Aprobat, Director General

Planul de prevenire şi protecţie pentru anul …………….
Nr. crt.
0

Loc de muncă/ post de lucru
1

Riscuri evaluate
2

Măsuri tehnice
3

Măsuri organizatorice
4

Măsuri igienicosanitare
5

Măsuri de Acţiuni în Termen de altă scopul realizării realizare natură măsurii
6 7 8

Persoana care răspunde de realizarea măsurii
9

Observaţii
10

1

Lucrari de organizare de santier 1. Cadere de la acelasi nivel

Existenta unui plan de Depozitarea in organizare mod ordonat si numai in Pastrarea locurile special curateniei desemnate Folosirea de aparate si dotari speciale Verificarea vizuala a integritatii conductorilor, a legaturii la pamant, a tablourilor electrice Folosirea centurilor abdominale

Orice alta Existenta unor initiativa grupuri care sanitare si a conduce spalatoarelor la Dotarea cu diminuare sapun, lavete a nivelului si prosoape de risc Truse de prim ajutor Combaterea pe cat posibil a riscurilor la sursa Control periodic vizand masurile de electrosec uritate ______

Delimitarea fizica, semnalizarea prin Beneficiarul indicatoare de lucrarii securitate si marcarea cailor Permanent Managerul de de circulatie si proiect acces Efectuarea si Sef santier pastrarea curateniei Sa se lucreze cu EIP corespunzator, verificat periodic si cu minim doua protectii cand se intervine la panouri electrice Dotare cu covor electroizolant Acordarea de pauze de refacere a lucratorului

Intreg personalul care intra in santier, inclusiv vizitatorii sa poarte EIP obligatoriu

Instruire speciala Dotare cu EIP Examen psihologic

2. Electrocutare

Dotarea cu sapun, lavete si prosoape Truse de prim ajutor

Beneficiarul Permanent lucrarii Managerul de proiect Sef santier Permanent

Interventiile la retelele electrice vor fi executate NUMAI de personal calificat si TEMEINIC INSTRUIT

3. Manipulare manuala

Instruire privind modul corect de manipulare Organizarea

Dotarea cu creme antibactriene si antimicrobi

1

Deplasari. comunicarile accidentogene duc la majoritatea accidentelor grave 2 . lavete si prosoape. Comunicari accidentogene Marcarea cailor de acces pedestre si a zonelor periculoase Dotarea cu sapun. lavete si prosoape Truse de prin ajutor Respecta rea cailor de acces Instruirea personalul ui cu privire la circulatia interna a mijloacelor de transport ______ Respectarea cailor de acces si mentinerea lor Beneficiarul curate lucrarii Se vor monta la loc vizibil Permanent Managerul de indicatoare de proiect securitate privind viteza de Sef santier deplasare in zona santierului Comunicari numai in scop oficial Permanent Beneficiarul lucrarii Managerul de proiect Sef santier ____ Atentie.lucrului in echipe ene folosind lucratori Truse de prim cu conditie fizica ajutor buna Constituirea echipelor care manipuleaza mase intr-un numar adecvat de persoane incat sa nu depaseasca posibilitatile individuale Beneficiarul lucrarii Managerul de proiect Sef santier ____ 4. Manipulare mecanica Echipamente le de munca de ridicat sa fie verificate ISCIR Personalul care utilizeaza echipamente de munca de ridicat sa fie instruit ISCIR Dotarea cu sapun. lavete si prosoape Truse de prim ajutor Folosirea unui Echiparea cod de personalului din comunicare santier cu telefoane mobile sau alte echipamente de comunicare Dotarea cu sapun. instiintare stationari in zone prealabila a periculoase conducatorului locului de munca 6. Truse de prim ajutor Beneficiarul lucrarii ______ Verificari ISCIR Permanent Managerul de proiect Sef santier ------- Deplasarile in santier vor fi numai in interes de serviciu si cu 5.

