You are on page 1of 72

tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm

n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn TB KT MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lª
thi m«n
1 Lê Minh Anh
2 Trần Quang Anh
3 Dương Quốc Bảo
4 Lê Tuấn Bảo
5 Hồ Thị Liên Chi
6 Nguyễn Đức Chính
7 Trần Tấn Cường
8 Nguyễn Viết Tiến Dũng
9 Hồ Đăng Hải
10 Trương Thị Thanh Hằng
11 Trương Thị Thu Hằng
12 Ngô Trung Hiếu
13 Nguyễn Thị Ánh Hồng
14 Nguyễn Phước Bảo Hưng
15 Nguyễn Thị Diệu Liên
16 Hoàng Thị Nhật Linh
17 Võ Văn Linh
18 Hoàng Lợi
19 Đoàn Thị Mỹ Ngân
20 Lê Thị Ngân
21 Hồ Thị Yến Ngọc
22 Nguyễn Thị Ánh Ngọc
23 Nguyễn Thị Trường Ngọc
24 Hoàng Minh Nhật
25 Võ Phước Minh Nhật
26 Nguyễn Thị Hà Ni
27 Nguyễn Thị Kiều Oanh
28 Hoàng Nguyễn Minh Phúc
29 Nguyễn Thị Kim Quy
30 Nguyễn Hữu Quý
31 Lê Thị Như Quỳnh
32 Nguyễn Thị Thu Sương
33 Lê Thị Minh Tâm
34 Hoàng Trọng Thắng
35 Ngô Thị Ái Thanh
36 Nguyễn Thị Thanh Thanh
37 Trần Thị Phương Thanh
38 Võ Dương Thành
39 Lê Ngọc Thảo
40 Trần Thị Anh Thi
41 Phạm Khánh Thư
42 Lê Thị Thúy
43 Nguyễn Hữu Thọ
44 Ngô Thị Cẩm Tú
45 Trần Quang Tịnh Uyên
g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm tb tr ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10A1

kú II
TBm
§iÓm TB c¶ n¨m
1 tiÕt trë lªn TB KT
thi m«n
tr ë l ªn
ghi c hó
TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn TB KT MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lª
thi m«n
1 Bảo Quang Báu
2 Nguyễn Thị Hoà Bình
3 Hà Thúc Cường
4 Đặng Thị Ngọc Diệp
5 Trần Thị Thiên Duyên
6 Châu Phi Đấu
7 Nguyễn Thị Ngọc Hà
8 Nguyễn Phước Mỹ Hạnh
9 Nguyễn Ngọc Hải
10 Nguyễn Thị Thuý Hải
11 Trần Nguyễn Viết Hiệp
12 Trần Văn Hoàng
13 Dương Thị Kim Hồng
14 Nguyễn Thị Hương
15 Trần Thị Xuân Hương
16 Nguyễn Nhật Khánh
17 Lê Anh Khoa
18 Nguyễn Đắc Anh Khoa
19 Ngô Viết Minh Mẫn
20 Trần Gia Minh
21 Võ Thị Thanh Minh
22 Thái Công Nghĩa
23 Trần Thị Phương Oanh
24 Đào Thị Anh Pha
25 Trần Minh Phương
26 Trịnh Nguyễn Hoài Phương
27 Trần Thanh Quang
28 Lê Hoành Việt Quốc
29 Nguyễn Quang San
30 Nguỹen Thị Ngọc Sang
31 Trần Lê Tịnh Tâm
32 Trần Thị Thanh Tâm
33 Trần Thiện Tâm
34 Phan Văn Việt Tân
35 Dương Đăng Hoài Thi
36 Nguyễn Đức Thiện
37 Phan Thị Kim Thuận
38 Bùi Quang Quỳnh Tiên
39 Trần Thị Bích Trâm
40 Cảnh Trí
41 Phan Thế Trung
42 Đinh Văn Tuấn
43 Phạm Hữu Tuấn
44 Trần Thị Thuỳ Vân
45 Nguyễn Đăng Việt

