You are on page 1of 25

SC PIT 02

Pitesti str. Alecu Ruso nr. 11


J01/11111/1111,
1111111
Tel 0721788037, sau

APROB
REPREZENTANT LEGAL LA
SC PIT 02

..............................................................

FISA DE EVALUARE DE RISCURI


pentru
loc de munca : vanzator materiale de constructii

A : FACTORI DE RISC - DOTAREA TEHNICA DE LA LOCUL DE MUNCA; SCULE SI UNELTE;


MATERIALE SI SUBSTANTE UTILIZATE IN PROCESUL MUNCII; UTILITATI LA DISPOZITIE;
DEPLASARI IN INTERES DE SERVICIU : 40
A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 25

Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
A101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: - masina de nuantat (mix culori) ITM 3-45 zile 2 2 2
CONDITII PROBABILE: -masina sa fie in functiune -lucratorul sa fie neatent si sa ajunga cu mana la mecanismele in
functiune -lucratorul sa fie accidentat de partile in m iscare
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii la degete sau mana -fractura la degete, posibil si la brat
A102 GENERATOR DE RISC PROBABIL: saci var, ciment, adezivi, galeti cu diverse material, cutii (lacuri, vopsele), pe timpul ITM 3-45 zile 2 5 3
manipularii lor
CONDITII PROBABILE: -manipularea sa se faca neatent -lucratorul sa se accidenteze prinzand mana sau piciorul sub
materialele m anevrate sau intre acestea si diferite alte materiale din jur -lucratorul care manevreaza aceste materiale
sa fie neatent si din aceasta cauza s a accidenteze alte persoane
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii la mana sau picior, fracturi la mana si picior, plagi la mana sau picior
A103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: - la inchiderea usi s i ferestre; la inchidere s ertare, INV. GR. III 4 3 4
CONDITII PROBABILE: - lucratorul sa nu fie atent la inchiderea usilor, ferestrelor sau sertarelor si sa isi prinda degetele
intre partea m obila s i cea fixa de la usa, fereastra, s ertar
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, fracturi la nivel de degete, zdrobirea degetelor sau pierderea lor definitiva.
A105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: butelia de gaz de pe motostivuitor DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -butelia sa aiba scapari de gaz de la racorduri -lucratorul stivuitorist sau alte persoane aflate in
preajma buteliei sa inhaleze gazul si sa prezinte probleme de respiratie -din cauza sacaparilor de gaz pot aparea
acumulari de gaz si daca in zona respectiva se produc scantei sau este foc deschis gazul se poate aprinde si poate
provoca incendiu - daca gazul este in cantitate mare si sunt conditii de amorsare cu flacara sau scanteie s i exista o
concentratie periculoasa poate apare risc de explozie -in zona incendiara , daca sunt persoane acestea pot fi
accidentate
CONSECINTE PROBABILE: -apar stari de lesin la inhalare gaz, arsuri la maini, fata sau leziuni multiple si chiar deces,
in caz de explozie
A106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: - rafturi supraincarcate ITM 45-180 3 4 3
CONDITII PROBABILE: -raftul daca este supraincarcat poate sa cedeze -materialele in cadere pot sa accidenteze zile
persoane aflate in preajma
CONSECINTE PROBABILE: - contuzii la cap brat si picioare, plagi s uperficiale la cap, brat s au picioare, fracturi cap, brat,
picioare
A108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: dispozitive de siguranta la furci platforma stivuitor DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -mecanismele de siguranta pentru m iscarea furcilor stivuitorului sa fie defecte sau lipsa
-manevrantul sa mis te furcile peste limita de siguranta nestiind ca mecanis mele sunt defecte sau lipsa -furca sau
furcile sa ias a de pe ghidaj s i in cadere sa accidenteze persoane aflate in apropiere - materialele sa cada peste
persoanele din apropiere si sa le accidenteze
CONSECINTE PROBABILE: - contuzii la picioare cauzate de caderea furcii de la mica inaltim e, - fracturi la m aini,
picioare sau cap cauzate de caderea furilor de la inaltime - deces cauzat de cadere furci sau sarcina
A110 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -material, scule manevrate neatent ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -lucratorul sa manevreze neatent scule si materiale si in acest timp sa loveasca persoane aflate
in preajma s au lucratorul sa se accidenteze cu aces te materiale sau scule
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii la maini sau piciare, plagi la m aini sau picioare, fracturi la maini sau picioare
A112 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -stivuitor sau transpaleta lasate sa s e deplaseze singure, nesupravegheate ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -daca stivuitorul sau transpaleta sunt lasate sa se m iste liber exista riscul ca acestea in
traiectoria lor sa loveasca rafturi , stive de m ateriale sau persoane -daca transpaleta sau s tivuitorul sunt fara sarcina
concesintele sunt mai mici decat in cazul cand sunt cu sarcina
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii la picioare, fracturi la picioare
A113 GENERATOR DE RISC PROBABIL: - materiale depozitate necorespunzator pe rafturi sau in stiva DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -materiale puse pe raft intr-o pozitie instabila sau stiva instabila -materialele sa cada de pe raft
sau s tiva sa se rastoarne -sa fie accidentate persoane accidentate in preajma
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii la cap, mani sau picioare, plagi cap, m aini sau picioare, fracturi la cap, maini sau
picioare, strivire sau deces la stiva instabila
A114 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -materiale depozitate fara as igurarea lor in caz de vibratii, socuri ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -daca raftul este lovit si pe acesta sunt materiale, acestea pot cadea si in cadere pot accidenta
lucratorul sau alte persoane -daca se pun pe raft sau se iau de pe raft materiale care misca raftul exista ris cul ca
materialele aflate pe raft sa cada necontrolat si in cadere sa accidenteze persoane aflate in apropiere
CONSECINTE PROBABILE: - contuzii, exfoliatii sau plagi la cap, maini sau picioare, fracturi la cap, maini, picioare
A115 GENERATOR DE RISC PROBABIL: saci, cutii, lazi, deteriorate accidental ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -daca sacii de var, ciment au stat in umezeala, la manipulare acestia se pot sparge si varul sau
cimentul sa cada iar lucratorul sa aiba probleme la maini,la calile respiratoarii -daca lazile prezinta neconformitati, la
manevrare s au manipulare, acestea se pot desface si materialee din interior pot cadea necontrolat si pot accidenta
persoanele aflate in apropiere -daca cutiile sau recipientii de vopsele sunt m anevrate neatent se pot sparge iar lichidul
se poate imprastia si pot aparea probleme la contactul cu pielea -daca se m anevreaza sau se des face folia de pe
paletii cu bca, caram ida, exis ta riscul ca bucati sa cada peste lucrator sau alte persoane din apropiere

1 din 25
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, exfoliatii, plagi la cap, maini sau picioare, afectiuni la cai respiratorii, la ochi,
fracturi la picioare
A116 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -apa de baut pentru personalul care lucreaza in depozit si curte, daca nu se DECES 7 1 3
pastreaza in ambalaj original si se pune in alt fel de ambalaje; -substante periculoase lichide ce pot fi confundate cu
apa de baut daca sunt puse in alte ambalaje decat cele etichetate
CONDITII PROBABILE: -daca apa de baut se pune in ambalaje care au fost golite de continutul de substante
periculoase lichide,iar eticheta acestora este deteriorata, exista riscul ca lucratorul sa bea din aces te ambalaje -daca
subs tantele periculoase lichide incolore, care pot fi confundate cu apa, sunt puse in alte am balaje decat cele etichetate
exista riscul ca lucratorul sa bea crezand ca bea apa sau sa ofere s i altor lucratori in loc de apa.
CONSECINTE PROBABILE: -prin ingestia substantelor se pot produce reactii inflam atorii, daca substanta este iritanta,
se pot produce afectiuni cronice ori acute ale sanatații sau chiar deces daca subs tantele sunt nocive sau toxice.
A118 GENERATOR DE RISC PROBABIL: - prabusire de materiale in stiva, pe rafturi, pe dulapuri ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -daca adaugarea sau extractia unor materialele de constructii din stiva se executa imprudent
exista riscul ca acestea prin balans sa cada si sa produca accidentarea lucratorului; -daca materialele de constructii
din s tiva nu au aceleasi forme si dim ensiuni sau nu sunt in ambalaje de acelasi tip si dimensiuni exista ris cul ca
aces tea sa cada si sa produca accidentarea lucratorului sau a altor persoane aflate in preajma;. -daca materialele de
cons tructii sunt asezate pe rafturi, dulapuri ale caror dimens iune in latime este mai mica decat cea a materialelor exista
riscul ca acestea sa cada si sa produca accidentarea lucratorului s au a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, exfoliatii sau plagi la cap, maini sau picioare, fracturi la cap, m aini, picioare
A120 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -cozi lopeti, maturi, alte scule folosite la curatenie, in depozit si in curte ITM 1-3 zile 1 6 1
CONDITII PROBABILE: -pe timpul efectuarii curateniei in depozit si in curte din cauza manipularii defectuoase a
uneltelor, sculelor, sau a lovirii accidentale ale acestora de diferite corpuri se pot produce ruperi ale cozilor uneltelor si
sculelor folos ite la curatenie.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii la nivelul membrelor, plagi la maini, picioare
A121 GENERATOR DE RISC PROBABIL: la incarcare / descarcare daca se arunca m aterial, s aci, lazi, cutii, de la un lucrator la ITM 1-3 zile 1 6 1
altul
CONDITII PROBABILE: -daca la incarcare/descarcare se arunca saci cu continut pulverulent (var, ciment, ipsos etc.) de
la un lucrator la altul si daca sacii se desfac in mod accidental, exista riscul de inhalare a prafului rezultat din material;
-daca la incarcare/descarcare se arunca lazi, cutii, de la un lucrator la altul, exista riscul caderii lazilor,cutiilor care pot
accidenta lucratorii.
CONSECINTE PROBABILE: -praful din materialele de constructii poate patrunde prin caile respiratorii provocand
intoxicatii sau chiar boli profesionale; -contuzii la nivelul mem brelor, plagi la maini si picioare.
A122 GENERATOR DE RISC PROBABIL: stivuitor, transpaleta daca circula cu viteza mai m are decat cea permisa sau daca DECES 7 1 3
circula foarte aproape de elemente periculoase (rafturi, stive, oameni)
CONDITII PROBABILE: -daca stivuitorul circula cu viteza mai mare decat lim ita adm isa, exis ta riscul opririi acestuia
dupa parcurgerea unei distante mai mari decat cea pentru evitarea accidentarii lucratorilor sau persoanelor aflate in
curte sau sa aiba un impact cu anum ite elem ente periculoase(rafturi,stive) provocand accidentarea lucratorului sau
persoanelor sau chiar sa se rastoarne accidentand lucratori sau persoane aflate in preajm a; -daca stivuitorul circula cu
viteza mai mare decat limita admisa si poarta pe furci mase de materiale, exista riscul caderii aces tor mas e si
accidentarii lucratorului sau al altor persoane aflate in preajma; -daca trans paleta circula cu viteza mai mare dacat
limita admisa in apropierea elementelor periculoas e(rafturi, stive), exista riscul caderii materialelor de pe rafturi sau
prabusirii stivei care sa accidenteze lucratorul sau alte persoane aflate in preajma.
CONSECINTE PROBABILE: - contuzii, plagi, fracturi la nivelul membrelor, corpului,capului sau chiar deces, cauzate de
impactul cu s tivuitorul; - fracturi la maini, picioare sau cap cauzate de caderea elem entelor periculoase(rafturi, stive) -
deces cauzat de caderea elementelor periculoase(rafturi, stive).
A124 GENERATOR DE RISC PROBABIL: raft sau stiva lovita de om sau utilaj DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca raftul este lovit accidental de lucrator, exista riscul caderii materialelor aflate pe acesta si
accidentarii lucratorului sau a altor persoane aflate in preajm a; -daca stiva este lovita accidental de lucrator exista riscul
caderii materialelor aflate in stiva si acestea in cadere sa accidenteze lucratorul sau alte persoane aflate in preajm a.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, plagi la nivelul membrelor sau capului; -fracturi la nivelul mem brelor sau striviri,
deces in cazul caderii stivei de materiale.
A128 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -la desfacere paleti, lazi cu cutter ITM 1-3 zile 1 6 1
CONDITII PROBABILE: -daca la desfacerea paletilor si lazilor se utilizeaza cutterul, iar lucratorul es te neatent si nu
poarta manusi de protectie adecvare, exista riscul taierii epidermei
CONSECINTE PROBABILE: -plagi taiate externe, posibil cu hemoragii.
A129 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -la m anipulare neatenta de materiale risc de intepare ITM 1-3 zile 1 6 1
CONDITII PROBABILE: -daca la manipularea neatenta a unor materiale ca faianta, gresie etc. fara ca lucratorul sa
poarte echipament de protectie adecvat exista riscul ca parti din materiale sa provoace intepaturi ale epidermei
lucratorului;
CONSECINTE PROBABILE: -plagi intepate externe
A131 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -la m anipularea neatenta a materialelor grele exista riscul de accidentare la mana, ITM 1-3 zile 1 6 1
la picior
CONDITII PROBABILE: -cand sunt m anipulate neatent materialele grele si acestea au forme cu contururi ascutite,
exista riscul ca acestea sa produca zgarierea accidentala a lucratorului.
CONSECINTE PROBABILE: -plagi taiate externe fara hemoragii importante.
A132 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -la asezarea diferitelor materiale grele ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -cand sunt asezate, pe raft s au in stive, materiale grele, exista riscul de accidentare prin strivire
a diferitelor parti ale corpului lucratorului.
CONSECINTE PROBABILE: -strivirea degetelor sau a mainilor.
A133 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -materiale depozitate necorespunzator pe culoarele din magazine, depozit, curte ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -cand sunt depozitate necorespunzator materiale iar suprafata de depozitare prezinta denivelari,
exfolieri, gropi, exista riscul caderii m aterialelor si accidentarii lucratorului.
CONSECINTE PROBABILE: -plagi, contuzii, fracturi la nivelul membrelor.
A134 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -pardoseli ude, nesemnalizate, proaspat spalate DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca pardos elile sunt proaspat spalate, ude si nes emnalizate si lucratorul efectueaza diferite
activitati pe aceste suprafete fara sa poarte echipam ent cu talpa antiderapanta, exis ta riscul ca acesta sa alunecare si
sa cada accidentandu-se; -daca in conditiile de mai sus lucratorul in cadere se loveste cu capul de elemente
periculoase(rafturi,stive) acesta se accidenteaza foarte grav.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, plagi, fracturi la nivelul membrelor; -traumatisme cranio-cerebrale, comotii
cerebrale sau chiar deces.
A135 GENERATOR DE RISC PROBABIL: - materiale depozitate pe culoarele din magazine, depozit, curte, care ingus teaza ITM 1-3 zile 1 6 1
aces te culoare, limitand accesul om ului si al utilajului
CONDITII PROBABILE: -daca materialele sunt depozitate astfel incat sa creeze culoare inguste, exista riscul accidentarii
lucratorului la trecerea acestuia pin culoar.
CONSECINTE PROBABILE: -zgarieturi, contuzii la nivelul membrelor.
A137 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -curtea de depozitare, pardoseala din depozit si magazin, daca prezinta gropi, ITM 3-45 zile 2 5 3
denivelari etc
CONDITII PROBABILE: -cand suprafata de depozitare prezinta denivelari, exfolieri, gropi, exista riscul ca lucratorul s a
cada accidentandu-s e; -daca in conditiile de mai sus lucratorul in cadere se loveste cu capul de elemente
periculoase(rafturi,stive) acesta se accidenteaza foarte grav.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, plagi, fracturi la nivelul membrelor; -traumatisme cranio-cerebrale, comotii
cerebrale.

