You are on page 1of 1

PEMERINTAH KOTA MANADO

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MINANGA
KECAMATAN MALALAYANG
Sekretariat : Jalan Perum Minanga Indah Malalayang II Kecamatan Malalayang Manado
E-mail minangamanado@gmail.com

Kepala Puskesmas Minanga

dr Deysi Sumilat
NIP. 19791203 201001 2 005

dr Deysi Sumilat