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm tb tr ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10A2

kú II
TBm
§iÓm TB c¶ n¨m
1 tiÕt trë lªn TB KT
thi m«n
tr ë l ªn
ghi c hó
TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn TB KT MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lª
thi m«n
1 Trần Thị Phương Anh
2 Đặng Hoàng Duy
3 Nguyễn Quyên Dy
4 Võ Thị Hảo
5 Nguyễn Hoàng Quý Hưng
6 Nguyễn Ngọc Hoàng
7 Nguyễn Quang Khoa
8 Nguyễn Văn Lân
9 Nguyễn Đặng Thành Lộc
10 Trần Huy Lộc
11 Nguyễn Hoàng Long
12 Tôn Nữ Hoài Mẫn
13 Lê Thị Mùi
14 Văn Thị Kiều My
15 Trần Thị Nga ( a)
16 Trần Thị Nga ( b)
17 Hồ Như Nguyện
18 Trương Thị Thanh Nhàn
19 Tôn Thất Phước
20 Đặng Quốc Quang
21 Nguyễn Thắng Quang
22 Nguyễn Viết Minh Quang
23 Trần Ngọc Diệu Tâm
24 Phạm Bá Tân
25 Hoàng Bách Thắng
26 Nguyễn Đại Thành
27 Dương Lê Phương Thảo
28 Hoàng Võ Thiện
29 Trần Quý Thiện
30 Nguyễn Ngọc Toàn
31 Phạm Hữu Khánh Toàn
32 Tôn Thất Phu Trí
33 Trần Đình Minh Trí
34 Phùng Bảo Trung
35 Trần Đức Trường
36 Phạm Văn Tú
37 Phan Thị Tú
38 Hoàng Lê Thảo Uyên
39 Nguyễn Thị Cẩm Vân
40 Hà Văn Vũ
41 Hoàng Tấn Vũ
42 Nguyễn Thị Phương Vy
43 Đoàn Thuỵ Như Ý
44 Lê Thị Như Ý
45 Trần Thị Như Ý

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm tb tr ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10A3

häc kú II
TBm
§iÓm TB c¶ n¨m
1 tiÕt trë lªn TB KT
thi m«n
tb tr ë l ªn
ghi c hó
SL TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn TB KT MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt tr
thi m«n
1 Nguyễn Tuấn Anh
2 Lê Hoàng Bính
3 Nguyễn Thị Kim Chi
4 Huỳnh Thị Phương Đăng
5 Ngô Thị Quỳnh Giao
6 Phan Thị Mỹ Hà
7 Trương Tuấn Hải
8 Bảo Hằng
9 Lê Thị Hằng
10 Nguyễn Lê Kiều Hạnh
11 Trần Thị Hiền
12 Châu Khắc Hiếu
13 Đoàn Hưũ Thiên Hoàng
14 Nguyễn Hữu Hoàng
15 Trần Quang Hoàng
16 Võ Thị Thu Hồng
17 Trần Thiên Hùng
18 Hoàng Phi Hữu
19 Lê Đình Huy
20 Phan Ngọc Huy
21 Võ Thành Huy
22 Trần Quang Khải
23 Bùi Như Tài
24 Trần Thị Mỹ Tân
25 Bùi Thị Phương Thảo
26 Nguyễn Thị Nhật Tiên
27 Nguyễn Đắc Tiến
28 Nguyễn Minh Thanh Trâm
29 Thái Thị Ngọc Trâm
30 Nguyễn Thị Mỹ Trang
31 Trần Thị Thuỳ Trang
32 Trần Thị Ngân Tranh
33 Huỳnh Lê Quốc Trung
34 Đặng Thị Thanh Tùng
35 Nguyễn Ngọc Tuyến
36 Võ Thị Thanh Tuyền
37 Trần Thị Linh Uyên
38 Trần Thị Baỏ Vân
39 Dương Văn Ngọc Vinh
40 Hà Hữu Hoàn Vũ
41 Huỳnh Tâm Vũ
42 Lai Tôn Nữ Mai Xuân
43 Dương Thị Như Ý
44 Hồ Thị Như Ý
45 Đặng Thị Thuỷ Yên

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm tb tr ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B1

