NATRAG

Stručna institucija sa ovlastima Vlade FBiH i Vlade BD BiH za nadzor rada ovlaštenih stanica tehničkih pregleda

’’INSTITUT ZA PRIVREDNI INŽENJERING’’ d.o.o. Fakultetska 1, Zenica, Bosna i Hercegovina

VRSTE VOZILA

NATRAG

VRSTE VOZILA
Prema bosansko-hercegovačkom standardu BAS ISO 3833:2003, pod motornim vozilom podrazumijeva se svako cestovno vozilo na motorni pogon koje ima četiri ili više točkova koje se ne kreće po šinama i koje se obično koristi za: • prijevoz osoba i/ili tereta; • vuču vozila koja služe za p j j prijevoz osoba i/ili tereta; ; • specijalnu namjenu. Ovaj termin uključuje i: j j j a) vozila koja se napajaju iz električne mreže, npr. trolejbusi; b) vozila na t i t čk čij masa praznog vozila prelazi 400 k V il na t i il tri točka čija il l i kg. Vozila tri točka čija je masa praznog vozila manja ili jednaka 400 kg, smatraju se motociklima.

2

NATRAG

VRSTE VOZILA
1. Motorno vozilo 1.1.Putnički 1 1 Putnički automobil 1.1.1. limuzina (sedan) 1.1.2. limuzina kabriolet 1.1.3. produžena limuzina (produženi sedan) 1.1.4. karavan 1.1.5. kupe 1.1.6. kupe kabriolet (roadster) (spider) 1.1.7. višenamjenski putnički automobil 1.1.9. terenski 119 t ki

3

NATRAG

VRSTE VOZILA
1.2. 1 2 Autobus 1.2.1. minibus 1.2.2. gradski autobus 1.2.3. međugradski autobus 1.2.4. autobus za duge linije 1.2.5. zglobni autobus g 1.2.6. trolejbus 1.2.6.1. zglobni trolejbus 1.2.7. 1 2 7 specijalni autobus

4

teretno vozilo za transport drveta 1.3. teretno vozilo .3.3. damper p 1.1. teretno vozilo .8.3.1.4.1.3.1.cisterna 1.3.3.9.hladnjača 1. 1 3 Teretno vozilo (kamion) 1.3.5.6.1.1.1.2.3.3.1. specijalno teretno vozilo 1. furgon 1. 1 3 1 7 teretno vozilo za transport stoke 1.3.7.mješalica za beton 5 . malo teretno vozilo (kamionet) 1.1.NATRAG VRSTE VOZILA 1. teretno vozilo .1. samoistovarač (kiper) 1.3.1.

čistač snijega 6 .17.4.10.4. teretno vozilo . teretno vozilo . teretno vozilo .čistač slivnika 1. teretno vozilo .4.13.4.4.4. teretno vozilo .15.8.ambulanta 1.elektroagregat 1. teretno vozilo sa ljestvicama 1. vatrogasno teretno vozilo 1.di li il dizalica 1. teretno vozilo .7.4.4.1.16. teretno 1 4 3 t t vozilo .5.4. teretno vozilo .kino projektor 1.perač ulica 1. teretno vozilo za transport oštećenih i neoštećenih vozila 1.odvoz smeća 1.odvoz fekalija 1.pumpni agregat 1.NATRAG VRSTE VOZILA 1.4. 1 4 17 teretno vozilo . teretno vozilo . teretno vozilo .4.12. 1 4 Specijalno vozilo 1.2.čistač ulica 1.4.3.4.9.4. 1 4 14 teretno vozilo . teretno vozilo . teretno vozilo .fluorograf 1.4.6.11.kompresorski agregat 1.4.14.4.4.4.radionica 1.

6. Tegljač za prikolicu (tegljač sa kukom) 1.NATRAG VRSTE VOZILA 1.5. Tegljač za poluprikolicu (tegljač sa sedlom) 7 .

7.1.1.1.4.1. prikolica .1. specijalna autobus prikolica 2.4.1.4. prikolica .elektroagregat 2.6. specijalna prikolica putničkog automobila 2.3.4. prikolica .1.4.1.2.hladnjača 2. prikolica .1.3.1. 2 1 2 prikolica za opću namjenu 2.5.1.1.2.1.1.servisna radionica 8 .1.4.4.NATRAG VRSTE VOZILA 2. prikolica . teretna prikolica putničkog automobila 2.4. specijalna prikolica 2.1.kompresorski agregat p p g g 2. teretna prikolica sa uređajem za samoistovar 2.1.4. prikolica za transport stoke 2.1.4.8.2. 2 1 3 kamp prikolica 2. Priključno vozilo 2. prikolica za transport drveta 2.2.1.cisterna 2.1. autobus prikolica 2.1.2. Prikolica 2.

NATRAG VRSTE VOZILA 2.1.2.2.2.2. Poluprikolica 22 P l ik li 2.2. poluprikolica za opću namjenu p p p j 2.3. poluprikolica za transport drveta 9 .3.1.4. 2 2 3 2 poluprikolica .hladnjača 2.3.2. teretna poluprikolica sa uređajem za samoistovar 2.specijalna poluprikolica 2.cisterna 2.3.2.2.2.3. poluprikolica .2.3. autobus poluprikolica 2.

Dvostruki skup vozila 3. Zatvoreni putnički motorni tricikl 9.NATRAG VRSTE VOZILA 3.4. Specijalni skup vozila 4. Skup autobusa 3.3.1. Otvoreni 9 Ot oreni teretni motorni tricikl 10. Poluotvoreni teretni motorni tricikl 11. 6 Skuter 7. Moped 5. Kompozitni skup vozila 3.5.6. Skupovi vozila 3. Skup tegljača 3. Motocikl 6.2. Skup vozila 3. Otvoreni putnički motorni tricikl 8. Zatvoreni teretni motorni tricikl 10 .

Ta kategorizacija vozila sa kratkim opisom pojedine kategorije zvanično je objavljena u sklopu Cjenovnika usluga pojedinih vrsta tehničkih pregleda (Službene novine FBiH. od 11. broj 26/07. koristi se jedinstvena kategorizacija svih vozila. a prema najvećoj dopuštenoj masi tog vozila. Ovaj Cjenovnik j utvrđen na osnovu prijedloga k j su zajedno sačinili O j Cj ik je t đ ij dl kojeg j d či ili predstavnici asocijacije stanica tehničkog pregleda i predstavnici grupacija prijevoznika koji vrše prijevoz putnika i tereta pri Privrednoj komori Federacije BiH.NATRAG VRSTE VOZILA Od 20.04. BiH Cijena usluge tehničkog pregleda za vozila koja nisu obuhvaćena ovim Cjenovnikom određuje se prema cijeni odnosne grupe vozila za tu vrstu tehničkog pregleda.04. u FBiH. godine. godine).2007. za koja je neophodno obaviti tehnički pregled. 11 .2007.

