You are on page 1of 6

PDSK : MANUAL PENGGUNAAN SISTEM RUMUSAN EPELAPORAN jQAF V5.

1. Sistem pelaporan v5.1 menggunakan dua kompenan sistem iaitu Microsoft Acces dan Microsoft Excel.
Sistem dibina menggunakan platform Office 2010 ( 32 bit). Oleh itu sebahagian besar office 2007 tidak dapat
mengunakan fungsi ini.

2. Komponen yang pertama ialah “BPIDATA2016EXCEL” yang berfungsi memproses data dari “SISTEM
PELAPORAN JQAF 2016” yang terdapat di dalam folder C:\BPI\. Pengguna perlu klik komponan ini terlebih
dahulu supaya maklumat yang tersimpan dalam sistem pelaporan jqaf dapat diproses.

3. Versi yang terkini ialah V4.7 yang terpapar apabila kita klik kompenan ini.

4. Pastikan fail “BPIDATA2016EXCEL ini berada di dalam “FOLDER SEPATUTNYA”. Ini dapat diketahui apabila
“FOLDER AKTIF” dan “FOLDER SEPATUTNYA” berada dikedudukan yang sama seperti Gambar diatas.

5. Klik PROSES dan hanya tunggu proses selesai. Selepas selesai data di proses keluar dengan pangkah di atas.
6. Kemudian klik pula fail “RUMUSAN ANALISA JQAF 2016 V5.1”.

7. Pastikan versi V5.1, kemudian klik pindah data. Sistem rumusan ini akan memindahkan data yang telah
diproses oleh “BPIDATA2016EXCEL” yang berada di C:\BPI\. Sekiranya fail tersebut tidak berada di folder
sepatutnya, tanda amaran akan keluar.
8. Setelah pindah data selesai analisa keseluruhan telah pun berada di dalam menu “SEKOLAH”. Klik dan
masukkan kod sekolah supaya maklumat rumusan pelaporan dapat dipaparkan. Kemudian Cetak.

RALAT DAN PENYELESAIAN

1. Sekiranya terdapat ralat berikut semasa klik rumusan pelaporan jqaf , maka terdapat cara penyelesaian yang
perlu dilakukan.

2. Cara penyelasaiannya ialah hendaklah klik “Yes”, kemudian Microsoft Office akan repair. Sila klik menu Stop
untuk keluar dan save replace fail yang sama dalam dalam folder BPI. Selepas itu masuk semula sistem dan
insya allah masalah tersebut telah diatasi.

3. Selain itu berikut adalah perkara-perkara yang perlu pengguna tahu sepanjang menggunakan sistem ini.
a. TIDAK BOLEH SESEKALI RENAME FAIL “BPIDATA2016EXCEL” KEPADA NAMA YAG LAIN. SEBALIKNYA
FAIL RUMUSAN ANALISA JQAF V4.7 BOLEH RENAME MENGIKUT KEPERLUAN.
b. PASTIKAN FAIL BPIDATA2016EXCEL HANYA DILETAK DIDALAM FOLDER BPI DALAM DRIVE C SHJ.
IAITU C:\BPI\
c. ASTIKAN SISTEM PELAPORAN j-QAF DITUTUP SEKIRANYA UNTUK AKTIFKAN “BPIDATA2016EXCEL”.
d. PASTIKAN JUGA “BPIDATA2016EXCEL” JUGA DITUTP SEKIRANYA INGIN AKTIFKAN RUMUSAN
ANALISA EXCEL V5.1.

JU : MANUAL PENGGUNAAN SISTEM RUMUSAN EPELAPORAN jQAF V5.1

1. Proses yang sama sebagaimana manual penggunaan PDSK, Cuma untuk versi JU terdapat pertambahan
menu yang secara automatik akan terpapar mengikut kategori JU. Samada JUD, JUN atau JUK. Maklumat
ini diperolehi melalui data yang telah diproses dari Sistem pelaporan jqaf.

2. Sekiranya sistem mengesan terdapat lebih dari 2 sekolah, maka menu JUD dan UTILITI SEMAK JU akan
terpapar. Begitu juga sekiranya terdapat lebih dari 2 daerah, maka menu JUD , JUN dan UTILITI SEMAK
JU akan terpapar. Perkara yang sama juga berlaku sekiranya sistem mengesan lebih 2 negeri maka menu
JUD , JUN , JUK dan UTILITI SEMAK JU akan terpapar. Sekiranya sistem mengesan kurang dari 2 sekolah,
maka menu PDSK akan terpapar.
3. Analisa lebih kepada sistem ranking, JU boleh Filter maklumat yang dikehendaki melalui ruangan filter,
kemudian klik mana-mana menu model pencapaian atau keseluruhan.

4. Menu model dan pencapaian terdapat disebelah kanan ranking.


5. Pada paparan SJK untuk PPD dan Negeri , jangan lupa memasukkan kod negeri juga pada paparan SK
kerana Fungsi GPM (Gred Purata Model ) dan Jawi gred A akan diaktifkan pada paparan SJK.