äc kú II
TBm
§iÓm TB c¶ n¨m
1 tiÕt trë lªn TB KT
thi m«n
ghi c hó
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn TB KT MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn
thi m«n
1 Dương Tuấn Anh
2 Thái Hoàng Anh
3 Trương Quốc Anh
4 Phạm Thị Ngọc Ánh
5 Nguyễn Văn Thanh Bình
6 Nguyễn Thị Ngọc Bo
7 Huỳnh Ngọc Bảo Châu
8 Lê Thị Dịu
9 Lê Nguyễn Thanh Dũng
10 Lê Quang Dũng
11 Thới Ngọc Duyên
12 Dương Đức Độ
13 Phạm Trung Đức
14 Trương Thị Hà
15 Nguyễn Thị Thu Hiền
16 Đoàn Vũ Quốc Hùng
17 Trần Ngọc Huy
18 Bùi Thị Phương Huyền
19 Nguyễn Văn Lãm
20 Nguyễn Xuân Linh
21 Nguyễn Hoàng Long
22 Phan Châu Lộc
23 Đặng Tú Minh
24 Nguyễn Đình Nhật Minh
25 Lê Thị Thúy Nga
26 Phan Quỳnh Nga
27 Trần Thị Mỹ Nga
28 Hồ Thi Mỹ Ngọc
29 Nguyễn Văn Hưng Nguyên
30 Nguyễn Đức Tri Nhân
31 Nguyễn Anh Nhật
32 Nguyễn Thị Kiều Nhi
33 Phan Thị Hồng Nhi
34 Nguyễn Thị Quỳnh Như
35 Nguyễn Thị Thanh Nhung
36 Võ Thị Hoàng Oanh
37 Phan Hữu Phúc
38 Lê Văn Phước
39 Võ Văn Phước
40 Bùi Thị Xuân Phương
41 Phạm Thị Diễm Quỳnh
42 Nguyễn Đình Tài
43 Trần Thị Đài Trang
44 Trương Thị Mỹ Trinh
45 Phan Tôn Châu Tuấn
46 Phạm Minh Tuyến
g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm tb tr ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B2

häc kú II
TBm
§iÓm TB c¶ n¨m
1 tiÕt trë lªn TB KT
thi m«n
ë l ªn
ghi c hó
TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh
TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
1 Lê Văn An
2 Phan Thị Vân Anh
3 Nguyễn Văn Bảo
4 Nguyễn Thị Ngọc Bích
5 Nguyễn Thị Thùy Chi
6 Đặng Văn Chương
7 Cao Khả Cường
8 Võ Tấn Dũng
9 Võ Thị Hà Giang
10 Phan Thị Mỹ Hà
11 Trần Thị Thu Hà
12 Phạm Hữu Hiền
13 Lê Quang Hiếu
14 Võ Văn Hoàng Hiếu
15 Phạm Thanh Hoàng
16 Lê Bảo Hưng
17 Diệp Dạ Hương
18 Nguyễn Thị Ngọc Huyền
19 Lê Văn Khoa
20 Ngyuễn Văn Lạt
21 Đặng Thị Nhật Linh
22 Phan Thị Quỳnh Loan
23 Lê Quang Lợi
24 Trần Đình Nhật Minh
25 Nguyễn Thanh Nam
26 Lê Trọng Phước Nguyên
27 Trương Thị Nhạn
28 Nguyễn Văn Nhật
29 Trần Minh Nhật
30 Nguyễn Hoàng Sơn
31 Nguyễn Minh Tân
32 Trần Văn Thái
33 Nguyễn Văn Thắng
34 Hồ Công Thành
35 Tôn Thất Thành
36 Lê Thị Thanh Thảo
37 Trần Vương Thông
38 Tôn Thất Công Toại
39 Nguyễn Thị Thanh Tiên
40 Mai Bảo Trung
41 Nguyễn Phước Trung
42 Đặng Văn Tuấn
43 Lê Viết Minh Tuấn
44 Phan Văn Quốc Tuấn

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm tb trë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B3

c kú II
TBm c¶
TB §iÓm TB n¨m
1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
ghi chó
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
1 Đoàn Thế Anh
2 Bùi Thị Xuân Hương
3 Nguyễn Thị Thanh Huyền
4 Phạm Hương Giang
5 Phan Đình Khoa
6 Trương Nguyên Gia Kỳ
7 Võ Hoàng Lam
8 Đặng Thị Nhật Linh
9 Nguyễn Văn Lương
10 Phan Bá Long
11 Nguyễn Đăng Minh
12 Tô Hà Nhật Minh
13 Phan Thị Minh Mỹ
14 Nguyễn Đình Nghĩa
15 Ngô Thị Ngọc
16 Nguyễn Hoàng Anh Nhi
17 Nguyễn Ngọc Phương Nhi
18 Nguyễn Tấn Phước
19 Nguyễn Thị Anh Phương
20 Nguyễn Ngọc Quang
21 Phan Thanh Quốc
22 Võ Trọng Quốc
23 Nguyễn Tấn Quý
24 Hồ Hà Tâm Quyên
25 Nguyễn Thị Như Quỳnh
26 Võ Thị Như Quỳnh
27 Trần Thị Mơ Ri
28 Hồ Thị Sanh
29 Nguyễn Vũ Sơn
30 Mai Văn Quốc Thắng
31 Trần Văn Thắng
32 Nguyễn Thị Diệu Thanh
33 Phan Thị Nhật Thanh
34 Lê Phương Thảo
35 Nguyễn Thị Thu Thảo
36 Tôn Thất Minh Thiện
37 Đặng Ngọc Hoài Thịnh
38 Dương Quốc Thịnh
39 Huỳnh Văn Thịnh
40 Trần Thị Kim Thu
41 Đặng Văn Thuấn
42 Dương Thị Thuỷ
43 Phan Tịnh Thuỷ
44 Trần Thị Cẩm Thuỷ

