You are on page 1of 12

DG Jahrbuch, Vol. 21, 2014. str.

165-176
Marina Čizmić Horvat: „Deutsche Sprache Bedingung“. Jezici u oglasima za...

Marina Čizmić Horvat, UDK 070(497.5=112.2)
Zagreb Izvorni znanstveni rad
Primljeno: 28.11.2013.
Prihvaćeno: 30.11.2014.

„Deutsche Sprache
Bedingung“.
Jezici u oglasima
za zapošljavanje
u listu Agramer Zeitung
u prvom desetljeću
20. stoljeća
Autorica je u radu analizirala oglase u prvom
desetljeću 20. stoljeća koji su objavljeni u dnevnom
listu Agramer Zeitung, koji je izlazio na njemačkom
jeziku u Zagrebu od 1830. do 1918. godine. Opisani
su oglasi, odnosno ponuda i potražnja za poslom,
u kojima se tražilo poznavanje jezika, ponajviše
njemačkoga.

Ključne riječi: Agramer Zeitung, Zagreb, oglasi,
ponuda i potražnja za poslom, prvo desetljeće
20. stoljeća

165

saznavati. 1893. godine Agramer Zeitung.2013. 5. na njemačkom jeziku. do 1912. „Privat=Anzeigen“. crticama odvojenim tekstovima različitih vrsta i veličina slova. 2. 2 U našoj se stručnoj literaturi pojam „Intelligenzblatt“ često krivo prevodi kao „List za inteligenciju“! ojam je nastao od latinskog “ intellegere“ (opažati. čije se znanje podrazumijevalo.razumjeti. Riječ je o jednostavnim. ponekad ukrašenih jednim ili dvama prstokazima / manikulama. Agramer Zeitung. 2014. Jezici u oglasima za. 225. čija je širina i visina prilagođena zadanim tiskarsko-tehničkim uvjetima novina.10. 166 . godine na njemačkom jeziku. smatrati. bračno stanje ili pak vrsta zaposlenja odnosno usluge koju oglašavatelji traže ili nude. a oglašavaju se i na drugim jezicima – na hrvatskom. Vol. do 1918.“3 („Oglasi na svim jezicima primaju se u administraciji lista i u svim oglasnim otpremnim uredima u zemlji i inozemstvu i obračunavaju se prema postojećoj tarifi.misliti. tada pod prvotnim naslovom Agramer politische Zeitung.at/cgi-content/anno?aid=apz..1 Do 1847. Uvod Agramer Zeitung. 10. Zagreb. Prilog je nosio naslov Intelligenzblatt2 zur Agramer politischen Zeitung. u kojima se navode spol. i to samostalno ili u okviru rubrike pod naslovom Kleiner Anzeiger (Mali oglasnik). Uz manikule javljaju se i drugi privlačitelji pozornosti: vitice i masno otisnute ključne riječi u naslovima. 21. P razabrati). Najveći broj oglasa tiskan je na jeziku novina. S. 3 Agramer Zeitung. do 15. mađarskom i francuskom jeziku..onb. kolokvijalno Agramerica. danas u engleskom „intelligence office“ (ured za informacije). Početkom 1848. godine dostupna su u digitaliziranom obliku na mrežnoj stranici Austrijske nacionalne knjižnice.ac.. 1. a oglasi su postali sastavnim dijelom lista. a od 1993. obično između 7 i 10 stranice. razaznavati. („Razni oglasi“). redovito je tiskao zasebno numerirani prilog u kojem je objavljivao oglase. odnosno Oglasnik Zagrebačkih političkih novina. u prijevodu Oglasitelj. hrvatski je dnevni list koji je izlazio je u Zagrebu od 1830. DG Jahrbuch. sva godišta lista u razdoblju od 1841. ANNO . 165-176 Marina Čizmić Horvat: „Deutsche Sprache Bedingung“. taj prilog s oglasima prestao je izlaziti. pregledano u razdoblju od 15. tj. Tiskani su na kraju svakog pojedinog broja. „Vermischte Anzeigen“. Ta je mogućnost izrijekom i navedena u zaglavlju svakog broja: „Insertionen in allen Sprachen werden in der Administration des Blattes und in allen Inseraten=Expeditionen des In und Auslandes angenommen und nach aufliegendem Tarife berechnet. Te su novine pohranjen je u hrvatskim knjižnicama. („Privatni oglasi“) ili „Stellenvermittler“ („Posrednik zapošljavanja“).AustriaN Newspaper Online. Nr. Oglasi su tiskani u stupcima. str. Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online.“) 1 http://anno. Oglasi su svrstani prema sadržaju i nadnaslovljeni: „Stellen=Gesuche“ („Potražnja posla“). U listu se oglašavanju i reklamiraju raznovrsni proizvodi i usluge te obavještavaju čitatelji o novim službenim objavama.

