You are on page 1of 17

UNIVERZITET U NOVOM SADU

PEDAGOŠKI FAKULTET U SOMBORU


METODIKA LIKOVNE KULTURE

ESTETSKA ANALIZA
KOMPOZICIJE

Maria Buzaši Marganić


KOMPOZICIJA

zRazred: III
zNastavna celina: KOMPOZICIJA I POKRET U KOMPOZICIJI
zNastavni sadržaj: VEŽBE
zLikovni problem: ČITANJE KOMPOZICIJE
zPojmovi: Kompozicija, polovina, četvrtina, dijagonala, površina.
zIshodi: Učenici će upoznati vrste kompozicije, vršiće estetsku analizu i
likovno će interpretirati kompoziciju.
zTema: KOMPOZICIJA SLIKE.....
zMedij, tehnika: Slikanje, kolaž
Pojam kompozicije

z Šta je zajedničko jednoj muzičkoj, željezničkoj


i slikarskoj kompoziciji?

...
z (Raspored i smeštaj elemenata, gdje je što i koliko čega
ima.)
Vrste kompozicija

z Kakav može biti raspored oblika?

...

z (vertikalan, vodoravan, kosi, na polovini, simetričan,


piramidalan, sl.)
Kakav je raspored oblika na ovoj slici?

Egipatske guske
Kakav je raspored oblika na ovoj slici?

Eduard Mane: Bar u Foli Beržeru


Kakav je raspored oblika na ovoj slici?

Piter Brojgel, ml.: Slepac vodi slepce


Kakav je raspored oblika na ovoj slici?

Freska iz Gračanice
Kakav je raspored oblika na ovoj slici?

Rafael: Madona
Kakav je raspored oblika na ovoj slici?
Pojednostavi oblike i skiciraj njihov
raspored na tabli!

Van Gog: Čempres


Pojednostavi oblike i skiciraj njihov raspored
na tabli!

Franc Mark: Plavi konj


Kako bi pojednostavili ove oblike?

Pit Mondrijan: Kompozicija u crvenoj, plavoj i žutoj


Analiziraj sliku!

Leonardo da Vinči: Tajna večera

Pokušaj imitirati pokret likova!


Analiziraj sliku!

Anri Matis: Plesači

Pokušaj imitirati pokret likova!


Samostalan rad učenika u kolaž tehnici

Rubljov: Tri anđela


Samostalan rad učenika u kolaž tehnici

Anri Matis: Devojka u plavom