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm t b t r ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B4

c kú II
TBm c¶
TB §iÓm TB n¨m
1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
ªn
ghi c hó
L
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lª
KT thi m«n
1 Hồ Thị Kim Anh
2 Lê Hoài Anh
3 Nguyễn Lê Hoàng Anh
4 Ngô Thị Trâm Anh
5 Nguyễn Thị Ngọc Anh
6 Trịnh Tuấn Anh
7 Nguyễn Thị Bé
8 Nguyễn Viết Cường
9 Lê Thị Phước Dư
10 Võ Văn Điền
11 Huỳnh Anh Đức
12 Ngô Thị Quỳnh Giao
13 Trần Thị Thu Hà
14 Nguyễn Thị Thu Hằng
15 Hà Thị Thanh Hiền
16 Nguyễn Thị Hiền
17 Phạm Hùng
18 Nguyễn Thị Thanh Hoa
19 Ngô Nguyễn Liên Hương
20 Nguyễn Thị Lan
21 Lê Thị Kiều Linh
22 Nguyễn Thị Lộc
23 Trần Thị Thanh Mai
24 Lê Trung Nghĩa
25 Tôn Nữ Lan Ngọc
26 Lê Thị Yến Nhi
27 Trần Hoàng Thảo Nhi
28 Nguyễn Thị Kim Oanh
29 Lê Ngọc Lam Phương
30 Lê Thị Mỹ Phương
31 Trương Thị Diệu Phương
32 Nguyễn Thị Thu Quyên
33 Lê Thị Mi Sa
34 Lê Thị Tài
35 Phan Thị Thanh Tâm
36 Phạm Quốc Thái
37 Trần Thị Phương Thanh
38 Lê Thị Phương Thảo
39 Tôn Nữ Quỳnh Thi
40 Nguyễn Thị Anh Thư
41 Võ Thị Bích Trâm
42 Phan Thị Thuỳ Trang
43 Trần Thị Ngọc Trinh
44 Lê Thị Vân
45 Nguyễn Thị Hồng Vân

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm t b t r ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B5

kú II
TBm c¶
TB §iÓm TB n¨m
1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
ghi c hó
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
1 Nguyễn Thị Thu Ái
2 Lý Đình Trường An
3 Hồ Đắc Ân
4 Lâm Thị Kim Anh
5 Nguyễn Thanh Ngọc Ánh
6 Lê Xuân Bun
7 Nguyễn Quang Cường
8 Lê Văn Duy
9 Nguyễn Thị Thanh Hà
10 Nguyễn Thị Thuý Hảo
11 Trương Đức Hậu
12 Nguyễn Văn Hoà
13 Nguyễn Thị Thu Hồng
14 Nguyễn Thị Kim Huệ
15 Bùi Thị Liên
16 Trần Thị Phương Linh
17 Phan Văn Lợi
18 Vương Ngọc Lợi
19 Phan Hải Long
20 Trương Thị Kiều Miên
21 Hà Thị Thiện Ngọc
22 Trần Như Ngọc
23 Nguyễn Thị Khánh Nhân
24 Phạm Bá Phú
25 Phan Thị Phúc
26 Đỗ Thị Uyên Phương
27 Nguyễn Phú Quý
28 Hồ Viết Sang
29 Phan Hữu Sang
30 Phan Thị Xuân Sang
31 Trần Thị Thanh Tâm
32 Hoàng Thị Minh Thanh
33 Huỳnh Ngọc Cẩm Thanh
34 Lê Thanh Thành
35 Lê Ngọc Thiện
36 Nguyễn Đức Thiện
37 Đỗ Quang Thịnh
38 Nguyễn Thị Thu
39 Lê Anh Thư
40 Hoàng Nguyễn Mỹ Trân
41 Đặng Văn Trì
42 Lương Ngọc Tuấn
43 Trương Ngọc Tùng
44 Đào Thị Uy
45 Lê Văn Vang
g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm t b t r ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B6

