You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 4-29-2018

Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:

KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Czy to prawda, że bez Jezusa ks. Andrzej Maślejak
nic nie możemy uczynić w naszym proboszcz
życiu? Jaka jest twoja odpowiedź, Ks. Robert Wojsław
bracie i siostro? Czy wierzysz, że wikariusz
od Jezusa wszystko zależy w Ks. Siarhei Anhur
naszym życiu? On tak powiedział. wikariusz
Czytamy w dzisiejszej Ewangelii:
"Ja jestem krzewem winnym, wy -
latoroślami. Kto trwa we nie, a Ja SIOSTRY MISJONARKI
w nim, ten przynosi owoc obfity, CHRYSTUSA KRÓLA DLA
ponieważ beze Mnie nic nie POLONII ZAGRANICZNEJ
możecie uczynić”. (J 15, 5) s. Aleksandra Antonik
przełożona
Widzimy więc, że problemem naszego życia jest zawsze sprawa wiary - czy s. Maria Niwa
ja wierzę w to co Jezus powiedział, czy ja przyjmuję Jego naukę? Czy wiesz
dlaczego Ewangelia nazywa sie Dobrą Nowiną - bo jest prawdą. Czyli prawdą NIEDZIELNE MSZE ŚW.
jest, że bez Chrystusa nic nie możemy wiele w życiu zwojować. Prawdą jest, że sobota - 4:00pm
jeżeli nie będziemy trwali przy Nim, to nie wydamy żadnego dobrego owocu. I Saturday - 5:30pm
dlatego Chrystus mówi: "Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu in English
sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie niedziela - 8:00, 9:30,
trwać nie będziecie". (J 15, 4) 11:15 (z udziałem dzieci),
Głoszenie Prawdy, to służba Bogu. I dlatego nie można niczego 1:00, 7:00
przedkładać nad służbę Bogu i człowiekowi. Zrozumiał to św. Paweł po (z udziałem młodzieży)
spotkaniu Chrystusa pod Damaszkiem i z wielką siłą przekonania przemawiał
kim jest Jezus i dlaczego trzeba w Niego wierzyć. (Dz 9, 26-31)
Co jest nam dzisiaj potrzebne w naszym życiu wiary? Ludzi wierzących Codzienne Msze ŚW.
trzeba chronić przed zamętem. Oczekują oni jasnego punktu odniesienia, od poniedziałku do soboty
oczekują na prawdziwych przewodników w zrozumieniu wiary, a nade o 9:00am;
wszystko praktyki zycia chrześcijańskiego w codziennym życiu. W od poniedziałku do piątku
dzisiejszych czasach trzeba ludzi chronić przed tymi, którzy już przestali o 7:00pm
przekazywać prawdziwy depozyt wiary.
Jakże ważną sprawą jest trwać w Chrystusie i zachowywać Boże Biuro Parafialne czynne:
przykazania. Trwać w Chrystusie, to znaczy trwać w prawdzie. Czy pamietamy od poniedziałku do piątku
jak Chrystus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. Trwajmy więc przy 10:00am -12:00pm
Chrystusie, idźmy za Nim , wypełniajmy Jego przykazania, bo tylko taka 1:00pm - 5:00pm
postawa gwarantuje człowiekowi w soboty
wewnętrzny pokój i wieczne szczęście. 10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 6 MAJA 2018


