You are on page 1of 3

Stranica 1

Zagreb, 28.2.2018.
Trgovački sud u Zagrebu

Na posl. br. St-529/18

Zainteresirana osoba: Zadruga za etično financiranje, Ilica 36, Zagreb, OIB -
26856588936, zastupana po Goranu Jerasu, upravitelju
zadruge, Divka Budaka 17, Zagreb

Predmet: Prijedlog za sudjelovanjem na ročištu radi rasprave o
uvjetima o otvaranju stečajnog postupka nad Tesla
štednom bankom d.d.

PODNESAK ZAINTERESIRANE OSOBE

_____________________________________________________________________

Zadruga za etično financiranje je pravna osoba sa sjedištem u Zagrebu, koja je
osnovana s ciljem da kapitalom svojih članova, kojih zasad ima oko 1300, pravnih I
fizičkih osoba iz Hrvatske, pokrene rad kreditne institucije u Republici Hrvatskoj.
Zadruga za etično financiranje poduzela je niz radnji radi osnivanja nove ili
preuzimanja druge kreditne institucije te je članica Europske federacije etičnih I
alternativnih banaka (FEBEA) koja djeluje na razini Europske unije. Rad Zadruge za
etično financiranje prepoznat je van Hrvatske te je proglašen jednim od najboljih
projekata društvenog poduzetništva u Europi.

Zadruga za etično financiranje uputila je većinskim dioničarima Tesla štedne banke
d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Banka), Fondu za razvoj Republike Srbije (26,50%
dionica) i Pokrajinskoj Vladi AP Vojvodine (23,63% dionica), ‘Obvezujuću ponudu za
otpremninu dioničarima u postupku dokapitalizacije Tesla štedne banke d.d.,
Zagreb’ (dalje u tekstu: Ponuda).

Zadruga za etično financiranje OIB: 26856588936 IBAN: HR0523400091110656638 SWIFT: PBZGHR2X
Adresa: Ilica 36, HR-10000 Zagreb, Croatia
E-mail: zef@zef.hr WWW: http://www.zef.hr Telefon: +385 95 9065108

Stranica 2

Vlada Republike Srbije, kao formalnopravni vlasnik i zakonski donositelj odluka
vezanih uz Fond za razvoj Republike Srbije i Pokrajinske Vlade AP Vojvodine,
donijela je dana xx.xx.2018. godine Zaključak xx, kojim se prihvaća Ponuda. O
istome je HNB obaviješten dana 23.2.2018. godine dopisom “Pismo o namerama i
informacija o dokapitalizaciji Tesla štedne banke d.d.”

Dokaz:
- Zaključak xxxx od dana xx.xx.2018. godine - preslika
- Dopis Pismo o namerama i informacija o dokapitalizaciji Tesla štedne banke
d.d. od dana 23.2.2018. godine – preslika

Slijedom navedenog, Zadruga za etično financiranje zainteresirana je za ishod
postupka u ovom stečajnom predmetu te ovim putem predlaže Naslovnom sudu da
ju se pozove i dopusti joj sudjelovanje na ročištu radi rasprave o uvjetima o otvaranju
stečajnog postupka u predmetnu pod uvodno označenim poslovnim brojem.

U ovom predmetu je Savjet Hrvatske narodne banke (dalje u tekstu: HNB) podnio
prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Tesla štednom bankom d.d. Zagreb
(dalje u tekstu: Banka).

Nastavno na gore navedeno, Zadruga za etično financiranje ističe da, suprotno
navodima iz prijedloga za pokretanje stečajnog postupka, postoje realne mjere
privatnog sektora koje bi spriječile propast Banke u razumnom vremenskom
razdoblju.

Nadalje, temeljni cilj stečajnog postupka je skupno namirenje vjerovnika stečajnog
dužnika.

Zadruga za etično financiranje ističe da se upravo provođenjem stečajnog postupka
ne bi postigao navedeni osnovni cilj stečajnog postupka. Ovo iz razloga što Banka
nema imovine te provođenjem stečaja vjerovnici ne bi bili namireni.

Suprotno tome, provođenjem postupka dokapitalizacije Banka bi nastavila
poslovati investicijama domaćeg kapitala, posljedično čemu bi bankarsko tržište
bilo obogaćeno bankom inovativnog modela bankarstva, dok bi depozitarni (i ostali)
vjerovnici bili namireni u cijelosti.

Nastavno na navedeno, Podnositelj predlaže da Naslovni sud odbije prijedlog za
otvaranje stečajnog postupka odnosno da se Podnositelju omogući dokazati da
postoje razlozi za odbijanje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, a u svakom
Zadruga za etično financiranje OIB: 26856588936 IBAN: HR0523400091110656638 SWIFT: PBZGHR2X
Adresa: Ilica 36, HR-10000 Zagreb, Croatia
E-mail: zef@zef.hr WWW: http://www.zef.hr Telefon: +385 95 9065108

Stranica 3

slučaju da mu se omogući sudjelovanje na ročištu radi rasprave o uvjetima o
otvaranju stečajnog postupka.

Podnositelj, zastupan po
Goranu Jerasu, upravitelju zadruge:

Zadruga za etično financiranje OIB: 26856588936 IBAN: HR0523400091110656638 SWIFT: PBZGHR2X
Adresa: Ilica 36, HR-10000 Zagreb, Croatia
E-mail: zef@zef.hr WWW: http://www.zef.hr Telefon: +385 95 9065108