You are on page 1of 4

DIVINA LITURGIA RITO BIZANTINO CATÓLICO-UCRANIANO

(Transliterada para alfabeto latino – respostas da comunidade)

V: Amính.
V.: Hóspode, pomêlui. (11 x)
V.: Tobi, Hospode.
V: Amính.

V.: Vosklekníte Hospodévi, vchá zémle! Spiváite i ímeni lohó, viddáite slávu
khvalí lohó. Moletváme Bohoródetchi, Spásse, spassê nás.

Sláva Otchú, i sênu, Sviatómu Dúkhovi, i nêni i povchaktchás, i na víke vítchni.


Amính.

ledenoródnei Sênu i Slóve Bójei, bezsmértnei Tê, i zvólev Tê spassínha


náschoho ráde voplotêtessia vid sviatóii Bohoródetchi i presnodíve Marií,
nezmínno stávche tcholovíkom. I rozp’iátei buv Tê Khrêste Bóje, smérthu
smérth podoláv. Tê odên zi Sviatóii Tróitchi, rivnoslávemei z Otsém i Sviatêm
Dúkhom, spassê nás.

V.: Hóspode, pomêlui. (2 x)


V.:Tobí, Hóspode.
V: Aminh.

v.:Preidíte, poklonímcha i prepadím do Khrestá.


Spassê nas, sênu Bójei, stcho voskrés iz mértvekh, spiváiemo Tobí Alelúia.

TROPAR

V: Aminh.

Sviatêi Bóje, sviatêi Krípkei, sviatêi Bezsmértnei pomêlui nás. (3 r.)


Sláva Otchú, i Sênu, i Sviatómu Dúkhovi, i nêni i povchaktchás, i na víke
vítchni. Amính.
Sviatêi Bezsmértnei, pomêlui nas.
Sviatêi Bóje, sviatêi Krípkei, sviatêi Bezsmértnei pomêlui nas.

PROKIMEN
Leitura bíblica
V.: Aleluia, aleluia, aleluia.
V.: I dúkhovi tvoiému.
V.: Sláva Tobí, Hóspode, sláva Tobí.
Proclamação do evangelho
V.: Sláva Tobí, Hóspode, sláva Tobí.

V.: Hóspode pomêlui. (2x)


V.: Hóspode pomêlui, Hóspode pomêlui, Hóspode pomêlui (7x)
V.: Podai Hóspode.
V.: Hóspode pomêlui.
V.: Amính.
V.: Hóspode pomêlui.
V.: Amính.

V.: Mê, kheruvêmiv táino iavlháiutche i jevotvórniy Tróitsi tresviatúiu písnhu


spiváiutche, vcháku nêni jetéischku vidkladím petchálh.

V: Amính. Stchób i tsariá vsíkh mê preinhiále, stchó Iohóu slávi nevêdemo


suprovódiath an’hélhchki tchêne. Aleluia, aleluia, alelúia.

V.: Hóspode, pomêlui. (4x)


V.: Amính.
V.: I dúkhovi tvoiêmu.

V.: Otchá, i Sêna, i Sviatóho Dúkha, Tróitchu iedenossústchnu i nerozdílhnu.

V: Víruiu u idênoho bóha Otchá, vsederjêtelha / tvorchá néba i zemlí, i vchóho


vêdemoho i nevêdemoho./ I u idênoho Hóspoda Issússa khrestá, Sêna Bójoho
/ iedenoródnoho, víd Otchá ródjenoho péred ussimá vikáme. / Svítlo víd svítla,
Bóha ístennoho víd Bóha ístennoho,/ ródjenoho, nessotvórenoho,
iedenossústchnoho z Otsém,sthó tchérez Nhóho vsé stálocha./ Vín zálha nás
lhudéi i náschoho ráde spassínha ziyschóv iz nebés / i voplotêvcha z Dúkha
sviatóho i Maríi Díve , i stáv tcholovíkom. / I búv rozp’iátei za nás za Pôntia
Peláta / i straidáv , i buv pokhóvanei./ I voskrés u trétiy denh , zhídno z
Pessánham./ I vozníscha na nébo , i sedêth pravôrutch Otchá. / I vdrúhe prêide
zo slávoiu, sudête jevêkh i mértvekh , a Iohó tsárstvu né búde kintchá./ I u
Dúkha Sviatóho Hóspoda , jetvórnoho , stchó víd Otchá i Sêna iskhódeth, stchó
z Otsém i Sênom rivnopoklonháiemei i rivnoslávemei , stchó hovorêv tchérez/
prorókiv. / U iedênu, sviatú , sobórnu i apóstolhchku tsérkvu. / Ispovíduiu odné
khrestchénha na vidpústchenha hrikhív. / Otchíkuiu voskressínha mértvekh / i
jethá maibútnhoho víku. Amính.

v.: Mêlisth mêru , jértvu khvalínha.


v.: I z dúhom tvoiím.
v.: pidneslê do Hóspoda.

v.: Dostóino i právedno ie poklonhátecha Otchú , i Sênu , i Sviatómu Dúkhovi,


Tróitchi iedenossústchniy i nerozdílhniy.

