You are on page 1of 4

NAMA SEKOLAH SMK LAMBOR KIRI

ALAMAT SEKOLAH SMK LAMBOR KIRI,32900 LAMBOR KANAN


KOD GRED
MATA PELAJARAN
MP A B C D E F
02 BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS 14 14 8 34 20 16
03 BAHASA MELAYU (LISAN) 45 23 21 13 4 1
12 BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS 5 4 6 11 20 60
13 BAHASA INGGERIS (LISAN) 15 10 8 23 16 35
21 SEJARAH 59 18 10 5 15 0
23 GEOGRAFI 61 27 8 2 9 0
31 BAHASA ARAB 3 4 6 3 5 6
32 BAHASA CINA
33 BAHASA TAMIL
34 BAHASA PUNJABI
45 PENDIDIKAN ISLAM 31 19 27 15 14 0
50 MATHEMATICS 9 10 6 8 12 61
55 SCIENCE 0 2 6 13 15 70
76 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - TEKNIKAL 0 2 19 7 0 0
77 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - ERT 1 6 17 15 0 0
78 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - PERTANIAN 2 2 16 11 8 0
79 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - PERDAGANGAN
90 HIFZ AL-QURAN
91 MAHARAT AL-QURAN
96 USUL AL-DIN
97 AL-SYARIAH
98 AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU'ASIRAH
99 AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU'ASIRAH (LISAN)
TAHUN PENTAKSIRAN
NAN

Analisis PT3
D
R T K
0 1 0
0 0 0 P E N C A P AI A N
0 1 0
0 0 0 GRED TAFSIRAN
0 0 0
A Cemerlang
0 0 0 B Kepujian
C Baik
0 0 0 D Memuaskan
E Mencapai Tahap Minimum
F Belum Mencapai Tahap Minimum
R Mendapat Kebenaran Khas
T Tidak Hadir
K Mendapat Pengecualian
0 1 0
0 1 0
0 1 0
Masukkan maklumat sekolah, tahun
0 0 0 pentaksiran dan data bilangan calon
0 0 0 mengikut gred dalam kotak putih yang
0 1 0 tersedia. Kemudian klik butang Analisis
di bawah.