kú II
TBm c¶
TB §iÓm TB n¨m
1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
ªn
ghi chó
TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lª
KT thi m«n
1 Đỗ Thị Vân Anh
2 Hồ Thị Kim Anh
3 Lê Thị Thuỷ Băng
4 Lê Văn Bôn
5 Nguyễn Lê Thục Châu
6 Nguyễn Thị Bảo Châu
7 Nguyễn Thị Mỹ Châu
8 Phan Thị Kim Chi
9 Phạm Thanh Cường
10 Văn Thị Uyên Dung
11 Trần Thị Doan
12 Nguyễn Thị Đông
13 Phạm Thị Diệu Hà
14 Lê Bảo Chí Hạnh
15 Nguyễn Thị Thu Hằng
16 Hồ Thị Minh Hoàng
17 Hồ Thị Kiều
18 Hồ Thị Ánh Liên
19 Trần Thị Giao Linh
20 Thiều Tôn Nữ Thuỳ Linh
21 Lê Thị Kiều Loan
22 Nguyễn Thỵ Lựu
23 Trương Thị Kim Minh
24 Trần Đại Ngà
25 Trương Thị Bích Ngân
26 Nguyễn Đức Phước Nhân
27 Lê Thị Nhung
28 Nguyễn Thị Phương Nhung
29 Trần Thị Thu Phương
30 Võ Thị Tuý Phương
31 Nguyễn Ngọc Phúc
32 Trần Thị Như Quỳnh
33 Tôn Nữ Phương Thảo
34 Nguyễn Xuân Thọ
35 Nguyễn Văn Thiện
36 Nguyễn Thị Quỳnh Thư
37 Trần Xuân Tiến
38 Trần Thị Phước Toàn
39 Mai Thị Phương Trà
40 Trần Ngọc Trâm
41 Võ Thị Tuyết Trinh
42 Lý Thục Cẩm Tú
43 Đoàn Thị Bảo Yến

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm t b t r ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B7

häc kú II
TBm
TB §iÓm TB c¶ n¨m
1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
ªn
ghi chó
TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
1 Hoàng Anh
2 Châu Thị Hoàng Anh
3 Hoàng Tuấn Anh
4 Trần Thị Ngọc Anh
5 Phạm Thanh Bình
6 Phan Cảnh Hương Bình
7 Hoàng Thị Ngọc Cầm
8 Lê Văn Gắn
9 Nguyễn Thị Hương Giang
10 Dương Thị Thu Hà
11 Đặng Nhật Khánh Hằng
12 Nguyễn Thị Diệu Hiền (A)
13 Nguyễn Thị Diệu Hiền (B)
14 Đỗ Hữu Hùng
15 Hoàng Thị Thiên Hương
16 Trần Thị Bích Hường
17 Nguyễn Thị Thu Huyền
18 Nguyễn Minh Khoa
19 Nguyễn Thị Kiều Loan
20 Hồ Thị Như Ngọc
21 Nguyễn Thị Như Ngọc
22 Phan Thị Hoài Ngân
23 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi
24 Nguyễn Thị Cẩm Nhung
25 Lê Ngọc Quỳnh Như
26 Trần Quốc Phú
27 Trần Thị Hồng Phương
28 Nguyễn Vũ Thắng
29 Võ Hoàng Xuân Thanh
30 Tôn Thất Thành
31 Nguyễn Văn Thảo
32 Lê Đức Quỳnh Thi
33 Nguyễn Đăng Tiến
34 Trần Ngọc Tiến
35 Phan Thị Mỹ Trang
36 Nguyễn Anh Tú
37 Hoàng Minh Tuấn
38 Nguyễn Thanh Tuấn
39 Nguyễn Thị Phương Tuý
40 Võ Văn Vinh
41 Huỳnh Thị Xuân Vy
42 Huỳnh Thị Như Ý
43 Lê Thị Bảo Yến

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm t b t r ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B8

