You are on page 1of 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU RAJA MELEWAR

BORANG PEMARKAHAN PENGAJARAN MIKRO (INDUKSI)

 Subjek : Pendidikan Pemulihan (PKP 3108)
 Tajuk : Kemahiran menulis huruf kecil konsonan
 Kemahiran : Kemahiran Menulis
 Tarikh :
 Nama Guru Pelatih:
 Penilai :

bil Item wajaran Markah penilai
1 Mewujudkan kesediaaan pelajar 2
2 Amat sesuai, menarik 2
menyeronokkan
3 Pelbagai aktiviti dan tepat 2
mengikut tajuk menarik perhatian
4 Memotivasikan pelajar 2
5 Penglibatan murid 2
Jumlah 10

ULASAN PENILAI:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTITUT PENDIDIKAN GURU RAJA MELEWAR
BORANG PEMARKAHAN PENGAJARAN MIKRO (LANGKAH 1/LANGKAH2)

 Subjek : Pendidikan Pemulihan (PKP 3108)

menepati masa 5 Penglibatan murid dan kawalan 2 kelas jumlah 10 ULASAN PENILAI: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTITUT PENDIDIKAN GURU RAJA MELEWAR BORANG PEMARKAHAN PENGAJARAN MIKRO (PENUTUP)  Subjek : Pendidikan Pemulihan (PKP 3108)  Tajuk :  Kemahiran :  Tarikh :  Nama Guru Pelatih: .  Tajuk : Kemahiran menulis huruf kecil konsonan  Kemahiran : Kemahiran Menulis  Tarikh :  Nama Guru Pelatih : Megavarnan A/L Jagadesan  Penilai : bil Item wajaran Markah penilai 1 Langkah pengajaran teratur dan 2 terkawal maklumat diajar berperingkat-peringkat 2 Kadar kelajuan penyampaian 2 fleksibel&tahap kebolehan pelajar 3 Mempelbagaikan aktiviti ikut 2 kebolehan pelajar 4 Aktiviti yang dijalankan dengan 2 sistematik: -arahan jelas .

bersurai secara teratur 4 Arahan bersurai terkawal dan 2 berdisiplin 5 Ada aktiviti susulan 2 jumlah 10 ULASAN PENILAI: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  Penilai : bil Item wajaran Markah penilai 1 Menamatkan pelajaran dengan 2 aktiviti pengukuhan/penilaian dengan berkesan 2 Membuat rumusan dan kesimpulan 2 3 Menguruskan pelajar dengan 2 teratur. member arahan.