You are on page 1of 2

Lesson Plan in Aralin Panlipunan grade 7

June 28, 2017

I. Layunin:
Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
a. Natutukoy ang mga uri ng Anyong lupa
b. Napahahalagahan ng bawat isa ang iba’t-ibang uri ng Anyong lupa
c. Naisasagawa ang tungkuling ginagampanan sa pagpapanatili ng Anyong Lupa.

II. Paksang Aralin
a. Paksa:Uri ng mga Anyong lupa
b. Kagamitan: Mga larawan
c. Sanggunian: Batayang aklat sa Aralin Panlipunan VIII, pahina 19
d. Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa iba’t-ibang uri ng lupa
III. Pamamaraan:

1. Balik-aral
“Ano ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw?”
“Ano-ano ang mga anyong tubig?”
“Magaling! Magbigay ng halimbawa.”

B. Bagong aralin
1. Pagganyak
“Gusto niyo bang umawit?”
“Sabay-sabay nating awitin ang kanatang “Mga Anyong Lupa” sa himig na “Leron-leron sinta.”

Mga anyong lupa
Dito sa ating bansa
Lambak, kapatagan
Yaman nitong bayan
Talampas at bulkan
Kaygandang pagmasdan
Burol, kabundukan
Ating alagaan

2. Paglalahad
“Anu-ano ang mga anyong lupa ang binanggit sa awitin?”
“Tama!
“Burol, bundok, kapatagan, lambak,talampas, bulkan at bulubundukin ay isang uri ng anyong lupa”
“Ngayon, alamin natin kung anu-ano ang mga uri ng anyong lupa at ang kanyang

3. Pagtatalakay
“Sa mga larawan sa pisara ano sa tingin niyo ang Kapatagan?”
“Magaling! Ang kapatagan ay isang lugar kung saan walang pagtaas o pagbaba ng lupa, patag
at pantay ang lupa rito. Maaaring itong taniman ng mga palay,mais,at gulay.
“Ano naman sa tingin niyo ang bundok?”

“Ang bundok ay isang pagtaas ng lupa sa daigdig, may matatarik na bahagi at hamak na mas
mataas kaysa sa burol.
“Saan naman sa mga larawan na ito ang bulkan?”
“Ang bulkan ay isang uri ng bundok sa daigdig na kung saan ang tunaw na bato ay maaaring
lumabas dito mula sa kailaliman ng daigdig.
“Alin naman dito ang burol?”
“Ang burol ay higit na mas mababa ito kaysa sa bundok. Pabilog ang hugis nito at tinutubuan ng
mga luntiang damo sa panahon ng tag-ulan at kung tag-araw ay nagiging kulay tsokolate.
“Saan naman dito ang lambak?
“Ang lambak ay isang kapatagan ngunit napaliligiran ng mga bundok.
“Saan naman dito ang talampas?”

Paglalahat “Ano ang inyong natutunan sa leksyon natin ngayong araw?” “Anu-ano ba ang uri ng lupa?” “Magbigay nang halimbawa nang isa sa mga uri ng anyong lupa. Takdang-Aralin Alamin ang iba’t. Maata . Wala tayong disyerto sa Pilipinas. 3.” “Ngayon mga bata kung naintindihan niyo na ba ang paksa natin?” 4. Ilagay ang angkop na anyong lupa ang sa patlang.” IV. Paglalapat “Magkakaroon tayo nang Gawain. Bawat grupo magbibigay ako ng mga letra at buuin niyo ito. Nagustuhan niyo ba ang ating Gawain sa araw na ito Mga bata? 5. 4. Mga lupain na napalilibutan ng tubig.ibang mga anyong tubig at ipakita ito sa pamamagitan ng mga larawan. 1. V.” “Alin naman dito ang yungib? “Ang yungib ay mga likas na butas na may sapat na laki at lawak na maaaring pasukin ng tao at hayop. Patag na anyong lupa sa mga matataas na lugar. “Alin naman dito sa mga larawan ang Bulubundukin? “Alin naman dito ang pulo?” Ang pulo ay mga lupain na napalilibutan ng tubig.” “Ihahati ko kayo sa tatlong grupo. “Ano naman ang tangway?” “ang tangway ay pahaba at nakausling anyong lupa na naliligiran ng tubig. 2. “Napaka init nito. Higit na mas mababa ito kaysa sa bundok. pupunta kayo dito sa gitna at sabihin kung anong uri nang anyong lupa ang inyong nabuo sa mga letra. Anyong lupa na makikita sa ibang bansa tulad ng Egypt at Saudi Arabia ____________7. ____________6. Patag na anyong lupa sa mataas na lugar. “At ang panghuling larawan na anyong lupa na nasa pisara ay ang disyerto. “Ang talampas ay patag na anyong lupa sa mataas na lugar. Makikita lamang ito sa ibang bansa tulad ng Egypt at Saudi Arabia. Pagtataya: Kumuha ng isang kapirasong papel mga bata. Idikit ang mga ito sa isang long bond paper. Prepared By: Miss Jubeth P. Matataas at matatarik na bundok na magkakadikit at sunud-sunod. 5. Pag nabuo na ninyo ang mga letra. Isulat at sagutin ang mga sumusunod. Isang uri ng bundok sa daigdig na kung saan ang tunaw na bato ay maaaring lumabas dito mula sa kailaliman ng daigdig.