You are on page 1of 3

SET (KERTAS 2

)

1 Diberi bahawa ξ = { x: x ialah integer dan 7 ≤ x ≤ 15}, A = { x: x ialah gandaan 3 },
B = {x : x ialah nombor ganjil } dan C = { x: 10 ≤ x ≤ 13 }.
Given that ξ = { x: x is an integer and 7 ≤ x ≤ 15}, A = { x: x is a multiple of 3 },
B = {x : x is an odd number} and C = { x: 10 ≤ x ≤ 13 }.

(a) Senaraikan unsur-unsur set C '. (a) Cari n(A U B).
List the elements of the set C '. Find n(A U B).

2 Diberi bahawa n( ξ) = 50. G dan H ialah dua set dengan n( G ∩ H) = 6, n(G) = 18 dan n(H) = 14.
Given that n( ξ) = 50. G and H are two sets for which n( G ∩ H) = 6, n(G) = 18 and n(H) = 14.

(a)Lukis gambar rajah Venn bagi mewakili (b) Cari n(G ' U H )
hubungan antara sets G dan H dan tulis Find n(G ' U H )
bilangan unsur bagi setiap rantau.
Draw a Venn diagram to represent the
relationship between sets G and H and writethe
number of elements in each region.

3. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, Q dan R dengan keadaan set
semesta, ξ = P U Q U R .Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan
A Venn diagram in the answer space shows set P, Q and R such that the universal set,
ξ = P U Q U R . On the diagrams in the answer space, shade
Jawapan / Answer
(a) set P ∩ Q (b) set ( Q ∩ R’ ) U P
R R

P P

Q Q

4. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set X, Y dan Z dengan keadaan set
semesta, x = X �Y �Z . Pada ruang jawapan, lorekkan
The Venn diagram in the answer space shows sets X, Y and Z such that the universal set,
x = X �Y �Z . On the diagrams in the answer space, shade
Jawapan / Answer

(a) set Y ��Z (b) set ( X �
�Y ) �Z .

. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P. shade Jawapan / Answer : (a) P  Q' (b) R  ( P  Q ) P Q P Q R R 6. Pada rajah di ruang jawapan . Q and R with x = P  Q  R. football (F) and hockey (H).SET (KERTAS 2) 5. lorekkan The Venn diagram in the answer space shows sets A. The diagram below shows the number of boys play these games. Pada rajah yang disediakan di ruang jawapan. each boy plays at least one of the following games : basketball (B). 8. Cari bilangan murid lelaki yang hanya bermain bola keranjang. shade Jawapan / Answer : (a) set A’ ∩ B. B and C. In a class of 34 boys. On the diagram provided in the answer spaces. Given that the number of boys that play football is twice the number of boys that play both basketball and hockey. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set A. lorekkan The Venn diagram in the answer space shows sets P. Pada rajah di ruang jawapan. Q dan R dengan x = P  Q  R. On the diagram provided in answer space. B dan C. setiap murid lelaki bermain sekurang-kurangnya satu daripada permainan berikut : bola keranjang (B). bola sepak (F) dan hoki (H). Find the number of boys that play basketball only. Rajah berikut menunjukkan bilangan murid lelaki yang bermain permainan-permainan ini. Dalam sebuah kelas terdapat 34 murid lelaki . lorek rantau yang mewakili operasi set berikut On the diagrams provided in the answer space. Jawapan / Answer: C ( a ) A  B' B C (b) A  (B  C) ' B A A 7. Diberi bahawa bilangan murid lelaki yang bermain bola sepak adalah dua kali bilangan murid lelaki yang bermain bola keranjang dan hoki. (b) set A U B ∩ C’. shade the region which represent the following operation of set.

Given that x = A  B  C. lorekkan The Venn diagram in the answer space shows sets A. On the diagram provided in the answer spaces. shade Jawapan / Answer : (a) P  Q’ x P R Q x (b) R  (P’  Q) P R Q . Diberi bahawa x = A  B  C. shade Jawapan / Answer : (a) A'  C'. B and C. (b) (A  B) C . Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P. A A B C B C 10. set Q dan set R. B and C. Pada rajah di ruang jawapan. lorekkan The Venn diagram in the answer space shows sets P. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set A.SET (KERTAS 2) 9. Pada rajah di ruang jawapan. set Q and set R. On the diagrams in the answer space .