You are on page 1of 3

Ante Vranković Općinski građanski sud u Zagr ebu

Domjanićeva 15 Predsjednica suda Jadranka Liović Merkaš
10380 Sveti Ivan Zelina Vukovarska 84
2. svibnja 2018. 10000 Zagreb

Poštovani,
danas sam primio Vaš dopis od 25. travnja 2018. 1, koji je odgovor na moj upit poslan faxom istog 25.
travnja 2018.2 a u kojem sam Vas kao građanin i kao koordinator Udruge za zaštitu žrtava hrvatskoga pravosuđa
Veronika Vere, zamolio za termin prijema na razgovor - mene i predsjednika Udruge g. Drage Raspudića - a
povodom prijetnje Vaše zaposlenice da će me kazniti, ako ja u svojoj žalbi ne budem „birao riječi“, iako sam to
uvijek i činio, pa za takvo „upozorenje“ nije bilo zakonske osnove, pa je bilo očito da se radi o zastrašivanju.
U Vašem odgovoru istakli ste da nisam naveo broj predmeta povodom kojeg želim/o s Vama razgovarati,
te da se glede „sumnje ne korupciju i nezakonite radnje“ imam obratiti DORH-u ili USKOK-u.
Iako formalno točan, taj Vaš odgovor pokazuje izrazit cinizam koji je jasan svakome koji zadnjih 25 godina
živi u Hrvatskoj, jer je općepoznato da i DORH i USKOK sustavno (u preko 98% slučajeva) svjesno i drsko štite
korupciju, o čemu primjerice govori 86 novinskih i medijskih članaka o različitim primjerima takve korumpiranosti
DORH-a i USKOK-a objavljenih u svega godinu i pol (link: https://www.scribd.com/document/248918895/Korumpirani-DORH)
te mnogobrojne karikature na istu temu (link: https://www.scribd.com/document/248923342/Prijezir-naroda-prema-korumpiranom-DORH-u-i-USKOK-u).
Uostalom, i ja sam sam upravo o temi službenog neprikrivenog, vrlo sirovog štićenja korumpiranih
sudaca od strane DORH-a pisao za novu knjigu o radikalnoj korupciji u hrvatskome pravosuđu 3, u poglavlju pod
naslovom: „Mandina Hančević (ODO Split): Gospodine Vrankoviću, činjenično je doista točno da vi niste tražili
izuzeće sutkinje Jeličić, ali ja smatram da jeste, i zato odbacujem vašu prijavu!“, koje je objavljeno i u tjedniku „7
dnevno“ od 6. 10. 2017., kao i na portalu HAZUD (link: http://www.hazud.hr/pravosude-radikalno-nezakonite-odluke-rjesenja-
presude-pravilo-a-ne-iznimka-radu-hrvatskih-sudova/).
Da DORH i USKOK ne rade svoj posao, jasno je i iz izjave suca Mislava Kolakušića iz ožujka ove godine:
"Trebamo istinski neovisno tijelo za borbu protiv korupcije. 94% hrvatskih građana vjeruje da Hrvatskom vlada
korupcija." (link: https://www.facebook.com/sudacmislavkolakusic/videos/515530725507919/). Obzirom da tijela za borbu
protiv kriminala i korupcije – DORH i USKOK - formalno postoje, jasno je da je svima jasno (94% ljudi) da ona ne
rade svoj posao, a obzirom da je to sigurno i Vama znano, očit je i cinizam Vašeg naputka da se obratim/o njima.
To me međutim i nje odviše iznenadilo, jer sam formom i sadržajem identičan odgovor dobio u rujnu
2017. od predsjednika Općinskog suda u Splitu Gorana Čolaka (vidjeti ga na linku ovdje u bilj. 1, str. 2) s tim da se
on na tu svoju ciničnu manipulaciju barem potpisao osobno, a nije gurao u vatru tajnika svog suda kao Vi.
Iz takvog Vašeg odgovora (kao i onog g. Čolaka) proizlazi da Vas uopće ne zanima, te da baš ne želite čuti
što se događa na sudu kojem ste Vi predsjednica i za rad kojeg ste odgovorni, pa postaje jasno zašto je sudac
Mislav Kolakušić nedavno pozvao: „Ukinimo sve suce koji šefuju a ne sude“ (link: https://m.vecernji.hr/vijesti/mislav-
kolakusic-ukinimo-sve-suce-koji-sefuju-a-ne-sude-1237833), znajući očito već dugo da je uz ovakav Vaš rad, Vaše radno
mjesto suvišno (s čime ćete se sigurno i sami složiti), i predlažući reorganizaciju u kojoj će ono prvo biti ukinuto.
Ukoliko nas kao građane i dužnosnike relevantne Udruge iznova odbijete primiti na razgovor o
nezakonitim postupanjima Vaše sutkinje Vlatke Paškvalin Bošković u predmetu 65 Pn-1401/17, dostupnom u
cijelosti na linku: https://www.scribd.com/document/377723131/%C5%BDalba-Davor-Klari%C4%87-26-4-2018 kao i o problemu nepuštanja
javnosti na ročišta koja se održavaju petkom, koje nepuštanje nezakonito provodi pravosudna policija, pozivajući
se pritom na Vas, možete biti sigurni da ćete Vi osobno biti odgovorni za ukidanje radnog mjesta predsjednika
suda u cijeloj Hrvatskoj, jer će upravo ovaj primjer Vašeg nepostupanja i odbijanja prijema stranaka (za koje čak
nemate niti tjedni termin prijema!) – a kao predsjednice najvećeg suda u Hrvatskoj - biti povodom i nepobitnim
dokazom, te pravosudno-povijesnim primjerom zbog čega je navedena reforma (Prilog 1) – nužna!
U očekivanju Vašeg skorog odgovora, Ante Vranković

1 Dostupno na linku: https://www.scribd.com/document/377987188/Predsjednike-sudova-u-Zagrebu-i-Splitu-ne-zanima-%C5%A1to-se-de%C5%A1ava-na-
njihovom-sudu , str. 1.
2 Dostupno na linku: https://www.scribd.com/document/377985439/Molba-za-termin-predsjednici-Op%C4%87inskog-gra%C4%91anskog-suda-Jadranki-

Liovi%C4%87-Merka%C5%A1
3 Moj članak u prvoj knjizi na tu temu - u zborniku radova mrs c. D. Petričića „Pravosudna i policijska mafija“ (inače najopsežniji u knjizi) nalazi se na linku:

https://www.scribd.com/document/334948743/Ministarstvo-pravosu%C4%91a-svjesno-%C5%A1titi-pravosudnu-mafiju
PRILOG 1

POTVRDA O SLANJU FAXOM