A2 FACTORI DE RISC TERMIC : 1

Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6

2 din 25
A202 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -materiale metalice sau ceramice, lasate in curte la temperaturi foarte scazute ITM 1-3 zile 1 6 1
CONDITII PROBABILE: -daca materialele metalice s au ceramice sunt lasate in curte la tem peraturi foarte s cazute(- 20
grade C) si lucratorul din diferite motive pune mana(36-37 grade C) pe materiale se creaza condens care ingheata si
astfel mana s e 'lipes te' de ele, la desprindere producandu-se afectiuni.
CONSECINTE PROBABILE: -exfolieri ale epidermei(degete, palma)

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 9

Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
A303 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -cabluri, prelungitoare daca au izolatie defecta sau imbatranita ITM 1-3 zile 1 6 1
CONDITII PROBABILE: -cablurile sa aiba izolatia defecta -cablurile sa fie sub tensiune -lucratorul s a ajunga cu mana in
zona dezizolata
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata
A304 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca lipsesc mans oane de la cablul de alimentare, calculator, incarcator telefon, DECES 7 1 3
scula electrica de mana ce urmeaza a fi verificata si predata clientului, incarcatorul de baterie de la stivuitor
CONDITII PROBABILE: -cablurile care ar trebui sa aiba mansoane dintr-un motiv nu mai au -in locul in care este
mans onul izolatia cablului sa cedeze -cablul sa fie sub tensiune -lucratorul sa puna mana in zoa respectiva si sa s e
electrocuteze
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata, deces prin electrocutare
A305 GENERATOR DE RISC PROBABIL: daca stecherele, prizele exis tente in magazine, depozit, curte nu au sisteme suko s i DECES 7 1 3
sunt folosite pentru conectarea aparatelor electrice exista pericol de electrocutare
CONDITII PROBABILE: -priza sau prelungitorul sa nu aiba sistem suko -stecherul, priza sau prelungitorul s a fie sub
tensiune -de la acestea se alimenteaza un consum ator fara suko -consum atorul sa fie si el in functiune -aparatul s ub
tensiune sa aiba probleme care sa provoace un scurt circuit urmat de incendierea aparatului -lipsind sistemul suko
aparatul ram ane sub tensiune si daca cineva pune mana pe aparat stecher, priza, daca nu sunt incalzite exista riscul sa
se electrocuteze -lucratorul s a incerce sa decupleze aparatul si sa s e electrocuteze
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata, deces prin electrocutare
A306 GENERATOR DE RISC PROBABIL: - daca sculele electrice au s tat in m ediu cu umezeala, daca cablurile electrice au DECES 7 1 3
stat in umezeala si apoi sunt puse sub tensiune fara a se astepta uscarea lor, exista risc de electrocutare
CONDITII PROBABILE: -daca aparatele care se afla sub tensiune sunt expuse la um ezeala sau condens, acestea pot
produce electrocutarea pers onalului care le deserveste -daca se folosesc cabluri, prelungitoare care au stat in condens
si sunt puse sub tensiune, exista riscul ca la punerea lor sub tensiune, lucratorul sa se electrocuteze
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata deces prin electrocutare
A308 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca se incearca repararea sculelor electrice aflate la vanzare si repararea se face DECES 7 1 3
cu personal neautorizat exis ta riscul ca aces ta sa se electrocuteze, sau scula reparata artizanal sa electrocuteze pe
cineva
CONDITII PROBABILE: -daca pentru remedierea diferitelor deranjamente la aparatele din dotare se fac modificari
neautorizate la acestea, personalul care le deserveste se poate electrocuta
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata, deces prin electrocutare
A309 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca se practica obiceiul de a consuma lichide in timpul programului exis ta riscul DECES 7 1 3
ca lichidele sa se verse accidental peste aparatele aflate sub tensiune (calculator, cantar), prize si acestea sa fie surse
de incendiu s i electrocutare
CONDITII PROBABILE: -daca la locul de munca se consuma cafea, apa si acestea sunt varsate accidental, lichidul
poate ajunge peste echipam entele electrice aflate s ub tensiune sau peste prelungitoarele expuse -daca lichidul ajunge
la partea sub tensiune de la aparate, priza, s unt sanse sa se produca scurt circuit urmat de incendiu -daca lucratorul
pune mana pe aparate aces ta se electrocuteaza
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata, deces prin electrocuatre
A311 GENERATOR DE RISC PROBABIL: daca se foloseste incarcator pentru bateria stivuitorului si acesta are carcasa DECES 7 1 3
deformata, sparta, lipsa, exis ta riscul ca acesta sa produca incendierea lui urmata de electrocutarea persoanei care il
utilizeaza
CONDITII PROBABILE: -incarcatorul are carcasa deformata, sparta, lipsa -incarcatorul este sub tensiune
-neconformitatea existenta la incarcator sa genereze scurtcircuit -lucratorul sa puna mana pe incarcatorul incendiat sau
sa arunce apa peste incarcatorul incendiat aflat sub tensiune
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata, deces prin electrocutare
A314 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca pentru remedierea diferitelor neconformitati constatate la aparate, cabluri, DECES 7 1 3
prize, prelungitoare, sunt folosite diverse persoane neautorizate, necalificate, exista riscul ca persoanele respective sa
se accidenteze prin electrocutare sau piesele folosite ulterior sa electrocuteze alte persoane care le utilizeaza
CONDITII PROBABILE: -aparate,stechere prelungitoare defecte -persoana neautorizata care sa incerce repararea lor
indiferent daca aces tea sunt sau nu sub tensiune -pe timpul interventiei persoana s a se electrocuteze pentru ca nu a
scos de sub tensiune -piesele respective sa fie reparate de persoana fara calificare si pies ele sa aiba neconformitati
-aces te piese daca s unt puse sub tensiune sa produca incendiu sau electrocutare
CONSECINTE PROBABILE: -arsuri de grade diferite -soc electric de scurta durata, deces prin electrocutare
A316 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca se innadesc cabluri de alimentare cu sectiuni diferite, sau daca se fac DECES 7 1 3
ramificatii pentru alte cabluri care au sectiuni diferite fata de cel ram ificat, exista riscul ca la utilizarea acestora sectiunea
cea mai mica sa cedeze prin supraincalzire initiala, incendiere, urm ata apoi de electrocutarea persoanei aflate in zona
CONDITII PROBABILE: -daca se pun sub tensiune consum atori de mare capacitate utilizand prize,stechere, cabluri
subdimensionate, curentul electric poate avea valori mult peste ce s uporta piesele si din acest motiv aces tea se pot
supraincalzi ajungand la incendiere -daca s alvatorul incearca sa stinga incendiul fara scoatere de sub tensiune exista
riscul ca acesta sa s e electrocuteze
CONSECINTE PROBABILE: -arsuri de grade diferite, soc electric de scurta durata, deces prin electrocutare

A4 FACTORI DE RISC CHIMIC : 4

Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
A402 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -varul daca este manevrat, m anipulat neatent, fara echipam ent de protectie, exista ITM 3-45 zile 2 5 3
riscul ca in contact cu pielea, ochii, caile res piratorii, acesta sa produca leziuni in zona de contact
CONDITII PROBABILE: -lucratorul sa manevreze neatent si fara echipament de protectie sacii cu var -din saci sa iasa
praf de var care sa intre in contact cu pielea, ochii sau caile respiratorii (soda caustica)
CONSECINTE PROBABILE: -ameteli, dureri de cap, oboseala, iritarea pielei, ochilor, imbolnaviri la nivelul cailor
respiratorii, s au chiar astm bronsic.
A403 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -lacurile, vopselele, diluantii daca nu sunt corect depozitati, manipulati, exis ta riscul ITM 3-45 zile 2 5 3
ca ambalajul sa se deterioreze si sa apara s curgeri de lichid si chiar vapori inflamabili
CONDITII PROBABILE: -la m anipularea incorecta a lacurilor, vopselurilor, diluantilor ambalajele sa se deterioreze si sa
apara scurgeri de lichid si chiar vapori inflam abili; -in apropiere sa se produca scantei sau sa se lucreze cu flacara
deschisa care sa provoace incendii.
CONSECINTE PROBABILE: -arsuri de diferite grade
A404 GENERATOR DE RISC PROBABIL: daca rezervorul de GPL de pe stivuitor nu este verificat periodic si prezinta s curgeri, DECES 7 1 3
este posibil ca acesta sa genereze o explozie cu ranirea utilizatorului
CONDITII PROBABILE: -rezervorul de GPL de pe stivuitor sa prezinte scurgeri; -in apropiere sa se produca scanteie sau
sa se lucreze cu flacara des chisa care sa genereze explozie.
CONSECINTE PROBABILE: -arsuri de diferite grade sau chiar deces

3 din 25
A407 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -scanerul de cod de bare de la casa de marcat DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lampa unui scaner portabil este orientata pentru o perioada m ai lunga de timp catre piele;
-daca lampa unui scaner portabil este orientata pentru o perioada m ai lunga de timp catre ochiul deschis; -daca
scanerul cu ultraviolete are s curgeri accidentale, mercurul poate expune lucratorul la pericole.
CONSECINTE PROBABILE: -deteriorarea tesutului pielii, arsuri si chiar cancer de piele, in conditii de expunere extrema;
-insuficienta functionala a ochilor, distrugerea retinei in cazul in care este orientat mult timp catre ochi; -insuficienta
hepatica, sau chiar deces in caz de ingerere a mercurului.

A5 FACTORI DE RISC BIOLOGIC : 1

Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
A513 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -clienti purtatori de diverse boli contagioase pe calea aerului, gripa, etc., care pot ITM 3-45 zile 2 5 3
imbolnavi vanzatorul
CONDITII PROBABILE: -neefectuarea curateniei la intervale regulate; -servirea mes ei in conditii improprii; -lucratorul sa
vina in contact cu clientii, purtatori de diverse boli contagioas e provocate de agenti infectiosi, transmisibili. reprezinta
factori de imbolnavire pentru lucratorul care isi desfasoara activitatea in astfel de m edii;
CONSECINTE PROBABILE: -imbolnaviri provocate de diferiti microbi, virusuri, paraziți mono sau pluricelulari sau
fractiuni proteice (gripa,hepatita,rujeola, tuberculoza,etc.)

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 29


B1 FACTORI DE RISC FIZIC : 19

Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
B101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -cand lucreaza afara, in curtea firmei, este expus la temperaturi ridicate DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -tem peratura din curte sau depozit sa fie ridicata, peste 35 grade -lucratorul sa des fasoare
activitati pe o perioada continua de cel putin o ora -lucratorul sa se deshidrateze ca urmare a expunerii la temperatura
extrema si sa nu suplimenteze pierderea de lichide si din acest motiv lucratorul sa aiba probleme de sanatate
CONSECINTE PROBABILE: - lipsa de orientare, stari de les in, stop cardiac, deces
B102 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -cand lucreaza in curte este expus perioadelor friguroase, temperaturilor scazute ITM 45-180 3 4 3
CONDITII PROBABILE: -tem peratura de afara sau cea din depozit sa fie -20 grade C, -lucratorul sa desfasoare continuu zile
cel putin o ora expus la temperatura scazuta -lucratorul sa fie echipat necorespunzator -lucratorul sa nu beneficieze de
ceai cald si nici de un spatiu incalzit -din aceste motive sa aiba probleme de sanatate imediate
CONSECINTE PROBABILE: -degeraturi mem bre, fata, pierderea cunostintei urmata sau nu de deces
B103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: cand intra sau iese in /din m agazin in perioada cu temperaturi extreme este supus DECES 7 1 3
socului termic
CONDITII PROBABILE: -daca afara este foarte rece sau foarte cald s i in spatiile gen depozit, birou temperatura este
normala, daca diferenta de temperatura e m are, atunci sunt conditii soc termic -daca lucratorul trece brusc in 2-3 s ec de
la o temperatura la alta, aces ta trecere favorizeaza s oc termic -daca lucratorul are probleme de sanatate si este supus
socului termic starea lui de s anatate se deterioreaza brusc(pers varstnice, cardiace,supraponderale,etc)
CONSECINTE PROBABILE: -pierderea cunostintei, infarct, deces
B104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: este expus cand lucreaza in curte si afara ploua, ninge, la intemperii ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -lucratorul desfasoara o activitate prelungita afara in umezeala, ceata, ploaie sau chiar nins oare;
-lucratorul nu poarta haine impermeabile sau haine ce nu permit absorbtia transpiratiei, atunci el este expus
afectiunilor provocate de acesti factori
CONSECINTE PROBABILE: -afectiuni respiratorii acute de tipul laringitelor, bronsitelor sau pneumoniilor la care se pot
asocia nevralgii cu variate localizari, frecvent intercostale.
B105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: cand sunt temperaturi ridicate si um iditatea in aer scazuta, lucratorul este expus la ITM 3-45 zile 2 5 3
uscaciune
CONDITII PROBABILE: -lucratorul desfasoara o activitate prelungita cand temperatura este ridicata si umiditatea in aer
scazuta; -lucratorul nu suplimenteaza pierderea lichidelor din organism prin consum ul de apa minerala; -procentul de
umiditate scade sub 25 si apare dis confortul la nivelul pielii si a mucoasei nazale
CONSECINTE PROBABILE: -deshidratare generala, afectiuni respiratorii precum: astmul, bronsita, sinuzita
B108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -in zona usilor depozitului de materiale, daca acestea sunt in repetate randuri ITM 1-3 zile 1 6 1
deschise / inchise, se produc curenti de aer
CONDITII PROBABILE: -usile si ferestrele depozitului de materiale s unt in repetate randuri deschise / inchise; -utilizarea
necorespunzatoare a sistem ului de ventilatie
CONSECINTE PROBABILE: -dureri de cap sau de dinti, nevralgii
B111 GENERATOR DE RISC PROBABIL: cand sunt multi client in magazin sau in curtea depozitului exista riscul ca zgomotul INV. GR. III 4 3 4
sa aiba valori mari
CONDITII PROBABILE: -clienti multi in magazin sau in curtea depozitului; -zgomotul este peste nivelul de 85 dB;
-lucratorul es te expus zilnic; -lucratorul nu poarta echipament de protectie.
CONSECINTE PROBABILE: -oboseala, tulburari digestive, cardiovasculare (cresterea tensiunii arteriale) s i
neuropsihice; -comunicare s i semnalizare defectuoase care pot conduce la accidentare; -incapacitatea de a auzi
sunete inalte, urmata de dificultati in auzirea sunetelor joase; -hipoacuzie, surzenie,
B112 GENERATOR DE RISC PROBABIL: cand desfasoara activitati in curtea depozitului sau in depozit si chiar in magazin pot DECES 7 1 3
fi stive de material prost depozitat, care se pot rasturna
CONDITII PROBABILE: -stive de material depozitate necores punzator, in pozitii instabile; -lucratorul desfasoara activitati
in apropierea acestora si din neatentie le poate lovi si acestea se pot rasturna; -lucratorul nu poarta echipament de
protectie
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, plagi la nivelul membrelor, capului; -fracturi la nivelul mem brelor; -traumatisme
cranio-cerebrale, comotii cerebrale, deces
B113 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -dim ineata cand in m agazin iluminatul artificial nu este pornit sau nu functioneaza. ITM 3-45 zile 2 5 3
In depozit daca iluminatul natural nu este completat cu iluminat artificial, exista riscul sa fie zone prost illum inate sau
fara iluminat. in curte in perioadele de iarna, dimineata sau seara tarziu, iluminatul natural este insuficient si daca nu
functioneaza iluminat artificial pot fi zone slab iluminate sau lipsa iluminat
CONDITII PROBABILE: -ilum inat natural este insuficient si nu functioneaza iluminatul artificial; -tuburile de iluminat nu
sunt inlocuite in mom entul in care incep sa nu mai functioneze corespunzator; -zone slab iluminate sau lipsite de
iluminat; -lucratorul este expus zilnic. datorita iluminatului insuficient, poate fi afectata vederea lucratorilor
CONSECINTE PROBABILE: -tulburari de vedere,vedere incetosata, halouri, pete oarbe, flocoane, cecitatea nocturna,
cataracta
B114 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -pentru situatiile in care ilum inatul artificial se intrerupe brusc (pana de curent) ITM 3-45 zile 2 5 3
trebuie luate masuri pentru caile de evacuare si pentru depozitare corecta a materialelor
CONDITII PROBABILE: -ilum inat fluctuant in zona de lucru; -iluminatul artificial se intrerupe brusc (pana de curent) pe
caile de evacuare si in depozit; -lucratorul desfasoara activitati in aceste zone.
CONSECINTE PROBABILE: -afectiuni oftalm ologice, contuzii, plagi,la nivelul membrelor, traumatisme cranio-cerebrale.
B116 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -cand se deplaseaza prin depozit sau prin curte este expus riscurilor generate de ITM 1-3 zile 1 6 1
activitatile desfasurate necorespunzator din magazin sau de responsabilii din zonele invecinate cu zona de lucru
CONDITII PROBABILE: -lucratorul se deplaseaza prin depozit sau prin curte; -in zonele invecinate cu zona de lucru se
desfasoara activitati necorespunzatoare
CONSECINTE PROBABILE: -dureri de cap, afectiuni oftalmologice, afectiuni respiratorii, etc.

