viia
periioc plasniatum Dei manibus asserit, ihisericor- quain iprsebpl,Seqiiilur : Et visitatio lua cusiodivit
dise Judicis clignifatem suse conditionis- supponit. spiriium'ineum. —.-iiicassum eniin nobis Condioi-
Ae si aperlc dicat,; Curtanta yililale despicis, quein bona tribuit, si non oinne qu.odtribiierit, ipse crisio-
•lanla dignitale coiididisli? El qiiein ralione csele- -diefil, JiloRALiTKR. .Humaiiuni.qijippe spiritum su-
ris rebus prscfers, ciir ex dolore .supppnis? Se- perna visilatio custodit,'crtm huncviriuiibus diialuiii,
fliiilur.; ;. v. vel flagello percutere, vcl coiiipungerfialnore JIO:J
. . ''VEr.s.'9; Meme?iio,qumso,qiiod sjcul lutuin feceris desinit: Sequilur :: -
-me. — Ac si aperte dicatj. Infirmiialem carnis, et r v.- VERS. 15. Licet limc celesin corde luo,.?...-
•:--•-.•. tamen scio .
reatuni iiiiquitatis laxa. Sicullulum itaqueiiomo esl' Kj:quiauniversorummemineris.^-Ac si a]>erle dicai :
«endilus, de lihio suniptus, quia quasi aqiia infun- VQur de me trepido; qui Ci uuiversas gentes colligas,
dit pulverem, cinn. ^aiiima rigat carnem. L.utum scio. Qtiod lamen in cOrde.celus ,"quia hoc adhuc
qnippe fit,' cum se aqjfa lerrse conspergii. Hsecau- aperto sernioiie non indicas'. Sed quia universoruni
tem qusedeexteiiori liomine dicitur, eliam inleriori . reininisceris, nie procui dubiojle venia ceiiuni facis.
pOtestcongrriere.-Siciit luturti qnippe liomo interior Sequilur :
exslitil, quia cum spirilus gratise lerrenaj nienli .'"' VERS.l&ySi peccavi, el ad lioram pepertisi milti,
infunditiii', nl.adiiilellectura sui;Goiidiloris»erigalur. cur ab iniquilale mea mundum me esse non pctletis2
Humana nainque cpgitaiio quse peccati siii sterili- -—Ad liorain Doniihus peccalo parcit., ctim reatum
'
lale arijit, per viriisarteli S.piritus-viridescil. Seqiii- culpseconcessisflelibusdiluit. Sed ab ihiquiiatenpslra
liir :.El;in puberem._reduces rite.—•A.csipalenter mundos nos esse non patiiur, quia volenfes culpani
posluletvdicens : Malerlam, quasso, originis et po?- fecimus , sed Honiitinquani iioleniesejus memoriam
naiiiffini.saspic.e, et eulpis citiusflranseuntis parce. eum deleclalione toieramus. «Computruerunt et de-
MonAi.iTEii,Cum enini per sublraciionem spirims - lerioraveruritcicatrices niese, a faeie insipientia) iriese
inens elecla, ad aliquantuluin in tenlalipnem dese- r. (Psal. xxxvii, 6). t Ao si-apeiie dicat: Si culpam
rimr, .qtiasi ab humore pristino terra siccalur, uj venia abstiilitycur el a niemoria non detergU? Se-
inlirmitaleh] suam derelicta senliai,.efsiiie ihfusipne qtiiiur : - '."."-
.supefnse graiix qiianlum Jiomo aruit, aghoscat.-Se-
' '.. YERS.1S. Et si impius fuero, vce'rnihi esl, -ei si
.quiltir:; ,: fuslus , rion levabo capul, — Impius namque yre
YERS.10,11. Nonne sicttllac niulsisli me, et.sicul habetjjuslus miseriam, quia seiefua damnatio repro-
.caseumine, coagulgsti ?.Pelie el carnibus- veslhii.me, -bum sequitiny ei elecfus quisque doloribustraiisi-
ossibuselnervh cpnipeghliine.,.-- Plasmalus quippe lorjas adversilatis expiatur. impius capat levat, secf
liomo, sicut •lutumiactus esi,:pfopagalus auleni, et elatus evadere va>, quod sequiluf, iiori valet. Juslus
sic.jl. lae nmlgeiur seinihe, et sicut caseum coagu- - Jaboris sui ceiiaipirie nQljcius., capui levare non
•latur in carne. Caniibus et pelle induitur, ossibus sinilitr, sed pressus a perpelua afflicliorieliber.atur.
nervisque subdituf...MojJALiTEi>.. llens elei)inicuni Ac si ergo aperte deplpret dicens: Auf substralus
: per saiicli Spirilus graliam ab rtsu vetuste coriver- carnis ilesideriis, supplicio oeterno subjicior, aut
'saiionis Vabslrahitur,, sicul lac niulgetury quia in repiignans iilicitis, niotibus po3na prseseijti crtiC.or»
qrtadam iiicljoalionisnovseteiiefitudiiie et subtililaiei .Sequitur ; -
207 S. ODO.NISABBATISCLUNIACENSIS11 ..." 203
VERS.1-8.Et proplef stiperbiant, quasi lemnacupies A « Qiiare DOITin vulva moiiuus sum (Job m),» qni
me. — 'Lesena cum escam catulis exquirit, inhianter Ii.ocqtioque quod liic adjicil subdens : Fuissemqudsi
in foveam caplipnis cadii. Sic nimirum lnimana nonessem,.deulerb ifanslalus ad iumtitum.^-IMic
ijichs eapta est, quoe in iibertaie afbitfii eondita verbis aliis non alifer adjungjt,dicens?-«-iSicut abof-
desideria carnis nulfire appeliil, quasi lesena catulis liVtimabscortdituinnon subsisterem, vel qni •concepii
escam qjiiesivjl,atquein capliOnissusefoveanTcecidit, hbii vicl6fi.nl lucera (Ibid., IfS). > Quiaj vero haic
qusesuadenteliosteadcibiimprobibicumnianuinteten- superius iate digessimus ,:•pro vitando lecloris
dijUQuasiiesena ergo captus est per superbiam, quia fasiidio exposila rejilicare devitanins. Seqhilur :
irifle hniic disciplina susecorrepiionis depriinil,unde ' YERS.20.
Nuncjuid non pcmciiasdierum meorum:
iransgressiOncmprsecepiinon limens, audaclersallum finielur brevi? — Cautuin se ac solJiciittm vivere
ih foveam detlit. Dumqne etiain quisque nostrcimper oslendil, qui brevitatem praesentis vitse eonsiderans,
culpam aliquid appeiii , quid aliud qiiani prsedam n'on ejus rtsunii sed tcrminum conspiciu-ut ex fine
in' foveam concupiseii? Queih tanien superiia niise- colligat nihil esse qijcJdiraijsiens deleciat.VHincnam-
raliocsptum a fovea evehit; quia liuiiC'infirmilatc que per Salomonem dicitur :-« Si riiuliis aiiiiis vixe-
cognita ad veniam reducil. Qtii dum virtrtteexloJli- rit liomo, et in his omnibus Isctatus fueril, meniiT
lur lapsus ad de.sideria in liiiiiiililate religalur. Se- B nissedehellenebroshlemporis, ei dieruiiv-niultoiiim,
qiiilur : Reversusquemirabililer me-ctucias.—duir qui cum veneriiit , vanitatis arguenlur prselerilre
Auctofeni relinqtiimus, nec ipsaullateniis desiiiulio- (Eccie.,xi, -8). i Seqiiilur^:-DimiHe-ergo meiil plan-
iiis dainna scniiniiis. Quoeiiim JongeConditor de- gcimpanlnlum doloremriieum.— Acsi apene tiical:
seril, eo niens lloslra ihsensibilibus obclurescil. Al Flagella tuse percussioiiis lempera, tit lripde.raiisdo-
,m alflatu sancli Spiritus tangilur, ad-eonsideraiio- loribus sesiimafe hiala quse patior fleiido conv-f-
aiem protiims evigilat, in eo_.lesliuminquisiiione se ieseain. Sicul enihi inodei*ataaffliciio-Jacryfflasex-
-excutil, amoris suninii ccslibusinardescit; quia om- pfirait, ila immoderala subdiicil ,-quia niojroi'-ipse
nipolens Deus, rinde hientem iiosiram visilans ad quasi sine riicerore fil, qui afiiicti menierii devorans
aiiiorehisuum erigit, iiideliane per lacryiiiasgravins sensum doloris lollit. Flere doiorehisuuiii noti vaiei,
. affligil. VEldum' perflala nieiis ad suii.ima rapitur, qui pravse quidein consueludiiiiconl.faire nilitur, sed
compuiictioiiis suse poenani gaudens miraiui'. Se- tamenudbue succrescentibus desideriis carrrtisgrava-
" .
quitur : ; - tur, quia uisja jeatu culpaa^s ligavimus:inisericoi-
YEBS.17. Instauras lestesittos corilrame, et mui- diter dimUtamJj)',perfecle JJere lioii-possumus lioe,
tiplicas iram ludin achersum me, el pmncemllilanl in quod in nobis ipsis contra nosmeiipsos' dolenms.
me. — Tesles cnim Dei sunl, qui pef-exefcitium 'G Sequitur:. '- :!"'_"_•
vboiii operjs ieslanlur .qtise elecips secutura sint YERS.21.. Anlequamvadanve' non reveriar ad ter-
rp.ranniaverilatis.;Unde iios quoque quos pro verilate ram.ienebrosam ct.operlam caligineinoriis. — Qiiid
passos agnosciiiihs, Grseco eloqnio p.kp-cvps;,id esl, enimtefrse tenebrossenoniiiie,nisiierrseTartari clati-
iesles voc.imiis. Testes quippe suosconlra nos-DO-" stra signanlur ? Qiiam seternseniorlis caligo operit,
ljjimis irtstaiiral, ciim eleciorum viiam pravilaii no- quia damnaios quosqiie in perpeiuuni a vilse Iuce
slrse ad arguendos nos instruenclosque iriuiliplicai, disjungil 1 Nec immeriio infernus leifa dioilur,
til qui prseceplisiioii aecendinnir, salteni exemplis qtiia quique ah eocapii fuefint, .stabiliter teneiituiv
.•exCiiemur.Sequitur': El mulliplicas itam luam: — Scriplum quippe est: « Generatio prseteriL-etgene-
:Eo mullipiicari ira Dei dicilur quo esse multiplex ratio advenit, lerra aulein irt ielerrtuin stat (Eccte.
indicatur, quia ex ea nunc boiiorum viia et labore i, i). i iNpncjiiia ad terram. teiiebrosam qui culpam
cogiioscimus, siemendari, duin lempus est noliimus, cleflet, ilurus est; sed quia ad hanc pfocul dubio
quanla posl-animadveis.ioneforiamur. Electos quippe quiplangere-negligit,' vadil. Subditur:: \Noti rever-
Dei eerniiiius elpia agere, ei ciTideJia.multatolerare. icit. —-Quia Tiunqiiairiultra niisiericordiaparcehlis
liinc ergo colligilur dislrictiis Judex quanla illic fe- libefat, quos semel in locispoenalibus jhsiiiia jiidi-
rial districlione quos reprobal,-si hic crucial qiios " candi daiiujat. Sequitui': ;-'•.-
amal, PetrO atieslante, qui ait: «Tempus est ulju- VERS.22.' — Tetta miserimeTlenebrafum. — Mi-
diciuni incipiat de doraO Dei (IPelr.iv, 17)'. > Si seria ad doIorem,'lenebrse std cascilaleni. Ea ergo
fnitem prinmm a- nobis, quis finis feorufflqui non quse a conspectu districti judicis expulsos teiict, mi-
credunl Dei EvahgeJiuui? Seqtiilur : El jimhmmiii- seria; et tenebrarurii terra perliibelur,! quia foris
— Coiisideratis quippe Dei teslibus, 'dolor cruciat, quds divisos a vero intus csecitas _
jditi' in me.
ptjensein nobis niilitant, quia dinn miraiida illorum obscurat luniine, quamvis"niiserise-et iehebfaruhi
-facla conspicimus, 'vitarii liosfram. quse ex eoruin tefra el aliter intelligi polest. Nam IIKCquoque lerra
(•.comparaiionenobis displiccl, sludiosa aflliciione iu qua naseimur, esl qrtideni miserise, sed tenebra-
.crjiciainus, ut quidquid in noJ)is polluerunt opera, rum iion est, quia multa hic corrupiihnis noslrai
'dilrtani.lamenia. Sequilur : paiimur, sedtamen adhuc "in ea per convefsionis
,YERS.-18,19. Qunre de vulva ecluxhlTme? Qni graliam ad luteni redinius, Veritaie suadenfe, qua3
niiiiam cohsumplusesscm, ne ocnlus nie viderei !— ait"":« Ambulate durti '.luceriihabelis,rievostenebraj
Qut 'iiiniirum pririia oralionc jam prolulit diceiis : conjpreljeiidaiil (focin: xn, 55). -» l!ia vero si.mul
'
200 EPITOMi: MOUALimrsiGREG/lN JOB. — LiB; X. .213
'
niiseria. ei ieiiebraruni lerra csi, quia quisquis adiA torjnenlis linior dolorein babet, clolorlimoj-cmiioii
tolcrandii ejiis niala descenderit, jieqiiaqiiain .tilte- Jiabel, quia nequaquam mentem molus c.rucial, cuiii
Tiiis ad lueein reddil.-Sequitur : Ubi unibrd morlis pali cceperiljain quod meluebat. Inferiiuui veio et
ei nutlus o-rdd:— Sicut inors exteriorab aniina di- umbra niOiiis obscural, el sempilernushotror inha-
viciitcarnem, ita ihdfs inleriof "a Deo separat ani- . biiat, qiiiaejus ignibus.lradii.i,,et iil supp.liciisdolo-
iiia_ii...lluihraergomorlis es.tobscuriias.divisiouis, . remsei]tiuijl,.eiin doloris angusiia pulsaiiij sesem-
cj?iia daninatus quisqiie cuin aeterni) succenditur per pavore feriiiiiiiiivulel quod timeiii, iolerenl, ei
igne, ab interno lumine lenebiatur.' Naliira vero rursus quod toleraiilj sine cessaliphe perliinescaiil.