4 iz 2005. 3833:2003 kao i važeći Zakon o osnovama sigurnosti/bezbjednosti u saobraćaju.29/78/Rev. S obzirom da se Bosna i Hercegovina priprema za ulazak u E H i i l k Evropsku U ij k k Uniju kao osnova za klasifikaciju vozila su uzete ECE klasifikacije vozila. 1999. 12 .Classification And Definition Of Power-Driven Vehicles And Trailers i njegovu dopunu TRANS/WP. TERMINI I DEFINICIJE Ekonomska komisija ujedinjenih nacija za Europu (ECE) je izdala dva dokumenta koja se odnose na klasifikaciju i definiciju vozila: TRANS/WP. godine.2 .29/78/Rev. koji je BiH usvojila pod nazivom BAS ISO 3833:2003. Annex 7/Rev. koje su komparativne sa meĎunarodnim standardom ISO 3833.1/Amend. Evropska Unija je donijela svoju direktivu vezanu za odobravanje tipa vozila u EU koja je u cijelosti prihvatila pomenutu ECE klasifikaciju.1/Amend.NATRAG VRSTE VOZILA Prilog I KLASIFIKACIJA VOZILA.2.

NATRAG

VRSTE VOZILA
1. MOTOCIKLI, TRICIKLI I ČEVEROCIKLI Prema Direktivi 2002/24/EC, 18. mart 2002. izvršena je podjela motocikala. Kategorija L: Motorna vozila sa dva, tri ili č ti i točka. O k t K t ij L M t il d t i četiri t čk Ova kategorija se ij dijeli u sedam podkategorija i to: L1: Moped- Motorna vozila na dva točka s toplotnim motorom čija radna zapremina nije veća od 50 cm³ i konstrukcijski najveća brzina nije veća i ij ć d 0 ³ k k ij ki j ć b i ij ć od 50 km/h (skuteri), bez obzira na način pogona, ili maksimalna kontinuirana nominalna snaga ne prelazi 4 kW kod vozila na električni pogon. L2: Moped. Motorna vozila na tri točka, simetrično ili asimetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu osu, čija radna zapremina nije veća od 50 cm³ k d motora sa prinudnim paljenjem i ij ć d ³ kod t i d i lj j konstrukcijski najveća brzina nije veća od 50 km/h (skuteri), bez obzira na način pogona ili maksimalna razvijena nominalna snaga ne prelazi 4 kW (kod ostalih motora s unutrašnjim sagorijevanjem) ili maksimalna kontinuirana nominalna snaga ne prelazi 4 kW kod vozila na električni pogon.
13

NATRAG

VRSTE VOZILA
L3: Motocikl sa dva točka. Motorna vozila na dva točka s toplotnim motorom čija je radna zapremina veća od 50 cm³ ili konstrukcijski najveća brzina je veća od 50 km/h (motocikli), bez obzira na način pogona (motocikli). L4: Motocikl sa tri točka. Motorna vozila na tri točka asimetrično postavljenih u odnosu na srednju uzdužnu osu s toplotnim motorom čija je radna zapremina veća od 50 cm³ ili konstrukcijski najveća brzina je veća od 50 km/h (motocikli s bočnom prikolicom), bez obzira na način pogona. L5: Motorni tricikl. Motorna vozila na tri točka simetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu osu, s toplotnim motorom čija je radna zapremina veća od 50 cm³ ili konstrukcijski najveća brzina je veća od cm 50 km/h (motorni tricikli), bez obzira na način pogona.

14

NATRAG

VRSTE VOZILA
L6: Laki četverocikl. Motorna vozila na četiri točka s masom neopterećenog vozila manjom od 350 kg, bez mase akumulatora kod električnih vozila, čija konstrukcijski najveća brzina nije veća od 45 km/h (laki četverocikli) i čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³, kod motora s prinudnim paljenjem ili čija najveća neto snaga nije , j g j j , j veća od 4 kW, kod ostalih motora s unutrašnjim sagorijevanjem, ili čija najveća trajna snaga nije veća od 4 kW, kod elektromotora. L7: Četverocikl. Motorna vozila na četiri točka osim navedenih u kategoriji L6, s masom neopterećenog vozila manjom od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz robe), bez mase akumulatora kod električnih vozila i čija najveća neto snaga motora ne prekoračuje 15 kW (četverocikli). Za ova vozila vrijede tehničke karakteristike kao za vozila L5 kategorije. j g j

15

NATRAG

VRSTE VOZILA
2. VOZILA ZA PREVOZ PUTNIKA Kategorija M M t K t ij M: Motorna vozila sa najmanje č ti i t čk k j služe za il j j četiri točka, koja l ž prevoz putnika. Ova kategorija motornih vozila se dijeli u tri podkategorije i to: M1: Putnički automobil - su vozila namijenjena za prevoz putnika, k j M1 P ički bil il ij j ik koja osim sjedišta vozača imaju najviše osam sjedišta. M2: Autobus - su vozila namijenjena za prevoz putnika, koja osim sjedišta vozača imaju više od osam sjedišta i čija najveća dozvoljena masa nije veća od 5 t. M3: Autobus - su vozila namijenjena za prevoz putnika, koja osim sjedišta vozača imaju više od osam sjedišta i čija je najveća dozvoljena masa veća od 5 t.

16

Klasa II .vozila koja prevoze više od 22 putnika ne računajući il k j iš d t ik č j ći vozača.velika putnička vozila): Klasa I . ali ima mogućnost za prevoz putnika koji stoje u j j . 17 .(gradski autobus) vozilo ima sjedišta i prostor za putnike koji stoje i koji dopušta intenzivno kretanje putnika.(međugradski autobus) vozilo je uglavnom konstruisano za p putnike koji sjede.NATRAG VRSTE VOZILA Vozila kategorije M2 i M3 – AUTOBUSI se dalje dijele na: Velike A t b V lik Autobuse . i ECE R107 (Large Passenger Vehicles . g p p j j prolazu izmeĎu sjedišta i/ili u prostoru za stajanje koji ne prelazi širinu prostora dva dupla sjedišta. Klasa III . Oni se dijele u tri klase prema pravilniku ECE R-36.(turistički autobus) vozilo konstruisano isključivo za putnike koji sjede.