4 din 25
B117 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -in perioadele cu frecvente descarcari electrice exista riscul ca lucratorii aflati in DECES 7 1 3
curte (afara) sa fie loviti de fulgere
CONDITII PROBABILE: -lucratorul se afla in curte in timpul uneri furtuni cu descarcari electrice; -curtea nu s e afla in zona
de acoperire a paratraznetului; -lucratorul m anevreaza unelte sau obiecte metalice, se afla in apropierea gardului
metalic, a cablurilor, tevilor sau conductelor; -lucratorul foloseste telefonul mobil, sau se deplaseaza prin curtea cu balti
de la apa de ploaie.
CONSECINTE PROBABILE: -soc, convulsii, arsuri externe, leziuni grave ale organelor interne sau deces
B119 GENERATOR DE RISC PROBABIL: personalul care lucreaza afara, chiar si numai temporar, vara in zona de campie, ITM 3-45 zile 2 5 3
sau in zona deschisa este expus prafului purtat de vant
CONDITII PROBABILE: -lucratorul isi desfasoara activitatea intr-o zona deschisa, pe timpul vijeliilor purtatoare de praf
netoxic peste limita de 10 mg/m3 si nu poarta echipament de protectie.
CONSECINTE PROBABILE: -iritatii ale tegum entelor, ulceratii, hipertrofia mucoaselor, pneumoconioze, alveolite,
brons iolite, s .a.
B121 GENERATOR DE RISC PROBABIL: iarna, daca sunt depuneri m ari de zapada pe acoperisul magazinului sau DECES 7 1 3
depozitului s i aceste depuneri nu sunt curatate, exista riscul sa alunece de pe acoperis si s a accidenteze lucratorii aflati
pe directia de cadere. similar este situatia turturilor
CONDITII PROBABILE: -pe acoperisul magazinului s au depozitului sunt depuneri m ari de zapada si la strasini sunt
formati turturi; -depunerile de zapada si turturii sunt gata sa cada; -lucratorii se afla pe directia de cadere
CONSECINTE PROBABILE: -traumatisme craniene, comotie cerebrala, deces
B122 GENERATOR DE RISC PROBABIL: exista riscul ca lucratorul sa nu mai poata veni la firma sau sa nu mai poata pleca ITM 3-45 zile 2 5 3
de la firma acasa, sau sa fie surprins pe drum de nameti sau viscol
CONDITII PROBABILE: -vrem e extrem a cu ninsoare viscolita si nameti; -lucratorul nu poate pleca de la serviciu;
-lucratorul es te surprins pe drum de fenomenele extreme amintite m ai sus fara sa poarte imbracam inte adecvata.
CONSECINTE PROBABILE: -degeraturi ale mainilor, picoarelor, hipotermie
B123 GENERATOR DE RISC PROBABIL: cand sunt precipitatii exista riscul ca in zona de intrare in m agazin, in depozit si in ITM 3-45 zile 2 5 3
curte sa fie portiuni impracticabile, care daca nu sunt rezolvate sa puna in pericol angajatii si alte persoane
CONDITII PROBABILE: -sunt precipitatii si in zona de intrare in magazin, in depozit sau in curte suprafetele devin
alunecoase; -lucratorul nu poarta incaltaminte adecvata
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, fracturi la nivelul membrelor, traum atisme cranio-cerebrale, comotii
B124 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -cand sunt precipitatii drumul de acasa la serviciu si invers poate deveni DECES 7 1 3
problemetic s au chiar impracticabil
CONDITII PROBABILE: -vrem e cu precipitatii si vant puternic, vizibilitate redusa; -lucratorul se afla pe traseul de
deplasare de acasa la serviciu sau invers, pe jos sau cu masina.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, exfoliatii, plagi, fracturi, traumatisme, comotie, deces
B125 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -la deplasarea de acasa la serviciu si invers pot fi situatii cand traficul este foarte DECES 7 1 3
aglom erat, s au cu portiuni de drum problem atice. in zonele rurale plecarea si sosirea anim alelor de la pas unat, in
zonele cu birturi la m argine de drum , pot fi persoane sub influenta alcoolului. in unele zone pot fi persoane care
tranziteaza strada prin locuri neperm ise
CONDITII PROBABILE: -pe traseul de deplasare de acasa la serviciu si invers traficul este aglomerat, portiuni de drum
cu animale, cu persoane aflate sub influenta alcoolului, cu persoane care traveseaza strada prin locuri nepermise;
-lucratorul se deplas eaza pe acest traseu cu masina personala; -din cauza conditiilor mai sus amintite lucratorul pierde
controlul mas inii si se accidenteaza.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, exfoliatii, plagi, fracturi, traumatisme, comotie, deces.
B130 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca se deplaseaza de acasa la serviciu si invers cu mijloace de transport si DECES 7 1 3
aces tea nu s unt corespunzatoare exista riscul sa se accidenteze pe timpul transportului. la fel exis ta riscul daca
angajatul nu respecta masurile de siguranta stabilite de transportator
CONDITII PROBABILE: -lucratorul se deplaseaza de acasa la serviciu si invers cu m ijloace de transport
necorespunzatoare s au pe timpul transportului lucratorul nu respecta masurile de siguranta stabilite de transportator;
-in contextul precizat mai sus , se produce im pact intre mijlocul de transport si diverse obstacole.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, exfoliatii, plagi, fracturi, traumatisme, comotie, deces.

B2 FACTORI DE RISC CHIMIC : 1

Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
B202 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -in depozit, cat si in curte pot fi situatii cand se deterioreaza sacii de var, ciment s au INV. GR. III 4 3 4
adezivi si pulberea este in suspensie in aer. La fel este situatia cand se comercializeaza aceste produse vrac.
CONDITII PROBABILE: -in m agazin se comercializeaza var, ciment sau adezivi vrac, in depozit, cat si in curte sunt saci
de var, cim ent sau adezivi deteriorati; -in conditiile de mai sus se formeaza pulberi in suspensii; -lucratorul isi
desfasoara activitatea in acest mediu fara a purta echipament de protectie s i este expus zilnic.
CONSECINTE PROBABILE: -hipertrofii sau atrofii ale mucoasei, boli alergice (conjunctivite), pneum onii, bronsite,
pneumoconioze (silicoza).

B3 FACTORI DE RISC BIOLOGIC : 9

Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
B301 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca grupul sanitar este neintretinut sau necorespunzator folosit exista ris cul ca ITM 45-180 3 4 3
aces ta sa fie un focar de infectie zile
CONDITII PROBABILE: -grupul sanitar este neintretinut sau necorespunzator; -lucratorul foloseste in mod frecvent
grupul sanitar.
CONSECINTE PROBABILE: -infectii cutanale(dermatite), infectii cu diverse bacterii (Salmonella, Es cherichia coli),
infectie cu stafilococul auriu, care poate produce sinuzite, pneumonii, meningita sau chiar septicem ie.
B302 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca vestiarul este neintretinut sau necorespunzator folosit acesta poate fi o sursa ITM 3-45 zile 2 5 3
de imbolnavire
CONDITII PROBABILE: -vestiarul este neintretinut sau necorespunzator sau prezinta umezeala; -lucratorul foloseste in
mod frecvent vestiarul
CONSECINTE PROBABILE: -infectii cu diversi virusi (papilom a uman), infectii cu diverse bacterii (stafilococ auriu).
B303 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca nu se respecta masurile minime de igiena colectiva s i individuala pentru ITM 3-45 zile 2 5 3
servirea mes ei exista riscul ca lucratorul sa aiba problemede sanatate
CONDITII PROBABILE: -la servirea m esei nu se respecta m asurile minime de igiena colectiva si individuala; -lucratorul
serveste mas a in conditiile de mai sus (mesele, scaunele sau fetele de masa murdare, tacamurile nu sunt sterilizate
bine).
CONSECINTE PROBABILE: -infectii cu diversi virusi sau diverse bacterii.
B304 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca la intrarea in depozit nu se respecta m asurile de SSM specifice depozitului, ITM 1-3 zile 1 6 1
similar in curtea unde sunt depozitate materiale, exista riscul ca lucratorul la tranzitarea acestor zone sa se expuna la
diverse riscuri si sa s e imbolnaveasca.
CONDITII PROBABILE: -la intrarea in depozit si in curtea unde sunt depozitate materiale nu se respecta masurile de
SSM specifice depozitului; -lucratorul tranziteaza aceste zone.
CONSECINTE PROBABILE: -infectii cu diverse microorganisme (richeti).

5 din 25
B305 GENERATOR DE RISC PROBABIL: daca nu se respecta masurile de igiena colectiva cat si cele de igiena individuala ITM 1-3 zile 1 6 1
minim neces are stabilite in contractual colectiv de m unca, cat si in fisa pos tului, pot fi unii angajati care pot fi surse de
imbolnavire pentru altii din acest motiv
CONDITII PROBABILE: -unii lucratori au tinuta de lucru neintretinuta, care nu respecta igiena colectiva sau individuala,
si din aceasta cauza manecile si buzunarele halatelor sau s alopetelor reprezinta zonele cele mai expuse la
contaminare.
CONSECINTE PROBABILE: -infectare cu diverse bacterii(spirochete).
B306 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -poate sa fie afectata sanatatea lui de zona in care zilnic are de dus gunoiul de la ITM 3-45 zile 2 5 3
locul sau de munca
CONDITII PROBABILE: -zona de colectare deseuri prezinta gunoi menajer intrat in putrefactie, resturi de mancare
imprastiate, m irosuri insuportabile, etc.; -lucratorul duce zilnic gunoiul in aceasta zona.
CONSECINTE PROBABILE: -enterocolita, parazitoza digestiva,hepatita virala de tip A sau chiar rabie.
B308 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca in zona de depozitare din curte si din depozit cat si in magazine nu se face ITM 3-45 zile 2 5 3
dezinsectie s i deratizare cel putin anual, exista riscul sa apara gandaci, rozatoare etc, care pot genera diferite boli in
zona in care acestea sunt
CONDITII PROBABILE: -in zona de depozitare din curte si din depozit cat si in magazine nu se face anual dezinsectie si
deratizare; -lucratorul isi des fasoara activitatea in aceste zone in care sunt gandaci, rozatoare, etc.
CONSECINTE PROBABILE: -infectii virale (hantavirusul, CML, leptos piroza), salmonella, dizenterie, gastro-enterita,
hepatita A, holera
B309 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca nu sunt reglementari clare sau acestea nu sunt respectate pot apare situatii ITM 1-3 zile 1 6 1
conflictuale intre angajati sau intre acestia si client care pot degenera
CONDITII PROBABILE: -situatii conflictuale intre angajati sau intre acestea si clienti turbulenti; -situatiile degenereaza in
hartuire, acte de agresiune verbala sau agresiune fizica prin folosirea fie a corpului propriu, fie a unor obiecte
contondente, atac, spargeri, care pun in pericol securitatea, sanatatea, bunastarea sau performanta in munca.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, exfoliatii, echim oze,stres, traumatism e, simptome post-traum atice (frica, fobiile,
tulburarile de somn, tulburarea de stres post-traumatic), etc.
B310 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca nu sunt reglementari clare pentru clientii aflati in magazine si zona de ITM 3-45 zile 2 5 3
depozitare din curte, acestia pot provoca diverse evenimente nedorite prin nerespectarea acestor reglementari,
neafisare etc
CONDITII PROBABILE: - activitate desfasurata imprudent sau neatent - conditiile sa produca accidentarea lucratorului
care desfasoara activitatile in aceste conditii sau sa provoace o afectare in timp a s tarii de sanatate a aces tuia
CONSECINTE PROBABILE: - boli contagioase - parazitoza intestinala

C : FACTORI DE RISC - ANGAJATOR SI ALTI RESPONSABILI CU ASIGURAREA CERINTELOR MINIME DE SSM LA


LOCUL DE MUNCA EVALUAT; SARCINA DE MUNCA : 12

C1 FACTORI DE RISC GENERATI DE ANGAJATOR SI ALTI RESPONSABILI PENTRU ASIGURAREA/REALIZAREA


CERINTELOR MINIME DE SSM LA LOCUL DE MUNCA EVALUAT : 8

Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
C101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -nerespectarea procedurii de angajare DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatorul dispune angajarea unei persoane fara ca aceasta sa aiba calificarea
necesara si nici experienta necesara postului, exista riscul ca persoana sa fie angajata cu toate aceste lipsuri
CONSECINTE PROBABILE: -oricare din consecintele probabile de la grupele A si B
C102 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -inspectorul SSM pentru IIG DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca inspectorul ss m este in concediu de odihna s au de boala sau din alte motive lipseste o
perioada de timp; -daca in aceasta perioada se fac angajari sunt sanse ca noii angajati sa sara peste IIG s i sa faca
numai ILM; -din aces te motive noii angajati care au sarit pes te IIG necunoscand riscurile generale si masurile de
prevenire si protectie specifice acestora pot ajunge sa se accidenteze sau sa provoace accidente cu diferite consecinte.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare din consecintele probabile de la grupele A si B
C103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -conducator loc de m unca pentru IP DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca conducatorul loc de m unca lis pseste timp indelungat; -daca in aceas ta perioada este
planificata instruirea periodica si nefiind conducatorul locului munca, IP nu se mai face; -exista riscul ca lucratorii care
se incadreaza in acest loc de munca sa nu cunoasca elemente noi aparute la locul de munca si din acest motiv sa
provoace diferite evenimente din care sa fie accidentat.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare din consecintele probabile de la grupele A si B
C104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -inspectorul SSM si conducatorul locului de munca pentru calcularea EIP. DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -inspectorul ssm si conducatorul locului de munca nu intocmesc necesarul de EIP conform
reglementarilor; -din aceasta situatie angajatii care se incadreaza in acest loc de m unca pot fi necorespunzator echipati
si se vor expune la riscuri de accidentare.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare din consecintele probabile de la grupele A si B
C105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Inspector SSM si conducatorul locului de munca DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca nu au intocmit corect lista EM pentru acest loc de munca -din acest motiv sunt sanse ca
EM care va dota locul de munca sa fie necorespunzator sau costisitor la intretinere
CONSECINTE PROBABILE: -oricare din consecintele probabile de la grupele A si B
C108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -inspectorul SSM si conducatorul de loc de munca daca nu stabilesc corect DECES 7 1 3
necesarul de docum ente ce trebuie pastrate de catre conducatorul de loc de munca
CONDITII PROBABILE: -inspectorul SSM si conducatorul de loc de m unca nu stabilesc corect necesarul de docum ente
ce trebuie pastrate de catre conducatorul de loc de m unca; -din aceste motive exista riscul ca lucratorii sa nu primeasca
o ins truire adecvata s i suficienta si in timp s a se produca diferite evenimente in care sunt im plicati lucratorii acestui loc
de munca.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare din consecintele probabile de la grupele A, B s i D
C109 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -inspector SSM si conducator LM daca nu fac suficient necesarul de semnalizare DECES 7 1 3
pentru LM evaluat
CONDITII PROBABILE: -inspector SSM si conducator LM fac un necesar ins uficient pentru semnalizarea LM evaluat;
-din aceste m otive e posibil, in timp, sa se produca diferite evenimente SSM la angajatii incadrati pe acest tip de loc de
munca
CONSECINTE PROBABILE: Toata gam a de consecinte posibile identificate la riscurile de grupa A, B sau D
C 111 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -conducatorul LM daca nu respecta procedura de formulare si trans mitere sarcina DECES 7 1 3
de munca. Conducatorul LM daca da sarcini de munca persoanelor neinstruite, neechipate corespunzator si fara s tare
medicala adecvata sarcinii pe care urmeaza sa o efectueze
CONDITII PROBABILE: -conducatorul LM daca da sarcini de munca persoanelor neinstruite, neechipate corespunzator
si fara stare m edicala adecvata sarcinii pe care urmeaza sa o efectueze; -din aceste motive exista riscul ca lucratorul sa
se accidenteze sau s a accidenteze alti lucratori.
CONSECINTE PROBABILE: -toata gama de consecinte posibile identificate la riscurile de grupa A, B sau D