igiiis est ut a seipso et luceiii cxhibeat ei "concrema- De his eleniin scfigtuni est : t - Ycr.iiis, corum npn
tionein. Sed trarisgressofum illa ultrix flartimacon- iiiorieiur, et ignis eoruin nOiiexslingiielur (Mnrc. ix,
cremaiionem habei, .eiliiiiieirnon habei. Hiiic eiiini AS). t Quia ergo. el.inors peiimit el non cxslinguit,
esl quod de reprobis Veritas dicit: < Discedite"a me, dolpi"cruciat, sed nullalehus p.ayofeinfugal, Jlainni.i
_!«/..xxv, coriiburil sed licquaquaiii lertebras clisciilit,; quau-
jiialedicti, inignema-ierrtum, »,eireriqiia.(_l-f
41): iline eiiaiu per PsalmTslani tliciltir : t Super tiin.iper notiliai» pfseseiilis vitsecolligiinr, su.nplicia
eos cecklil ignis, el 11011 vi-ienintfso.lem (Psul. LVII, brdiueni noii habeiit, qiiseiio.iisuain pe.r.oiiiuia qu;i-
fl). » Miruni yero est valtie quod dicitur, ubi niillus ijlitalein lerienl. Quamvis illic iguis ci ad cpnsolaiio-
ordo. Neqiie t.iiiiu omiiipoleiisDeiis qui rtiala bene neni non.luc.et^Vettamen"niagis tofqtieal, jicialiqnid
pimii, inordiiiataesseiillo. modp vel lormenta sunl. lticei.-Nam sequaces qtibsque suos seeuiii in tor--
jj-inil]. Qiioiiiodolianique iii suppliciis erdo; iion luejilo reprobi flanima iUiislranlc visuri sunl, quo-
eiil, dum;daninatuni qiieinquariijuxia niodum cri- ,r.um amore deliquerunt, qiintenus qui eoruin viiam
niiiiis, et relribuiio sequiluf uliionis?' Iliiic quippe carnaliler conlra piiccepla Cpncliloris aiiiayerujii,
scripluni est : « Ppleoles potenler torinenla pa- ipsoruffl quoque eos iuterilus in aiiginoHlosuoedam-
iiiiniiir (Sap. vi, 7),» elforiioribusforlioriiislal cru- liationis afiligal. Quod prolecio Evangelio testecoi-
ciaiio. Sed sancius vir post unibrammoiiis iniulil, lcginiiis, iii quo, veritate nunliante, divesiiie qucir.
quaiila sii confusioin daninaiorum rnente subjuiigii, contigit ad iiiceiiuii seterni lormciil.a descendeic,
quia ipsa quoque suppliciaqjise-.ordirtata per jusli- qiiinque fratruni describitur nieiiiinisse. Sicut.ergn
iiam Veniunt, oidiriaia procrti-dubio in cdrde nio- cculeslisigriis ardere novil ad sojatium pucroniin
lieniium noii sunt. -flepulsis- ergo iii-siippIicJisorclo iii viiicitla;ihcefulerei,: et tamen artlere atl suppli-
!iun-erit,-qiiiain coriim itiorte atrocius ipsa confn- citiiii nescil_ul vcsiiirienla iucenderci, iia e diverso
sio'ineniis ssevil. Qiianla eniin mira polentia judi- gelieijnseflaiiiina reprobis, et nequaquaiii lticct y.iti
cMiilis saqnilas ordijiat, rtf poena aiiiniuni quasi '£ consolalionis giatiain, et lanien liicet ad pooiiani,
inordinaia coiifundal. Vel cerle abesse ordo suppli- tii daiiiiialoruiii oculis ignis supplicii. el luilla cla-
ciis dicilur, quia quibuslibel rebus hi poeriam-sui'- riiate candea.l, et ad doiofis cuiiitilum dilecli qiiali-
'
genlibiis pfopiia qualitas iion servalur.: Sequilur : ter cruci.iiilur, osieud.it. , ,
; tt sciii.Tiernus horroi; inliabilaU — lii huj.us vilic

LIBE'R.'.-DECIMUS.-,

' '" ' ''" : '


6APUT XI. -, riini ambiiu, iia vir qui non polest in ioquendo
--'• VERS.'1, 2. Respondens auiehi Sophar Niiama- cobibefe spiritjim siiiim ,(Prov; xxv,28). i Sed-
iiriies,d:xil: Nuncfuidqiii mullaloquilur, riondudiel? '0 virtns ver.-escineiilisc perdilur, qua) sub discretioiii»
;El virverbosus juslifiiaiur? — Mos esse pfocaciinn custodia no!j profertur. Sequilur "':
solci, rti recte tliciis e diverso semper respohdeatii, YERS.5. Tibi soli tacebuni homines,,. et cnin
ne si ad pfolaia conseniianl infefiores esse viclean- ccnierpsirrisefis, a nictlo confuiaberis? — Inrperiiu
itir. Qiiibusjuslorum--verba, quanilihct facia ['aJte] ineii-4'utdiximiis, veriiatis senteiili.asgraviter toie-
. sonuerinl, inulia [niula] sunl, quia quoftim vitia rat,. et sileiitirim poenairi puiat. Terre vocein noii
rcseeanl, atidilum gravaiit. Urideet.adfcrimeri fra- valet, quia ienla in viiliiere sui realus. dolet,.liiidc
hitiir,.lioc quod reciaprsedicaiiocoiilra crhniiia pio- mox se ad defensioiierii prseparat, ul rcaliis srii ve-
feiiiir. Necfallacem.quidem Sophar senlenliairi pi;o- iecundiiini per vefba pfavse rcfiitatiojiisiegat. .Per-
lulit; quod vir verhosus juslificari iieqiiaqiiam pos- vefsi enim correclioriis vocem, coiituirieliani deri-
sit, qiiia dtini quisque pcr yeiiia defluit, perdita sionisputanl, Sequittir/: - 'i, .
graviiaie sileniii,-menlis amiltil (Deest hic substanti- VERS.4-. bixisii citiih:' Purus esl sermo theus, el
siwjiaiiqnod nomen). Uinc quippe .scriplunl esl :.' muridus sum in conspectit luo, —- Quomodo e.iihi
- «-Ciilius jusiiiise silcnlium
(Isa. xxxii, 17).,» liiiic bcatus Job sc hiundiim ciicerepoluil, qniaii: < Si.
'SaJ.oiiioii^ail: «-"Siciilufbs pa'lciis,.;i;tahsqjic " ufo- jiiS-iiicarc mc voluero -laVnicuiiicoiidcuinaJriime2-j.
' ''
'211 'S, ODQNISABBATIS CLIMACENSJSII ! ,ri
(Job iv, 20.) Sic liabet lioc pravorum nialitia, ui A reniur inigiiiu.istua. -— i)oJor quippe flagiilo .lejnjie-
ciiiii vcra iii se flere"niala renuil, IJngat nlieiia..Nain j-ainr, ciiiii culpacognoscilur, Si aiiierti ehipaspei-
vjiiasisolalio facihoris ulitui;, si falsis vocibiis elryila pendhhus, pro_feeip.sequaiiimUerflagelja ipjciainus,
'torripieiiii-. iiiciuiiieihr. Seciuilur,: :iicc ex tJolpre, ad inipalienliarti pioruit , ciim sno ju-
'Yisits.'5. Aique uliham behs loquereirir lecum, el dicio coiiscientia adtlicit. Sed Sopliar sciens qiiiil
iiperiret labia sna tibi. -— lpse quippebomo sibilo- diCeret, sed ctii diceref liesciens , npn siiie iiingiia
(jiiitiif, cnirt per Iioc qubd sertiit riequaqHaiijdivini- iniijiiitale fiiit, qui virpmjiistuiii iisqhef ad; Plijeciio-
latisspirilu a canialisprrtdeiJiiajinleileCliisepafattJi'. iieiii iniqiiitatis/iriprepavii.; Quaiiqiiani euim Sophar
-Umleci a.iJiucPeiro, lioc terrena sapiciui, Veriias inifjitiiin vpcet, quem siiperiia senlentia.lajjdaveral,
dicif: « Non. eiiiiri siipisqjise Dei suiit, sed quse bo- uoii- iijnieh a veiija repfpbalus exirluj|itJjr, qtii ad '
jiiiiiuiii (Mriuh, xyi, 25). i Ciil lamen-recla <onfiiekii verba coiilUinelise, diyini anipris zelo. prpiiipveiiii'.
diciliir : t Caro etsangiiis revelavil.fibi,'» elreliqua. Citiiis enimculpa dimiliiiiir,i]iipe rtequaquaiij niiiJi-
(Mtitili, xvi ,17). Quid anleni Dei labia, iiisi jutl]- tirrestiiclioVpcrpctratiir. .Seqtiiliii': : |.
ei:j ojiis accipinnis? Liibia iiiique stia Deus aperit,. -
'NEns.%.y'Forsitdn:vesiigiM:bei compTeltendes,,et
cinii 'voluiii:)eln suam lioinihibus per aperlajudicia iisque nd peif&ctumOmnippientemreperies;?.— Q.iiid.
oslcntlif. Qiiasi enim rcsera:o ore Joquiiui', cuin ;C vcsiigia, iiisi, ben.ignUaiejiiiilihs yisiiaiioiiiisyppat ?
ieiiipta bbscnriiale disposiiioiiis inliinsc renuil oc- Quiljiis .rtiinifiiih.progreciiaii siiper.ji,Jipiovocamiii',
ciillare qiiod vuli. Nam vclul chiujiis.iabiis seijsiiiM cum ejiis spiiilus ::01aliiiaiigimui', ei exlra carnis
r.obis smihi iion intlicat, eunivocciilla judicia cur aiigiistiiis, subievati per aniorem, agnosciimis Au-
quid racial celat. Ac.si ergopaiicnief dicefei: Iix- Ctoris nostri conieniplandaiii-.specieiji qjiain,sequa-;
perilise tuie poiius quani p'oeii;e''c'oiiip'a(ior,quia sola .iniii'. JS'amciini;nienl«iii-nostrain .spiriihajis palriiw
cafnis pfiideiltia pnriililuiii,. a yefjlatis-ie spirii-oi airtor iiiiraiijinatj quasi .scqiientibus; ilef ..insihual.
vaciiuiii agiiosco. Si-cniiii DeiriccullajiiiJicia cogiio- Qu:c:eniin niecdumceriiinnis;,'reslat iiecesse csl,. ul
seeres, tain procaces conlra illtiin sei-l-Tiliasiion vesiigia.sui ainoris indageiiius,. qn,aieiiiis risqiie :nl.
sonafes. SeqiiiHif : '-'. cmiiemplatJohis Specieui; qji;H)doqjie=iiieiisycniai,
YERS.Q.Ut bsiehderel tibi secreia .supienlim. ci .queinniinc quasi iefgo su'l>sei].nens per saiicta desl-
ijiibd muliiplex sit lex, ejus. —- Piiblicu sapienlia deihi explofal. niiic P-sijlirtisla-ajt:«Adh;hsil aiiima
-
siVperiia suni ppera, cuni oinnipotei)s Deus regit liiea ppstjne.fPsn/./Lxn,,9j. » Ttinp quippevTnaiii-
qrios creat, pcrfieii boiia qtise inclioal,,'et.aspirando fcste Oniiiipoteiisrepeijlur, cumiiiprtaljtaiis;iipsir;u
adjrtval qnos visilalipnis siise li.iiuine illnstrat, ; fiandilus;coi'fiipliohe-calcai.;i,jibassuiiiplisViib.bisin
.Secreia-vero rsapieiiiia siiperna sniilopera, cuis. ^C diviiiiialis""siueclafitaie ciHispiciliir.vN.un|c;autema
. Dohiinus qrios creayit deserit, .cuin bpna quai pro- cai-Jiall' pogitalionc •aiiiiiiui.n;iijfufei.Bjjiriliis gratia •
venieiido ccepeial,--ifcquaqiiaii)proseqiieiido consuii«- siililevat, ei iij coiilenipijiijj/rerniii piw.teiretirttiiiiii
)iiaf,"cum dona ijuse" conlulit iiiinniie ctislodit. Ad" exaJlal'Vlnejrj'uirtScjripii;ltiihiJij.s- jiibaf iniriefci cpna-
bsec-se Paulus sapieniise iliitis secreia leiendefat lii!' el niHi.yalel, quotl iHfirmjlale pressus aiiinirts,
cii-ii . tliccbal: « Oaltiludo divilihriim sapienllai et rtequaquijin penelral,; el iaiiien lepiilsiis iiiii;H.
Dej,'» et: reliqua (Roin. xi, 53j, Seqiiiiur,: Sequilur : V / ... ,,, j.
.Et cptodrihiliiplexjii lex ejus. — Quidiioc locoDei YERS.8, 9. Excelsior c_mto:est,(tciiiidfricies?'pro-.
Jex accipi, iilsi cliarit.as clcbel"?pef qiiain seniper fundior infetiio ,, el unde, cognoscei?. longipf leiya
Isguiiiuriiifhiciite prsccepta vite qualiler iii actioire yirieinufa ejiit, et iaiior marh — lla.e quitJein la-nio :
icneaiiiiir. De linc eieniin lege Verilritisvoce dicitiir: spiritualiier debeni inlelligi, qiianio de DeO quid-
« IJoc esi pneceptiijn niciun' ut 'diiiguiis iiiviceiii qtiam iiCfasest jiixfa corpprea liucamciijla-Se.niirL
(Jdah. xv, .12). » De liac PiUilus nil : ,«PleiiilucJo Sed ceelo:cst exceisior,vqjiia-incircjiiJiscriiiiitiiiesni
legis dilcciio (fiont. xnl, 10). » Sed htec eadeni lex spiritus cii.iiclatrfijisceiiclii.Inferno pmfriridipr-,quia-
- -'-'-. 'subvebil.'Terra.
liniiiiplex dicitur, qrtia sludiosa solliciltidine cliaiitas T")iraiiscendenclo -v, .,: y, ? j _-crea-
-vv longibi;,qnia - - .:
ad cuncla virtuluni facla •di.laialur..'Qu_ca .duolius iura' ..nipdiijn perennitatc.. siue .ppleriiilaiii;,exceclit.
t[tiidenipraiceplis incipil, sed se ad iiinumersibiiia jfeiri lulibr, quia. ireruiji leinjioraliuiii fludiussic re-'
cxlendil. Hiijiis namqiie Iegis" initiilm , dilectip est',' genspossiclet, ui lios sub omiiiiriodj).potbnlise s'.ue
Dei, ac dilectib proximi. Sed JDeidileciio pef tiia ])rseseiiiia,;coangtistaiiJ|pcifcuiiidei.v.Ppsshrit.ptcceli
distiiigiiilur, proximi aoiem ad dno prsecepta deri- "appcllaiiphe, angeli, et iiifeiiii vOcabrtloV ilsprtipJiia
v:ilur. SedInec nimiiui» diio duin soljicila cogifantur -desjgrtafi.; per,vterraiii rvei;ov jnsti iioniiiies ; per
iiileniione, cor ad irtnuniera viiiuium niystefia fen- - niare aiitem iij/Ccaioresrihtelligi.yExldsioryiiTwAe
d.uiit, neyel ad inferenclaqiise non debet, desideriisi xcelvesl, qui ipsi qiioque clccii spii-itus; visipiicni
iriqnieia hieus Jerveai, velerga exliibenda.qiiseclebet,,. taiilsucelsiliidiijisp.ejfetricViiprt peneiiaiii. Profundibr
roiio resolula lofpescat. Iiujus nimiiTiinlegis inuliipii- . inferno. est., qiiiriiiiiiligiiOfiiiiirVspiiiliiuihjasttilias
citalemlierteRauliis eniinieral; diceus: o.CliafitasVpa- longe subliliiis. qiiani ijvsJVpiilaveiT|iil.|, judicahs
iiens est, benigna est, non .semuliiiur, non iiiflatiir,,- daniiiai. Tcrfrt Ipngipr. vQuia lyngaiiimitatehi no-
- siiani, p.aiieiiliavdiyiii;« Jpiigaiiiiiiitatis' exsiijicra!.-
el leiiqiiafJCo)'. xiii, i). » -Sequitiir : lii intelii;ie-
. rc$ guod muilHniminpra exigarh a bco, qimm me--.: ilari laiior. Quia ubiqiie.iiicla peccantitii.n rcliibu-
'«hi' '\ ''' EPIT6ME MORALIOl S.. GKEG."IN JOB.V—LIB.-X. -. 3M
Sionis 'siiabiillior.edaiiinai. Cujusbenepoieiniamegre-:. Adeiiter eiiaiii hiajOi'a perpetramjis. Et notandum
gitis riobisdocior insinual, cum breviter riafral :j Ut ; :quod noii videri, sed considerari diciiui'. Deus ita-
possitis.coiripfeliender"ectini omhibhs sarictis, qusE-sit •que vanitateni lioliiiniiiii liovii, iniqiiitatem conside-
iatiludo.lpngitudo, siiJjTnnitaset>profupduiri(Ephes. -rar, quia nec miiiora"deJicla niulta deserit, pt ad
iii, 18). J Habet quippe Deus Jaliiuainefti,.quia et in rmajora ferienda se intentius accingit..Sec]iiitur :.
diiecfione sua usqife ad coiiaiioneiii persequentlam . VERS.i2. Vii" vtirius in <superbidhierigilur..^—
tendit. IlaJret longituclinem, qtiia ad yiise pafriam •Yaniiatis quippe finls est, litcum peccaio nienteni
nos longahimiter tplerando perducit, Habei subliiiii- . saucia"l,-Iiancex:c.ulpaaudaceni reddat/quateniis sui
laiehi,' quia ipsoruni quoqrie ihlelligeniiani quivece- 'reaius ohlita, qiii amlsisse iiiijocerttiam npri doiet,
ptir Tueriiit, iii superna eongfegaiione fransceiidil. ; justo excsecala judicio sifflulet liumililaleni, pefd.ai.