Drugu skupinu su činili: b) poslovi vezani uz obitelj kao potpora supruzi/domaćici/gazdarici. oglasa za zapošljavanje u kojim se izrijekom traži ili nudi znanje ili poznavanje nekog jezika. pomoć članovima obitelji/djeci ili samcima. svi brojevi nisu sačuvani. Poslovi ili zapošljavanje. obrtu i obrazovanju. „Vorleserin“ (čitačica). Zagreb. U oglasima pisanim na njemačkom jeziku traže se ili nude: „feines erstes Stubenmädchen“ (fina. Prema istraživanjima hrvatskih povjesničarki Mirjane Gross i Agneze Szabo riječ je prvenstveno o ženskoj posluzi u građanskim obiteljima. čišćenje. „Vertrauensperson“ (osoba od povjerenja).. prva sobarica). „Fräulein aus dem guten Hause“ (gospođica iz dobre kuće“). šivanje. „Kindsfrau“. kućanski poslovi kao kuhanje. hrvatskom i francuskom jeziku činili su: c) poslovi u trgovini. poslova objavljenih na njemačkom. ima relativno malo. ali i muških. 167 . „Bedienerin“ (dvorkinja). odnose se uglavnom na ženske poslove i zanimanja. godine objavljeno je 50-tak oglasa na njemačkom. „Gesellschafterin“/ „Gesellschafterin auf der Reise“ (družbenica). Traže se ili nude: „gesunde. „Erzieherin“ (odgajateljica). „Stütze der Frau/Hausfrau“ (potpora supruzi/domaćici) „junges Mädchen“ (mlada djevojka). hrvatskom i francuskom jeziku Najveću skupinu ženskih poslova činili su: a) poslovi koji se obavljaju u domaćinstvu. hrvatskom i francuskom jeziku. 2014. 21. Jezici u oglasima za. održavanje garderobe. 25. „Fräulein“ (gospođica) und „Beschließerin“ (zadužena isključivo za nabavu. 165-176 Marina Čizmić Horvat: „Deutsche Sprache Bedingung“. šivanje i održavanje bijelog rublja). godine u gospodarski razvijenim gradovima Hrvatske žene čine najveću skupinu zaposlenih. glačanje. do 1912. pranje. Prema hrvatskome građanskom društvu. Francuski jezik javlja se isključivo u onim oglasima u kojima se nudi poduka iz francuskog jezika. „Reisebegleiterin“ (pratiteljica na putu). zanatu. isključujući pritom uobičajena ponavljanja istovjetnih oglasa. ältere Bonne“ (dadilja). str. koji se traže ili nude. 1992.. gdje se traže ili nude sljedeći profili zaposlenika: Ženski poslovi: 4 Mirjana GROSS / Agneza SZABO. „ein besseres Fräulein“ (bolja gospođica). DG Jahrbuch. Treću skupinu ženskih. Prema uvidu u dostupne brojeve. Vol. „Mädchen aus angesehener Familie“ (djevojka iz ugledne obitelji). U razdoblju od 1893. Potražnja ili ponuda muških poslova javlja se u manjem broju oglasa i to gotovo isključivo u području trgovine. To nimalo ne čudi ako je poznato da je 1900. posluživanje..4 Oglasi na njemačkom. „Fräulein zu Kindern“ (guvernanta).