kú II
TBm c¶
TB §iÓm TB n¨m
1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
ªn
ghi chó
TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
1 Nguyễn Vũ Đan Chi
2 Trần Thị Hướng Dương
3 Nguyễn Vũ Nhật Giang
4 Văn Thế Khánh Hằng
5 Lê Thị Tuyết Hạnh
6 Đỗ Thị Hiệp
7 Nguyễn Mai Diệu Huyền
8 Trương Vĩnh Khánh Hoàng
9 Trần Thị Đoan Hội
10 Nguyễn Thị Thu Hồng
11 Lê Thị Diệu Khánh
12 Nguyễn Cửu Minh Kỳ
13 Trần Thanh Linh
14 Nguyễn Thị Kiều Loan
15 Trần Thị Ly Ly
16 Lương Thị Mộng
17 Hà Thúc Quỳnh My
18 Võ Thị Trà My
19 Ngô Thị Phương Mỹ
20 Bùi Thị Ly Na
21 Trần Thị Diệu Na
22 Đặng Lê Thành Năng
23 Cao Thị Hằng Nga
24 Ngô Thị Bích Ngọc
25 Nguyễn Thị Nhàn
26 Trần Thị Thanh Như
27 Lê Hoàng Hồng Nhung
28 Nguyễn Hoàng Hoài Phương
29 Nguyễn Thị Kim Quý
30 Nguyễn Thị Thanh
31 Võ Thị Diệu Thanh
32 Nguyễn Văn Thành
33 Huỳnh Thị Thu Thảo
34 Nguyễn Thỵ Lệ Thu
35 Nguyễn Lê Anh Thư
36 Dương Thị Thanh Thuý
37 Đặng Hoàng Phước Tiên
38 Lâm Thị Bích Trâm
39 Huỳnh Thị Thùy Trang
40 Lê Thị Minh Trang
41 Nguyễn Thanh Tùng
42 Lê Thị Minh Tường
43 Tô Hạ Uyên
44 Huỳnh Mỹ Tường Vy
45 Nguyễn Thị Như Ý

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm t b t r ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B9

häc kú II
TBm c¶
TB §iÓm TB n¨m
1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
l ªn
ghi c hó
TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lª
KT thi m«n
1 Lê Văn Bình
2 Ngô Quang Bôn
3 Trần Thị Linh Chi
4 Lê Vũ Hoàng Dung
5 Huỳnh Ngọc Duy
6 Nguyễn Tấn Anh Duy
7 Nguyễn Thị Hương Giang
8 Châu Thị Cẩm Hằng
9 Nguyễn Thị Thanh Hằng
10 Ngô Thị Hồng Hạnh
11 Lê Thị Thu Hảo
12 Lê Công Hiếu
13 Lê Phước Quang Hòa
14 Nguyễn Thị Thu Hường
15 Nguyễn Ngọc Huy
16 Phạm Bá Ngọc Huy
17 Hoàng Ngọc Khánh
18 Nguyễn Anh Khoa
19 Nguyễn Văn Khoa
20 Tôn Thất Bảo Khoa
21 Đỗ Thị Mỹ Linh
22 Hồ Thị Ái Linh
23 Trần Thị Băng Linh
24 Bạch Lộc
25 Lê Quang Lộc
26 Nguyễn Văn Minh
27 Huỳnh Phương Minh
28 Phan Bá Ngọ
29 Nguyễn Thị Bích Ngọc
30 Nguyễn Thị Kim Ngọc
31 Nguyễn Viết Đức Nguyên
32 Nguyễn Đắc Thành Nhân
33 Trương Thị Hạnh Nhi
34 Nguyễn Văn Phú
35 Hồ Văn Thiện Phước
36 Ngô Văn Quảng
37 Trần Quốc Sơn
38 Lý Trực Tài
39 Phan Hồng Thái Tần
40 Nguyễn Thanh Thái
41 Phan Hoàng Phương Thi
42 Nguyễn Thị Hoài Thu
43 Khổng Minh Tiến
44 Lê Thị Minh Tường
45 Lê Minh Trung
46 Trương Thị Nhật Trinh
g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm t b t r ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B10

häc kú II
TBm
TB §iÓm TB c¶ n¨m
1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
ªn
ghi c hó
TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lª
KT thi m«n
1 Lê Phúc Ân
2 Lê Thị Ngọc Châu
3 Nguyễn Long Chỉnh
4 Ngô Hồ Khải Di
5 Trần Thị Thuỳ Dung
6 Bùi Khánh Duy
7 Nguyễn Phước Cảnh Đạt
8 Nguyễn Thị Hồng Điệp
9 Võ Văn Lâm Hải
10 Trần Thị Ngọc Hân
11 Trần Thị Thu Hằng
12 Trần Thị Bích Hiền
13 Trần Thị Diệu Hương
14 Hồ Đắc Huy
15 Hồ Thị Diệu Linh
16 Nguyễn Thị Linh
17 Nguyễn Quang Lộc
18 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
19 Nguyễn Thị Na
20 Hoàng Nhật Nam
21 Nguyễn Thị Tố Nga
22 Hoàng Thị Kim Ngân
23 Trần Chánh Phát
24 Lê Thanh Phong
25 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh
26 Hồ Văn Minh Sang
27 Lê Hồng Thanh Sang
28 Nguyễn Đắc Hoài Sang
29 Tôn Thất Minh Thăng
30 Nguyễn Vĩnh Hồng Thắm
31 Trương Thị Thanh Thảo
32 Nguyễn Hưng Thịnh
33 Lê Thị Thơm
34 Tô Thị Diễm Thúy
35 Phan Thị Thùy
36 Đoàn Thị Thanh Trang
37 Huỳnh Thị Huyền Trang
38 Nguyễn Thị Thùy Trang
39 Lê Minh Trí
40 Lâm Duy Trung
41 Nguyễn Hữu Quốc Trung
42 Võ Minh Tuấn
43 Đặng Ngọc Việt
44 Trần Ngọc Vinh
45 Võ Văn Anh Vũ
46 Tôn Thất Minh Vũ