Habet profunduiii, qiiia dapinatis iiifeiius disirictjp- Seqilitiir : Ei quasipulium onagri se liberum-.naiuhi
nis suse judieium iricomprelierisibiliier exeril. A.csi priiaty — Vet puJJuni qjiippe onagri onine agresti-
ergo despeclo diceretur rProftindilatem ejrts aiqiie Tiriiiigerius expriiiiiitif.-Agfi namque animaila iii II-
excelleniiarti quanio liJ cognOscere srtffieis, qiii yel lierlale habent, e! ife quo appetunli el quiescere
viriutead Sumiriaeveli],ryel temetipsiihT feprelien-,™Cum lassanirir. IIpc tanien pierumqne hOiiiiniiioii
defein tenfationijius nescis.vSequiiur : licet, qiiod bfiilis aiiiniaiibiisJice.t. Qtii ergo iriiplere
VERS.10, Sisubperterit omnia,:Vei ipunum-co- ciincta qusedesjderai, per effrertatartiliJjertatem quse-
qrclaverit, q"uis'cohiradiceiei?-(veTci'uis\dicere eipo- Til, quid aliud qtiam puflo onagri siniilis esse coiicii-
lest. Cur iiqfacis?) ^ Su.bvertlt Domiriuscceluni, piscit; rit disciplinsehtiiic Ioraiiiori teneaiiiv sed au-
cuiri, terribili et oeculta dispeiisaiipne, ljumanai con- desler vagus per silvam desiilefioruni ciivraf, Jteslat
templationis celsiludirtem destrriil. Subvertit infer- efgo iil si eSse jam-siirtiles pullo onagri nojiinius, iu
num, cum ciijjisliijet niehtem in' suis tenlaliorijbus cunctis quffiappelimus nuliimpriusiniimai dispensa-
pavidam cadere eliam ad deieribfaf peririitlit.: Sub- liohis exqiiifamus. Sequitur,:
yertit terram: cuih^fructiflcatiOneiii boni operisad- YEits.V13iTuduiem finnasli cbf tuutri, ei expan-
versis ifruertlibus intercidil. Sulivertit mare, ciim disii ad eum mcinus tuas._— Firniasti cor non lioc
fiiicfuaiioneii! liosir-ri litubationisimmergenti subito per.virtutem dicilur, sed perinsensibilitaiem, quis
pavpre eohfodit. Ga.Ium etiam siniul infeniiisque autem peiiinac]a insensibiliiatis obdurescii, quasl
coaretaiur, cuni iinarii eamcjemqiie inen;terti, et sii- conljrniat, ne Iiocj.iciila siipefni. tiiiipris confodiant.
Jjievatio contemplatioriis illumiiiai, el iiuporliinitas Dride quibusdahi per -proplieiam Dominijs dicit :
tentationisvpbscu.rai.De coejb quippe lux orilur, in- «-Tollam"a vobis' cor lapideum , ei clabo vobiscar-
ferrtus. auteni teiiebris possidelim In uiium etiam neumV(E*ec/i.xi, 19). » Per mamis opera designan-
iefra rnareqiie coafclatur, cum uriam eamdemque et tur.- Ciirn culpa igitur maiius ad Deuni expaudere
certittido solidse'fidei roborat,' et tamen ex aliquan- est, cOiitra largitoris graliairi de vlrlule opepinii
lula niutabiJitate VperJldia; aura dubietaiis yefsat. . superbire. Qui in 'conspectu divini Judicis loqueBS
Ilinc quicleni ait : « Credo, Dorriirie,adjuva iniadeli-- "sibibona quse facit -ifibuif, ad Deummanus siiper-..
latem meani (Mcirc.ix, 55). i Divimihi qnippe Jtidi- biens teijdit. Sie profecto conlra electos reprobi, sic
ciuro nee adv.ersilatevaletiiiiirtinui, nec inquisitioiie cpntra calbolicos hseretici eiTfenaniur, qtiatehus eos
agnOsci.S.equiiuj': ; - Vqupsfeilarguere ex inflrmitate aclipnis non valent,
YEES.11, Ipseiiovii libminuih vdnitaieni, et vidms_ ex crimine ruriioris aecusent. Sequituf :
iniquitatemnpime .eonsidetat. — Vana nanique agi- VYERS, :.ii, 15; Si iiiiquitdtem qumestiiihiariu lu&
ftius, qiioliesiransitoria cogUaniUS.Uinle evaftescere absiuteris a te, _el nbri mansefll in iabernaculo tiip
dicitur, quod fepente ab iiilueriliiihi ociilis aufertur. injuslitid, tunc levtire pbleris fdciem luam absque
Hinc Psatmista ait .•t Uijivefsavvanitas Orilnjsbomo macuiq. — Omiie peceatum 'auf sola, cogitalione
vivens (J,saZ.,xvnj, 6). » Apte.autem post .yanita- coirimitlitur, aut cogilaiiohe siihul et opere.Iniqui-
tem, prolinus iniqjiiias adjiirtgitur, qiiia; dum per jj.tas ergo in liianii est, -ciilpa iii ppere. Injiistifia vero
guajdarii iraiisiiofie; dueirpur,' in. qu.ibusda.riinoxip ih "iabernaculo, iriiquUas Iri,-hiehte. iiens qtiippe
liganiur..Gumque meiis incomiriuiabilitatis. slatum liosira iabernaculuni noit incprigiue vocalitr, j'n quh
nort ien.etjVa.Semeiipssivdefliiensadviiia;pi'oruinpit. apud iJ.osnielipsosaiiscortdiniujvcunT.foiiSvin bpere'
Pptesl ergo et yanjiasculpa iriiejjigi, et iniquiiatis .hon yideirtiir. Priris eiiiininiquiiatera.a marth sub-
npniine,realiis gravior (ieiiionstrafi. Si eiiini ali--• Sirahi, et ppst nlabefnaeulo admonet injustiliaih
quartdoyaii.itas culpa non esset, Psalmistanonrdice- abscidi, quia quisquis jam:piava a se Opera exlerius
fet: «•Quanquain ijiihiagirte" Dei ainbjileliiomp, la- .'iesecai,:-riecesse profecip esl, nt ad
seinetipsuffl re-
men vane cpniurbaiur (Psgj\,.xxxvjii, 7).sEx yaijiiate dieiis solerter in'meijiis ihtehtioiie sese discernat,
efgo, nt superius dictuin esl, adiiiiqhitalerti duciirtjlr, ne culpa quaffl jam in acliohe non habel, adlitic iiiV
cjiiii pfius ad levia deJicla defliiin}iis,,ei,i!su ciincta cogilaiione,pei'd,uMt.VlliiicSajomoii;ait: «.Pfsfepara
lcv:gante neqhaqtiamVppst, comrtiittere vetiaiirigra- Ipfis ripus .luuiri, et diji^gertterexerce'a.gruin'tUuUi.
iiora limemus. IlinC Salpiiion ait;: « Qui inodica ut postea "sedific'esV.doniJ]iri tuam (Pfbb:xxiv,-27). »
spe.rnit,paiilatinl d.ecidit (Eecli.xwj 1). i Si enim Qup.dsi perfecle \idic drto tefglnijis; ad.Deiim"'siatiiti.
cufare.parya riegligiiiiiis, iiisensibililer seclucfi, au- sine.macula faciem ievamiis. 'Iuterna quippVe iarcicsi
^S" . ./ S. ODOMS ABMTIS CLUNIACENSIS11 v | 21« :
iiomlrtis nieiis esl; iii qua nimirum recognosciiuus, 4 conspicimus, qtiid der majestaie;veriiUihinis sesli- |
ii.fal) auclore liostro dMigamuf.Quam scilicel faciem inemus. Aliler.: Peecatprisehim Juiiiei).in die; est';:~
levare. cst in .Deoaninium per sludia oraiionis atlol- pbsctiriias in vespere, quia hi prseseniiviialelicitaie
Jere. Sedclevatani faciem macula inquinat, si in- altollilur, sed adversiialis leijebris in fiue debac-
lcii(!enteni njeiitera"reatiis sui conscientia accusal. ciiaiiir. Juslp.auleiti,m;eridiai)usfulgof adVyeSperuiH
Qiiie ab spei fiducia, proliiius frangilur, si inlenla surgit, quia quanla sibi.clarilasThaneat, lcum jani
. precibus necdum devicla) ctilpseniemorja mordelur. lumen occuinbere coeperit ,'agnoscit. Hirtc namque
Hiric per Joannem die.iliir: e.Si cor nosiiiiin nori scfipium est: « Tinienii.Dominuin/beiie efit in ex- "
repreJrenderitiios, fidiiciain-iiabeinus ad Deuij), el .trenijs' (Eccli,T,{5), JEI Psalm.ista:'« Cum dedefit
quidquid petierimusab eo, accipiemus (/ Joan. .111, dileclis suis somnunvecce bsereditas Domini (PsoL:
'
21,22). » Ilinc Salomon aiijd Qni a.verlit aurem cxxyi, 3), i; Qu.i in liujus quoque vitse adliuc certarV
stiam rie audiat-Iegem,ei reliqua (Prov. xxviu, 9). j mine positus , cuni se consuinplum ptiiayerit, nt
Ul e.rgo ad preccin faeies sine niacnla levelnr. ante Lucifer oriluf, qui fofis caderis,Vintusiiinpvalur,-et_
oratioijis lempora,. semper debel sollicite conspici, quo-magis exlerius adyersa tolefat, eO vefius virlu-
qiiidquid potesl in oralioiie repfohari, et tunc eliarii tum lijmjne interitis cofuscat, Paulofattestanie, qui.
veresine macula faciem levamus, cum nec proliibita U ait: t Sed Jicet is qui foris esl, rtosler Jionio cor-
inala nos coinmiitiinus,, uec quse nobis comniissa rumpstiur, vtamen is qui iiilus esl T.eiioyaiurde die
sunl ex pfoprio.zelo, reliiiemus. SequUur :.Ei eris . in dlem (II Cor..iy,li>).i Sequilur':' j . .-'.--
siabilis, el non timebis. — Tanto niniifmii ininus YERS.18.[Eihabeb.is.fiduciam, proposiiiilibi spe.
quisqiie ame jtidicein trepidat, quanto in.bonis acti- vTanlo nainque spes iii Deum sojidiprVsurgii,
biis soliditisfsial. Tinjorem quippe superat, qui sta- .:-—
bilitalem servat, quia dum sollicilus stuclel perageie quaiito quisque pro illo^.graviora-pertulerit,.. quia
sechrus irequaqtiam ietributionis gaucliuriide a_rlerhitaleeol-
quod mnnsueie rcondilor imperat, cogitat ligitur, quodiion.hicprius pia .tfibulalione seniina-
clinm quodierribilitef inlendat. Sequilur : tur.. Hinc per-Psalmisiarti dicilur : « Eurttesribanl et
Vi_as.16. Miserim q.uoq.uedbliviscerh, el quasi flebant, niiitentes semina sha. Yenienles auifcmve- ^
. aqiiarumgumprmlerierunt recprdaberis.—-Ac.'Si apeiie nient cum exsultatione , portaiiles nianipulos suos
dical : Si degustas gaudiiini quodinlus pernianel,, (Psdl:'cxxy, ;6)'. »; HihcPaulus ail :* Si.]cohimpri-
Jeve fit proiirius omiiequod foris dolet; mala quippe niur, ei conyivemus, si susiineihus et conregnabi-
vitse prceseiilis tanlo diirius aiiimus seniil, quanto imis(IITim.u, 12).-»- TantP ergo riiajpr fiducia
pensare bohum qnod.sequiiuiy.negligit,. Ac si semel n riienteni roborat, quantoVbaiicVfotiiorpr|0 veritate
quisque seud seterna erigat., prope nihil' esse liic '^ affliclio .angtislat. Sequitur :."-Et defossiis securus
conspieil qjiidquid ad fniem curril, Prsesentis vilse dormies. —- Sicut enim rmalis prseseiisl securitasV
adve.rsaiplerai, el quasi jiibil esse omne quod labi-' : laborem, ita lionis prsesens labor perpetiiam secrtri-
ttir, pensat. Bene auteni prsesentis vilse liiiserias lateriifparit. Defossuin- se s"ecurumdorpiire posse
aqjiis prseiereuiilibus ,comparat,quia calamiias trans- jam novei'at,- qui dicebat: t Ego enim jam delibor,
iens electi mentem nequaquani coiicussione subriiil, et tempus resOlulioiiishiessinstat'_Bonuih certanieii
sed tainen tactu mceroris (doloTis] infundit. Nam rceriavi, > et reliqua (II :Tim..iv,6). Aliler': Rehus
minaiur quideni per cruorem vulneiis, et.asuse eer- narrtque trartsiloriis opcupali peilsare negligimus,
titudine non fraiigitnr salutis.Sequitur":. perVquantapensamus. Sed si feductp cphsideralio-
VEKS.17. Ei.quusi meridianus fulgor consurget hjs cultu, ypiriere ager exctitiiur, quidquid in nienie"
Hbi ad vesperum'.-=-Fuigor qjiippe meiidianus est, - latebat invenitur. Effossi Crgo dprmitint,] quia diifn
,iii_vespere virtutis renOvaiioih tenialione, ut repen- sualjilima yigilanler pehetrant,;^ laboripsis mundi
lirio cliaritatis fervoi'e meiis vigeal, qusejam luaien oneribus sub.quietis etip occultantur».-Se^nllur :. :;
sibl gralise occubuisse formidabat. Sequiiur: Et
cutnle coiisumplumputdbis,orieris ut Lucifer.-S^pe YriRS.{Q..R'equiesces,etnonerit qui^e exlerredt.-y
naiiique lol tenlanieiila obsidenf, ut ipsa nos.eoruin, B Quisqtiispfseseiitem gloriam C]u^rit,profectOdpspe-
litiinerosilas perie ad JapsunTdesperaiionis incliriel. ctuni metuit; af coritra quisqtiis .irt pophlo aiterni-
Sed moeroris nostri caliginem conditor conspicit, et lale desiderio figitur, nec prpSperitateLaiiolliiur,;
Dum nll habet iii niundo
subli.acii luminis ratlios infundilj ita lit recl.a pro'- nec adyersitate quassalur.