mora poznavati i jezike. „Instructor“ (instruktor). Zahtjevi za znanjem jezika iskazuju se sljedećim oblicima: „kroatisch-deutsch“ („hrvatsko-njemački“). „Magazineurin“ (skladištarka). auch im Rechnen gut ausgeübt“ („vičan njemačkom i slovenskom jeziku. „Agentin“ (trgovačka putnica). „deutsche Korrespondentin“ (korespondentica). „Diplomierte Französin“ (diplomirana Francuskinja) „Suissesse“ (Švicarka). engleski. Vol. 21. talijanski. Potražnja i ponuda znanja jezika Znanje jezika javlja se kao primarni zahtjev pri zapošljavanju radne snage. Za poduku jezika nude se i traže strankinje. „Cassierin“ (blagajnica). „Comptoiristin“ (činovnica). ne samo u govornom nego i u pisanom obliku. također dobro izvježban u računanju“). „Fräulein zu Spaziergängen mit französischer Conversation“ (gospođica za šetnju s francuskom konverzacijom). DG Jahrbuch. koja uz tražene i ponuđene poslove – kojih je često istodobno više od jednog . Muški poslovi: „Schriftsetzer“ (slovoslagar). 2014. „Comptoirist“ (činovnik). „junger Mann mit kaufmänischer Vorbildung“ (mladić s trgovačkim predznanjem). francuski. „Maschinenschreiberin“(strojopisačica) „Practicantin“/ „Kontor- Practicantin“ (uredska pripravnica). „Correspondent“ (korespondent). Na prvom se mjestu traži znanje njemačkog jezika. slovenski jezik i „slavenski“. „Dipl. Jezici u oglasima za. mađarski. Istodobno traži se i nudi poduka najpoželjnijih jezika – njemačkog. „Unterricht im Weißnähen und Conversation in der deutschen Sprache“ (poduka u šivanju bijelog rublja i konverzaciji na njemačkom jeziku“). str. primjerice „Parisienne“ (Parižanka). „Verkäuferin“ (prodavačica). „spricht ungarisch und deutsch“ („govori mađarski i njemački“).. „Commis“ (naučnik).. „svršena učiteljica (licejka)“. allen weiblichen 168 . „Kindern in der französischen Sprache Unterricht zu erteilen“ (podučavati djecu francuski). Wiener Bürgerschullehrerin“ (diplomirana bečka učiteljica građanske škole). slijede hrvatski. „geprüfte Lehrerin“ (ispitana učiteljica). „der deutschen und slovenischen Sprache mächtig. „Kontorist“ (računovođa). „Francaise“ (Francuskinja). „Kenntnis der Gemischtwarenbranche der deutschen und speciell kroatischen Sprache“ (stručno znanje iz područja mješovite robe i posebice hrvatskog jezika) . Klavier u. „der deutschen und kroatischen Sprache sowie der Buchführung mächtig“ („vičan njemačkom i hrvatskom jeziku kao i knjigovodstvu“) „deutschsprechend“ (koji govori njemački). engleskog i francuskog – koja je često povezana s ulogom guvernante i družbenice koje te jezika poznaju. „Unterricht an Kinder billigst in Deutsch. Französisch. „Waldheger“ (lugar). 165-176 Marina Čizmić Horvat: „Deutsche Sprache Bedingung“. „deutsch-französisch“ („njemačko- francuski“). češki. „Beamter“ (činovnik).

