PRODUK LAMA PRODUK BARU NAMA GENERIK

alco drop edorisan drop pseudoephedrin
cataflam 50 mg eflagen 50 mg kal. Diklofenak
cefspan syr sporetik syr cefixim
costil tab vosedon tab domperidon
dulcolax supp stolax supp bisacodil
fastor 20 mg covetor 20 mg atorvastatin
frego 5 mg gratizin 5 mg flunarizin
kalnex inj plasminex inj as.tranexamat
kalnex tab plasminex tab as.tranexamat
lactopain inj rativol inj ketorolac
lameson 125 mg inj sanexon 125 mg inj met.prednisolon
lameson 4 mg sanexon 4 mg met.prednisolon
lapibal cap megabal cap mecobalamin
lapibal inj lanabal inj mecobalamin
merislon 6 mg vertigosan 6 mg betahistin mesilat
pidovix 75 mg therodel 75 mg klopidogrel
pirex tab sanmol tab paracetamol
profat syr episan syr sukralfat
recofol inj nupovel inj propofol
sporetik 200 mg cefixim 200 mg cap cefixim
viadoxin tab siclidon 100 mg doxixiclin
vometas syr vosedon syr domperidon