8:00 - o zdrowie i Boże bł. dla Stanisławy Mandziuk z
ok. urodzin - od córki z rodziną
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29 KWIETNIA 2018 9:30 +Stella Lenard
11:15 +Elżbieta i Michał Sacha, +Józef Klimecki
8:00 +Antoni Gos 1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Koła Żywego Różańca
9:30 +Stanisława Mierzwińska - od Elżbiety Skorupa 1:00 +Mieczysław Frankel
11:15 +Genowefa Basiaga - od rodziny Kolczykiewicz 1:00 +Z rodziny Janiszewskich i Kabatów
1:00 - Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę i potrzebne 1:00 +Tomasz i Bronisława Żak - od dzieci
łaski dla Barbary i Arnolda Słomińskich w 30 r. ślubu 1:00 +Antoni i Stanisława Mieczkowski
1:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Marka Kałuckiego 1:00 +Zygmunt i Ryszard Przybył
1:00 - Dziękczynna dla Małgorzaty Zysko w 50 urodziny z 1:00 +Kazimierz Mucha
prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny. 1:00 +Tadeusz Choma
1:00 - O Boże bł. dla rodziny Stanisława Grota 1:00 +Stefania Oldani, +Aleksandra Ogniewska
1:00 - O Boże bł. z okazji chrztu dla Melanii 1:00 +Jean Gołmbiowski - od Marii
1:00 - W intencji Bogu wiadomej 1:00 +Irena Lojewski, Enzo Shikwana - Elizabeth Matti
1:00 - Dziękczynna za łaski otrzymane dla rodziny z rodziną
1:00 +Monika, Tomasz Pelak - od rodziny 1:00 +Janusz Lewakowski - od Romy
1:00 +Kazimierz Stęchły - od Marka i Józefy Wołoszczuk 7:00 - O zdrowie i Boże bł. dla ks. Sergiusza z ok.
1:00 +Kazimierz Mucha urodzin
1:00 +Jnina Mikuła
1:00 +Jean Gołembiowski
7:00 +Józefa Wilk, +Józef Parada - od rodziny Paradów POSŁUGA W KOŚCIELE - LEKTORZY
Sobota/Niedziela 5 - 6 - 2018
PONIEDZIAŁEK - 30 KWIETNIA 2018
4:00 - A. Marchel
9:00 - o Boże bł. i zdrowie dla Marka Kłuckiego 5:30 - M. Ivers
7:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Marii i Antoniego z 8:00 - M. Kaniuch, I. Jędrzejczak, A. Szklarska
okazji 40 rocz. ślubu 9:30 - A. Karlic, B. Dulemba, B. Kawałek
WTOREK - 1 MAJA 2018 11:15 - Dzieci kl. VII
1:00 - O. Ośko, K. Grzesiak, S. Bis
9:00 +Mary Tofil 7:00 - D. Konpka
7:00 + W dniu urodzin za śp. Annę Dec oraz za zmarłych
z rodziny Deców i Feledynów KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 5 - 6 - 2018
ŚRODA - 2 MAJA 2018
4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
9:00 - Za Parafian 8:00 - Z. Sznitka, E. Szymański
7:00 +Regina i Bolesław Kobylecki 9:30 - A. Nytko, J. Ryzner, Z. Skorupa, J. Szwakopf
11:15 - J. Rakwiecki, J. Sokołowski, Z. Wolan, K.
I CZWARTEK - 3 MAJA 2018
Zadrozny
9:00 - O Boże bł. dla Piotra Szulińskiego z ok. Urodzin 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
oraz za +Genowefa Macios 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
7:00 - O Boże bł. i opiekę w dniu urodzin dla Filipa
Chryczyk
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZBIÓRKI NA CSA
I PIĄTEK - 4 MAJA 2018
Drodzy Parafianie zbiórka na Catholic Service Appeal
9:00 +Jan Wojna - od Jadwigi Janik (CSA) dobiega końca. Mieliśmy do zebrania $52,534.00
7:00 - Za konających i cierpiących od Arcybractwa Dzięki waszej ofiarności zebraliśmy $53,433.00 Do
7:00 - O Boże bł. dla Grupy Modlitewnej parafii zostanie zwrócona cała nadwyżka w wysokości
7:00 - Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski za 20 lat $899.00. Od pierwszej niedzieli maja rozpocznie się
małżeństwa dla Anety i Marka zbiórka na CSA na rok 2018 - 2019. W tym roku
7:00 +Barbara Żabicka (16 rocz. śmierci) - ojciec będziemy mieli do zebrania: $51,768.00
7:00 +Stanisław Kuniec
7:00 +Czesława Łukowska (10 rocz. śmierci)
7:00 +Jan Poczynek (25 rocz. śmierci) SKŁADKA CSA NA DZIEŃ 22 kwietnia 2018
7:00 +Stella Oldani
7:00 +Roman Sirko (4 msc. po śmierci) DEDYKACJE ZEBRANO NADWYŻKA
I SOBOTA - 5 KWIETNIA 2018 CSA $52,534.00 $53,433.00 $899.00
9:00 +Franciszek Gardocki
4:00 +Caro Salare
5:30 - W intencji Bogu wiadomej dla Sebastiana
Bóg zapłać za troskę o Kościół
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób


zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać
gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać
RENOWACJA WNĘTRZA KOŚCIOŁA nowe drogi.
W lipcu ubiegłego roku, pod kierunkiem architekta
Andrzeja Ryczek, rozpoczęła się renowacja wnętrza
naszego kościoła. Dotychczas w prezbiterium została
ułożona nowa granitowa posadzka. Obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej został odnowiony. W prezbiterium
zostały zainstalowane boczne ołtarze Jezusa Miłosiernego
i św. Jana Pawła II, nowe krzesła - sedilia dla księży i
ministrantów oraz balaski.
W tygodniu po uroczystości Bożego Miłosierdzia
panowie Grzegorz i Piotr Stopyra przedstawiciele
pracowni Rzemiosł Artystycznych Stanisława Stopyry w
Grodzisku Górnym koło Leżajska przy pomocy firmy
naszego parafianina Tadeusza Rusina zainstalowali nad
obrazem Matki Boskiej wykonaną w ich pracowni
Golgotę na podstawie obrazu wybitnego hiszpańskiego
malarza El Greco. Również w ich pracowni została
wykonana zasłona na obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej. Na zasłonie przedstawiona jest scena z
obrony Jasnej Góry, procesja O. Augustyna Kordeckiego, REKOLEKCJE Z OJCEM JOSEPH VADAKKEL
przeora Jasnej Gory wokół klasztoru z Najświętszym 4-6 maja 2018
Sakramentem. Nowy ołtarz i tabernakulum to również W dniach od 4-6 maja będziemy gościć w naszej parafii
dzieło wykonane w pracowni Stopyra. Natomiast ojca Joseph Vadakkel z Indii. Rekolekcje głoszone przez
marurowe części ołtarza zostały wykonane przez Ojca Vaddakkela w języku Angielskim będą tłumaczone
wietnamską firmę Danang Sculpture Foundation w na język polski.
Wietnamie. o. Joseph Vadakkel (urodzony 16 stycznia 1965 r.) –
Projekt renowacyjny obejmuje również nowe stacje charyzmatyczny kapłan głoszący słowo Boże na całym
drogi krzyżowej, które będą podświetlane. Koszty świecie, zakonnik w zgromadzeniu Kongregacji Misyjnej
projektu oszacowane są na około $250 tysięcy dolarów. od Najświętszego Sakramentu w Indiach, dyrektor
Serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za składane ośrodka rekolekcyjnego w Manili na Filipinach,
donacje na fundusz renowacyjny naszego koscioła. ukończył doktorat na Uniwersytecie Nauk Społecznych
RENOVATION OF THE INTERIOR OF THE w Manili.
CHURCH OF OUR LADY OF CZESTOCHOWA PROGRAM REKOLEKCJI
In July of last year, under the direction of architect PIĄTEK, 4 MAJA
Andrzej Ryczek, we began the renovation of the interior 7:00pm - Msza Św. na rozpoczęcie rekolekcji.
of our church. So far, a new granite floor has been laid in
the presbytery and the painting of Our Lady of 8:00pm - Nabożeństwo z prośbą o uzdrowienie i
Częstochowa has been restored. The side altars of Divine uwolnienie
Mercy and St. John Paul II were installed. New chairs for SOBOTA - 5 MAJA
priests and altar boys as well as new alter railes can also 9:00am - Msza Św. z nauką konferencyjną
be seen..
10:00am - konferencja dla dzieci - klasy IV-VIII i
After the Divine Mercy Sunday, Grzegorz and Piotr młodzież
Stopyra, representatives of Stanisław Stopyra's Artistic
11:00am - konferencja dla dzieci - klasy IV-VIII i
Crafts workshop from Poland,with the help of our
młodzież
parishiners Tadeusz and Patrick Rusin installed over the
Icon of Our Lady the statue of Golgotha, created from the 3:00pm - Koronka do Bożego Miłosierdzia
famous painting of Spanish painter El Greco. They also 3:15pm - Konferencja
created the beautiful doors covering the painting of Our 4:00pm - Msza Św. z nauką konferencyjną
Lady of Czestochowa The new altar and tabernacle were
also made in the Stopyra`s workshop. Segments of the 5:30pm - Msza Św. w języku angielskim z konferencją
marble altar were made by a Vietnamese company, by the 6:30pm - Adoracja Najświętszego Sakramentu i
name of Danang Sculpture Foundation. modlitwa o uzdrowienie
The renovation project also includes new stained glass NIEDZIELA - 6 MAJA
stations of the cross, which will be back lighted. Project
costs are estimated at around $250,000 dollars. I would 8:00am, 9:30am, 11:15am - Msza Św. z nauką
like to thank all the donors for donations for the church's rekolekcyjną
renovation fund. 1:00pm - Msza Św na zakończenie rekolekcji. Modlitwa
o uzdrowienie duszy i ciała z nałożeniem rąk.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ I CZWARTEK MIESIĄCA


CZĘSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek
Zapraszamy do zapisu w biurze parafialnym lub miesiąca – dzień, w którym modlimy się o
zakrystii osoby lub rodziny, które chcą przyjąć Matkę powołania kapłańskie i zakonne. Zapraszamy
Bożą do swojego domu. na Mszę św. o godz. 7:00pm i adorację
Najświętszego Sakramentu.

I PIĄTEK MIESIĄCA
W tym tygodniu, 4 maja przypada I
piątek.
- Całodobowa Adoracja Najświętszego
Sakramentu
04.22 - 04.29 04.15 - 04.22 - Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm -
Beata Dyda Barbara Okazja do spowiedzi świętej
Kwiatkowska pierwszopiątkowej rano od godz. 8:30am
i wieczorem od godz. 6:00pm
- Nabożeństwo z
modlitwą o
uzdrowienie i
uwolnienie
DZIEŃ MATKI - Odwiedziny
chorych z
W niedzielę, 13 maja pragnie- posługą
my modlitwą ogarnąć nasze mamy - sakramentalną
dla żywych prosić będziemy o Boże
błogosławieństwo, zdrowie, potrzeb-
ne łaski, a dla zmarłych o szczęście
wieczne. Na kopertkach, które są w
rocznym zestawie, a także wystawione na stoliku I SOBOTA MIESIĄCA
w kościele, prosimy wypisać imiona mam, które chcemy 5 maja z okazji pierwszej soboty miesiąca
polecać wspólnej modlitwie. Przez 9 dni będzie szcze- poświęconej Niepokalanemu Sercu NMP
gólna nowenna Mszy św. w intencji Mam. zapraszamy na śpiewanie godzinek o godz.
8:30am.
PODZIĘKOWANIE DLA DOBRODZIEJÓW
RENOWACJI NASZEGO KOŚCIOŁA
W tygodniu po niedzieli Bożego Miłosierdzia trwały SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
prace związane z renowacją prezbiterium naszego Przez przyjęcie łaski sakramentu chrztu świętego do
Kościoła. Pragnę bradzo serdecznie podziekować wspólnoty Kościoła został włączony: Alexander
wszystkim Parafianom i Dobrodziejom za Wasze Gerschner. Życzymy opieki Matki Bożej każdego dnia.
donacje i ufundowanie poszczególnych elementów
renowacyjnego projektu:
Ołtarz główny ufundowali: - Lidia Wojciech Urban, NASZYM MODLITWOM POLECAMY
Janina Michael Rymar, Józefa Stanisław Królczyk , CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Maria Mellen, Teresa Malesa Irena, Antoni Popławski, Józef
Ołtarz przy obrazie Jezusa Miłosiernego - Lucyna Wasilewski, Anna Celińska, Maria Rożek,
Tadeusz Stefaniszyn z rodziną Barbara Grudka, Eleonora, Teresa
Golgota - Barbara Grudka i Koło Przyjaciół Radia Szymański, Jerzy Gabrel, Anna Rusinow-
Maryja przy parafii ski, Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Zasłona na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna, Łukasz
- George Łukowski Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Stanisława Mandziuk,
Tabernakulum - Z podziekowaniem za dar Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształowicz, Halina
Kapłaństwa i Eucharystii - Donator anonimowy Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota Kuniec, Halina
Anioły przy tabernakulum - Jerzy Sokołowski Konwiak, Roma Muszyńska, Izabella, Paweł Kuniec, ks.
Ambonka - Wioletta Dariusz Zawada Józef, ks. Sławek, Maria, Elżbieta, Urszula Derecka,
Ambonka - Lila Pindera Sławomir, Jakub M, Helena Redziniak, Peter B,
Balaski - Elżbieta Mariusz Żyliński w intencji Stanisław Radzik, Franciszek S.
dziękczynnej za opiekę Matki Bożej nad naszą Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i nazwisk
rodziną, oraz Maria Józef Chryczyk, Jan Chryczyk i bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin. Chcemy
Maria Chryczyk. Bóg zapłać. polecać ich naszej modlitwie.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