9. „italienisch“ (talijanski). sucht Posten. 8. Vol. Persönliche Vorstellung täglich 10-12 Uhr bei Frau Berta Ronsperger Agram Ilica 29. 5 • Bedienerin die kochen kann. deutsch-sprechende Bedienerin welche Herrengarderobe gut instandzuhalten versteht wird aufgenommen. S. Stock.10 • Als Bonne sucht Stellung ein gut erzogenes solides Fräulein 21 Jahre alt. 10 8 Isto. kann sofort eintreten. 10 6 Isto. 5. 79.9 • Gesunde ältere einfache Bonne oder sonstige Vertrauensperson mit perfektem Deutsch. „slavisch“ (slavenski). Deutsche Sprache Bedingung. 1. Nr.“ an die Administration des Blattes. 1867. 4. S. 71.6 • Junge.8 • Fräulein deutsch-französisch wünscht Anstellung in feinem Hause zu Kindern. Nr. S. „Vertrauensperson mit perfektem Deutsch“ (osoba od povjerenja sa savršenim njemačkim) Primjeri oglasa Primjeri oglasa u kojima se na njemačkom. Zagreb.. 2688. 1902. 1906. hrvatskom i francuskom jeziku oglašavaju ženski i muški poslovi: • Feines erstes Stubenmädchen mit guten Zeugnissen... Nr. Ist im Stande die 5 Agramer Zeitung. Prilaz NR.7 • Eine deutsche Bedienerin sucht Stelle für den ganzen Tag. francuski. dobra u računanju). S. Nr. 7 9 Isto. S. deutsch und kroatisch spricht. gute Rechnerin“ (u potpunosti vična hrvatskom i njemačkom jeziku usmeno i pismeno. Nr. oder brieflich Frau Adele Merkadić Brod n/S. 7 7 Isto. 2014. DG Jahrbuch. 1903. 10 10 Isto. Gefällige Anträge unter „J. 1905. Handarbeiten“ (poduka djece po najpovoljnijoj cijeni njemački. S. 30. 3. spricht perfekt ungarisch. „deutsche Stenographie“ (njemačka stenografija). Jezici u oglasima za. 4. oder sonst was passendes. 25. 6. Feinputzerin (Herrenhemden ausgeschlossen) wird aufs Land gesucht. glasovir i sve ženske ručne radove). nette. 165-176 Marina Čizmić Horvat: „Deutsche Sprache Bedingung“. 229.. 1906. 26. 220. 76.. 8a Agneza Jereb 2500. „zu Spaziergängen mit französischer Conversation“ (za šetnje s francuskom konverzacijom). Näheres Voćarska cesta br. 9. 8 169 . Nr. etwas Mithilfe im Häuslichen zu sechsjährigem Knaben nach Brod gesucht.. auf ein Gut bevorzugt. str. 8. 1905. 21.. Universitätsplatz I. „böhmisch“ (češki). gute Zeugnisse vorhanden. solid verlässlich tüchtig im Servieren Aufräumen etwas Schneiderei. zum Gebrauche auch Deutsch. S.. „der englische Unterricht“ (engleska poduka). 3. rechts. bei Frau Sasin. „der kroatischen und der deutschen Sprache in Wort und Schrift vollkommen mächtig.