V.: Sviat, sviát, sviát Hospódh Savaót pôvne nébo i zemlhá sláve Tvoiêi,
ossânna na vessótakh. Blahoslovénnei, khto idé u im’iá Hospódnhe, ossânna
na vessótakh.

v.: Amính. (CONSAGRAÇÃO)


v.: Amính. (CONSAGRAÇÃO)
v.: Tebé ospívuiemo, Tebé blahoslovemo, Tobi diakuiemo Hospode, i
molemoch Tobi Bóje nach. (CONSAGRAÇÃO)

v.: Dostóino iê voístenu veletcháte blajénou Tebé, Bohoródetchu, vseblajénnu i


preneporótchnu i Mátir Bóha náschoho. Tchesníchu vid kheruvêmiv i
nezrivnháno slavníschu vid serafêmiv, stchó béz zotlínha Bóha Slóvo porodêla,
sústchu Bohoródetchu, Tebé veletcháiemo.
v.: I vsikh i vsé.
v.: Amính.
v.: I z dúkhom tvoiím.
v.: Hóspode, pomêlui. (5X)
v.: Podái, Hóspode.(6X)
v.: Tobí ,Hóspode.

PAI NOSSO
v.: Ótche násch, stchó iessê na nebessák, nekhái sviatêtcha im’ia Tvoiê, nekhái
prêide tsárstvo Tvoiê, nekhái búde vólha Tvoiá, iák na nébi, tak i na zemí. Khlib
násch nassústchnei dái nám chohódni, i prostê nam provêne náschi, iák i mê
prostcháiemo venuvátcham náschem, i ne uvedênas u spokússu, alé vêzvole
nas vid lukávoho.

v.: Amính.
v.: I dúkhovi tvoiêmu.
v.: Tobí, Hóspode.
v.: Amính.

v.: Iedên sviát, iedên Hospódh, Issús Khrestós, na slávu Bóha Otchá. Amính.

v.:Blahoslovénnei, khtó idé u im’iá Hospódnhe, Boh Hospódh poiavêvcha nám.

COMUNHÃO

v.: Mê bátchele svítlo ístenne, mê preinhalê Dúkha nebésnhoho, me znaischlê


víru ístennu, nerozdílhniy Tróitsi poklonháiemoch, Voná bo spaslá nás.

v.:Amính.

V: Nekhái spôvnhatcha ustá náschi khvalínha Tvóho, Hóspode , stchób mê


spivále slávu Tvoiú, bo Tê spodóbev nas pretchastêtecha sviatêkh Tvoiíkh,
bojéstvennekh, bezsmértnekh i jevotvórnekh Taíin. Zberejê nas u Tvoíy svia-
-têni uvech dênh povtchátecia právdi Tvoíy. Alelúia, alelúia, aleluia.

RITOS FINAIS
v.: Hóspode, pomêlui.(2x)
v.: Tobí, Hóspode.
v.: Amính.
v.: U ímeni Hospódnim.
v.: Hóspode, pomêlui.
v.: Amính. Nekhái búde im’iá Hospódnhe blahoslovénne vid nêni i do víku (3 r.).
v.: Amính.
v.: Sláva Otchú, i Sênu, i Sviatómu Dúkhovi, i není i povchaktchás, i na víke
vítchni. Amính. Hóspode, pomêlui. (3 r.). Blahoslovê.
v.: Amính.
CANTOS DE TEMPO COMUM:

TVÓRTCHE MOHUTCHEI

1.Tvórtche mohtchei Bóje ciatei


Tia veletchaie svit tsilei
Pered toboi ucé droget
Pohvalni pisni holoceth (2x)

2. Sontsé I zori, nebo, zemlia


More e rike, luh, trava
Ucé to slavet Tia, chle svie hlas
Ucé promovliaie: Boh nach sviat. (2x)

PLEVE SVITAME

1.Pleve svitame pisle liubove


Nai svuk tvie hromom sotenh hude
Na nas plevaie chtcha stie tchudove
Sam hrestós hospód u slavi ide (2x)

2. U malie hateni u malin kevoti


Hostet bezmejne chtchastie liubov.
Sam Hrestós Hóspod chtcho na holhofti
Za hrihe svita dav jértvi krov (2x)

3. O presviataia taino liubove


Pered toboiu mudrist nima
U tchas sviatoi jértve tila e krove
Nai za nas movet vira tverda. (2x)

4. Nai za nas movet i certse tcheste


Kaiania slhose u necheh otchah
Vetai mij name space nas hreste
Ucécelhnei Boje, tchudnei dilah. (2x)

O SPOMAHAIE NAS

1.O spomahaie nas divo Mariie hirkeh terpinia seh getiá


A hveli smérte nacha nadiie nacha te pomitch o vseblaha

Preime o liuba nenhko, cen vire nach cértsia dar


Hotcheo Boha vin nach batko
Hotchemo Boha vin nach tsár. (2x)

2. Hotchemo boha nacheh rodenah u duchah liubeh ditotchok


Chtchob Boh bodreu ih prekreh hvelenah lascou dareu nacheh dotchok