You are on page 1of 2

PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN YANG BERAKHIR PADA 31.12.

2017

TEMPOH PEMBAYARAN: 01.01.2017 - 31.12.2017 CAWANGAN: JANM CAWANGAN JOHOR
TARIKH PENYATA: 22.12.2017 NO. SIRI: 000000
___________________________________________________________________________________________
BAHAGIAN A
NAMA PEGAWAI : Mohd Sufian Bin Tokiman
JANTINA : Lelaki
JABATAN : 0211 -Kementerian Pelajaran
P.TANGGUNGJAWAB/ PUSAT KOS : S.M KEB KOTA KULAI 2
PUSAT PEMBAYARAN : 1635
KOD JAWATAN : DG44
ALAMAT RUMAH SEWA KERAJAAN :

TEMPOH MENDIAMI :
SEWA YANG DIBAYAR :

___________________________________________________________________________________________
BAHAGIAN B
NO. FAIL MAJIKAN : E 90085921-00
NO. CUKAI PENDAPATAN :
NO. K/P : 850623-01-5841
NO. GAJI : 20185156
NO. KWSP : 16181188
TARAF PERKAHWINAN : Bujang
___________________________________________________________________________________________
BAHAGIAN C (PENDAPATAN PENGGAJIAN)

(A) Gaji, Termasuk Gaji Cuti : 52,704.72
(B) Imbuhan Tahunan :
(C) Bayaran Dan Elaun-Elaun Lain:
Bayaran Insentif :
Elaun Lebih Masa/Lain-lain Elaun :
Memangku :
Elaun Tetap Bagi Kenderaan, Pengangkutan,Keraian Dan Pelbagai :
(D) Bayaran Tunggakan dan lain-lain bagi tahun-tahun terdahulu dalam tahun semasa:
a) Gaji : 382.50
b) Elaun :

(E) Pulangan Balik Pendapatan Bercukai :
__________
Jumlah Gaji, Bayaran Dan Elaun-Elaun : 53,087.22
__________

(Potongan) Potongan Cukai Pendapatan : 1,570.50
CP38 :
Zakat :

___________________________________________________________________________________________
BAHAGIAN D
CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA DAN PERKESO

Caruman Kepada KWSP :
Caruman Kepada PERKESO :

Ini adalah cetakan berkomputer. Tandatangan tidak diperlukan.

1

Tandatangan tidak diperlukan.00 Tung Imb Ttp Perumahan : 169. 2 .00 Imbuhan Tetap Keraian : 2.000.439. SIRI: 000000 ___________________________________________________________________________________________ NAMA PEGAWAI : Mohd Sufian Bin Tokiman JABATAN : 0211 -Kementerian Pelajaran P.2017 NO.99 Tung Imb Ttp Keraian : 169.2017 .00 Imbuhan Tetap Khid Awam : 2.Imb Ttp Prmhn(TS) : 700.12.00 __________ Jumlah : 13.M KEB KOTA KULAI 2 PUSAT PEMBAYARAN : 1635 ___________________________________________________________________________________________ BAHAGIAN E (ELAUN DAN KEMUDAHAN YANG TIDAK DIKENAKAN CUKAI) Imbuhan Tetap Perumahan : 4.Imb Ttp Keraian(TS) : 700.100.100. Ini adalah cetakan berkomputer.2017 CAWANGAN: JANM CAWANGAN JOHOR TARIKH PENYATA: 22.00 T.PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN YANG BERAKHIR PADA 31.98 __________ Maklumat Pembayaran Yang Dicatitkan Tidaklah Muktamad.01.000. TANGGUNGJAWAB/PUSAT KOS : S.2017 TEMPOH PEMBAYARAN: 01.99 T.31.00 Bantuan Sara Hidup : 3. Pegawai Adalah Bertanggungjawab Untuk Melaporkan Keseluruhan Pendapatan Dalam Tahun Semasa Yang Diterima Kepada Pihak LHDN.12.12.00 Pberian/ByrnKhas(OC) : 500.