You are on page 1of 2

Kel. Besar KH.

Abdus
Syukur
Desa Lemper –
Pamekasan

Kepada Yth.

Bpk/Sdr _____________________

Di
KEDIAMAN

100 Hari Ny. Hj. Siti Rahmah

Dengan memohon rahmat serta ridha Allah SWT. Kami bermaksud
menyelenggarakan acara pembacaan Surat Yasin, Tahlil, dan Doa bersama
dalam rangka memperingati 100 Hari Wafatnya
Ummi Ny. Hj. SITI RAHMAH BIN KH. SYAFI’UDIN
Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari : SABTU Malam AHAD
Tanggal : 28 Nopember 2009
Pukul : 18.30 WIB (Ba’da Shalat Isya)
Tempat : LPI Al-Manaar Lemper

Atas kehadiran dan keihklasannya kami sampaikan banyak terima kasih.

KH. ABDUS SYUKUR
Sekeluarga