You are on page 1of 1

Guru Besar

,
Sekolah Kebangsaan Penaga,
Penaga,
13100 Seberang Perai Utara.
Pulau Pinang..

Rujukan Kami : SKP800-2/1 ( )
Tarikh : 04 Januari 2018
………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………...
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Sekolah Kebangsaan Penaga
Penaga, 13100 Penaga,
Seberang Perai Utara.
Tuan,

Perlantikan Sebagai AJK Peratuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Penaga

Berhubung perkara diatas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh
Seksyen130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21
hb. Mei 1998 P.U.(A) 196, bahawa anda telah dilantik sebagai AJK Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah
Kebangsaan Penaga berkuatkuasa mulai 03hb. Januari 2018 hingga 31hb. Disember 2018.

2. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh anda.

3. Semoga dengan pelantikan ini anda dapat menjalankan tanggungjawab untuk
meninggikan prestasi Persatuan Bahasa Melayu sekolah ini.

Sekian, terima kasih.

“SATU MALAYSIA, RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”
“PENDIDIKAN PULAU PINANG DI PERSADA ANTARABANGSA”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

……………………………….
( KHAIRULANNUAR BIN ABDUL RAHMAN)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Penaga,
Penaga ,13100 Seberang Perai Utara.

s.k. 1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah
2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum
3. Fail Peribadi