7. lavete si prosoape Truse de prim ajutor _____ Atentie sporita Executarea de manevre sub conducerea sefului de satier Beneficiarul lucrarii Permanent Managerul de proiect Sef santier ______ 3 . Deplasari sub efectul propulsiei si sub efectul gravitatiei Dimensiunile de gabarit ale echipamente lor de munca sa nu fie supradimensio nate in raport cu spatiul existent in santier Dotarea echipamentelo r cu instalatii de semnalizare acustica si vizuala Marcarea traseelor echipamentelor de munca Montarea indicatoarelor de limitare a vitezei Dotare cu sapun.

vant. Temperatura si Varificarea se umiditatea va efectua de aerului. Protectia Manipulare lucratorilor se Lucrari de mecanica. va face fundatii inaintea (excavatii) Deplasari sub darii in efectul gravitatiei. Mentinerea Calamitati utilajelor in naturale parametrii (traznet .2 Montarea sprijinirilor conform Caderi de la instructiunilor Inaltime. hamuri. sprijinirilor. etc.) functinare Surpari. Dotarea cu EIP a tuturor lucratorilor din santier Purtarea EIP este obligatorie EIP special pt. catre conducatorul Zgomot generat locului de de utilajele munca specifice respectiv. etc. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor Examen psihologic pentru personalul care urca la inaltime Monitorizare permanenta de catre conducatorul locului de munca Benrficiarul lucrarii Permanent Managerul de proiect Sef de santier Se lucreaza atat la adancime cat si la inaltime 4 .) si purtarea antifoanelor Dotarea cu sapun. folosinta a schelei. lucrul la inaltime (centuri. Asigurarea Caderi de stabilitatii obiecte. de folosinta. tehnici de inundatii.

4 Lucrari de turnare beton Caderi de la inaltime. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor Monitorizarea Examen permanenta a psihologic lucrarii de catre pentru conducatorul electricieni locului de munca Beneficiarul lucrarii Permanent Managerul de proiect Sef santier _____ Folosirea corecta a balustradelor. Folosirea mastilor de Caderi de obiecte praf si/sau masti de gaze Dotarea cu sapun. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor ______ Monitorizarea permanenta a lucrarii de catre conducatorul locului de munca Beneficiarul lucrarii Permanent Managerul de proiect Sef santier _____ 5 Lucrari de inchideri . Substante chimice Folosirea centurilor abdominale si Dotarea cu EIP a centurilor de special siguranta Instruire speciala. Dotarea cu sapun.pereti metalici Folosirea centurilor abdominale si Cadere de la a centurilor de inaltime. siguranta.zidarii . Folosirea Manipulare Instruire corecta a manuala de balustradelor. 3 Lucrari de cofrare si armare betoane (camine) Cadere de la inaltime si de la acelasi nivel.Manipulare manuala si mecanica. Caderi de obiecte Manipulari mecanice de materiale. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor Examen psihologic pentru lucratorii care lucreaza la inaltime Monitorizarea permanenta a lucrarii de catre conducatorul locului de munca Beneficiarul lucrarii Permanent Managerul de proiect Sef santier _____ 5 . Electrocutare. obiecte. Folosirea Instruire mastilor de praf si/sau masti de gaze Dotarea cu sapun.

Folosirea mastilor de praf si/sau masti de gaze Folosirea centurilor abdominale si a centurilor de siguranta. gaze naturale Cadere de la acelasi nivel. Electrocutare.5m Folosirea centurilor abdominale si a centurilor de siguranta. Dotarea cu EIP special Dotarea cu sapun. prosoape si creme de protectie a fetei Trusa de prim ajutor Examen psihologic pentru lucratorii care lucreaza in spatii inchise Monitorizarea permanenta a lucrarii de catre conducatorul locului de munca Beneficiarul lucrarii Permanent Managerul de proiect Sef santier _____ Instruire. Folosirea mastilor de praf si/sau masti de gaze Folosirea EIP si a permisului de lucru cu foc Dotarea cu sapun. Substante chimice Folosirea de echipamente in stare foarte buna de functionare. hidroizolatii Substante chimice 8 Lucrari de Cadere de la finisaje acelasi nivel. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor Examen psihologic pentru lucratorii care lucreaza la inaltime Monitorizarea permanenta a lucrarii de catre conducatorul locului de munca Beneficiarul lucrarii Permanent Managerul de proiect Sef santier ______ 6 . flame Cadere de la inaltime. 7 Lucrari de izolatii Manipulare termice si manuala. lavete.zugraveli Manipulare manuala. Manipulare manuala si mecanica. Folosirea corecta a balustradelor. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor Monitorizarea Examen permanenta a psihologic lucrarii de catre pentru conducatorul electricieni locului de munca Beneficiarul lucrarii Permanent Managerul de proiect Sef santier _____ Instruire Dotarea cu sapun.6 Lucrari de montaj instalatii racorduri de canalizare. Folosirea corecta a balustradelor. Instruire speciala. Executarea de sprijiniri de maluri daca adancimea depaseste 1. Arsuri. . alimentari cu apa.

