You are on page 1of 4
Berdasarkan kajian di Malaysia, purata umur yang telah memiliki telefon bimbit bermula dari mereka yang berumur 12 tahun. Kepesatan teknologi yang canggih telah mencipta satu revolusi kepada telefon bimbit doripada alat berbual kepada kegunaan yang pelbagai. Berdasarkan pemyataan tersebut, nyatakan kelebihan telefon bimbit dalam kehidupan seharian kita. Tulis karangan kamu itu selengkapnya. Berdasarkan kajian di Malaysia, purata umur yang telah memiliki telefon bimbit bermula dari mereka yang berumur |2 tahun. Kepesatan teknologi yang canggih telah mencipta satu revolusi kepada telefon bimbit daripada alat berbual kepada kegunaan yang 1 pelbagai. Berdasarkan pemyataan tersebut, nyatakan kelebihan telefon bimbit dalam kehidupan seharian kita. Tulis karangan kamu itu selengkapnya. Berdasarkan kajian di Malaysia, purata umur yang telah memiliki telefon bimbit bermula dari mereka yang berumur 12 tahun. Kepesatan teknologi yang canggih telah mencipta satu revolusi kepada telefon bimbit doripada alat berbual kepada kegunaan yang pelbagai. Berdasarkan pemyataan tersebut, nyatakan kelebihan telefon bimbit dalam kehidupan seharian kita. Tulis karangan kamu itu selengkapnya. Berdasarkan kajian di Malaysia, purata umur yang telah memiliki telefon bimbit bermula dari mereka yang berumur 12 tahun. Kepesatan teknologi yang canggih telah mencipta satu revolusi kepada telefon bimbit doripada alat berbual kepada kegunaan yang pelbagai. Berdasarkan pemyataan tersebut, nyatakan kelebihan telefon bimbit dalam kehidupan seharian kita. Tulis karangan kamu itu selengkapnya. Soalan 2 Format : Fakta Pendahuluan : lat komunikasi yang merupakan keperluan dalam kehidupan seharian kita - penting dan banyak mempengaruhi gaya hidup Ist-isi penting |. untuk berkomunikasi — berhubung antara satu sama lain dengan mudah dan cepat 2. waktu kecemasan untuk mendapatkan bantuan - melayari Internet di mana-mana sahaja dan maklumat dapat diperoleh dengan cepat ‘3. menyampoikan pesanan melalui kemudahan sistem pesanan ringkas ~ lat perakam gambar dan video - merakam pelbagai jenis gambar pads bila-bila masa Penutup: mempunyai banyak kelebihan dan semakin diperlukan dalam kehidupan harian kita - digunakan sebaik-baiknya mengikut keperluan Telefon pintar nama diberi, Ada yang kecil dan juga besar, Warna menarik hati tertawan, Pelbagai jenama dan harga, Mudah dibawa ke mana-mana, Membentu kita mengatasi musibah, ‘Menjadi teman setiap masa, Di kala suka dan juga duka, Pua rangkap sajak di atas mengeambarkan ‘entang telefon pintar dan kegunaannya kepada kita dalam menjalani kehidupan seharian, Berdasarkan maksud sajak tersebut, tuis sebuah karangan tentang kegunaan telefon pintar. Tulis karangan kamu itu selengkapnya, Telefon pintar nama diberi, Ada yang kecil dan juga besar, Warna menarik hati tertawan, Pelbagai jenama dan harga, Mudah dibawa ke mana-mana, Membentu kita mengatasi musibah, ‘Menjadi teman setiap masa, Di kala suka dan juga duka, Pua rangkap sajak di atas mengeambarkan ‘entang telefon pintar dan kegunaannya kepada kita dalam menjalani kehidupan seharian, Berdasarkan maksud sajak tersebut, tuis sebuah karangan tentang kegunaan telefon pintar. Tulis karangan kamu itu selengkapnya, Seats ~ banyak orang amps meni telefon pstar = ferdapat plbagnjenams siz war 7 SRermadaan kta bechobung dan mens ‘naklunat ‘mengandung banyak pitas ~ ewbeans meakkan avi bain sekelp ata Yormain persian, mendengar Ings dan sebegaings —Rrmpeolch inf-info tein dengan cept on pants ~ sma ibaa ke mana-mans neji man kepada mans Pensyp: banyak membent dalam kehidopan