You are on page 1of 2

CT: Tomografia Computerizată

RMN: Rezonanță Magnetică Nucleară


ATI: Anestezie Terapie Intensivă
UICC: Uniunea Internațională Contra Cancerului
T: Tumoră
N: Afectare ganglionară
M: Metastazare
ADN: Acidul dezoxiribonucleic
VSH: Viteza de sedimentare a hematiilor
LDH: Lactat dehidrogenaza
TGO: Trasaminazele
CA 19-9: Antigen carbohidrat
CO2: Dioxid de carbon
O2: Oxigen
PaO2: Presiunea parțială a oxigenului în sângele arterial
PaCO2: Presiunea parțială a dioxidului de carbon în sângele arterial
SaO2: Saturația de oxigen
HDS: Hemoragie superioară digestivă
BPOC: Bronhopneumopatie cronică obstructivă
EDS: Endoscopie digestivă superioară
ACE: Antigenul carcinoembrionar
TPA: Antigenul polipeptidictisular
EKG: Electrocardiograma
AV: Alură ventriculară
TA: Tensiune arterială
TI: Tranzit intestinal
HPB: Hiperplazia benigă de prostată
CID: Coagulare intravasculară diseminată
NaCl: Clorură de sodiu
KCl: Clorură de potasiu
OMS: Organizația Mondială a Sănătății