You are on page 1of 3

JAWABAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5

Bahagian A

1. B 16. C

2. A 17. D

3. C 18. A

4. B 19. D

5. B 20. D

6. B 21. A

7. B 22. A

8. B 23. D

9. D 24. D

10. D 25. C

11. C 26. D

12. D 27. D

13. A 28. B

14.B 29. C

15. D 30. C

Bahagian B

A)

1. SALAH 2. BETUL 3. SALAH 4. BETUL 5. SALAH
6. SALAH 7. BETUL 8. SALAH 9. BETUL 10. BETUL

B) 1. Jawaban murid 2. Jawaban murid

3. Jawaban murid 4. Jawaban murid

5. Jawaban murid

Mematuhi peraturan jalan raya 3. rezeki 5. Melayan tetamu dengan baik 5. Nenek 2. (Jawaban murid yang lain boleh diterima) D) 1. pengajaran .C) 1 a) Beratur di kantin b) Jangan berlari di kantin 2 a) Tutup kipas dan lampu ketika keluar dari kelas b) Tidak boleh bermain di dalam kelas 3 a) Memakai pakaian yang sopan b) Tidak boleh membuat bising di dalam masjid 4 a) Tutup paip b) Sentiasa menjaga kebersihan tandas 5 a) Tidak boleh membuat bising b) Letak balik semua buku yang diambil di tempat asalnya. Datuk 3. Mematuhi jadual tugasan yang ditetapkan E) 1. sejati 4. Membantu orang yang berada dalam kesusahan 4. Menghormati ibu bapa 2.