. inhus"^erdoha niens yigeat, qjjam paulp ante decer- quod api>elat,riil est qriOd iii mundo lieilirrtescair,
«
laiiiia vitia superbise calce depriniebanf. JustusVergo Hjiic etenirti Saloinonait: NoncontfistabitVjtistuiri
cuiii se consunipiuiiipuiaverit, ul Luciler oritur, qtii quidquid ei acciderit.(_t,)rot):xii,;2i).-ii Et rursum:
erit (Pi;ou.xxviii,
mox iittenebrescere.ieiilatiomiiii, caligine coeperit, 't Juslus quasi leo. absqiie lerfore
ad Iucem gralise reformatur, etln seipso 'demonstrat l), ~i_, Sequitur_: Evdeprecabuntur facieniluamptuy
diein justitise, qui casurus paulo ahte timuit nociem \ rimf.—Neque ertimjuslifviri idcifcoper irtriocenliani
ut ab aIiis~exorpntui. Sed
culpce.Recte auiem Lucifero justi vita •comparaiur. iiirtefa arcia custodiurit, lioc qriocliriler
Solem quippe prsccurrens Lucifer nuiUiat.. EtVquid sive bsereiiciseu perversi quilibet per
nobis sanclofum innocenlia , nisi sequenlis jtidicis " liomines quasi innpcehter yivurii,,videriprolipmiiii-
et: cuiri sancta insinuaiii
.clarildiem clamat.? In eoruni.namque aclmiralione bus: iutercessores vo.kirit.,
mi y EPITOME MORALIUMS. GUEG. IN JOB. — LIB. X. 218
loqueiiles quod jpsi appeUint, hOCaliis pro magiio A mus conslanle.r innitilur, et tamen humanis misio-
•- nibus
pollicenlur. Sequitur: urgelur, et eo seipsum robustius in Deo soljdat,
VERS.20. Oculi auiem impiorum deficientyet effu- quo foris noninvenit quo requiescat; fnque Deo
gium peribit tib reh. — Quod. oculorum. nomjne vis tartio proxirtlus, quaiito et a gratia humani Jayoris
inlenlionis espriniiturperEvangelium Verilasdicit: alienus.Tiipreceriipi-otinusfuiidilHr,el pressus exte-
t Si oeulus tuus simplex fuerit, totum corpjjs tuuni .. rius ad penetranda qiiseintus sunt mundius loqtiJttir.'
lucidum erii.(Matth. vi, 22). J Oculi ergo impiofum Qiiseduiu cortiptincia sesein precibus accingit, inde
sunt intenliones in eis carnalium desideriorum. Qui intra se supernse exaudiiioni jungitur. Uride extra'
idcirco deficiunl quia seterna negligunt, el sola sem- se ab' Ijumana Jaude separalur.- Notahdum vero, j: '
per iransiloria prKslolantuf. Canris vita per momenla qtiam provide inierponilur sicnt ego. Quia sunl noii'
•d'eficil,"ellamen carnale desideri.rtmcrescit. Quortim nulli quos elliumanse irrisiones depriminil, et tanien
scilicetocnli tunc superria ultione defieitint, quia suo: diyinis auribns exaudihiles non siuit. Hinc Elias
Judicio a terrena hic delicei'edelectalione nolueruhl. quibusclaii) dieeliat: t Clamare voce majori Deus
. Hinc Psalmisla ait: i In illa die perjbiint omnes co- eriiinvest, et forsitan loquelurv aut in diversorio est
gilatiohes eorum (Psal. CXLV, 4).» A qtiibus et pnine (III Reg. xvni, 27). i Sed iliuiri facit Jiumana'deri-
**
effugiumperit.quia.eonnn.malitia ab aniiiiadversione sio Deo proximum; quem ab liunianfs pravilatibus
dislricil judicis quo se occullarevaleat, non invertii. vilssinnoceniia servat alienum. Sequitur : Deridetur
Nam nunciol bic habent effiigia , quot sibi prsepa- enim jiisti-shriplicilas. — Hujus mundi sapienlia est'
raut delectaiiienia, Sed quandoque-eisefftigiumperit, cor macliinaiiouibus tegere, senstim verbis veiare,
quia eorum niens amissis omnibus se soltiinmodo et qiisefaisa.sunt, vera ostendcre-; qurc vera:,vfallacia
jndicem.conspicit. Sequilur: Et speseoruniabomina- demonslrare. Al conlra iuslorum sapieiitia est, nil
lio animw. — Qtiid IiiCpeccator toiis cogitationiljus per ostentaiionem flngere, sensura verbis aperire,
sperat,.nisi ut polesiate rcselerostranseai? Cunctis vera "ut surit, demonslrare; falsa devilare, gfalis
rertim mnltiplicitateobsequentibus mirantJusinnote- iiona exbibeie, mala libenlius lolerare quam (acere,.
scal? Bene ergo spes eoium abominatio dicitur nuilani de injuria ultionem quserere,' pro" verilaie
animaj, quia ea quse carnales ambiijnt, spiritales coiitumelianipati lucrum putare. Sed bsec jrisloruin
quique judicio reclitudihis adversantur.. Nam qnod simpliciias deiideltir, qiiia ab liujusmodi sapientibhs
peccalores voliiplateni seslimai)t,hocjusli procu! du- puritatis virlus Jatuitas creditur. Omne enim quod
bio poenamputant. Uteiiim caro mollihus, sic,aniiaa iiinOcenier agiiur, ab eis procul dubio slnltujn pu-
duris nutritur. Spes itaque .•caiTialiumaboniinalio tatur. Sequilur :
diciiur, quia inde iri perpetuum spirilus interit, uride v YERS.5. Lnmpdscorilcmptaapnd cogitationesdi«
ad lenjpuscai'0-suayiier vivil.~Sequitur :. vilum. —Quici boc loco significatuf. nomiiie divi-
..:-- CAPUT -XII. luni, nisi elalio superborumj? Qui venturum judicis
VEES.1, 2.- Respondens.aulemJob, dixit: Ergovos asjjeciurii non habeiit, duni superbis apuclse cogita-'
esih soli hbmines, et vobiscummorieiur scieniia? — Vliohibustumenl. Quoscunqiie ilaque sequenlis vilas
Quisquis se prseire omnes ratione sestimat, quid iste amor non humiliat, hcic in loco sacer sermo divites
aliud quam solum esse se.hominem exsultat? et appellal, quia Ui jjidiciiquique uliione- non discre-
ssepeconlingit, ut cunivperrumoreiri-mens in altum pant, utnim an solis moribus intumescant. Bene
ducilur, in despectum humanum, et sui adnufatione ilaque justi simplicitas ct iampas esse dicitur, et *
sublevatuf. In cogitalione etenim proprii favoris ori- contempta.Lampas, quia interius lucet •: contempla,
tur scienlia, sibique de si.ngularilalesapienlise blan- quia exlerius npn lucet. liitns ardet flamnia cliari-
- dituf: Qui ergo solum.se sapere se.slimat.qujd aiiud tatis, foris nullafgloria resplendet decoris. Lampas'
quain banc eamdem secum oriri sapientiani' pn- ergo Conlemptajustus est, quia superbi quique duin
tal?,Sequitur:.: , peusare borta sequeniia nequeuiit pehe nil sesii-
Visits. 5,Et.mihiesl cor sicut'etvbbis, nec inferiof .„ mantquos non videiit iiabere quod amant. Lampas
veslri sum--— Ut afflicorum superbiam beali Job . ergo David per innocenliani fuerat, sed tanien
corrigat, esse-se .superioreni tacet. Nec pneferendo; valde conten)pla, quia esteriora cerneiitibus" non
sed cohferendoindicat, quod de se ii qui sibilortge lucebat. Quid igitur Paulus, nisi contempia lanipas
sunt impafes discani. Sequitur : Quis enim hwc qum apud divitum congregatioiies fuil? de quo dicebant :
noslis ignorat?' Ae si aperle dicai : Cuniciinelissint t Episrolsegraves surit el fortesi prseseiiiia autem
nola quse dicilis,; de doclorum scientia singulariier -. cpipoiis iiifirirta, el sermo coiiieiiiplibilis(II Cor.
tuinelis?:-Sequilur: ... V. --.;.,, v.:,. x,,10). > Sequilur : Pafata ad lentpus slaiulum: —
YERS.&. Qui deridefur ab amico. suo, siciii.ego, Statulum quippe cOntemptoelainpadistempus Cst ex-;
invocabit bomhium, etexaudiet eum, — _Ssepein- Iremijudicii prsedesliiiatus-dies, qtiojuslus quisque
firnia niens cum de bonis actibns cura. buniani favo- qui liunc despicitur, quanta poiestale fulgeai, de-
risexcipiiur, adgaudiaexterioraderivatur. Cumque nionslratur; Tunc enim cum Deo judices veiiieiit,
laudis susevocibus inhial, quotl esse cospefat feliu- qui nuiic pro ,Deo injusle judicaijiur. Unde electis
quil.Indeefgo a_Depdisjungitiir, inidein Deo Jau- suis.Veritas dicit. cYos qrti secuti estis me, in fe-
danda videbalur.:Nortnunquamverorecto op.eri'-ani- gcneralionc, > et reliqua (Matih. 'xixj 28). MYSTICE
£19 -.' ' •...'' r;S.;:ODOMS ABBATIS/CLUNIACENSISII:.: r V- 220"
Lampas:iipbis eUam VRedemptorVnosterexsliiit,Vqiii iA (Luc, xxiii,ll). i QtiieiriV lempore-;para|ta,de'quo :
pro fedemptiOne riostra iti ;cfiice iiiorieiis .tenebfosis .scripiuni esl: «VGunjaccepero le.mpusieipitislitias
fudit. fiiric .jadicalJp (Ps.TttviyS),.;>; LajiipaSergpVSuse runhc
jibstris liieiitiliiisVlucetfi perV..'ligi.ihm'-
scriptiiirtVest:;*Erai lux yera qnse illuniinat pninem ;c.onteinnitur,'ad.sisitulum' tertipus: yenfura prsepa-
fliominem, * et rcliqjia; (Jodii\._i,9), Queni tramen ratur, quia ipse peccala in die iilfiiT:a,jjiclicsttjVqui
apiiSfcpgitatiortes div-jiunicohtenipturti yidit .Evan- . nunc peccailliuni derisiojiesporlai. Hirtc: Propheta
gelisla, curti diceret TTln propri.a venit.Vefsui eum ' -ait: « Tacui, sempei' siljij,: paljens.fui, .sibutvparlu-
jion recepertint (Jogn. j, 11). i El rursum: «Sprevit riens loquar.iPsaf. xtii,M), »-."- ;.,' .'".
autem- ijlunr Hei'odes CURIexefcitu; stio, :ef illiisit

:
LI:BERv;UNDEClMUS..v;

.:\:\\ .vSEQtJIITJR''«ApUT.XIh;".:'"'.'/ V Vg
••". '[}quiper Vairjbularilrsemitasvriiaris: (Psul.l vin,'9')_.r-
-VEIJS.6. .ibundaiii labernacula prmdoriumyetau- Quiin niagriis rerum inquisiiioiiibils quasi iri abclilis
dacter.prbvbcanl Deum, —— jQ.iiavplertiirique.nialjeo fliictibus latenl.'Qujd. atiteiu: cuncfa. hsec inquisita.
lliagisepnii^a-De.uiiifSiipeiiiitinl, qno ab-cjtis largi- doceani,,,adjtiijgit:dice.ns; -;, : : : V. v
(aie et; conlra nierilum ditarilur: el .qui provo.cari, : V-BRS,r9.':.Q«!.s-igndi'-it qupd pmnia hceclmdfiuspo-~
bonis ad nieiicira.debuefuijt, dpriis.pejofes fi.uni.Sed. \_mini:feeerit?"-=-.Ari,si aperte 'dicatv:' Sine vsensu
jntelligemtuiii est Hobis,Vquomodoprsedones appel- tardioies, seu subliniia sapieiiiesi sineiefrenis acli-
- leritur, dufitiprolinris addatur;: Guniipse dedefit,om- bus dedifoS, spu htijhs rnundi .O.ccupalosi-iqiiisilio-
hia in nianibus :ebrnm. — Si feiiini prsedon.essunl, , nibris requiraSvCunctahfcccreaioremonihiiiriiDeuiis
vio.lenierabsiulerrini. Ei dubliim non est, qnia yio_- fatenlur; ;et de polestaieVejus; coricordifef senliunt,
ieiilorurii iiou sit adjutpr Deus. Qriomodoigitur ipse quamvis sub ea liori cohcprditer yivaiit. Quod ianieii
dal, qiiodiii qui prsedbries suiit nequiter.ioIluritfSed irileliig] etiaiii jusfa soJaiii -speciein fliilbrse iililiier
seiendurti esl, qiija alhid esx quod omnipotens Deus .potesi, quja OriinisViespecla-creatiifa,.qiiiisi datvo-
inisericOrditeriribuit, aliud qupd iratus habefe sinil. eem altesfatioriis proprise ipsamquaiiilJiabel spe-
Katn qiiod pefyerseprsedones Jaciurtl, Iidc dispositor , Cieffl stiam, quia dum iipslris ocuii,s"';.suas;'-species
seqriissiiiius fieri, nomiisi jiisle permittil, ot et is G £ irtgeruni, se a, semelipsis rion.-esse' teslantur. Eo-
qiii raperc fsinilui',_caecatusinente ctilpam aiigeat, . ipso.eiiiftjqiiod creatrtr-asrthl,.pefOsterisam speciein:-
el is qhifTapinani pafilur, jain in ejusderiirapinse Creatori sup quasi vocem''cdrifessionisreddiinl. QuL
dariino, pro raliaqiiani aniepefpelrav.it eulpa feria- v qjiia omnia. condidii, qjialiter eliam' debeant admi--.
