You are on page 1of 1

Kepada

Yth. Bapak/Sdr.

Di

Yied Karpote Laok-Utara SDN Trebungan II

Maha Suci Allah
Yang telah menciptakan makhluk-Nya Dengan memohon Rahmat dan Ridho Allah

berpasang-pasangan. SWT.

Ya Allah….. Kami mengharap kehadiran

Jika Engkau memperkenankan Putera- Bapak/Ibu/Saudara/i, pada acara

puteri kami : pernikahan putera-puteri kami, yang Insya
Allah akan diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu malam Ahad
Muhammad Syarif, S. Pd. I
Tanggal : 09 Mei 2009 M/ 13 Jumadil
Situbondo awal 1430 H.
Jam : Bebas
Dengan Tempat : Mangaran Situbondo
Hiburan : OG. Balasyik Jember

Fatmawati, S. Th. I Merupakan suatu kehormatan dan

Situbondo kebahagiaan kami sekeluarga apabila
Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan hadir untuk
memberikan Do'a Barokah kepada
Untuk mengikuti sunnah Rasul-Mu untuk
mempelai berdua.
membentuk keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah maka izinkan kami
Atas kehadiran dan Do'a Barokah
menikahkan mereka. Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terima
kasih.