You are on page 1of 3

PELAKSANAAN RANCANGAN LATIHAN KEMAHIRAN

ACARA : LOMPAT JAUH

KEMAHIRAN : BERLARI DAN MELONJAK

NAMA AHLI KUMPULAN :

(BELINDA MUNEH, JESSIECCA JOMUIN & NORLEHA BINTI KERISIM)