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm t b t r ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B11

häc kú II
TBm
TB §iÓm TB c¶ n¨m
1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
r ë l ªn
ghi c hó
TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
1 Trần Hữu An
2 Đặng Thị Phương Anh
3 Đỗ Thị Phương Anh
4 Huỳnh Ngọc Phương Anh
5 Trần Cơ
6 Lê Văn Cường
7 Nguyễn Thị Anh Đào
8 Nguyễn Thị Kim Dung
9 Phan Tuấn Dũng
10 Nguyễn Thị Giàu
11 Hoàng Long Hải
12 Lê Thanh Hải
13 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
14 Phan Thị Bích Hạnh
15 Bùi Thị Diệu Hiền
16 Huỳnh Thị Phương Huyền
17 Lê Thị Minh Hiếu
18 Phan Huy Hiếu
19 Phan Thị Thu Hương
20 Trần Thị Thu Hồng
21 Đặng Ngọc Duy Khang
22 Trần Anh Khoa
23 Võ Thị Ngọc Linh
24 Trần Thị Diễm Ly
25 Đặng Thị Mi Mi
26 Trần Thị Diệu My
27 Trần Thị Tuyết Nhi
28 Nguyễn Thị Tuyết Nhung
29 Lê Ngọc Hữu Phú
30 Nguyễn Thị Mai Phương
31 Lê Thị Mỹ Sang
32 Trần Văn Thanh
33 Lê Thị Thu Thảo
34 Tôn Nữ Thị Thảo
35 Nguyễn Minh Thông
36 Phan Thị Thu Thúy
37 Nguyễn Thị Mỹ Tiên
38 Nguyễn Văn Tuấn
39 Nguyễn Thị Thu Vân
40 Trương Đình Anh Vũ
41 Nguyễn Ngọc Tường Vy
42 Nguyễn Thị Tường Vy
43 Nguyễn Hoàng Yến
44 Phan Thị Ngọc Yến

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm t b t r ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B12

äc kú II
TBm c¶
TB §iÓm TB n¨m
1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
ªn
ghi c hó
TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
1 Đỗ Thị Vân Anh
2 Hồ Thị Nhật Anh
3 Hoàng Đình Chương
4 Trần Thị Hồng Hà
5 Đinh Thị Thu Hải
6 Nguyễn Văn Hải
7 Nguyễn Văn Hậu
8 Võ Thị Thanh Hiền
9 Trần Thị Quỳnh Hoa
10 Lê Viết Hoà
11 Võ Công Hưng
12 Nguyễn Thị Huyền
13 Lê Thị Na
14 Nguyễn Thị Kim Ngân
15 Phan Thị Như Ngọc
16 Bảo Quý Nguyễn
17 Nguyễn Thị My Ni
18 Nguyễn Thị Hoàng Oanh
19 Lê Thị Thanh Quyên
20 Trương Thị Như Quỳnh
21 Lý Trọng Quang Thái
22 Hồ Thị Hồng Thanh
23 Ngô Thị Hoài Thanh
24 Nguyễn Văn Thi
25 Lê Thị Thủy
26 Ngô Quang Thọ
27 Mai Châu Quỳnh Tiên
28 Nguyễn Đăng Anh Tú
29 Phạm Thị Quỳnh Trân
30 Đỗ Thị Thanh Trang
31 Hà Mỹ Trang
32 Hồ Hoàng Xuân Trang
33 Nguyễn Thị Diệu Trang
34 Bùi Tiến Trung
35 Phan Thị Thanh Truyền
36 Hoàng Thị Ngọc Tuyết
37 Trần Thị Nhã Uyên
38 Huỳnh Tú Vân
39 Trần Thị Vẫn
40 Lê Quốc Việt
41 Hoàng Xuân Vinh
42 Lê Vũ
43 Trương Anh Vũ

