SolidWorks – Lucrări de laborator

LABORATOR nr. 9
1. Introducere (Comenzi de asamblare II) Această lucrare de laborator are ca scop studierea modalităţilor prin care se realizează asamblările prin metoda de proiectare "de jos în sus". In cadrul acestei metode piesele componente se construiesc ca entităţi individuale, urmând ca în cadrul ansamblului să se stabilească relaţiile corespunzătoare dintre acestea. Modelul propus pentru exerciţiu este o menghină formată din zece

Figura 9.1 Ansamblul model care se va realiza în cadrul lucrării de laborator nr.9

elemente componente diferite, prezentată în figura 9.1. Fiecare componentă a asamblării va fi colorată diferit pentru a se face o diferenţiere clară a acestora şi pentru a se sublinia forma fiecărui element în parte. Elementele componente ale asamblării sunt următoarele: 1. corpul menghinei (1 bucată), 2. corp alunecător (1 bucată), 3. tijă de ghidare (1 bucată), 4. şurub cu cap înecat (4 bucăţi), 5. tăbliţă de presare (2 bucăţi), 6. inel de strângere (1 bucată), 7. tijă mâner (1 bucată), 8. nit (2 bucăţi) 9. bilă mâner (2 bucăţi), 10. colier (1 bucată).

73

SolidWorks – Lucrări de laborator
Pentru realizarea asamblării se vor folosi diferite moduri de alăturarea a componentelor: • coincident • concentric • paralel • tangent. Piesele componente împreună cu dimensiunile fiecăreia sunt prezentate în continuare: 1) Corpul menghinei

Figura 9.2 Desenul cotat al corpului menghinei

2) Tijă de ghidare

A. CORP ALUNECĂTOR 3.

74 Figura 9.3 Desenul cotat al tijei de ghidare

SolidWorks – Lucrări de laborator

4. ŞURUB CU CAP ÎNECAT 3) Corp alunecător

Figura 9.4 Desenul cotat al corpului alunecător

4) Şurub cu cap înecat

Figura 9.5 Desenul cotat al şurubului cu cap înecat

75

SolidWorks – Lucrări de laborator
5) Tăbliţă de presare 6) Inel de strângere

Figura 9.7 Desenul cotat al inelului de strângere

Figura 9.6 Desenul cotat al tăbliţei de presare

7) Tijă mâner

Figura 9.8 Desenul cotat al tijei mâner

8) Nit

Figura 9.9 Desenul cotat al nitului

9) Bilă mâner

76

SolidWorks – Lucrări de laborator

Figura 9.10 Desenul cotat al bilei mâner

10) Colier

Figura 9.11 Desenul cotat al colierului

2. Asamblarea Asamblarea menghinei se poate realiza în două modalităţi: 1. Se realizează separat asamblarea corpului menghinei cu corpul alunecător şi se inserează într-o foaie de tip Assembly. În continuare se vor utiliza ca subansamble în asamblarea finală; 2. Se realizează asamblarea prin adăugarea pe rând a fiecărei piese componente în parte şi aşezarea ei la locul potrivit. Nu are importanţă ordinea în care sunt introduse elementele în asamblare atât timp cât alăturarea lor nu prezintă nereguli. Pe lângă modalitate obişnuită de a alătura două elemente mai există şi un mic ajutor din partea programului SolidWorks numit SMART MATES. Această facilitate permite alăturarea a două elemente folosind soluţiile oferite de program. În cazul în care soluţiile date corespund intenţiilor de asamblare, acestea pot fi validate. Opţiunea Smart Mates poate fi apelată de la butonul Pentru a exemplifica folosirea acestei facilităţi se vor asambla tija mâner cu tija de ghidare.

77

SolidWorks – Lucrări de laborator
Se inserează aceste două elemente într-o foaie de tip assembly. Se activează butonul SmartMates după care se selectează printr-un dublu click faţa, marginea sau muchia care va fi alăturată celuilalt element. În cazul de faţă suprafaţa este cilindrică. Se prinde elementul de asamblat şi se trage în zona unde trebuie aşezat. Programul va oferi mai multe variante din care se alege cea convenabilă. În momentul în care calculatorul găseşte o

Varianta 1
Figura 9.12 Variante de asamblare

Varianta 2

variantă posibilă se va schimba modul de afişare al cursorului. La dublu click, cursorul va fi de forma unei agrafe de birou iar la găsirea unei soluţii posibile acesta se schimbă. Dintre aceste două variante, varianta aleasă şi totodată cea corectă este varianta 2. Modul de asamblare a elementelor menghinei este prezentat în imaginile următoare:

78

SolidWorks – Lucrări de laborator

Etapa I – asamblarea corpului alunecător

Etapa II – asamblarea braţului de strângere

Etapa III – finalizarea asamblării

Figura 9.13 Etapele asamblării

COMENZI NOI 1. SmartMates – oferă soluţii posibile de asamblare

79

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.