P.Proiectarea de aschii. spanului Sef atelier desprinderilor de materiale. Dotarea lucratorilor cu E. Mentinerea utilajelor in parametrii tehnici de functionare Dotarea cu sapun. material abraziv sau alte corpuri de la echipamentele tehnice sau sculele portabile 2. si a mijloacelor de protectie Urmarirea personalului privind utilizarea mijloacelor de protectie din partea sefului de formatie Control medical periodic Obligativitatea purtarii antifoanelor Diminuarea timpului de lucru Dotarea cu sapun.I. Zgomot generat de masini-unelte. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace din dotare Dotarea cu mijloace de protectie individuale si colective Dotarea cu sapun. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor Monitorizarea Examen permanenta a psihologic lucrarii de catre pentru conducatorul electricieni locului de munca Beneficiarul lucrarii Permanent Managerul de proiect Sef santier ______ 1.P. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor 10 Atelier logistica Asigurarea E. Folosirea corecta a balustradelor. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor Acolo unde este Efectuarea Sef departament posibil. etc. corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata ---------- Sef departament Permanent Sef atelier -------- 3. Dotarea cu EIP special Dotarea cu sapun. determinarilor de Permanent personalul noxe profesionale Sef atelier va lucra prin rotatie --------- 7 . Folosirea mastilor de praf si/sau masti de gaze Interblocarea protectorilor in timpul functionarii echipamente lor tehnice Instruire. stropi.9 Lucrari de amenajare si placari exterioare Cadere de la acelasi nivel. Instruire speciala. Metode de lucru gresite Folosirea centurilor abdominale si a centurilor de siguranta. etc. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor Instruirea lucratorilor cu privire la riscurile existente si a lucrului in conditii de securitate Instruirea lucratorilor cu privire la riscurile existente si a lucrului in conditii de securitate Dotarea cu protectori a masinilor – unelte Sef departament impotriva Permanent aschiilor.I. scule portabile.

prize si intrerupatoare deteriorate. etc. Stralucirea arcului electric si contrast puternic intre faza de sudare si cea de privire a mediului inconjurator Verificarea vizuala a integritatii conductorilor. mijloacelor de acustice si legatori de ridicat. Electrocutare directa si indirecta : cabluri desizolate. a tablourilor electrice. periculoase (pe r tehnice cu Autorizarea cai de acces instalatii de meseriilor auto. semnalizarea prin indicatoare de Sef departament securitate si Permanent marcarea cailor Sef atelier de circulatie si acces -------- 8 .P. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor Delimitarea fizica. Instruirea personalul ui privind specificul lucrarilor Executare a de manevre sub conducere a sefului de lucrare Mentinerea instalatiilor electrice in parametri optimi de functionare.I. sub sarcina semnalizare (macaragii. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor Efectuare a masuratori lor PRAM. tablouri electrice neasigurate prin inchidere. etc. Dotare cu covor electroizolant Sef departament Permanent Sef atelier --------- Dotare cu E. Dotarea indicatoarelor de stationari in zone echipamentelo limitare a vitezei. a legaturii la pamant. Deplasari.4. panourilor de Supravegherea protectie si a lucratorilor unde sistemului de exista pericol de ventilare incendiu si explozie Montarea 6.) vizuale sarcina) Dotarea cu sapun. Dotarea cu E. specific operatiei Montarea de sudare.I. lavete si prosoape Trusa de prim ajutor Stabilirea si amenajarea locurilor unde se efectueaza lucrarea Sef departament Permanent Sef atelier ---------- Dotarea cu sapun. 5. si mijloace de protectie necesare lucrului la/cu instalatii electrice Dotarea cu sapun. Control periodic tematic vizand masurile de electrosec uritate.P.