Klasa B .vozila konstruisana za prevoz putnika koji stoje.vozila nisu konstruisana za prevoz putnika koji stoje. a imaju i sjedišta.NATRAG VRSTE VOZILA Vozila kategorije M2 i M3 – AUTOBUSI se dalje dijele na: Mali t b i M li autobusi .vozila malog kapaciteta): Klasa A .vozila za prevoz do 22 putnika ne računajući vozača. 18 . Oni il d t ik č j ći č O i se dijele u dvije klase prema pravilniku ECE R-52 (Small Capacity Vehicles .

5 t. N2: Teretno vozilo . čija najveća dopuštena masa nije veća od 3. čija je najveća dopuštena masa iznad 3. (> 3.NATRAG VRSTE VOZILA 3.vozila namijenjena za prevoz tereta. 19 . il t t j j t čk Dijele se u tri grupe i to: N1: Teretno vozilo . ( 3.5 t.5 t). (> 12 t).5 t 12 t) 35t t 35 N3: Teretno vozilo .vozila namijenjena za prevoz tereta sa najvećom dopuštenom masom iznad 12 t.vozila namijenjena za prevoz tereta. ali ne iznad 12 t. TERETNA MOTORNA VOZILA Kategorija N: M t K t ij N Motorna vozila za prevoz tereta sa najmanje 4 točka.

5 t. O2: Priključno vozilo .75 t.su priključna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 10 t.75 t. O4: Priključno vozilo .5 t.su priključna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 0.su priključna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 3. Dij l se u č ti i K t ij O: Ovdje d j ik li l ik li Dijele četiri podkategorije: O1: Priključno vozilo . PRIKLJUČNA VOZILA Kategorija O O dj spadaju prikolice i poluprikolice. O3: Priključno vozilo .su priključna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 0. 20 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. ali ispod 10 t. ali ispod 3.

NATRAG VRSTE VOZILA Priključna vozila kategorije O2. 21 . O3. odnosno čij su DA P l ik li je iklj č il čija i d čije osovine postavljene iza težišta vozila (u slučaju ravnomjernog opterećenja) i koje je opremljeno uređajem za vuču koji omogućava prenošenje horizontalnih i vertikalnih sila opterećenja na vučno vozilo vozilo. Jedna ili više osovina mogu biti gonjene vučnim vozilom. ili O4 mogu biti izvedena kao: DA: Poluprikolica j priključno vozilo čij osovina. DB: Prikolica je priključno vozilo koje ima najmanje dvije osovine. opremljeno uređajem za vuču koji može da se pomjera vertikalno (u odnosu na prikolicu) i koji kontroliše kretanje prednje(ih) osovine(a). ali k ji ne prenosi značajnije statičko opterećenje na vučno vozilo. li koji i č j ij t tičk t ć j č il Jedna ili više osovina mogu biti gonjene vučnim vozilom.

NATRAG VRSTE VOZILA Priključna vozila kategorije O2. vozilom. opremljeno DC P ik li t l i je iklj č il lj vučnim ureĎajem koji ne može da se pomjera vertikalno u odnosu na prikolicu i na kojem se osovina(e) nalazi u blizini težišta ravnomjerno opterećenog vozila tako da se samo mali dio vertikalnog opterećenja vozila. koje god da je manje) prenosi na vučno vozilo Jedna ili više osovina mogu biti gonjene vučnim vozilo. 22 . (koje ne prelazi 10% od onog koje odgovara maksimalnoj masi prikolice ili opterećenju od 1000 daN. O3. ili O4 mogu biti izvedena kao: DC: Prikolica sa centralnom osovinom j priključno vozilo.

osovina najbliža vozaču je ona koja je opremljena gumama najvećega prečnika prečnika. mase neopterećenog traktora u voznom stanju veće od 600 kg i zračnosti do tla koja nije veća od 1000 mm. poljoprivredi ili šumarstvu. osovine. Takav traktor može biti prilagoĎen za prevoz tereta i rukovaoca. Podjela traktora se vrši na: 5. prevoz tereta ili pokretanje odreĎenih oruĎa mašina ili prikolica namjenjenih za korišćenje u oruĎa. guranje. TRAKTORI Kategorija T: Poljoprivredni traktori i traktori za šumarstvo su motorna vozilo sa točkovima ili gusjenicama koja imaju najmanje dvije gusjenicama. (1) Za traktore sa okretnim vozačkim mjestom (okretno sjedalo i točak upravljača). čija funkcija bitno zavisi od njegove vučne snage i koje je posebno namjenjeno za vučenje. Koje dalje možemo podijeliti na: g j j j p j T1: Najveće konstrukcione brzine koja nije veća od 40 km/h. s razmakom točkova na osovini najbližoj vozaču (1) većim od 1150 mm.NATRAG VRSTE VOZILA 5.1 Kategorija T: Traktore sa točkovima. 23 .

NATRAG VRSTE VOZILA 5. T5: Traktori na točkovima najveće konstrukcione brzine veće od 40 km/h. najveće konstrukcione brzine koja nije veća od 40 km/h. T4: Traktori na točkovima posebne namjene. T3: Najveće konstrukcione brzine koja nije veća od 40 km/h i mase neopterećenoga traktora u voznom stanju koja nije veća od 600 kg. mase neopterećenog traktora u voznom stanju veće od 600 kg i zračnosti od tla koja nije veća od 600 mm. 24 . TRAKTORI T2: N j ć k T2 Najveće konstrukcione b i koja nije veća od 40 k /h s najmanjim t k i brzine k j ij ć d km/h. mm MeĎutim kad je odnos visine težišta traktora (mjereno od tla) i srednje vrijednosti razmaka točkova svake osovine veći od 0. MeĎutim. j ji razmakom točkova manjim od 1150 mm.90 najveća konstrukcijska brzina je ograničena na 30 km/h.

52K t ij C: Traktori j i Traktori na gusjenicama čiji su pogon i upravljanje s beskrajnim gusjenicama i čije su kategorije C1 do C5 određene analogno kategorijama T1 do T5. TRAKTORI 5. 25 .NATRAG VRSTE VOZILA 5.2 Kategorija C T kt i sa gusjenicama.

