You are on page 1of 5

T5B5:

PEMBINAAN
NEGARA
DAN
BANGSA
YANG MERDEKA
PERMAINAN
DAM
TANGGA
Eksplorasi Peristiwa Sejarah
Melalui games dan soaljawab

Kolaboratif Ilmu
Cikgu Hanita
& Cikgu Rumaizah
Biar Gambar
Berbicara..............

Jawab soalan Sila berundur


KBAT 3 tapak ke belakang

Jawab soalan Jawab soalan


dahulu sebelum naik KBAT

Jawab soalan
KBAT Jawab soalan
dahulu sebelum naik

Jawab soalan Jawab soalan


dahulu............... dahulu sebelum naik

Kolaboratif Ilmu
Cikgu Hanita
& Cikgu Rumaizah

Kolaboratif Ilmu Cikgu Hanita & Cikgu Rumaizah


SURUHANJAYA REID ms 125 SURUHANJAYA REID ms 125
Apakah tugas Suruhanjaya Reid?
Nyatakan Ahli yang terlibat dalam tugas
………………………………………………………………………..
Suruhanjaya Reid?
( Hafal bersama-sama rakan dan ulang 3 kali –
………………………………………………………………………..
sebelum rakan meneruskan perjalanan )
( Hafal bersama-sama rakan dan ulang 3 kali –
Jawapan :
sebelum rakan meneruskan perjalanan )
Jawapan :
 Merangka sebuah perlembagaan
 Lord Reid (Hakim British) - Pengerusi  Perlembagaan bagi Persekutuan Tanah
 Sir Ivor Jennings (England) Melayu yang merdeka
 Sir William McKell (Bekas Gabenor
Jeneral Australia)
 Tuan B. Malik (Hakim Mahkamah Tinggi
India)
 Tuan Abdul Hamid (Pakistan)
SURUHANJAYA REID ms 125-126 SURUHANJAYA REID ms 126

Terangkan isu-isu yang menjadi Mengapakah konsep Raja Berpelembagaan


keutamaan dibincangkan oleh Suruhanjaya yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Reid
Reid. diterima oleh Raja-Raja Melayu?
....................................................................... ..........................................................................
( Minta rakan tulis jawapan di buku latihan dan ( Minta rakan tulis jawapan di buku latihan dan
anda bacakan jawapan – Hafal bersama) anda bacakan jawapan – Hafal bersama)
 Pembentukan kerajaan persekutuan yang  Menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu
kuat  Mengiktiraf agama Islam sebagai agama
 Pemberian kuasa autonomi kepada negeri rasmi
dalam bidang tertentu.  Mengiktiraf Bahasa Melayu sebagai
 Kedudukan Raja-Raja Melayu Bahasa Kebangsaan
 Hak istimewa orang Melayu  Mengiktiraf Yang Di-PertuanAgong
 Pewujudan satu bangsa Persekutuan sebagai ketua negara
Tanah Melayu  Mengiktiraf kedudukan istimewa orang
 Pemberian kerakyatan kepada imigran Melayu dan Bumiputera
 Agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu
 Bahasa kebangsaan
SURUHANJAYA REID ms 126 SOALAN KBAT
Pada pendapat anda, bagaimanakah
Biar gambar berbicara kedaulatan sesebuah negara dapat dikekalkan?
( Minta pendapat rakan dan bincang bersama-sama)
SOALAN KBAT
Pada pandangan anda, mengapakah
Suruhanjaya Reid memberikan sumbangan
penting terhadap kemerdekaan Persekutuan
Tanah Melayu pada tahun 1957?
( Minta pendapat rakan dan bincang bersama-sama)
Menteri Tanah Jajahan British, Mr Alan Lennox- SOALAN KBAT
Boyd berucap pada Persidangan Perlembagaan Mengapakah perlembagaan menjadi asas
Persekutuan Tanah Melayu di Lancaster House. penting kepada pembinaan sesebuah
Pada persidangan ini ahli Suruhanjaya Reid negara? Berikan penjelasan anda.
telah menandatangani persetujuan bersama ( Minta pendapat rakan dan bincang bersama-sama)
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.  Isi/ Sebab- Menjadi panduan dalam pentadbiran negara
 Huraian - tidak berlaku perebutan kuasa
 Contoh - terdapat Senarai Persekutuan/ Senarai Negeri/
Senarai Bersama

Kolaboratif Ilmu Cikgu Hanita & Cikgu Rumaizah


MANUAL PENGGUNAAN (MASA pdpc - 1 JAM)
AKTIVITI
PERMULAAN 1. Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan (4 pelajar =2 org. berpasangan).
2. Guru menerangkan langkah-langkah aktiviti kerja kumpulan.

1. Pelajar diminta membaling dadu untuk menentukan giliran. Pemain yang


mendapat angka paling banyak akan memulakan permainan.
2. Setiap pemain meletakkan buah/ avatar di tapak mula.
3. Pemain akan bergerak mengikut angka dadu yang diperolehi.
4. Sekiranya pemain berhenti di tapak tangga, pemain akan maju mengikut arah
tangga menaik.
5. Sekiranya pemain berhenti di tapak hexagon, pemain terpaksa undur ke tapak
jatuhan tangga.
6. Jika pemain berhenti di tapak arahan soalan, pemain perlu menjawab soalan
tersebut menggunakan set soalan yang telah disediakan dalam masa 1
AKTIVITI minit. Ini bagi menguji kecekapan pelajar mencari & mencatat fakta
UTAMA sejarah dalam masa terpantas. (Seorang baca dan seorang lagi tulis
jawapan/ perbincangan jawapan sambil menghafal fakta2 penting)
7. Permainan diteruskan sekiranya pemain lain berpuas hati dengan jawapan
penjawab.
8. Jika pemain menaiki tangga ke petak bergambar, pihak lawan terpaksa
menjawab bagi pihak pemain. (kertas soalan & jawapan di sediakan)
9. Guru boleh meminta pelajar menulis jawapan dalam buku latihan semasa
aktiviti ini di jalankan
10. Guru boleh juga meletakkan setiap tajuk (Game Dam Tangga) di setiap
stesyen dan pelajar bergerak ke topik yang lain dengan aktiviti yang sama.
4C - Collaboration/ Coorperation/ Communication

AKTIVITI 1. Cadangan lain : Gallery walk - Pemain akan melekatkan jawapan di Mini
PENUTUP Whiteboard dan berkongsi jawapan dengan ahli group yang lain
4C - Critical Thinking/Creativity
KERJA
SUSULAN 1. Pelajar menulis nota ringkas / guna i-think = (Homework) - Rujuk Nota Poket
T5B5 "Backpack to Pocket"
4C - Critical Thinking/Creativity

1. LEMBARAN / PAPAN DAM TANGGA (Sejarah Ting. 5 Bab 5)


2. Buah Dadu
3. Buah/Avatar
BAHAN
4. Lembaran soalan
KEPERLUAN
5. Mini whiteboard/ Buku Latihan
6. Nota poket
7. Buku teks T5

 Pelajar mengeksplorasi fakta/ peristiwa sejarah melalui kaedah permainan


Dam Tangga.
 Pelajar belajar dalam suasana yang menyeronokkan.
OBJEKTIF
 Pelajar explore setiap sub topik dalam bab ini.
 Memupuk semangat berpasukan.

Kolaboratif Ilmu Cikgu Hanita & Cikgu Rumaizah


Kolaboratif Ilmu Cikgu Hanita & Cikgu Rumaizah