You are on page 1of 1

Test 1.

𝑥+2 14 1
1. Fie expresia 𝐸(𝑥) = ( − ): ,𝑥 ∈ ℝ ∖ {−3,3,5}
𝑥−5 𝑥 2 −8𝑥+15 𝑥 2 −9
a) Arătați că 𝑥 2 − 8𝑥 + 15 = (𝑥 − 3)(𝑥 − 5)
b) Arătați că 𝐸(𝑥) = (𝑥 − 3)(𝑥 − 5)
2 3
2. Soluția ecuației 𝑥 + = este ..................
3 2
3. Fie 𝑎 = √5(4√2 + 3√5) − 2(2√10 + 3)ș𝑖 𝑏 = 2√7(3 − √3) + 2(4 + √21) − 6√7
a) Arată că numerele a și b sunt numere întregi
b) Calculează media aritmetică a numerelor a și b
4. Fie triunghiul ABC, 𝐷 ∈ (𝐴𝐵) ș𝑖 𝐸 ∈ (𝐵𝐶) astfel încât 𝐷𝐸 ∥ 𝐴𝐶 . Dacă EC = 3 cm, BE = 12 cm,
AD = 6 cm, calculați AB.

Test 2.

1. Valoarea produsului 𝑓(−2) ∙ 𝑓(3) este egală cu ......, unde 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 4


2. Fie 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 7. Știind că 𝐶(4, 𝑏) ∈ 𝐺𝑓 , determină numărul real b
2 𝑥 𝑥 2 +4
3. Fie 𝐸(𝑥) = (𝑥−2 + 𝑥+2) : 𝑥 2 −𝑥−2. Știind că 𝑥 2 − 𝑥 − 2 = (𝑥 + 1)(𝑥 − 2), arată că 𝐸(𝑥) =
𝑥+1
𝑥+2

4. Fie 𝑥 = √4 − √7 ș𝑖 𝑦 = √4 + √7
a) Calculează 𝑥 ∙ 𝑦
b) Calculează (𝑥 − 𝑦)2
5. Un pătrat și un dreptunghi au perimetre egale. Aria pătratului este de 64 cm2, iar lungimea
dreptunghiului este de 10 cm.
a) Calculează lungimea laturii pătratului
b) Calculează aria dreptunghiului