6. uključujući i vozila kod kojih se pogon na jednoj osovini može isključiti.1 Vozila kategorije N1 sa najvećom masom k j ne prelazi 2 t i vozila 6 1 1 V il k ij j ć koja l i il kategorije M1 svrstavaju se u terenska vozila ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve: .mogu.NATRAG VRSTE VOZILA 6.najmanje jedna prednja i najmanje jedna zadnja osovina su izvedene tako da mogu biti jednovremeno pogonjene.1 Kategorija G: Terenska vozila (Off-Road Vehicles) su vozila kategorije M i N koji ispunjavaju zahtjeve ove tačke i provjerena su prema uslovima definisanim regulativom. da savladaju uspon od 30%. .imaju najmanje jedan mehanizam za blokiranje diferencijala ili najmanje jedan mehanizam sa sličnim efektom. DODATNO RAZVRSTAVANJE VOZILA 6. računato bez priključnog vozila. . 26 .1.

moraju zadovoljavaju najmanje pet od sljedećih šest dodatnih zahtjeva: 1. prednji prilazni ugao mora biti najmanje 25o. zadnji prilazni ugao mora biti najmanje 20o. 2. 4. 27 .1 Vozila kategorije N1 sa najvećom masom koja ne prelazi 2 t i vozila kategorije M1 svrstavaju se u terenska vozila ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve: . 5 najmanja visina i j j i i iznad stajne površine (kli d t j ši (klirens) i ) ispod zadnje osovine mora d d j i biti najmanje 180 mm. 5. 3 ugao prepreke mora biti najmanje 20o. 3.NATRAG VRSTE VOZILA 6. najmanja visina iznad stajne površine (klirens) ispod prednje osovine mora biti najmanje 180 mm. najmanja visina iznad stajne površine (klirens) izmeĎu osovina mora biti najmanje 200 mm.1. 6.

da savladaju uspon od 25%.1 Vozila kategorije N1 sa najvećom masom koja ne prelazi 2 t i vozila kategorije M1 svrstavaju se u terenska vozila ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve: Vozila kategorije N1 čija najveća masa prelazi 2 t. najmanje jedna prednja i najmanje jedna zadnja osovina izvedene su tako da mogu biti istovremeno pogonjene. ili ispunjavaju tri dole navedena zahtjeva: j 1. 28 .1. uključujući i vozila kod kojih se pogon na jednoj osovini može isključiti. računato bez priključnog vozila. mogu.NATRAG VRSTE VOZILA 6. ili vozila kategorije N2. 3. postoji najmanje jedan mehanizam za blokiranje diferencijala ili najmanje jedan mehanizam sa sličnim efektom. 2. M2 i j j p j M3 čija najveća masa ne prelazi 12 t se svrstaju u terenska vozila ako su konstruisana tako da imaju pogon na sve točkove. uključujući i one kod kojih se pogon na jednoj osovini može isključiti.

uključujući i one kod kojih se pogon na jednoj osovini može isključiti.postoji najmanje jedan mehanizam za blokiranje dif t ji j j j d h i bl ki j diferencijala ili najmanje ij l j j jedan mehanizam sa sličnim efektom. ili ispunjavaju dole navedene zahtjeve: .najmanje polovina točkova su pogonski.NATRAG VRSTE VOZILA 6. 29 . j j svrstavaju se u terenska vozila ako imaju p g na sve točkove. . računato bez priključnog vozila.1 Vozila kategorije N1 sa najvećom masom koja ne prelazi 2 t i vozila kategorije M1 svrstavaju se u terenska vozila ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve: Vozila kategorije M3 čija najveća masa prelazi 12 t ili vozila kategorije N3 j j pogon . .1. da savladaju uspon od 25%.mogu.

2. zadnji prilazni ugao mora biti najmanje 25°. 5 najmanja visina i j j i i iznad stajne površine (kli d t j ši (klirens) i ) ispod zadnje osovine mora d d j i biti najmanje 250 mm.1. 6.1 Vozila kategorije N1 sa najvećom masom koja ne prelazi 2 t i vozila kategorije M1 svrstavaju se u terenska vozila ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve: . prednji prilazni ugao mora biti najmanje 25°. 30 .zadovoljavaju najmanje četiri od slijedećih šest zahtjeva: 1. 5. 4.NATRAG VRSTE VOZILA 6. 3 ugao prepreke mora biti najmanje 25o. 3. najmanja visina iznad stajne površine (klirens) ispod prednje osovine mora biti najmanje 250 mm. najmanja visina iznad stajne površine (klirens) izmeĎu osovina mora biti najmanje 300 mm.

.kuhinjsku opremu. . meĎutim. ureĎajima i opremi namijenjena posebnim funkcijama ili djelatnostima ili prevozu odreĎenih lica i/ili tereta.opremu prilagoĎenu za spavanje koja može biti dobijena i korišćenjem sjedišta.NATRAG VRSTE VOZILA 6. N. ili O koja su po konstrukciji.sto i sjedišta.1 SA-Vozilo za stanovanje je specijalno vozilo M kategorije konstruisan da uključuje prostor za stanovanje koji sadrži najmanje slijedeću opremu: . U specijalna vozila se ubrajaju: 6. sto može biti napravljen tako da j lako p j j p j je pomjerljiv.opremu za smještaj prtljaga. 31 .2 Vozila specijalne namjene su vozila kategorije M. Sva ova oprema mora biti čvrsto povezana za karoseriju.2. .

6.NATRAG VRSTE VOZILA U specijalna vozila se ubrajaju: 6. ij Ď ih lica lj ij l j 6. 6.2.2.7 SG-Druga (ostala) vozila specijalne namjene koja nisu ovdje navedena. ljestve.2.2. 6.2.3 SC-Ambulanta je specijalno vozilo namijenjeno za prevoz bolesnih ili povrijeĎenih li i opremljen specijalnom opremom za tu namjenu.6 SG-Radno vozilo je motorno vozilo opremljeno samo za obavljanje j p j j j specijalnih radnih funkcija (oprema za mjerenje. dizalica. 6.2.2 SB-Blindirano vozilo j specijalno vozilo namijenjeno za zaštitu 6 2 2 SB Bli di il je ij l il ij j štit prevoženih putnika i/ili tereta. opremljena su dizalicom za vršenje rada. 32 .). SG Druga ali u dijelu u kojem su definisani tipovi nadgradnje (oblici karoserije) vozila su navedeni tipovi nadgradnje kod specijalnih vozila.5 SF-Dizalica su vozila posebne namjene koja nisu namijenjena za prevoz tereta. oprema za pružanje stručne pomoći vozilima na putevima.4 SD-Pogrebno vozilo je specijalno vozilo namijenjeno za prevoz posmrtnih ostataka i opremljeno specijalnom opremom za tu namjenu. i td.

koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od 30 km/h. uređajima i opremom. najvećom masom tereta kojim je opterećeno samo vučno vozilo Na pločici vučnog vozila se očitava ukupna masa vozila vozilo.3 Radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje određenih specijalizovanih radova pri kretanju po putu ili terenu vlastitim terenu. i to je taj podatak koji služi pri odreĎivanju klasifikacije vozila. uvećana za odgovarajuću il je č il t ć d j ć masu najvećeg vertikalnog statičkog opterećenja koju poluprikolica prenosi na vučno vozilo i eventualno. Napomene: U slučaju vučnog vozila namijenjenog vuči poluprikolice (tegljač za poluprikolicu). najveća masa sa kojom treba računati prilikom klasifikacije vozila j masa vučnog vozila spremnog za put. 33 .NATRAG VRSTE VOZILA 6.