C2 FACTORI DE RISC GENERATI DE SARCINA DE MUNCA CU NECONFORMITATI : 4

Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6

6 din 25
C201 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Inspector SSM Conductor LM Medic medicina muncii daca nu stabilesc corect DECES 7 1 3
necesarul de personal de prim ajutor si materialele de prim ajutor necesare acestora
CONDITII PROBABILE: -daca nu sunt stabilite corect necesarul de personal de prim ajutor si materialele de prim ajutor
-din aceste m otive exista riscul ca m asurile de prim ajutor sa nu fie aplicate corespunzator sau pe timpul aplicarii
masurilor sa nu fie m aterialele necesare interventiilor;
CONSECINTE PROBABILE: -toata gama de consecinte posibile identificate la riscurile de grupa A, si B, daca nu se
acorda primul ajutor in cel mai scurt timp, poate conduce la agravarea cons ecintelor posibile identificate
C203 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -responsabilul SSM daca nu a propus angajatorului un medic de m edicina muncii DECES 7 1 3
si draftul de contract cu aces ta
CONDITII PROBABILE: -daca nu se propune angajatorului un medic de medicina m uncii si draftul de contract cu
aces ta; -din aceste m otive exista riscul ca lucratorii cu anum ite afectiuni sa se accidenteze, sau sa accidenteze alti
lucratori, sau sa sufere anum ite crize.
CONSECINTE PROBABILE: -toata gama de consecinte posibile identificate la riscurile de grupa A, B si D, daca nu se
intervine in cel mai s curt timp, poate conduce la boli profesionale in faze avansate
C204 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -inspector SSM si m edic MM daca nu stabilesc si nu trec in documentul intern al DECES 7 1 3
firmei masurile ce trebuie luate de catre angajator pentru toate angajatele din firma cf. reglementari in vigoare
CONDITII PROBABILE: -daca in raportul de evaluare a salariatei aflata in stare de graviditate nu se trec masurile ce
trebuie luate de catre angajator pentru protectia maternitatii la locul de munca, exista riscul ca efectele asupra sanatatii
salariatei aflata in aceasta s ituatie sa fie nocive.
CONSECINTE PROBABILE: -pierderea sarcinii, sterilitate, deces.
C205 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -inspector SSM, medic MM, conducator LM, responasabil cu aprovizionarea, daca nu DECES 7 1 3
au stabilit o procedura cf cu legislatia privind perioadele cu temperaturi extreme
CONDITII PROBABILE: -daca nu s-a stabilit o procedura in conformitate cu legislatia privind perioadele cu temperaturi
extreme, exis ta riscul ca lucratorii sa fie expusi evenimentelor cu consecinte grave asupra sanatatii lor.
CONSECINTE PROBABILE: -soc termic, ins olatii, stari de lesin, tahicardii, infarct, deces

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 24


D1 FACTORI DE RISC ACTIUNI GRESITE : 12

Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
D101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul nu ia in prim ire locul de munca conform procedurii, s-ar putea sa fie
neconformitati care i-ar putea creea probleme la locul de m unca, care ar putea conduce la accidentarea lucratorului sau
a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D102 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura de remediere DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul constata neconformitati la luarea in primire a locului de munca si nu le
remediaza conform procedurii specifice sau la remediaza cine nu trebuie, exista riscul ca aceste neconformitati
rezolvate necorespunzator s a conduca la accidentarea lucratorului s au a altor persoane
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul nu respecta procedura de verificare a echipamentelor de m unca, exista ris cul ca
aces tea sa aiba diverse neconformitati care sa nu fie cunos cute de angajat si angajatul in timp ce foloseste aceste
echipamente de munca se poate accidenta.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul constata neconformitati la verificarea EM si nu le remediaza conform procedurii
sau le remediaza cu persoane care nu au competente, exista riscul ca lucratorul sa se accidenteze la aces te EM.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B.
D105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu a inteles tot ce trebuia sa faca din lista de sarcini DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul nu a inteles toate detaliile privid realizarea unei sarcini de munca exiata ris cul
ca angajatul sa faca altceva decat i s-a com unuicat si din acest motiv sa se accidenteza sau sa accidenteze alte
persoane.
CONSECINTE PROBABILE: - oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca are neclaritati la prim irea unei sarcini si nu a solicitat detalii, daca DECES 7 1 3
nu are competentele necesare si accepta sa duca la indeplinire o s arcina de munca.
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul nu a inteles sarcina de munca primita si nu cere lamuriri celui care a dat
sarcina, exis ta riscul ca atunci cand trece la rezlocvarea ei sa se produca evenimente nedorite sau chiar accidente de
munca.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul a trecut la realizarea unei sarcini de munca si nu respecta procedura specifica
exista riscul ca locul de munca, echipamentele de m unca sau echipamentul de protectie sa prezinte neconformitati
care nu sunt cunoscute de angajat, care pot conduce la evenimente nedorite, inclusiv la accidentarea lucratorului s au a
altor persoane
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B.
D108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura referitoare la remedierea neconformitatilor DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul constata neconformitati la partea pregatitoare a sarcinii de munca sau pe timpul
rezolvarii sarcinii de munca s i nu opreste din derulare partea aflata in executie, exista riscul ca aces te neconformitati sa
conduca la evenimente nedorite; -daca angajatul constata neconformitati, opreste din derulare partea aflata in executie
si trece la rezolvarea neconfonformitatilor, dar persoanele care rezolva neconform itatile nu au competentele necesare,
exista riscul aparitiei evenimentelor nedorite, accidentarea lucratorului sau a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B.
D109 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura de intretinere DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul nu respecta procedura de verificare, intretinere si punere la locul lor a EM cand
s-a terminat ziua de lucru, exista riscul ca aceste EM sa fie lasate la voia intamplarii si a doua zi sa produca riscuri din
grupa A 300 sau alte riscuri.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B.
D110 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura DE REMEDIERE A NECONFORMITATILOR DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul constata neconformitati atunci cand verifica EM si EIP inainte de punerea la
locul lor si nu le rem ediaza s au le rezolva fara a avea competentele necesare se poate accidenta sau poate accidenta
pe altcineva.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D113 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca se prezinta la program cu probeme de sanatate nedeclarate DECES 7 1 3
conducatorului LM
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul are problem e de sanatate care il im piedica sa rezolve sarcina de m unca s i nu
informeaza conducatorul locului de munca, exista riscul ca in timp ce lucreaza starea lui de sanatate sa se agraveze si
sa produca accidentarea propriei persoane sau a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -leziuni, contuzii, fracturi, deces
D114 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca accepta sarcini de m unca fara a avea cunostiintele necesare DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul este pus sa rezolve diferite s arcini s i nu are pregatirea necesara, nu are
echiparea corespunzatoare si accepta sa treaca la rezolvarea sarcinii fara s a informeze pe cel care a dat s arcina, exista
riscul ca angajatul sa se accidenteze din nepricepere sau s a provoace diverse accidente.
CONSECINTE PROBABILE: - contuzii, fracturi, leziuni interne, deces

7 din 25
D2 FACTORI DE RISC OMISIUNI : 12

Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
D201 GENERATOR DE RISC PROBABIL: angajatul daca paraseste locul de m unca fara aprobare DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul paraseste locul de m unca fara aprobare exista riscul ca in graba s a fie
accidentat sau sa provoace alte accidente.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, fracturi, deces
D202 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca lasa nesupravegheate echipamente de munca in functiune DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: - daca lucratorul lasa nesupravegheate echipamente de munca in functiune, exista riscul ca din
cauza functionarii necorespunzatoare a acestora sa se produca evenimente nedorite care s a conduca la accidentarea
lucratorului s au a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D203 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca accepta sa desfasoare activitati ce nu sunt in lista de sarcini sau nu DECES 7 1 3
reies din fisa postului
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul accepta sa desfasoare activitati care nu sunt in sarcina de munca s au care nu
sunt in fisa postului, exista riscul ca, nestiind cum sa actioneze pentru indeplinirea sarcinii de munca, sa s e
accidenteze s au sa accidenteze alte persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D204 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu face curat si daca nu indeparteaza periodic deseurile rezultate in DECES 7 1 3
procesul muncii
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul nu face curat la locul de munca si daca nu indeparteaza deseurile rezultate in
procesul muncii si desfasoara activitatea in continuare, exis ta riscul ca din cauza deseurilor tehnologice sa execute
actiuni gresite care sa conduca la accidentarera propriei persoane sau a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D205 GENERATOR DE RISC PROBABIL: angajatul daca nu pastreaza din proprie initiativa spatiul de lucru DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul nu pastreaza din proprie initiativa spatiu suficient in jurul echipamentului tehnic
pe care il des erveste, exista riscul ca din neatentie sa loveasca echipamentul cu parti ale corpului s au cu diverse unelte
si acest lucru sa conduca la evenimente nedorite care sa produca accidentarea lucratorului sau a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D206 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu pastreaza spatiu suficient fata de utilajele aflate pe directia lui de DECES 7 1 3
deplasare
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul nu pastreaza spatiu suficient fata de utilajele aflate pe directia sa de deplas are,
exista riscul ca, din neatentie, pe tim pul deplasarii sa se loveasca sau sa fie lovit de aceste utilaje, accidentandu-s e.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D207 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu poarta din proprie initiativa EIP din dotare atunci cand se expune DECES 7 1 3
la ris curi
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul nu poarta din proprie initiativa EIP din dotare cand desfasoara activitati in care
sunt anticipate accidentari sau vatam ari ale sanatatii, atunci se pot produce evenim ente cu risc mare de accidentare
sau imbolnavire pentru propria persoana.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D210 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca blocheaza chiar si numai temporar accesul la mijloacele de stins DECES 7 1 3
incendiu din zona sa de responasbilitate
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul blocheaza chiar si numai temporar accesul la mijloacele de stins incendiu si
daca in zona sa de responas bilitate se declaseaza un incendiu, atunci exis ta riscul sa nu se poata interveni pentru
stingerea incendiului cu mijloace adecvate s i suficiente si se pot produce accidentari ale lucratorilor sau ale altor
persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D211 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca blocheaza chiar si numai temporar accesul la locul unde este trus a DECES 7 1 3
sanitara (daca este in zona s a de responsabilitate)
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul blocheaza accesul la locul unde este trusa sanitara, atunci cand e nevoie de
acordarea primului-ajutor nu se poate interveni cu m ateriale sanitare (pansament compres iv, in cazul hemostazei, atele
in cazul luxatiilor, entorselor, dispozitiv de respiratie gura la gura, etc)
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D212 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca muta sau blocheaza vizibilitatea la s emnalizarile de SSM s i SU DECES 7 1 3
aflate in zona sa de responsabilitate
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul muta semnalizarile de SSM si SU aflate in zona sa de responsabilitate sau
blocheaza vizibilitatea acestor semnalizari, exista riscul ridicat ca lucratorul sau alte persoane de la locul de munca sa
se accidenteze.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D213 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca accepta la locul sau de munca alte personae ce nu au legatura cu DECES 7 1 3
activitatea sa sau nu sunt sefi ierarhici
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul permite accesul la locul sau de munca a altor persoane care nu au legatura cu
activitatea specifica locului de munca, exista riscul ca din cauza actiunii acestor persoane sa aiba loc evenimente
nedorite care sa produca accidentarea lor s au a lucratorilor.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D214 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca perturba activitatea de la alte locuri de munca DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul in tim p ce isi ineplineste sarcina de munca perturba activitatea de la alte locuri
de munca,este posibil ca lucratorii care des fasoara activitati in acele locuri de munca sa fie expusi la factori de risc cu
cons ecinte asupra integritatii si sanatatii lor.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B

8 din 25
SC PIT 02
Pitesti str. Alecu Ruso nr. 11
J01/11111/1111,
1111111
Tel 0721788037, sau

SITUATIA CENTRALIZATOARE
cu riscurile identificate si evaluate pentru
locul de munca : vanzator materiale de constructii

Centralizator pe nivel de risc


Nr.
Denumire factorilor de risc 1 2 3 4 5 6 7 Total
crt
A1FACTORII DE RISC MECANIC 6 1 17 1 25
A2FACTORII DE RISC TERMIC 1 1
A3FACTORII DE RISC ELECTRIC 1 8 9
A4FACTORII DE RISC CHIMIC 4 4
A5FACTORII DE RISC BIOLOGIC 1 1
TOTAL FACTORI DE RISC - DOTAREA TEHNICA; SCULE SI
A 8 1 30 1 40
UNELTE; MATERIALE SI SUBSTANTE
30
30

25

20

15

10
8

1 1
0 0 0
0

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

TOTAL FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE

Centralizator pe nivel de risc


Nr.
Denumire factorilor de risc 1 2 3 4 5 6 7 Total
crt
B1FACTORII DE RISC FIZIC 2 16 1 19
B2FACTORII DE RISC CHIMIC 1 1
B3FACTORII DE RISC BIOLOGIC 3 6 9
B TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA 5 22 2 29
30

25

22

20

15

9 din 25
10

5
5

0 0 0 0
0

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA

Centralizator pe nivel de risc


Nr.
Denumire factorilor de risc 1 2 3 4 5 6 7 Total
crt
C1 Angajator si alti responsabili 8 8
C2 Sarcina de munca cu neconformitati 4 4
C TOTAL FACTORI DE RISC - ANGAJATOR; SARCINA DE MUNCA 12 12
20