Analisis

Dibangunkan Oleh:
Hashim Bin Mat Som
Penolong PPD PBS
PPD Kerian
  ANALISIS PENCAPAIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA (PT3) TAHUN
SMK LAMBOR KIRI
SMK LAMBOR KIRI,32900 LAMBOR KANAN
KOD JUMLAH JUMLAH GRED & PERATUS
MATA PELAJARAN GPMP
MP DAFTAR AMBIL A % B % C % D % E % ABCDE % F % R % T % K %
02 BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS 107 106 14 13.21 14 13.21 8 7.55 34 32.08 20 18.87 90 84.91 16 15.09 0 0.00 1 0.93 0 0.00 3.75
03 BAHASA MELAYU (LISAN) 107 107 45 42.06 23 21.50 21 19.63 13 12.15 4 3.74 106 99.07 1 0.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2.17
12 BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS 107 106 5 4.72 4 3.77 6 5.66 11 10.38 20 18.87 46 43.40 60 56.60 0 0.00 1 0.93 0 0.00 5.05
13 BAHASA INGGERIS (LISAN) 107 107 15 14.02 10 9.35 8 7.48 23 21.50 16 14.95 72 67.29 35 32.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.12
21 SEJARAH 107 107 59 55.14 18 16.82 10 9.35 5 4.67 15 14.02 107 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2.06
23 GEOGRAFI 107 107 61 57.01 27 25.23 8 7.48 2 1.87 9 8.41 107 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1.79
31 BAHASA ARAB 27 27 3 11.11 4 14.81 6 22.22 3 11.11 5 18.52 21 77.78 6 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3.78
32 BAHASA CINA
33 BAHASA TAMIL
34 BAHASA PUNJABI
45 PENDIDIKAN ISLAM 107 106 31 29.25 19 17.92 27 25.47 15 14.15 14 13.21 106 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.93 0 0.00 2.64
50 MATHEMATICS 107 106 9 8.49 10 9.43 6 5.66 8 7.55 12 11.32 45 42.45 61 57.55 0 0.00 1 0.93 0 0.00 4.76
55 SCIENCE 107 106 0 0.00 2 1.89 6 5.66 13 12.26 15 14.15 36 33.96 70 66.04 0 0.00 1 0.93 0 0.00 5.37
76 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - TEKNIKAL 28 28 0 0.00 2 7.14 19 67.86 7 25.00 0 0.00 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3.18
77 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - ERT 39 39 1 2.56 6 15.38 17 43.59 15 38.46 0 0.00 39 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3.18
78 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - PERTANIAN 40 39 2 5.13 2 5.13 16 41.03 11 28.21 8 20.51 39 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.50 0 0.00 3.54
79 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - PERDAGANGAN
90 HIFZ AL-QURAN
91 MAHARAT AL-QURAN
96 USUL AL-DIN
97 AL-SYARIAH
98 AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU'ASIRAH
99 AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU'ASIRAH (LISAN)
GPS 3.51
 ANALISIS PENCAPAIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA (PT3) TAHUN
SMK LAMBOR KIRI
SMK LAMBOR KIRI,32900 LAMBOR KANAN
KOD JUMLAH JUMLAH GRED & PERATUS
MATA PELAJARAN GPMP
MP DAFTAR AMBIL A % B % C % D % E % ABCDE % F %
02 BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS 107 106 14 13.21 14 13.21 8 7.55 34 32.08 20 18.87 90 84.91 16 15.09 3.75
03 BAHASA MELAYU (LISAN) 107 107 45 42.06 23 21.50 21 19.63 13 12.15 4 3.74 106 99.07 1 0.93 2.17
12 BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS 107 106 5 4.72 4 3.77 6 5.66 11 10.38 20 18.87 46 43.40 60 56.60 5.05
13 BAHASA INGGERIS (LISAN) 107 107 15 14.02 10 9.35 8 7.48 23 21.50 16 14.95 72 67.29 35 32.71 4.12
21 SEJARAH 107 107 59 55.14 18 16.82 10 9.35 5 4.67 15 14.02 107 100.00 0 0.00 2.06
23 GEOGRAFI 107 107 61 57.01 27 25.23 8 7.48 2 1.87 9 8.41 107 100.00 0 0.00 1.79
31 BAHASA ARAB 27 27 3 11.11 4 14.81 6 22.22 3 11.11 5 18.52 21 77.78 6 22.22 3.78
32 BAHASA CINA
33 BAHASA TAMIL
34 BAHASA PUNJABI
45 PENDIDIKAN ISLAM 107 106 31 29.25 19 17.92 27 25.47 15 14.15 14 13.21 106 100.00 0 0.00 2.64
50 MATHEMATICS 107 106 9 8.49 10 9.43 6 5.66 8 7.55 12 11.32 45 42.45 61 57.55 4.76
55 SCIENCE 107 106 0 0.00 2 1.89 6 5.66 13 12.26 15 14.15 36 33.96 70 66.04 5.37
76 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - TEKNIKAL 28 28 0 0.00 2 7.14 19 67.86 7 25.00 0 0.00 28 100.00 0 0.00 3.18
77 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - ERT 39 39 1 2.56 6 15.38 17 43.59 15 38.46 0 0.00 39 100.00 0 0.00 3.18
78 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - PERTANIAN 40 39 2 5.13 2 5.13 16 41.03 11 28.21 8 20.51 39 100.00 0 0.00 3.54
79 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - PERDAGANGAN
90 HIFZ AL-QURAN
91 MAHARAT AL-QURAN
96 USUL AL-DIN
97 AL-SYARIAH
98 AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU'ASIRAH
99 AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU'ASIRAH (LISAN)
GPS 3.51