You are on page 1of 1

BAUDIQUEZ, Marcelle.

What will be the Usefulness of National Bibliographies


in the Future? În: IFLA Journal, 2002, vol. 28, nr. l, p. 29. Apud: DODEY, Anne –
Laure. Cours de bibliographie générale : [online], p. 4 [accesat: 18 martie 2006].
Disponibil pe Internet: http://dodey.chez-alice.fr/menuintrog.htm.

PODGOREANU, Anca. Bibliografia - un „topos” - al informării. În: Buletin ABIR


: [CD-ROM]. Bucureşti, vol. 8, 1997, nr.3, p. 12. Apud: PERVAIN, Augusta ;
DODU, Georgeta. Bibliografia locală şi C.I.C. În: Referate şi comunicări de
bibliologie : 100 de ani de la înfiinţarea Cercului Literar „Ovidiu” din Constanţa:
1897-1997. Constanţa: Biblioteca Judeţeană Constanţa, 1999, p.43.

Usability Drives Value of Bibliographic Databases : [online]. July 2003, Elsevier


info.sciencedirect.com, p. 5 [accesat: 17 iulie 2003]. Disponibil pe Internet la:
http://info.sciencedirect.com/content/databases/sd_whitepaper.pdf. Apud:
JALOBEANU, Mihai. Proiectarea bazelor de date : curs (anul III) : [on-line]
[accesat: 4 ianuarie 2006].. Disponibil pe World Wide Web: <http://www.itim-
cj.ro/~jalobean/Cursuri/ProBdD/index.html>