Xerox) in conditii de siguranta 5. Manipulare manuala -------------- Instruire privind modul corect de manipulare Organizarea manipularii maselor folosind lucratori cu conditie fizica buna Aplicarea de autocolante informationale Normarea corecta a Truse de prim ajutor ______ Acordarea de pauze de refacere a lucratorilor Permanent pentru a preveni suprasolicitarea fizica Sef birou ____ Montajul echipamentului informatic (calculator imprimanta. Cadere de birourilor si la acelasi nivel rafturilor pentru a permite deplasarea in siguranta Existenta unui plan de organizare Pastrarea curateniei Pastrarea ordonata a documentelor Existenta unor grupuri sanitare Dotarea cu sapun si prosoape Truse de prim ajutor Orice alta initiativa care conduce la Efectuarea si diminuarea pastrarea nivelului de curateniei risc Permanent Sef birou Respectarea instructajelor SSM 2.11 Activitati de birou Aranjarea adecvata a 1. Dotarea cu sapun si prosoape Truse de prim ajutor Combaterea pe cat posibil a riscurilor la sursa Control periodic vizand masurile de electrosecu ritate Atentionarea personalului Permanent privind pericolul electric prin aplicarea de autocolante specifice Sef birou Interventiile la tabloul electric si instalatiile electrice vor fi executate NUMAI de personal calificat si TEMEINIC INSTRUIT 3.Suprasolicita Ritm de munca re psihica. Electrocutare Folosirea de aparate si dotari speciale Instruire Verificarea vizuala privind masuri de a integritatii electrosecuritate prizelor si stecherelor. Deplasari sub efectul propulsiei si sub efectul gravitatiei Truse de prim ajutor _______ Atentie sporita Mod de lucru corespunzator Evaluarea profesionala a Permanent Sef birou ____ Truse de prim ajutor Crearea unui cadru Permanent Sef birou _____ 9 . mare (lucru 4.

Nivel de ilumunare artificiala scazut in birou Se vor efectua verificari periodice privind functionarea in parametrii normali a instalatiei de aer conditionat Asezarea birourilor asfel incat curentii de aer sa nu afecteze direct lucratorii Curatarea periodica a filtrelor de aer Reglarea temperaturii functie de mediul exterior Instruirea lucratorilor Permanent privind utilizarea in perioada corecta a calda aparatelor de climatizare Sef birou --------- Montarea ecranelor de protectie suplimentare Montarea in numar suficient a corpurilor de iluminat Mentinerea in timpul lucrului a distantei de minim 50 cm fata de ecran Distributia birourilor astfel incat lumina sa cada din partea stanga Curatarea periodica a ecranului Curatarea corpurilor de iluminat si a ferestrelor Control medical specific periodic La fiecare doua ore se va face o Permanent pauza de zece minute Sef birou ------- ------- ------- Permanent Sef birou ------ Intocmit. Solicitare fizica Trusa de prim ajutor Permanent Sef departament ---------- 7. munca in spatiu conflicte sau relatii si timp tensionate cu colegi sau sefi Pozitii de lucru defectuoase/ vicioase la folosirea echipamentelor de calcul Pozitionarea echipamentelor de calcul astfel incat sa nu afecteze starea fizica a lucratorilor ambiant de lucru. sarcinilor de operatii repetitive.tulburari emotionale si psihosomatice frecvent peste program). Temperatura aerului prea scazuta in birou in anotimpul calduros datorita reglarii necorespunzat oare a instalatiei de aer conditionat 8. evitarea discutiilor lucratorilor prelungite in contradictor iu Pauze scurte la fiecare ora de lucru Dotarea cu scaune ergonomice 6. 10 . Radiatii monitor computer 9. monotonia muncii.

11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful