You are on page 1of 2

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU

SMA KERAJAAN JOHOR, KLUANG

Ruj Kami : PIBG SMAKJ (M)0911/(41)
Tarikh : 14 Mac 2018
26 Jamadil Akhir 1439H
Kepada,
Ibubapa/Penjaga Murid/Guru-Guru
Sek Men Agama Kerajaan Johor, Kluang
86000 Kluang.

Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 29, SEKOLAH MENENGAH AGAMA
KERAJAAN JOHOR KLUANG

Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung PIBG SMAKJ Kali Ke 29 akan
diadakan sebagaimana ketetapan berikut :

Tarikh : 19 April 2018 bersamaan 3 Syaaban 1439
Hari : Khamis
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Dewan Harun Ar Rashid, SMA Kerajaan Johor, Kluang.

2. Berikut disertakan agenda Mesyuarat Agong PIBG kali ke-29 seperti berikut :

2.1 Ucapan Yang Dipertua PIBG
2.2 Ucapan Penasihat PIBG merangkap Pengetua SMA Kerajaan Johor
2.3 Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung kali ke -28
2.4 Membentang Laporan Tahunan PIBG bagi sesi 2017/2018
2.5 Membentang Laporan Kewangan PIBG bagi tahun 2017/2018
2.6 Membentang dan membahaskan usul-usul
2.7 Hal-hal lain
2.8 Ucapan penangguhan

3. Sehubungan itu, semua Ahlijawatankuasa / ibu bapa / penjaga pelajar sekolah ini, dijemput
hadir bagi menjayakan Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke 29 tahun ini. Semoga kehadiran
Tuan/Puan akan memeriahkan lagi majlis ini dan akan memajukan sekolah demi kebaikan
pelajar.

Sekian dan terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK AGAMA BANGSA DAN NEGARA

Saya yang menurut perintah

( KALAMULLAH BIN ALIRAZA )
Setiausaha
Persatuan Ibu Bapa dan Guru
Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor

sk Pengetua SMAKJ

nama anak dan tingkatan. no kad pengenalan dan tarikh . . tandatangan. alamat.SURAT JAWAPAN KESEDIAAN MENGHADIRI MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 29 SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR KLUANG Nama : ______________________________________ Alamat : ______________________________________ ______________________________________ _______________________________________ Kepada Setiausaha Persatuan Ibubapa dan Guru Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang Saya dengan ini bersedia/tidak bersedia* untuk menghadiri Mesyuarat Agung PIBG SMAKJ Kali Ke 29 pada 19 April 2018 jam 10. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________ (Gunakan lampiran lain jika perlu) Saya bersetuju bahawa Usul/Cadangan saya ini akan terbatal dengan sendirinya jika maklumat yang diberikan tidak lengkap atau saya tidak hadir dalam mesyuarat ini.00 pagi sebagaimana yang dimaklumkan dalam Notis Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke 29 surat PIBG SMAKJ (M)0911 (41) bertarikh 14 Mac 2018 . Tarikh akhir hantar : 26 Mac 2018. Surat jawapan yang tidak lengkap sebagaimana dinyatakan maka dengan sendirinya Usul/Cadangan Tuan/Puan akan tertolak. Yang Benar _____________________________ ( ) No KP : _________________________________ Tarikh : ___________________ Nota : Surat Jawapan ini mestilah dilengkapkan dengan nama. (potong yang tidak berkaitan) Maklumat anak/jagaan saya Bil Nama Anak Tingkatan Usul/Cadangan yang ingin saya kemukakan dalam mesyuarat ini sebagaimana berikut : 1.