Moped - 34 . tricikli. Motocikli. čeverocikli (kategorija L) Kategorija vozila Oblik karoserije Objašnjenje (definicija) L1.NATRAG VRSTE VOZILA OBLICI KAROSERIJA (TIPOVI NADGRADNJE) VOZILA I OBJAŠNJENJE (DEFINICIJE) 1.

Moped Skuter 35 .NATRAG VRSTE VOZILA OBLICI KAROSERIJA (TIPOVI NADGRADNJE) VOZILA I OBJAŠNJENJE (DEFINICIJE) 1. Motocikli. 1 Motocikli tricikli čeverocikli (kategorija L) L1. tricikli.

NATRAG VRSTE VOZILA OBLICI KAROSERIJA (TIPOVI NADGRADNJE) VOZILA I OBJAŠNJENJE (DEFINICIJE) 1. Motocikli. tricikli.Moped - 36 . 1 Motocikli tricikli čeverocikli (kategorija L) L2.

NATRAG VRSTE VOZILA Otvoreni laki L3L3 Motocikl Zatvoreni laki - 37 .

NATRAG VRSTE VOZILA Otvoreni L3L3 Motocikl Zatvoreni - 38 .

NATRAG VRSTE VOZILA L4L4 Motocikl Sa bočnom prikolicom 39 .

Snaga motora ne prelazi 11 kW.Motorni L5 M t i tricikl Zatvoreni Z t i laki 40 . i/ili je maksimalna brzina veća od 50 km/h. L5.NATRAG VRSTE VOZILA Otvoreni laki Vozilo na motorni pogon čija je radna zapremina motora veća od 50 cm3. a manja ili jednaka od 125 cm³.

NATRAG VRSTE VOZILA Otvoreni L5L5 Motorni tricikl Zatvoreni 41 .

NATRAG VRSTE VOZILA Otvoreni - L6 L6.Laki četverocikl Zatvoreni 42 .

NATRAG VRSTE VOZILA Otvoreni L7 L7Četverocikl Zatvoreni 43 .

NATRAG VRSTE VOZILA AA-limuzina (sedan) M1Putnički P t ički automobil AA-limuzina (sedan) 44 .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AA limuzina AA-limuzina (kabriolet) 45 .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AAProdužena limuzina li i (produženi sedan) 46 .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AB-Limuzina sa zakošenim zadnjim vratima ( (hatchback) ) 47 .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AC-Karavan AC K 48 .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AD-Kupe AD K 49 .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AE Kupe AE-Kupe kabriolet 50 .

U suprotnom vozilo spada u teretna vozila (N1). U ovaj oblik karoserije spada dosada poznato kombinovano vozilo vozilo. Ovakva vozila ne svrstavaju se u kategoriju M1 ako ispunjavaju sljedeća dva uslova: 1. kg j p j .masa u stanju spremnom za vožnju. kg M . a koje je namijenjeno za prevoz putnika i njihovog prtljaga u istom prostoru. koristiti Da bi proizvođač spriječio dostupnost učvršćenja mora fizički spriječiti njihovu upotrebu tako da npr. 2. g N .broj sjedišta isključujući vozačevo. koje se razlikuje od navedenih AA do AE. 51 . M1Putnički automobil AFVišenamjens ko vozilo Dostupna se smatraju ona učvršćenja koja se mogu koristiti. zavari pločicu ili ugradi trajnu opremu koju je nemoguće ukloniti sa običnim alatom.NATRAG VRSTE VOZILA Motorno vozilo.uslov: B j mjesta za sjedenje i klj č j ći mjesto vozača 1 l Broj j t j d j isključujući j t č nije veći od 6.najveća dozvoljena masa vozila.(M + N x 68) > N x 68 P . (mjestom za sjedenje se smatra ono koje posjeduje odgovarajuće lako dostupno učvršćenje za sjedišta). Iz drugog uslova slijedi da bi se višenamjensko vozilo svrstalo u putničko višenamjensko masa maksimalnog broja p j putnika mora da bude veća od mase tereta koji se j prevozi.uslov: gdje je: Da je P .

NATRAG VRSTE VOZILA M1Putnički P t ički automobil AFVišenamjens Viš j ko vozilo 52 .

NATRAG VRSTE VOZILA Vidjeti definicije u 6. Vozila specijalne namjene M1Putnički P t ički automobil SA Vozilo SA-Vozilo za stanovanje 53 .2.

NATRAG VRSTE VOZILA Vidjeti definicije u 6. Vozila specijalne namjene M1Putnički P t ički automobil SBBlindirano Bli di vozilo 54 .2.

Vozila specijalne namjene M1Putnički P t ički automobil SCAmbulanta (sanitetsko vozilo) 55 .NATRAG VRSTE VOZILA Vidjeti definicije u 6.2.

Vozila specijalne namjene M1Putnički P t ički automobil SDPogrebno P b vozilo 56 .NATRAG VRSTE VOZILA Vidjeti definicije u 6.2.

NATRAG VRSTE VOZILA U ovaj oblik karoserije spadaju poznata SUV (Sport Utility Vehicle) vozila. M1Putnički P t ički automobil Terensko T k 57 .

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa I (gradski) CA-Jedan nivo 58 .NATRAG VRSTE VOZILA 3.

NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa I (gradski) CB Dva nivoa 59 .

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa I (gradski) CC Zglobni. jedan ni o nivo 60 .NATRAG VRSTE VOZILA 3.

jedan nivo 61 . Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) CD-Zglobni. nivoa CECE Niskopodni.NATRAG VRSTE VOZILA 3. g dva nivoa M2 ili M3 AUTOBUS Klasa I (gradski) Zglobni autobus koji je izveden u dva nivoa.

jedan nivo 62 . Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) CFNiskopodni.NATRAG VRSTE VOZILA 3. Niskopodni dva nivoa M2 ili M3 AUTOBUS Klasa I (gradski) - CG-Zglobni CG Z l b i niskopodni.