'-'tiifi.vQiiod. tameii-inieliigiVde febus .qiioque spirita--" nistrafi disponit.Sequituf.. .
libus pOtesl. Nam.pieriiihqueiionnulJi docfrinsedona "VEKS. 10. i-ii .cujusmtinugnhna pmnwvivenlh,; elr
- percipiunl, sed exejusdem donis ihtuiiiesciint,; et spirltusuniversim-catriishbiiiiiiis psu-—_;Per manus,-
niagrtiV-pfMcseieris vjderi vyoihnt. Atque omiiipp- . qjiippe.;potestas expriniiiur..- AhiiilaVVjgUur- omiiis
tenterti vDeuiii provocare' esl, cle ejiis douis intef yiveiilis, iel spiritus universse carrtis liohiinis, iii.
proxiihOsvsiipefbife.Qiiieiiam prsedones noh imriie- ;r ejus^pOteslaie est, a qiio esl rit ipseprovideal, qua-r
rilo vocaiiiur, quia.dam Joqujinliif.quaenbnrfacijihl, liter s"il.qui prsestat esse, qrtod IJOIJ ftiit.iPotest v6r0
iii usu loculionis siise verbst 'jiislorum lollunt. Se- per animam omnis viveiitis jiimentpfum vita signari.
v.quilrtf:; <v.vV: '•--':- -.:'-..-'-:- '-' . Orilnjppterisahteiii"Deus-|uirieritdrum aiiimain usque
VEUS.T, 8,'Niiniruin Inietroga jumenla et doce- ad corporeos seiisus vivificat, hoinintiiiiVyerp spifi--
. bunl le^ vplalilia.cwli 'et indicdbuni Tibi: loquere tuni,.usqueVad "spiritualerii;inielleciurii ieridit./iri:
ierrceyet Kspbndebitlibi,.-;et narrcibiint-pisces'marh. ejiis ergo inanuVesfaniriia oriiiiisviveniiSifeispiiittis
-^- Quid vpe.r,jumenia nisi: serisus pigriOres? rQitid iiriiverssecarnis homiiiis, duni et irt illoVliocprsestat-
pef Co3livolalilja, riisi suiiima alque shblihlia sa- aiiimaa, utviyiJicef cameiii,;et iri istp iioc viviflcat.
piejjtes intelligere .debeiiiusV? De juiJieiilisiiaiivqiiej. aniiiiaiil, ul ad inielligend.amperveniai seternii.aten).
v. id csf, sensu.pigfiorihijs.scripturii est: . Ariimalia In sacro auiem eloqulo' spiriliis lloiiiirtis-aliqiiaijdo
fua jrtliabit.abunt inea (PsaLLxyn, 11), » Et quia pfcfrinJma ppnituf, 'ut jlltid:: * Iiiclinalo;capiie emi-
fSubJiiriiasapierites iii, verljis nostri Rcdemplorjs sltspiriium (Joan, xvin, 50),>» aliquarido-:pfo effe-
evolant,;scripluni est: Vita ut volucres cceli ve- ctil spirilali, siciitvseriptiiniesi: «-Qiiifacit angeloS
.niant.TCtiiabilenf Inrainis ejiis (J!foH/..:xni,52).:», snos spiriliis (Bebr. i, "1).i Hoc ahieni loco si afiiiua
Qiiid vero per lerram, nisi lefrenasapieiites? ilride offlnis viventis ipsa .vita .corpor-i.ssignatur, spiritus
et primp Jiomiili.ccelestia deserenii diclum est : uiiiversseearnislioriiiBis, elTectiisirifelligeritiaespjri-
t rTerjiijes,_efiriVteTrani:ibis-(GeH.ni; 19),,J-Qnid: talis exprimitiif, Seqjiitur::' - Vf: V; v'V :'-r -
per pisces maris ilisi curiosos IJUJJIS sseeulideberiius; -^risyii.Nonneaurisverba-dijridicai.yetfauces-co-:
accipere? d.e qiiibus Psalmista ail:";«Pisces maris; medenih, stipbrem?y—^ Pene-iiullum:;lalet> quod'
:SM; EPITOME'MOttALITJMS. GREG. IN JOB. — LIB. XI.; .... 222
quinrquesensus Coi'poris nostri, vitlelicet visus, au-VA sicpe noniiulli a pravis aclibus exire cupiuiil, sed
diliis, giisliis, odoralus, ef taclus, in omni quoi quia eoriimdcin aclinimphnderepremuntur.iii mal.e
sentiurit alque discemiirit.virtiileni discreiiouis ,et consuetudirtis careere ineiusi, a semetipsis "qxire-
sensus a cerebro trahant. Ex istis ergo eprporalibus -ijonpossunt. Quia sicut neino obsislit largiiati yp-
exlerioribusque interiora et 'spiriialiii • colligenda' canlis, ita nuJlus oljviatjiislitise relinqiientis. Inclu-
sunt.Iiittiendun) quippeestquiacumiina sitsapienlia, dere itaque eslDei clausis non aperire.- Uijtle et ad
aliummiiius,:iliumitiajusinliabifat'. Alii hoc, aliiillud Moysen)dicitur de Pharaone : « Ego induraho cor
pnestal, el quasi cerebri more, iiobisinetipsisvelui ejus,(Exod, vu, 3)."» Sequilur : ,: ; '
quibusdam sensibus uliltir, iil qu&invisipsa sibimet VERS.iS. Si cohtinueril aquas, bmnia siccabun-
nunquam sit di.ssirtiilis, per nos lamen diversa e't tur. — Si aqua scieniia prsetlicatioiiisaccipitiir, ul
dissimilia opeietur semper. Sed in bis verbis beatus scfiplum esl: t Ac]uaprofunda verba ex ore viri, et
Job etiam de eleclis ac reprobis aliquid innuere vi- iorrens retiiihdaiisipiis sapienlise(Prov. xvm,.4); >
detur : quia verba sapienliai quse reprpbi audiunt, cum aqua conlinettir -cuncla- siccantur, quia si
electi non sblum nudiuiil, sed etiam giistanl, ul eis scientia prseclicatofuni subtraliitu.i', .eoru.ni.qni viri-
jn eorde sapiat, qtiodreproborum non ifteniibus, sed clesceie in spe selerna polerant, cord.i prolinus
soiuminodo atiribus sonal.'Ilis eilam verbis bealns B arefiunl, ut in desperafa sfcciiale rernaneant, diitn
Job, amicorurii suoruhi iniperitiam, el eorum qui ftigiiiva diligeiitesi iiesciunl sp.erareinansura. Potest
de doctriiia sapieriliseinflantur, arroganiiam repro- eliaffl hqrta?nomine sancli Spiriuis gratia clesignari.
bal. Sequilur: - Hinc Veritas ait: t Qui creditin ine, sicnl tlicit
"VEESi12. In anliquis estsapientig,et iri mullo iem- Scriptura, flumina cle veiitre ejus flueiit aqjtse vi-
voreprudenlitt. -—llla eiiiriidicta in sapienliseradice vse (Jonrn.vii, 58), >'Sj ergo spirilus gralia ab aiicli-
solidaia shnt, quse per vivendi usuic eliain aeluiiiu' locis jjiprileshblrahilur, afescil prolinusqui jam per
experimeiUocoriyiilesciintlSequitur: spem yifideseere jn aittlieiitc vi.ileliaiu.i".
ftuod autetn
VERS.:15. Apud ipsum csl sapienlia el fottitudo, iioriaquam, sed aquas inemoral, pluralilatis appe^a-
ipsehabet consilium et inlelligeiitiam. —llsec non tioiie, ad sepiiformem donorum spirilualium graliaia
incongrue de Unigenilo sumnii Patris accipimhs.,ut recurrit. Sequilnr": Si emiseril. eas. subvetlenl ter-
ipsum esse Dei Sapienliain seniianius. Nam Paiilus fam. -r^ Sed sancli Sjiiriiusgratia superno muiieie
quoqiienoslro inielleclui aitestalur dicens : «.Chri- juxla vocem prsedicartlis iiifundiliir, staiim lerra
slum Dei virlulem e.t Dei sapientiani, quia apud subvertilur, quia pcccaliicis' nicnljs, duritia, ab
Ipsum semper est (ICor. i, 2-i), « quianin principio ^ immobiiilalis snseobsi.inalioneperinutalur, iit lanto
erat Verbum. et Verbiim.erat apud Deum,' et Deus te postmodtimprseceptis DoniiiiicisJlenilos.ibjicia!,
erat Verbum (Joan. ], 1). > ilabet aulem Deus coir- quanluni siiperbiendo prius conlra DoniiiiURicervi-
' ;.
silium et intelligeiiiiaiii : consil.iijm videlicei cjuia cem.erigebal. Seqiiitur : . .'. ; •.
disponit sua ; inlelligeiii.iain,quia coguoscit nosfra, . VEKS.16. Apudip.suinest fotliludoei sapicnlia.—
Potest quoque consilii noffline ipsa qceuiia judicii Qifia enim omnipoteiis Deus, pieiaiis suse myslerio
mola siguari, vel quod aliqiiando iardius dclinquen- Iioino,factus esl, prius inaiisiieludiiiisdociriiiain pro-
les percutit, non quia iniquorum culpa rion conspi- tujil, et postniodum in judicio quaiitse sit forliludi-
citiir, sed nt dariuialionis eorumreiinerttia, quse. nis ostendit; recie superius sapienlia anie forlitn-
pro agenda poenitenlia differlur, qnasi tarda ex dinem memoratur, cuiii de Palris Uiiigeiiilodicilur:
eonsilioprodire videaluf.Spquitur:. « Aputl ipsum cst sapienlia el-forliludo (Dnn. n,
VEKS.\'&,Si destruxerit, tiemo est qui cedificet,— 20)..i Qjiia vero ad jiidieandum veniens,.in terrore
OuiIiipDieiisDeuslitiriianumcor deslruil ciim relin- s.nseviiiuiis apparebit, et repulsis reprobis, electis
qtiil; sedilJcat, dum replet. Neque eniiri iiumanam siiis in regno perpeluo qualiter sit sapientia Patris
iiientem debellaiido deslruit, sed recedendo, quia ad indicavii; recle.in.s.ubseqiieniisenteutia apud ipsuin
pcrdiiioneni sufficitsibi diriiiss.a.Unde pleruriique ,1.esse prius fottiludo, el post, .scipieniiad.icilur.VSe-
slt, ut cuiii aiidiens exigenlibus culpis omnipOtenirs quilur: Ipse novii el decipienlem_elenm qui decipl
Dei gralia rton repleliir, incassuni exterius a prse- lut, — De iniquis .quldein Doniinus diclurus esli.
(licalore hionealiir; quia mutuni est.ps omrie qtiod t Di-.eediiea.me,quia rtcscipvos (Maiih.xxy, M). t
, loqiiitur, si ille -interius in corde.noi) clamel, qui Sed quia scire Dei aliqnaiido. cogrioscere dicilur,
aspirat verba qiiseVaudlunturJHic Propbeia ail: aliquando .ipnrobare, .ei scit iiiiquuni, qiiia co>
* Nisi Doriiinussedificaverildonirtin, in. vaiiutnlabo- gnoscendojudical. Neqne enim iiiiquii.mquempiam
rant qrtisedificanieam (Psai. cxxvi, 1). i Sequilnr.:'. jiidicassst,,. si .rtequaquam cpgnpscerel. El tamen
Siincluseriilibminem, nemo esl qui aperiat. — Quia lniquum riescit, quia ejos facla non approbat. El
omriis homOperidquod tiialeagit, quid sibi aliud novit ergo quia depreliendii, etiiovit, quia non appro-
"
quarii co!iscieniia;.sii<e'ca.rceremfacit, ul huncrealiis bat. VNovii..eleiiim decipie.nlem, quia plerumque
aninii premat, eliamsi iieiiio exieiius accuset? Qui anteriora eius maJa conspici.t, et hunc jtisto judicio
ciini jrtdicante Deo"in.maliiisesuse.Cseciiaie- -reiiiiqiii-- c.adere etiam in -alia peccala permittii. S.cripidni
Uir, quasiIhirriseineiipsiim claudiiur ne eyadeudi csl: « Qui nocel noceat adhuc, ei qni; in sorailins
iccuinirtveniat, qiicihinveiiireiiiiiiiniemqreiur. Kani esi, sordescot iiiliiuc (Apoc. xxn, 11). » Novit quo-
'
i-23 _ .S. ODONISABBATISCLUSIACENSISII • ! 22i"
que el euiii qui decipilur, qnia ssepe commiiluiii A races erant,. dum teinporalia diljgerites ;ad lerrena-
liomines mala quse sciunt, et idcirco permittuntur . cdrrtiuni labium•veracinm comniulalur, 61 seiniHi'
decipi, ut cadaiil in mala eiiam qiisenesciunl. Qtiod* dociriiia lollixur,-quia diligeuies temporalia..... suo-
laiiien deceplis aliquando ad purgatioiiem, aliquantlo ruiii prsecepta sequuntur ui locum regimiuis quasi
ad ultioiiisiniiiiimfieri solei. Sequilur: .. ad fruclum'voiuptaiis leneant, non ad usrtmlaboris.
