You are on page 1of 3

Referat

BP Råd Egeparken.
Emne: BP Møde. Bofællesskabet Egeparken

Formål med mødet: Orientering og udvikling af Bofællesskabet Egeparken

Data om mødet Mødedeltagere:

Dato: 21. september. Henrik Gøtje, Jens Larsen, Helle
Christiansen, Svend Larsen, Christina Larsen,
Tid: 15.30.-17.00
Jørgen Carstensen.(Referent).
Sted: Jægerpris Forvaltning J2
Forbered: Læs referat af den 15. juni.
Forplejning: Kaffe, te, vand, kage.

Dagsorden: Referat.

Godkendelse af referat den 23. marts. Godkendt.
Ny tilgang: der har i skrivende stund ikke
fremkommet kommentarer.

Tilsyn Egeparken. Den 23. september. Rundvisning ved Maiken og Erik.
Det Sociale tilsyn ønsker denne gang ikke Interview med personalegruppe og
interview med forældre /pårørende. Jørgen.

Status høring budget 2016-19. Flytning af det psykiatriske bosted
Parkvej 12 til Skibbyhøj udsat.
Øvrige forslag blev besluttet.

Nyt hørings forslag. Cafe danner overtages af
Højagergaard og åbner op for
arbejdspladser til borgere fra
Skibbyhøj.
Ingen kommentarer fra BP rådet til
dette.

Høring omkring Serviceniveauer. Ingen kommentarer fra BP rådet.
Deadline 28. september.

INFO møde den 22. okt. Infomøde torsdag den 22. okt.
Spisehuset Højagergaard. 16.30.-
18.00.

Side 1 af 3

god sommerferie tur til Samsø: Gode senge.m. Der bliver sat nye vinduer i alle m. Side 2 af 3 . lejligheder og etableret flugtvejede den 19. Henrik og Jens fortalte. flugtveje. nytårskur.Opsamling på nye vinduer. Husmødet Egeparken planlægger julehygge. Opsamling på sommerferie tur. Forslag om teater Sound of Music.30. 15. + 21. nytår. at det var en aktiviteter. december. Mødelokale J2. et hyggeligt sted med god natur. jul. Næste møde Mandag den 14. + 20. oktober. Aktiviteter efterår. God mad. EVT: Intet.

Side 3 af 3 .