You are on page 1of 3

Referat

BP Råd Egeparken.
Emne: BP Møde. Bofællesskabet Egeparken

Formål med mødet: Orientering og udvikling af Bofællesskabet Egeparken

Data om mødet Mødedeltagere:

Dato: 21. september. Henrik Gøtje, Jens Larsen, Helle


Christiansen, Svend Larsen, Christina Larsen,
Tid: 15.30.-17.00
Jørgen Carstensen.(Referent).
Sted: Jægerpris Forvaltning J2
Forbered: Læs referat af den 15. juni.
Forplejning: Kaffe, te, vand, kage.

Dagsorden: Referat.

Godkendelse af referat den 23. marts. Godkendt.


Ny tilgang: der har i skrivende stund ikke
fremkommet kommentarer.

Tilsyn Egeparken. Den 23. september. Rundvisning ved Maiken og Erik.


Det Sociale tilsyn ønsker denne gang ikke Interview med personalegruppe og
interview med forældre /pårørende. Jørgen.

Status høring budget 2016-19. Flytning af det psykiatriske bosted


Parkvej 12 til Skibbyhøj udsat.
Øvrige forslag blev besluttet.

Nyt hørings forslag. Cafe danner overtages af


Højagergaard og åbner op for
arbejdspladser til borgere fra
Skibbyhøj.
Ingen kommentarer fra BP rådet til
dette.

Høring omkring Serviceniveauer. Ingen kommentarer fra BP rådet.


Deadline 28. september.

INFO møde den 22. okt. Infomøde torsdag den 22. okt.
Spisehuset Højagergaard. 16.30.-
18.00.

Side 1 af 3
Opsamling på nye vinduer, flugtveje, Der bliver sat nye vinduer i alle
m.m. lejligheder og etableret flugtvejede
den 19. + 20. + 21. oktober.

Opsamling på sommerferie tur, Henrik og Jens fortalte, at det var en


aktiviteter. god sommerferie tur til Samsø: Gode
senge, God mad, et hyggeligt sted
med god natur.

Aktiviteter efterår, jul, nytår. Husmødet Egeparken planlægger


julehygge, nytårskur.
Forslag om teater Sound of Music.

Næste møde Mandag den 14. december. 15.30.


Mødelokale J2.

EVT: Intet.

Side 2 af 3
Side 3 af 3