VEHS.17. Addncil.consiliarios in slullum finem: —• . Qupd laineii aperiius de Judseisvalet intelligi, qni
Adciiicit aulem consiliarios in stultuni finem, cum ante incarnalioneni Doriiini veraces, fuerinit, quia
eiiam- bonum quotllibet non bpna irtleniioiie fa- hunc yenluruin esse crediderunt atque nunliayeruni.
eiiini, sed ad.temporalis muneris retribuiionem teii- Sed pOstquam in carne apparuii, bunc essenegave-
duni: Recle eiiam consiliafios prseclicatoies accipi- runi. Labium iiaque veraciuin mutaiuni est,- quia
iiius, qui stiis auditoribus eonsilinni vitse prsebeht. queni-venlurum dixerartt, negaveruiil prsesentem,
Sed c.iimpisedicalor quisque ideo selerna priedicat,-. el doplrina seinnri ablata • est,,' quia iiequaquam ea
ui temporalia lucfa eonsequalur, profecto in sfulr credendo secuti s'unl,''quk)palres suos hieminerunt
tuiii.fuiciri-dcdiicilur/quia illO per Jabofem tendit., praidixisse.. Sin .vero.senes.eosde.m.ciijocjue Jiidseos-
unde per riientis rectiiudiijeiii ftigere debuit.. Sequi- accipimus, qui. suadeiile perfldia , Veritalis-verbo-
ttir : Et judic.es stuporcm. — ..Oih.neseiiim qui ih B contraire conali sunt;. doclrina Vseiiumablala estv .
cxaiiiinaiidisalioruni movibus prsesunt, recte judices ppsiquani hanc Ecclesia ex geniibtis videlicetjuven-
vocantur,. Sed ciim is qui praeeslsubjectorum yitam cula accepit, quse per Psalniislam dicit :;.<iSuper
nequaquam sollicile discutit, rteque qualiier corri- senes intelIexi-(Pso/. nxvm , 100).) Sequilur :
gat agnoscit, in stuporem judex deduclus est, quia .-YEBS/21.-Effundensdespeclioriem.snperprincipes,
qui judicare mala acla debuit, nequaquaiii ea qua; et ebs qiii oppressi fjterani relevdns.— ;Cum enijn
' J:.ud;corunipopulus ii) Ipgis mandaio periiianeret, et
judicaiida sunl, deprehejidit. Sequiiur :
VEiis.18. Ralleuin regum dissotvil, et prceciiigli •"cunctageniililas uulla Dei pi'seceptacogijos.cerel,ct
fune rencs eoriim. — Qnid in fune aecipiiur, nisi illi per fidem princip.ari videbanmf, el isli^in
peccalum , sicul in Salomone dicilur : « Iniquiiates proftindo pressi jactierant per inJidelilalein. Sed
SJI.Bcapiunt iinpium, el fuiiibus peccalorum suofhin eum inearnalionis DoniinicsemysteriumJudseanega-
coiistringilur[Prov. v, 22). »In reiiibtisauteni cafnis-- - vil,;genlililas crediclit, el principes in despectioneiii
deleciaiio accipitur. Degttmitaque biilteum dissol- .cecic!eruiil,et hi qui-oppressi in culpa.perfidisefue-
vil, quando in his qiij berte regere sua meinbra vi- irant, in verse fidei libeiiate ievali suiit.Aliter: Prin-
debanlur, propter elationis cuipam, caslil.alis ih eis cipes elenimnon immerilo viicantuf qui suis seinper .
cingulum deslru-it, ul eoruiri uiembris delectalio ** *- eogitaiiortibusprincipai)tur,.omnesqueslhltos niplus'
pecciii domineiur. Sequitur : poieslale sapientise cpmprimunt. Sed ssepe cOiitin-
•'VEIJS.19. Ducil sacerdoles
ingloriosos,el optimaiesi gii, ul in occulto animus de ipsa spa sapientia in
supplantal.— Magna sacerdolis gloria est, rectitudo> claiionis fjistu sublevetur,-,et sul) eis vitiis corruat,
siibclUoruii).Uride bene egregitis pfsedicaior disci- deqiiibus se victorem fuisse gaudebal.. Spd nonnun-
ptiiis dicit: t Qtiseesl nostra spes, el gaudiuni^aut; qiiam hi qurin yjliis jacerevideniui', ad jposuiteniise
corona glorise. Konue vps aiileDominuin?>''(/Thess.. lanienta currunl, seqtie contra eiijpas, quihus subja-
ii, 19.) Sed cum sacerdoies vitaiii ciiscipuloruhi i cebanl, .erigunt; el sub. se pos.lmodumicarnis suse
ncgligtJiil, et iiulluin de eorum pfoveclibus anle) inolJis deprimnnt,, a quibus ante preniebantur. Se-
Deiim fiuciuiii fennit, quid alilid qtianv iiigloiiosii qiiitur: V - .
ducmiliir ? Quia ante fdislriclum :jiidicem nimirum1. -." VEIJS.S2, Qni reveldl.profunda'dplenebrh, et pro-
gloriam lunc non inveiiiinit, qtiam modo in siibcli- ducit in lucemumbram morlh: —Cum eiiimVquoque
lOTiimsuorum morihus^prsedicationis.sludio nprii niystica de pccullis prophetarum verbis |a credenli-
exqiiirtint. Sequitur : Et oplhnaies, suppianlat. —-• biis agnosciinlur, qrtid aliud quam profuiida de ie-
Quia cuin nientein regentium jnslo.judicio deseritt nebris re.veJaiilur1 Hinc Doiiiiims ait: -« Quaj dico
lineCj-inicrntiinretributioriis prsemiuiiiiipn requirit, , vpb.is in tenelnis, dicite in lumine (Malih.x, 27). t
et in ep supplaniaiur quod fallitui', ut proseterna a Umbfa anlem morlis erat legis duriiia , quse.unum-
gloria, cie principatu tefflpbraligraiuleiur. Sequitur:: quemque peccanlem morle corporis -punire sancie-.
VERS.20. Commulanslabium veracium, et doctti- j- liat: Sed postquam Redemplor rtoster aspeiitaiem
namsenum auferens.— Cum sacefdos non.agil bona. a. legalis sahciionis per jnansueludiiiem lempefavii,.
qme loqliilur, ei.eiiam serrno sublraliilur, neloquiii rtoii jairiipro culpa moftem carnis-inferni constituii,
audeal quoil non operatur^ sicul per Propbetam di- i- sed mbrs quantum timenda esset indicayit. fn luce
cilur :« Peccalori auieni dixii Deus: Quare lu eiiaf- r- proprtl drtbioumbfani mortfs procluxii.-Isfa etepim
ras juslitias ineas, el assumis teslameiilnjn nieum n rriors in quacaro separalur ab aiiima*,umbra illius
per os tulim ?> (Psal, XLIXj 16.) El pleruiiique doc- 3- iiioiiis est, iri qua anima scparatur a Deo. ln Juce
lorqui docereautlet quodliegligitagere, cum desierit it erg6rtnibra"morlis produciUir, cum intellecta morte
bpna loqui qusc operari conlempsit., docere incipit it spirilus niors cainis riiiriinle liirieluf. Aliler : Pro-:
siibcJUOprava quse agil. Coiiimulat ergo labium vc- i- ftinda eiiiin, de teiiebris Domiims revelat, qiiando
raciuni, quia lii qui priiis ccelesiia,prs6dicandove- i-' apertaseiiterttia ex occultis sui.seonsiliis-]iidical,-ut
ggg EPJT0ME MOTlALltiMS. GttEG. 1N JOB.'— LIB. XI. 223
de uisoqiioquecjuSB sentiatoslelidat. Quia enim -vitletA '".-'. CAPUT XIII..
.iiuncCrealorumnia, el rpse in coiisiliis non vide- VERS.1. Ecce omnia luvfividil ocuhis metiSj.etau-.
tuf, recie de' illo per Psalmistani dicilur: «'Posuit diyii aurismea. -—in.illo eriiniea (|iisesecuiura erant
tenebras I.itibulum siiuni (Psai. xvii, 12). >•Ijmbra videbiil assislenlia , cui nec futura veiiiunl, nec
enirii mortis est pvava' operatio,, quss de' imilalione prselerita discediinl, sed cuncla siniul ante oeulos
"
antiqui hostis quasi de corpofis lineamentis expri- ejus assistunt. Sed ulililatem dicta non liabent, Si
liiiiur. De quo etiam sub ctijusdam sigrtificatipne intellectu carenl. Sequitur : Ei inleliexi per singula.
clicilur: t 'Et noiiien illi niors (Apoc. Vi, S). i Et -^Gumeiiim aliquid oslendiiur vcl audjlur, si intel-
"pleruinque eju.snialigna cogilatio mentes honiiiium leclus iioii tribuilur, •propbetia minime esl. Vidit
laiei^ alqtie per boc quod nescitiir amplius pfsevalel. namqne Pharao per somiinim qnse erant JSgyplo
timlira ergo in iucem producilur, dum sanctorum ventui-a (Gen. XLI,'!/)^ Sed quia neqnivit-iriielligere
irieniibiis nlaligila operalio' antiqui liostis ut/destrui . quod vidit ,'propheta scilicet non' fuit. Aspexit-
possitaperilur. Sequilur- Dallliasar rex arliculum manus scribenlis in pariete
VERS.25.' Qidhiuliiplicd.l gentes, et perdil eds, 61 (Dan. v, 25):,- sed prophcla iion fuii, quiaiiitelle-
sv.bversdsin integrum restliuit. — Ihtelligi. forlasse cten rei.quam viderai non accepii. Ul igituf beatus
valei, quoniatngeiiles Domihusmultiplicat el perdil, B Job prophetise spiriium se habere testetur, iion so-
quia liaschntiir qnotidie niorituri. Ef subversas in iiMi auclisse-el vidisse, sed. eiiam intellexisse se
integrum restiluet, qiiia resufguiit qtii fuerunt hior- «miiia asserit. Sequitur -:
ttii. Quod lanieii melius accipimus, si Iioc, qtialiter VEIJS.2. Secundum scienliamveslratn et ego novi,
-iiiearum menle.agilur, seniiafflus. Muliiplieat enim nec ihferior veslri sum. -^- Quibus videlicet diclis
'gentes ci perdil, quia eas elper feeundilaterti sobo- irthoiuit'quantse bumtlilalis fuit, quise eis iuferio-
iis"exteiidU,el tamen in pfopria inficielilatedere- rem riegat, quorum vilain sancte viveiiub lohge
iinqiiil. SeA-subversasIniniegrumresliiwei, quia quas loiiseenderal. Kam et 'secun.duineornnv scienliani
irihifulelilalis casu reliqueral quandoque ad lldeista- Se iiosse confifmat, qui sciendo ccelestia eorcim
4uni retlucet. Sequil.hr : -
terreiias.cogitationes per propbeiise spiritum irans-
WERS.24. Qui immulai cor principum populi ler- ibal. Sequituf :'.'"'
ym,et decipit eos ut fruslra iiicedant per invicein. — VEIIS.-S.Sed. tatneri cum Umnipolehte loquar, el
Cor enim principtni] lerrse iniinulaiiiin est, cum in cum Deo cupio: — Cuin Oniriipotenle lo-
dhpulare
rJiidseasummi sacerdoies ei seniores poptili illi suo -qtwniur,dum
ejus misericortiiam.deprecaniur. Cum
corisilioVconabaiiturpbsisferc, qiiem,prius yeiiturum „ eo vero disputamus, dum nos illius conjungenies
cssCprsedicabant. Gumqiie cjus nonien pfersequendo justitioq, factaiiostfa sublili indagalione discutimus'.
nsOlireiitiir exslingtiere., decepti sua malilia '•ln- Vel certe cu.m Deo esl euin qui liic ejus
disputare
cedere per invicera frustra conabantur, Sequiiur: cura illo poSfmoduinad jutiicaiidos
VERS.25." Pnlpabuht cfnasiin lenebrh _ el rion in prseceptisparuit, sicut cuncfa TeiiiiquenliJjus"
•— pOptilps judicem venire,
tuce. Qiii-enimiiiier lot niiraciila apeiia irepidat, . prsedicaloribus dicitur : « \os ([ui. secuti estis
nie,
qjiasi inHcuelirispalpal,- qtiia quod langit non videt. ii9.re.generalione.-cumsederit filius liomhiis in sede
Oiniiis vcro qui erral, iinnc huc, nunc illuc ducltur; majestaiis suai, sedebitis. et vos super duotlecim
et qjiift aliquando O-tentlcbanl credere-cum dice-
.llironos, iudicantes duodecim tribus Israel (MaiiTT.
rcni: i.Kisi liic essct a Deo, non poiefai facere -xix,
- » vero baiic .a 28). > Loqui_ergoad oralioneiii, dispulare ad
quiuqiiam (Joon. ix, 2o)-. Aliquando Vir igitur sanctus iiiodo ad
Deo csse-deiicgabant, cufn despicientes/dieerenf : judiciuin perliiiet.
Omiiipotentem loquilur, ul.cum Omnipotentc post-
t Nonriehic est fabri filius'? Nonne maler ejus dici- niodum
disputet. Quia ille cuni Deo-postmodumjudex
ttir Maria, el ffaifes ej.us Jacobus et Joseph, et
. venit, qtii iiic ei modo in prece familiaris exstiterit. ""
SiriiorieiJtidas, etsorbres ejti-rnonneapudiiosstint?» SeqnUur :
(Matth. xin, SSf) . Sequitur:" £< errareeos faciet
0 ^ERS.i.-Pnus vos oslendens fabricqlores inenda-
-qtiasi ebrios. -^ Vidcbant qiiippe eujii ct suscitare
iiiortuos, :et lainen esse iiioiiajem, quia non crede- cii,ei cultores perversorumdpginatum,—Liquet cnini
rent Deum, quem cohspicieljanl suscitare moiititinf? quia catliolicoru.mfignram non leneanl, qui cullores
Sed-rursum cum liunc morfalerii Conspicerent, des- .perversorum dogmalum yocantur. Qua in re Iioc
piciebant credere Imnc immorialem esse Deum. Per .quoqueopojiet inlertdi, quod mendacii fabrricatores
iioc ergo quod 'omiiipOtens Deus talem se-eoruiii ; dicunlur.. Sicut enim paries sedificatur lapitli-
ociilis exliibiiit , qui possit el divina ostendere ljiis, ila mendaciuni seFiiionibus fabricaturi Se-
ef hiimana palt, errare" eosqiiasi ehrios facii, nt quitur :,., ., ; -. ,,
eorum superbia-,qulfi incarnaiionis ejusvmysterium VISRS.5.-.Alqueutinam tacerelis, ulputareminiesse
• —
despicere hialuif qtiam sequi, et contra Iiuinanita- sapientes. Sicul clausa janrta in doino qua) intus_
tenl ejus se exiolleret, iiiier lucentem divinitatis cjus -niembra latearit, ignoratur,sic plefumque stultiis si
potentiaiii' riiirarelur. Quse cuncta' quia beaihs Job. -tacuerit, utrum slultus an -Sapienssit, abspondilur,
oculis pr;esenlia perproplietiae' spiritnmfacta sunt, siiamen njilla alia opera prodeaiil, quse sensuni
recle sequitur:. , ,'"• ' c '-••' eiiam taceniis loquahlui'. Unde per SaJohionem di-
227 S. ODONISABBATISCLUNIACENSISJI . "228
j rectitudinis ejtis dislriclip , qua Jiumaiia..-pravitas
<.-ittir: < Stultus, si tacuerit.sapiens pulaliilur (Vrov. A
xvii, 26). ) Seqiiilur : . / - " ferilur. Jtisii aittein viri aiite Deum niethuiii, quam
VEIJS.6. Audiie ergo correpliones meas ,. e! jntli- cjns ira contra eos movealiir, et ne coiiiiiiofiiinsein
tiutn Tabioruiiimeoriim .atiencUie,— Bene auleili liaiii, iranquillum linienl, At coiitra pefversi tunc
prius correptionem, cl postmodum judkium -inttilit,--•]\m feriiiperlimesciirtt, ciiiii;feriuiiiur, eosque tiiiic
quia nlsi per correplionem prius lumor slulti depri- terror ejus a soinno sui ietnporis exsnscilai, cum
ni.aUir, neqiiaquam inlelligeiitia judiciuhi jusii eo- vindicta perturbal. Unde per prophetarii dicittlr :.
^noscilur. Seqiiitur : i Et laiiio ^ola vexuiip iiiiellecijurt dabit auditui
VERS.7. Nunquid DeiCsjhdigelvestromeiidacio,ut (Isa. xxvni, 19). i -Sequil.iii'.': , :.
pro illo loquamini dolos?— Deus mertdacio noii VERS.12. Memoria vesira comparabitiir cineri. —
eget* quia verilas fulciri iion quserit auxilioffalsilalis. Oiiines q.iiicpgiiatione terrena liiiic ssecrtlocoiifor-
Ilierelici aulemqiiia quse prave de Deo inlelligunt, iiianlur,.per oiflne quod agnnl, huic jnundo relin-
ex yerilale -liieri non possunl, qu3si ad pro- querc sui iiienioriam conai.iljjr.Alii belloriim tilulis,
bandum radiuin liimirtis falsjlatis requirunl. Se- iiiii altis sediricioruinnioenibus. Aura eijim 'cinereui.
