You are on page 1of 4

Soalan bab 4

1.Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dengan……………..
sejak tahun 1404 lagi

a)siam

b)china

c)kampar

d)siak

2.Apakah catatan yang diberi oleh Tun Sri Lanang tentang
Parameswara?

a)keturunan raja iskandar

b)keturunan siam

c)keturunan china

d) keturunan sultan mahmood

Apakah yang dikaitkan dengan nama pokok? a)anjing ditendang pelanduk b)pelanduk ditendang kancil c)pelanduk menendang pelanduk d)anjing menendang kancil 4.3.Dimanakah tempat parameswara berpindah a)Melaka b)Temasik c)Muar d)Palembang 5.Apakah kemudahan bekalan yang ada di Melaka? a)hubungan diplomatik b)bekalan air dan makanan c)biduanda kecil d)sistem pemerintahan teratur .

. . Melaka. SOALAN SUBJEKTIF 1. tidak berani menyerang Melaka.BERDASARKAN JADUAL BERIKUT. dari China.. Melaka dengan China a) Mendapat………………………. c) Siam dan …………………………….NYATAKAN KEBAIKAN YANG DIPEROLEH KERAJAAN MELAKA MELALUI HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN KERAJAAN SIAM DAN CHINA. b) China………………………………… kerajaan Melaka.. Melaka dengan Siam a) Bebas daripada…………………………….Siam. b) Siam mengiktiraf ………………………….

kedaulatan 3.mengiktiraf 5.A 5.A 3.serangan 2.A 4.B JAWAPAN SUBJEKTIF 1.perlindungan 4.B 2.Majapahit .JAWAPAN OBJEKTIF 1.