48. Bl. Vol. Nr. Bl. Gefl. d. kroatischen und deutschen Sprache vollkommen mächtig. 10 12 Isto. Nr. Nr... S. Adresse in der Admin. war bis jetzt als Gesellschafterin und Stütze der Hausfrau thätig.15 • Französischer Curs einer Dame die auch Anfänger übernimmt. 8 14 Isto.14 • Ein Fräulein (Waise). sie spricht ungarisch und deutsch und ist auch sonst sehr intelligent. Adr. Cassierin. 1905. 213. 6. 1901.13 • Ein Mädchen sucht eine Stelle zu Kindern oder in ein Geschäft. S. 10. etwas musikalisch. Jezici u oglasima za. S. 2. sucht ihren Posten zu ändern. 1902. S.. 2. Anträge an die Administration unter Nr. Gefällige schriftliche Offerten unter Chiffre „F. 10. Bach 68 bei Dujmović. 8. Methode Berlitz-school. DG Jahrbuch. 9. 5. 9 I Stock links. Nr. 10 15 Isto.. Nr. 1901“ an die Adm. unter Nr. erbeten. S. Nr. Der französischen. in einer hier domicilierenden Familie bei guter Bezahlung angenehme und dauernde Stellung. ist der deutschen und slovenischen Sprache mächtig. 21. 12. 2682. 1906. 27. entweder in solcher Eigenschaft oder in einem Geschäft. 7 170 . 1908.. häuslich erzogenes Fräulein gesetzten Alters. Nr. der deutschen. 9. 18 Isto. oder Beschließerin.11 • Bonne aus sehr gutem Hause der kroatischen deutschen und ungarischen Sprache vollkommen mächtig. das der kroatischen und deutschen Sprache mächtig und im Umgang mit Kindern bewandert ist. 20 16 Isto. 20. 8 17 Isto. auch im Rechnen gut ausgeübt. sucht Stelle als Bonne. 165-176 Marina Čizmić Horvat: „Deutsche Sprache Bedingung“. 1504. Des Blattes sub Nr.. 30. 269. Brod a/S.16 • Als Stütze der Frau findet ein solides. 3. würde sie in obigen Sprachen ein Engagement als Vorleserin eventuell als Reisebegleiterin übernehmen. 283. 13 Isto. Nr. 56. 6. S. 9. 1902. 546. Gesellschafterin. Anträge an die Adm.17 • Ein besseres Fräulein sucht Posten als Gesellschafterin auf der Reise oder als Stütze der Hausfrau. gute Rechnerin. 1989. 1905. 12 • Mädchen aus angesehener Familie im Alter zwischen 25 und 30. französischen und ungarischen Sprache mächtig. str.. 2041. elegantesten Kleider für Damen und Kinder selbstständig ausarbeiten..18 11 Isto. Slavonien. d. 8. S. Näheres Kipni trg Nr. 219. 125. 112.. 1. sucht passende Stelle nach auswärts zu zwei eventuell 3 größeren Kindern. Offerte mit Gehaltsangabe erbeten unter O. Theresia Schnidar. R. Nr. 16. Adresse in der Expedition des Blattes sub. der kroatischen und deutschen Sprache in Wort und Schrift vollkommen mächtig. S. S. 2014..

Adresse in der Adm. unter Nr. 93. 1906. Nr. deutsche Stenographie bevorzugt.20 • Komptoiristin mit schöner Schrift. 1904. Nr. Vol. 20 Isto. Nr. 7 23 Isto. Näheres in der Adm. d. 8 25 Isto. 10 22 Isto. 61. S. 8. findet dauerndes Engagement. 30. an die Administration d. d. 5. mit gefälliger Handschrift. Gef...1954. Jezici u oglasima za. 1901. 10 27 Isto. 4. Offerte sub I. 165-176 Marina Čizmić Horvat: „Deutsche Sprache Bedingung“. 22. 8 21 Isto. 49. Bedingung Kenntnis der Gemischtwarenbranche der deutschen und speciell kroatischen Sprache. die der kroatischen und deutschen Sprache vollkommen mächtig ist.Offerte zu richten an Leopold Koritschan. Stütze der Hausfrau. Bl. Maschinenschreiberin (Olivier) wird gesucht. S. Blattes unter Nr. perfecte Stenographin u.19 • Fräulein kroatisch und deutsch. Anträge an die Adm. tüchtige Schreibmaschinenschreiberin wird in einem hiesigen Bureau zum sofortigen Eintritt aufgenommen. 8. 8.. 3.23 • Eine tüchtige verlässliche Comptoiristin der deutschen und kroatischen Sprache sowie der Buchführung mächtig. 30.24 • Gesucht wird ein Fräulein aus gutem Hause als Geschäftscassierin u. 14.. Magazineurin etc. E. sucht Stelle als Kassierin in einem Geschäfte. S. 6. Offerte sind zu richten sub Chiffre „AGA“ an die Administration dieses Blattes.. 1904. Nr. 2014. S.. 229. 140. . Nr. deutsche Stenographie bevorzugt. Anträge unter „Bescheiden“ an die Adm. ungarischen Sprache in Wort und Schrift sowie der einfachen und doppelten Buchführung mächtig sucht Stellung.25 • Komptoiristin mit schöner Schrift. 3001. 1905.. d. Nr. Krapina-Täplitz. 1.26 • Deutsche Korrespondentin sucht Stelle.8 26 Isto.. 1908. str. 8 171 . 153. 7. 16 24 Isto. 7.21 • Fräulein der kroatischen und deutschen Sprache vollkommen mächtig. 229. 520. 3. • Junges Mädchen aus besserem Hause. 21. 1906. 8. Nr. S. 23. Nr. Maschinenschreiberin (Olivier) wird gesucht.27 19 Isto. d. S. Bl. Blattes. S. 21. 1909. sucht Posten als Cassierin. DG Jahrbuch. S. Blattes unter „Fleißig“ 2176.22 • Kontor-Praktikantin der kroatischen u. Gefl... 5. S. Nr. 180. 103. 1906..