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) SBBlindirano vozilo M2 ili M3 AUTOBUS Klasa I (gradski) Trolejbus.NATRAG VRSTE VOZILA 3. CA Jedan nivo - 63 .

NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa II (međugrads ( đ d ki) CI Jedan i J d nivo 64 .

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa II (međugrad ( đ d ski) CJ Dva i D nivoa 65 .NATRAG VRSTE VOZILA 3.

jedan nivo CL Zglobni. dva nivoa 66 . Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa II (međugrad ski) CK Zglobni.NATRAG VRSTE VOZILA 3.

jedan nivo CN Niskopodni. dva nivoa - 67 . Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS Klasa II (međugrad ski) CM Niskopodni.NATRAG VRSTE VOZILA 3.

Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) CO-Zglobni niskopodni. niskopodni jedan nivo - M2 ili M3 AUTOBUS Klasa II (međugrad ski) CP-Zglobni niskopodni. dva nivoa - SA-Za stanovanje SBBlindirano vozilo 68 .NATRAG VRSTE VOZILA 3.

NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS .Klasa III (turistički) CQ Jedan nivo 69 .

NATRAG VRSTE VOZILA 3.Klasa III (turistički) CR Dva nivoa 70 . Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS .

NATRAG VRSTE VOZILA 3.Klasa III (turistički) - SB-Blindirano SB Bli di vozilo - Terensko 71 . Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) CS-Zglobni. jedan nivo CT-Zglobni. dva nivoa SA-Za SA Za stanovanje - M2 ili M3 AUTOBUS .

NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS KLASA A CU-Jedan nivo 72 .

jedan nivo SA-Za SA Za stanovanje SBBlindirano vozilo - - 73 .NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) M2 ili M3 AUTOBUS KLASA A CV Niskopodni.

NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) CV Jedan nivo M2 ili M3 AUTOBUS KLASA B SA-Za SA Za stanovanje SBBlindirano vozilo - - 74 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO BA Otvoreno 75 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO BA Otvoreno sa utovarnom platformom 76 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO BB Furgon 77 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO BB Furgon 78 .

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 Zatvoreno TERETNO VOZILO 79 .

Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 Zatvoreno TERETNO VOZILO 80 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO Zatvoreno sa utovarnom platformom 81 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO Promjenjive nadgradnje 82 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SB SpecijalnoSpecijalno Blindirano 83 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SB SpecijalnoSpecijalno Blindirano 84 .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.Cisterna 85 . N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SD POGREBNO VOZILO 86 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.Hladnjača 87 . N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno .Za prevoz stoke 88 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Za prevoz drveta 89 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno .

Za prevoz stakla 90 . N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.Za prevoz vozila 91 . N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG VRSTE VOZILA 4.Za prevoz pčela 92 . N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoRadno Ljestve 93 .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoPumpni agregat 94 .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoKompresorsk i agregat 95 .

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoElektro agregat 96 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno -Čistač ulica 97 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno -Čistač ulica 98 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno -Perač ulica 99 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-Čistač Radno Čistač slivnika 100 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-Čistač Radno Čistač snijega 101 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-Odvoz Radno Odvoz smeća 102 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-Odvoz Radno Odvoz fekalija 103 .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoRadno Vatrogasni 104 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoRadno Radionica 105 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

RadnoKino projektor N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno RadnoFluorograf 106 .NATRAG VRSTE VOZILA 3. Autobus/trolejbus (kategorije M2 ili M3) SG.

Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-Bife 107 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoPokretna prodavnica 108 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-RTV 109 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoZa stanovanje 110 .

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoRadno Ambulanta 111 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG RadnoReklamno vozilo 112 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG

VRSTE VOZILA
4. Teretna motorna vozila (kategorije N1, N2 ili N3)

N1 ili N2 ili N3 Terensko TERETNO VOZILO

113

NATRAG

VRSTE VOZILA
4. Teretna motorna vozila (kategorije N1, N2 ili N3)

N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO

SG RadnoRadno Dizalica

114

NATRAG

VRSTE VOZILA
4. Teretna motorna vozila (kategorije N1, N2 ili N3)

N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO

SG RadnoRadno Dizalica

115

NATRAG

VRSTE VOZILA
4. Teretna motorna vozila (kategorije N1, N2 ili N3)

N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO

BA Otvoreno sa dizalicom

116

N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO BA Otvoreno sa dizalicom i utovarnom platformom 117 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO Samoisto varač/ kiper 118 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N1 ili N2 ili N3 TERETNO VOZILO BD Tegljač sa kukom 119 .

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO BC Tegljač sa sedlom 120 .

N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno .NATRAG VRSTE VOZILA 4.Damper 121 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno .Damper 122 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.Betonska mješalica 123 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Betonska mješalica 124 . N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Specijalno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO BC Tegljač sa sedlom i dizalicom 125 .

NATRAG VRSTE VOZILA 4.Bušilica 126 . N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno . Teretna motorna vozila (kategorije N1.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) N2 ili N3 TERETNO VOZILO SG Radno-Ostalo 127 .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) RADNA MAŠINA Kombajn 128 .

NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) RADNA MAŠINA Rovokopač 129 .

N2 ili N3) RADNA MAŠINA Utovarivač 130 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Teretna motorna vozila (kategorije N1. N2 ili N3) RADNA MAŠINA Bager/ buldožer 131 .NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) RADNA MAŠINA Greder 132 .

N2 ili N3) RADNA MAŠINA Skrejper 133 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4. N2 ili N3) RADNA MAŠINA Viljuškar 134 .

N2 ili N3) RADNA MAŠINA Valjak 135 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) RADNA MAŠINA Motokultivator 136 . Teretna motorna vozila (kategorije N1.NATRAG VRSTE VOZILA 4.

N2 ili N3) RADNA MAŠINA Višenamjenska 137 .NATRAG VRSTE VOZILA 4. Teretna motorna vozila (kategorije N1.

NATRAG

VRSTE VOZILA
4. Teretna motorna vozila (kategorije N1, N2 ili N3)

RADNA MAŠINA

Drobilica kamena

138

NATRAG

VRSTE VOZILA
4. Teretna motorna vozila (kategorije N1, N2 ili N3)

RADNA MAŠINA

Samohodna mješalica za beton

139

NATRAG

VRSTE VOZILA
5. Priključna vozila (kategorije O1, O2, O3 ili O4)

DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4
PRIKLJUČNO VOZILO

DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom

Za prevoz putnika

140

NATRAG

VRSTE VOZILA
5. Priključna vozila (kategorije O1, O2, O3 ili O4)

DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4
PRIKLJUČNO VOZILO

DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom

Otvoreno

141

O3 ili O4) DApoluprikolica ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Otvoreno 142 .NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1. O2.