15

12

10

0 0 0 0 0 0
0

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

TOTAL FACTORI DE RISC - SARCINA DE MUNCA

Centralizator pe nivel de risc


Nr.
Denumire factorilor de risc 1 2 3 4 5 6 7 Total
crt
D1 Actiuni gresite 12 12
D2 Omisiuni 12 12
D TOTAL FACTORI DE RISC - EXECUTANT 24 24
30

25
24

20

15

10

0 0 0 0 0 0
0

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

10 din 25
TOTAL FACTORI DE RISC - EXECUTANT

Centralizator pe nivel de risc


Nr.
Denumire factorilor de risc 1 2 3 4 5 6 7 Total
crt
A TOTAL FACTORI DE RISC - DOTAREA TEHNICA;
8 1 30 1 40
SCULE SI UNELE; MATERIALE SI SUBSTANTE
B TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA 5 22 2 29
C TOTAL FACTORI DE RISC - ANGAJATOR; SARCINA DE MUNCA 12 12
D TOTAL FACTORI DE RISC - EXECUTANT 24 24
TOTAL FACTORI DE RISC - LOC DE MUNCA 13 1 88 3 0 0 0 105
90
88

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15
13

10

11 din 25
3

1
0 0 0
0

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

TOTAL FACTORI DE RISC - LOC DE MUNCA

12 din 25
13 din 25
SC PIT 02
Pitesti str. Alecu Ruso nr. 11
J01/11111/1111,
1111111
Tel 0721788037, sau

Nivelul de risc global


la locul de munca : vanzator materiale de constructii

NOTA:

Nivelul de risc global (Nrg) pentru acest loc de munca se calculeaza ca o medie ponderata a nivelurilor
de risc stabilite pentru factorii de risc identificati.
Pentru ca rezultatul obtinut sa reflecte cit mai exact posibil realitatea, se utilizeaza ca element de
ponderare rangul factorului de risc, care este egal cu nivelul de risc.
In acest mod, factorul cu cel mai mare nivel de risc va avea si rangul cel mai mare.
Se elimina astfel posibilitatea ca efectul de compensare intre extreme, pe care il implica orice medie
statistica, sa mascheze prezenta factorului cu nivel maxim de risc.
Formula de calcul a nivelului global de risc pentru un loc de munca potrivit metodei INCDPM Buc :

m1 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 1 ; In acest caz m1 = 13

m2 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 2 ; In acest caz m2 = 1

m3 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 3 ; In acest caz m3 = 88

m4 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 4 ; In acest caz m4 = 3

m5 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 5 ; In acest caz m5 = 0

m6 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 6 ; In acest caz m6 = 0

m7 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 7 ; In acest caz m7 = 0

14 din 25
Nivelul de risc determinat cu formula de mai sus pentru acest loc de munca ( vanzator materiale de
constructii) evaluat este de : 2.95

Tabelul cu incadrarea nivelului de risc global in una din clasele de risc

Clasa de risc
Nivelul de risc evaluat pentru
Nr.crt. Felul riscului
acest loc de munca este

1
0 2 3

Mai mic sau egal cu 0,5


1 Minim

>0,5 = 1,5
2 Foarte mic

>1,5 = 2,5
3 Mic

>2,5 = 3,5
4 Mediu 2.95

>3,5 = 4,5
5 Mare

>4,5 = 5,5
6 Foarte mare

Mai mare de 5,5


7 Inacceptabil

Nivelului de risc determinat la acest loc de munca ( vanzator materiale de constructii) comparat cu nivelurile
de risc din tabelul de mai sus duce la urmatoarea concluzie : Mediu

15 din 25
SC PIT 02
Pitesti str. Alecu Ruso nr. 11
J01/11111/1111,
1111111
Tel 0721788037, sau

LISTA
CU NECONFORMITATILE REZULTATE IN URMA EVALUARII LA
locul de munca : vanzator materiale de constructii

Ricurile care au fost cotate in fisa de evaluare cu nivel de risc 1 sau 2 sunt considerate riscuri mici sau neglijabile.
Riscurile care au fost cotate in fisa de evaluare cu nivel cel putin egal cu 3, sunt considerate riscuri mari si aceste riscuri trebuie
tratate prin masuri de prevenire si masuri de protectie asa cum sunt acestea definite in anexa 7 din HG 1425/2006.
Aceste riscuri se trec de regula de catre evaluator intr-un document separat, numit lista cu neconformitatile rezultate in urma evaluarii
de risc SSM.
In baza acestei liste , ulterior evaluatorul de risc face primul proiect de plan de prevenire si protectie (post evaluare) ce se intocmeste
pentru acest loc de munca in conformitate cu prevederile art. 15 si anexei nr. 7 la Normele metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii 319/2006.

A : FACTORI DE RISC - DOTAREA TEHNICA; SCULE SI UNELTE; MATERIALE SI SUBSTANTE UTILIZATE IN PROCESUL
MUNCII : 31
A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 18
Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
A102 GENERATOR DE RISC PROBABIL: saci var, ciment, adezivi, galeti cu diverse material, cutii (lacuri, vopsele), pe timpul ITM 3-45 zile 2 5 3
manipularii lor
CONDITII PROBABILE: -manipularea sa se faca neatent -lucratorul sa se accidenteze prinzand mana sau piciorul sub
materialele m anevrate sau intre acestea si diferite alte materiale din jur -lucratorul care manevreaza aceste materiale
sa fie neatent si din aceasta cauza s a accidenteze alte persoane
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii la mana sau picior, fracturi la mana si picior, plagi la mana sau picior
A103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: - la inchiderea usi s i ferestre; la inchidere s ertare, INV. GR. III 4 3 4
CONDITII PROBABILE: - lucratorul sa nu fie atent la inchiderea usilor, ferestrelor sau sertarelor si sa isi prinda degetele
intre partea m obila s i cea fixa de la usa, fereastra, s ertar
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, fracturi la nivel de degete, zdrobirea degetelor sau pierderea lor definitiva.
A105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: butelia de gaz de pe motostivuitor DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -butelia sa aiba scapari de gaz de la racorduri -lucratorul stivuitorist sau alte persoane aflate in
preajma buteliei sa inhaleze gazul si sa prezinte probleme de respiratie -din cauza sacaparilor de gaz pot aparea
acumulari de gaz si daca in zona respectiva se produc scantei sau este foc deschis gazul se poate aprinde si poate
provoca incendiu - daca gazul este in cantitate mare si sunt conditii de amorsare cu flacara sau scanteie s i exista o
concentratie periculoasa poate apare risc de explozie -in zona incendiara , daca sunt persoane acestea pot fi
accidentate
CONSECINTE PROBABILE: -apar stari de lesin la inhalare gaz, arsuri la maini, fata sau leziuni multiple si chiar deces,
in caz de explozie
A106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: - rafturi supraincarcate ITM 45-180 3 4 3
CONDITII PROBABILE: -raftul daca este supraincarcat poate sa cedeze -materialele in cadere pot sa accidenteze zile
persoane aflate in preajma
CONSECINTE PROBABILE: - contuzii la cap brat si picioare, plagi s uperficiale la cap, brat s au picioare, fracturi cap, brat,
picioare
A108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: dispozitive de siguranta la furci platforma stivuitor DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -mecanismele de siguranta pentru m iscarea furcilor stivuitorului sa fie defecte sau lipsa
-manevrantul sa mis te furcile peste limita de siguranta nestiind ca mecanis mele sunt defecte sau lipsa -furca sau
furcile sa ias a de pe ghidaj s i in cadere sa accidenteze persoane aflate in apropiere - materialele sa cada peste
persoanele din apropiere si sa le accidenteze
CONSECINTE PROBABILE: - contuzii la picioare cauzate de caderea furcii de la mica inaltim e, - fracturi la m aini,
picioare sau cap cauzate de caderea furilor de la inaltime - deces cauzat de cadere furci sau sarcina
A110 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -material, scule manevrate neatent ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -lucratorul sa manevreze neatent scule si materiale si in acest timp sa loveasca persoane aflate
in preajma s au lucratorul sa se accidenteze cu aces te materiale sau scule
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii la maini sau piciare, plagi la m aini sau picioare, fracturi la maini sau picioare
A112 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -stivuitor sau transpaleta lasate sa s e deplaseze singure, nesupravegheate ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -daca stivuitorul sau transpaleta sunt lasate sa se m iste liber exista riscul ca acestea in
traiectoria lor sa loveasca rafturi , stive de m ateriale sau persoane -daca transpaleta sau s tivuitorul sunt fara sarcina
concesintele sunt mai mici decat in cazul cand sunt cu sarcina
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii la picioare, fracturi la picioare
A113 GENERATOR DE RISC PROBABIL: - materiale depozitate necorespunzator pe rafturi sau in stiva DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -materiale puse pe raft intr-o pozitie instabila sau stiva instabila -materialele sa cada de pe raft
sau s tiva sa se rastoarne -sa fie accidentate persoane accidentate in preajma
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii la cap, mani sau picioare, plagi cap, m aini sau picioare, fracturi la cap, maini sau
picioare, strivire sau deces la stiva instabila
A114 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -materiale depozitate fara as igurarea lor in caz de vibratii, socuri ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -daca raftul este lovit si pe acesta sunt materiale, acestea pot cadea si in cadere pot accidenta
lucratorul sau alte persoane -daca se pun pe raft sau se iau de pe raft materiale care misca raftul exista ris cul ca
materialele aflate pe raft sa cada necontrolat si in cadere sa accidenteze persoane aflate in apropiere
CONSECINTE PROBABILE: - contuzii, exfoliatii sau plagi la cap, maini sau picioare, fracturi la cap, maini, picioare
A115 GENERATOR DE RISC PROBABIL: saci, cutii, lazi, deteriorate accidental ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -daca sacii de var, ciment au stat in umezeala, la manipulare acestia se pot sparge si varul sau
cimentul sa cada iar lucratorul sa aiba probleme la maini,la calile respiratoarii -daca lazile prezinta neconformitati, la
manevrare s au manipulare, acestea se pot desface si materialee din interior pot cadea necontrolat si pot accidenta
persoanele aflate in apropiere -daca cutiile sau recipientii de vopsele sunt m anevrate neatent se pot sparge iar lichidul
se poate imprastia si pot aparea probleme la contactul cu pielea -daca se m anevreaza sau se des face folia de pe
paletii cu bca, caram ida, exis ta riscul ca bucati sa cada peste lucrator sau alte persoane din apropiere
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, exfoliatii, plagi la cap, maini sau picioare, afectiuni la cai respiratorii, la ochi,

16 din 25
fracturi la picioare
A116 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -apa de baut pentru personalul care lucreaza in depozit si curte, daca nu se DECES 7 1 3
pastreaza in ambalaj original si se pune in alt fel de ambalaje; -substante periculoase lichide ce pot fi confundate cu
apa de baut daca sunt puse in alte ambalaje decat cele etichetate
CONDITII PROBABILE: -daca apa de baut se pune in ambalaje care au fost golite de continutul de substante
periculoase lichide,iar eticheta acestora este deteriorata, exista riscul ca lucratorul sa bea din aces te ambalaje -daca
subs tantele periculoase lichide incolore, care pot fi confundate cu apa, sunt puse in alte am balaje decat cele etichetate
exista riscul ca lucratorul sa bea crezand ca bea apa sau sa ofere s i altor lucratori in loc de apa.
CONSECINTE PROBABILE: -prin ingestia substantelor se pot produce reactii inflam atorii, daca substanta este iritanta,
se pot produce afectiuni cronice ori acute ale sanatații sau chiar deces daca subs tantele sunt nocive sau toxice.
A118 GENERATOR DE RISC PROBABIL: - prabusire de materiale in stiva, pe rafturi, pe dulapuri ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -daca adaugarea sau extractia unor materialele de constructii din stiva se executa imprudent
exista riscul ca acestea prin balans sa cada si sa produca accidentarea lucratorului; -daca materialele de constructii
din s tiva nu au aceleasi forme si dim ensiuni sau nu sunt in ambalaje de acelasi tip si dimensiuni exista ris cul ca
aces tea sa cada si sa produca accidentarea lucratorului sau a altor persoane aflate in preajma;. -daca materialele de
cons tructii sunt asezate pe rafturi, dulapuri ale caror dimens iune in latime este mai mica decat cea a materialelor exista
riscul ca acestea sa cada si sa produca accidentarea lucratorului s au a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, exfoliatii sau plagi la cap, maini sau picioare, fracturi la cap, m aini, picioare
A122 GENERATOR DE RISC PROBABIL: stivuitor, transpaleta daca circula cu viteza mai m are decat cea permisa sau daca DECES 7 1 3
circula foarte aproape de elemente periculoase (rafturi, stive, oameni)
CONDITII PROBABILE: -daca stivuitorul circula cu viteza mai mare decat lim ita adm isa, exis ta riscul opririi acestuia
dupa parcurgerea unei distante mai mari decat cea pentru evitarea accidentarii lucratorilor sau persoanelor aflate in
curte sau sa aiba un impact cu anum ite elem ente periculoase(rafturi,stive) provocand accidentarea lucratorului sau
persoanelor sau chiar sa se rastoarne accidentand lucratori sau persoane aflate in preajm a; -daca stivuitorul circula cu
viteza mai mare decat limita admisa si poarta pe furci mase de materiale, exista riscul caderii aces tor mas e si
accidentarii lucratorului sau al altor persoane aflate in preajma; -daca trans paleta circula cu viteza mai mare dacat
limita admisa in apropierea elementelor periculoas e(rafturi, stive), exista riscul caderii materialelor de pe rafturi sau
prabusirii stivei care sa accidenteze lucratorul sau alte persoane aflate in preajma.
CONSECINTE PROBABILE: - contuzii, plagi, fracturi la nivelul membrelor, corpului,capului sau chiar deces, cauzate de
impactul cu s tivuitorul; - fracturi la maini, picioare sau cap cauzate de caderea elem entelor periculoase(rafturi, stive) -
deces cauzat de caderea elementelor periculoase(rafturi, stive).
A124 GENERATOR DE RISC PROBABIL: raft sau stiva lovita de om sau utilaj DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca raftul este lovit accidental de lucrator, exista riscul caderii materialelor aflate pe acesta si
accidentarii lucratorului sau a altor persoane aflate in preajm a; -daca stiva este lovita accidental de lucrator exista riscul
caderii materialelor aflate in stiva si acestea in cadere sa accidenteze lucratorul sau alte persoane aflate in preajm a.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, plagi la nivelul membrelor sau capului; -fracturi la nivelul mem brelor sau striviri,
deces in cazul caderii stivei de materiale.
A132 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -la asezarea diferitelor materiale grele ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -cand sunt asezate, pe raft s au in stive, materiale grele, exista riscul de accidentare prin strivire
a diferitelor parti ale corpului lucratorului.
CONSECINTE PROBABILE: -strivirea degetelor sau a mainilor.
A133 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -materiale depozitate necorespunzator pe culoarele din magazine, depozit, curte ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -cand sunt depozitate necorespunzator materiale iar suprafata de depozitare prezinta denivelari,
exfolieri, gropi, exista riscul caderii m aterialelor si accidentarii lucratorului.
CONSECINTE PROBABILE: -plagi, contuzii, fracturi la nivelul membrelor.
A134 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -pardoseli ude, nesemnalizate, proaspat spalate DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca pardos elile sunt proaspat spalate, ude si nes emnalizate si lucratorul efectueaza diferite
activitati pe aceste suprafete fara sa poarte echipam ent cu talpa antiderapanta, exis ta riscul ca acesta sa alunecare si
sa cada accidentandu-se; -daca in conditiile de mai sus lucratorul in cadere se loveste cu capul de elemente
periculoase(rafturi,stive) acesta se accidenteaza foarte grav.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, plagi, fracturi la nivelul membrelor; -traumatisme cranio-cerebrale, comotii
cerebrale sau chiar deces.
A137 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -curtea de depozitare, pardoseala din depozit si magazin, daca prezinta gropi, ITM 3-45 zile 2 5 3
denivelari etc
CONDITII PROBABILE: -cand suprafata de depozitare prezinta denivelari, exfolieri, gropi, exista riscul ca lucratorul s a
cada accidentandu-s e; -daca in conditiile de mai sus lucratorul in cadere se loveste cu capul de elemente
periculoase(rafturi,stive) acesta se accidenteaza foarte grav.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, plagi, fracturi la nivelul membrelor; -traumatisme cranio-cerebrale, comotii
cerebrale.

A2 FACTORI DE RISC TERMIC :

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 8


Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
A304 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca lipsesc mans oane de la cablul de alimentare, calculator, incarcator telefon, DECES 7 1 3
scula electrica de mana ce urmeaza a fi verificata si predata clientului, incarcatorul de baterie de la stivuitor
CONDITII PROBABILE: -cablurile care ar trebui sa aiba mansoane dintr-un motiv nu mai au -in locul in care este
mans onul izolatia cablului sa cedeze -cablul sa fie sub tensiune -lucratorul sa puna mana in zoa respectiva si sa s e
electrocuteze
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata, deces prin electrocutare
A305 GENERATOR DE RISC PROBABIL: daca stecherele, prizele exis tente in magazine, depozit, curte nu au sisteme suko s i DECES 7 1 3
sunt folosite pentru conectarea aparatelor electrice exista pericol de electrocutare
CONDITII PROBABILE: -priza sau prelungitorul sa nu aiba sistem suko -stecherul, priza sau prelungitorul s a fie sub
tensiune -de la acestea se alimenteaza un consum ator fara suko -consum atorul sa fie si el in functiune -aparatul s ub
tensiune sa aiba probleme care sa provoace un scurt circuit urmat de incendierea aparatului -lipsind sistemul suko
aparatul ram ane sub tensiune si daca cineva pune mana pe aparat stecher, priza, daca nu sunt incalzite exista riscul sa
se electrocuteze -lucratorul s a incerce sa decupleze aparatul si sa s e electrocuteze
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata, deces prin electrocutare
A306 GENERATOR DE RISC PROBABIL: - daca sculele electrice au s tat in m ediu cu umezeala, daca cablurile electrice au DECES 7 1 3
stat in umezeala si apoi sunt puse sub tensiune fara a se astepta uscarea lor, exista risc de electrocutare
CONDITII PROBABILE: -daca aparatele care se afla sub tensiune sunt expuse la um ezeala sau condens, acestea pot
produce electrocutarea pers onalului care le deserveste -daca se folosesc cabluri, prelungitoare care au stat in condens
si sunt puse sub tensiune, exista riscul ca la punerea lor sub tensiune, lucratorul sa se electrocuteze
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata deces prin electrocutare
A308 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca se incearca repararea sculelor electrice aflate la vanzare si repararea se face DECES 7 1 3
cu personal neautorizat exis ta riscul ca aces ta sa se electrocuteze, sau scula reparata artizanal sa electrocuteze pe
cineva
CONDITII PROBABILE: -daca pentru remedierea diferitelor deranjamente la aparatele din dotare se fac modificari
neautorizate la acestea, personalul care le deserveste se poate electrocuta
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata, deces prin electrocutare

17 din 25
A309 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca se practica obiceiul de a consuma lichide in timpul programului exis ta riscul DECES 7 1 3
ca lichidele sa se verse accidental peste aparatele aflate sub tensiune (calculator, cantar), prize si acestea sa fie surse
de incendiu s i electrocutare
CONDITII PROBABILE: -daca la locul de munca se consuma cafea, apa si acestea sunt varsate accidental, lichidul
poate ajunge peste echipam entele electrice aflate s ub tensiune sau peste prelungitoarele expuse -daca lichidul ajunge
la partea sub tensiune de la aparate, priza, s unt sanse sa se produca scurt circuit urmat de incendiu -daca lucratorul
pune mana pe aparate aces ta se electrocuteaza
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata, deces prin electrocuatre
A311 GENERATOR DE RISC PROBABIL: daca se foloseste incarcator pentru bateria stivuitorului si acesta are carcasa DECES 7 1 3
deformata, sparta, lipsa, exis ta riscul ca acesta sa produca incendierea lui urmata de electrocutarea persoanei care il
utilizeaza
CONDITII PROBABILE: -incarcatorul are carcasa deformata, sparta, lipsa -incarcatorul este sub tensiune
-neconformitatea existenta la incarcator sa genereze scurtcircuit -lucratorul sa puna mana pe incarcatorul incendiat sau
sa arunce apa peste incarcatorul incendiat aflat sub tensiune
CONSECINTE PROBABILE: -soc electric de scurta durata, deces prin electrocutare
A314 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca pentru remedierea diferitelor neconformitati constatate la aparate, cabluri, DECES 7 1 3
prize, prelungitoare, sunt folosite diverse persoane neautorizate, necalificate, exista riscul ca persoanele respective sa
se accidenteze prin electrocutare sau piesele folosite ulterior sa electrocuteze alte persoane care le utilizeaza
CONDITII PROBABILE: -aparate,stechere prelungitoare defecte -persoana neautorizata care sa incerce repararea lor
indiferent daca aces tea sunt sau nu sub tensiune -pe timpul interventiei persoana s a se electrocuteze pentru ca nu a
scos de sub tensiune -piesele respective sa fie reparate de persoana fara calificare si pies ele sa aiba neconformitati
-aces te piese daca s unt puse sub tensiune sa produca incendiu sau electrocutare
CONSECINTE PROBABILE: -arsuri de grade diferite -soc electric de scurta durata, deces prin electrocutare
A316 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca se innadesc cabluri de alimentare cu sectiuni diferite, sau daca se fac DECES 7 1 3
ramificatii pentru alte cabluri care au sectiuni diferite fata de cel ram ificat, exista riscul ca la utilizarea acestora sectiunea
cea mai mica sa cedeze prin supraincalzire initiala, incendiere, urm ata apoi de electrocutarea persoanei aflate in zona
CONDITII PROBABILE: -daca se pun sub tensiune consum atori de mare capacitate utilizand prize,stechere, cabluri
subdimensionate, curentul electric poate avea valori mult peste ce s uporta piesele si din acest motiv aces tea se pot
supraincalzi ajungand la incendiere -daca s alvatorul incearca sa stinga incendiul fara scoatere de sub tensiune exista
riscul ca acesta sa s e electrocuteze
CONSECINTE PROBABILE: -arsuri de grade diferite, soc electric de scurta durata, deces prin electrocutare

A4 FACTORI DE RISC CHIMIC : 4


Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
A402 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -varul daca este manevrat, m anipulat neatent, fara echipam ent de protectie, exista ITM 3-45 zile 2 5 3
riscul ca in contact cu pielea, ochii, caile res piratorii, acesta sa produca leziuni in zona de contact
CONDITII PROBABILE: -lucratorul sa manevreze neatent si fara echipament de protectie sacii cu var -din saci sa iasa
praf de var care sa intre in contact cu pielea, ochii sau caile respiratorii (soda caustica)
CONSECINTE PROBABILE: -ameteli, dureri de cap, oboseala, iritarea pielei, ochilor, imbolnaviri la nivelul cailor
respiratorii, s au chiar astm bronsic.
A403 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -lacurile, vopselele, diluantii daca nu sunt corect depozitati, manipulati, exis ta riscul ITM 3-45 zile 2 5 3
ca ambalajul sa se deterioreze si sa apara s curgeri de lichid si chiar vapori inflamabili
CONDITII PROBABILE: -la m anipularea incorecta a lacurilor, vopselurilor, diluantilor ambalajele sa se deterioreze si sa
apara scurgeri de lichid si chiar vapori inflam abili; -in apropiere sa se produca scantei sau sa se lucreze cu flacara
deschisa care sa provoace incendii.
CONSECINTE PROBABILE: -arsuri de diferite grade
A404 GENERATOR DE RISC PROBABIL: daca rezervorul de GPL de pe stivuitor nu este verificat periodic si prezinta s curgeri, DECES 7 1 3
este posibil ca acesta sa genereze o explozie cu ranirea utilizatorului
CONDITII PROBABILE: -rezervorul de GPL de pe stivuitor sa prezinte scurgeri; -in apropiere sa se produca scanteie sau
sa se lucreze cu flacara des chisa care sa genereze explozie.
CONSECINTE PROBABILE: -arsuri de diferite grade sau chiar deces
A407 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -scanerul de cod de bare de la casa de marcat DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lampa unui scaner portabil este orientata pentru o perioada m ai lunga de timp catre piele;
-daca lampa unui scaner portabil este orientata pentru o perioada m ai lunga de timp catre ochiul deschis; -daca
scanerul cu ultraviolete are s curgeri accidentale, mercurul poate expune lucratorul la pericole.
CONSECINTE PROBABILE: -deteriorarea tesutului pielii, arsuri si chiar cancer de piele, in conditii de expunere extrema;
-insuficienta functionala a ochilor, distrugerea retinei in cazul in care este orientat mult timp catre ochi; -insuficienta
hepatica, sau chiar deces in caz de ingerere a mercurului.

A5 FACTORI DE RISC BIOLOGIC : 1


Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
A513 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -clienti purtatori de diverse boli contagioase pe calea aerului, gripa, etc., care pot ITM 3-45 zile 2 5 3
imbolnavi vanzatorul
CONDITII PROBABILE: -neefectuarea curateniei la intervale regulate; -servirea mes ei in conditii improprii; -lucratorul sa
vina in contact cu clientii, purtatori de diverse boli contagioas e provocate de agenti infectiosi, transmisibili. reprezinta
factori de imbolnavire pentru lucratorul care isi desfasoara activitatea in astfel de m edii;
CONSECINTE PROBABILE: -imbolnaviri provocate de diferiti microbi, virusuri, paraziți mono sau pluricelulari sau
fractiuni proteice (gripa,hepatita,rujeola, tuberculoza,etc.)

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 24


B1 FACTORI DE RISC FIZIC : 17
Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
B101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -cand lucreaza afara, in curtea firmei, este expus la temperaturi ridicate DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -tem peratura din curte sau depozit sa fie ridicata, peste 35 grade -lucratorul sa des fasoare
activitati pe o perioada continua de cel putin o ora -lucratorul sa se deshidrateze ca urmare a expunerii la temperatura
extrema si sa nu suplimenteze pierderea de lichide si din acest motiv lucratorul sa aiba probleme de sanatate
CONSECINTE PROBABILE: - lipsa de orientare, stari de les in, stop cardiac, deces
B102 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -cand lucreaza in curte este expus perioadelor friguroase, temperaturilor scazute ITM 45-180 3 4 3
CONDITII PROBABILE: -tem peratura de afara sau cea din depozit sa fie -20 grade C, -lucratorul sa desfasoare continuu zile
cel putin o ora expus la temperatura scazuta -lucratorul sa fie echipat necorespunzator -lucratorul sa nu beneficieze de
ceai cald si nici de un spatiu incalzit -din aceste motive sa aiba probleme de sanatate imediate
CONSECINTE PROBABILE: -degeraturi mem bre, fata, pierderea cunostintei urmata sau nu de deces