18.32 (Diplomlehrerin (Lyzeum) möchte Nachhilfestunden gebe für Grundschule oder Lyzeum. 236. 1909. 8. 2. S. Jezici u oglasima za.28 • Suche geprüfte deutsche Lehrerin der Fachgewerbeschule. unter Nummer 1458. 8 30 Isto. französisch.. 1902. S... 3504. S. 8. phil. Nr. 1903. Zeugnisse gleich zu schicken an Gjorgje R. 1910. 44.. allen weiblichen Handarbeiten. 1903. 1908. Adm. 25. 25.29 • Französischer Unterricht. 540. rouvre ses cours le 1. Nr. 16 37 Isto. 8 34 Isto .37 28 Isto. 36 • Mlle. 1905. 14. 10. In d. II. Briefe erbeten an die Adm. deutschen und französischen Sprache mächtig. Nr. Berislavićgasse 12 II. • Geprüfte Lehrerin der englischen Sprache erteilt gründlichen Unterricht. Nr. Gjurić. Pobliže u administraciji pod broj 540. des Blattes unter Nr.. 2 II. str. nimmt ihren Unterricht in allen Fächern der 8classigen Bürgerschule sowie der Fachbildungsclassen wieder auf. 245. Klavier u. St 2484. 193. 10. St. 26. Conversation in der deutschen Sprache. Bedingungen ev..als intelligente Gesellschafterin für erwachsene Mädchen. Nr. 10. Wiener Bürgerschullehrerin d. S.33 • Diplomirte Französin wünscht in der französischen Sprache und Clavier einige Stunden Unterricht zu ertheilen von den Anfangsgründen bis zur höchsten Ausbildung.30 • Fräulein erteilt Unterricht an Kinder billigst in deutsch. 3.31 • Svršena učiteljica (licejka) želi podučavati za pučku školu ili licej. Vol. 8 33 Isto . Adr. Gradiška. S.34 • Fräulein Dr. 26. 8 32 Isto. Näheres in der Administration unter Nr. Daje poduku i u njemačkom jeziku. 46. 24. –Adresse: Rue Marie Valerie Nr. 165-176 Marina Čizmić Horvat: „Deutsche Sprache Bedingung“. 8. DG Jahrbuch. Bos. Septembre.. 8 31 Isto. Nr. S.. I Stock..) • Dipl.. 253. 2. Nr. 245. Nr. 1894.. Nr. 7 35 Isto. Lange Gasse. Ida Bauer institutrice diplômée de langue et de littérature française. 2. 8 172 . Eine Frau wünscht Kindern in der französischen Sprache Unterricht zu erteilen. 6. 33. Broch ertheilt englischen Privatunterricht. 192. Petrianergasse 2. d. 8 29 Isto. 21. étage.. 1911. 1911. 11. 25. S. S. ROSA WEISS. Bl. 193.35 • Englisch Miss Woll unterrichtet in ihrer Muttersprache Ilica 48. S. 11. S. wegen Unterricht in Weissnähen u. 8 36 Isto. Nr. Preradovićeva ulica 20. A. Gibt auch Nachhilfestunden in Deutsch. 2014. .

10.. accompagnerait enfants à la promenade. beliebtes und interessantes Frauenblatt. 1912. 21. 3. 1903. findet Aufnahme bei M. der deutschen. 2. mit Staatsprüfung. flotter kroat. 253. 87342 • Frauenerwerb! Für ein in deutscher Sprache erscheinendes. 1911. Schriftliche Angebote in deutscher Sprache unter „Frauenerwerb“ an die Adm. 19. Méthode rapide. 11. 8 44 Isto. 10 42 Isto. 1905. Nr. wird eine tüchtige. Nr. Offerte mit Zeugnisabschriften erbeten.. 18 46 Isto. 550. S. wofür Offert (mit Gehalts-Anspruch) erbeten ist. anglais. Ecrire sous chiffres D. 4. S.. 10 41 Isto. verheiratet. 9. böhmischen Sprache mächtig bittet um Posten. 22. Nr. 214. deutsch. mässiges Honorar. 9. Nr. 49.46 • Tüchtiger Kontorist mit mehrjähriger Praxis aus dem Baufache. • Parisienne donne leçons Preradovićeva ulica 18 II étage. S. des Blattes. 7 45 Isto. Nr. 8 43 Isto. Nr. Priere de s addresser à l’administration du journal. 29. 8 40 Isto. 2. 27. Werk und Akzidenz. BLANKE in Pettau. donne leçons de francais..41 • Fräulein empfiehlt sich zu Spaziergängen mit französischer Conversation geg. findet d a u e r n d e Stellung in der Buchdruckerei W. 9. 1905. redegewandte Frau als Agentin gesucht. kroatischen u. str.40 • Suissesse diplômée munie d’excelents certificats. Nr. 10.. 1902.-deutscher 38 Isto. Ebenspangera sin Bjelovar. ungarisch sprechend. S. 32. S... 384 au bureau du journal.44 • Waldheger 39 Jahre alt. bonne prononciation. mit allen einschlägigen Facharbeiten bestens vertraut. 1905. 165-176 Marina Čizmić Horvat: „Deutsche Sprache Bedingung“. 12. S. Jezici u oglasima za. 10 39 Isto. allemand. 219. DG Jahrbuch. S.39 • Française. 1908. donnerait leçons de conversation.38 • Française cherche leçons à prix modèré. Mesnička ulica 26. 71. Die Tätigkeit behindert nicht in der Besorgung der häuslichen Arbeiten. 210. 27. Nr. guten Zeugnissen rüstig. S.W 3905“ an die Administration des Blattes45 • Tüchtiger Commis der Spezereibranche. 1903. Sub Nr. 43 • Tüchtiger solider Schriftsetzer für deutschen und slavischen Satz..P. Nr. energisch. S. 3. 2014.. kroatisch. 294.. 1 Kind. 8 173 . Adr. 216. Geneigte Anträge erbeten unter „R.. 58. Vol. 11.

Kroat. „Mladi Hrvat“50 • Korrespondent. 3. Gdefl. perfecter Buchhalter sucht Nachmittags Beschäftigung. und doppelter Buchhalter. findet dauernde Posten. 1901. U jezičnom i kulturno-povijesnom smislu oglasi svjedoče o tome. deutschen und kroatischen Sprache vollkommen mächtig ist. 21. Nr. 165-176 Marina Čizmić Horvat: „Deutsche Sprache Bedingung“. 138. 13. str. italienisch flott corespondierend wird acceptirt. S. einf. 16 49 Isto. Blattes zu richten u. Anträge unter Chiffre „Fleissig“. 6. 12 52 Isto. S. 11.52 • Comptoirist jüngere Kraft. S. S. 1905. Nr. d. Schreibmaschineschreiber haben Vorzug. 8 50 Isto. 18. 1906. Bl. in beiden Sprachen verfasste Offerte unter dem Motto „Tüchtige Kraft“ an die Adm. 3. Nr.. Uebernimmt auch Uebersetzungen. d. 18. verlässlicher Arbeiter sucht ehestens passenden Posten.. sub Nr. zum sofortigen Eintritt a u f g e n o m m e n.. 1906.. Selbstgeschriebene. an die Administration. 7 54 Isto. wird gesucht.) guter Stenograph.51 • Correspondent welcher der ungarischen. Adresse in der Adm.54 Zaključak Oglasi u Kleiner Anzeiger der Agramer Zeitung. 16 48 Isto. 18. 1905. 1906. Offerte sind an die Adm. S.welcher der kroatischen u. Bl. DG Jahrbuch. u 20. 66... perfecter Stenograph. Deutsch erwünscht. 22. Offerte an die Adm. 66. 7. dieses Blattes sub Chiffre „Zukunft“. 260. Offerte sub C.. nego i kao jezik svakodnevnice početkom 20. Korrespondent. sub.. 191. d. 2014. S.. S. stoljeće. Vol.47 • Kontorist (Christ. Jezici u oglasima za. 4. 8 53 Isto. Offerte sind zu richten an die Adm.M. 1906. 6. 5.49 • Kroatischer Komptorist. 191.. Nr. 7 174 .deutschen Correspondenz vollkommen mächtig. d. findet dauernden Posten. Nr. 22. Bl. da je njemački jezik. ne samo kao jezik tiska. Anträge mit Honorarangabe per Stunde an die Adm. Nr. 1897. 93. wird in einem hiesigen Bureau. Nr. 20148 • Junger Mann mit kaufmännischer Vorbildung croatisch u. 47 Isto. Nr. 1. S.53 • Instructor für die kroatische Sprache wird gesucht. der kroatischen und ungarischen Sprache vollkommen mächtig. der auch der deutschen Sprache mächtig ist. 12 51 Isto. u kojima se traži i nudi posao ili zapošljavanje samo su jedan od oblika komunikacijske prakse društva na prijelazu iz 19. 22. 1410. Nr. 7. stoljeća još uvijek imao svoje mjesto u društvu.