MŁODZIEŻ NASZEJ PARAFII, KTÓRA OTRZYMAŁA


DARY DUCHA ŚW.
W SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA
Z RĄK BISKUPA ROBERTA FISHER
29 KWIETNIA 2018

Adamus Victoria Korski Camille Reid Nicolle


Albrecht Philip Kosznicki Adam Rutkowski Adrianna
Banasik Alexander Kostrubiec Amelia Rzedzian Oliwia
Bazydło Natalia Kuczera Konrad Sosnowski Joshua
Bienkowski Michael Kuras Kinga Sosnowski Noah
Chandzel Maximilian Laszczkowski Monika Szeremeta Angela
Chandzel Nicholas Marczewski Adam Szok Kevin
Cichoracki Zofia Mittag Sarah Tauzik Kristopher
Czaja Jacob Orzol Claudia Wegrzyn Maria
Dycha Natalia Ozga David Wolny Veronica
Gawrys David Pietrzyk Alexandra Wolodkowicz Nina
Gorny Agnieszka Pietrzyk Kamila Zaremba Wiktoria
Gorny Alexandra Przybyl Sebastian

POWITANIE
Witamy dziś w naszej parafii ks. Biskupa Roberta Fisher, który
na Mszy o godz. 3:00pm udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej
młodzieży. Życzymy światła Ducha Świętego w pasterzowaniu
owaczarni diecezji Detroit.
Dziękujemy serdecznie księdzu Sergiuszowi za przygotowanie
naszej młodzieży do sakramentu bierzmowania.

ZAPISY DO SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO „WAKACJE Z BIBLIĄ”organizowane dla


naszych dzieci w Parafii Matki Boskiej
na rok szkolny 2018-2019 odbędą się w budynku Częstochowskiej, Sterling Hts,.
szkolnym podczas zajęć lekcyjnych:
PÓŁKOLONIE PROWADZONE BĘDĄ PRZEZ
od wtorku 1 maja, godz. 5:30 PM - 8:30 PM NAUCZYCIELI, ORAZ INNE OSOBY PROWADZĄCE
do środy 16 maja, godz. 5:30 PM - 8:30 PM ZAJECIA PLASTYCZNE, MUZYCZNE, KULINARNE,
Blankiet rejestracyjny znajduje się na głównej KATECHEZY MISYJNE I INNE…
stronie internetowej szkoły. Półkolonie prowadzone w języku polskim!
www.szkolamickiewicza.org Dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Proszę wydrukować, wypełnić i przynieść do szkoły Ponad 8-godzinna całotygodniowa opieka, kreatywne
w wyżej wymienionych dniach i godzinach. zajęcia, podczas których dzieci uczą się poprzez zabawę.
Zapisy przyjmują osoby z Komitetu Rodzicielskiego Rozwijanie zainteresowań nie tylko przedmiotami
każdej klasy. szkolnymi, ale także innymi dyscyplinami wiedzy.
Rozwijanie twórczego potencjału, pasji oraz
Czeki proszę wystawiać na: kreatywności, Lunch dzieci przynoszą z sobą.
SZKOLA POLSKA MICKIEWICZA
Terminy: Zapewniamy opiekę od poniedziałku do piątku
Podręczniki na rok szkolny 2018/19, będą od 9:00 am do 4:00 pm, 25 czerwca- 29 czerwca, 3 lipca
zamówione tylko dla dzieci zarejestrowanych - 6 lipca, 9 lipca- 13 lipca, 16 lipca- 20 lipca, 23 lipca- 27
do 16 maja. lipca. Dalej do uzgodnienia. Informacje u Dyrektorki
szkoły - Jolanta Gmurowska - 248-652-1875.
Jolanta Gmurowska
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO
planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt
i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:45pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:45pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.