You are on page 1of 5

PEMBINAAN ITEM SAINS TINGKATAN 2

BAB 10 : GELOMBANG BUNYI

MENGETAHUI:
1. Nyatakan dua ciri-ciri asas gelombang bunyi.
I. ______________________________________________________________________
II. _____________________________________________________________________
[2 markah]
MEMAHAMI:
2. Berikan satu contoh situasi berdasarkan jawapan diatas.
I. ______________________________________________________________________
[1 markah]
MENGAPLIKASI:

Rajah di atas menunjukkan satu loceng elektrik menghasilkan
gelombang bunyi.
APLIKASI:

....... Apakah cadangan anda untuk membolehkan loceng kembali berbunyi? ________________________________________________________________________ [2 markah] . Berikansatusebabbagijawapandi (3)...3.…………………………………………………… [2 markah] ANALISIS: 4. ………………………………. apakah yang berlaku kepada bunyi yang dihasilkan? ………………………………....…………………………………………………… [1 markah] MENILAI : 5..... Apabila udara dalam loceng elektrik disedut keluar dengan menggunakan pamvakum.....

Jadi. Berdasarkan bahan yang dicari. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ [3 markah] . jelaskan cara untuk menghasilkan kelangsingan bunyi yang berbeza dan kaitkan dengan frekuensi bunyi. mereka mencari bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan di dalam pertandigan tersebut.MEREKACIPTA : 6. Sulaiman dan rakan-rakannya ingin menyertai pertandingan muzik menggunakan bahan-bahan terpakai.

bukakan bell jar . gema ii.SKEMA JAWAPAN : 1. tutupkansuis pam udara ii. gelombangbunyimempunyaikelajuan yang berbezadalam medium yang berbeza 2. gelombangbunyibolehdipantulkan ii. gelombangbunyiperlukan medium untukperambatan iv. 4. Bunyilocengakansemakinperlahandanakhirnyatiadabunyikedengar an. i. Gelombangbunyitidakbolehmerambatdalamvakum. penggunaanlangsir@karpetdalamdewanbolehmengurangkanpantul anbunyi 3. 5. i. gelombangbunyibolehdiserap iii. i.

Kemudiangunakansuduuntukmengetuksetiapgelastersebut. Isikan air di dalamgelasdenganparas air yang berbeza. Paras air yang paling rendahmenghasilkankelangsingan yang paling tinggidanfrekuensi yang tinggi. .6.Tentuka nperbezaankenyaringandenganmenyusungelassepertigambar di atas.