165-176 Marina Čizmić Horvat: „Deutsche Sprache Bedingung“. Na hrvatskim Web-portalima danas čitamo oglase pod naslovom „Deutschsprachige Jobs“ („Poslovi vezani za znanje njemačkog jezika“). 2014.“ In: Europäische Integration und Mittelosteuropa. 1996. U oglasima se mogu pratiti aktualni zahtjevi tržišta radne snage. DG Jahrbuch. rodne podjele poslova i gospodarska situacija. no to je već druga tema koja isto tako zaslužuje pozornost istraživača. 55 Marina FRUK. Jezici u oglasima za. Oglasi istodobno svjedoče i o jedinstvenom jezično- komunikacijskom prostoru u Srednjoj Europi i posredničkoj ulozi njemačkog jezika. str.. Nije nezanimljivo napomenuti da njemački jezik na području oglasa u Hrvatskoj ni danas nije posve izgubio na važnosti. Zagreb.. Ein Beispiel aus dem Bereich des Anzeigewesens. 21. Vol. Die deutsche Sprache im kroatischen Medienraum. godine55 pokazalo je u kojoj je mjeri status jezika ovisan o gospodarskim odnosima i stanju tržišta. do 1996. 175 . Istraživanje oglasa objavljenih na njemačkom jeziku u hrvatskom listu Oglasnik od 1993. 58-62. „Ohne Deutschkenntnisse zwecklos..

„Deutsche Sprache Bedingung“. 2014. „Deutsche Sprache Bedingung“.. Vol. in denen Sprach. str. Untersucht werden Annoncen bzw. Jezici u oglasima za.und zwar vor allem Deutschkenntnisse verlangt werden. Stellengesuche und – Angebote. Die Sprachen der Stellenanzeigen in den Blättern der Agramer Zeitung im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Zusammenfassung Der Beitrag geht ein auf den Annoncenkorpus der Zagreber deutschsprachigen Tageszeitung Agramer Zeitung (1830 – 1918) in den Jahrzehnten um 1900. 165-176 Marina Čizmić Horvat: „Deutsche Sprache Bedingung“. 21. 176 . Istražuju se ponajviše oglasi.-1918.) u desetljećima oko 1900. stoljeća Prilog analizira oglase za zapošljavanje koji su objavljivani u zagrebačkom njemačkom dnevnom listu “Agramer Zeitung” (1830.. godine. DG Jahrbuch. Jezici u oglasima za zapošljavanje u listu Agramer Zeitung u prvom desetljeću 20. a posebice njemačkoga jezika. odnosno traženja i ponude za zapošljavanje u kojima se od zaposlenika traže znanja jezika.