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm t b t r ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10B13

äc kú II
TBm c¶
TB §iÓm TB n¨m
1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
ªn
ghi chó
TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2005 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lª
KT thi m«n
1 Dương Quang An
2 Trương Thị Hoài Anh
3 Hồ Thị Huyền Châu
4 Huỳnh Thị Châu
5 Nguyễn Thị Kim Chi
6 Trương Thị Phương Chi
7 Bùi Thị Hồng Chung
8 Trần Quang Thị Thu Đông
9 Nguyễn Hoàng Đức
10 Phan Thị Hạnh
11 Đinh Nguyễn Diệu Hiền
12 Nguyễn Thị Thu Hiền
13 Hoàng Thị Diệu Hương
14 Nguyễn Thị Thanh Hương
15 Huỳnh Văn Huy
16 Nguyễn Thị Mỹ Kiều
17 Dương Thị Thùy Linh
18 Đoàn Thị Thùy Linh
19 Phan Thị Diễm Ly
20 Lê Thị Thiện Mỹ
21 Nguyễn Quang Nam
22 Bùi Lộng Ngọc
23 Huỳnh Thị Bích Ngọc
24 Hoàng Ngọc Như
25 Hoàng Thị Phương Nhung
26 Trần Văn Quí
27 Trần Thị Ngọc Quý
28 Nguyễn Thị Thanh Sa
29 Trần Thị My Sa
30 Trần Thị Minh Tâm
31 Trần Thị Thanh Tâm
32 Nguyễn Thị Thể
33 Đinh Thị Phương Thi
34 Tràn Thị Hoài Thu
35 Lê Như Đan Thư
36 Phan Thị Thu Thương
37 Võ Thị Mỹ Tiên
38 Nguyễn Thị Mỹ Trâm
39 Lê Thị Đoan Trang
40 Nguyễn Thị Thùy Trang
41 Thái Thảo Trang
42 Lê Thị Ánh Tuyết
43 Đặng Thị Thủy Vân
44 Lê Thị Xinh
45 La Thị Ý

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm t b t r ë l ªn
t k c l bé m« n
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10C1

häc kú II
TBm
TB §iÓm TB c¶ n¨m
1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
ªn
ghi c hó
TL
tr­êng THPT gia héi b¶ng ghi ®iÓm
n¨m häc: 2006 - 2007 m«n : _____________

häc kú I häc kú II
STT hä vµ tªn häc sinh TB §iÓm TB
MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn
KT thi m«n
1 Nguyễn Thị Phương Anh
2 Phạm Thị Phương Anh
3 Trần Thị Hoàng Anh
4 Ngô Văn Quang Châu
5 Phan Thị Kim Chi
6 Lê Thị Thanh Cúc
7 Dương Thị Quỳnh Giao
8 Nguyễn P T N Diệu Hà
9 Nguyễn Tiểu Hà
10 Phan Thị Thu Hà
11 Nguyễn Thị Hằng
12 Trương Thị Như Hằng
13 Lê Thị Thu Hiền
14 Võ Thị Hiền
15 Lê Quang Hùng
16 Phan Thị Thanh Huyền
17 Trần Thị Khuyên
18 Dương Thị Thúy Kiều
19 Nguyễn Thị Ngọc Lan
20 Tôn Nữ Huyền My
21 Trương Thị Trà My
22 Trần Thị Anh Mỹ
23 Nguyễn Thị Mỹ Nga
24 Trần Như Ngọc
25 Lưu Mỹ Nhàn
26 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
27 Võ Thị Đào Hồng Nhi
28 Nguyễn Thủy Cẩm Nhung
29 Nguyễn Thị Kiều Oanh
30 Phạm Thị Xuân Phú
31 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
32 Hoàng Thị Đan Thi
33 Huỳnh Hà Uyên Thi
34 Trương Thị Thương
35 Nguyễn Thị Ngọc Thủy (A)
36 Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ (B)
37 Lê Cát Bội Tiên
38 Trần Nguyễn Nhật Tiên
39 Trương Thị Đoan Trang
40 Nguyễn Thị Tường Vi
41 Lê Thị Quỳnh Vy
42 Lê Thị Thúy Vy
43 Võ Thị Xuân

g iá i k h¸ TB yÕ u k Ðm t b t r ë l ªn
t k c l bé m« n gh
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
hk i
h k ii
cn
líp : 10C2

ú II
TBm
TB §iÓm TB c¶ n¨m
tiÕt trë lªn
KT thi m«n
ghi chó