18 din 25
B103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: cand intra sau iese in /din m agazin in perioada cu temperaturi extreme este supus DECES 7 1 3
socului termic
CONDITII PROBABILE: -daca afara este foarte rece sau foarte cald s i in spatiile gen depozit, birou temperatura este
normala, daca diferenta de temperatura e m are, atunci sunt conditii soc termic -daca lucratorul trece brusc in 2-3 s ec de
la o temperatura la alta, aces ta trecere favorizeaza s oc termic -daca lucratorul are probleme de sanatate si este supus
socului termic starea lui de s anatate se deterioreaza brusc(pers varstnice, cardiace,supraponderale,etc)
CONSECINTE PROBABILE: -pierderea cunostintei, infarct, deces
B104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: este expus cand lucreaza in curte si afara ploua, ninge, la intemperii ITM 3-45 zile 2 5 3
CONDITII PROBABILE: -lucratorul desfasoara o activitate prelungita afara in umezeala, ceata, ploaie sau chiar nins oare;
-lucratorul nu poarta haine impermeabile sau haine ce nu permit absorbtia transpiratiei, atunci el este expus
afectiunilor provocate de acesti factori
CONSECINTE PROBABILE: -afectiuni respiratorii acute de tipul laringitelor, bronsitelor sau pneumoniilor la care se pot
asocia nevralgii cu variate localizari, frecvent intercostale.
B105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: cand sunt temperaturi ridicate si um iditatea in aer scazuta, lucratorul este expus la ITM 3-45 zile 2 5 3
uscaciune
CONDITII PROBABILE: -lucratorul desfasoara o activitate prelungita cand temperatura este ridicata si umiditatea in aer
scazuta; -lucratorul nu suplimenteaza pierderea lichidelor din organism prin consum ul de apa minerala; -procentul de
umiditate scade sub 25 si apare dis confortul la nivelul pielii si a mucoasei nazale
CONSECINTE PROBABILE: -deshidratare generala, afectiuni respiratorii precum: astmul, bronsita, sinuzita
B111 GENERATOR DE RISC PROBABIL: cand sunt multi client in magazin sau in curtea depozitului exista riscul ca zgomotul INV. GR. III 4 3 4
sa aiba valori mari
CONDITII PROBABILE: -clienti multi in magazin sau in curtea depozitului; -zgomotul este peste nivelul de 85 dB;
-lucratorul es te expus zilnic; -lucratorul nu poarta echipament de protectie.
CONSECINTE PROBABILE: -oboseala, tulburari digestive, cardiovasculare (cresterea tensiunii arteriale) s i
neuropsihice; -comunicare s i semnalizare defectuoase care pot conduce la accidentare; -incapacitatea de a auzi
sunete inalte, urmata de dificultati in auzirea sunetelor joase; -hipoacuzie, surzenie,
B112 GENERATOR DE RISC PROBABIL: cand desfasoara activitati in curtea depozitului sau in depozit si chiar in magazin pot DECES 7 1 3
fi stive de material prost depozitat, care se pot rasturna
CONDITII PROBABILE: -stive de material depozitate necores punzator, in pozitii instabile; -lucratorul desfasoara activitati
in apropierea acestora si din neatentie le poate lovi si acestea se pot rasturna; -lucratorul nu poarta echipament de
protectie
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, plagi la nivelul membrelor, capului; -fracturi la nivelul mem brelor; -traumatisme
cranio-cerebrale, comotii cerebrale, deces
B113 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -dim ineata cand in m agazin iluminatul artificial nu este pornit sau nu functioneaza. ITM 3-45 zile 2 5 3
In depozit daca iluminatul natural nu este completat cu iluminat artificial, exista riscul sa fie zone prost illum inate sau
fara iluminat. in curte in perioadele de iarna, dimineata sau seara tarziu, iluminatul natural este insuficient si daca nu
functioneaza iluminat artificial pot fi zone slab iluminate sau lipsa iluminat
CONDITII PROBABILE: -ilum inat natural este insuficient si nu functioneaza iluminatul artificial; -tuburile de iluminat nu
sunt inlocuite in mom entul in care incep sa nu mai functioneze corespunzator; -zone slab iluminate sau lipsite de
iluminat; -lucratorul este expus zilnic. datorita iluminatului insuficient, poate fi afectata vederea lucratorilor
CONSECINTE PROBABILE: -tulburari de vedere,vedere incetosata, halouri, pete oarbe, flocoane, cecitatea nocturna,
cataracta
B114 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -pentru situatiile in care ilum inatul artificial se intrerupe brusc (pana de curent) ITM 3-45 zile 2 5 3
trebuie luate masuri pentru caile de evacuare si pentru depozitare corecta a materialelor
CONDITII PROBABILE: -ilum inat fluctuant in zona de lucru; -iluminatul artificial se intrerupe brusc (pana de curent) pe
caile de evacuare si in depozit; -lucratorul desfasoara activitati in aceste zone.
CONSECINTE PROBABILE: -afectiuni oftalm ologice, contuzii, plagi,la nivelul membrelor, traumatisme cranio-cerebrale.
B117 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -in perioadele cu frecvente descarcari electrice exista riscul ca lucratorii aflati in DECES 7 1 3
curte (afara) sa fie loviti de fulgere
CONDITII PROBABILE: -lucratorul se afla in curte in timpul uneri furtuni cu descarcari electrice; -curtea nu s e afla in zona
de acoperire a paratraznetului; -lucratorul m anevreaza unelte sau obiecte metalice, se afla in apropierea gardului
metalic, a cablurilor, tevilor sau conductelor; -lucratorul foloseste telefonul mobil, sau se deplaseaza prin curtea cu balti
de la apa de ploaie.
CONSECINTE PROBABILE: -soc, convulsii, arsuri externe, leziuni grave ale organelor interne sau deces
B119 GENERATOR DE RISC PROBABIL: personalul care lucreaza afara, chiar si numai temporar, vara in zona de campie, ITM 3-45 zile 2 5 3
sau in zona deschisa este expus prafului purtat de vant
CONDITII PROBABILE: -lucratorul isi desfasoara activitatea intr-o zona deschisa, pe timpul vijeliilor purtatoare de praf
netoxic peste limita de 10 mg/m3 si nu poarta echipament de protectie.
CONSECINTE PROBABILE: -iritatii ale tegum entelor, ulceratii, hipertrofia mucoaselor, pneumoconioze, alveolite,
brons iolite, s .a.
B121 GENERATOR DE RISC PROBABIL: iarna, daca sunt depuneri m ari de zapada pe acoperisul magazinului sau DECES 7 1 3
depozitului s i aceste depuneri nu sunt curatate, exista riscul sa alunece de pe acoperis si s a accidenteze lucratorii aflati
pe directia de cadere. similar este situatia turturilor
CONDITII PROBABILE: -pe acoperisul magazinului s au depozitului sunt depuneri m ari de zapada si la strasini sunt
formati turturi; -depunerile de zapada si turturii sunt gata sa cada; -lucratorii se afla pe directia de cadere
CONSECINTE PROBABILE: -traumatisme craniene, comotie cerebrala, deces
B122 GENERATOR DE RISC PROBABIL: exista riscul ca lucratorul sa nu mai poata veni la firma sau sa nu mai poata pleca ITM 3-45 zile 2 5 3
de la firma acasa, sau sa fie surprins pe drum de nameti sau viscol
CONDITII PROBABILE: -vrem e extrem a cu ninsoare viscolita si nameti; -lucratorul nu poate pleca de la serviciu;
-lucratorul es te surprins pe drum de fenomenele extreme amintite m ai sus fara sa poarte imbracam inte adecvata.
CONSECINTE PROBABILE: -degeraturi ale mainilor, picoarelor, hipotermie
B123 GENERATOR DE RISC PROBABIL: cand sunt precipitatii exista riscul ca in zona de intrare in m agazin, in depozit si in ITM 3-45 zile 2 5 3
curte sa fie portiuni impracticabile, care daca nu sunt rezolvate sa puna in pericol angajatii si alte persoane
CONDITII PROBABILE: -sunt precipitatii si in zona de intrare in magazin, in depozit sau in curte suprafetele devin
alunecoase; -lucratorul nu poarta incaltaminte adecvata
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, fracturi la nivelul membrelor, traum atisme cranio-cerebrale, comotii
B124 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -cand sunt precipitatii drumul de acasa la serviciu si invers poate deveni DECES 7 1 3
problemetic s au chiar impracticabil
CONDITII PROBABILE: -vrem e cu precipitatii si vant puternic, vizibilitate redusa; -lucratorul se afla pe traseul de
deplasare de acasa la serviciu sau invers, pe jos sau cu masina.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, exfoliatii, plagi, fracturi, traumatisme, comotie, deces
B125 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -la deplasarea de acasa la serviciu si invers pot fi situatii cand traficul este foarte DECES 7 1 3
aglom erat, s au cu portiuni de drum problem atice. in zonele rurale plecarea si sosirea anim alelor de la pas unat, in
zonele cu birturi la m argine de drum , pot fi persoane sub influenta alcoolului. in unele zone pot fi persoane care
tranziteaza strada prin locuri neperm ise
CONDITII PROBABILE: -pe traseul de deplasare de acasa la serviciu si invers traficul este aglomerat, portiuni de drum
cu animale, cu persoane aflate sub influenta alcoolului, cu persoane care traveseaza strada prin locuri nepermise;
-lucratorul se deplas eaza pe acest traseu cu masina personala; -din cauza conditiilor mai sus amintite lucratorul pierde
controlul mas inii si se accidenteaza.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, exfoliatii, plagi, fracturi, traumatisme, comotie, deces.
B130 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca se deplaseaza de acasa la serviciu si invers cu mijloace de transport si DECES 7 1 3
aces tea nu s unt corespunzatoare exista riscul sa se accidenteze pe timpul transportului. la fel exis ta riscul daca
angajatul nu respecta masurile de siguranta stabilite de transportator
CONDITII PROBABILE: -lucratorul se deplaseaza de acasa la serviciu si invers cu m ijloace de transport
necorespunzatoare s au pe timpul transportului lucratorul nu respecta masurile de siguranta stabilite de transportator;
-in contextul precizat mai sus , se produce im pact intre mijlocul de transport si diverse obstacole.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, exfoliatii, plagi, fracturi, traumatisme, comotie, deces.

B2 FACTORI DE RISC CHIMIC : 1

19 din 25
Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
B202 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -in depozit, cat si in curte pot fi situatii cand se deterioreaza sacii de var, ciment s au INV. GR. III 4 3 4
adezivi si pulberea este in suspensie in aer. La fel este situatia cand se comercializeaza aceste produse vrac.
CONDITII PROBABILE: -in m agazin se comercializeaza var, ciment sau adezivi vrac, in depozit, cat si in curte sunt saci
de var, cim ent sau adezivi deteriorati; -in conditiile de mai sus se formeaza pulberi in suspensii; -lucratorul isi
desfasoara activitatea in acest mediu fara a purta echipament de protectie s i este expus zilnic.
CONSECINTE PROBABILE: -hipertrofii sau atrofii ale mucoasei, boli alergice (conjunctivite), pneum onii, bronsite,
pneumoconioze (silicoza).

B3 FACTORI DE RISC BIOLOGIC : 6


Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
B301 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca grupul sanitar este neintretinut sau necorespunzator folosit exista ris cul ca ITM 45-180 3 4 3
aces ta sa fie un focar de infectie zile
CONDITII PROBABILE: -grupul sanitar este neintretinut sau necorespunzator; -lucratorul foloseste in mod frecvent
grupul sanitar.
CONSECINTE PROBABILE: -infectii cutanale(dermatite), infectii cu diverse bacterii (Salmonella, Es cherichia coli),
infectie cu stafilococul auriu, care poate produce sinuzite, pneumonii, meningita sau chiar septicem ie.
B302 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca vestiarul este neintretinut sau necorespunzator folosit acesta poate fi o sursa ITM 3-45 zile 2 5 3
de imbolnavire
CONDITII PROBABILE: -vestiarul este neintretinut sau necorespunzator sau prezinta umezeala; -lucratorul foloseste in
mod frecvent vestiarul
CONSECINTE PROBABILE: -infectii cu diversi virusi (papilom a uman), infectii cu diverse bacterii (stafilococ auriu).
B303 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca nu se respecta masurile minime de igiena colectiva s i individuala pentru ITM 3-45 zile 2 5 3
servirea mes ei exista riscul ca lucratorul sa aiba problemede sanatate
CONDITII PROBABILE: -la servirea m esei nu se respecta m asurile minime de igiena colectiva si individuala; -lucratorul
serveste mas a in conditiile de mai sus (mesele, scaunele sau fetele de masa murdare, tacamurile nu sunt sterilizate
bine).
CONSECINTE PROBABILE: -infectii cu diversi virusi sau diverse bacterii.
B306 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -poate sa fie afectata sanatatea lui de zona in care zilnic are de dus gunoiul de la ITM 3-45 zile 2 5 3
locul sau de munca
CONDITII PROBABILE: -zona de colectare deseuri prezinta gunoi menajer intrat in putrefactie, resturi de mancare
imprastiate, m irosuri insuportabile, etc.; -lucratorul duce zilnic gunoiul in aceasta zona.
CONSECINTE PROBABILE: -enterocolita, parazitoza digestiva,hepatita virala de tip A sau chiar rabie.
B308 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca in zona de depozitare din curte si din depozit cat si in magazine nu se face ITM 3-45 zile 2 5 3
dezinsectie s i deratizare cel putin anual, exista riscul sa apara gandaci, rozatoare etc, care pot genera diferite boli in
zona in care acestea sunt
CONDITII PROBABILE: -in zona de depozitare din curte si din depozit cat si in magazine nu se face anual dezinsectie si
deratizare; -lucratorul isi des fasoara activitatea in aceste zone in care sunt gandaci, rozatoare, etc.
CONSECINTE PROBABILE: -infectii virale (hantavirusul, CML, leptos piroza), salmonella, dizenterie, gastro-enterita,
hepatita A, holera
B310 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -daca nu sunt reglementari clare pentru clientii aflati in magazine si zona de ITM 3-45 zile 2 5 3
depozitare din curte, acestia pot provoca diverse evenimente nedorite prin nerespectarea acestor reglementari,
neafisare etc
CONDITII PROBABILE: - activitate desfasurata imprudent sau neatent - conditiile sa produca accidentarea lucratorului
care desfasoara activitatile in aceste conditii sau sa provoace o afectare in timp a s tarii de sanatate a aces tuia
CONSECINTE PROBABILE: - boli contagioase - parazitoza intestinala

C : FACTORI DE RISC - ANGAJATOR SI ALTI RESPONSABILI PENTRU ASIGURAREA CERINTELOR MINIME DE SSM LA
ACEST LOC DE MUNCA : 12
C1 FACTORI DE RISC GENERATI DE ANGAJATOR SI ALTI RESPONSABILI PENTRU ASIGURAREA CERINTELOR MINIME
DE SSM LA ACEST LOC DE MUNCA : 8
Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
C101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -nerespectarea procedurii de angajare DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatorul dispune angajarea unei persoane fara ca aceasta sa aiba calificarea
necesara si nici experienta necesara postului, exista riscul ca persoana sa fie angajata cu toate aceste lipsuri
CONSECINTE PROBABILE: -oricare din consecintele probabile de la grupele A si B
C102 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -inspectorul SSM pentru IIG DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca inspectorul ss m este in concediu de odihna s au de boala sau din alte motive lipseste o
perioada de timp; -daca in aceasta perioada se fac angajari sunt sanse ca noii angajati sa sara peste IIG s i sa faca
numai ILM; -din aces te motive noii angajati care au sarit pes te IIG necunoscand riscurile generale si masurile de
prevenire si protectie specifice acestora pot ajunge sa se accidenteze sau sa provoace accidente cu diferite consecinte.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare din consecintele probabile de la grupele A si B
C103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -conducator loc de m unca pentru IP DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca conducatorul loc de m unca lis pseste timp indelungat; -daca in aceas ta perioada este
planificata instruirea periodica si nefiind conducatorul locului munca, IP nu se mai face; -exista riscul ca lucratorii care
se incadreaza in acest loc de munca sa nu cunoasca elemente noi aparute la locul de munca si din acest motiv sa
provoace diferite evenimente din care sa fie accidentat.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare din consecintele probabile de la grupele A si B
C104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -inspectorul SSM si conducatorul locului de munca pentru calcularea EIP. DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -inspectorul ssm si conducatorul locului de munca nu intocmesc necesarul de EIP conform
reglementarilor; -din aceasta situatie angajatii care se incadreaza in acest loc de m unca pot fi necorespunzator echipati
si se vor expune la riscuri de accidentare.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare din consecintele probabile de la grupele A si B
C105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Inspector SSM si conducatorul locului de munca DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca nu au intocmit corect lista EM pentru acest loc de munca -din acest motiv sunt sanse ca
EM care va dota locul de munca sa fie necorespunzator sau costisitor la intretinere
CONSECINTE PROBABILE: -oricare din consecintele probabile de la grupele A si B
C108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -inspectorul SSM si conducatorul de loc de munca daca nu stabilesc corect DECES 7 1 3
necesarul de docum ente ce trebuie pastrate de catre conducatorul de loc de munca
CONDITII PROBABILE: -inspectorul SSM si conducatorul de loc de m unca nu stabilesc corect necesarul de docum ente
ce trebuie pastrate de catre conducatorul de loc de m unca; -din aceste motive exista riscul ca lucratorii sa nu primeasca
o ins truire adecvata s i suficienta si in timp s a se produca diferite evenimente in care sunt im plicati lucratorii acestui loc
de munca.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare din consecintele probabile de la grupele A, B s i D

20 din 25
C109 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -inspector SSM si conducator LM daca nu fac suficient necesarul de semnalizare DECES 7 1 3
pentru LM evaluat
CONDITII PROBABILE: -inspector SSM si conducator LM fac un necesar ins uficient pentru semnalizarea LM evaluat;
-din aceste m otive e posibil, in timp, sa se produca diferite evenimente SSM la angajatii incadrati pe acest tip de loc de
munca
CONSECINTE PROBABILE: Toata gam a de consecinte posibile identificate la riscurile de grupa A, B sau D
C 111 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -conducatorul LM daca nu respecta procedura de formulare si trans mitere sarcina DECES 7 1 3
de munca. Conducatorul LM daca da sarcini de munca persoanelor neinstruite, neechipate corespunzator si fara s tare
medicala adecvata sarcinii pe care urmeaza sa o efectueze
CONDITII PROBABILE: -conducatorul LM daca da sarcini de munca persoanelor neinstruite, neechipate corespunzator
si fara stare m edicala adecvata sarcinii pe care urmeaza sa o efectueze; -din aceste motive exista riscul ca lucratorul sa
se accidenteze sau s a accidenteze alti lucratori.
CONSECINTE PROBABILE: -toata gama de consecinte posibile identificate la riscurile de grupa A, B sau D

C2 FACTORI DE RISC GENERATI DE SARCINA DE MUNCA CU NECONFORMITATI : 4


Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
C201 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Inspector SSM Conductor LM Medic medicina muncii daca nu stabilesc corect DECES 7 1 3
necesarul de personal de prim ajutor si materialele de prim ajutor necesare acestora
CONDITII PROBABILE: -daca nu sunt stabilite corect necesarul de personal de prim ajutor si materialele de prim ajutor
-din aceste m otive exista riscul ca m asurile de prim ajutor sa nu fie aplicate corespunzator sau pe timpul aplicarii
masurilor sa nu fie m aterialele necesare interventiilor;
CONSECINTE PROBABILE: -toata gama de consecinte posibile identificate la riscurile de grupa A, si B, daca nu se
acorda primul ajutor in cel mai scurt timp, poate conduce la agravarea cons ecintelor posibile identificate
C203 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -responsabilul SSM daca nu a propus angajatorului un medic de m edicina muncii DECES 7 1 3
si draftul de contract cu aces ta
CONDITII PROBABILE: -daca nu se propune angajatorului un medic de medicina m uncii si draftul de contract cu
aces ta; -din aceste m otive exista riscul ca lucratorii cu anum ite afectiuni sa se accidenteze, sau sa accidenteze alti
lucratori, sau sa sufere anum ite crize.
CONSECINTE PROBABILE: -toata gama de consecinte posibile identificate la riscurile de grupa A, B si D, daca nu se
intervine in cel mai s curt timp, poate conduce la boli profesionale in faze avansate
C204 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -inspector SSM si m edic MM daca nu stabilesc si nu trec in documentul intern al DECES 7 1 3
firmei masurile ce trebuie luate de catre angajator pentru toate angajatele din firma cf. reglementari in vigoare
CONDITII PROBABILE: -daca in raportul de evaluare a salariatei aflata in stare de graviditate nu se trec masurile ce
trebuie luate de catre angajator pentru protectia maternitatii la locul de munca, exista riscul ca efectele asupra sanatatii
salariatei aflata in aceasta s ituatie sa fie nocive.
CONSECINTE PROBABILE: -pierderea sarcinii, sterilitate, deces.
C205 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -inspector SSM, medic MM, conducator LM, responasabil cu aprovizionarea, daca nu DECES 7 1 3
au stabilit o procedura cf cu legislatia privind perioadele cu temperaturi extreme
CONDITII PROBABILE: -daca nu s-a stabilit o procedura in conformitate cu legislatia privind perioadele cu temperaturi
extreme, exis ta riscul ca lucratorii sa fie expusi evenimentelor cu consecinte grave asupra sanatatii lor.
CONSECINTE PROBABILE: -soc termic, ins olatii, stari de lesin, tahicardii, infarct, deces

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 24


D1 FACTORI DE RISC ACTIUNI GRESITE : 12
Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
D101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul nu ia in prim ire locul de munca conform procedurii, s-ar putea sa fie
neconformitati care i-ar putea creea probleme la locul de m unca, care ar putea conduce la accidentarea lucratorului sau
a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D102 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura de remediere DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul constata neconformitati la luarea in primire a locului de munca si nu le
remediaza conform procedurii specifice sau la remediaza cine nu trebuie, exista riscul ca aceste neconformitati
rezolvate necorespunzator s a conduca la accidentarea lucratorului s au a altor persoane
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul nu respecta procedura de verificare a echipamentelor de m unca, exista ris cul ca
aces tea sa aiba diverse neconformitati care sa nu fie cunos cute de angajat si angajatul in timp ce foloseste aceste
echipamente de munca se poate accidenta.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul constata neconformitati la verificarea EM si nu le remediaza conform procedurii
sau le remediaza cu persoane care nu au competente, exista riscul ca lucratorul sa se accidenteze la aces te EM.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B.
D105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu a inteles tot ce trebuia sa faca din lista de sarcini DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul nu a inteles toate detaliile privid realizarea unei sarcini de munca exiata ris cul
ca angajatul sa faca altceva decat i s-a com unuicat si din acest motiv sa se accidenteza sau sa accidenteze alte
persoane.
CONSECINTE PROBABILE: - oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca are neclaritati la prim irea unei sarcini si nu a solicitat detalii, daca DECES 7 1 3
nu are competentele necesare si accepta sa duca la indeplinire o s arcina de munca.
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul nu a inteles sarcina de munca primita si nu cere lamuriri celui care a dat
sarcina, exis ta riscul ca atunci cand trece la rezlocvarea ei sa se produca evenimente nedorite sau chiar accidente de
munca.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul a trecut la realizarea unei sarcini de munca si nu respecta procedura specifica
exista riscul ca locul de munca, echipamentele de m unca sau echipamentul de protectie sa prezinte neconformitati
care nu sunt cunoscute de angajat, care pot conduce la evenimente nedorite, inclusiv la accidentarea lucratorului s au a
altor persoane
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B.
D108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura referitoare la remedierea neconformitatilor DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul constata neconformitati la partea pregatitoare a sarcinii de munca sau pe timpul
rezolvarii sarcinii de munca s i nu opreste din derulare partea aflata in executie, exista riscul ca aces te neconformitati sa
conduca la evenimente nedorite; -daca angajatul constata neconformitati, opreste din derulare partea aflata in executie
si trece la rezolvarea neconfonformitatilor, dar persoanele care rezolva neconform itatile nu au competentele necesare,
exista riscul aparitiei evenimentelor nedorite, accidentarea lucratorului sau a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B.

21 din 25
D109 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura de intretinere DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul nu respecta procedura de verificare, intretinere si punere la locul lor a EM cand
s-a terminat ziua de lucru, exista riscul ca aceste EM sa fie lasate la voia intamplarii si a doua zi sa produca riscuri din
grupa A 300 sau alte riscuri.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B.
D110 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu respecta procedura DE REMEDIERE A NECONFORMITATILOR DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul constata neconformitati atunci cand verifica EM si EIP inainte de punerea la
locul lor si nu le rem ediaza s au le rezolva fara a avea competentele necesare se poate accidenta sau poate accidenta
pe altcineva.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D113 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca se prezinta la program cu probeme de sanatate nedeclarate DECES 7 1 3
conducatorului LM
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul are problem e de sanatate care il im piedica sa rezolve sarcina de m unca s i nu
informeaza conducatorul locului de munca, exista riscul ca in timp ce lucreaza starea lui de sanatate sa se agraveze si
sa produca accidentarea propriei persoane sau a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -leziuni, contuzii, fracturi, deces
D114 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca accepta sarcini de m unca fara a avea cunostiintele necesare DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul este pus sa rezolve diferite s arcini s i nu are pregatirea necesara, nu are
echiparea corespunzatoare si accepta sa treaca la rezolvarea sarcinii fara s a informeze pe cel care a dat s arcina, exista
riscul ca angajatul sa se accidenteze din nepricepere sau s a provoace diverse accidente.
CONSECINTE PROBABILE: - contuzii, fracturi, leziuni interne, deces

D2 FACTORI DE RISC OMISIUNI : 12


Cod lucru Form a concreta de m anifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel
maxima grav prob risc
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6
D201 GENERATOR DE RISC PROBABIL: angajatul daca paraseste locul de m unca fara aprobare DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca angajatul paraseste locul de m unca fara aprobare exista riscul ca in graba s a fie
accidentat sau sa provoace alte accidente.
CONSECINTE PROBABILE: -contuzii, fracturi, deces
D202 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca lasa nesupravegheate echipamente de munca in functiune DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: - daca lucratorul lasa nesupravegheate echipamente de munca in functiune, exista riscul ca din
cauza functionarii necorespunzatoare a acestora sa se produca evenimente nedorite care s a conduca la accidentarea
lucratorului s au a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D203 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca accepta sa desfasoare activitati ce nu sunt in lista de sarcini sau nu DECES 7 1 3
reies din fisa postului
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul accepta sa desfasoare activitati care nu sunt in sarcina de munca s au care nu
sunt in fisa postului, exista riscul ca, nestiind cum sa actioneze pentru indeplinirea sarcinii de munca, sa s e
accidenteze s au sa accidenteze alte persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D204 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu face curat si daca nu indeparteaza periodic deseurile rezultate in DECES 7 1 3
procesul muncii
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul nu face curat la locul de munca si daca nu indeparteaza deseurile rezultate in
procesul muncii si desfasoara activitatea in continuare, exis ta riscul ca din cauza deseurilor tehnologice sa execute
actiuni gresite care sa conduca la accidentarera propriei persoane sau a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D205 GENERATOR DE RISC PROBABIL: angajatul daca nu pastreaza din proprie initiativa spatiul de lucru DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul nu pastreaza din proprie initiativa spatiu suficient in jurul echipamentului tehnic
pe care il des erveste, exista riscul ca din neatentie sa loveasca echipamentul cu parti ale corpului s au cu diverse unelte
si acest lucru sa conduca la evenimente nedorite care sa produca accidentarea lucratorului sau a altor persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D206 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu pastreaza spatiu suficient fata de utilajele aflate pe directia lui de DECES 7 1 3
deplasare
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul nu pastreaza spatiu suficient fata de utilajele aflate pe directia sa de deplas are,
exista riscul ca, din neatentie, pe tim pul deplasarii sa se loveasca sau sa fie lovit de aceste utilaje, accidentandu-s e.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D207 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca nu poarta din proprie initiativa EIP din dotare atunci cand se expune DECES 7 1 3
la ris curi
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul nu poarta din proprie initiativa EIP din dotare cand desfasoara activitati in care
sunt anticipate accidentari sau vatam ari ale sanatatii, atunci se pot produce evenim ente cu risc mare de accidentare
sau imbolnavire pentru propria persoana.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D210 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca blocheaza chiar si numai temporar accesul la mijloacele de stins DECES 7 1 3
incendiu din zona sa de responasbilitate
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul blocheaza chiar si numai temporar accesul la mijloacele de stins incendiu si
daca in zona sa de responas bilitate se declaseaza un incendiu, atunci exis ta riscul sa nu se poata interveni pentru
stingerea incendiului cu mijloace adecvate s i suficiente si se pot produce accidentari ale lucratorilor sau ale altor
persoane.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D211 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca blocheaza chiar si numai temporar accesul la locul unde este trus a DECES 7 1 3
sanitara (daca este in zona s a de responsabilitate)
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul blocheaza accesul la locul unde este trusa sanitara, atunci cand e nevoie de
acordarea primului-ajutor nu se poate interveni cu m ateriale sanitare (pansament compres iv, in cazul hemostazei, atele
in cazul luxatiilor, entorselor, dispozitiv de respiratie gura la gura, etc)
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D212 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca muta sau blocheaza vizibilitatea la s emnalizarile de SSM s i SU DECES 7 1 3
aflate in zona sa de responsabilitate
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul muta semnalizarile de SSM si SU aflate in zona sa de responsabilitate sau
blocheaza vizibilitatea acestor semnalizari, exista riscul ridicat ca lucratorul sau alte persoane de la locul de munca sa
se accidenteze.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D213 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca accepta la locul sau de munca alte personae ce nu au legatura cu DECES 7 1 3
activitatea sa sau nu sunt sefi ierarhici
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul permite accesul la locul sau de munca a altor persoane care nu au legatura cu
activitatea specifica locului de munca, exista riscul ca din cauza actiunii acestor persoane sa aiba loc evenimente
nedorite care sa produca accidentarea lor s au a lucratorilor.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B
D214 GENERATOR DE RISC PROBABIL: -angajatul daca perturba activitatea de la alte locuri de munca DECES 7 1 3
CONDITII PROBABILE: -daca lucratorul in tim p ce isi ineplineste sarcina de munca perturba activitatea de la alte locuri
de munca,este posibil ca lucratorii care des fasoara activitati in acele locuri de munca sa fie expusi la factori de risc cu
cons ecinte asupra integritatii si sanatatii lor.
CONSECINTE PROBABILE: -oricare dintre consecintele probabile de la grupele A s i B

22 din 25
SC PIT 02
Pitesti str. Alecu Ruso nr. 11
J01/11111/1111,
1111111
Tel 0721788037, sau

CONCLUZIE FINALA
LA EVALUARE
Nivelul global de risc pentru acest loc de munca ( vanzator materiale de constructii) evaluat este de : 2.95

Sectiunea 1
Incadrarea nivelului global de risc evaluat in una din cele 7 clase de risc

Tabelul nr. 1 cu incadrarea nivelului global de risc (coloana 2) in una din cele 7 clase de risc (coloana 1)

Clasa de risc
Nivelul de risc evaluat pentru
Nr.crt. Felul riscului
acest loc de munca este

1
0 2 3

Mai mic sau egal cu 0,5


1 Minim

>0,5 = 1,5
2 Foarte mic

>1,5 = 2,5
3 Mic

>2,5 = 3,5
4 Mediu 2.95

>3,5 = 4,5
5 Mare

>4,5 = 5,5
6 Foarte mare

Mai mare de 5,5


7 Inacceptabil

23 din 25
Sectiunea 2
Stabilirea tipului de loc de munca in functie de nivelul global de risc evaluat

Tabelul nr. 2 cu stabilirea tipului de loc de munca (loc de munca obisnuit sau loc de munca periculos ) in functie de nivelul global de
risc evaluat

Nivelul de risc evaluat pentru Tipul de loc de munca


Nr.crt. Felul riscului
acest loc de munca este
0 2 3 4

1 Minim Loc de munca obisnuit


(conditii normale de lucru)
2 Foarte mic
3 Mic
4 Mediu 2.95
5 Mare Loc de munca periculos

6 Foarte mare
7 Inacceptabil

Nota
Daca nivelul global de risc este mai mare de 3,5 in acest caz , acest tip de loc de munca este considerat LOC DE MUNCA
PERICULOS.
In aceasta situatie, pentru acest tip de loc de munca se desfasoara urmatoarele activitati:
- se tine o evidenta separata la lucratorul desemnat, in care sunt trecute toate tipurile de locuri de munca periculoase;
- acest tip de loc de munca intra in Planul de actiune pentru pericol grav si iminent;
- se fac controale mai dese decat controalele pentru locuri de munca obisnuite;
- se fac testari privind cunostintele dobandite de lucratorii care incadreaza acest tip de loc de munca mai dese (trimestrial) decat
pentru locurile de munca obisnuite (anual);
- conducatorul de loc de munca verifica obligatoriu zilnic, echipamentul individual de protectie existent pe fiecare lucrator;

24 din 25
Sectiunea 3
Stabilirea intervalului de timp intre doua instruiri periodice consecutive, in functie de nivelul global de risc evaluat

Tabelul nr. 3 cu intervalul intre doua instruiri periodice consecutive in functie de nivelul global de risc evaluat

Nivelul de risc evaluat pentru Intervalul intre doua instruiri


Nr.crt. Felul riscului periodice consecutive
acest loc de munca este

0 2 3

1 Minim La 12 luni

2 Foarte mic La 5-6 luni

3 Mic La 3-4 luni

4 Mediu 2.95 La doua luni

5 Mare lunar

6 Foarte mare Saptamanal

Instruire pe fiecare activitate in


7 Inacceptabil parte

Nota.
Intervalul intre doua instruiri consecutive de SSM se va trece si in instructiunile proprii de SSM pentru acest tip de loc de munca.
Intervalul intre doua instruiri este valabil pentru un nou angajat sau pentr un angajat care are vechime nu mai mare de 12 luni pe
acest tip de loc de munca.
Pentru angajatii care au vechime pe acest loc de munca, mai mare de 12 luni dar nu mai mare de 36 luni, se poate mari intervalul de
timp calculat in tabelul 3 cu o luna, dar nu poate depasi maximul de 6 luni pentru personalul care nu intra in categoria TESA , iar
pentru TESA nu poate depasi intervalul maxim de 12 luni.
Pentru angajatii care au vechime pe acest loc de munca, mai mare de 36 luni , se poate mari intervalul de timp calculat in tabelul 3 cu
doua luni, dar nu poate depasi maximul de 6 luni pentru personalul care nu intra in categoria TESA , iar pentru TESA nu poate depasi
intervalul maxim de 12 luni.

nume si prenume semnatura

Evaluator de risc SSM ing ............................................... ..............................................

lucrator desemnat cu SSM la ing. .............................................. ..............................................


angajatorul evaluat

Medic de medicina muncii care .............................................. ..............................................


asigura supravegherea starii de
sanatate a lucratorilor care
incadreaza acest loc de munca
evaluat
Reprezentant al lucratorilor .............................................. ..............................................
care incadreaza locul de munca
evaluat
Conducator loc de munca .............................................. ..............................................
pentru locul de munca evaluat

25 din 25