You are on page 1of 1

Grafik Hubungan Frekuensi dengan Konstanta

Planck
0.6
0.5
Konstanta Planck (10^-34)

0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
-0.2
-0.3
-0.4
Frekuensi (10^14 Hz)

Grafik Hubungan Approx time & Stopping
Potential
3.5
3
Approx time (s)

2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.48 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6
Stopping Potential (V)