-quilur : spargitj sicnl scriplum est: t Nonsic iitipii, non sic,
VERS.8. Nunquid faciemejus accipitis, elpro Dea~\ y sed lanquam pulvis "qiiem projicit venttis a facie
;jHdicare .hilimini?.— Slulti curii. pru.denlium facla .iarrie (Psal. i,J). » Recle 'ef.gostultorum niemoriarii
conspiciuiil, hasc eis oiniiia esse repiehensibilia yi- chieri comparaf,- qiiia illic poiiitur, ubi ab aura
dentur, suicque iniperilise atque iiifirniUatis obliti, rapilur. Sequitur : E't recligenlurTn tutum cervice-s
-tanloiriteiiiiusde aliciiis judicartt, quaiitoprofiindius veslfm.— Sicut per oculum visus, sic per cervicem
sua ignorant. At contra jusli-, et ciiin pravorum fa- solet superbia designari. Geivixitatc.ie in luium re-
•cta redargtiiiiil, semper suse in.iniiiiaiis -conscji, digiltir, ciim siiperhiis quisque bumiliauii' in moiie,
eos , eisj exlerius ssevicnclotariien inlerius coiripa- et elaia caro labescil in puiredine. Iiitueamnr eniin
tiendo, repreliencliint; quia illius solius esipeccaia- - qualia iii sepulcris ,]ace,nt..diviium cadavera. Se-
homiiium sine compassione disculere, qui ex naluroe qui iir :
•sii-Pouiiiipolehlia ignofal peccare. Qtiia igilur aiiijci VERS.15. Tucele pciulhper,mt loquarquodcunqtte
beati Job ita ejus facla reprehenderani, ac si in se milti mens suggesserii.-^- Seusum carnis locutos in-
ipsi reprehensihile niliil Iiabereiil. Seqtiilur': dicat. Quos idcirco siieniiuni reBtiingit-i ut ea qua;
Vi-RS.Q._Aulplncebilei qucincelare nil polesl? aui illi mens snggesseril dicat. Ac si aperie dieal. Non
ilecipieiur nl liombvesiris franduleiiliis? — Frautleiii egocarnaiiler, sed spiritaliter lojpior, .quia'-per seii-
Deo hterelici exliiheiil, qui ea astrutint, qtiseiiequa-(C sum.spiritus audio , qusc per irimi^lerihm corporis
«juain ipsTipro quo loqutiiilur, placenl;-curiique diiin profero. Sequilur c
quasrdefendere-riituniur,- offendunl dum in adversi- VERS.1-1.Quare lacero carnes meas deiilibus meisf
viaie c.iis corruuiil, cui videhtHr ex prsedicaiione fa- — InScriptura sacra dentes aliquando sriijctiprsedi-
lnulari. Unde ct per Psalniistam dicitur : t Ut catores accipi soleilt, ul ill.ud:: « Denles tni, sicut
(leslrtias iiiiniicuiii el'ullpreih JjPsal. viu, S). > Quia 'greges tonsariuii, quaeascenclerunl de layacro (Canl.
aulein lalere Derini uil poiest, hoc in eis judicai, VJ,'5). > Aliquando interiii accipi seiisus soleiit, iit
<juod iiilus sentiuiii, uoji quod faffltilari foris vidcn- jllnd Jercmise'.: « Fregit ad nunieruni dentes meos
tur. Sequilur : [Thren: in, 16). > IIoc igjlur Joco, quia denles inr
VERS-10. Ipsc vos arcjnel, cjuoniamin abscondito tcrnos schsiis-accipiinus, qui siiigula qhse cogilaii^;
facimi ejus gccipilh. — Siiul nainque nonnulli qui- -quasi maiidunt cl cominiiiuuiil-, alqnead ventreni
et'verilalt.m iu corde senliuut, el tainen ..qnsefalsa .meiiioriai traiisirtiilunl, cpnsiderare inagnopere qtiid
siirtt jie Dep fofis loquiinlnr. Ne eriini viiici videari- agere justi... soleant, debemus; qui plerumque
tur, el cogiioscunlverilalein interius, et lamertlianc .si qua in se quatnlibet leviier carnalia esse
iiiterius .[exierius] iinpngnanl. Ac si ergo diceret: deprehenduiit, hsec- inlernis sensibus retraclan-
Tanlo inagis de lalsilale apud eum' estis reprehensi- Bles, vehemeiiler jn semetipsis insequuiitur, affll-
biles, quanio et apud vosmelipsos quod verum est, ctione se conierunt, magnisque-cruciatibus velini-
videiis. El sunl nonliulli qui quando ad nientehi niniaiii seprava dijudicant, atque bajc per- ptenitcii-
redeuni, .Dei juslitiam et reclitiiiliiiein 'eonlemplan- iiam damnant. Qupd iilciico agiiut ,| ut in con-
i,tir., et orancloel flendo cpiitrertiiscuhl ; sed post- sjiectu setefrii .judicis.cl ipsi inveniri, iii quanlum
quaui conieniplatio iransieril, sic audaces ad iniqui- possibile esl, irreprehensibiles debeanl, ei lii qui
laiem redeuni.,-ac sl post dorsiini ejus ppsiti; ad eos sic se jiidicareconspiciunl, emendare semeiipsos
justiliani ejtis Jumine videanluf. Hiilaque aptid Se a culpis graviofihus inardescant, Sequitiir : Elmii-
in abscoudiio qnasi eorporaliter videnleui accipihiil mdm meam porlp in mgnibus meis. — Aniinam in
faciem Dei. Sequitur: -' V ---.. Vniaiiiliusportare esl intentiopejjicordisin-operaiioiie
VERS.ii:Slalim ul se cominoverillurbabit vos, et oslendere. Ac si jgilur conlra aniicossuos beaius Jpb
ierror ejus ifruel super vos. ^- Cum sit nalurse in- dical :Quare lacerp catne,s meas. dentibus meis, el
commutabilis Omnipolens,in ira judicii perlurbabilis; nnhriam mearn porip in -mahibus meis? Idesl ciir
non cst. Sed. huniaiio verbo niolus Dei dicilur ipsa vel nie districle coram homiuibns dijtidicp, 'yel qnid
229 .-.'- EPiTOME MOBALIUMS. GREG. IN JOB. '-, iM.yHl. 230
appelam i» opere oslendo, sifiitilitale proxiinOnsm, A £ i'em?-Taccnsertim coiisuiiiuiir, qui intus iii re iiive-
iiec niala, (Jijuclicartclo, hecbona psleiidendo proficio? liit, unde iraScatuf. Sequiliir:: Dup ianlum rie facius
Sequiiur:, V v" V-'. - mihi, et tiiric d facie lii.a hoti abscoridtir.--r-.Hocioco
Ymi. i%. Etiam si occiderit:me,ysp'eraboin ipso,— qiiid"Dei facieiii, .riisi ahiriladverSicJiienidebeamus
Niinquam.est.paiienlise-.viriiis in prosperis. Ilie ali- accipere ? in quS diiin peccala fespicil, punil. A qij.i
leni y.ere est paliens,-'.qjii et diyeisis atterilur, et yideiicet nnllus etiani justus abscoiiditur, si duo quse
ttunen ah spei suso-reclimdine iion iiiciirvatur. De - pOstulal iion: aiiJove.aiitur.Sequitiif:
feprobi namque sehsu .scripiiim csl: «'ConfilebUrtr VERS.21. Mdnumlucmiloncjefacq:rice,eifofmidp
libi, ctijh beiiefeceiTSei (Pia/, XLvJii, 10). > Se- y.iua hon riie ierreat. — In qhibits viilelicet duobus,
"'
quiiur:• r'.f ...'-' .;.'.-. • . - qtiid afitid pmphetise' vocem, quam leiripiisi gi'aii:e
VEIJS.'16.Venimhmen vinscmeqsin conspecluejus, . et redeinptionis inquirii? Lexuamque sub percus-
arguam ,,_etipse erii Saivalor meus.— Cuni Paulus sioiiis uiiione popultim leiiuil ,V ut quisquis sub
aposiolus dical: i Siiiosmetipsos jticlicareinus, nori ilJa peocaret,. proiiinisiiiorte piiriiretur. Nee eniiii
uiiijue dijudicareriiur (II Gor: xi,5i). > Eo. turicVDo- plebs Israelilica ex .aiiipre Domino , sed ex limorc
-riiiiiusVSai.ya.lpr .inYeniiur"fadlius, quo riuiic pro ti-v sefviebal,, "Nuiiqiiain \ero iiiipieri 'justilia pef
inore PpJilini fpeccatuni nojtrrtrti. a nobisnietipsis B I: liiiiorem pptesi, .qiii-Jjtixfa joahhisyolceni.: ».-Per-
plus redafguiluf. Scquilur..: Non enim veniet ih fecla cbafiias forasinillit tiiiioTem(IJpan.iv, 18).»
-cpnspecluejusomhis liyppcrila.V—.Sciendum quijipe .-- Acsi,, .ergo.dicerei: 'Pefciissiortis duritiafn re-
-est quod duobusanodisi.nepnspeclu .Doiriiiiivenimus,.-.. ... move, fonilidinis ppndtis' loile, sed et ir'radia'n'te
Uiiuni quideni qiiocl'Iiicpeccata stibtiliter perpen- gratiadilectioiiiS spiritu:» securilatis infunde, qtiia
denlcs' in ejus iieii. epuspectii;pOniihiis,'ei flendo si Ionge a percussioiie et fbriiiidiiie JJOIJfuero, scio
• dijudicainus.: N.iin.quoiies conclitoris- nostri poien-. "qiiiaa districlioiieiui exairiinis npn abscphdor;' qno-
iiani atlseiisiimredueiimis, loiies in conspeclii ejns . iiiam iii coiispectiiiupjustus-essenon valet:, qui iibi
slaiiTus. Urtde recte. qiioqtie per vifuni Dei Eliara noii per dilecijpneinv sed pef 'formidiiieni; semt.
ciicilijr :-:«Vivil Dpniiiius Detis Israel, in cujus cort- Sequilur : • _
specluV.sio(III Reg, :xvn,i'j. -j Alio quoqoe modo VERS,22. Voca me, et fespbndebo tibi, "aiitcette
iii coiispeelu.Doinini weniiiirts, cuiii iii exireino ,jii- loquar, et tu feipmde m.ftV—;Dum~Iniraanis oculis
dicio aiile ifibuii.al ejus assisiinius, liypocriia igitur ,'pe'rassiunptaiu caineni Reilemplof ripster appariiil,
4>eE.exameiiiiiiiriium ariia conspeci.umjudic'S veuil. siia pecCata iioinjiijbusaperuit, qrtseet perpelrabant,
Seil quia. iiiodo culpits suas. feorisideraree.lilefiere . ei nesciebanl. AJiier;: Vocare Dei est, iios aiiianilo
dissiinulatf, iri -conspectiiDo.miriivenire-recusal. Se- G C e't eligendo; respicpre,- Respoiuiere auieiii nosii'i»A
- est, ainori iliius' bonis:'pperibiis. paferb. Ubi
quilur : '•.;. apie
VERS.17. Audite sermonemjneum-, et Miigmtiia siibdittn'. Aut cerie loquar, cl iu respondemilii, Lc-
percipiteauribus vesirh: —;:Per boc quod enigmaia - qiiiinur iiaihqiie,""cunl e|u-S faciem per d.esideritnii
; ljdminat, ilgufatas se habere. lpcuiiones dejrion- posiulamus. Respondil autem Dejisloqueiitilju!.,cutii
slral. UiiJeapfequoqiie voce..fideijs,rpopulisulidi- V liobis se; aniaritibus apparet. SequUur::;'
'
inr: ';..: -: ,;,;-':: -, :-'. Y:Ev.sy%_S, Qutiriiasyiidbeo iniquilaies et peccaia,
VERS.{%:Si fuero"judicalns,.;scio quia juslus; in-,. sceiera niea ep delicla ostende mtlii. :—*Iste in liac
veniar. -r Quod ab ejusdein beaii"Job persona lioh-_: vita justpfumlabpf est, ul semeiipsos iriveiiiaiil, et
discrepat, quando hoc ipseforis de semeiipso loqui-", iiiveiiiejitesflertdo et cprrigeiiclo,iid ineliorii perdu-
lur, quoddeiilo Verilas liosti ejus interius dixerat: 'caiit. Et quairivis inter iiiiquitateiii atqiie. peccatum
s Vidisli serytim nieumVJob, quod non sil ei-similis iiiliildisiare perhibeal Joannes apostolus , qui ait:
. super lerr.iinf » (Jobi, 8.).Sed.inl.iis vefbis quaaslio «'..Iniquil.aspeccalu.nl "esi{/;/pan, lii, &), > Ipso laiuon
est. Ihferius erijni.dic\l : Signasli qriasi in sacculb _usu lpqrtendi , pltis iriiCjuilas.quampeccatuni soiiat,
delicia mea.- Neque enim siiiiiii coiivenire queiint, " el oninis se bonio libere peccatofeiii fate.tur, iniquum
peccaia ei juslitiaV Sed sanctuS virsibi Iniqhitateiii vero noiiiiunquain ernbescit dicere. inler scelera
tr].!juens,et omiiipotenti Deo purgalionem suahi, vero et delicla lioc distat, quod sceliis etiani pondus
ei peccatorerii se cogiiOscitex^se, Ct jiislhm se fa- peccali iransit, qiiia cum offefri sacriflciuni' per le-
ctum non igiiorat ex.inunere..Sequiliir : gem jubeiur niniifurti prsecipittir sicul pro pecCalo,
VEIIS.19-.".@M-S estqui judiceiur mecuni ? veniat.— " iia etiam pi'odelicip. Et sceliis noiinunquam iri ppere
Sahciiviji jta seiii operibiisrshisDeo auctore cuslo- est, deliciuni vero "plefumque in sola cogilaiioiie.
, diunl.,ul ortiniriounde accusanturexlerius non irtve- Seqiiitur : • . ' .','
'
.jiiaiiir.Se.qui.tur1:". .. ..." VERS.V24. Cur fatiem tuam abscohdis,,et arbiltaris
VERS.20.:Quare tacens consumor°'-—Taceriseninn me inimicuni.iuUm ? — Humanum genus cohierii-
consuinilui', qui d"eslullase cogiialione feprelien- .plationem intUosp.Iticis babuit in paradiso Sed sibi-
dens, apuBsejiieiipsuin dente conscientiK mordetiir. meiipsi phiceris,quo a se recessit, lumen conditoris
Ac si aperte dical:'Sicut vixi.ut accusatbieni exte- . perdidit, ejiisquefaeiem ad ligiia jparadisivfugil.;quia
rius iiutluiriiiriierem, uiiriarasic vixissem iit ihtra- posf culpaiii yidere liietrtebat, quem amare cortstie-
~
iriemetip.suiriaceusatficeni co seienliani noh halje- ycrat. Sed cccer post culpam"veriil in pcenani.. cx,
S51 S. QDONISABB.ATISCLUNIACENSISII ; -232
-poena aiilem ad ah.orem redil, quia quisquis iiigerit,'. i\ ^esignari, Nam p.esih corpOreest, vesiigiuni iri via;;
culpsefruclus invenit, atque illam. faciem quam li- et plertimque dum qiisedani pi'ave aginius, intuenti-
niuil in culpa , excilalus requirit ex pcena , ut jam ])iislioc fralribiis"exeniplum nialum proBberiius.Et
caliginem csecilalis suse fugiat, aique hoc ipsum quia ihflexu, exlra yiam pedibus sequeiilibus, yesli-
quod auclorem siniin iicri videi, grayiier perhorre- gia distorta relinquiinus dum per noslra opera ad
scal. Sequilnr :. scandalum aliena amosna corda provocamus. Quse
VERS.25. Conlra folinmquod venlora.piluroslendis lamen cuncta onin.ipOteiisDeus sublililer exaiiiinal,
— .alqne in judiciO singula reconipensal.
pbtenliam luam, el slipulam siccam persequerh ? Spd quanclo
Quid est bomo nisi folium? Qui videlicel in paradiso liomo, qui carnis snai infirinifale constrihgiliir,con-
a"barbpre cecidii, qnid esl nisi foliurii? Qni teiiialio- ira cuncia valeo.tsuJitiJiier assurgere alqueVincoii-
nis venlo rapiiur, el desideriorum llalibus Jevalur. cussa cogitatione reclitudinem lenere? Sequitui?
Mensquippeliumana qu.otlenlalionespalitur, qiiasi VERS.28. Qm quasi pulredo consumendussunT et
lot flatibus, mpiibus movelur. Bene aiitem posi fo- 'quasivesiiineniumquodcomediiuratineci..-^Siculenini
lium, eliam stipula appellaiur homo. Quienim aiiior vesiimenium de se exorla iinea conie;litiir, itaiiomo
fuil in condilione, folitim a semetipsp factus est in in semetipso pufredinem babel de qua consumaiur,
teiiialione, sed .posl slipula appaiuit in dejeclione. B alque lioc esl uncle consumilur, ul noii sil, Aliicr :
Quia enim de allp cecidit, folium; quia vero per Honio eniin qnasi puii-edo consumitur, diim carnis
carnem leirse.proxirtiiis fuit, eiiam .cuiji .slare vitle- suse corru.ptione coiitritiis, crti quia iiiiiniiiitla leii-
batur, siipula esse inemoratur. Sed quia viriditatera lalio, lion aliunde, sed a semetipso nasciiur, more
inliini amoris perdidit, jain stipnla sicca csf. Acsi linese.cariiemiehtaiio, quasi vestefn de qua exiti
aperle deplorel dicens ; Cur lanta rectiiudine impelis' con^umit. SequUur :
eum, quem sicinfirmum esse in leinalione cogoo- CAPUf llV.
' VERS.i:JHoino nolus de muliere,'brevi vivenstem-
scis? Sequitur :
VERS.26. Scribis coiiira .me ajnariludines — Quia pore, repleiur mullismhcrih.."— lii satro eloquio
omne quod loquimur transil; quod vero scribimns, mulier aut "pro sexu ponilur, aul pro infirmiiate.
Eianel. Deus non loqui, sed scribere aniariludjnes Pro sexu quippe sicut scriptum esl: t IMisit Deus
dicilur, cum diu super nos ejus flagella perduranl. Filiuin suum iialum ex niiiliere, faciurii sub lege
Seriiel quippe.peccanli homiiii diclum esi: c Tefra (Gal. iv. 4). _>Pio infinnitate vero, sieut pef quem-
es, cl iu lerrani ibis (Gen. m, 19). i Quse in para- dain-sapienlein dicilrtr : t Melior iiiiquiias viri,
diso, dala de morte caniis nostrajsenlentia, ab ipso quain.benefacieiismulier"(Ecc/i,xxiy,y,)j} Hoc igitur
iniiio gencris liiimani usque i.n finem saeculi lioij C Jpco,'niulieris nohiine, quid riisi infiiiniias designa-
niulatur. (Qtiisesfenini bonio quivivil, et lionyidebit iur, cuni dicitur. Eomo naius de mnlicre?: Ac si
nioiicm(P«n..'ixxxvni)? » Sequitur : Et consuniere aperlius dicatui : Quid iri sp habet fortitfidiiiis, qui
me vh peccalis adolescehtimmem.—Ecce vir juslus, iiatus est de infiiiiiilaie? Ecce viri saiicli vocilms
quia in juventute sua sepeccassenonVinyeiiii, ado- pcpna liomiiiibiis breviler est expressa; qiii el angtt-
lescenlia; facla pertiinescil. Vel certe quia prima stalnr ad yitain, et dilatatur ad miseriam. Si eiiim
a?ias apta Jjonis aciibus adolesceniia esl, et justi sribiiliter consideretur oiniie quod hic agituf, posiia
viri cum magna nieulis mamrilale proliciunl, non- miserise est. Ipsi eienini corrupiioni carjiis sei'viie
.nsnquam ad menioiiain sciionum suarum initiuni ad neeessaria alque.concessainiseria esl. Sequiiur:
reducant, seque lanluni de-suis priniordiis repreben- VERS-.'2. Qui qriasi flos egreditur, et conletiiur,
duiit, qiianltini ex graviiate nientis alliiis profece- el fugil velut uinbra, ei riunquam in eodemstatu per-
— Quasi Jlos euim egreditur, qiiia riiiel ,iu
f.runt; quia eo incliscretos se fuisse inveiiiunt, quo manet,
discreiionis arcem plenius posimodum consequuii- carne, sed.coriterilui, quia redigitur iripuirediiicm.
tur; i'ecle nuncper sancli viri vocein adolcsceiiiise Qnid eriim sunt nati bomiiies in'mundo, iiisi qiiidam
peccala forniidanlur. Seqtiilur : "
floresiii campo?. Unde Isaias ait : t Oniiiiis caro
VERS.27. Posnisiiinnervo pedemmeum,elobservasii feiium, et omnis gloria ejus, sicut flps agri (Isa. XL,
otnnes semilas meas, el vesiigiapedum meqrum con- 6). » Hoino eienim niore-floris proeeditj ex occulio
siderasli. >—Innervo Deus pedeni iiominis posnit, et snbito apparel iii publico; qiii sfatini ex rpublico
quia pravilaleni illius sorli dislriclionis susesenleiilia per lnoiiem relrahilur ad occuitum. Quseri eiiini
ligavii. Cujus onines semilas observat, quia siibtili- polest, cur vilaj horiiiniscursum umbi'iepotius quam
ler singula ejus quseque dijudicat. Semila eiiim an- soli comparat, jiisiqiiia amisso amore; cohdiiOris,
gnstior esse solei quam via. Qiiia aulem vias actio- calorem cordis perdidlt, elin soloiiiiqiiilatissiiiEfii-
nes, non iirimerilo semilas aciionum cogifationes gore remansit.QniajuxiaVeriiatisvocem:i Ahur.da-
accipimus; Deus iiaqueoninessemitasobserval, quia vitiiiiqiiitas etrefrigescil cliaritas miiltofum (Matih.
in singulis quibusque noslris, ei cogitaliones pen- xxiv, 12). » Qui igiturin amore Dei.calprem cordis
sal, el vestigia peduni considerat, quia intenliones nonhabei^neclanienvilamqtiamdiligit, tpnet, sciiicet
noslrorum operum qtiam recie ponaiilur, ne c.l Iloc veliii umbra ftigit. Ohde recle quoque de illo scri-
qtiotl bonunl agitur, non reclo desiderio, agatur.Pps- pltim-esl : Quia seculus est umbram. Bene autem
"su.nl quoque pcrpcdtiiii vesligia, qusedam niale acla dicitur : El minquain ineodem slalu pernianet,j]uia
'
:$$3.y- EPiTOME.MORALirai-S, GRE.G. JN JOB..—'. -LiB. XII. VU,
duni infantiaad pueritiarii, pueriiia- ad .adolescen- A super hujuscemodiaperire oculos tuosS Sequilur :
" VERS.H
liain, adolescerilia ad juventuiem,.juvenlus ad sene- Quhpotesl facere munclumde imniundo
ctutem, seneclustransit ,ad morlem, in ciirsn viise. conceplnm.semine? Noniielu s\ui -soluses.?Ipse, — qni
prses.eritisipsis suis augmenlis ad delrimenla i.mpel- per se solus est mundus, mundare prsevalet ini-
lilur. Sequilur :.">." munda. Ilomo enini in corruptibili carne vivens, .
.. VERS.5. Et dignum aucts super hujuscemodi.ape-: habel lentalioinim iniinunditias iriiprpssas in seinet-
rire .oculosiuos, et adducerelecum in judicium? —' 5pso,qu_ianimiruffleas traxilab origine. Ipsa quippe
Gonsideravit quippe superius et oninipotenlis Dei. propler dejectalionem carnis ejus conceptio ininnni-
pnlenliam, et Ujflrijiitateinsuamdeduxit ante oculos. ditia est. TJndePsalrnista-ait : ? Ecce enim in fni-
Se el Doniinumpensavit, quis cum quo ad judicium quilatibqs conceplus sum, ei in.deJictis peperit_ me
veniat. Vidil hiiic hominem, inde Conditorem,-id est. mater niea •TPsql.L, 7)..». • •-.-'..
pulyerem et Deum. Et.recte.-ait : El dignum ducis

IJBER BUOOECIMUS:.,

' VERS.STBrevesdies hominis


surit._,humerris men- IB' TERS. . Lignumliabel spim; si pracisnm fiiettt
stiumejus apudteest: — Hoc.:eteniniapndnos velut rursuni virescit, el rami.ejus puilulant. — Ih- Scri-.
non esse cohsiderat, qtianla. velocitate transcurrit. ptura eteiiim sacraiigni nOmine aliqiiandO"crux
Quia yero omnipoteini Deo etiam labenlia inslant, iiitelligitur, ut illud : « Millainus ligriiim in parieiii
apud emii esse numerum hiensium 'nosiroiTimper- ejuS (Jer. xi, 19). s Aliqnandp auiem vif juslus aut
liibet.Veicertein diebns brevitas leriiporis, iri men- eiiani injuslus, iii illud proplietse:•'.«.'Ego Domiinis
sibtis veio quasi multiplicata dierum spaiia desi- humiliati.lignuirisul)li'me, exaltavi lignuni humile
gnaiilur. NobiSvefo dies breves sunl.Sed quia vita (Ezech, i, 21). J Aliquando ajiteffl iiicarliata Del
nOsfraostehditur apud Deuiii, numeriirii rtierisiuni Sapieiitia figuratur, ut illtid : t Lignlim vitse est
• rvbsirbfumes"sememoratur. Unde et per Salomoiiem liis
qui apprehenderinl eam '(Proii.-ili,' !§)..» IIoc
dicilur": «Longitudo dierurti in dextera illius (Prdv.- ita loco cum lignum prsefertur honiini, qriid Iioirio,
lii, 46). i -S.equitur: Cbhstituhli termirios ejUs, qui riisi carnalis quisque accipitur?1 Et quid lignino-
prakeriri ribh poiefuhi, — 1SriJte.quae in boc niundo . mine, riisi justi iiiiiuscujusqjievila signatur? Lignum
hominibus fiunt, absque omnipbienlis Dci consilip eteniiii luibelspem, si prmcisuin fu,erit, iursum vire-
occullo veriiuiii. 'Nani cuiic.ta Deus secuiiira prse- scit. Quia eurii in morle passionis pro veritale afli-
sciens, ante ssecula deCrevil,- qualiter per ssecula'9 ciiur, ift scteriiaivilse viriditaie ..recuperalur,.el qui
disponanlur. Slatuttinl quippejani homini esl, quail- bic virebat per 'ficlenj, illic virescit per speciem.
tnm liuiic intiiidi prdsperilas sequatur, yel quanltiiii - Et rami ejus pultutant. Quis plerumqae ex passione
advcirsitas feriat, ne electos ejus aut iniffloderala justifldeles qtioque ad amprem ecelesiis: patrise
prosperitas elevet,:autnimial.adversitas gravel. Qnod muliiplicaiiluf, el yiriditaterri' vilse spiritalis acci-
tartien inteiligi eliam- juxta 'spiiitum valei:,' quia piunt,diiin bunc pro Deo foiiiiei'egisse" gralulanlur.
"fioniiuriquamin virtutibiis proficereVconamui, et. Sequitur : ,
qusedam doriapercipimus, a qfuibusdanivero repulsi VERS.VS, 9. Si senueril in terra radix cpis,el in
in inns;jacenius. Nemb enim est qul lantuni.yiriuies" puhere"m.ottuus .fueril truncus illius : gd odorctn
apprehendat, qjiaintuiiidesiderai, qiiia; oiiiiiipoiens aqucegerminabii, -et faciel comainquasi cumptitivim
Deiis-iiiieriOradiseerrieiis ipsis spiritualibiis profeT •plditiatumesi.— Quid radix-jusii, riisisancla prsci-
clibiis iriodiiniponit, ut ex hoc honio rquod rappre- dicatio, quia ab ipsa oritur, et in. ipsa subsfsllt? Et
hendere conaiuf, ei non vaiei, in illis se iion clevef qiiid lerrse Vel pulvcris.iioniine, nisi peccalor acci-
'"
qiiseyalet. Sequitur; •'•' pitur ?Justi igitur-radix in' lerra seiiescit, el Iri pul-
VERS.--6.- Recedepdutuhiin db ;eo,~uT requiescai, „ vere. tfuncus enibrilur, quia cbfda prayoruni ejus
donec Pplriia, veniai, "sicui mercenarii dies "ejus: — prSedicaiiodespecta, cunctis yiribus effeia creditur.
Hocjocorfiecrfe dicitur, vim flagelli' atiove. Qujs Et in pulvere tfuncus emorilur, quiaihter manus
eiiim valet DeoTecedenle'quiescere, eum ipse""soIiis persequentiumcorpus illius examinaiuj', Ad odOfe.m
sit requies?Et a quo quisqtiequanlo lpiige fuerit, aquse germiual, quia per afflatum .saricii Spiritusiii
fil tartlo Ct ihquietus'.Itaqug s\c~recede ab codicituf, clectbrum cordibus exemplo sui operis
.^ermen,yir-
ul intelligas feriehdo.' Mercenarius •qii.anlp'ioiige> tjiiis facit.Succisor trunco, comani.faeere est, ex-
fesl a fiiie operis, tarito et a .reifibiitlbrie'inpirceaist siinctocorpofaliier justp, ipso susepassionisexeniplo,'
liavvir quisque sa.nciusiiihacvila positus; dum Iorige: niiiltoruiii corda excitare, «t ex fide"fecta viriditalem
se ab exitu vilseprsesentisconspicit;ionge se esse^ab 'vesilaiisoslenriere, Bene aulem diciiur:
• Quasi cttm
fcteniis gaudiis g"eriiit."Seqoiftir V." ptimumplantalum esi. Oiiine quod hic a juslis agilur,
., . F-ATROL.CXXXIII. . 8 '
-
m - . S.OD0NIS