Priključna vozila (kategorije O1. O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Otvoreno sa dizalicom 143 .

O2. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Otvoreno sa utovarnom platformom 144 . Priključna vozila (kategorije O1.NATRAG VRSTE VOZILA 5.

Priključna vozila (kategorije O1. O2. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Zatvoreno 145 .NATRAG VRSTE VOZILA 5.

O2. Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Zatvoreno 146 .NATRAG VRSTE VOZILA 5.

O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Zatvoreno sa utovarnom platformom 147 . Priključna vozila (kategorije O1. O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5.

NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2. Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Plato 148 .

O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Plato 149 .

O2. Priključna vozila (kategorije O1.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom Samoisto varno (kiper) 150 .

NATRAG

VRSTE VOZILA
5. Priključna vozila (kategorije O1, O2, O3 ili O4)

DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4
PRIKLJUČNO VOZILO

DATRAKTORSKA

DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom t l osovinom

DAOSTALO
151

NATRAG

VRSTE VOZILA
5. Priključna vozila (kategorije O1, O2, O3 ili O4)

DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4
PRIKLJUČNO VOZILO

DBTRAKTORSKA

DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom t l osovinom

DBOSTALO

152

NATRAG

VRSTE VOZILA
5. Priključna vozila (kategorije O1, O2, O3 ili O4)

DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4
PRIKLJUČNO VOZILO

DCTRAKTORSKA

DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom

DCOSTALO
153

NATRAG

VRSTE VOZILA
5. Priključna vozila (kategorije O1, O2, O3 ili O4)

DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4
PRIKLJUČNO VOZILO

SB DB-prikolica Ili Specijalno DC-prikolica Blindirano sa centralnom osovinom

154

O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG Specijalno -Cisterna 155 . O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1.

NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG Specijalno -Cisterna 156 . O2. Priključna vozila (kategorije O1.

O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG Specijalno -Hladnjača 157 . Priključna vozila (kategorije O1. O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5.

O2. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG DB-prikolica Ili Specijalno -Za prevoz DC-prikolica stoke sa centralnom osovinom 158 . Priključna vozila (kategorije O1.NATRAG VRSTE VOZILA 5.

O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG DB-prikolica Ili Specijalno -Za prevoz DC-prikolica stoke sa centralnom osovinom 159 .

Priključna vozila (kategorije O1. O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG DB-prikolica Ili Specijalno -Za prevoz DC-prikolica pčela sa centralnom osovinom 160 .

NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2. Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG DB-prikolica Ili Specijalno -Za prevoz DC-prikolica drveta sa centralnom osovinom 161 .

O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG DB-prikolica Ili Specijalno -Za prevoz DC-prikolica vozila sa centralnom osovinom 162 .

Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG DB-prikolica Ili Specijalno -Za prevoz DC-prikolica čamaca sa centralnom osovinom 163 .NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2.

NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoPumpni agregat 164 . Priključna vozila (kategorije O1.

Priključna vozila (kategorije O1.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoElekro agregat 165 .

O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoOdvoz fekalija 166 . O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1.

O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoRadno Vatrogasna 167 . Priključna vozila (kategorije O1.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O2.

O2. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoRadno Radionica 168 .NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1.

O2. Priključna vozila (kategorije O1. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoRadno Ambulanta 169 .NATRAG VRSTE VOZILA 5.

Priključna vozila (kategorije O1. O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG Radno -Bife 170 .

O3 ili O4) SGRadnoR d O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DAPokretna poluprikolica prodavnica Ili SGSG RadnoDB-prikolica Za zabavu Ili SGSG RadnoDC-prikolica Za sa stanovanje centralnom SGosovinom RadnoRTV 171 . Priključna vozila (kategorije O1. O2.NATRAG VRSTE VOZILA 5.

NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1. O2. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoRadno Dizalica 172 .

NATRAG VRSTE VOZILA 5. Priključna vozila (kategorije O1. O2. O3 ili O4) DApoluprikolica Ili O1 ili O2 ili O3 ili O4 PRIKLJUČNO VOZILO SG RadnoLjestve DB-prikolica Ili DC-prikolica sa centralnom osovinom SG RadnoOstalo 173 .

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: Sa kabinom T1-Traktor Bez kabine - 174 .

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: T2-Traktor Sa kabinom 175 .

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: T2-Traktor Bez kabine 176 .

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: T3-Traktor Sa kabinom 177 .

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: T3-Traktor Bez kabine 178 .

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: T4-Traktor Sa kabinom 179 .

Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: Sa kabinom T4-Traktor Bez kabine 180 .NATRAG VRSTE VOZILA 6.

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa točkovima: Sa kabinom T5-Traktor Bez kabine 181 .

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa sa gusjenicama: Sa kabinom C1-Traktor Bez kabine 182 .

Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa sa gusjenicama: Sa kabinom C2-Traktor Bez kabine 183 .NATRAG VRSTE VOZILA 6.

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa sa gusjenicama: Sa kabinom C3-Traktor Bez kabine 184 .

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa sa gusjenicama: Sa kabinom C4-Traktor Bez kabine 185 .

NATRAG VRSTE VOZILA 6. Vozila kategorije T i C (traktori i traktori sa gusjenicama) Traktori sa sa gusjenicama: Sa kabinom C5-Traktor Bez kabine 186 .

NATRAG VRSTE VOZILA PRILOG NAMJENA VOZILA Opšte poznata činjenica je da motorna i priključna vozila služe za prevoz/transport putnika (osoba) i tereta ( / ik ( b ) (stvari). k i za vršenje određenog i) kao š j d đ rada. te PRIKLJUČNIH VOZILA oblika karoserije: Radno-…) VOJNO (vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine) Hercegovine). TRAKTORE. Lista Li t namjena za sva vozila j j il je: JAVNI PREVOZ PUTNIKA JAVNI PREVOZ TERETA TAKSI PREVOZ RENTAKAR PREVOZ PREVOZ ZA VLASTITE POTREBE OSTALO (ova namjena se bira za putnički automobil) ZA VRŠENJE RADA (za RADNE MAŠINE. TERETNA VOZILA. 187 .

autobus za duge linije Autobus (1. ovo vozilo obezbjeđuje udobnost putnicima i nije predviđeno za putnika koji stoje.2.4.) koji je izveden i opremljen za dugolinijska putovanja.NATRAG VRSTE VOZILA 1. 188 .2.

3. 189 . Kamp prikolica Prikolica (2.) izvedena za pokretno stanovanje.1.1.NATRAG VRSTE VOZILA 2.

7. Prikolica – kompresorski agregat Specijalna prikolica (2. 190 .NATRAG VRSTE VOZILA 2.1.4) za vršenje rada opremljena kompresorskim agregatom.1.4.

tegljač 191 .2.NATRAG VRSTE VOZILA 2. Poluprikolica p Prikolica izvedena da bude priključena na tegljač i značajnim dijelom ukupnu težinu prenosi na tegljač.

NATRAG VRSTE VOZILA 3.) spojeno sa jednim ili više priključnih vozila (1. SKUPOVI VOZILA Ovaj termin označava motorno vozilo (1.1. 192 .2).

1.5) povezanih vučnom polugom. 193 . SKUP VOZILA Kombinacija motornog vozila (1 3 do 1 5) sa jednom ili više neovisnih prikolica (1.3 1. Tegljač i prikolica mogu biti specijalne ili opće namjene.NATRAG VRSTE VOZILA 3.

2 do 1.2. 194 . Može biti izveden sa službenim prolazom prolazom.) prikolica. putnika.2.NATRAG VRSTE VOZILA 3.2. Unutrašnji prostor za putnike nije neprekidan duž skupa.2. SKUP AUTOBUSA Kombinacija autobusa (1 2 ) i jedne ili više neovisnih prikolica za transport (1. Skup može biti opremljen kako je dato u 1.4. povezanih vučnom polugom.

2).NATRAG VRSTE VOZILA 3.6) i poluprikolice ( ) j gj ( ) p p (2. SKUP TEGLJAČA Kombinacija tegljača (1. Poluprikolica može biti specijalne ili opće namjene.3. 195 .

Poluprikolica i/ili prikolica može biti specijalne ili opće namjene. DVOSTRUKI SKUP VOZILA Kombinacija tegljača (1.).2. 196 .) i prikolicom (2.NATRAG VRSTE VOZILA 3.6) sa poluprikolicom (2.4.1.

NATRAG VRSTE VOZILA 3.5. VIŠESTRUKI SKUP VOZILA 197 .

5.NATRAG VRSTE VOZILA 3. VIŠESTRUKI SKUP VOZILA 198 .

6. KOMPOZITNI SKUP VOZILA Kombinacija motornog vozila za transport osoba sa prikolicom za transport tereta. SPECIJALNI SKUP VOZILA Skup vozila kod kojeg teret na mostnoj platformi opterećuje i vučno i priključno vozilo. 3.7. teret je jedna cjelina i spajanje vozila može biti ostvareno preko samog tereta tereta. tj.NATRAG VRSTE VOZILA 3. 199 .

• teretno. t ik li t ičk t bil • moped. • radna mašina.NATRAG VRSTE VOZILA Vrsta vozila prema Uputstvu za popunjavanje obrazaca potvrde o tehničkom pregledu vozila (TP-1): • putničko. • skuter • motocikl motocikl. 200 . označene vrste vozila definisane • kombinovano. • l k prikolica – t laka ik li teretna prikolica putničkog automobila. • četverocikl. • tricikl. • prikolica sa centralnom osovinom. • vučno Napomena: plavom bojom su • radno. p . • autobus. • traktor traktor. • poluprikolica. u BAS ISO 3833:2003 • prikolica. • zglobni autobus.

Ima najmanje dvoje bočnih i zadnja vrata.NATRAG VRSTE VOZILA Razlike bosansko-hercegovačkog standarda BAS ISO 3833:2003 i UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA POTVRDE O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA (TP-1) (TP 1) Radno vozilo je putno motorno vozilo sa najmanje četiri točka i više tragova posebne konstrukcije. uređajima i opremi osposobljeno za istovremeni prevoz lica i stvari. Kombinovano vozilo je motorno vozilo koje je po konstrukciji. sa uređajima i opremom namijenjenim za obavljanje radnih funkcija. Vađenje i postavljanje sjedišta ne smatra se prepravkom samo ako je konstrukciono obezbjeđena mogućnost olakšane ugradnje i izgradnje sjedišta Karoserija sjedišta. 201 . koje se prema potrebi i bez posebnih prepravki mogu k i titi za prevozi samo li b b ih ki koristiti i lica ili samo stvari t i (tereta) i čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg. vozila je zatvorena.

NATRAG VRSTE VOZILA Razlike bosansko-hercegovačkog standarda BAS ISO 3833:2003 i UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA POTVRDE O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA (TP-1) (TP 1) Prikolica sa centralnom osovinom je putno vozilo bez pogonskog agregata. Četverocikl je putno motorno vozilo sa četiri točka sa masom neopterećenog vozila manjom od 400 kg ( (550 kg za vozila za prevoz tereta) bez mase ) akumulatora u slučaju električnih vozila i čija najveća neto snaga nije veća od 15 kW 202 . i koje je po konstrukciji. opremljeno vučnim uređajem k ji ne može d se pomjera vertikalno u odnosu lj č i đ j koji ž da j tik l d na prikolicu i na kojem se osovina(e) nalazi u blizini težišta ravnomjerno opterećenog vozila. koje god da je manje) prenosi na vučno vozilo. tako da se samo malo vertikalno opterećenje (koje ne prelazi 10% od onog k j odgovara maksimalnoj masi prikolice ili opterećenju l i d koje d k i l j i ik li t ć j od 1000 daN. uređajima i opremi osposobljeno za priključenje za vučno vozilo i namijenjeno za prevoz lica i/ili tereta ili vršenje određeno rada rada.

oruđa ili mašine za obavljanje određenih radova i priključna vozila za transport određenih tereta u poljoprivredi. koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od p j p 30 km/h. odnosno pogoni u kretanju ili u mjestu priključne uređaje. gura. šumarstvu. građevinarstvu i drugim oblastima privrede. nosi. 203 . j p g j j p j g uređajima i opremi osposobljeno za kretanje po terenu ili po putu i namjenjeno da vuče. vlastitim uredjajima i opremom.NATRAG VRSTE VOZILA Razlike bosansko-hercegovačkog standarda BAS ISO 3833:2003 i UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA POTVRDE O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA (TP-1) (TP 1) Traktor je vozilo na motorni pogon koje je po konstrukciji hodnog sistema. Radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odredjenih specijalizovanih radova pri kretanju po putu ili terenu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful